Byla B2-88-440/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rokmaras“ bankroto administratoriaus M. Ž. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Rokmaras“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. Ž.. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. balandžio 21 d.

62.

7Teisme gautas bankrutavusios UAB „Rokmaras“ (toliau ir – BUAB „Rokmaras“) bankroto administratoriaus M. Ž. prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Rokmaras“ veiklos pripažinimo pasibaigusia. Nurodė, kad bankroto administratorius užbaigė BUAB „Rokmaras“ bankroto procedūras, teisminių ginčų, kuriuose dalyvautų įmonė, nėra, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūra neturi pretenzijų įmonei.

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas visiškai.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).

156.

16Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

177.

18Bankroto administratorius pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2017 m. liepos 3 d. pažymą dėl likviduojamos UAB „Rokmaras“ Nr. S-Š-270, patvirtinanti, kad BUAB „Rokmaras“ Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūrai pretenzijų neturi. Bankroto administratorius nurodė, kad jam nebuvo perduoti visi įmonės veiklos dokumentai, nes įmonės vadovas D. K. nurodė, kad dalis įmonės dokumentų buvo saugomi pas buhalterę, kuri mirė 2016 m. kovo 26 d., todėl jų atgauti nebegali. Dėl to bankroto administratorius neteikė teismui ir nesudarė įmonės turto grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktų. Bankroto administratorius pateikė 2019 m. sausio 4 d. BUAB „Rokmaras“ balansą, kuriame matyti įmonės likvidacinis balansas: bankrutavusi įmonė turto neturi, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 6 947 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti BUAB „Rokmaras“ šeši kreditoriai ir jų kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma yra 6 516,13 Eur. Bankroto procedūros vykdymo procese gautos pajamos sudarė 6 000 Eur, kurios buvo panaudotos įmonės bankroto administravimo išlaidoms iš dalies padengti.

198.

20Bankroto administratorius prie prašymo priimti sprendimą dėl BUAB „Rokmaras“ veiklos pabaigos pridėjo 2019 m. sausio 11 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 8, kuriame nutarta patvirtinti BUAB „Rokmaras“ 2018 m. finansinę ataskaitą ir įmonės likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą. BUAB „Rokmaras“ kreditoriai buvo ir asmeniškai informuoti apie bankroto administratoriaus kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.

219.

22Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų BUAB „Rokmaras“.

2310.

24Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 6 516,13 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

2511.

26Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

28Prašymą tenkinti visiškai.

29Pripažinti, kad UAB „Rokmaras“, juridinio asmens kodas 145913974, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Gamybos g. 4, veikla pasibaigė.

30Patvirtinti bankrutavusios UAB „Rokmaras“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 6 516,13 Eur sumai:

Eil. Nr. Kreditorius Pagrindinė skola, Eur Palūkanos ir netesybos, Eur Iš viso, Eur
Antros eilės kreditoriai
1 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 124,43 - 124,43
2 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius 2 793,14 134,44 2 927,58
Iš viso: 3 052,01
Trečios eilės kreditoriai
3 Antstolė E. R. 470,22 - 470,22
4 Antstolis R. K. 175,95 - 175,95
5 UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ 2 665,51 - 2 665,51
6 UAB „Gusto prekyba“ 152,44 - 152,44
Iš viso: 3 464,12
Bendra kreditorinių reikalavimų suma: 6 516,13

31Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

33Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Rokmaras“ (toliau ir – BUAB... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas visiškai.... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 13. 5.... 14. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 15. 6.... 16. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 17. 7.... 18. Bankroto administratorius pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje... 19. 8.... 20. Bankroto administratorius prie prašymo priimti sprendimą dėl BUAB... 21. 9.... 22. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra... 23. 10.... 24. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros... 25. 11.... 26. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 28. Prašymą tenkinti visiškai.... 29. Pripažinti, kad UAB „Rokmaras“, juridinio asmens kodas 145913974,... 30. Patvirtinti bankrutavusios UAB „Rokmaras“ likusius nepatenkintus... 31. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 33. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui....