Byla e2-903-220/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės uždarosios bendrovės „ Apastata“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „ Nanoterma“ dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Simonai Beišienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nanoterma“, atstovui V. M., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apastata“ atstovei advokatei G. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nanoterma“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Apastata“, dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir atsakovės uždarosios bendrovės „ Apastata“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „ Nanoterma“ dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Nanoterma“ (toliau – ieškovė) po atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apastata“ (toliau – atsakovė) pateiktų prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo 1) priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 3967,85 Eur pagrindinės skolos, 40 Eur sumą, 397,11 Eur sutartinių delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės priešieškinį atmesti.

5Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji bei atsakovė 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarė subrangos sutartį Nr. 2018/03/16-002, kurios pagrindu atsakovė pavedė ieškovei, pagal atsakovės pateiktą projektą, sudarytas sąlygas ir pateiktas visas reikalingas statybines medžiagas, atlikti statybos darbus Tauragės moksleivių kūrybos centre, esančiame Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje. Nuo pat sutarties pasirašymo atsakovė nuolatos pažeidinėjo šalių pasirašytos sutarties ir pačios atsakovės vienašališkai nustatytas nuostatas. Dėl savalaikio statybinių medžiagų ir pastolių netinkamo aprūpinimo atsakovė ne kartą buvo informuota ieškovės, tačiau į didžiąją dalį el. laiškų atsakovė net nesiteikė atsakyti, nekalbant apie sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą.

6Ieškovei, vykdant atsakovės pavedimus, sutarties vykdymo metu buvo surašytas atliktų darbų aktas už 2018 m. spalio mėn. ir jo pagrindu išrašyta 2018-10-30 PVM sąskaita – faktūrą R. 0028 5667,64 Eur sumai įskaitant PVM. Darbų aktas už 2018 m. lapkričio mėn. ir jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra 1940,84 Eur sumai įskaitant PVM buvo, suderinus su atsakove, persiųsti el. paštu. Atsižvelgiant į tai, kad likę darbai nebuvo nukelti į kitus metus, ieškovė persiuntė el. paštu papildomą darbų aktą už 2018 m. lapkričio mėn. ir jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 359,37 Eur sumai įskaitant PVM.

7Galiausiai, ieškovė 2018 m. lapkričio 18 d. elektroniniu laišku informavo atsakovę, jog dėl jos neteisėto veikimo, neatsiskaitymo pagal sutartį yra priversta nutraukti sutartį, tačiau, atsakydama į šį elektroninį laišką, atsakovė pati atsakė, jog sutartį nutraukia, tačiau dar 2018 m. lapkričio 27 d. priėmė pagal sutartį atliktus darbus ir pateikė dėl to pastabas, o vėliau 2018-12-16 el. paštu pateiktą papildomą aktą nepagrįstai ir neteisėtai ignoravo.

8Vadovaujantis sutarties 6.1. punktu, atsakovė už faktiškai ir tinkamai atliktus statybos darbus ieškovei turėjo sumokėti ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atlikto darbų akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Atsakovė, uždelsusi atsiskaityti su ieškove arba nepagrįstai atsisakydama pasirašyti atsiskaitymo dokumentus, turi mokėti ieškovei 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytos prievolės sumos.

9Ieškovės atlikti darbai ir jų pagrindu išrašytos sąskaitos atsakovės pagal sutartį buvo priimtos, dėl ko atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti, tačiau atsakovė tą padarė tik iš dalies ir, įskaitant 2018-09-21 sumokėtą 1000 Eur avansą, šiai dienai yra sumokėjusi 4000 Eur (kita dalis, t. y. 3000 Eur buvo sumokėti 2018-12-10) bei vietoje tinkamo atsiskaitymo atsakovė vėliau pradėjo reikšti visiškai nepagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės, kadangi atliktiems darbams buvo naudotos medžiagos, kurias pati atsakovė pagal Sutarties 3.1 punktą ir turėjo pareigą pateikti ir prisiimti riziką dėl naudojamų medžiagų kokybės.

10Ieškovės nuomone, ji negali būti atsakinga už pačios atsakovės projektinius sprendinius ir už jiems įgyvendinti pateiktų medžiagų nekokybiškumą, apie ką ieškovė atsakovę buvo įspėjusi dar 2018-09-27 (vėliau į tai dar kartą atkreipė dėmesį 2018-10-17), todėl tai nesuteikia teisės atsakovei nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Nors su atsakove ir buvo bendrauta siekiant taikiai išspręsti susidariusią situaciją, tačiau to padaryti nepavyko.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad sudarius šalims sutartį, atsakovė nuo pat pradžių pažeidinėjo subrangos sutartį. Sutartis naudinga buvo tik rangovui, nes į ieškovės pastabas, ją pasirašant, atsakovė tiesiog labai netinkamai reaguodavo, buvo sutartas 1000 Eur avansas, tačiau atsakovė avansą sumokėjo tik po ilgų raginimų po 2018 m. rugsėjo 20 d. Paprastai avansas sumokamas, kad būtų galima pasiruošti darbo pradžiai. Sumokėjus avansą, atsakovė pareikalavo, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. ieškovė pradėtų subrangos darbus. Subrangos darbams baigti buvo numatyta iki lapkričio 24 d. 2018 m. rugsėjo 27 d. ieškovė pastebėjo, kad į objektą atvežus fenolio plokštes, matėsi, kad jos yra nekokybiškos, tai yra jos buvo išmirkusios vandenyje ir išlinkusios. Kiek ieškovei žinoma atsakovė medžiagas įsigijo prieš mėnesį jas pristatant į objektą, tačiau netinkamai plokštes sandėliavo, dėl ko jos susilankstė. Ieškovė su fotofiksacijomis išsiuntė pretenziją dėl nekokybiškų medžiagų, tačiau jokio oficialaus atsakymo ieškovė į šią pretenziją nesulaukė. Statybos darbų vadovas D. Ž., atstovaujantis atsakovę ir prižiūrintis statybos objektą, pats žodžiu pripažino, kad plokštės nekokybiškos ir pareikalavo ieškovės, kad ši paslėptų broką, tačiau jis broką neslėpė, o apie nekokybiškumą informavo raštu atsakovę. Ieškovė pakartotinai 2018 m. spalio 17 d. siuntė pretenziją, pareikalavo, kad atsakovė pateiktų naują darbų projektą bei pakartotinai spręstų klausimą dėl nekokybiškų medžiagų galimumo naudoti statybose. Atsakovės darbų vadovai reikalavo ant plokščių užtepti armuojantį mišinį dalinai jas pralyginant, o taip pat uždėti storesnę dekoro dangą, kad nelygumai išsilygintų, tačiau taip negalima daryti, kadangi pagal UAB„Atamis“ darbų projektą numatyta, kad armavimas su tinkleliu vyksta be išankstinio armuojančio mišinio užtepimo ir tokiu atveju ieškovė būtų kalta dėl nekokybiškai po kelių metų galimai suskilusio fasado.

12Atsakovė pasikvietė plokščių pardavėjus, kurie rekomendavo ne protingus dalykus. D. Ž. atsiuntė elektroninį laišką, kuriame nurodė, kad pardavėjų siūlomus variantus tai yra pirmas būdas lyginti plokštes su smeigėmis, o kitas plokštes sandėliuoti, tai yra jas apversti kita puse, kad plokštės išsilygintų. Plokštės yra kietos ir jos jau išsirietusios, todėl jų neįmanoma atstatyti į pradinę padėtį. Siūlymas lyginti su smeigėmis taip pat nelogiškas, kadangi su smeigėmis niekas nelygina plokščių, kadangi klijuojant plokštes, kol neišdžiūvę klijai niekas nekala smeigių, nes tai yra grubus statybų pažeidimas. Atsakovės atstovas D. Ž. pripažino, kad plokštės nelygios. Taip pat plokščių vienas sluoksnis yra atsisluoksniavęs, tai yra iškilusios pūslelės. Atsakovė nurodė, kad viskas su jomis gerai ir nurodė, kad ieškovė pagruntuotų ir pūslelės dings, tačiau po gruntavimo pūslės plokštėse nedingo ir gruntavimas nepadėjo. Tačiau atsakovė reikalavo ieškovės vis tiek atlikti darbus, nors ji buvo įspėjusi atsakovą, kad už broką ji neatsakys.

13Taip pat ieškovė reikalavo atsakovės pateikti pastolius, tačiau atsakovė nepilnai pateikė visus pastolius. Pagal rangos sutartį atsakovė įsipareigojo pateikti pastolius, tačiau pateikė tik vienai objekto sienai. Atsakovė nevežė kampinių pastolių, todėl ieškovė negalėjo užbaigti objekto kampo. Siuntus pretenziją atsakovei, ji nereagavo. Praėjus mėnesiui po pretenzijos pateikimo, atsakovė vis dar nebuvo pateikusi trūkstamų pastolių.

142018 m. spalio 24 d. ieškovė pateikė tarpinį darbų atlikimo aktą. Tačiau atsakovė į jį nereagavo ir ji neapmokėjo. Aktą pasirašė tik po mėnesio. Šį aktą dalinai apmokėjo, likusi dalis liko neapmokėta. Po darbų atlikimo akto pasirašymo atvykusi techninė priežiūra priėmė darbus. Tada ieškovė paprašė uždėti dekoratyvinį tinką. Ieškovė dekoratyvinį tinką uždėjo, sutvarkė statybvietę bei paprašė apmokėti už faktiškai atliktus darbus, pateikdama ieškovei darbų atlikimo aktą.

15Po pateikto darbų atlikimo akto atvykus techninei darbų priežiūrai atsakovė nepridavė darbų. Atsakovė nurodė ieškovei pačiai priduoti atliktus darbus techninei priežiūrai. Techninė priežiūra pateikė pretenzijas dėl armavimo, tačiau dėl armavimo darbus atsakovė jau buvo priėmusi. Ieškovės atstovui taip pat keista, jog atsakovė prašo atlyginti nuostolius, nes nuvykus į objektą, šiuo metu ten dirba statybininkai atlieka likusius darbus, kuriuos šalių sutartimi turėjo atlikti ieškovė. Ant sienos šiuo metu yra pakabintos įstaigos raidės, todėl gal atsakovas yra pridavęs objektą statybos priežiūrai. Jei atsakovė turėjo pretenzijų dėl darbų kokybės, pirmiausiai ji turėjo surašyti atliktų darbų trūkumų aktą. Turėjo ieškovę kviestis dėl darbų trūkumų, sustabdyti darbus ir neleisti dėti dekoratyvinio tinko. Be to, atsakovė sutinka, kad fenolio plokštės buvo uždėtos tinkamai, tačiau prieštarauja pati sau, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai. Pagal technologiją armavimas galimas 5-8 mm., o neatitikimai yra 1 cm. Storesnio sluoksnio dėti negalima. Atsakovė nurodė, kad dėl plokščių nekokybiškumo kvietėsi pardavėjus, tačiau nenurodė, tų pardavėjų kvalifikacijos, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kaip atlikti fenolio plokščių klijavimo darbus. Statybos taisyklių rinkinyje nėra nurodyta plokščių dėjimo tvarka. Nurodo, kad jo žiniomis fenolio plokštėmis yra klijuojamas tik antras pastatas Lietuvoje, kuris yra apšildomas, todėl ėmėsi priemonių informuoti atsakovą apie brokuotas plokštes, tačiau atsakovas vištike sutiko, kad tos brokuotos plokštės būtų klijuojamos. Atsakovė ieškovei nepateikė nei vieno defektinio akto. Ieškovė ne kartą siuntė pretenzijas atsakovei, tačiau atsakovė tiesiog nebendradarbiavo. Atsakovės nuostoliai paskaičiuoti neaišku kokiomis aplinkybėmis, nesikviečiant ieškovės.

16Taip pat teigia, kad pastolių ieškovė negalėjo perkelti nuo didžiosios sienos ant mažų sienų, kadangi ateityje nusimatė atlikti dekoro darbus. Ieškovei perkeliant pastolius būtų patiriami dideli nuostoliai ir laiko sąnaudos. Be to, ieškovei reikėjo papildomai mažesnių pastolių pastato kampams ir šoninėms sienoms, nes šitie pastoliai netiko. Atsakovė po kiek laiko atvežė kampinius pastolius, tačiau likusių pastolių neatvežė išvis. Buvo kalba kodėl nedirba ieškovės žmonės objekte, tačiau jiems buvo atsakyta, kad ieškovė negalėjo tęsti darbų, kadangi nebuvo pateikti įrankiai - pastoliai. Dėl to, kad nebuvo laiku atvežti pastoliai būtų susidariusios prastovos.

17Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp šalių sudaryta subrangos sutartimi ieškovė darbus turėjo atlikti per du mėnesius. Ieškovė tikėjosi darbus nukelti iki 2019 m. pavasario, nes nebuvo tinkamai pasiruošusi laiku darbus pabaigti. Paskutinį kartą ieškovė perdavė tarpinį darbų rezultatą atsakovei ir atsakovė juos priėmė 2018 m. spalio 24 d., tai yra likus mėnesiui iki galutinio darbų atlikimo termino pabaigos. Nors ieškovė teigia, kad atsakovė yra jai skolinga 3967,85 Eur, tačiau ieškovė iki 2018 m. lapkričio 24 d. darbų pilna apimtimi neatliko, o atlikti darbai už kuriuos ieškovė reikalauja apmokėti - nekokybiški.

18Atliktų darbų apžiūros metu nustatyta, kad apšiltinimo pastato sienos yra nelygios, banguotos, nelygumai viršija leistiną nuokrypį 3-5 kartus. Defektų ištaisymui būtina nuimti uždėtą dekoratyvinį tinką, išlyginti sieną ir iš naujo uždėti dekoratyvinį tinką. Defektų taisymo išlaidos sudaro 7010 Eur be PVM.

19Statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo ieškovės nekokybiškai atliktų darbų nepriėmė, o ieškovė nepagrįstai atsisako suderinti darbus su statybos techniniu prižiūrėtoju (Sutarties 9.1.4. punktas). Remiantis sutarties 3.3. punktu atsakovė turi įsipareigojimą priimti tinkamai atliktus darbus ir tinkamą statybos darbų rezultatą ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos darbų rezultatas pagal sutarties 2.6 punktą yra visi sutartyje nurodyti darbai, atitinkantys projektą ir visą suderintą techninę dokumentaciją. Remiantis sutarties 6.1. punktu atsakovė apmoka tik už tinkamai atliktus darbus, o sutarties 8.5 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai darbų priėmimo metu nustatomi darbų trūkumai, darbų perdavimo aktai nepasirašomi ir mokėjimai ieškovei neatliekami, kol neištaisomi trūkumai. Tarpiniai darbų aktai yra skirti tarpiniams mokėjimams už atliktus darbus gauti, o statybos darbai priimami ir darbų galutinis įvykdymas yra patvirtinamas baigiamuoju darbų priėmimo-perdavimo aktu. Ieškovė 2018 m. lapkričio 27 d. tarpiniais darbų priėmimo-perdavimo aktais ketino perduoti atsakovei statinio fenolio plokščių klijavimo, gruntavimo, armavimo, dekoro uždėjimo darbus, tačiau atsakovė nustatė defektus, kurių ištaisymo vertė 7010 Eur.

20Dubliku ieškovė į atsakovės atsiliepimą nurodė, kad atsakovė iki pat 2018 m. lapkričio 19 d. nebuvo pareiškusi jokių pretenzijų dėl darbų atlikimo terminų bei visus tarpinius darbus buvo priėmusi. Atsakovė nepateikia pagrindžiančių įrodymų apie nekokybiškai atliktus darbus, o tik pateiktos fotofiksacijos, kurios padarytos nežinia kada ir kokiomis aplinkybėmis. Ieškovė darbus atliko kokybiškai kiek tai leido galimybės pagal atsakovės sudarytas sąlygas, o jei ir būtų nustatyti trūkumai jie atsirado dėl pačios atsakovės kaltės, kadangi ieškovė prašė pakeisti nekokybiškas medžiagas kokybiškomis, tačiau atsakovė tai ignoravo. Ieškovė ne kartą įspėjo atsakovę dėl nekokybiškų medžiagų, tačiau atsakovė į tai nereagavo, todėl ieškovė negali prisiimti atsakomybės dėl nekokybiškų medžiagų ginčo su techniniu prižiūrėtoju atveju. Apie tai ieškovė atsakovę įspėjo dar 2018 m. rugsėjo 27 d. Atsakovė nedetalizuoja ir nenurodo, kas, kada ir kokius atliktų darbų trūkumus nustatė, nenurodo, dėl kokių priežasčių tokiame nustatyme nebuvo pakviesta dalyvauti ieškovė, kodėl jai nebuvo įteiktas neatitikties aktas, todėl tokie atsakovės samprotavimai nepagrįsti jokiomis įrodinėjimo priemonėmis.

21Tripliku atsakovė nurodė, kad ieškovė pati teikdama dubliką pripažino, kad nekokybiškai atliko darbus, tačiau yra įsitikinusi, kad nekokybiškų darbų rezultatą sąlygojo ne jos veiksmai, o atsakovės pateiktos medžiagos ir pastolių neteikimas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, apie nekokybiškas medžiagas, o tik deklaratyviai nurodo apie tariamai nekokybiškas medžiagas. CK 6.686 straipsnis imperatyviai numato, kad ieškovė nesutikdama su nekokybiškomis medžiagomis turėjo nutraukti subrangos sutartį, tačiau toliau vykdė darbus tariamai nekokybiškomis medžiagomis, todėl atsako už darbų rezultatą. Pastoliai ieškovei taip pat buvo pateikti, priešingu atveju ieškovė nebūtų atlikusi 274 m2 fasado fenolio plokščių klijavimo, armavimo, gruntavimo darbų, todėl tokie ieškovės kaltinimai yra nepagrįsti, nes ieškovė turėjo persistatyti pastolius prie kitų pastato sienų ir pabaigti apšiltinti pastatą, tačiau ieškovė sugebėjo papildomai atlikti tik 9 m2 pastato apšiltinimo darbų, likusi dalis – 217 m2 neatlikti.

22Atsakovė 2019-04-01 pateikė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovės priteisti atsakovei 8482,02 Eur dydžio nuostolius, 1239,97 Eur nepagrįstai įgytų lėšų, 376,13 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo visiško įvykdymo bei visas turtėtas bylinėjimosi išlaidas.

23Nurodė, kad atsakovės reikalavimas susijęs su ta pačia subrangos sutartimi tarp ieškovės ir atsakovės. Ieškovė lėtai atlikinėjo darbus, kad buvo aišku, jog iki sutartyje numatyto termino neužbaigs atlikti darbų. Ieškovė nutraukė bendravimą su atsakove, todėl atsakovė priėmė sprendimą defektų ir trūkumų šalinimo darbus atlikti pasitelkus kitus rangovus, kurių išlaidas bei dėl sutarties netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius privalo padengti ieškovė. Pagal subrangos sutartį ieškovė turėjo apšiltini Tauragės moksleivių kūrybos centro pastatą, esantį Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė. Pastato apšiltinimo darbų plotas yra apytikriai 500 m2. Darbai atliekami pagal nurodytą įkainį. Bendra darbų vertė 13068 Eur. Objektas buvo perduotas ieškovei 2018 m. rugsėjo 24 d. Ieškovė nurodytus darbus sutartyje turėjo atlikti iki 2018 m. lapkričio 24 d. Priekinį pastato fasadą sudaro 274 m2. Tokiam fasado plotui apstatyti ir šonams papildomai 50 m2 buvo pateikti pastoliai ieškovei. 2018 m. spalio 24 d. ieškovė perdavė atsakovei tarpinį rezultatą – 274 m2 fenolio plokščių klijavimo, armavimo, gruntavimo darbus už 5667,64 Eur. Pabaigus pastato fasado apšiltinimo darbus, ieškovė turėjo perstatyti pastolius prie kitų pastato sienų ir pabaigti apšiltinti pastatą. Ieškovė turėjo visas priemones laiku įvykdyti darbus, tačiau iki sutarto termino iš 500 m2 atliko tik 283 m2. 2018 m. lapkričio 24 d. neatlikta darbų 217 m2 už 5876,97 Eur.

24Patikrinus ieškovės faktiškai atliktus darbus – 283 m2 plote, buvo nustatyta, kad ieškovė juos atliko nekokybiškai, tai yra vizualiai matomi sienos nelygumai siekia nuo 5 mm iki 10 mm, kai leistinas nuokrypis gali būti tik 2 mm. Dėl atliktų darbų kokybės atsakovė 2018 m. gruodžio 19 d. pateikė ieškovei pretenziją į kurią ieškovė neatsakė. Atsakovė neturi pretenzijų ieškovei tik dėl 283 m2 fenolio plokščių klijavimo darbų, kurių vertė 2850,71 Eur. Ieškovei šiai dienai sumokėta 4000 Eur. Skirtumas tarp ieškovei už darbus sumokėtos sumos ir ieškovės fenolio plokščių klijavimo darbų yra 1239,97 Eur. Ši suma laikytina ieškovės nepagrįstai įgyta, kuri turėtų būti grąžinama atsakovei. Ieškovė atsakovei pateikė tarpinį rezultatą. Darbai atlikti naudojant atsakovės medžiagas ir pastolius. Pažymėtina, kad ieškovei užteko pastolių padaryti didesnę dalį sutartyje nurodytų darbų ir tai įrodo, ieškovės pateiktas tarpinis darbų atlikimo aktas. Todėl ieškovė pabaigus apšiltinimo darbus vienoje pusėje turėjo persistatyti pastolius, tačiau ieškovė nesugebėjo to padaryti, kadangi netinkamai organizavo darbus.

25Be to, atsakovė 2018 m. lapkričio 19 d. elektroniniu laišku pareikalavo ieškovės nedelsiant pateikti patikimus įrodymus, kad ketinama įvykdyti visus įsipareigojimus pagal sutartį, priešingu atveju sutartis bus nutraukta, tačiau ieškovė į atsakovės raštą nereagavo.

26Atsiliepimu į atsakovės priešieškinį ieškovė nurodė, kad su juo nesutinka ir prašo priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovė iki pat 2018 m. lapkričio 19 d. nebuvo pareiškusi pretenzijų dėl darbų atlikimo terminų bei buvo visus tarpinius darbus priėmusi. Be to, sutartyje nenumatyta, kad ieškovė turėjo pati persinešti/persistatyti pastolius. Be to, ieškovė apie pastolių persistatymą nurodė tik ieškinyje, nei susirašinėjime el. paštu nei žodžiu tokių pasiūlymų neteikė ir taip pažeidinėjo sutarties punktus. Apie tai ieškovė atsakovę informavo 2018 m. spalio 16, 17, 22 d. ir 2018 m. lapkričio 8 d. Atsakovei nevykdant savo įsipareigojimų akivaizdu, kad ieškovė negalėjo užbaigti darbų nurodytais terminais, todėl natūralu, kad ieškovė tikėjosi darbų užbaigimo datą perkelti į vėlesnį laikotarpį. Tačiau atsakovei atsisakant bei nepriimant dalies atliktų darbų ieškovei nebeliko kitos išeities kaip tik nutraukti sutartį. 2019 m. lapkričio 19 d. ieškovė el. laišku nutraukė sutartį. Atsakovė nepagrįstai, kaltina ieškovę dėl darbų atlikimo, kadangi ieškovė darbus atliko pagal tai kokiu tempu atsakovė tiekė medžiagas. Pažymėtina, kad atsakovė nesugebėjo užtikrinti savalaikio kokybiško medžiagų tiekimo.

27Pažymėtina, kad atsakovė dar spalio mėnesį priėmė dalį ieškovės darbų pagal darbų atlikimo aktą be jokių pastabų dėl 274 m2 dėl fenolio plokščių klijavimo, armavimo, gruntavimo ir dekoro uždėjimo, todėl ieškovei nėra aiški atsakovė pozicija. Atsakovė nekvietė ieškovės į defektų konstatavimą, nors pagal sutartį ji privalo tai daryti, be to neaišku nei kas, kada ir kokiomis priemonėmis buvo darytos atsakovės į bylą patiektos nuotraukos. Atsakovė tik formaliai deklaruoja apie esą nekokybiškai atliktus darbus, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių CPK leistinų įrodymų.

28Dėl 1239,97 Eur kaip nepagrįstai ieškovės įgytos sumos ieškovė taip pat nesutinka, kadangi atsakovė pripažįsta ir neginčija, kad ieškovė tinkamai atliko 283 m2 fenolio plokščių klijavimo darbus už 5023,92 Eur su PVM, todėl atsakovė ieškovei liko skolinga mažiausiai 1023,92 Eur, o dėl likusios dalies tarp šalių vyksta ginčas.

29Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, kad iš 2018 m. spalio mėnesio darbų atlikimo buvo atlikusi kiek mažiau nei pusę visų darbų. Atsakovė pripažįsta tik kokybiškai atliktus plokščių klijavimus. Likusieji darbai atlikti nekokybiškai, kadangi atliekant matavimus buvo aptikti dideli nuokrypiai (e. b. I t. b. l. 67), leistinas nuokrypis 2 mm, o nuokrypiai siekė 8-10 mm (e. b. I t. b. l. 78). Laiko, kad ieškovės nekokybiškai darbai pasireiškia dėl dekoro dėjimo. Atsakovė nesutinka, kad plokštės buvo nekokybiškos, nes buvo atvykę specialistai, kurie nurodė, kad plokštes išlyginti nesudėtinga. Be to, ieškovės atstovas būdamas profesionalas matydamas, kad medžiagos nekokybiškos galėjo tiesiog nutraukti sutartį, kaip tai numatyta CK 6.686 straipsnyje, tačiau toliau tęsė darbus. Tęsdama darbus ieškovė prisiėmė kokybės riziką. Darbų priduoti laiku nepavyko, tačiau atsakovė įsipareigojusi užsakovui ir nors mokės delspinigius, tačiau įsipareigojo užbaigti objektą kokybiškai.

30Atsakovė nepristatė visų pastolių, tačiau tai būtų ne ekonomiška, kadangi, pastolius ieškovė galėjo persistatyti ir kitaip organizuoti darbus. Atsakovė įsipareigojo tik pristatyti pastolius. Pačius pastolius pasistatė ieškovė. Ieškovė neįvertino savo galimybių atlikti darbus. Atsakovės nuostoliai paskaičiuoti pagal tai, kiek tinko reikės sienai perdaryti, taip pat turės būti nuimtas dekoras. Šie darbai taip pat kainuos. Taip pat ieškovei yra permokėta, todėl perviršis turėtų būti grąžintas atsakovei.

31Tarpiniai darbų perdavimo aktai nepatvirtina, galutinio darbų kokybės vertinimo, kadangi sutartis numato, kad darbai turi būti priduodami galutiniu darbų atlikimo aktu. Atsakovės atstovė negali patvirtinti ar priimant darbų atlikimo aktą už spalio mėnesį dalyvavo techninis darbų vadovas.

32Tai, kad ant pastato uždėtos raidės nereiškia, kad objektas yra priduotas, kadangi jis šiai dienai nėra priduotas ir toliau vykdomi darbai, kurių ieškovė neatliko. Lokaline sąmata rodo, kokia bus darbų vertė dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų. Bendra suma su medžiagomis siekia kiek daugiau nei 8000 Eur. Sąmata paskaičiuota pagal rinkoje esančias kainas.

33Teismas

konstatuoja:

34Ieškinys tenkintinas visiškai, o priešieškinis atmestinas.

35CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai: 1) kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais: 2) kad yra būtina aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principu – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasme ir pan. Todėl teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt.

36Aplinkybes, patvirtinančias šalių tikruosius ketinimus sudarant sandorį, būtina įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybes, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne karta savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šaliu pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiama visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąja reikšme, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikru įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008 ir kt.).

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011).

38Kaip matyti iš ieškinio ir priešieškinio turinio atsakovė buvo sudariusi su užsakovu rangos sutartį dėl Tauragės moksleivių kūrybos centro, esančio Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje, sienų apšildymo (CK 6.644 straipsnio 1 dalis), o atsakovė su ieškove sudarė subrangos sutartį.

39Byloje nustatyta, kad šalys 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarė subrangos sutartį Nr. 2018/03/16-002, kurios pagrindu šalys sutarė pagal atsakovės pateiktą projektą, sudarytas sąlygas ir pateiktas visas reikalingas statybines medžiagas atlikti statybos darbus Tauragės moksleivių kūrybos centre, esančiame Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje. Darbų plotas apytikriai sudarė 500 m2. Ieškovei statybos objektas buvo perduotas 2018 m. rugsėjo 24 d., todėl remiantis subrangos sutarties 7.1. punktu ieškovė darbus nurodytame objekte turėjo užbaigti per du mėnesius, tai yra iki 2018 m. lapkričio 24 d.

40Subrangos sutarties 3.1. punktu atsakovė įsipareigojo ieškovei patiekti visas reikalingas medžiagas, pastolius, elektrą vandenį, o atsakovė įsipareigojo laiku per sutartyje nustatytą terminą atlikti apšiltinimo darbus. Tačiau, kaip matyti iš byloje pateikto elektroninio laiško, ieškovės atstovas praėjus trims dienoms – 2018 m. rugsėjo 27 d. (e. b. I t. b. l. 29) informavo atsakovę, kad atvežtos 10 cm. fenolio plokštės yra nekokybiškos. Dalis plokščių stipriai prigėrusios vandens, plokštės pakeitusios spalvą, nelygios, paklaidos 2-3 mm. Iš laiško turinio matosi, kad ieškovės atstovas kartu su laišku siuntė ir nuotraukas, kuriose matosi nekokybiškos plokštės, tačiau į minėtą laišką atsakovė neatsakė nei žodžiu nei raštu. 2018 m. spalio 16 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl trūkstamų pastolių, nurodydama, kad pastolių trūksta jau 3 savaitės (e. b. I t. b. l. 30), taip pat pastoviai vėluoja statybinės medžiagos. 2018 m. spalio 17 d. ieškovė elektroniniu laišku (e. b. I t. b. l. 31-33) atsakovės atstovui D. Ž. ir atsakovei išsiuntė pretenziją, kurioje nurodė, kad patiektose fenolio plokštėse rado naujų trūkumų, tai yra stiklo pluošto audinys, kuris dengia plokštes yra su pūslelėmis, todėl labai didelė tikimybė, kad ateityje galimai atsluoksniuos ir armavimo mišinys. Nurodė, kad darbus vykdo ir vadovaujasi pagal uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ darbų projektą, kurį gavo iš D. Ž., tačiau kitas darbų vykdytojas reikalauja atlikti darbus ne pagal darbų projektą, todėl pareikalavo pateikti kitą darbų projektą, kuriame būtų numatyta atlikti darbus kitaip. Darbų vykdytojas ieškovei nurodė, kad prieš atliekant armavimo darbus plokščių nelygumus išlyginti galima armuojančiu mišiniu be tinklelio, tačiau ieškovės atstovas teigia, kad darbų projektas nenumato dėti papildomo sluoksnio. Be to atkreipė dėmesį, kad iš esmės keičiasi subrangos sutartyje 3.1. punkte numatytos sąlygos, kadangi niekur nerašoma apie papildomą sluoksnį išlyginant fenolio plokštes. Be to, ieškovės atstovas elektroniniu laišku pranešė ieškovei, kad darbų vykdytojas iš ieškovės reikalauja atlikti papildomus darbus siekiant paslėpti broką. Kaip matyti atsakovės atstovas D. Ž. elektroniniu laišku (e. b. II t. b. l. 4) tą pačią dieną į minėtą ieškovės atstovo pretenziją atsakė nurodydamas, kad pūslelės ant plokščių yra normalu ir problemų nesukels, kadangi tai garantavo plokščių tiekėjas ir šiltinimo specialistai. Taip pat specialistai pakomentavo, kad plokštes galima ištiesinti jas sandėliuojant ir apvertus kita puse nei išlinkimas arba klijuojant plokštes ant sienos ir smeiguojant, todėl tai negali turėti didelės įtakos fasado plokštumos nelygumui armuojant ir dedant apdailinį dekoro sluoksnį. Šiuo laišku atsakovės atstovas sutiko mokėti 1 Eur/m2 už papildomus gruntavimo darbus už tai, kad būtų uždėtas išlyginamais sluoksnis. Taip pat atkreipė dėmesį, kad objekte vyksta didelė darbuotojų kaita ir darbai turėtų vykti greičiau, kadangi pristatytos visos medžiagos. Ieškovė 2018 m. spalio 22 d. atsakė į atsakovės pastabas dėl darbuotojų nebuvimo, nurodydama, kad nebuvo pristatyti pastoliai bei nebuvo polistireno. Dėl pastolių ne pristatymo į objektą nėra pagrindo siųsti daugiau darbuotojų, kadangi dėl pastolių trūkumo nebus darbo (e. b. I t. b. l. 34).

41Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).

42Pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalies nuostatas, statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti, jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, šalis privalo imtis priemonių toms kliūtims pašalinti, o šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

43Iš šių byloje pateiktų susirašinėjimų matyti, kad atsakovė ne labai rūpestingai bendradarbiavo su ieškove, į ieškovės pastabas pateiktas dar 2018 m. rugsėjo 27 d. nereagavo ir pirmą kartą sureagavo tik po beveik mėnesio, kai bendras atliekamų darbų objekte terminas yra du mėnesiai. Ieškovė spalio mėnesį siųstuose el. laiškuose užsiminė apie trūkstamus pastolius, tačiau atsakovė ignoravo ieškovės pastabas į jas nieko neatsakydama, tai yra nebendradarbiaudama. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė dėjo pastangas bendradarbiauti su atsakove dėl pastato apšiltinimo darbų eigos ir darbų kokybės bei terminų. Ieškovas nuolatos kreipėsi elektroniniais laiškais į atsakovę ir jos atstovą, nurodydamas ir primindamas esančias problemas dėl fenolio plokščių, papildomo gruntavimo, specialistų konsultacijų, darbų projekto ir pastolių pateikimo, o tai paneigia abejones, jog ieškovė buvo nerūpestinga ir nederino su atsakove klausimų, susijusių statybos darbais. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovės atstovas geranoriškai pagal turimas galimybes įspėjo atsakovę dėl kilusių problemų dėl darbų atlikimo. Atsakovė byloje nepateikė patikimų įrodymų dėl savalaikio pastolių pateikimo, o taip pat nepaneigė ieškovės aiškinimų, kad buvo būtini ir kiti pastoliai reikalingi kampų apdirbimui. Taip pat matosi, kad atsakovė teikdama atsakymus dėl fenolio plokščių kokybės, neketino jų pakeisti, nes kaip matyti iš susirašinėjimo, ji ieškovei nurodė klijuoti minėtas plokštes, jas smeiguojant uždedant storesnį išlyginamąjį sluoksnį. Atsakovė nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad būtent pagal tokią technologiją minėtos plokštės būtų išsilyginę. Taip pat nepateikė jokių kitų įrodymų (objekto darbų projekto, specialistų rašytinių išvadų, technologijos specifikacijų ar kt.), kuriais būtų galima nustatyti, kad atsakovė reikalavo atlikti darbus pagal statybos objekte paruoštą darbų projektą, susijusį su tokių plokščių naudojimu. Atsakovė nurodė, kad dėl plokščių kokybės rėmėsi tiekėjo bei apšiltinimo specialistų paaiškinimais, tačiau byloje nepateikė nei šių specialistų kompetenciją patvirtinančių įrodymų, nei kitokių rašytinių įrodymų dėl šių plokščių naudojimo tinkamumo pagal prekybos atstovų pateiktus paaiškinimus. Nors atsakovės atstovė nurodė, kad tiekėjas užsiima fenolio plokščių pardavimu ir savo prekės specifiką išmano, šie teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovė taip pat neįrodė, kad jos pasiūlytas fenolio plokščių „lyginimo“ būdas atitiko uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ruoštą darbų projektą, pagal kurį remiantis nustatyta tvarka turėjo būti atliekami darbai. Iš atsakovės teismui pateikto pastato fasado brėžinių matyti, kad pastato siena turėjo būti apšiltinama kieto poliuretano plokšte arba kita analogiška medžiaga (šiuo atveju fenolio plokštėmis), tada dedamas armavimo tinklelis pagal poliuretano plokščių tinkavimo sistemą ir trečia dedamas dekoratyvinis tinkas (e. b. I t. b. l. 99). Atsakovė nereagavo į ieškovės pastabas dėl fenolio plokščių kokybės ir armavimo darbų, o tiesiog reikalavo ieškovės daryti taip kaip atsakovės atstovas nurodė. Iš bylos duomenų yra nustatyta, kad fenolio plokštės buvo išlinkusios su burbuliukais, tai matosi iš šalių susirašinėjimo, tačiau atsakovė buvo įsitikinusi, kad fenolio plokštės gali būti naudojamos tik reikia atitinkamai jas paruošti, kad būtų galima paslėpti jos trūkumus ir kaip daryti informavo ieškovę, tačiau darbų projekto nepakeitė, nors ieškovė to reikalavo. Kaip matosi iš sutarties 3.1 punkto ieškovė turėjo atlikti darbus pagal pateiktą projektą. Taip pat šios sutarties 3.1 p yra nurodyta, kad atsakovė turėjo aprūpinti ieškovę visomis reikalingomis medžiagomis, taip pat ir pastoliais. Iš to seka, kad šalys turėjo glaudžiai bendradarbiauti vykdant šią sutartį ir domėtis ieškovei reikiamu medžiagų kiekiu ir kokybės reikalavimais. Atsakovė, veikdama kaip generalinis rangovas, turėjo būti itin suinteresuota dėl sutartyje numatytų darbų atlikimo terminų, kadangi šio termino pažeidimas jai būtų sąlygojęs nuostolių pagal sutartį sudarytą su užsakovu Tauragės rajono savivaldybės administracija, atsiradimą, ką teismo posėdžio metu ir nurodė atsakovės atstovė, tačiau kaip matyti iš byloje pateiktų susirašinėjimų atsakovė nesiėmė tinkamų priemonių išspręsti šalių nesutarimus dėl pastolių ir darbų kokybės, delsė su atliktų darbų apmokėjimais, o pretenzijas dėl ieškovės atliktų darbų pateikė tik 2018 m. gruodžio 19 d., tai yra jau po to, kai buvo nutraukta subrangos sutartis. (e. b. I t. b. l. 100)

44Be to, ieškovės atstovas nurodė, kad pastato šoninėms sienoms buvo reikalingi kampiniai pastoliai, kad būtų galima sėkmingai tęsti darbus, tačiau ieškovė jų nepateikė, atsakovė į šiuose ieškovės argumentus replikavo, kad ieškovė galėjo persistatyti objekte esamus pastolius, tačiau ieškovės atstovas nurodė, kad tai būtų neekonomiška, o be to jau pristatyti pastoliai buvo netinkami, nes negalima buvo atlikti kampų atlikimo darbus. Atsakovė nepateikė įrodymų paneigiančių šias ieškovės nurodytų aplinkybių, o taip pat, kad pastoliai buvo pateikti laiku ir jų turėjo užtekti bei jie galėjo juos persistatyti į kitas vietas. Atvirkščiai, ieškovė pateikė įrodymus, kad ieškovė 2018 m. lapkričio 8 d. vis dar negavo pastolių. ( 2018 m. lapkričio 8 d. elektroninis laiškas (e. b. I t. b. l. 35). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei vėluojant pateikti trūkstamus pastolius, o iki sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino likus kiek mažiau nei 3 savaitėms, bei atsižvelgiant į tai, kad plotas, kurį apdirbti sudaro daugiau nei 200 m2, mažai tikėtina, kad ieškovė galėjo užbaigti numatytus darbus sutartyje numatytu laiku. Ieškovė 2018 m. lapkričio 8 d. elektroniniame laiške įspėjo atsakovę, kad bus priversta stabdyti darbus ir nutraukti sutartį, jei atsakovė iki 2018 m. lapkričio 12 d nepateiks pastolių. Taip pat pasiūlė atsakovei geranoriškai nukelti darbų baigimo terminą į vėlesnį terminą, kadangi numatė, jog dėl pastovių trukdžių nebegalės laiku užbaigti objekto. Tačiau atsakovė ir toliau ignoravo ieškovės reikalavimus. Be to, 2018 m. lapkričio 11 d. ieškovė išsiuntė dar vieną laišką atsakovei (e. b. I t. b. l. 36) su pretenzija, kad vis dar nepasirašytas 2018 m. spalio mėnesio darbų atlikimo aktas bei už atliktus darbus pateikta sąskaita faktūra. Taip pat pakartotinai nurodė, kad vis dar nėra pastolių. Vertinant visas šias nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad nesant tinkamo bendradarbiavimo nebuvo bandoma išvengti galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo ir sutarties nutraukimo, nebuvo vadovautasi ekonomiškumo principais siekiant abipusiai laiku įgyvendinti priimtus įsipareigojimus, kad būtų įsitekta į sutartyje numatytų darbų atlikimo terminus. Todėl pavėluotas pastolių ir ieškovo manymu nekokybiškų medžiagų tiekimas trukdė ieškovei atlikti darbus laiku, todėl ieškovė ir siekė pratęsti darbų atlikimo terminus. CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga sutarties vykdymo metu reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai.(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009).

45Kaip matyti 2018 m. lapkričio 19 d. 10:08 val. ieškovė išsiuntė elektroninį laišką atsakovei, jog nevykdant jos reikalavimų yra privesta nutraukti subrangos sutartį (e. b. I t. b. l. 21). Tik tada atsakovės direktorius, reaguodamas į minėtą laišką, tą pačią dieną 10:24 val. atsiuntė atsakymą, kad nutraukia subrangos sutartį taip pat (e. b. I t. b. l. 23). Tačiau jau kitą dieną atsakovės direktorius atsiuntė ieškovei elektroninį laišką (e. b. II t. b. l. 3), nurodydamas, kad gaus skysčio (kaip teismo posėdžio metu paaiškėjo gruntavimo darbams), todėl teismas laiko, kad tokie atsakovės veiksmai vertintini, kaip atsakovės siekis pratęsti sutartį, o ne ją nutraukti. Todėl keista kodėl atsakovė, nutraukdama subrangos sutartį, toliau tarėsi su ieškove dėl tolimesnių darbų atlikimo, o nenustatinėjo darbų atlikimo nekokybiškumo gavusi darbų atlikimo aktą už 2018 m. lapkričio mėnesį. Be to, atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad sutartį nutraukti galima tik vieną kartą. Antrą kartą, kai ji buvo nutraukta iš atsakovės pusės, galima laikyti, kad ji tik sutiko su sutarties nutraukimu. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai rodo, kad būtent ieškovė pirma nutraukė sutartį su atsakove.

46Ieškovė atsakovei pateikė 2018 m. spalio mėnesio atliktų darbų aktą (e. b. I t. b. l. 39), kuriuo perdavė atsakovei atliktus fenolio plokščių klijavimo, armavimo, fenolio plokščių gruntavimo (pastarieji buvo atlikti papildomai už papildomą 1 Eur/m2 mokestį (e. b. II t. b. l. 4), bei langų angokraščių apipjaustymo darbus. Atsakovė pasirašė atliktų darbų aktą ir darbus priėmė. Tuo pagrindu ieškovė 2018 m. spalio 30 d. išrašė sąskaitą-faktūrą NAN 0028 - 5667,64 Eur sumai įskaitant PVM (e. b. I t. b. l. 20).

47Atsakovė nurodė, kad tarpiniai darbų atlikimo aktai yra skirti tik faktiškai nustatyti atliktus ieškovės darbus, tačiau tai nėra galutinis atliktų darbų priėmimo aktas kaip tai numato subrangos sutarties 8.8.-8.9. punktai, todėl atsakovas neprivalėjo tikrinti tarpinius atliktus darbus. Teismas su šiuo teiginiu nesutinka.

48Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį, jeigu pagal rangos sutarti nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatyta kaina po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą (CK 6.658 straipsnio 1 dalis). Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, atskaityti sumą, reikalinga tiems trūkumams pašalinti (CK 6.658 straipsnio 5 dalis).

49Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005-11-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-597/2005). Kaip šios taisykles išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomu bandymu ir kontroliniu matavimu rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirtį, o šių trūkumu nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

50Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007).

51Kaip matyti iš sutarties, 8.2. punkte ieškovė iki einamojo mėnesio 25 d. turėjo pateikti atsakovei faktiškai atliktų darbų aktą su faktiškai atliktų darbų verte. Toliau sutarties 8.3. punkte numatyta, kad atsakovė per 5 darbo dienas nuo gavimo pasirašo atliktų darbų aktą arba raštu nurodo atsisakymo priežastis. Sutarties 8.5. punkte numatyta, kad jei darbų priėmimo metu nustatomi darbų trūkumai, darbų perdavimo aktai nepasirašomi ir mokėjimai ieškovei neatliekami iki ieškovė neištaiso darbų trūkumų. Aiškinant nuosekliai sutarties sąlygas, atsakovė priimdama tarpinius darbų aktus turi tikrinti atliktų darbų kokybę ir nustačiusi trūkumus turi juos nurodyti ieškovei, tačiau kaip matyti iš pasirašyto 2018 m. spalio mėnesio darbų atlikimo akto (e. b. I t. b. l. 39) atsakovė priėmusi atliktus darbus, pretenzijų neturėjo. Atvirkščiai, atsakovė ieškovei nurodė papildomai gruntuoti fenolio plokštes dėl išlyginimo ir netgi sutiko dėl papildomo apmokėjimo. Pretenziją dėl atliktų visų darbų pagal aktus atsakovė ieškovei pateikė tik 2018 m. gruodžio 19 d., kai tuo tarpu sutartyje aiškiai numatyta 5 darbo dienų darbų atlikimo akto pasirašymo terminas per kurį atsakovė turi galimybę pareikšti pretenzijas. Todėl atsakovė priėmusi ir pasirašiusi 2018m.spalio mėn. darbų atlikimo aktą prarado teisinį pagrindą ateityje remtis kokybės darbų trūkumų faktu, nes tik darbų akto pasirašymo metu yra fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą reikalauti trūkumų pašalinimą (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis). Kaip matome byloje nėra nustatyta išskirtinių aplinkybių dėl negalėjimo nustatyti trūkumus.

52Kaip matyti, be 2018m. spalio mėnesio iš dalies apmokėto darbų priėmimo akto, taip pat ieškovė atsakovei 2018-11-27 pateikė ir darbų atlikimo aktus už 2018 m. lapkričio mėnesį, kurių pagrindu išrašė sąskaitas faktūras 1940,84 Eur ir 359,37 Eur sumoms, kurias prašo priteisti, tačiau minėtų darbų atlikimo aktų atsakovė nepasirašė, kadangi kaip teigia atsakovė nustatė ieškovės faktiškai atliktų darbų trūkumus ir 2018 m. gruodžio 19 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl subrangos sutarties vykdymo ir nuostolių atlyginimo sudarančių 7010 Eur. Iš šio byloje esančio atliktų darbų akto matyti, kad atsakovės atstovas sutiko su atliktais darbais, tačiau tik rašikliu ant darbų priėmimo akto ištaisė atliktų darbų kiekį ir pasiūlė, kad ieškovė pakeistų atliktų darbų kiekius darbų atlikimo akte (e. b . I t. b. l. 37-38), ieškovė neprieštaraudama, tą pačią dieną atsiuntė pataisytą atliktų darbų aktą jau sumažintai sumai iš 2430,89 Eur į 1940,84 Eur (e. b. I t. b. l. 24). Jokių pretenzijų tuo metu ieškovės atliktiems darbams atsakovė nereiškė. Tačiau vėliau, vietoje apmokėjimo už atliktus 2018m. lapkričio mėn. darbus, atsakovė 2018-12-19 pateikė pretenziją ir lokalinę sąskaitą ( e.b. I b.l. 76,e. b. II t. b. l. 35), nurodydama, kad joje paskaičiuota padaryta žala sudaro 7010 Eur, nes reikės ieškovei ištaisyti nustatytus nekokybiškumus. Savo pretenzijoje atsakovė nurodė, kad atlikti darbai neatitinka statybos standartų, taip pat iš prie pretenzijos pridėtos lokalinės sąmatos matyti, kad laikoma, jog plokštės yra uždėtos kokybiškai, o kiti darbai yra atlikti nekokybiškai ir reikės juos ištaisyti. Taip pat ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad nekokybiškumas nustatytas būtent dėl dekoro uždėjimo darbų (armavimo, gruntavimo), o dėl fenolio plokščių klijavimo pretenzijų neturi. Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėti standartų neatitikimai yra būtent dėl dekoro uždėjimo darbų, o ne dėl fenolio plokščių nelygumų. Atsakovė teigdama, kad nekokybiškai buvo atlikti tik armavimo, gruntavimo darbai, o dėl plokščių klijavimo ieškovei pretenzijų neturi, rėmėsi tik pretenzija fotonuotraukomis iš kurių matosi sienų nelygumai ir lokaliniu aktu, kurį sudarė sąmatininkė S. T.. Tačiau kitų byloje įrodymų patvirtinančių atsakovės teiginius dėl darbų nekokybiškumo byloje nėra pateikta. Ieškovo atstovas teigia, kad sienų nelygumai susidarė dėl nekokybiškų fenolio plokščių. Nesant byloje įrodymų paneigiančių ieškovės atstovo paaiškinimus ir esant duomenų, kad dėl plokščių kokybės buvo nesutarimai, nepaneigta ieškovės atstovo paaiškinimai, kad galimai dėl plokščių kokybės susidarė sienos nelygumai. Kadangi atsakovė teigia, kad dėl ieškovės atliktų darbų ( armavimo ir gruntavimo ir dekoro uždėjimo) atsirado nekokybiškumas, tai ji turėtų tai ir įrodyti, tačiau, kaip matyti, tai byloje nėra įrodyta. Be to, ieškovė buvo pasiūlusi atsakovei skirti statybos techninę ekspertizę, tačiau atsakovė šios ekspertizės skirti teismo neprašė, todėl teismas vadovaujasi tik byloje pateiktais įrodymais. O įrodyti, kad nekokybiškai yra atlikti minėti darbai turi atsakovė, kuri pareiškė priešieškinį (CPK 178, 185 straipsniai).

53Teismas laiko nepagrįstu atsakovės atstovės aiškinimą, kad subrangovas matydamas, jog yra pateiktos nekokybiškos medžiagos privalėjo nutraukti sutartį ir pareikalauti apmokėti už atliktus darbus ( CK 6.86 straipsnio 3dalis). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė pastebėjo plokščių nekokybiškumą ir apie tai ne kartą informavo atsakovę, nurodydama, kad ji neapsiims atsakomybės už jų užklijavimą. Tačiau atsakovė nesutiko su plokščių nekokybiškumu ir pasikvietė jų manymu tinkamus specialistus, kurie patvirtino, jog plokštės yra geros, tačiau jas reikia truputi klijuojant paspausti smeigėmis ir ji išsitiesins. Kadangi, kaip teigia ieškovės atstovas, tai buvo tokios plokštės, kurios Lietuvoje naudojamos retai, gal tik antras namas su šiomis plokštėmis apšildomas, ( atsakovės atstovas šio teiginio nepaneigė), todėl sutiko tęsti darbus. Todėl laikytina, kad nei ieškovė, nei atsakovė nesuprato ar dėl tokių plokščių trūkumų atsiras kokių tai neigiamų pasekmių jas panaudojant, ar ne. Kaip matyti, ir byloje vyksta ginčas, tai yra ieškovė teigia, kad būtent dėl plokščių nekokybiškumo atsirado sienos nelygumai, o atsakovė tvirtina, kad ji priekaištų ieškovei dėl plokščių užklijavimo neturi, o reiškia pretenzijas tik dėl ant tų plokščių atliktų armavimo, gruntavimo, dekoro darbų. Tačiau, kaip matyti, atsakovė byloje neįrodė, kad sienos nelygumai atsirado, dėl armavimo ir gruntavimo darbų.

54Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovą vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui. Nesant šalių darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio dokumento nepateikimas byloje nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011). Įstatyme yra įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, tai yra : kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, 3K-3-484/2007). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis 3K-3-484/2007). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, Nr. 3K-3-361/2007). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis 3K-3-484/2007).

55Kaip jau buvo minėta, šiuo atveju nustatyta, jog dalį sutartų darbų ieškovė atliko, o atsakovė juos faktiškai priėmė pasirašydama 2018 m. spalio mėnesio darbų atlikimo aktą (e. b. I t. b. l. 39), tačiau visos sumos pagal atliktus darbus neapmokėjo ir liko skolinga 1667,64 Eur. Pagal atliktų darbų aktų už 2018 m. lapkričio mėnesį dėl 2790,26 Eur vertės atliktų darbų bei jų pagrindu išrašytų 2018 m. lapkričio PVM sąskaitos faktūrų, taip pat nėra apmokėta. Tarp ginčo šalių sudaryta subrangos sutartis nenumato pasekmių, atsirandančių dėl atsakovės vengimo priimti darbus ir pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktus, tačiau CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatos suteikia galimybę ieškovei pasirašyti vienašalį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovė nenurodė išimtinių įstatymo nustatytų atvejų, kurie leistų atsisakyti priimti ieškovės atliktus darbus (CPK 12, 178, 185 straipsniai). Subrangos sutartimi atsakovė, įsipareigojusi sumokėti ieškovei už tinkamai atliktus darbus, neapmokėjo bendro 3967,85 Eur įsiskolinimo. Iš byloje esančio šalių pasirašyto 2018 m. spalio mėnesio atliktų darbų akto ir 2018m. PVM sąskaitos-faktūros nustatyta, kad atsakovė priėmė ieškovės atliktus darbus ir iš dalies apmokėjo jai pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą bei liko ieškovei skolinga 1667,64 Eur. Ieškovės siųstų atliktų darbų aktų dėl lapkričio mėnesį atliktų bendrų darbų vertės 2300,21 Eur įsiskolinimo dalies atsakovė nepasirašė ir tuo pagrindu 2018 m. išrašytų PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjo. Bendra ieškovės reikalaujama neapmokėta suma sudaro 3967,85 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė susidariusį įsiskolinimą būtų padengusi (CPK 178 straipsnis). CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Atsakovė pažeisdama sutartinius įsipareigojimus, už ieškovės atliktus darbus su pastarąja neatsiskaitė, nors žinojo apie savo prievolę atsiskaityti.

56Įvertinus ir išanalizavus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad atsakovė nepažymėdama gautose darbų atlikimo aktuose apie atliktų darbų nekokybiškumą, prarado teisinį pagrindą ateityje remtis kokybės darbų trūkumų faktu, nes tik darbų akto pasirašymo metu yra fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą reikalauti trūkumų pašalinimą o taip pat šioje byloje neįrodė, kad ieškovė nekokybiškai atliko armavimo, gruntavimo dekoro darbus, todėl ieškovės ieškinys dėl darbų apmokėjimo priteisiant iš atsakovės, pagal 2018-10-30, 2018-11-27, 2018-12-04 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (e. b. I t. b. l. 18, 20, 22) yra pagrįstas ir tenkintinas, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 3967,85 Eur skola (CK 6.256 straipsnio 4 dalis, 6.213, 6.653, 6.655 straipsniai). Kadangi dėl aukščiau minėtų aplinkybių atsakovei neįrodžius ieškovės kaltės dėl nekokybiškų darbų atlikimo, jos priešieškinis atmestinas visa apimtimi.

57Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 397,11 Eur delspinigių už prievolės neįvykdymą ir netinkamą įvykdymą. Kadangi šalys sutarties 6.1. punkte numatė, kad atsakovė privalo mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos ieškovei už kiekvieną uždelstą dieną, todėl ieškovės prašymas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 397,11 Eur delspinigių (CK 6.258 straipsni 1 dalis).

58CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo arba šalių susitarimo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Kadangi ieškovė yra pareiškusi reikalavimą priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio procesines palūkanas bei 40 Eur sumą, todėl šis ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2019-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1-2 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis), bei remiantis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi priteistina 40 Eur suma, nes ieškovei iš atsakovės yra priteistos palūkanos).

59Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 25 Eur už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo + 74 Eur žyminis mokestis (e. b. I t. b. l. 25-26, 59) ir 375 Eur už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo + 627 Eur už ieškinio parengimą ir advokato teisines paslaugas minusavus žyminį mokestį.

60Kadangi prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų už advokato teisinę pagalbą dydis neviršija rekomenduotino, yra protingas ir pagrįstas, todėl iš atsakovės priteistina 99 Eur žyminio mokesčio ir 1002 eurų išlaidų suma už advokato paslaugas priteistina ieškovei (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Viso ieškovei iš atsakovės priteistina 1101 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

61Kadangi ieškinys yra tenkintinas, o priešieškinis atmestinas, todėl Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės sprendimui įsiteisėjus panaikintinos.(CPK 150 straipsnio).

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsnio, 260 straipsnio, 263 straipsnio – 265 straipsnio, 268 straipsnio, 270 straipsnio, 385 straipsnio, teismas

Nutarė

63Ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti.

64Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apastata“, įmonės kodas 179331571 3967,85 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus 85 cnt) skolą už neapmokėtus darbus 40 Eur sumą dėl palūkanų priteisimo, 397,11 Eur( tris šimtus devyniasdešimt septynis eurus 11 cnt) sutartinių delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4404,96 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-01-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 1101 Eur( tūkstantį šimtą vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nanoterma“ įmonės kodas 304749181, naudai.

65Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nanoterma“ įmonės kodas 304749181 taikytas laikinąsias apsaugos sprendimui įsiteisėjus, panaikinti.

66Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Nanoterma“ (toliau – ieškovė) po... 5. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad ji bei atsakovė 2018 m. rugpjūčio 16 d.... 6. Ieškovei, vykdant atsakovės pavedimus, sutarties vykdymo metu buvo surašytas... 7. Galiausiai, ieškovė 2018 m. lapkričio 18 d. elektroniniu laišku informavo... 8. Vadovaujantis sutarties 6.1. punktu, atsakovė už faktiškai ir tinkamai... 9. Ieškovės atlikti darbai ir jų pagrindu išrašytos sąskaitos atsakovės... 10. Ieškovės nuomone, ji negali būti atsakinga už pačios atsakovės... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad sudarius šalims... 12. Atsakovė pasikvietė plokščių pardavėjus, kurie rekomendavo ne protingus... 13. Taip pat ieškovė reikalavo atsakovės pateikti pastolius, tačiau atsakovė... 14. 2018 m. spalio 24 d. ieškovė pateikė tarpinį darbų atlikimo aktą. Tačiau... 15. Po pateikto darbų atlikimo akto atvykus techninei darbų priežiūrai... 16. Taip pat teigia, kad pastolių ieškovė negalėjo perkelti nuo didžiosios... 17. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašo ieškovės ieškinį atmesti.... 18. Atliktų darbų apžiūros metu nustatyta, kad apšiltinimo pastato sienos yra... 19. Statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo ieškovės nekokybiškai... 20. Dubliku ieškovė į atsakovės atsiliepimą nurodė, kad atsakovė iki pat... 21. Tripliku atsakovė nurodė, kad ieškovė pati teikdama dubliką pripažino,... 22. Atsakovė 2019-04-01 pateikė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovės... 23. Nurodė, kad atsakovės reikalavimas susijęs su ta pačia subrangos sutartimi... 24. Patikrinus ieškovės faktiškai atliktus darbus – 283 m2 plote, buvo... 25. Be to, atsakovė 2018 m. lapkričio 19 d. elektroniniu laišku pareikalavo... 26. Atsiliepimu į atsakovės priešieškinį ieškovė nurodė, kad su juo... 27. Pažymėtina, kad atsakovė dar spalio mėnesį priėmė dalį ieškovės... 28. Dėl 1239,97 Eur kaip nepagrįstai ieškovės įgytos sumos ieškovė taip pat... 29. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, kad iš 2018 m. spalio... 30. Atsakovė nepristatė visų pastolių, tačiau tai būtų ne ekonomiška,... 31. Tarpiniai darbų perdavimo aktai nepatvirtina, galutinio darbų kokybės... 32. Tai, kad ant pastato uždėtos raidės nereiškia, kad objektas yra priduotas,... 33. Teismas... 34. Ieškinys tenkintinas visiškai, o priešieškinis atmestinas.... 35. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo... 36. Aplinkybes, patvirtinančias šalių tikruosius ketinimus sudarant sandorį,... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 38. Kaip matyti iš ieškinio ir priešieškinio turinio atsakovė buvo sudariusi... 39. Byloje nustatyta, kad šalys 2018 m. rugpjūčio 16 d. sudarė subrangos... 40. Subrangos sutarties 3.1. punktu atsakovė įsipareigojo ieškovei patiekti... 41. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo... 42. Pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalies nuostatas, statybos rangos sutarties šalys... 43. Iš šių byloje pateiktų susirašinėjimų matyti, kad atsakovė ne labai... 44. Be to, ieškovės atstovas nurodė, kad pastato šoninėms sienoms buvo... 45. Kaip matyti 2018 m. lapkričio 19 d. 10:08 val. ieškovė išsiuntė... 46. Ieškovė atsakovei pateikė 2018 m. spalio mėnesio atliktų darbų aktą (e.... 47. Atsakovė nurodė, kad tarpiniai darbų atlikimo aktai yra skirti tik... 48. Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį, jeigu pagal rangos sutarti nenumatyta... 49. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 50. Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal... 51. Kaip matyti iš sutarties, 8.2. punkte ieškovė iki einamojo mėnesio 25 d.... 52. Kaip matyti, be 2018m. spalio mėnesio iš dalies apmokėto darbų priėmimo... 53. Teismas laiko nepagrįstu atsakovės atstovės aiškinimą, kad subrangovas... 54. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties... 55. Kaip jau buvo minėta, šiuo atveju nustatyta, jog dalį sutartų darbų... 56. Įvertinus ir išanalizavus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas... 57. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 397,11 Eur delspinigių už... 58. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti... 59. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 60. Kadangi prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų už advokato... 61. Kadangi ieškinys yra tenkintinas, o priešieškinis atmestinas, todėl... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsnio,... 63. Ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti.... 64. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Apastata“,... 65. Tauragės apylinkės teismo 2019 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovei uždarajai... 66. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...