Byla 1-1379-763/2019

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei, dalyvaujant prokurorui Borisui Poltoržicki, kaltinamajam R. S., jo gynėjui advokatui D. Ž., nukentėjusiesiems L. Ž. ir J. Ž., M. S., E. Š., jų įstatyminiams atstovams J. B. ir A. R., nukentėjusiosios L. Ž. atstovui M. N., teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. S., a.k. ( - ) gim. 1993-11-09, Švenčionyse, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis J( - )., deklaruojantis gyv. vietą ( - ), nesusituokęs, nedirbantis, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 281 str.6 d.

2Teismas

Nustatė

3R. S. kaltinamas tuo, kad jis 2018-11-26 apie 23.30 val., Švenčionių r., Švenčionėlių sen., Senų Šaminių kaime, kelio „Švenčionys-Reškutėnai“ 9 km., neturėdamas teisės vairuoti kelių transporto priemones, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ( Alcotesterio "Alcotest 6810" duomenimis 0,65 promilių) vairavo automobilį „Audi 80“, valst. Nr. ( - ), nedraustą privalomuoju draudimu, neįregistruotą nustatyta tvarka, kurio techninė apžiūra neatlikta, ir pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, numatančius, kad "Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, <...>, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties.<...>“, t. y. važiuodamas keliu „Švenčionys-Reškutėnai“ nuo Švenčionių pusės, pasirinktu greičiu, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, į slidžią kelio dangą, nesuvaldė vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į elektros stulpą. Įvykio vietoje žuvo automobilio keleivis A. Ž., keleiviui M. S., nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, keleivei E. Š. buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala. Šiais veiksmais R. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 str. 6 d.

4Teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. S. paaiškino, kad tai buvo prieš metus laiko lapkričio mėn. 27 d. Jis susitarė susitikti su savo draugu M.. Į ( - ) kaimą pastarasis atvažiavo su broliu D. ir atskirais automobiliais (jis vairavo jam priklausantį Audi 80), nuvažiavo į Švenčionis. Nors teisių ir neturi, tačiau vairuoti moka- vairuodavo-2018 m. buvo baustas už vairavimą be teisių. Vairavo pasitikėdamas savimi, nes jam gerai sekdavosi tai daryti. Švenčionyse D. pasiūlė susitikti su jo draugais A. Ž. ir E. Š.. D, su savo automobiliu nuvažiavo jų atsivežti, o jis su M. liko prie bažnyčios. Netrukus grįžo D. ir kartu su juo atvažiavo E., kurią buvo anksčiau matęs, ir A. -jam anksčiau nematytas. Jis (R.S.) savo automobilyje turėjo viskio butelį. Į prie dujų ūkio esančią aikštelę nuvažiavo dviem automobiliais jau po 22 valandos. Ten visi iš D. automobilio persėdo į jo ir nutarė sugerti viskio butelį (neatkimštą, 0,7 litro talpos). M. S. alkoholio nevartojo, o jis pagalvojo, jog nieko neatsitiks jei truputį išgers-jautėsi gerai. Kai pasibaigė alkoholis, suplanavo važiuoti į Reškutėnus cigarečių nusipirkti ir dar alkoholio. Važiavo su automobiliu, nes su kitu automobiliu D. T. išvažiavo. Į Reškutėnus važiavo keturiese. Prisimena, kad pakalnėn buvo posūkis ir pradėjo automobilis slysti, tad surėkė, kad visi pasilenktų, kas įvyko po to-neprisimena. Žvyrkeliu važiuojant slidu, tad suprato- automobilio nesuvaldys. Kokiu greičiu važiavo neprisimena. Kai automobilis atsitrenkė į stulpą, jis prarado sąmonę ir nuo to momento neprisimena. Atsimerkęs pamatė šviesas. Ir išgirdo policijos sireną. Atsipeikėjęs pabandė atidaryti automobilio dureles, tačiau jos neatsidarė. M. buvo automobilyje, o E. nebuvo, A. taip pat nesimatė. Išlipęs per E. vietą, (ji sėdėjo šalia jo), pamatė ją stovinčią ant žvyrkelio su žmogumi, kuris iškvietė pagalbą. Atidarė dureles M. pusėje, atsegė saugos diržą ir ištraukė jį iš automobilio. M. paėjo ir nugriuvo. A. pamatė gulintį šalia mašinos, be gyvybės ženklų ( jis nebuvo prispaustas). Atvažiavo policija, greitoji Medikai pasakė, kad A. žuvęs. Automobilis slysdamas, atsitrenkė į elektros betoninį stulpą. Labai blogai pasielgė, kad tą kartą sėdo neblaivus už vairo, anksčiau išgėręs nevairuodavo. Su nukentėjusiaisiais nebendravo, atsiprašyti nebandė, net nežino kokios bausmės nusipelnė. Su civiliniais ieškiniais sutinka, dirbs, stengsis žalą atlyginti.

5Ikiteisminiame tyrime R. S. paaiškino, kad 2018-11-26 vakare, apie 21.00 val. su pažįstamu D. T. jo automobiliu VW GOLF ir kartu su M.u (pavardės nežino) atvažiavo į Švenčionių m. D. su M. R. S. išleido prie bažnyčios Švenčionių m., kad įtariamasis pasiimtų savo automobilį AUDI 80, valst. nr. ( - ). Šitą automobilį R. S. pirko sau, norėjo sutvarkyti ir parduoti. Įtariamasis savo automobiliu nuvažiavo iki Dujų ūkio aikštelės ir laukė D.. D. atvažiavo su draugais: E. ir A.. D. automobilyje, keturiese, apart M.o, išgėrė butelį viskio ir kažkas iš kompanijos pasiūlė nuvažiuoti iki Reškutėnų nusipirkti alkoholio, ar cigarečių. D.as išvažiavo, o likusieji susėdo į R. S. automobilį AUDI 80, valst. nr. ( - ). Įtariamasis nesijautė girtas, o kad neturi teisės vairuoti transporto priemonių, nesureikšmino, nes dažnai vairuoja. Jis atsisėdo už automobilio AUDI 80, valst. nr. ( - ), vairo ir kompanija nuvažiavo link Reškutėnų, Šalia vairuotojo, priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo E.a, gale už vairuotojo sėdėjo A.as, o gale E.os - M.as. Pravažiavus apie 8 kilometrus nuo Švenčionių m., kelyje Reškutėnai, automobilį pradėjo nešioti, nes kelias buvo labai slidus, koks buvo greitis, pasakyti negali. R. S. nesuvaldė automobilio, ir jis nuvažiavo nuo kelio į griovį, nevirto, trenkėsi į aukštos įtampos elektros stulpą. Kas vyko toliau, R. S. neatsimena, buvo praradęs sąmonę. Kai atsipeikėjo, tai pajuto, kad negali išlipti iš automobilio, nes durys užsiblokavusios. Kažkas jį ištraukė iš mašinos, policiją ir greitąją kvietė šalia kelio gyvenantis vyras. Pirma iš automobilio išlipo E.a. M.as išlipęs iš mašinos, paėjo ir suklupo. R. S. su E.a ieškojo A.o, mašinoje jo nebuvo, jis gulėjo šalia mašinos, kadangi jokių gyvybės ženklų nerodė, prie jo nėjo. Neužilgo atvažiavo policija, greitoji ir konstatavo A.o mirtį. Greitosios darbuotojai M.ą padėjo ant neštuvų, įkėlė į greitosios automobilį ir išvažiavo. Dėl to, kad taip įvyko R. S. labai gailisi, savo kaltę pripažįsta pilnai. (T.2b.l.30,31) Papildomai R. S. parodė, kad vairuotojo pažymėjimo neturi ir niekada nėra turėjęs. Automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ), nupirko 2018 m. lapkričio mėnesį iš pažįstamo D. M., kuris gyvena greta. Žinojo, kad mašina buvo išregistruota, be techninės apžiūros, be draudimo. Jis ketino ja kažkiek pasivažinėti ir priduoti į sąvartyną. Registruoti savo vardu neketino, nes reikėjo praeiti technikinę. Mašina buvo normalios būklės, stabdžiai ir vairas veikė, kažkokių gedimų, galėjusių turėti įtakos avarijai, nebuvo. 2018-11-26 vakare, apie 21.00 val. pas R. S. į ( - ) atvažiavo draugas D. T. su savo broliu M.u. Jie atvažiavo D.o automobiliu VW Golf. Tada vaikinai nusprendė nuvažiuoti į Švenčionis. M.as persėdo į R. S. automobilį Audi 80, valst. nr. ( - ), o D.as važiavo vienas. Švenčionyse jie nuvažiavo į degalinę, po to į parduotuvę, kur nupirko butelį viskio, berods 0,7 1 talpos. Tada vaikinai nuvažiavo prie Dujų ūkio Švenčionyse. D.as pasakė, kad nuvažiuos atvežti savo 2 draugų. R. S. su M.u liko savo automobilyje. Maždaug už 10-15 minučių D.as grįžo su E.a bei A.u. E.ą bei A.ą R. S. matė pirmą kartą gyvenime. Jiems atvykus, jie pradėjo vartoti tą viskį. Alkoholį vartojo visi, išskyrus M.ą. Kompanija išgėrė visą butelį viskio, visi gėrė po lygiai. Po to kažkas pasiūlė nuvažiuoti į Reškutėnų parduotuvę cigarečių ir dar kažko. D.as buvo surūgęs, kažkuo nepatenkintas. Jis atsisėdo į savo mašiną ir išvažiavo link Švenčionių. Tuo tarpu E.a atsisėdo į R. S. automobilio priekinę keleivio vietą, M.as atsisėdo į galą už E.os, A.as už vairuotojo. R. S. užsegė saugos diržą. Ar prisisegė E.a ir vaikinai, jis neatkreipė dėmesio. Kompanija pasuko į kitą pusę, t.y. nuvažiavo link Reškutėnų. Buvo po 23 val. Tą naktį snigo. Asfaltuotas kelias baigiasi, po to prasideda žvyrkelis. Kelias šiek tiek pasuka kairėn pusėn, po lanko eina tiesus kelias. Kokiu greičiu važiavo- nepamena. Nuo Švenčionių nuvažiavo apie 8 km, kai įvyko avarija, t.y. jie jau važiavo žvyrkeliu. Iškart po posūkio R. S. pajuto, kad mašiną neša. Kelias buvo labai slidus, padengtas ledu. Kas įvyko po to, nepamena. Kai atsigavo, tada norėjo išlipti iš mašinos per savo dureles, bet jos buvo užblokuotos. Jis atsisegė ir išlipo iš mašinos per priekinę keleivio vietą. E.os mašinoje jau nebuvo. Ji stovėjo ant kelio. Mašina stovėjo dešiniame griovyje ant 4 ratų prie stulpo. Paties smūgio į stulpą R. S. nepamena. Labiausia buvo sugadintas automobilio kairysis šonas arčiau galo. Tada pamatė, kad mašinoje gale iš dešinės pusės yra M.as. R. S. padėjo jam išlipti. Jis pasakė, kad jam labai skauda galva. Jis išlipo iš mašinos, kiek paėjo ir atsigulė ant sniego. Kur buvo A.as R. S. net nepastebėjo. E.a pasakė, kad jis guli prie mašinos kairiojo šono prie galinių durelių. Galinės durelės buvo praviros. Labai arti prie A.o R. S. priėjęs nebuvo. Po to atvyko medikai ir policija. Medikai pasakė, kad A.as negyvas. Įvykio vietoje pareigūnai davė papūsti į alkotesterį, R. S. pripūtė 0,65 promiles. M.ą išvežė greitoji. Automobilyje Audi visos durelės užsidarydavo normaliai, jokių gedimų durelėse nebuvo, važiuojant jų laikyti nereikėjo. R. S. labai gailisi, kad viskas taip atsitiko.(T. 2, b.l. 36 )

6Apklausta liudytoja, atstovė pagal įstatymą J. S. ikiteisminiame tyrime parodė, kad M.as yra nepilnametis, jam yra 15 metų. 2018-11-26 eismo įvykio metu jis patyrė rimtą galvos traumą, todėl prašo jo neapklausinėti. Apie įvykį M.as nieko nepamena. Pamena tik tiek, kad 2018- 11-26 jis buvo mokykloje, o po to tiesiai atsidūrė ligoninėje. Kokiomis aplinkybėmis jis atsidūrė ligoninėje, jis nepamena, tik iš aplinkinių žodžių. Pati J. S. pamena, kad 2018-11-26 po pietų jos vyresnis sūnus D.as su broliu M.u išvažiavo į Švenčionėlius susitikti su R.u. Jie išvažiavo automobiliu VW Golf, kurį vairavo D.as. Kas vyko po to, ji nežino, o naktį jai paskambino D.as ir pasakė, kad M.as pateko į avariją. J. S. nuskubėjo į įvykio vietą, kur pamatė stipriai apgadintą automobilį Audi prie elektros stulpo. Policijos automobilyje sėdėjo R.. M.o nebuvo. Pareigūnas pasakė, kad M.as komos būsenoje su greitąją išvežtas į Švenčionių ligoninę, iš kurios tą pačią dieną buvo pervežtas į Santariškių vaikų ligoninę. J. S. klausė vyresnio sūnaus D.o, kaip tai atsitiko. Jis papasakojo, kad išėjo nupirkti cigarečių, o R.as, paėmęs kartu su savimi M.ą, E.ą ir A.ą išvažiavo, t.y. pats D.as avarijos nematė. Apie avariją ji žino tik tiek kiek pasakė įvykio vietoje buvę pareigūnai- kad buvo didelis greitis, kad mašiną vairavo R.as, ir jie atsitrenkė į stulpą. Dar vyresnis sūnus minėjo, kad jis bei R.as buvo šiek tiek išgėrę, ką konkrečiai ir kur jie vartojo alkoholį, ji nežino. M.as buvo blaivus. Kitą dieną J. S. nuvažiavo į Santariškių vaikų ligoninę. M.as buvo ten gydytas 3 savaites. Be galvos traumos jam buvo nustatytas šonkaulio lūžimas. Dėl minėto įvykio M.ui buvo padaryta žala sveikatai, ir jie patyrė ir turtinę ir moralinę žalą. (T. 1, b.l. 137)

7Apklausta kaip liudytoja nukentėjusioji L. Ž. ikiteisminiame tyrime parodė ,kad yra 2018-11-26 eismo įvykio metu žuvusio A. Ž. motina. Apie eismo įvykį, ji sužinojo iš policijos. Naktį apie 1.30 val. policijos pareigūnai atvažiavo į namus ir apie tai pranešė. Apie tai, kad sūnus buvo su kažkokiais draugais, ir kad su jais išvažiavo, ji nieko nežinojo. Žinojo, kad išėjo pas draugus, tačiau pas ką- nežinojo. L. Ž. bei jos vyras J. Ž., gim. 1968 m., nukentėjo dėl šio įvykio. Apie tai, kas vairavo automobilį, kuriame važiavo ir vėliau žuvo sūnus, ji nežino, tik iš kalbų girdėjo, kad tai asmuo vardu R.as, bet jo nepažįsta. Niekas po įvykio nebuvo atėjęs ir neatsiprašė dėl šio įvykio.(T. 1, b.l. 85)

8Apklaustas kaip liudytojas nukentėjusysis J. Ž. ikiteisminiame tyrime parodė, kad yra 2018-11-26 eismo įvykio metu žuvusio A. Ž. tėvas. Apie eismo įvykį, kurio metu žuvo sūnus, sužinojo iš policijos, apie 1.30 val., kai į namus atvažiavo policijos pareigūnai ir pasakė, kad įvyko eismo įvykis, kuriame galimai žuvo jo sūnus. Jis su pareigūnais nuvyko į įvykio vietą ir ten atpažino savo sūnų A.ą. Sūnus A. Ž. 2018-11-26 apie 18.30 vai. išėjo iš namų, pasakęs, kad eina pas draugus, bet nesakė nei pas kokius, nei kad kažkur važiuos. Todėl apie tai, kokiomis aplinkybėmis atsitiko eismo įvykis, jis negali paaiškinti, nes nieko apie tai nežino. Byloje kartu su žmona L. Ž., gim. 1975 m., dalyvaus, nes abu yra nukentėję- prarado sūnų. Niekas nebuvo atėjęs pas juos su žmona ir neatsiprašė dėl šio įvykio, todėl net gerai nežino, kas yra kaltininkas. Jam išaiškinta teisė pareikšti civilinį ieškinį dėl turtinės ar- neturtinės žalos. Civilinį ieškinį reikš kartu su žmona L. Ž. bendrą, tik kol kas dar nenusprendė dėl jo dydžio, todėl pateiks vėliau.(T. 1, b.l. 107,108)

9Apklausta kaip liudytoja, atstovė pagal įstatymą A. R., E. Š. motina, ikiteisminiame tyrime parodė, kad eismo įvykio metu automobiliu važiavo jos dukra E. Š., gim. 2003-07- 27. Po eismo įvykio 2018-11-27 d. ji su dukra kreipėsi į VšĮ Švenčionių rajono ligoninę, pas šeimos gydytoją. Dukros apžiūrą atliko chirurgas. Ant dukros E. Š. jokių kūno sužalojimų nustatyta nebuvo, buvo tik nukreipta pas neurologą ir atlikti rentgeną. Dėl po eismo įvykio patirto streso, jie kreipėsi pas VšĮ Švenčionių rajono ligoninės psichiatrą, dukrai paskirtas gydymas, kuris tęsiamas iki šiol. Dukrai paskirti vaistai, ji iki šiol nerimauja dėl įvykio metu patirto sukrėtimo. Apie vidurnaktį jai paskambino policijos pareigūnai ir pranešė, kad dukra dalyvavo eismo įvykyje, kurio metu žuvo žmogus. Tada A. R. nubėgo pas kaimynę, kuri ją nuvežė į įvykio vietą. Pakeliui su kaimyne jos pastebėjo, kad kelias yra slidus. Privažiavus Naujųjų Šaminių kaimą dešinėje kelio pusėje A. R. pastebėjo policijos švyturėlius, privažiavus arčiau pamatė priekiu link kelio pasisukusį ir nuo kelio ribų nuvažiavusį automobilį. E.a sėdėjo policijos automobilyje. Pareigūnai pasakė, kad žuvo A. Ž., tai buvo dukros vaikinas. A. R. matė prie automobilio vairuotojo pusėje arčiau bagažinės ant žemės kažkas guli, matė tik kojas, arčiau nėjo. Dukra buvo apsiverkusi, išsigandusi. Pareigūnai siūlė ją nuvežti pas medikus, bet jos nuvažiavo namo, nes ant dukros nesimatė jokių sužalojimų, ji tik eidama šlubavo. Kitą dieną jos nuvyko į VšĮ Švenčionių r. ligoninę, kur jai padarė viso kūno rentgeną, bet jokių lūžių nebuvo. Daugiau ji jokių sužalojimų nepatyrė, tik labai didelį psichologinį sukrėtimą. Dėl eismo įvykio dukra papasakojo, kad tą vakarą dukra iš namų išvažiavo apie 19 val., ją paėmė kažkokia draugė. Po kurio laiko ji parašė žinutę, kad bus pas savo draugą A. Ž.. Jis gyveno Švenčionyse, kažkur Taikos gatvėje. Netrukus paskambino pats A.as ir patvirtino, kad E.a pas jį. Vėliau jie nekėlė ragelio. Dukra papasakojo, kad pradžioje jie buvo pas A.ą, paskui paskambino ar parašė pažįstamas ir jie nuėjo prie bažnyčios Švenčionių m. Ten sėdėjo pažįstamo D. T. automobilyje, vėliau jis pasakė, kad reikia jam išvažiuot, tai jie persėdo į to R. S. automobilį. Tada dar kažkur nuvažiavo. E.a pasakojo, kad ji išgėrė kažkokio kokteilio alkoholinio, paskui R.as liepė gert degtinę, ji nenorėjo, bet sakė, kad R.as vertė. Sakė, kad vėliau sužinojo, kad į koka kolą buvo įpilta degtinės. E.a pasakojo, kad degtinę gėrė ir pats R.as. A.as irgi išgėrė. Su jais dar buvo M. S., bet ar jis vartojo alkoholį, dukra nepasakojo. Tada R.as užsimanė pasivažinėt, važiavo kažkur dar degtinės. Dukra pasakojo, kad A.as jai pasakė sėstis į automobilio priekį, ką ji ir padarė. Ji prisisegė saugos diržu. R.as vairavo, jis taip pat buvo prisisegęs saugos diržu. E.a pasakojo, kad R.as pradžioje normaliai važiavo, paskui tik ėmė greitai važiuoti. Gale už vairuotojo sėdėjo A. Ž., o gale už E.os sėdėjo M.as. Jie nebuvo prisisegę saugos diržais, taip sakė E.a. Ji dar sakė, kad ten, kur sėdėjo A.as, tai keleivio durelių buvo sugedusi spynelė, kad durys neužsidarydavo ir jos važiuojant nuolat atsidarydavo, reikėjo jas laikyt ranka, kad neatsidarytų. Jos gal ir užsidarydavo kartais, nes kiek dukra atsimena, A.as jų nelaikė važiuojant, jos nebuvo tą vakarą atsidarę važiuojant. Čia jau po avarijos jie kalbėjosi, kad tos durelės būdavo, kad ima ir atsidaro. Važiuojant automobilį kiek sumėtė, ir jie važiavo toliau. Nuo išgerto alkoholio dukra buvo užsnūdusi ir atsibudo kai kažkas sušuko „Laikykitės“ ar „pasilenkit“, tada dukra pasakojo, kad prisimena, kad automobilis vertėsi. Tada daugiau nieko neprisimena, kad atsipeikėjo palindusi po vadinamu „bardačioku“ priekyje, ji sakė, kad jos diržas buvo įplyšęs. Dukra pasakojo, kad jai nepavyko atidaryti automobilio durelių, ji jas išspyrė kojomis. Tada kaip tik atsipeikėjo ir R.as. Išlipusi iš automobilio ji iškart nubėgo prie A.o. Jis jau gulėjo lauke iškritęs. Ji jį kalbino, jis kažką jai pasakė, o tada kelis kartus įkvėpė ir mirė. Tada R.as išlipo ir ėmė klausinėt, ar visi sveiki. Jis nuėjo prie M.o ir tas pasakė, kad jam- negera. M.as išlipo, kiek paėjo ir nugriuvo. Tada E.a nubėgo pas netoliese esančiame name gyvenančius žmones, kurie iškvietė pagalbą. Kokiu greičiu važiavo automobilis iki eismo įvykio, A. R. nežino, dukra sakė, kad „greitai“. Prašo dukros E. Š. neapklausinėti, nes ji lankosi pas psichiatrus, labai prastai miega, šis įvykis ją labai traumavo.(T. 1, b.l. 162,163,164)

10Be kaltinamojo parodymų ikiteisminiame tyrime bei teisiamajame posėdyje, liudytojų J. S., A. R., L. Ž., J. Ž. parodymų ikiteisminiame tyrime R. S. kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo įrodyta ir kitais įrodymais:

112018-11-27 kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu su priedais, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta eismo įvykio vieta, užfiksuotas transporto priemonės išsidėstymas po eismo įvykio, sudarytas eismo įvykio vietos planas.(T. 1, b.l. 11-41)

122018-11-27 pažyma apie registruotą kelių transporto priemonę, iš kurios matyti, kad a/m Audi 80 Avant v/n ( - ) yra neatlikta techninė apžiūra bei automobilis neturi galiojančio draudimo.(T. 1, b.l. 43)

132019-02-27 automobilio apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad tyrimo metu buvo apžiūrėtas lengvasis automobilis AUDI 80, v/n ( - ), apžiūros metu nustatyta, kad lengvasis automobilis AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ), identifikacinio numerio nėra galimybės patikrinti, nes variklio dangtis neatsidaro, stovi Vilniaus aps. VPK Švenčionių r. PK vidiniame kieme, adresu Vilniaus g. 30, Švenčionys. Automobilio kėbulas visas apgadintas. Automobilio priekis visas apgadintas, nėra priekinio bamperio, kairės pusės priekinio žibinto, posūkių žibintų, variklio dangtis sulankstytas, neatsidaro, priekinis stiklas skilęs. Automobilio dešinėje pusėje: galinė dešinė padanga be oro, abejos durelės atsidariusios, nesivarsto, viršutinis rėmas įlinkęs į vidų, visi durelių stiklai išdužę. Automobilio bagažinės stiklas išdužęs, bagažinės durelės neatsidaro. Automobilio kairė pusė: kairės pusės kėbulas sulankstytas, galinio matymo veidrodėlis nulūžęs, vairuotojo durelės užsidarę, tačiau neatsidaro, stiklas neišdužęs, galinės keleivio durelės atsidarę, sulankstytos, viršutinis rėmas įlūžęs į vidų, išdužę galinių durelių stiklai, priekinė kairė padanga be oro. Automobilio stogas ties galine sėdyne stipriai įlenktas į vidų, automobilio stoglangio viršutinės dalies nėra. Į automobilio saloną patekti nėra galimybės, nes nė vienos durelės neatsidaro. Vizualiai apžiūrint saloną iš lauko, bėgių svirtis yra neutralioje padėtyje, rankinis stabdis neužtrauktas, prietaisų skydelyje visos rodyklės yra pradinėje padėtyje, salone ant priekinių sėdynių yra priekinis valstybinis numeris ir priekinis bamperis. Automobilio kėbulas visas apgadintas, yra daugybiniai įlenkimai, nubraukimai, daugiausia apgadinimai yra automobilio priekyje, kairėje ir jo viršuje.(T. 1, b.l. 49-54)

14Specialisto išvada Nr. M1451/2018(01), kurioje nurodyta, kad A. Ž. mirė nuo kūno sumušimo. Į tai nurodo: odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos veide, kairio raktikaulio srityje, dešiniame kelyje, pjautinės žaizdelės dešiniame akies voke, daugybiniai kaukolės skliauto ir pamato bei veido kaulų lūžiai, galvos smegenų sumušimo židiniai dešinėje kaktinėje ir smilkininėje skiltyje, galvos smegenų pažeidimas kaulinėmis skeveldromis dešinėje kaktinėje skiltyje, galvos smegenų sukrėtimo požymiai, kairio raktikaulio lūžis, daugybiniai abipusiai šonkaulių lūžiai su kairio plaučio pažeidimu, vidaus organu sukrėtimo požymiai, blužnies, kepenų, kairio inksto plyšimai. Sužalojimai tikėtina padaryti nurodyto autoįvykio metu. Nustatyti galvos ir vidaus organų sužalojimai atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą. Mirtis įvyko dėl nustatytų sužalojimų visumos. A. Ž. lavono kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,06 promilės etilo alkoholio, šlapime nustatyta mažiausia koncentracija 1,36 promilės etilo alkoholio. /T. l,b.l. 70-80 /

152019-01-11 M. S. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad teismo medicinos specialistas apžiūrėjo M. S. medicininius dokumentus bei davė išvadą, kad M. S. nustatyta poodinė kraujosruva kaktoje, kraujo išsiliejimas po kietuoju smegenų dangalu dešinėje kaktinėje-momeninėje srityje, kairės pusės I šonkaulio lūžis. Sužalojimai galėjo būti padaryti aptariamojo eismo įvykio metu ir kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu (T. 1, b.l. 133)

162019-02-14 E. Š. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad teismo medicinos specialistas apžiūrėjo E. Š. medicininius dokumentus bei davė išvadą, kad E. Š. objektyvių išorinių traumavimo požymių nenustatyta, todėl nėra pagrindo sveikatos sutrikdymo masto nustatymui.(T. 1, b.l. 155)

17Alkotesterio "Alcotest 6810" Nr. AREN-0207, patikros sertifikatas 0844845, duomenimis R. S. 2018-11-27 00.04 val. nustatytas 0,65 promilių girtumas. (T. 2, b.l. 1-3)

18Specialisto išvadoje Nr. T-A 11757/2018(01) nurodyta, kad R. S. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 0,37 promilės etilo alkoholio.(T. 2 b.1.20 )

192006-03-08 Valstybinės metrologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakyme Nr.V-21 "Dėl alkotesterio Alcotest metrologinio įvertinimo" nurodyta, kad Alkotesteris Alcotest 6810 tvirtinamas ir įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių registrą.(T. 2, b.l. 4)

202006-03-08 Valstybinės metrologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos matavimo priemonės tipo tvirtinimo pažymėjime Nr.2089 nurodyta, kad Alkotesteris Alcotest yra nešiojamas prietaisas skirtas alkoholio kiekio iškvėptame ore matavimui. Naudojamas policijos greitam testuojamo asmens alkoholio koncentracijos organizme nustatymui. Alcotest 6810 kiekybinis alkoholio nustatymas atliekamas elektrinį jutiklio signalą mikroprocesoriui perskaičiuojant į alkoholio koncentraciją kraujyje (AKK) ir gautas rezultatas pateikiamas šviesos diodų indikatoriuj e(ŠDI).matavimo intervalas alkoholio kiekio kraujyje(0,00...5,00) %o.. Matavimo paklaida gali būti ± 0.017 (iki l,00%o); ±1,7 (nuo 1,00 %o). (T.2, b.l. 5-15)

21UAB "Alkotesteris" direktoriaus M. A. pranešime nurodyta, kad tikrinant blaivumą alkotesteriu Drager Alcotest 6810 yra matuojama alkoholio koncentracija iškvėptame ore, o gautas rezultatas konvertuojamas į alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis (etilo alkoholio masė kraujo tūryje) taikant standartinį alkotesterio gamintojo nustatytą koeficientą. Gautas rezultatas promilėmis parodomas alkotesterio ekrane, taip pat išsaugomas prietaiso atmintyje bei gali būti atspausdinamas. Šalia rezultato nurodomas matavimo vieneto ( promilės ) simbolis %o.(T. 2, b.l. 16)

222019-07-17 civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras raštas, dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodoma, kad AB Lietuvos Draudimas atlygino nukentėjusiajai, civilinei ieškovei 709 eurus turtinės žalos bei 13000 eurų neturtinės žalos.(T. 2, b.l. 75-79)

232019-05-20 AB, Lietuvos draudimas informacija, iš kurios matyti, kad AB Lietuvos Draudimas atlygino nukentėjusiajai, civilinei ieškovei L. Ž. 709 eurus turtinės žalos bei 13000 eurų neturtinės žalos, o nukentėjusiajam J. Ž. -13000 eurų neturtinės žalos (T.2, b.l.214)

242019-08-14 civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras raštas, dėl civilinio ieškinio , kuriame nurodoma, kad AB Lietuvos Draudimas atlygino nukentėjusiajai, civilinei ieškovei 709 eurus turtinės žalos bei 13000 eurų neturtinės žalos, o nukentėjusiajam J. Ž. -13000 eurų neturtinės žalos- išmokas nukentėjusieji gavo-2019-05-21 (T.2, b.l.131-143)

25LR BK 281 str. 6 dalyje yra numatyta sankcija už padarytą neatsargų nusikaltimą-laisvės atėmimas iki dešimties metų. Įvertinus bylos aplinkybes, svarbias bausmės skyrimo ar atleidimo nuo bausmės klausimo išsprendimui, konstatuotina, kad R. S. saugaus greičio nepasirinko ir tuo pažeidė Kelių eismo taisykles dėl to, kad vairavo neblaivus. Jis sukėlė didelį pavojų kitiems eismo dalyviams ir patyrė autoavariją, kurioje dėl padarytų sužalojimų žuvo jaunas vaikinas ir dar vienas vaikinas buvo nesunkiai sužalotas. Pats kaltininkas eismo įvykio metu nenukentėjo. R. S. nuoširdžiai gailisi, atsiprašė žuvusiosios artimųjų, pripažįsta civilinius ieškinius. R. S. nebuvo teistas, tačiau buvo baustas administracine tvarka. Byloje nėra duomenų, kad R. S. būtų priklausomas nuo alkoholio ar kitų svaigalų, jšiuo metu nedirba, charakterizuojamas teigiamai. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažįsta padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

26Dėl veikos kvalifikavimo

27Pripažįstant asmenį kaltu pagal BK 281 straipsnį būtina nustatyti, kad šis asmuo, vairuodamas kelių transporto priemonę, padarė konkretų Kelių eismo taisyklių pažeidimą (pažeidimus) ir kad būtent dėl šio pažeidimo kilo eismo įvykis, kurio metu buvo sužalotas žmogus. Taigi šiame baudžiamojo kodekso straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką apibūdina trys esminiai požymiai: veika (kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles pažeidžiantys veiksmai ar neveikimas), padariniai (eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus), priežastinis ryšys tarp veikos ir padarinių. Kvalifikuojant veiką pagal BK 281 straipsnį būtina kaltinamo asmens veiksmuose nustatyti visų trijų įvardytų požymių buvimą (kasacinė byla Nr. 2K-149-699/2016). Kaltinamasis pažeidė kelių eismo taisykles, būdamas neblaivus, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus, todėl jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 281 straipsnio 6 dalį.

28Dėl civilinių ieškinių

29LR BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam (arba už šio veikas materialiai atsakingiems asmenims) civilinį ieškinį. Civilinis ieškinys nagrinėjamas ir išsprendžiamas priimant nuosprendį (BPK 113, 115 straipsniai). Tuo atveju, kai dėl kaltininko padarytos nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo patiria neturtinę žalą, jos dydis nustatomas vadovaujantis kriterijais, kurie nurodyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Tokie kriterijai yra: žalos dydis ir jos pasekmės, ją padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydis bei kitos turinčios reikšmės bylai aplinkybės, taip pat atsižvelgiama į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos dydžio nustatymui ir teisingam atlyginimui yra svarbu, į kokias vertybes buvo kėsintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Civilinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo aiškesnė ir svarbesnė yra vertybė, tuo stipriau ji ginama. Asmens sveikata, gyvybė yra viena iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugoma. Priteisiant neturtinę žalą, tai gali būti padaroma nustatant teisingą neturtinės žalos dydį, atsižvelgiant vien į šią pažeistą vertybę.

30Nukentėjusieji L. Ž. ir J. Ž.-žuvusiojo tėvai, pareiškė civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, A. Ž. ir O. Ž.-žuvusiojo brolis ir sesuo –dėl neturtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo R. S..

31Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad Kelių eismo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose dėl asmens žūties eismo įvykio metu jo artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai paprastai svyruoja nuo 3000 Eur iki 30000 Eur (žuvusiojo vaikui), nuo 43000 Eur iki 31300 Eur (žuvusiojo sutuoktiniui) ir nuo 3000 Eur iki 26000 Eur (tėvui / motinai) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-196/2009, 2K-539/2010, 2K-150/2011, 2K-90/2012, 2K- 344/2012, 2K-397/2012, 2K-135/2013, 2K-204/2013, 2K-243-648/2015, 2IC-541-511/2015, 2K- 387-511/2016, 2K-346-511/2016, 2K-86-699/2017, 2K-143-696/2017). Priteistinos sumos priklauso nuo CK 6.250 straipsnyje išvardytų kriterijų, taip pat nuo pripažintų nukentėjusiaisiais asmenų kiekio, jų santykio su žuvusiuoju. Nustatydamas priteistinos žalos dydžius, teismas taip pat vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

32Žuvus nukentėjusiųjų sūnui ir broliui, su kuriuo jo tėvai kartu gyveno, o brolis ir sesuo palaikė glaudžius tarpusavio ryšius, akivaizdu, kad nukentėjusieji patyrė ir patiria dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, skausmą ir nuoskaudą, netekę vos 19 metų sulaukusio artimo šeimos nario. Tokios nukentėjusiųjų savijautos neįmanoma išreikšti nei žodžiais, nei aprašyti.

33Teismas atsižvelgia, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuluojamą praktiką R. S. veiksmai įstatymo vertinami neatsargiais, atsižvelgia į kaltinamojo turtinę padėtį, kad nedirba, yra jaunas, darbingas, nukentėjusiųjų civilinių ieškinių dydžio neginčija, todėl teismo manymu, esant aukščiau paminėtoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, prašomų priteisti civilinių ieškovų neturtinės žalos dydis (sumoje-visiems nukentėjusiesiems-143000 Eur) neatitinka susiklosčiusios teismų praktikos, todėl iš dalies mažintinas. Be to byloje yra duomenys apie tai, kad draudimo bendrovė išmokėjo nukentėjusiesiems L. Ž. ir J. Ž. dalį jų patirtos turtinės ir neturtinės žalos, todėl teismas, spręsdamas dėl pateiktų civilinių ieškinių dydžių, juos sumažina atitinkama suma, kurią nukentėjusieji gavo iš draudimo bendrovės.Kadangi patikslintame civiliniame ieškinyje nukentėjusioji L. Ž. reikalavimo dėl turtinės žalos priteisimo nereiškia, tai dėl šios žalos priteisimo teismas ir nesprendžia (T.2,b.l.151-153).

34Teismui nėra pagrindo netikėti Vilniaus teritorinės ligonių kasos civiliniam ieškiniui pagrįsti pateiktais į dokumentais, todėl iš R. S. priteistinas ieškovei 2074.11 Eur turtinei žalai- nukentėjusiojo M. S. gydymo išlaidoms- atlyginti (T.1,b.l.187-194).

35Kadangi kaltinamasis R. S. atlygino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui 81.47 Eur, jo patirtą žalą dėl ligos išmokos nukentėjusiosios E. Š. motinai A. R., todėl šio skyriaus ieškinį tenkinti nėra pagrindo.

36Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str.-302 str.,

Nutarė

37Pripažinti R. S. padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 6 d., ir paskirti jam 4 metų 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę.

38Pritaikyti BK 641 straipsnį paskirtą bausmę sumažinti 1/3 dalimi ir paskirti R. S. galutinę 3 metų laisvės atėmimo bausmę.

39Į bausmės laiką įskaityti R. S. sulaikymo laiką-nuo 2018-11-26 23.55 val. iki 2018-11-27 10.35 val. -1dieną.

40Taikyti BK 75 str. nuostatas ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti 2 metams, paskiriant įpareigojimus per 1 mėnesį nuo nuosprendžio paskelbimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, per 1 metus atlyginti nukentėjusiems padarytą turtinę žalą, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, neišvažiuoti iš rajono ribų be bausmės vykdymą kontroliuojančios probacijos tarnybos leidimo.

41Paskirti R. S. baudžiamojo poveikio priemonę (BK 68 str.) uždrausti vairuoti kelių transporto priemones 3 metus, t.y. iki 2022-12-13.

42Konfiskuoti R. S. priklausančią transporto priemonę (BK 72 str.) AUDI 80, Valst,Nr. ( - ) .

43L. Ž. ir J. Ž. civilinius ieškinius tenkinti iš dalies ir iš R. S. priteisti: civilinei ieškovei L. Ž. 15000 Eur neturtinės žalos ir civiliniam ieškovui J. Ž. 15000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

44Žuvusio A. Ž. sesers O. Ž. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R. S. jai priteisti 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

45Žuvusio A. Ž. brolio A. Ž. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R. S. jam priteisti 3000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

46Nukentėjusiosios E. Š. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R. S. jai priteisti 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

47Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir iš R. S. priteisti ieškovei 2074.11 Eur turtinės žalos atlyginimą (nukentėjusiojo M. S. gydymo išlaidoms atlyginti).

48Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus civilinio ieškinio 81.47 Eur žalai atlyginti (dėl ligos išmokos nukentėjusiosios E. Š. motinai A. R. atlyginimo) netenkinti, kaltininkui atlyginus šiam ieškovui padarytą žalą.

49Nuosprendžiui įsiteisėjus R. S. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -panaikinti.

50Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per nuosprendį priėmusį teismą-Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas... 2. Teismas... 3. R. S. kaltinamas tuo, kad jis 2018-11-26 apie 23.30 val., Švenčionių r.,... 4. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. S. paaiškino, kad tai buvo prieš metus... 5. Ikiteisminiame tyrime R. S. paaiškino, kad 2018-11-26 vakare, apie 21.00 val.... 6. Apklausta liudytoja, atstovė pagal įstatymą J. S. ikiteisminiame tyrime... 7. Apklausta kaip liudytoja nukentėjusioji L. Ž. ikiteisminiame tyrime parodė... 8. Apklaustas kaip liudytojas nukentėjusysis J. Ž. ikiteisminiame tyrime... 9. Apklausta kaip liudytoja, atstovė pagal įstatymą A. R., E. Š. motina,... 10. Be kaltinamojo parodymų ikiteisminiame tyrime bei teisiamajame posėdyje,... 11. 2018-11-27 kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu su priedais, iš... 12. 2018-11-27 pažyma apie registruotą kelių transporto priemonę, iš kurios... 13. 2019-02-27 automobilio apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad tyrimo metu... 14. Specialisto išvada Nr. M1451/2018(01), kurioje nurodyta, kad A. Ž. mirė nuo... 15. 2019-01-11 M. S. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, iš kurio... 16. 2019-02-14 E. Š. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, iš kurio... 17. Alkotesterio "Alcotest 6810" Nr. AREN-0207, patikros sertifikatas 0844845,... 18. Specialisto išvadoje Nr. T-A 11757/2018(01) nurodyta, kad R. S. kraujyje... 19. 2006-03-08 Valstybinės metrologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos... 20. 2006-03-08 Valstybinės metrologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos... 21. UAB "Alkotesteris" direktoriaus M. A. pranešime nurodyta, kad tikrinant... 22. 2019-07-17 civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 23. 2019-05-20 AB, Lietuvos draudimas informacija, iš kurios matyti, kad AB... 24. 2019-08-14 civilinio atsakovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 25. LR BK 281 str. 6 dalyje yra numatyta sankcija už padarytą neatsargų... 26. Dėl veikos kvalifikavimo... 27. Pripažįstant asmenį kaltu pagal BK 281 straipsnį būtina nustatyti, kad... 28. Dėl civilinių ieškinių ... 29. LR BPK 109 straipsnyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 30. Nukentėjusieji L. Ž. ir J. Ž.-žuvusiojo tėvai, pareiškė civilinius... 31. Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad Kelių eismo taisyklių... 32. Žuvus nukentėjusiųjų sūnui ir broliui, su kuriuo jo tėvai kartu gyveno, o... 33. Teismas atsižvelgia, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuluojamą... 34. Teismui nėra pagrindo netikėti Vilniaus teritorinės ligonių kasos... 35. Kadangi kaltinamasis R. S. atlygino Valstybinio socialinio draudimo fondo... 36. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str.-302 str.,... 37. Pripažinti R. S. padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 6 d.,... 38. Pritaikyti BK 641 straipsnį paskirtą bausmę sumažinti 1/3 dalimi ir... 39. Į bausmės laiką įskaityti R. S. sulaikymo laiką-nuo 2018-11-26 23.55 val.... 40. Taikyti BK 75 str. nuostatas ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti 2 metams,... 41. Paskirti R. S. baudžiamojo poveikio priemonę (BK 68 str.) uždrausti vairuoti... 42. Konfiskuoti R. S. priklausančią transporto priemonę (BK 72 str.) AUDI 80,... 43. L. Ž. ir J. Ž. civilinius ieškinius tenkinti iš dalies ir iš R. S.... 44. Žuvusio A. Ž. sesers O. Ž. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R.... 45. Žuvusio A. Ž. brolio A. Ž. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R.... 46. Nukentėjusiosios E. Š. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš R. S.... 47. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir... 48. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus civilinio... 49. Nuosprendžiui įsiteisėjus R. S. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 50. Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo paskelbimo...