Byla 2A-173-154/2010

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

3kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pagal ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-889-672/2009 pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Ieškovas UAB „General Financing“ ieškiniu kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo D. S. 7216,72 Lt mokėtinų įmokų, 1854,81 Lt delspinigius, viso 9071,53 Lt įsiskolinimą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui nemokant įmokų pagal 2007-12-06 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2008-01-04 finansavimo sandorį Nr. 2, 2008-05-13 finansavimo sandorį Nr. 3 (toliau “Sutartis”).

9Akmenės rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo D. S. 7216,72 Lt skolą, 185,48 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 7402,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 221,95 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „General Financing“. Priteisė iš atsakovo D. S. 8,08 Lt pašto išlaidas valstybei. Priteisė iš ieškovo UAB „General Financing“ 1,82 Lt pašto išlaidas valstybei. Atmetė ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

10Teismas nurodė, kad pagal LR CK 6.873 str. 1 d. kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pažymėjo, kad atsakovas nemokėjo įmokų Sutarties nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutartį. Konstatavo, kad LR CK 6.874 str. 2 d. suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Nustatė, jog analogiška nuostata įtvirtinta Sutarties 6.4.1 punkte (vėlesnėje redakcijoje – 5.4.1 punkte). Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7216,72 Lt skolą yra pagrįstas. Iš pridedamų bendrųjų Sutarties sąlygų 6.3 punkto (vėlesnės redakcijos – 5.3 punkto) ir finansavimo sandorių teismas nustatė, kad Sutartimi yra nustatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, kas reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 182,5 procentai. Konstatavo, kad LR CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos, todėl pažymėjo, kad netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas rėmėsi LR CK 6.73 str. 2 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas, todėl ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį sumažino dešimt kartų, t.y. iki 18,25 procentų metinių delspinigių, vietoje reikalautų 1854,81 Lt, priteisdamas 185,48 Lt delspinigių.

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimo už akių dalį, kurioje atmesta ieškinio dalis dėl 1669,33 Lt delspinigių priteisimo. Priteisti iš atsakovo nepriteistą 1669,33 Lt delspinigių sumą. Priteisti iš atsakovo 65 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą. Priteisti iš atsakovo likusius 50,05 Lt žyminio mokesčio, kreipiantis su ieškiniu į Akmenės rajono apylinkės teismą. Panaikinti sprendimo dalį, kurioje priteista iš ieškovo 1,82 Lt pašto išlaidų valstybei.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.Nurodo, kad sprendime teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, nurodydamas, kad tai yra tik įskaitinės netesybos. Tačiau vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, nes ieškovas reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Vien netesybų dydžio procentinė išraiška negali būti pagrindu pripažinti netesybų dydį neprotingai dideliu.

142.Nurodo, kad teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir nurodydamas, kad reikalaujami delspinigiai yra aiškiai per dideli, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Teismas neturėtų sutarties nuostatos koreguoti labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (LR CK 6.228 str. 2 d.).

153.Nurodo, kad LR CK 6.200 str. 1 d. įtvirtintas vienas iš esminių sutarčių vykdymo principų, kuris įpareigoja šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Iš sutarties kylančios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Prievolių įvykdymas sutartyje įprastai yra užtikrinamas netesybomis.

16Atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

19Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

20Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su skundžiamu Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu už akių dalyje, kuria pirmosios instancijos teismas sumažino ieškovo prašomų delspinigių dydį dešimt kartų, t.y. nuo 0,5 proc. dydžio iki 0,05 proc. dydžio, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

21Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal LR CK 6.188 str. nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. LR CK 6.188 str. 2 d. įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui. Ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

22Šioje byloje ginčas, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjęs teismas turėjo pareigą būti aktyvus ir, be kita ko, ex officio įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal LR CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių.

23Pažymėtina, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (LR CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.71 str. 1 d., 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais.

24Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal LR CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

25Byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos 2007 m. gruodžio 6 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 1 (b.l 4-5), finansavimo sandorio Nr. 2 (6-7) 6.3 punkte, o finansavimo sandorio Nr. 3 (b.l. 8-9) 5.3 punkte numatyta, kad už atsiskaitymo terminų pažeidimą D. S. (klientas) sumoka UAB „General Financing“ (bendrovei) 0,5 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 4-9). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog tarp šalių sudarytuose sandoriuose numatyti 0,5 proc. delspinigiai, sudarantys 182,5 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek LR CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai.

26Pagal LR CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. LR CK 6.193 str. reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konkrečiose bylose suformuotą praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-813/2003; 2004 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2004; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007). Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Atskirai pažymėtina, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog teismo sumažintos netesybos yra mažesnės už jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Be to, apelianto argumentas, jog šalys sutartyje sutarė dėl išimtinių netesybų, kas reiškia, jog ieškovas negali iš atsakovo reikalauti atlyginti nuostolių, niekuo nepagrįstas, šalių sudarytoje vartojimo kredito sutartyje ir finansavimo sandoriuose nėra sąlygos, jog ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo atlyginti nuostolius (b.l. 4-9). Kolegija įvertina ir tai, kad iš bylos medžiagos nematyti, jog apeliantas, prieš suteikdamas kreditus, įvertino atsakovo finansinę būklę ar bent minimaliai išanalizavo jo galimybes atsiskaityti, tokiu būdu prisiimdamas dalį rizikos, jog atsakovas iš viso neatsiskaitys su juo.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas sumažinti delspinigių dydį, tinkamai taikė LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti.

28Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas už akių paliktinas nepakeistu.

29Iš ieškovo UAB „General Financing“ priteistina valstybei 3,22 Lt (b.l. 56) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

32Iš ieškovo UAB „General Financing“ (įmonės kodas 300515252) priteisti valstybei 3,22 Lt (tris litus 22 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 7. Ieškovas UAB „General Financing“ ieškiniu kreipėsi į Akmenės rajono... 8. Nurodė, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui... 9. Akmenės rajono apylinkės teismas 2009... 10. Teismas nurodė, kad pagal LR CK 6.873 str. 1 d. kredito gavėjas privalo... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1.Nurodo, kad sprendime teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį,... 14. 2.Nurodo, kad teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių... 15. 3.Nurodo, kad LR CK 6.200 str. 1 d. įtvirtintas vienas iš esminių sutarčių... 16. Atsiliepimas į apeliacinį skundą... 17. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su skundžiamu Akmenės rajono... 21. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus... 22. Šioje byloje ginčas, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos... 23. Pažymėtina, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas –... 24. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos... 25. Byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos 2007 m. gruodžio 6 d. Vartojimo... 26. Pagal LR CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas... 28. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 29. Iš ieškovo UAB „General Financing“ priteistina valstybei 3,22 Lt (b.l.... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Akmenės rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimą už akių... 32. Iš ieškovo UAB „General Financing“ (įmonės kodas 300515252) priteisti...