Byla e2-1368-661/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Martai Ribinskienei,

3dalyvaujant ieškovo V. D. atstovui advokatui M. S.,

4atsakovų: UAB „Vievio paukščiai“ atstovams advokatams E. B. ir R. K., UAB „Valeksa“ atstovei advokatei I. U. ir trečiajam asmeniui BAB „Vievio paukštynas“ atstovui advokatui L. P.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D. netiesioginį ieškinį BAB „Vievio paukštynas“ interesams ginti, atsakovams UAB „VIEVIO PAUKŠČIAI“, UAB „VALEKSA“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: Vichiunai Nordic AS, Darbuotojų atstovas G. P., UAB „VIČIŪNŲ GRUPĖ“, Vichiunai Nordic AS atstovas T. S., Vichiunai Nordic AS atstovas A. R., UAB „Vičiūnų grupė“ atstovė A. R., UAB „Vičiūnų grupė“ atstovas T. S., Bankrutavusi akcinė bendrovė „VIEVIO PAUKŠTYNAS“ dėl žalos atlyginimo,

6Teismas

Nustatė

71.

8Ieškovas V. D. priteisti iš atsakovo UAB „Vievio paukščiai“ ir subsidiariai - iš atsakovo UAB „Valeksa“ bankrutavusiai akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“ 5.431.768 Eur žalos atlyginimą bei 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki priteistos sumos sumokėjimo bei bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Ieškovas nurodė, kad jis netiesioginį ieškinį reiškia siekiant apginti bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ bei jos kreditorių teises ir teisėtus interesus. Bankrutuojanti AB „Vievio paukštynas“ (toliau - ir Bendrovė) ilgą laiką buvo įtakingiausių Lietuvos verslo struktūrų kovos įkaite nuo pat jos bankroto bylos pradžios, kai Bendrovės kreditoriai buvo pasiryžę bankroto bylą nutraukti, tačiau didžiausią reikalavimų dalį 2012 m. įsigijusios su V. M. susijusios įmonės priėmė kitokį sprendimą. Tapę didžiausiu Bendrovės kreditoriumi, Vichiunai Nordic AS, ėmėsi veiksmų Bendrovės bankroto byloje priimamus sprendimus perkelti į Bendrovės kreditorių komitetą, tačiau jis buvo sudarytas ne iš mažiausiai 5 skirtingų, nesusijusių kreditorių, bet į jo sudėtis buvo suformuota beveik vien iš su Vichiunai Nordic AS verslo grupe susijusių asmenų/jų atstovų. Perėmus sprendimų Bendrovėje priėmimo kontrolę ir pasitelkus tikėtinai specialiai tam tikslui 2012 m. įsteigtą atsakovą UAB „Vievio paukščiai“, buvo nuspręsta iš Bendrovės verslą perkelti į kitą įmonę, o iki verslo perkėlimo dar ir Bendrovės kreditorių sąskaita pasipelnyti naudojantis Bendrovės įranga, pastatais bei visu kitu turtu, pastarajai perkeliant patiriamus nuostolius, o pelną - perkeliant į atsakovę UAB „Vievio paukščiai“.

113.

12Ieškovas taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi iškėlė AB „Vievio paukštynas“ bankroto bylą (bylos Nr. šiai dienai B2-246-258/2018). Ieškovas V. D. (toliau - ir Ieškovas) yra Bendrovės kreditorius, kurio turimas kreditorinis reikalavimas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis patvirtintas Bendrovės Bankroto byloje ir sudaro iš viso 2.252.755,58 Eur sumą. Ieškovas yra vienas didžiausių BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių.

134.

142016-12-08 įvyko Bendrovės kreditorių komiteto posėdis, kuriame komitetas, kurio sudėtį sudaro UAB „Vičiūnų grupė“ (2 balsai), Vichiunai Nordic AS (2 balsai), darbuotojų atstovas G. P., pirmu darbotvarkės klausimu nutarė, atsižvelgiant į Bendrovės turto vertinimo ataskaitas, visą jos turtą pardavinėti kaip bendrą kompleksą varžytinėse. Kreditorių komiteto posėdyje buvo nutarta, jog bendra pradinė Bendrovės turto pardavimo kaina - 19.466.567,46 Eur, nustatytas 10.000 Eur kainos kėlimo intervalas, bei nutarta, jog, neįvykus pirmosioms varžytinėms, turtas antrosiose varžytinėse bus pardavinėjamas tomis pačiomis sąlygomis ir tokia pačia tvarka už 18.496.239,26 Eur bendrą kainą.

155.

16Iš viešų pranešimų Internete atsitiktinai 2018-02-07 sužinojęs, kad Bendrovės visą turtinį kompleksą įsigyti leidimą gavo AB „Vievio paukščiai“, aktyvus Bendrovės kreditorius UAB „Novakopa“, kurio reikalavimą bei, neatsiejamai, ir iš jo kylančias procesines teises vėliau įsigijo Ieškovas, nedelsdamas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą siekdamas susipažinti su Bendrovės bankroto bylos medžiaga.

176.

18Susipažinus su Bendrovės bankroto bylos medžiaga, pradiniam kreditoriui tapo žinoma, jog, neįvykus dvejoms Bendrovės viso turto komplekso varžytinėms, 2017-04-11 Bendrovės kreditorių komitetas posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė tokį nutarimą: „Atsižvelgiantį tai, kad2017-03-31 antrosios BAB Vievio paukštynas turto varžytinės paskelbtos neįvykusiomis bei atsižvelgiant į įkaito turėtojų atsisakymą perimti įkeistą BAB Vievio paukštynas turtą už nustatytą pardavimo varžytinėse kainą, nustatyti, kad visas AB Vievio paukštynas nekilnojamas ir kilnojamas turtas kaip bendras kompleksas parduodamas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą “ (Priedas Nr. 3).

197.

20Kreditoriui taip pat, susipažinus su dalimi Bendrovės bankroto bylos medžiagos, tapo žinoma, kad, manytinai, pradėjus vykdyti aukščiau nurodytą nutarimą, 2017-05-19 Bendrovės kreditorių komitetas posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė ir dar vieną nutarimą: „pripažinti laimėjusiu 2017-04-24 UAB „Vievio paukščiai“ pasiūlymą įsigyti visą AB Vievio paukštynas nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kaip bendrą kompleksą <...> už 10.300.000,00 EUR <...> kainą (be PVM)“. Taigi, paaiškėjo, kad visas Bendrovės turtas buvo ketinamas perleisti UAB „Vievio paukščiai“ už beveik dvigubai mažesnę kainą nei nustatyta bankroto byloje pateiktose objektyviose Bendrovės turto vertinimo ataskaitose.

218.

22Paaiškėjus nurodytoms faktinėms aplinkybėms, be kita ko, įvertinant tai, kad Bendrovės kreditorių komiteto nustatyta turto pardavimo tvarka yra neskaidri bei ja galimai yra siekiama perleisti Bendrovės turtą su jos komiteto nariais susijusiai, pastarųjų kontroliuojamai bei vien tik tam, kad iš Bendrovės būtų užvaldyti pinigai ir perkeltas jos verslas, tikslingai sukurtai (apie tai plačiau žr. toliau) UAB „Vievio paukščiai“ už neprotingai - netgi du kartus mažesnę kainą negu reali tokio turto rinkos vertė, dėl šio fakto yra pareikštas skundas, kuris nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme, BUAB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje.

239.

24Ieškovas, be to, kad yra Bendrovės kreditorius, kartu su partneriais iš užsienio siekė įgyti visą Bendrovės turėtą verslą (turtą) už raštu pasiūlytą kainą - 13.000.000 eurų (kas, visumoje su kitais Bendrovės pajamų šaltiniais, užtikrintų nemažos dalies Bendrovės kreditorių reikalavimų padengimą, tame tarpe ir II, III eilės kreditorių) ir dėl to ne kartą kreipėsi tiek į Bendrovės bankroto administratorių, tiek į teismą, tačiau susidūrė su visišku jo ignoravimu ir vengimu pateikti bet kokią informaciją apie Ieškovą dominantį įgijimui turto objektą, niekas niekaip neatsakė į Ieškovo su tuo susijusius ir pateiktus raštus.

2510.

26Ieškovas nusprendė patikrinti, kokiu bendru turtu šiuo metu tebedisponuoja Bendrovė ir paaiškėjo, jog tebevykstant ginčui dėl Bendrovės turto pardavimo tvarkos teisėtumo Bankroto byloje, Bendrovė jau nebeturi jokio registruotino nekilnojamojo turto. Gavęs tokią informaciją Ieškovas patikrino didžiausią vertę turinčio (jau buvusio) Bendrovės turto - 77,7156 ha nuomojamame žemės ūkio paskirties sklype, kurio unikalus Nr. 7910-0002-0076, esančių gamybinių pastatų ir statinių komplekso su atskiruose pastatuose esančia įranga ir 5,0900 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-1455-0873, esančių Elektrėnų sav. Vievio sen. Ausieniškių k. Paukštyno g. 9, priklausomybę, po ko paaiškėjo, jog visas šis turtas tariamai 2018-02-12 sudarytos Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 12/02/18-VP pagrindu (įrašas apie tokią tariamai 2018-02-12 dieną pasirašytą sutartį VĮ Registrų centras galioja tik nuo 2018-03-26, t. y. praėjus: 1) mėnesiui po Ieškovo prašymo taikyti laikinąsias pasaugos priemones; 2) 26 dienoms po to, kai laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ir 3) dviems savaitėms po to, kai Vilniaus apygardos teismas nutarė pats pasinaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, buvo perleistas jau minėtai su Bendrovės kreditorių komiteto nariais tiesiogiai susijusiai UAB „Vievio paukščiai“ (Priedas Nr. 11). Iš minėtų viešų duomenų Ieškovas padarė pagrįstą prielaidą, jog Bendrovė visą savo turto kompleksą šiuo metu yra neteisėtai perleidusi atsakovui UAB „Vievio paukščiai“ bei dėl to kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl Bendrovės turto perleidimo sandorių panaikinimo ir restitucijos taikymo, kurio pagrindu buvo užvesta ir šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3599-258/2018.

2711.

28Siekdamas išsiaiškinti tokią Bendrovės turto perleidimo eigą, įvertindamas akivaizdžias Bendrovės kreditorių komiteto narių sąsajas su UAB „Vievio paukščiai“, Ieškovas pagal galimybes patikrino tiek Bendrovės, tiek UAB „Vievio paukščiai“ viešai skelbiamus finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių suprato, kad UAB „Vievio paukščiai“ galimai ir buvo sukurta vien tik tam, kad su ja susijusių Bendrovės kreditorių komiteto narių pagalba į ją būtų perkeltas/išvestas visas Bendrovės verslas, jos gaunamos pajamos, pelnas, o pati Bendrovė bei jos kreditoriai tokiu būdu paliekami tik su skolomis ir menkaverčiu turtu. Atsižvelgdamas į tai, siekdamas apginti tiek Bendrovės, tiek visų jos kreditorių interesus, kurių pats Bendrovės bankroto administratorius akivaizdžiai negina, Ieškovas teikia teismui netiesioginį ieškinį, kuriuo teismo prašo priteisti Bendrovei iš atsakovo UAB „Vievio paukščiai“ 5.431.768 Eur padarytą žalą, kuri šiuo metu Ieškovui yra žinoma (nors bendra padaryta žala gali būti daug didesnė, be to, ją padaryti galėjo ne tik UAB „Vievio paukščiai“, tačiau kartu ir kiti išvien veikę asmenys).

2912.

30Atsakovas UAB „VIEVIO PAUKŠČIAI“ prašo ieškovo ieškinį atmesti visiškai. Atsakovas nurodo, kad V. D. pareikštas Ieškinys yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėms, kurio tikslas yra ne apginti likviduojamos įmonės Vievio paukštynas ar jos kreditorių teises, bet nesąžiningai pasipelnyti, grasinant veikiančiai ir finansiškai stabiliai įmonei - Vievio paukščiai - milžiniškais nuostoliais.

3113.

32V. D. Vievio paukštyno tariamai patirtą žalą kildina iš Vievio paukštyno su Vievio paukščiais sudarytų sandorių, kuriuos įvardija kaip akivaizdžiai įmonei nenaudingus, nepateikdamas jokių įrodymų, o Vievio paukštyno tariamai patirtą žalą skaičiuodamas kaip Vievio paukščių per 5 metus uždirbtą grynąjį pelną.

3314.

34Šis ieškinys yra tik dalis nesąžiningų veiksmų, kurių ėmėsi tariamas Vievio paukštyno kreditorius V. D. prieš Vievio paukščius. Be šio ieškinio, V. D. taip pat buvo pareiškęs ieškinį CK 6.66 str. (actio Pauliana) pagrindu, ginčydamas 2018-02-12 sandorį, kuriuo Vievio paukščiai įsigijo iš Vievio paukštyno turtinį kompleksą (Turto pirkimo- pardavimo sandoris). Tai yra sandoris, kurį V. D. savo Ieškinyje pristato kaip neva dar vieną Vievio paukštyno interesus pažeidusį sandorį. V. D. ieškinį dėl šio sandorio nuginčijimo Vilniaus apygardos teismas atmetė 2018-11-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3599-258/2018, konstatuodamas, kad Turto pirkimo-pardavimo sandoris yra teisėtas ir pagrįstas.

3515.

36V. D. dedasi Vievio paukštynas kreditoriumi, neva nukentėjusiu dėl Vievio paukščiai veiksmų, tačiau iš tiesų V. D. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmė reikalavimo teises iš pirminių bankrutuojančios įmonės kreditorių, nepateikdamas visiškai jokių įrodymų, jog atsiskaitė už šias reikalavimo teises. Galimybių atsiskaityti už įgytas reikalavimo teises V. D. neturi ir šių reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymo metu neturėjo - V. D. yra pritaikyta net 18 skirtingų turto arešto aktų. Be to, Vilniaus apygardos teismo byloje Nr. e2-3599-258/2018 teismas įpareigojo V. D. pateikti atsiskaitymą pagal reikalavimo perleidimo sutartis patvirtinančius įrodymus, tačiau V. D. tokių įrodymų nepateikė. V. D. yra arba kažkieno pasitelkta priemonė, skirta siekti viešai neatskleistų ir nesąžiningų tikslų, arba pats V. D. tikisi tokiomis priemonėmis, pasinaudodamas teismu, nesąžiningai praturtėti.

3716.

38Vievio paukštynas neturi jokios reikalavimo teisės į Vievio paukščius dėl esą Vievio paukštyno patirtų 5 431 768 EUR dydžio nuostolių, t. y. V. D. neįrodė jokių civilinės atsakomybės sąlygų. Netiesioginis ieškinys gali būti reiškiamas skolininko vardu tik dėl neginčijamos ir neabejotinos skolininko teisės į kitą skolininką - šiuo atveju Vievio paukštyno tariama reikalavimo teisė į Vievio paukščius dėl žalos atlyginimo nėra neabejotina ir neginčijama. V. D. pateikė ieškinį praleidęs 3 metų ieškinio senatį, taikomą reikalavimams dėl žalos atlyginimo.

3917.

40V. D. neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, nes: Vievio paukščiai elgėsi teisėtai - Vievio paukščių bendradarbiavimas su Vievio paukštynu buvo bankrutuojančiai įmonei naudingas; Vievio paukščių veiklos finansinis rezultatas neįrodo jokios Vievio paukštyno patirtos žalos ar jos dydžio. Nors tai nesudaro šios bylos dalyko ir V. D. reikalavimų šioje byloje pagrindo, Vievio paukščiai taip pat paaiškins, kad: Vievio paukščiai įsigijo Vievio paukštyno Turto kompleksą už rinkos kainą.

4118.

42Atsakovas UAB „Valeksa“ prašo ieškovo ieškinį atmesti visiškai. Iš esmės laikosi panašios pozicijos kaip ir UAB „VIEVIO PAUKŠČIAI“. UAB „Valeksa“ taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi iškėlė AB „Vievio paukštynas“ (toliau - Vievio paukštynas) bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2011-09-11. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-24 skubaus vykdymo nutartimi c. b. Nr. B2-2027- 258/2012 atstatydino bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, naujuoju Vievio paukštyno bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Valeksa“ (toliau - Valeksa arba Bankroto administratorius). Ši nutartis įsiteisėjo 2012-07-16, Lietuvos apeliaciniam teismui 2012-07-16 nutartimi c. b. Nr. 2-1365/2012 išnagrinėjus ir atmetus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo. Valeksa pradėjo administruoti Vievio paukštyno bankroto procedūras 2012 m. balandžio mėn. pabaigoje. Buvo imtasi priemonių atstatyti Vievio paukštyno biologinį turtą bei atkurti funkcionuojantį paukštyno kompleksą, nutrauktos Vievio paukštynui nenaudingos sutartys.

4319.

442012-07-16 vykusiame Vievio paukštyno kreditorių susirinkime išrinkti penki nauji kreditorių komiteto nariai: du kreditorių Vichiunai Nordic AS atstovai, du UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovai bei darbuotojų atstovas G. P.. Kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kreditorių komiteto sudėties kreditoriai AB „Kauno grūdai“ ir TeSo Ten Elsen GmbH & Co.KG skundė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Vilniaus apygardos teismas 2013-09-02 nutartimi c. b. Nr. 2-362-258/2013 kreditorių skundus atmetė ir konstatavo, jog tai, kad kreditoriai nusprendžia į komitetą išrinkti kelis vieno kreditoriaus atstovus, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatų. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-10-31 nutartimi c. b. Nr. 2-2462/2013 Vilniaus apygardos teismo 2013-09-02 nutartį paliko nepakeistą.

4520.

462013-01-07 Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė nutarimą tęsti Vievio paukštyno ūkinę komercinę veiklą ir įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl Vievio paukštyno likvidavimo procedūrų atidėjimo.

4721.

48Keli įmonės kreditoriai skundė šį kreditorių komiteto nutarimą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Kreditorių skundas buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2014-01-10 nutartimi c. b. Nr. 2-230-258/2014 (priedas Nr. 3), o atskirasis skundas - Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-08 nutartimi c. b. Nr. 2-570/2014 (priedas Nr. 4), kurioje teismas konstatavo, jog:„Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas įvertino administratoriaus pateiktą medžiagą (t. 5-13), patvirtinančią, jog pagrindinė BAB „ Vievio paukštynas “ veikla - paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai; iš įmonės veiklos per 2011 m. pardavimo pajamos sudarė 53,6 mln. Lt, per 2012 m. - 55,0 mln. Lt; grynieji nuostoliai yra sumažėję nuo 23,6 mln. Lt iki 7,9 mln. Lt. Kreditorių komiteto sprendimu yra siekiama atkurti BAB „Vievio paukštynas“ veiklą ir parduoti turtą kaip veikiantį kompleksą. Įvertinęs bylos duomenimis nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje vykdomas ūkinės komercinės veiklos tęstinumas sudaro sąlygas mažinti kreditorių patiriamus nuostolius.“

4922.

50Vykdant 2013-01-07 kreditorių komiteto nutarimą bei siekiant išlaikyti Vievio paukštyno turtą kaip funkcionuojantį paukštyno kompleksą, Vievio paukštynas toliau tęsė (i) pašarų veiklą, (ii) kiaušinių perdirbimo veiklą, (iii) paukščių skerdimo bei mėsos perdirbimo veiklą, (iv) vištų ir kiaušinių gavybos veiklą.

5123.

52Vievio paukštynui tęsiant ūkinę komercinę veiklą paaiškėjo, kad ne visos vykdomos veiklos kryptys yra pelningos. Dėl turimo bankrutuojančios įmonės statuso Vievio paukštynas neturėjo palankių atsiskaitymo už žaliavas sąlygų (tiekėjai reikalaudavo išankstinių apmokėjimų), negalėjo apkrauti visų paukštyno cechų darbui pilnu pajėgumo (Vievio paukštynas kaip gamybinis kompleksas technologiškai ir ekonomiškai sukurtas taip, kad geriausi gamybiniai ir finansiniai rezultatai pasiekiami kai yra pilnai apkraunami darbu visi cechai) bei pasiūlyti patrauklesnes produkcijos ir paslaugų kainas rinkoje nei konkurentai. Siekiant išsaugoti visą paukštyno kompleksą funkcionuojantį, tačiau nebetęsti nuostolingų ar rizikingų veiklų, Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė nutarimus dėl dalies paukštyno komplekso cechų nuomos. Atitinkamai buvo priimti sprendimai: 2013-11-26 Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė nutarimą dėl pašarų cecho nuomos, 2014-03-04 Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė nutarimą dėl kiaušinių perdirbimo cecho nuomos ir kitus sprendimus, kurie buvo skundžiami bankroto proceso metu.

5324.

542018-02-14 Reikalavimo perleidimo sutartimi Ieškovas perėmė iš kreditoriaus UAB „Novakopa“ viso labo 4‘062,98 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą į Vievio paukštyną. 2018-03-22 Reikalavimo perleidimo sutartimi Ieškovas perėmė iš kreditoriaus TeSo Ten Elsen GmbH & Co.KG 2'226205,67 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą į Vievio paukštyną. Už kokią kainą Ieškovui buvo perleistos šios reikalavimo teisės neatskleidžiama. Tapęs Vievio paukštyno kreditoriumi, Ieškovas pradėjo ginčyti 2018-02-12 Vievio paukštyno turto pardavimo sandorį. Vilniaus apygardos teismo 2018-11-05 sprendimu c. b. Nr. e2-3599- 258/2018 Ieškovo ieškinys dėl tarp BAB „Vievio paukštynas“ ir UAB „Vievio paukščiai“ 2018-02-12 sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties Nr.12/02/18-VP panaikinimo išnagrinėtas ir atmestas. Šioje byloje pareikštu netiesioginiu ieškiniu Ieškovas tariamai gina Vievio paukštyno ir jo kreditorių interesus dėl neva 2012 - 2017 m. Vievio paukštynui padarytos žalos atlyginimo.

5525.

56Nagrinėjamu atveju atsakovai nėra Vievio paukštyno skolininkai ir neegzistuoja neabejotina, galiojanti bei vykdytina Vievio paukštyno turtinė teisė atsakovų atžvilgiu, kurios Vievio paukštynas neva neįgyvendina. Šioje byloje Ieškovas dar tik įrodinėja, kad Vievio paukštynui yra padaryta žala ir koks jos dydis, t. y. dar tik siekiama sukurti Vievio paukštyno turtinę teisę į atsakovus. Taigi atsakovai dar nėra Vievio paukštyno kreditoriai, t. y. dar nėra konstatuotas nei žalos padarymo faktas, nei žalos dydis. Kalbėti apie galiojančią ir vykdytiną Vievio paukštyno reikalavimo teisę atsakovų atžvilgiu būtų galima tik tada, jei teismo sprendimo pagrindu būtų pripažinti neteisėtais sandoriai, iš kurių Ieškovas kildina Vievio paukštyno patirtą žalą, ir iš atsakovų priteistas konkretaus dydžio nuostolių atlyginimas. Šią Bankroto administratoriaus poziciją patvirtina kasacinio teismo išaiškinimai analogiško pobūdžio bylose. Taigi nagrinėjamu atveju Ieškovas neturi teisinio pagrindo atsakovų atžvilgiu reikšti netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo remiantis CK 6.68 str. Šios aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą netiesioginį ieškinį atmesti. Taip pat nėra teisinio pagrindo Bankroto administratoriaus civilinei atsakomybei kilti.

5726.

58Trečiasis asmuo bankrutavusi akcinė bendrovė „VIEVIO PAUKŠTYNAS“ prašo ieškovo ieškinį atmesti visiškai. Iš esmės laikosi panašios pozicijos kaip ir atsakovai. Be to, trečiasis asmuo nurodo, kad Vievio paukščiai kaip Bendrovės kreditorius suteikė Bendrovei pagalbą, kuri buvo būtina siekiant apsaugoti Bendrovės ir jos kreditorių, įskaitant Ieškovą, interesus.

5927.

60Ieškovas ieškiniu prašo priteisti Bendrovės naudai 5‘431‘768 EUR žalos. Iš ieškinio turinio matyti, kad Ieškovas iš esmės siekia priteisti Bendrovės negautas pajamas (pelną), kurias Bendrovė būtų gavusi, jei nebūtų buvę tariamai neteisėtų Atsakovų veiksmų.

6128.

62Taigi šioje byloje Ieškovas turi įrodyti ne tik Atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, bet ir tai, jog Bendrovė be Vievio paukščių kaip kreditoriaus pagalbos būtų uždirbusi tokį patį pelną kaip ir Vievio paukščiai. Vis dėlto toliau dėstomi argumentai pagrindžia, kad Bendrovė be kreditoriaus pagalbos apskritai būtų nutraukusi ūkinę komercinę veiklą daug anksčiau, o tai būtų apsunkinę visų Bendrovės kreditorių padėtį.

6329.

64Vievio paukščių gauto pelno sutapatinimas su galbūt galėtu gauti Bendrovės pelnu yra ydingas iš esmės ir neatitinka nei teisinės, nei verslo logikos. Akivaizdu, kad jokie verslo subjektai nepasitikėtų bankrutuojančia įmone, t.y. Bendrove, taip, kaip yra pasitikima stabilia ir gerai veikiančia įmone, t.y. Vievio paukščiais. Tai reiškia, kad Bendrovė neturėjo galimybės išsiderėti iš tiekėjų palankesnių atsiskaitymo sąlygų (mokėjimo atidėjimų), dalis teikėjų ir verslo partnerių apskritai net neketino tęsti bendradarbiavimo su Bendrove ir t.t., dėl ko Bendrovės veiklos vykdymas be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos būtų buvęs neperspektyvus, o neturint pakankamai lėšų Bendrovės nekilnojamasis turtas kaip vientisas kompleksas nebūtų buvęs išsaugotas, dėl ko realizuojant tokį turtą jis būtų buvęs parduotas ženkliai pigiau nei jį nupirko Vievio paukščiai.

6530.

66Pažymėtina, kad Bendrovė atliko ekonominę analizę, kokie būtų buvę Bendrovės veiklos rezultatai, jei Bendrovė būtų tęsusi veiklą be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos. Toliau pateikiame atliktos analizės rezultatus. Analizės pagrindu paimtas Bendrovės veiklos laikotarpis nuo 2011 m. rugsėjo (Bendrovės bankroto bylos iškėlimo) iki 2012 m. liepos mėnesio (Bendrovės bankroto administratoriaus pakeitimo), tokiu būdu gaunant Bendrovės rezultatus, jei Valeksa būtų tęsusi Bendrovės veiklą nesiimdama jokių papildomų priemonių ir nesinaudodama kreditoriaus Vievio paukščiai pagalba.

6731.

68Iš pateiktų skaičiavimų matyti, jog per 11 mėnesių laikotarpį Bendrovės nuostolis sudaro 11‘526‘155 LTL (3‘338‘205,22 EUR), o per vienerius metus nuostoliai sudarytų apie 12‘573‘987 LTL (3‘641‘678 EUR). Taigi per Ieškovo nurodomą šešerių metų laikotarpį (2012-2017 m.) nuostoliai iš viso sudarytų 21‘850‘068 EUR. Tačiau realūs nuostoliai būtų buvę dar didesni, kadangi patirdama tokius nuostolius Bendrovė nebegalėtų vykdyti veiklos, pritrūktų lėšų, dėl ko Bendrovės turtas nebūtų buvęs tinkamai prižiūrimas ir nebūtų buvęs parduotas kaip veikiantis kompleksas, dėl ko iš turto pardavimo gautos pajamos būtų buvę ženkliai mažesnės. Išvadą, jog Bendrovei buvo būtina kreditoriaus Vievio paukščiai pagalba, patvirtina ir Bendrovės veiklos metu, kai faktinį valdymą vykdė AB „Kauno grūdai“, susidarę įsiskolinimai. Iš pridedamos Bendrovės skolų tiekėjams ataskaitos (priedas Nr. 2) matyti, jog nuo 2011-09-01 iki 2012-04-30 Bendrovėje susidarė 9‘868‘892,69 LTL (2‘858‘228,88 EUR) skolų, kurias Bendrovė, vykdydama ūkinę komercinę veiklą bankroto metu, turėjo grąžinti. Be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos Bendrovė nebūtų turėjusi jokių galimybių padengti ūkinės komercinės veiklos metu susidariusias skolas.

6932.

70Iš Ieškovo pareikšto ieškinio matyti, kad jis iš esmės yra grindžiamas Ieškovo manymu, spėjimais, prielaidomis bei su ginčo esme nesusijusiomis aplinkybėmis, o ne įrodymais, pagrindžiančiais visų paminėtų sąlygų egzistavimą. Kaip antai, pavyzdžiui, Ieškovas akcentuoja tą aplinkybę, jog Bendrovės kreditorių komiteto sudėtį sudaro du UAB „Vičiūnų grupė“ atstovai, du Vichiunai Nordic AS atstovai ir darbuotojų atstovas. Tačiau Bendrovės kreditorių komiteto sudėties teisėtumą jau patvirtino Vilniaus apygardos teismas šiame atsiliepime minėta Vilniaus apygardos teismo 2013-09-02 nutartimi c. b. Nr. 2-362-258/2013 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartimi c. b. Nr. 2-2462/2013. Taigi Ieškovas savo dėstomomis aplinkybėmis ir teiginiais siekia sudaryti teismui klaidingą įspūdį, o ne pagrįsti netiesioginio ieškinio taikymo sąlygas. Ieškovas neįvykdė jam tenkančios įrodinėjimo pareigos ir neįrodė Bendrovės reikalavimo teisės į Atsakovus. Iš Ieškovo dėstomų argumentų bei Ieškovo veiksmų viso Bendrovės bankroto proceso metu matyti, jog Ieškovas ne gina kreditorių interesus, o priešingai - jiems kenkia, kadangi dėl Ieškovo nesąžiningų veiksmų negali būti užbaigtas ir taip labai ilgai užsitęsęs Bendrovės bankroto procesas. Iš ieškinio turinio matyti, kad Ieškovas dar tik siekia nustatyti Bendrovės reikalavimo teisę į Atsakovus, tačiau tokios reikalavimo teisės, t.y. civilinės atsakomybės sąlygų, Ieškovas neįrodė.

71Ieškinys netenkintinas

72Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

7333.

74Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi iškėlė Bendrovės bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2011-09-11.

7534.

76Vilniaus apygardos teismas 2012-04-24 skubaus vykdymo nutartimi c. b. Nr. B2-2027-258/2012 atstatydino bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, naujuoju Bendrovės bankroto administratoriumi paskirdamas Valeksą. Ši nutartis įsiteisėjo 2012-07-16, Lietuvos apeliaciniam teismui 2012-07-16 nutartimi c. b. Nr. 2-1365/2012 išnagrinėjus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo.

7735.

78Iš minėtos bankroto bylos šiai bylai yra svarbios aplinkybės, nulėmusios Bendrovės bankroto administratoriaus pasikeitimą bei įrodančios, jog iki Bendrovės bankroto administratoriaus pasikeitimo Bendrovės veikla buvo daug nuostolingesnė. Kaip matyti iš išdėstytų šalių pozicijų teismuose jau buvo kilęs ginčas dėl Bendrovės turto naudojimo ir žalos Bendrovei ir jos kreditoriams padarymo, o tokį ginčą iniciavo Bendrovė, atstovaujama bankroto administratoriaus Valeksos. Tačiau nors Bendrovės ginčyti sandoriai sukėlė Bendrovei ženkliai didesnius nuostolius nei dabar įrodinėja Ieškovas šioje byloje, Bendrovės ieškinys buvo atmestas.

7936.

80Pagal LITEKO duomenis bankroto byloje B2-308-258/2019 (2-55-3-01698-2011-3) (CPK 179 str. 3 d.) bei Lietuvos Apeliacinio teismo civilinę bylą Nr. 2A-328-823/2018 (2-55-3-01505-2012-1) 2011-04-29 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. 20110429/01, kuria šalys įsipareigojo vykdyti bendradarbiavimą, įskaitant kombinuotųjų pašarų paslaugų tiekimą. Šia sutartimi Bendrovė taip pat įsipareigojo teikti priežiūros, skerdimo, kiaušinių paruošimo, kiaušinių perdirbimo į kiaušinių masę paslaugas, taip pat susitarė dėl vištų dedeklių padėtų kiaušinių naudojimo ir realizavimo. Sutartis apibrėžė, kad vištos dedeklės sutartyje reiškė 444 099 vienetus vištų dedeklių, kurių amžius sutarties sudarymo dienai buvo nuo 29 iki 209 dienų ir kurios nuosavybės teise priklausė AB „Kauno grūdai“ ir yra auginamos Bendrovės priklausančiose paukštidėse. 2011-05-02 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 42, kuria pardavėja Bendrovė įsipareigojo parduoti, o pirkėja AB „Kauno grūdai“ įsipareigojo pirkti paukštieną ir jos produktus, kiaušinių masę, kiaušinių miltelius ir kitą tam tikru būdu apdorotą žemės ūkio produkciją, kainomis, kurios tarp pardavėjos ir pirkėjos suderinamos produkcijos užsakymo metu ir nurodomos PVM sąskaitoje – faktūroje. 2011-05-02 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė paslaugų sutartį Nr. 20110502/04, kuria Bendrovė įsipareigojo teikti AB „Kauno grūdai“ paukštienos perdirbimo paslaugas, o AB „Kauno grūdai“ įsipareigojo priimti ir mokėti už suteiktas perdirbimo paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis bei tvarka. Kaip jau buvo minėta 2011-06-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta Bendrovės bankroto byla, Bendrovės bankroto administratore paskirta atsakovė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

8137.

822011-07-01 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė transporto paslaugų sutartį, kuria Bendrovė įsipareigojo teikti transporto paslaugas. 2011-09-02 ir 2011-09-30 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė susitarimus dėl 2011-04-29 bendradarbiavimo sutarties Nr. 20110429/01 pakeitimo. 2011-09-02 susitarimu buvo susitarta dėl papildomų inkubacijos, kiaušinių miltelių gamybos paslaugų. Aptariamu susitarimu buvo susitarta ir dėl naujų paslaugų kainų. 2011-09-30 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė vištų dedeklių nuomos sutartį, kuria nuomotoja Bendrovė perdavė nuomininkei AB „Kauno grūdai“ laikinai už užmokestį naudoti 373 108 vištas. 2011-10-31 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė vištų dedeklių nuomos sutartį, o 2012-03-30 susitarimą dėl 2011-10-31 vištų dedeklių nuomos sutarties dalinio pakeitimo.

8338.

84Kaip jau buvo minėta, 2012-04-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2012-07-16, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buvo atstatydinta iš Bendrovės bankroto administratorės pareigų ir Bendrovės administratore paskirta Valeksa.

8539.

86Kaip matyti iš bankroto bylos medžiagos, Valeksa, įvertinusi aukščiau paminėtus sandorius ir iš jų Bendrovei kilusius nuostolius, 2012-06-29 ieškiniu ir vėliau 2014-11-10 patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei žalos solidariai iš AB „Kauno grūdai“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ priteisimo Bendrovės naudai. Bendrovė tiek ieškinio reikalavimą dėl minėtų sandorių pripažinimo negaliojančiais, tiek reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė ginčytų sandorių nuostolingumu Bendrovei. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, jog 2014-06-05 Lietuvos teismo ekspertizės centro aktu Nr. l 1-610 (14) nustatyta, kad 2011-09-01 – 2012-07-23 laikotarpiu sudaryti sandoriai buvo nuostolingi Bendrovei, o nuostoliai per 8 mėn. laikotarpį sudarė net 10‘649‘905,27 Lt (3‘084‘425,76 EUR). Taip pat ieškinyje buvo nurodyta, jog Vilniaus apygardos teismo sprendimais buvo nustatyti prejudiciniai faktai, jog būtent AB „Kauno grūdai“ vykdė Bendrovės faktinę kontrolę (vadovavimą Bendrovės veiklai), o buvusi administratorė veikė pasyviai, vieningai palaikė AB „Kauno grūdai“ poziciją, su pastarąja siekė panaikinti administratorės kontrolę ir atsakomybę prieš kreditorius, veikė atsakovės AB „Kauno grūdai“, o ne Bendrovės darbuotojų ir kreditorių, interesais. Įsiteisėję Vilniaus apygardos teismo sprendimai ir nutartys patvirtina, kad žalos padarymo laikotarpiu ir iki šio laikotarpio pradžios atsakovė AB „Kauno grūdai“ darė lemiamą įtaką Bendrovės veiklai ir buvusios administratorės sprendimams. Ginčyti sandoriai šalių buvo sudaryti nesąžiningai, siekiant, kad Bendrovės nuostolių sąskaita naudos turėtų tik AB „Kauno grūdai“. Buvusi administratorė ne tik neprivalėjo sudaryti žalingų sandorių, tačiau, priešingai, turėjo įstatymuose nustatytą pareigą tokių sandorių nesudaryti. Administratorė buvo nesąžininga, nes turėjo žinoti, kad žalingi sandoriai pažeis ieškovės kreditorių teises. Atsakovė AB „Kauno grūdai“ taip pat buvo nesąžininga, nes įvykdymo, kurį pagal ginčijamus sandorius turėjo atlikti Bendrovė, vertė žymiai viršija AB „Kauno grūdai“ pateiktą įvykdymą. Be to, AB „Kauno grūdai“ iš esmės kontroliavo Bendrovės ūkinę veiklą nuo 2011-04-29 bendradarbiavimo sutarties Nr. 20110429/01 sudarymo, todėl akivaizdžiai turėjo žinoti, kad ginčijami sandoriai pažeidžia Bendrovės ir jos kreditorių teises. Tačiau Bendrovės ieškinys buvo atmestas, ginčą galutinai išsprendus Lietuvos apeliacinio teismo 2018-08-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-328-823/2018.

8740.

88Kaip matyti iš bylos medžiagos Bendrovės bankroto administratorius Valeksa, pradėjęs administruoti Bendrovę, minėtus sandorius nedelsdamas nutraukė, taip apsaugodamas Bendrovę nuo dar didesnių nuostolių.

8941.

90Taip pat pažymėtina, jog dėl nurodytų faktinių aplinkybių visi kreditorių komitetų sprendimai nuolat buvo tikrinami bankroto bylą nagrinėjančio teismo. Nors Ieškovas ieškinyje bando akcentuoti kreditorių komiteto sudėtį kaip turinčią papildomai patvirtinti Ieškovo poziciją šioje byloje, tačiau kreditorių komiteto sudėtis buvo patikrinta ir pripažinta kaip tinkama ir teisėta Vilniaus apygardos teismo 2013-09-02 nutartimi c. b. Nr. 2-362-258/2013 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartimi c. b. Nr. 2-2462/2013.

9142.

92Teismai taip pat patikrino ir patvirtino 2013-01-07 Bendrovės kreditorių komiteto nutarimą tęsti Bendrovės ūkinę komercinę veiklą ir įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl Bendrovės likvidavimo procedūrų atidėjimo. Šio nutarimo teisėtumą patvirtino Vilniaus apygardos teismas 2014-01-10 nutartimi c. b. Nr. 2-230-258/2014 ir Lietuvos apeliacinis teismas 2014-04-08 nutartimi c. b. Nr. 2-570/2014. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje nurodė, jog „AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje vykdomas ūkinės komercinės veiklos tęstinumas sudaro sąlygas mažinti kreditorių patiriamus nuostolius“.

9343.

94Ūkinės komercinės veiklos vykdymu buvo siekiama išlaikyti Bendrovės turtą kaip funkcionuojantį paukštyno kompleksą. Bendrovė tęsė šias veiklas: pašarų, kiaušinių perdirbimo, paukščių skerdimo bei mėsos perdirbimo ir vištų bei kiaušinių gavybos.

9544.

96Pridėti atsakovų trečiojo asmens BAB „Vievio paukštynas“ rašytiniai įrodymai taip pat patvirtina, kad tęsiant Bendrovės veiklą paaiškėjo, kad ne visos veiklos yra pelningos (tokių veiklų pilno efektyvumo pasiekimą apsunkino Bendrovės kaip bankrutuojančios įmonės statusas), todėl Bendrovės kreditorių komitetas nusprendė dalies veiklų atsisakyti, o tam, kad išsaugoti visą paukštyno kompleksą funkcionuojantį, buvo nuspręsta išnuomoti dalį paukštyno komplekso cechų.

9745.

982013-11-26 Bendrovės kreditorių komitetas priėmė nutarimą dėl pašarų cecho nuomos, o 2014-03-04 - nutarimą dėl kiaušinių perdirbimo cecho nuomos. Šie nutarimai taip pat buvo skundžiami teismui, tačiau teismas šiuos nutarimus pripažino kaip pagrįstus ir teisėtus. Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi c. b. Nr. 2-4938-798/2015 nustatė, jog „bankroto administratoriaus derybų metu sulygtas nuomos mokestis -121 000,00 (su PVM) - yra ženkliai didesnis nei įprastinis pašarų cecho veiklos rezultatas“.

9946.

1002014-05-22 Bendrovės kreditorių komitetas priėmė nutarimą ir dėl skerdyklos bei mėsos perdirbimo cecho nuomos. Šis nutarimas taip pat buvo apskųstas teismui, tačiau ir šis skundas buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2015-10-27 nutartimi c. b. Nr. 2-4936-275/2015, kurioje teismas pažymėjo, jog „nuomos sutartis atitinka bankrutuojančios įmonės interesus, nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų, yra naudinga bendrovei“. Nors ši nutartis buvo apskųsta atskiruoju skundu, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-29 nutartimi c. b. Nr. 2-352-302/2016 atskirasis skundas buvo atmestas.

10147.

102Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2015-12-14 nutartimi c. b. Nr. B2-349-258/2015 pripažino Bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat leido iki viso Bendrovės turto pardavimo tęsti (vykdyti) sudarytas veiklos sutartis, sudaryti ir nutraukti įmonės turto nuomos sutartis, sudaryti ir nutraukti sutartis, susijusias su turto vertės išlaikymu.

10348.

104Kaip ir nurodyta ieškinyje, 2016-12-08 Bendrovės kreditorių komitetas nutarė pardavinėti Bendrovės turtą kaip bendrą kompleksą varžytynėse. Tačiau kadangi varžytynės neįvyko, Bendrovės kreditorių komitetas 2017-04-11 nutarė parduoti Bendrovės turtą už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą. 2017-05-19 Bendrovės kreditorių komitetas nutarė pripažinti laimėjusiu Vievio paukščių pasiūlymą.

10549.

106Dėl Bendrovės kreditorių komiteto 2017-04-11 nutarimo ir 2017-05-19 nutarimo UAB „Novakopa“, kurios reikalavimo teisę perėmė Ieškovas, pateikė skundą teismui. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-06 nutartimi c.b. Nr. B2-308-258/2019 Ieškovo skundą atmetė, konstatavęs, jog Ieškovas Bendrovės kreditoriumi tapo 2018-07-26, t.y. po skundžiamų nutarimų priėmimo.

10750.

108Vykdant minėtus kreditorių nutarimus 2018-02-12 buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 12/02/18-VP, kurios pagrindu Bendrovės turtą nuosavybės teise įsigijo Vievio paukščiai. Dėl šios sutarties taip pat buvo pateiktas ieškinys, kuriuo Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu minėtą sandorį, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2018-11-05 sprendimu c.b. Nr. e2-3599-258/2018 Ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

109Teisiniai argumentai

110dėl netiesioginio ieškinio sąlygų

11151.

112Byloje keliami teisės klausimai dėl sąlygų pareikšti netiesioginį ieškinį. CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jei skolininkas pats šių teisų neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Taigi netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys, kurį kreditorius, manydamas esant CK 6.68 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, pareiškia už savo skolininką, kuris neįgyvendina turimų reikalavimų savo skolininkui. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad netiesioginio ieškinio instituto tikslas – apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius į prisiteistą turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą. CK 6.68 straipsnyje nustatytas vienas kreditoriaus interesų gynimo būdų, pagal kurį kreditorius už skolininką jo vardu turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Tokiu atveju kreditorius priverstinai įgyvendina skolininko reikalavimo teisę trečiajam asmeniui pareikšdamas netiesioginį ieškinį (skolininko skolininkui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. M. v. Š. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-50/2015; kt.).

11352.

114Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad šiuo kreditorių teisių gynimo būdu (netiesioginiu ieškiniu) teisė inicijuoti civilinį ginčą teisme suteikiama kvalifikuotam subjektui, kuris neturi tiesioginės reikalavimo teisės atsakovui, t. y. atsakovas nėra pažeidęs ir neginčija kreditoriaus teisės ar įstatymų saugomo intereso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. I. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-254/2014; 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Armila“ v. UAB ,,Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007; kt.); netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas. Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan. Trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę. Ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Kreditorius neturės teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti. Be to, jis taip pat neturi teisės netiesioginiu ieškiniu reikalauti įgyvendinti su skolininko asmeniu susijusių teisių (pvz., teisės į neturtinės žalos atlyginimą, išlaikymą, žalos, padarytos sužalojant sveikatą, atlyginimą ir pan.) (CK 6.68 straipsnio 3 dalis). Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Armila“ v. UAB „Limedika“, bylos Nr. 3K-3-146/2007; 2008 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Z. ir kt. v. U. G., bylos Nr. 3K-3-312/2008; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinapolis“ ir kt. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-520/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-254/2014; kt.). Taigi teismo praktika aiškinant ir taikant CK 6.68 straipsnį yra pakankamai aiškiai suformuluota.

11553.

116Nagrinėjamoje byloje iš ieškinio turinio matyti, kad jis iš esmės yra grindžiamas ieškovo prielaidomis, o ne įrodymais, pagrindžiančiais visų paminėtų sąlygų egzistavimą. Pavyzdžiui, Ieškovas akcentuoja tą aplinkybę, jog Bendrovės kreditorių komiteto sudėtį sudaro du UAB „Vičiūnų grupė“ atstovai, du Vichiunai Nordic AS atstovai ir darbuotojų atstovas. Tačiau Bendrovės kreditorių komiteto sudėties teisėtumą jau patvirtino Vilniaus apygardos teismas šiame atsiliepime minėta Vilniaus apygardos teismo 2013-09-02 nutartimi c. b. Nr. 2-362-258/2013 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartimi c. b. Nr. 2-2462/2013.

11754.

118Dėl Bendrovės reikalavimo teisės į Vievio paukščius. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti Bendrovės – „Vievio paukštynas“ naudai 5‘431‘768 EUR žalos. Taip Ieškovas iš esmės siekia priteisti Bendrovės negautas pajamas (pelną), kurias Bendrovė būtų gavusi, jei nebūtų buvę tariamai neteisėtų Atsakovų veiksmų. Kitaip tariant, Ieškovas netiesioginiu ieškiniu siekia prisiteisti Bendrovės netiesioginius nuostolius.

11955.

120Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Remiantis nurodyta teisės norma, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009; 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015). Negautos pajamos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodo, kad jos realios, o ne tikėtinos, hipotetinės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306-916/2015).

12156.

122Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008).

12357.

124Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį skiriama tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos) ir negautos pajamos. Tiesioginė žala yra neteisėtų veiksmų tiesioginis rezultatas, o negautos pajamos yra žalos rūšis, kuri atsiranda kaip žalos padarymo tam tikram turtui, turtinės teisės įgyvendinimui papildomas rezultatas. Tačiau tiek reali žala, tiek ir negautos pajamos turi būti tiksliai apskaičiuotos. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį, pateikti įrodymus, patvirtinančius realią pajamų gavimo tikimybę. Hipotetinės pajamos neįeina į negautų pajamų sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2002; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2012).

12558.

126Taigi patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bet kuriuo atveju negautų pajamų skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje surinktais įrodymais ir kita faktine medžiaga bei pagrįstas finansų ar ekonomikos teorijos pripažįstamais metodais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2014).

12759.

128Ieškovas turi įrodyti ne tik Atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, bet ir tai, jog Bendrovė be Vievio paukščių kaip kreditoriaus pagalbos būtų uždirbusi tokį patį pelną kaip ir Vievio paukščiai.

12960.

130Pažymėtina, kad BAB „Vievio paukštynas“ atliko ekonominę analizę, kokie būtų buvę Bendrovės veiklos rezultatai, jei Bendrovė būtų tęsusi veiklą be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos (BAB „Vievio paukštynas“ atsl. priedas Nr. 1). Analizės pagrindu paimtas Bendrovės veiklos laikotarpis nuo 2011 m. rugsėjo (Bendrovės bankroto bylos iškėlimo) iki 2012 m. liepos mėnesio (Bendrovės bankroto administratoriaus pakeitimo), tokiu būdu gaunant Bendrovės rezultatus, jei Valeksa būtų tęsusi Bendrovės veiklą nesiimdama jokių papildomų priemonių ir nesinaudodama kreditoriaus Vievio paukščiai pagalba. Atliekant skaičiavimus (sudarant modelį) buvo remiamasi šiomis pagrindinėmis prielaidomis: Kiaušinių pardavimo kiekiai buvo paimti iš AB „Kauno grūdai“ išrašytų sąskaitų, nes buvo išrašomos sąskaitos už išrusiuojamus kiaušinius; Kiaušinių pardavimo kainos išskaičiuotos naudojant tuo metu buvusias mažmenines kainas; Pašarų kainos taip pat preliminariai išskaičiuotos atsižvelgiant į grūdų kainas ir pritaikant koeficientą; Pašarų sunaudojimo normos paimtos pagal vištų tiekėjo rekomendacijas. Iš pateiktų skaičiavimų matyti, jog per 11 mėnesių laikotarpį Bendrovės nuostolis sudaro 11‘526‘155 LTL (3‘338‘205,22 EUR), o per vienerius metus nuostoliai sudarytų apie 12‘573‘987 LTL (3‘641‘678 EUR).

13161.

132Taigi per Ieškovo nurodomą šešerių metų laikotarpį (2012-2017 m.) nuostoliai iš viso sudarytų 21‘850‘068 EUR. Tačiau realūs nuostoliai būtų buvę dar didesni, kadangi patirdama tokius nuostolius Bendrovė nebegalėtų vykdyti veiklos, pritrūktų lėšų, dėl ko Bendrovės turtas nebūtų buvęs tinkamai prižiūrimas ir nebūtų buvęs parduotas kaip veikiantis kompleksas, dėl ko iš turto pardavimo gautos pajamos būtų buvę ženkliai mažesnės. Kaip matyti iš bylos medžiagos, išvadą, jog Bendrovei buvo būtina kreditoriaus Vievio paukščiai pagalba, patvirtina ir Bendrovės veiklos metu, kai faktinį valdymą vykdė AB „Kauno grūdai“, susidarę įsiskolinimai. Iš pridedamos Bendrovės skolų tiekėjams ataskaitos (priedas Nr. 2) matyti, jog nuo 2011-09-01 iki 2012-04-30 Bendrovėje susidarė 9‘868‘892,69 LTL (2‘858‘228,88 EUR) skolų, kurias Bendrovė, vykdydama ūkinę komercinę veiklą bankroto metu, turėjo grąžinti. Be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos Bendrovė nebūtų turėjusi jokių galimybių padengti ūkinės komercinės veiklos metu susidariusias skolas. Tokiu atveju kreditoriaus Vievio paukščiai pagalba ne tik padėjo išvengti itin didelių Bendrovės nuostolių, bet ir užtikrino Bendrovės turto priežiūrą bei išsaugojimą, taip užtikrinant maksimalias pajamas iš turto pardavimo, kas savo ruožtu užtikrino ir visų Bendrovės kreditorių interesų apsaugą.

13362.

134Tuo tarpu Ieškovas ieškinyje nenurodo jokių pagrįstų argumentų, jog Bendrovės negautos pajamos (pelnas) ir būtent tokio dydžio kaip nurodo Ieškovas buvo numatytos gauti iš anksto Bendrovės bankroto proceso metu. Vien tas faktas, jog Vievio paukščiai uždirbo tam tikro dydžio pelną, per se neįrodo, jog Bendrovė be kreditoriaus pagalbos būtų uždirbusi tokio paties dydžio pelną. Pateikti Bendrovės skaičiavimai bei analizė, pagrindžia, kad Bendrovės veiklos vykdymas be kreditoriaus Vievio paukščiai pagalbos būtų buvęs neperspektyvus, o neturint pakankamai lėšų Bendrovės nekilnojamasis turtas kaip vientisas kompleksas nebūtų buvęs išsaugotas, dėl ko realizuojant tokį turtą jis būtų buvęs parduotas ženkliai pigiau nei jį nupirko Vievio paukščiai.

13563.

136Taigi Ieškovas šioje byloje turėtų įrodyti, jog Bendrovė, nepaisant bankrutuojančios įmonės statuso, būtų turėjusi galimybę uždirbti tokias pačias pajamas (pelną) kaip ir Vievio paukščiai. Tačiau jokių argumentų šiuo klausimu Ieškovas nepateikia, apsiribodamas Vievio paukščių gauto pelno prilyginimu Bendrovės negautam pelnui. Tesimas sprendžia, jog ieškovas neįvykdė jam tenkančios įrodinėjimo pareigos ir neįrodė Bendrovės reikalavimo teisės į atsakovus.

13764.

138Dėl Bendrovės neabejotinos, galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės. Šiuo aspektu, teisės doktrinoje ir teismų praktikoje nurodoma, kad pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį viena iš sąlygų reikšti netiesioginį ieškinį yra tiek kreditoriaus, tiek skolininko, kurio vardu kreditorius reiškia ieškinį, galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės turėjimas; skolininko, kaip kito asmens kreditoriaus, reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas netiesioginio ieškinio pareiškimo metu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Z. ir kt. v. U. G. (globėja V. J.), bylos Nr. 3K-3-312/2008; 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trinapolis“ ir kt. v. Nordea Bank Finland Plc, bylos Nr. 3K-3-520/2012; kt.). Iš ieškinio turinio matyti, kad Ieškovas dar tik siekia nustatyti Bendrovės reikalavimo teisę į Atsakovus, tačiau tokios reikalavimo teisės, t.y. civilinės atsakomybės sąlygų, Ieškovas neįrodė. Taigi šiuo konkrečiu atveju nėra tenkinama ir sąlyga dėl Bendrovės reikalavimo teisės neabejotinumo, galiojimo ir vykdytinumo, todėl ieškinys atmestinas ir dėl šios priežasties.

13965.

140Dėl Ieškovo, kaip kreditoriaus interesų pažeidimo. Ieškovas, kaip kreditorius privalo įrodyti, jog yra Ieškovo kaip kreditoriaus interesų pažeidimas. Tačiau Ieškovas šią sąlygą įrodinėja deklaratyviais teiginiais, neįrodydamas, kaip konkrečiai buvo pažeisti jo interesai. Be to, nustatinėjant aptariamą sąlygą būtina nustatyti ir tai, ar Ieškovas apskritai yra įgijęs subjektinę teisę įrodinėti Bendrovei tariamai padarytą žalą. Vilniaus apygardos teismas 2019-02-06 nutartimi c.b. Nr. B2-308-258/2019 konstatavo, jog Ieškovas Bendrovės kreditoriumi tapo nuo 2018-07-26. Teismas taip pat konstatavo, jog tik nuo šio momento Ieškovas įgijo teisę įgyvendinti ĮBĮ 21 str. nustatytas kreditoriaus teises. Tuo tarpu visi veiksmai ir sandoriai, kuriais yra grindžiamas ieškinys, buvo atlikti iki Ieškovui tampant Bendrovės kreditoriumi, dėl ko konstatuotina, jog Ieškovas nėra įgijęs teisės reikšti reikalavimo dėl žalos, tariamai patirtos iki tampant Bendrovės kreditoriumi, atlyginimo. Taigi Ieškovo ieškinys atmestinas ir dėl šios priežasties.

14166.

142Nagrinėjamu atveju atsakovai nėra Bendrovės Vievio paukštyno skolininkai ir neegzistuoja neabejotina, galiojanti bei vykdytina Vievio paukštyno turtinė teisė atsakovų atžvilgiu, kurios Vievio paukštynas neįgyvendina. Pažymėtina, jog šioje byloje Ieškovas dar tik įrodinėja, kad Vievio paukštynui yra padaryta žala ir koks jos dydis, t. y. dar tik siekiama sukurti Vievio paukštyno turtinę teisę į atsakovus. Taigi atsakovai dar nėra Vievio paukštyno kreditoriai, t. y. dar nėra konstatuotas nei žalos padarymo faktas, nei žalos dydis. Kalbėti apie galiojančią ir vykdytiną Vievio paukštyno reikalavimo teisę atsakovų atžvilgiu būtų galima tik tada, jei teismo sprendimo pagrindu būtų pripažinti neteisėtais sandoriai, iš kurių Ieškovas kildina Vievio paukštyno patirtą žalą, ir iš atsakovų priteistas konkretaus dydžio nuostolių atlyginimas. Nagrinėjamu atveju Ieškovas neturi teisinio pagrindo atsakovų atžvilgiu reikšti netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo remiantis CK 6.68 str. Šios aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą netiesioginį ieškinį atmesti.

143Dėl Vievio paukščiai atsakomybės sąlygų

14467.

145Ieškovo teiginiai apie atliktus neteisėtus veiksmus grindžiami išimtinai prielaidomis ir subjektyviais Ieškovo samprotavimais. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

14668.

147Ieškovas nurodo, kad 2012 m., kai didžiausiu Vievio paukštyno kreditoriumi tapo su „Vičiūnai“ verslo grupe siejamos įmonės, esą buvo sukurta „pinigų bei turto užvaldymo schema“, o nuo 2012 m. pasirinktas Vievio paukštyno bendradarbiavimo modelis su Vievio paukščiais buvo nenaudingas įmonės „veiklos tęstinumo prasme“. Dėl to esą Vievio paukštynas patyrė žalos, kurią sudaro Vievio paukščių gautas 5 431 768 EUR grynasis pelnas per laikotarpį nuo 2012 m. iki 2016 m.

14869.

149Ieškovo samprotavimus apie neteisėtus veiksmus paneigia įsiteisėję teismų sprendimai. Ieškinio teiginius, jog nuo 2012 m. pasirinktas Vievio paukštyno veiklos modelis iš tikrųjų buvo nenaudingas Vievio paukštynui, o sudaryti sandoriai su UAB „Vievio paukščiais“ nebuvo būtini Vievio paukštyno turto išsaugojimui ir reikalingi tik UAB „Vievio paukščiais“, akivaizdžiai paneigia:

15070.

151Įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2014-01-10 nutartis c. b. Nr. 2-230-258/2014 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-08 nutartis c. b. Nr. 2-570/2014, kuriomis pripažintas teisėtu Vievio paukštyno kreditorių komiteto nutarimas tęsti Vievio paukštyno ūkinę komercinę veiklą, bei konstatuota, kad Vievio paukštyno bankroto byloje vykdomos ūkinės komercinės veiklos tęstinumas sudaro sąlygas mažinti kreditorių patiriamus nuostolius.

15271.

153Įsiteisėję Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartis c. b. Nr. 2-4938-798/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015-10-27 nutartis c. b. Nr. 2-4936-275/2015 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-29 nutartis c. b. Nr. 2-352-302/2016, kuriomis pripažinti pagrįstais ir teisėtais Vievio paukštyno kreditorių komiteto nutarimai dėl Vievio paukštyno turto nuomos tretiesiems asmenims, įskaitant ir UAB „Vievio paukščiai“.

15472.

155Įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-14 nutartis c. b. Nr. B2-349-258/2015, kuria teismo leista iki viso Vievio paukštyno turto pardavimo tęsti (vykdyti) sudarytas veiklos sutartis, sudaryti ir nutraukti įmonės turto nuomos sutartis, sudaryti ir nutraukti sutartis, susijusias su turto vertės išlaikymu.

15673.

157Lietuvos apeliacinio teismo 2018-08-20 nutartyje byloje Nr. 2A-328- 823/2018 konstatuota, kad 2011 m. gegužės - 2011 m. rugsėjo mėn., t. y. prieš pat bankroto bylos iškėlimą ir netrukus po jo, Vievio paukštynas sudarė sandorius su AB „Kauno grūdai“, kuriais: (i) AB „Kauno grūdai“ išnuomojo Vievio paukštynui vištas dedekles; (ii) Vievio paukštynas įsipareigojo teikti AB „Kauno grūdai“ vištų dedeklių priežiūros, skerdimo, kiaušinių realizavimo paslaugas; (iii) AB „Kauno grūdai“ įsipareigojo pirkti iš Vievio paukštyno paukštieną ir jos produktus, kiaušinių masę, kiaušinių miltelius ir t.t. Vilniaus apygardos teismo 2012-04-24 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2012-07-16, anksčiau paskirtas bankroto administratorius buvo pakeistas į UAB „Valeksa“. Naujasis Vievio paukštyno bankroto administratorius ėmėsi ginčyti aukščiau sudarytus Vievio paukštyno sudarytus sandorius su AB „Kauno grūdai“, įrodinėdamas, kad šie sandoriai įmonei buvo nenaudingi ir reikalavo iš AB „Kauno grūdai" ir buvusio bankroto administratoriaus atlyginti dėl to Vievio paukštyno patirtą 10 649 905,27 LTL dydžio žalą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-20 nutartyje byloje Nr. 2A-328-823/2018 šiuos bankroto administratoriaus reikalavimus atmetė.

15874.

159Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-20 nutartyje išaiškino, kad sandorių sudarymas su akcininku bei de facto įmonės vadovu (AB „Kauno grūdai) ir net sandorių nuostolingumo faktas savaime nelemia sandorių pripažinimo negaliojančiais ar civilinės atsakomybės taikymo. Teismas paaiškino, kad net ir nuostolingi sandoriai savaime nereiškia, kad yra neteisėti. Pavyzdžiui, galimos situacijos, kai nuostolingai sandoriais siekiama išvengti dar didesnės žalos, o planuotas sėkmingas sandoris gali tapti nesėkmingas dėl rinkos konjunktūros. Teismas taip pat išaiškino, kad ieškovas, ginčydamas tokius sandorius, privalo įrodyti: (i) kokią įtaką įmonės veiklai būtų turėjęs šių sandorių nutraukimas ar nesudarymas; (ii) kokius analogiškus savo pobūdžiu sandorius bankrutuojanti įmonė turėjo galimybę sudaryti aiškiai naudingesnėmis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.

16075.

161Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-20 nutartyje nustatė, kad po 2012-07-16, kai buvo pakeistas Vievio paukštynas bankroto administratorius ir kuomet Vievio paukštynas ėmė bendradarbiauti su Vievio paukščiais, bendrovės veikla tapo pelninga. Taigi, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad po 2012 m., kai Vievio paukštynas pradėjo bendradarbiauti su Vievio paukščiais, Vievio paukštyno veikla tapo pelninga. Todėl nėra jokio pagrindo V. D. teiginiams, kad po 2012 m. veiklos modelis, kuriame dalyvavo ir Vievio paukščiai, buvo akivaizdžiai Vievio paukštynui nenaudingas. V. D. neįrodė Lietuvos apeliacinio teismo 2018-08-20 nutartyje numatytų sąlygų pripažinti sandorius, kaip akivaizdžiai įmonei nenaudingus, ir priteisti žalą, t. y.: nepateikta jokių argumentų: (i) kokią įtaką Vievio paukštynui būtų turėjęs nebendradarbiavimas su Vievio paukščiais ar jo nutraukimas; (ii) kokiomis, aiškiai palankesnėmis sąlygomis Vievio paukštynas galėjo bendradarbiauti su kitais rinkos dalyviais.

16276.

163Šiuose įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuotų aplinkybių negali paneigti Ieškovo ieškinyje dėstomi samprotavimai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo yra išsamiai pasisakęs ir suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-271-313/2017 17–18 punktus; 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-205-415/2017 18 punktą; kt.).

16477.

165Ieškovas nepagrįstai remdamasis CK 6.67 str. 7 p. įtvirtinta nesąžiningumo prezumpcija. Įrodinėdamas UAB „Vievio paukščiai“ neteisėtus veiksmus Ieškovas remiasi aplinkybėmis apie Vievio paukštyno kreditorių komiteto narių ir UAB „Vievio paukščiai“ sąsajas per akcininkus ir valdybos narius, kurios neva sudaro pagrindą preziumuoti tarp Vievio paukštyno ir UAB „Vievio paukščiai“ sudarytų sandorių nesąžiningumą. Tačiau Ieškovas per plačiai aiškina CK 6.67 str. 7 p. nuostatas, ignoruodamas kasacinio teismo išaiškinimus, jog CK 6.67 str. įtvirtina nesąžiningumo prezumpcija bylose, nesusijusiose su sandorių pagal actio Pauliana ginčijimu, netaikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-411-611/2017). Nagrinėjamu atveju taikytina civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija - kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Taigi vien faktinės aplinkybės, kad Vievio paukštyno kreditorių komiteto nariai susiję su atsakovu UAB „Vievio paukščiai“, nesudaro pagrindo preziumuoti tarp Vievio paukštyno ir UAB „Vievio paukščiai“ sudarytų sandorių nesąžiningumą, atitinkamai šios aplinkybės nepatvirtina ir neteisėtų UAB „Vievio paukščiai“ veiksmų.

16678.

167Ieškovas ne tik kad neturi teisės Vievio paukštyno vardu reikšti netiesioginį ieškinį, bet neįrodė ir civilinei atsakomybei kilti būtinos įstatyme nustatytų sąlygų visumos: (i) asmens neteisėtų veiksmų, (ii) žalos (nuostolių), (iii) priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, (iv) žalą sukėlusio asmens kaltės (CK 6.246 - 6.249 str.). Nagrinėjamu atveju Ieškovas neįrodė, ir nepaneigė atsakovų ir trečiojo asmens dalyvavusio paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų, kad Vievio paukštynas, turėjusi bankrutuojančios, o vėliau ir bankrutavusios, įmonės statusą, galėjo vykdyti analogiškos apimties veiklą ir generuoti analogišką grynąjį pelną, kaip ir finansiškai stabili įprastinėmis verslo sąlygomis veikianti įmonė. Ieškovas ignoruoja aplinkybes, jog: be ūkinės komercinės veiklos sąnaudų Vievio paukštynas patyrė ir žymių bankroto proceso administravimo sąnaudų, kurios atitinkamai įtakoja bankrutuojančios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis; bankrutuojanti įmonė neturi tiek apyvartinių lėšų, kad galėtų vykdyti veiklą pilnu pajėgumu ir gauti geriausią ekonominį rezultatą; bankrutuojančios įmonės statusas apsunkina įmonės galimybes įsigyti žaliavas palankiausiomis sąlygomis (paprastai iš bankrutuojančių pirkėjų reikalaujama avansinių mokėjimų) ir realizuoti produkciją (bankrutuojanti įmonė rinkoje nėra laikoma patikimu tiekėju, ilgalaikės tiekimo sutartys su tokiomis įmonėmis paprastai nesudaromos). Teismas sprendžia, jog Ieškovo nuostolių skaičiavimo metodika, kai lyginami bankrutuojančios įmonės ir finansiškai stabilios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai ir veiklos rezultatai, yra neracionali ir logiškai ydinga. Tuo tarpu jokių skaičiavimų, kokį realų grynąjį pelną Vievio paukštynas, kaip bankrutuojanti įmonė, būtų galėjusi generuoti tretiesiems asmenims išnuomotuose cechuose, Ieškovas nepateikė.

168Dėl bankroto administratoriaus atsakomybės

16979.

170Ieškinyje Ieškovas nurodo, kad UAB „Vievio paukščiai“ neteisėti veiksmai negalėjo būti atlikti be Vievio paukštyno Bankroto administratoriaus pritarimo arba neteisėto veikimo, todėl iš Bankroto administratoriaus prašoma priteisti Vievio paukštyno patirtą žalą subsidiariai.

17180.

172Ieškovas neįrodė, kad Valeksa būtų pažeidusi savo, kaip bankroto administratoriaus pareigas, Vievio paukštyno bankroto procese. Ieškovo samprotavimus apie neteisėtus Bankroto administratoriaus veiksmus tęsiant Vievio paukštyno veiklą, vykdant kreditorių komiteto nutarimus dėl turto nuomos, paneigia aktualios ĮBĮ nuostatos ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuotos faktinės aplinkybės.

17381.

174Bankrutuojančios įmonės kreditoriai priima sprendimus, susijusius su bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ūkine komercine veikla. ĮBĮ 10 str. 7 d. 5 p. redakcijoje, galiojusioje iki 2013-10-01, buvo reglamentuota, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Nuo 2013-10-01 galiojančioje ĮBĮ 10 str. 7 d. 5 p. redakcijoje nurodoma, kad įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse rodomus nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms.

17582.

176Remiantis ĮBĮ 23 str. 1 d. 6 p., kompetencija spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo priklauso bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui (ar komitetui, ĮBĮ 25 str. 3 d.).

17783.

178Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė 2013-01-07 nutarimą tęsti Vievio paukštyno ūkinę komercinę veiklą, taip pat nutarimus dėl Vievio paukštyno turto nuomos. Šių kreditorių komiteto nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas buvo įvertintas teismine tvarka. Taigi Vievio paukštyno ūkinė komercinė veikla buvo tęsiama bei turtas nuomojamas remiantis teisėtais kreditorių komiteto nutarimais, bet ne vienašališku Bankroto administratoriaus sprendimu. Taip pat pažymėtina, jog bankroto administratorius privalo vykdyti kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimus. ĮBĮ 11 str. 3 d. įtvirtintos bankroto administratoriaus pareigos, tarp kurių ir pareiga vykdyti bankroto bylą nagrinėjančio teismo ir kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (20 p.). Ši bankroto administratoriaus pareiga akcentuojama ir kasacinio teismo praktikoje, spendžiant ginčus dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės. Nagrinėjamu atveju Bankroto administratorius privalėjo vykdyti Vievio paukštyno kreditorių komiteto nutarimus tiek dėl Vievio paukštyno ūkinės komercinės veiklos tęsimo, tiek dėl turto nuomos.

17984.

180Dėl Vievio paukštyno kreditorių komiteto sudėties (Vichiunai Nordic AS atstovas (pirmininkas), darbuotojų atstovas G. P., Vichiunai Nordic AS atstovas, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas) pagrįstumo ir teisėtumo klausimas, jau minėtomis išnagrinėtomis įsiteisėjusiomis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimais ir nutartimis. Vievio paukštyno kreditorių komiteto nutarimų dėl ūkinės komercinės veiklos tęsimo ir turto nuomos pagrįstumo ir teisėtumo klausimas taip pat išnagrinėtas įsiteisėjusiomis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartimis.

18185.

182Bankrutuojančios įmonės turto nuomos sutarčiai sudaryti nėra privaloma organizuoti viešą konkursą, taip pat nėra draudimo tokias sutartis sudaryti su susijusiais asmenimis. Ieškovo kaltinimus Bankroto administratoriui, jog Vievio paukštyno turtas neteisėtai buvo perduotas naudotis su kreditorių komiteto nariais susijusiems asmenims be jokio konkurso, paneigia šioje bankroto byloje priimta įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartis c. b. Nr. 2-4938-798/2015.

18386.

184Teismas sprendžia, jog ieškovas ieškinyje nepagrindė ir kitų Bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės sąlygų. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog atsakovai nėra Vievio paukštyno skolininkai ir neegzistuoja neabejotina, galiojanti bei vykdytina Vievio paukštyno turtinė teisė atsakovų atžvilgiu, kurios Vievio paukštynas neįgyvendina.

185Dėl ieškinio senaties

18687.

187Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių operatyviai ir tinkamai ginti savo pažeistas teises. Taigi ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012).

18888.

189CK 1.125 straipsnyje nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai atskirų rūšių reikalavimams. Šio straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo (būtent toks ieškinys pareikštas nagrinėjamoje byloje).

19089.

191CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie savo teisės pažeidimą.

19290.

193Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad vidinis teisės pažeidimo suvokimas tiesiogiai susijęs su pačiu asmeniu, konkreti diena, kada asmuo sužinojo apie teisės pažeidimą, nustatoma pagal to asmens nurodymą ir savo teiginiams, kada sužinojo apie teisės pažeidimą, pagrįsti ieškovas turi pateikti įrodymus (CPK 178 straipsnis). Tačiau teismas negali apsiriboti vien tik ieškovo paaiškinimu ir tais atvejais, kada atsakovas ginasi ieškinio senaties terminu, o ieškovas tvirtina, jog apie savo subjektyvinės teisės pažeidimą sužinojo ne paties pažeidimo dieną, teismas turi patikrinti, ar byloje nėra įrodymų, kad buvo priešingai ir jo nurodytas kokias nors aplinkybes reikia vertinti pagal kitų byloje esančių įrodymų visumą (CPK 185 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013).

19491.

195Šiuo atveju Ieškovas įrodinėja ir reiškia reikalavimą atlyginti žalą Vievio paukštynui, kuri, jo manymu, padaryta dar 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., nors šiems reikalavimams reikšti yra suėjęs ieškinio senaties terminas. V. D., kaip kreditorius, perėmęs reikalavimus iš kitų Vievio paukštyno kreditorių, kurie bankroto byloje dalyvauja nuo pat pradžių, neįgijo daugiau teisių nei pirminiai kreditoriai, todėl senaties terminų skaičiavimo taisyklės jam nesikeičia.

19692.

197Atsakovai Vievio paukštynas ir Valeksa prašo teismo taikyti ieškinio senatį, tai sudaro pagrindą minėtus Ieškovo reikalavimus atmesti vien praleisto ieškinio senaties termino pagrindu (CK 1.126 str.. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Teismas, atsižvelgdamas į jau išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog ieškovas yra praleidęs ir ieškinio senatį.

198Dėl bylinėjimosi išlaidų

19993.

200Iš byloje esančio atsakovo UAB „Vievio paukščiai“ pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo matyti, kad atsakovo bylinėjimosi išlaidas sudaro: 2018-09-27 Atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018-09-19 nutarties rengimas; 2018-11-20 Atsiliepimo į Ieškinį rengimas; Atstovavimas teismo posėdyje 2019-01-23; Kitos teisinės konsultacijos Bylos eigos klausimais (mažiausiai 5 val.).

20194.

202Nors byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas UAB „Vievio paukščiai“ teisme patyrė 6314,75 EUR išlaidų už advokato paslaugas surašant procesinius dokumentus ir atstovaujant jo interesus teisme, teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau- Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011).

20395.

204Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas atsakovas patyrė 2019-01-04, todėl remiantis Rekomendacijų 7 p., skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas šiuo atveju bus remiamasi 2018 metų trečiojo ketvirčio vidutiniu mėnesiniu bruto darbo užmokesčiu šalies ūkyje, kuri sudarė 935,7 eurų.

20596.

206Rekomendacijų 8.19 punkte nurodyta, kad už vieną teisinių konsultacijų valandą taikomas koeficientas sudaro 0,1. Rekomendacijų 9 punkte nurodyta, kad teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Byloje 2019 m. sausio 23 d. įvyko posėdis, kurio trukmė buvo 40 minčių. Todėl atsižvelgiant į paminėtą, maksimalios atsakovui priteistinos išlaidos už atstovavimą šiame posėdyje gali siekti 0,1X935,7 Eur – 93,57 Eurų.

20797.

208Atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad atsakovui buvo suteiktos 5 valandų trukmės teisinės konsultacijos. Įvertinus byloje nagrinėjamus klausimus ir bylos medžiagos apimtį, manytina, kad šis nurodytas laikas yra realus, dėl ko maksimalios atsakovui priteistinos išlaidos už teisines konsultacijas gali siekti 0,1X5X935,7 Eur – 467,85 Eurų.

20998.

210Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyta, kad už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį užmokestis už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalus dydis apskaičiuojamas taikant koeficientą 2,5. Atsižvelgiant į paminėtą, atsakovui priteistinos išlaidos už atsiliepimo į ieškinį parengimą šioje byloje maksimaliai galėtų siekti 2,5 X 935,70 eurų = 2339,25 eurų.

21199.

212Rekomendacijų 8.15 punkte nurodyta, kad už atskirąjį skundą maksimalus dydis apskaičiuojamas taikant koeficientą 0,4. Atsižvelgiant į paminėtą, atsakovui priteistinos išlaidos už atskirojo skundo parengimą šioje byloje maksimaliai galėtų siekti 0,4 X 935,70 eurų = 374,28 eurų.

213100.

214Viso maksimali atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje suma remiantis minėtomis Rekomendacijomis galėtų sudaryti 3274,95 eurus. Tačiau atsakovas nepagrindė Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžio priteisimo teisinio pagrindo dėl ko priteisti maksimalių bylinėjimosi išlaidų byloje nėra teisinio pagrindo.

215101.

216Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, nagrinėjamų klausimų (ne)naujumą, ginčo sumos dydį, specialių žinių reikalingumą, sprendžia, jog byloje yra susidariusi išimtinė situacija, kuomet yra pagrindas priteisti artimą rekomendacijų maksimaliai galimoms priteisti bylinėjimosi išlaidoms sumą, kuri šiuo atveju sudaro - 3200 eurų.

217102.

218Pažymėtina, kad Rekomendacijose yra nurodomi maksimalūs priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžiai ir jų apskaičiavimo tvarką, dėl ko papildomai priteisti iš bylą pralaimėjusios šalies pridėtinės vertės ar kitą mokestį nuo priteistų bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo.

219Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

220ieškovo V. D. ieškinį atmesti.

221Priteisti iš V. D. a.k. ( - ) atsakovui UAB „Vievio paukščiai“ į.k. 302811727, 3200 eurų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

222Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. sekretoriaujant Martai Ribinskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo V. D. atstovui advokatui M. S.,... 4. atsakovų: UAB „Vievio paukščiai“ atstovams advokatams E. B. ir R. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D.... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Ieškovas V. D. priteisti iš atsakovo UAB „Vievio paukščiai“ ir... 9. 2.... 10. Ieškovas nurodė, kad jis netiesioginį ieškinį reiškia siekiant apginti... 11. 3.... 12. Ieškovas taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi... 13. 4.... 14. 2016-12-08 įvyko Bendrovės kreditorių komiteto posėdis, kuriame komitetas,... 15. 5.... 16. Iš viešų pranešimų Internete atsitiktinai 2018-02-07 sužinojęs, kad... 17. 6.... 18. Susipažinus su Bendrovės bankroto bylos medžiaga, pradiniam kreditoriui tapo... 19. 7.... 20. Kreditoriui taip pat, susipažinus su dalimi Bendrovės bankroto bylos... 21. 8.... 22. Paaiškėjus nurodytoms faktinėms aplinkybėms, be kita ko, įvertinant tai,... 23. 9.... 24. Ieškovas, be to, kad yra Bendrovės kreditorius, kartu su partneriais iš... 25. 10.... 26. Ieškovas nusprendė patikrinti, kokiu bendru turtu šiuo metu tebedisponuoja... 27. 11.... 28. Siekdamas išsiaiškinti tokią Bendrovės turto perleidimo eigą,... 29. 12.... 30. Atsakovas UAB „VIEVIO PAUKŠČIAI“ prašo ieškovo ieškinį atmesti... 31. 13.... 32. V. D. Vievio paukštyno tariamai patirtą žalą kildina iš Vievio paukštyno... 33. 14.... 34. Šis ieškinys yra tik dalis nesąžiningų veiksmų, kurių ėmėsi tariamas... 35. 15.... 36. V. D. dedasi Vievio paukštynas kreditoriumi, neva nukentėjusiu dėl Vievio... 37. 16.... 38. Vievio paukštynas neturi jokios reikalavimo teisės į Vievio paukščius dėl... 39. 17.... 40. V. D. neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų, nes: Vievio paukščiai... 41. 18.... 42. Atsakovas UAB „Valeksa“ prašo ieškovo ieškinį atmesti visiškai. Iš... 43. 19.... 44. 2012-07-16 vykusiame Vievio paukštyno kreditorių susirinkime išrinkti penki... 45. 20.... 46. 2013-01-07 Vievio paukštyno kreditorių komitetas priėmė nutarimą tęsti... 47. 21.... 48. Keli įmonės kreditoriai skundė šį kreditorių komiteto nutarimą bankroto... 49. 22.... 50. Vykdant 2013-01-07 kreditorių komiteto nutarimą bei siekiant išlaikyti... 51. 23.... 52. Vievio paukštynui tęsiant ūkinę komercinę veiklą paaiškėjo, kad ne... 53. 24.... 54. 2018-02-14 Reikalavimo perleidimo sutartimi Ieškovas perėmė iš kreditoriaus... 55. 25.... 56. Nagrinėjamu atveju atsakovai nėra Vievio paukštyno skolininkai ir... 57. 26.... 58. Trečiasis asmuo bankrutavusi akcinė bendrovė „VIEVIO PAUKŠTYNAS“ prašo... 59. 27.... 60. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti Bendrovės naudai 5‘431‘768 EUR... 61. 28.... 62. Taigi šioje byloje Ieškovas turi įrodyti ne tik Atsakovų civilinės... 63. 29.... 64. Vievio paukščių gauto pelno sutapatinimas su galbūt galėtu gauti... 65. 30.... 66. Pažymėtina, kad Bendrovė atliko ekonominę analizę, kokie būtų buvę... 67. 31.... 68. Iš pateiktų skaičiavimų matyti, jog per 11 mėnesių laikotarpį Bendrovės... 69. 32.... 70. Iš Ieškovo pareikšto ieškinio matyti, kad jis iš esmės yra grindžiamas... 71. Ieškinys netenkintinas... 72. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 73. 33.... 74. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi iškėlė... 75. 34.... 76. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-24 skubaus vykdymo nutartimi c. b. Nr.... 77. 35.... 78. Iš minėtos bankroto bylos šiai bylai yra svarbios aplinkybės, nulėmusios... 79. 36.... 80. Pagal LITEKO duomenis bankroto byloje B2-308-258/2019 (2-55-3-01698-2011-3)... 81. 37.... 82. 2011-07-01 AB „Kauno grūdai“ ir Bendrovė sudarė transporto paslaugų... 83. 38.... 84. Kaip jau buvo minėta, 2012-04-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi,... 85. 39.... 86. Kaip matyti iš bankroto bylos medžiagos, Valeksa, įvertinusi aukščiau... 87. 40.... 88. Kaip matyti iš bylos medžiagos Bendrovės bankroto administratorius Valeksa,... 89. 41.... 90. Taip pat pažymėtina, jog dėl nurodytų faktinių aplinkybių visi... 91. 42.... 92. Teismai taip pat patikrino ir patvirtino 2013-01-07 Bendrovės kreditorių... 93. 43.... 94. Ūkinės komercinės veiklos vykdymu buvo siekiama išlaikyti Bendrovės turtą... 95. 44.... 96. Pridėti atsakovų trečiojo asmens BAB „Vievio paukštynas“ rašytiniai... 97. 45.... 98. 2013-11-26 Bendrovės kreditorių komitetas priėmė nutarimą dėl pašarų... 99. 46.... 100. 2014-05-22 Bendrovės kreditorių komitetas priėmė nutarimą ir dėl... 101. 47.... 102. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2015-12-14 nutartimi c. b. Nr.... 103. 48.... 104. Kaip ir nurodyta ieškinyje, 2016-12-08 Bendrovės kreditorių komitetas... 105. 49.... 106. Dėl Bendrovės kreditorių komiteto 2017-04-11 nutarimo ir 2017-05-19 nutarimo... 107. 50.... 108. Vykdant minėtus kreditorių nutarimus 2018-02-12 buvo sudaryta... 109. Teisiniai argumentai... 110. dėl netiesioginio ieškinio sąlygų... 111. 51.... 112. Byloje keliami teisės klausimai dėl sąlygų pareikšti netiesioginį... 113. 52.... 114. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad šiuo kreditorių teisių gynimo... 115. 53.... 116. Nagrinėjamoje byloje iš ieškinio turinio matyti, kad jis iš esmės yra... 117. 54.... 118. Dėl Bendrovės reikalavimo teisės į Vievio paukščius. Ieškovas ieškiniu... 119. 55.... 120. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos,... 121. 56.... 122. Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar... 123. 57.... 124. Pagal neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos santykio pobūdį skiriama... 125. 58.... 126. Taigi patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis,... 127. 59.... 128. Ieškovas turi įrodyti ne tik Atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, bet... 129. 60.... 130. Pažymėtina, kad BAB „Vievio paukštynas“ atliko ekonominę analizę,... 131. 61.... 132. Taigi per Ieškovo nurodomą šešerių metų laikotarpį (2012-2017 m.)... 133. 62.... 134. Tuo tarpu Ieškovas ieškinyje nenurodo jokių pagrįstų argumentų, jog... 135. 63.... 136. Taigi Ieškovas šioje byloje turėtų įrodyti, jog Bendrovė, nepaisant... 137. 64.... 138. Dėl Bendrovės neabejotinos, galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės.... 139. 65.... 140. Dėl Ieškovo, kaip kreditoriaus interesų pažeidimo. Ieškovas, kaip... 141. 66.... 142. Nagrinėjamu atveju atsakovai nėra Bendrovės Vievio paukštyno skolininkai ir... 143. Dėl Vievio paukščiai atsakomybės sąlygų... 144. 67.... 145. Ieškovo teiginiai apie atliktus neteisėtus veiksmus grindžiami išimtinai... 146. 68.... 147. Ieškovas nurodo, kad 2012 m., kai didžiausiu Vievio paukštyno kreditoriumi... 148. 69.... 149. Ieškovo samprotavimus apie neteisėtus veiksmus paneigia įsiteisėję teismų... 150. 70.... 151. Įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2014-01-10 nutartis c. b. Nr.... 152. 71.... 153. Įsiteisėję Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartis c. b. Nr.... 154. 72.... 155. Įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-14 nutartis c. b. Nr.... 156. 73.... 157. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-08-20 nutartyje byloje Nr. 2A-328- 823/2018... 158. 74.... 159. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-20 nutartyje išaiškino, kad sandorių... 160. 75.... 161. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-20 nutartyje nustatė, kad po 2012-07-16,... 162. 76.... 163. Šiuose įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuotų aplinkybių negali... 164. 77.... 165. Ieškovas nepagrįstai remdamasis CK 6.67 str. 7 p. įtvirtinta nesąžiningumo... 166. 78.... 167. Ieškovas ne tik kad neturi teisės Vievio paukštyno vardu reikšti... 168. Dėl bankroto administratoriaus atsakomybės... 169. 79.... 170. Ieškinyje Ieškovas nurodo, kad UAB „Vievio paukščiai“ neteisėti... 171. 80.... 172. Ieškovas neįrodė, kad Valeksa būtų pažeidusi savo, kaip bankroto... 173. 81.... 174. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai priima sprendimus, susijusius su... 175. 82.... 176. Remiantis ĮBĮ 23 str. 1 d. 6 p., kompetencija spręsti klausimus dėl... 177. 83.... 178. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju Vievio paukštyno kreditorių komitetas... 179. 84.... 180. Dėl Vievio paukštyno kreditorių komiteto sudėties (Vichiunai Nordic AS... 181. 85.... 182. Bankrutuojančios įmonės turto nuomos sutarčiai sudaryti nėra privaloma... 183. 86.... 184. Teismas sprendžia, jog ieškovas ieškinyje nepagrindė ir kitų Bankroto... 185. Dėl ieškinio senaties... 186. 87.... 187. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 188. 88.... 189. CK 1.125 straipsnyje nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai atskirų... 190. 89.... 191. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas... 192. 90.... 193. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad vidinis teisės pažeidimo suvokimas... 194. 91.... 195. Šiuo atveju Ieškovas įrodinėja ir reiškia reikalavimą atlyginti žalą... 196. 92.... 197. Atsakovai Vievio paukštynas ir Valeksa prašo teismo taikyti ieškinio... 198. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 199. 93.... 200. Iš byloje esančio atsakovo UAB „Vievio paukščiai“ pateikto prašymo... 201. 94.... 202. Nors byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas UAB „Vievio... 203. 95.... 204. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas atsakovas... 205. 96.... 206. Rekomendacijų 8.19 punkte nurodyta, kad už vieną teisinių konsultacijų... 207. 97.... 208. Atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad atsakovui buvo suteiktos 5 valandų... 209. 98.... 210. Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyta, kad už ieškinį, priešieškinį,... 211. 99.... 212. Rekomendacijų 8.15 punkte nurodyta, kad už atskirąjį skundą maksimalus... 213. 100.... 214. Viso maksimali atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje suma... 215. 101.... 216. Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į bylos... 217. 102.... 218. Pažymėtina, kad Rekomendacijose yra nurodomi maksimalūs priteistinų... 219. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas... 220. ieškovo V. D. ieškinį atmesti.... 221. Priteisti iš V. D. a.k. ( - ) atsakovui UAB „Vievio paukščiai“ į.k.... 222. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...