Byla 2-394-381/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. D. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SIV projektai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SIV projektai“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Geraldis“, civilinėje byloje Nr. B2-5977-881/2014 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir K. D. pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SIV projektai“ iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „OREM“, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.

4Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria teismas paskyrė bankrutuojančios įmonės bankroto administratorių, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau tekste – VSDFV) pareiškime prašė iškelti atsakovui UAB „SIV projektai“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ekvalda“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

6Ieškovas K. D. pareiškime prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mandarlita“. Nurodė, kad yra buvęs atsakovo direktorius, kuriam atsakovas skolingas 11 259,64 Lt neišmokėto atlyginimo.

7Trečiasis asmuo UAB „OREM“ pateikė prašymą atsakovui iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Geraldis“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kadangi pagal reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą su BUAB „Vialman“, įgijo 18 324,86 Lt reikalavimo teisę į atsakovą.

82014 m. spalio 31 d. teisme gautas ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimo atsisakymas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas padengė visą įsiskolinimą biudžetui.

9Atsakovas UAB „SIV projektai“ pareiškė, kad K. D. pareiškimui neprieštarauja.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi priėmė ieškovo VSDFV pareiškimo atsisakymą ir šią bylos dalį nutraukė. Iškėlė atsakovui UAB „SIV projektai“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nėra aplinkybių, dėl kurių ieškovo VSDFV pareiškimo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl šį atsisakymą priėmė ir šią bylos dalį nutraukė (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

13Teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas iškelti atsakovui UAB „SIV projektai“ bankroto bylą, kadangi įmonė pripažintina nemokia, nes nevykdo įsipareigojimų, o pradelsti įmonės įsipareigojimai (3 163 626,58 Lt) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (4 455 119 Lt) (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 p.).

14Teismas, nustatęs, kad bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. ieškovas, kuris buvo UAB „SIV projektai“ vadovu beveik iki proceso dėl bankroto bylos iškėlimo pradžios, pasiūlė UAB „Mandarlita“, o trečiasis asmuo UAB „OREM“ – UAB „Geraldis“ bankroto administratoriaus kandidatūrą, UAB „SIV projektai“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“, kaip pasiūlytą asmens, turinčio mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. ne atsakovo vadovo siūlomą asmenį. Teismas pažymėjo, kad nėra duomenų, kad šio bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, be to, jai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Ieškovas K. Dabravolskas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „SIV projektai“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Geraldis“, ir klausimą išspręsti iš esmės - bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mandarlita“. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad UAB „OREM“ negalėjo pateikti nei prašymo iškelti bankroto bylą bei siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros, nei prisijungti prie bankroto bylos iškėlimo kaip trečiasis asmuo, nes UAB „SIV projektai“ nėra skolinga UAB „Vialman“, kuri sudarė skolos perleidimo sutartį su UAB „OREM“; nurodyta sutartis yra fiktyvi, kadangi UAB „SIV projektai“ skola UAB „Vialman“ yra visiškai padengta. Be to, teismas neinformavo ieškovo ir atsakovo apie trečiojo asmens dalyvavimą byloje, todėl jie negalėjo pateikti atsiliepimų, paneigiančių trečiojo asmens reikalavimo egzistavimą.

17Apeliantas nurodo, kad UAB „Geraldis“ veiksmai jam kelia abejonių, nes nurodyta įmonė buvo paskirta UAB „Vialman“ bankroto administratoriumi (šiuo metu šios įmonės bankroto procedūra baigta, ji yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2013-04-17). UAB „Geraldis“ buvo žinoma apie tai, kad UAB „SIV projektai“ nėra skolinga UAB „Vialman“, todėl negalėjo būti ir skolos perleidimo UAB „OREM“. 2014-07-14 UAB „OREM“ keitėsi vienintelis akcininkas, jo sprendimu buvo pakeistas direktorius ir 2014-10-16 pakeistas įmonės registracijos adresas. Kadangi UAB „Geraldis“ ir UAB „OREM“ registracijos adresai sutampa, abi įmonės registruotos Savanorių pr. 178A, Vilniuje, tikėtina, kad šios įmonės yra susijusios.

18Teismas, neturėdamas jokių argumentų, abejoja ieškovo sąžiningumu ir vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011, 2011-09-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2222/2011. Ieškovas nėra UAB „SIV projektai“ vadovas, jo nesieja jokie artimesni santykiai su šios įmonės vadovybe, priešingai, įmonė neišmokėjo ieškovui atlyginimo. Nors ĮBĮ 11 str. 2 dalyje nurodyta pareiga, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą, tačiau, vadovaujantis minėtomis teismo nutartimis, ieškovui yra ribojamas tokios pareigos įgyvendinimas.

19Atsakovas UAB „SIV projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį dėl UAB „SIV projektai“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Apeliantas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „OREM“ neturi reikalavimo teisės atsakovui, todėl jis nepagrįstai pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, taip pat jis neturėjo teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros. Trečiojo asmens įstojimas į prasidėjusį procesą, neturint reikalavimo teisės, rodo jo nesąžiningus tikslus atsakovo atžvilgiu.

21Be to, nei trečiasis asmuo, nei BUAB „Vialman“ niekada neinformavo atsakovo apie tariamą reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymą.

22Atsakovui taip pat nepateiktas trečiojo asmens pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, todėl nebuvo laikytasi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

23Ieškovas K. Dabravolskas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodo, kad palaiko šį skundą.

24Trečiasis asmuo UAB „OREM“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti. Nurodo, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose yra įtvirtinta absoliuti prerogatyva tik teismui skirti bankroto administratorių, taigi teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardytų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Reikalavimo perleidimo sutartis, sudaryta UAB „OREM“ su UAB „Vialman“, yra galiojanti, todėl tiek atsakovo, tiek ieškovo argumentai dėl šios sutarties galiojimo šališki ir paremti tik jų samprotavimais. Tiek atsakovas, tiek ieškovas yra suinteresuoti bylos baigtimi. Ieškovas yra buvęs atsakovo darbuotojas, todėl jam yra žinoma apie šią įmonę. Bankroto bylos kėlimo stadijoje pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ar įmonė yra moki, ar ne. Atsakovas šio fakto neginčija. Apeliantai nepateikia jokių duomenų, kad paskirtas bankroto administratorius neatitiktų įstatymo reikalavimų ar būtų šališkas. Trečiasis asmuo įstojo į jau prasidėjusį procesą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, todėl jis neprivalėjo laikytis ĮBĮ numatytos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria buvo paskirtas trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

28Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties priėmimo dieną galiojusia ĮBĮ redakcija, kadangi nuo 2015-01-01 pasikeitė bankroto administratorių skyrimo tvarka, pagal kurią administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (toliau – taisyklės).

29ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Administratoriaus kandidatūrą pasiūlyti teismui gali asmuo, pateikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis), taip pat kiti ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinti asmenys – kreditoriai, savininkai, įmonės administracijos vadovas.

30Pažymėtina, kad įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

31Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006).

32Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankroto administratorių kandidatūras pasiūlė ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „OREM“, pasirinko to asmens bankroto administratorių, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. kuris nėra buvęs atsakovo vadovu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatas ir tinkamai išsprendė bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, įvertinęs šiai bylai reikšmingą aplinkybę, susijusią su tuo, jog ieškovas beveik iki proceso dėl UAB „SIV projektai“ bankroto bylos iškėlimo pradžios buvo šios įmonės vadovu, šių teismo išvadų nepaneigia apeliantų argumentai, kuriais jie nesutinka su paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ kandidatūra.

33Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014). Apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių nenustatė, o apeliantų nurodomos sąsajos tarp trečiojo asmens UAB „OREM“ ir bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“, kuris administravo šiuo metu išregistruotą iš Juridinių asmenų registro UAB „Vialman“, iš kurios UAB „OREM“ perėmė reikalavimo teisę į UAB „SIV projektai“, nesudaro pakankamo pagrindo abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus sąžiningumu ir galimybe nešališkai, kokybiškai, sklandžiai ir operatyviai administruoti UAB „SIV projektai“ bankroto procedūrą.

34Apeliantai, nesutikdami su skundžiama teismo nutarties dalimi, kuria UAB „SIV projektai“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Geraldis“, vienu iš argumentų nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „OREM“, kurio siūlomą bankroto administratorių teismas paskyrė, neturi reikalavimo teisės, todėl jis neturėjo teisės siūlyti ir bankroto administratoriaus kandidatūros. Su tokiu argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

35Pagal ĮBĮ 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali kreditorius, t. y. asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ieškovas, inicijuodamas atsakovo bankroto procesą, yra laikytinas tikėtinu kreditoriumi, o ne asmeniu, turinčiu įrodytą ar neginčijamą reikalavimo teisę į savo skolininką, kadangi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, nėra sprendžiamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-648/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2041/2011). Aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-707/2012). Juo labiau, nagrinėjamoje byloje tikėtinas kreditorius UAB „OREM“ trečiuoju asmeniu įstojo į jau prasidėjusį procesą. Dėl šios priežasties nepagrįstas ir atsakovo argumentas atskirajame skunde, kad trečiasis asmuo nepasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

36Taigi šioje proceso stadijoje, kai yra sprendžiamas įmonės nemokumas, nėra vertinami apeliantų argumentai dėl to, ar trečiasis asmuo UAB „OREM“ yra atsakovo kreditorius. Bankroto bylos iškėlimo proceso stadijoje nėra sprendžiamas klausimas dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, o ieškinio dėl pripažinimo dalyką sudaro reikalavimas pripažinti atsakovą nemokiu. Trečiasis asmuo UAB „OREM“, įstojęs į jau prasidėjusį procesą dėl UAB „SIV projektai“ bankroto bylos iškėlimo, kaip, beje, ir ieškovas, yra laikytinas tikėtinu kreditoriumi iki teismo procesinio sprendimo dėl jų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo.

37Pažymėtina ir tai, kad, bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, susijusių su dalyvaujančių byloje asmenų procesine padėtimi. Nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis, kartu su prašymu pateikdami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinančius įrodymus (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Nepaisant to, ar pirmosios instancijos teismas įtraukė atsakovo kreditorių į bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, ar jo neįtraukė, jo teisė siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą negali būti ribojama sprendžiant bankroto administratoriaus paskyrimą, nes bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas yra procedūrinio pobūdžio ir pagal turinį negali būti priskiriamas materialiniam teisiniam reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1527/2009; 2010 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Tai reiškia, kad net ir neįtraukus kreditoriaus UAB „OREM“ į bankroto bylą bendraieškiu ar trečiuoju asmeniu dėl ginčo dalyko, jis turi teisę pasiūlyti atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą.

38Teisė siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą iki bankroto bylos iškėlimo net ir neprisidėjusiam prie ieškinio įmonės tikėtinam kreditoriui suteikiama tuo tikslu, kad būtų užtikrintas bankroto administratoriaus parinkimo skaidrumas bei kreditorių lygiateisiškumas, nepaisant to, jog kai kurie kreditoriai iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo nėra dalyvaujantys byloje asmenys. Tokia situacija nepažeidžia įmonės kreditorių teisėtų interesų, o atvirkščiai, suteikia jiems papildomų teisių, kadangi ir iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimo teismas turi svarstyti visų įmonės kreditorių, taigi, ir neįtrauktų į bylos nagrinėjimą, siūlymus dėl bankroto administratoriaus kandidatūros.

39Pažymėtina, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymo reikalavimams arba šališkumo, bankrutuojančios įmonės administratorius gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str. 1 d. 4 p., 23 str. 13 p.), būtent įmonės kreditoriai, labiausiai suinteresuoti bankroto proceso sėkme ir kuo didesniu kreditorinių reikalavimų patenkinimu, turi teisę lemti bankroto procedūrų eigą, kontroliuoti bankroto administratoriaus veiksmus.

40Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

41Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atskirųjų skundų argumentai nesuteikia pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „SIV projektai“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Geraldis“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.... 4. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria teismas paskyrė... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 6. Ieškovas K. D. pareiškime prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, atsakovo... 7. Trečiasis asmuo UAB „OREM“ pateikė prašymą atsakovui iškelti bankroto... 8. 2014 m. spalio 31 d. teisme gautas ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimo... 9. Atsakovas UAB „SIV projektai“ pareiškė, kad K. D. pareiškimui... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi priėmė ieškovo... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nėra aplinkybių, dėl kurių... 13. Teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas iškelti atsakovui UAB „SIV... 14. Teismas, nustatęs, kad bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Ieškovas K. Dabravolskas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 17. Apeliantas nurodo, kad UAB „Geraldis“ veiksmai jam kelia abejonių, nes... 18. Teismas, neturėdamas jokių argumentų, abejoja ieškovo sąžiningumu ir... 19. Atsakovas UAB „SIV projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 20. Apeliantas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „OREM“ neturi reikalavimo... 21. Be to, nei trečiasis asmuo, nei BUAB „Vialman“ niekada neinformavo... 22. Atsakovui taip pat nepateiktas trečiojo asmens pranešimas apie ketinimą... 23. Ieškovas K. Dabravolskas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodo,... 24. Trečiasis asmuo UAB „OREM“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria buvo paskirtas... 28. Nagrinėjant bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą,... 29. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 30. Pažymėtina, kad įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo... 31. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 32. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, pirmosios... 33. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo... 34. Apeliantai, nesutikdami su skundžiama teismo nutarties dalimi, kuria UAB... 35. Pagal ĮBĮ 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pateikti teismui... 36. Taigi šioje proceso stadijoje, kai yra sprendžiamas įmonės nemokumas, nėra... 37. Pažymėtina ir tai, kad, bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų,... 38. Teisė siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą iki bankroto... 39. Pažymėtina, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant... 40. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo... 41. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atskirųjų skundų argumentai... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 43. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį, kuria...