Byla 2A-1485/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lukmena“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimo, kuriuo pripažinta uždarosios akcinės bendrovės „Lukmena“ veiklos pabaiga, civilinėje byloje Nr. B2-753-123/2011 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lukmena“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi UAB „Lukmena“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Simpatija“, o jos įgaliotu asmeniu G. I.. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi nutarta taikyti BUAB „Lukmena“ supaprastintą bankroto procesą, likviduoti atsakovą dėl bankroto ir nustatyti 6 mėnesių terminą atsakovo likvidavimo procedūrai atlikti bei patvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimus, kurių didžiausias priklauso UAB „Medicinos bankas“. Bankroto administratoriaus prašymu 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovo likvidavimo procedūros terminas buvo pratęstas 3 mėnesiams, o 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsakovo bankroto procedūros terminas pratęstas iki 2011 m. gruodžio 1 d. kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ prašymu, nes kreditoriaus turtas dar nebuvo parduotas iš varžytynių. 2011 m. lapkričio 25 d. bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl atsakovo pabaigos.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimu patenkino administratoriaus prašymą dėl atsakovo veiklos pabaigos. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas pripažinti atsakovo veiklą pasibaigusia, nes likvidavimo proceso metu atsakovas jokios veiklos nevykdė, pajamų neturėjo, joks turtas nebuvo surastas, su kreditoriais atsiskaityta tik iš dalies.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliaciniu skundu kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimą. Apeliantas savo prašymą grindžia tuo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog nėra baigta turto, užtikrinančio BUAB „Lukmena“ prievolių vykdymą, realizavimo procedūra ir taip pažeidė įkeisto turto savininkės R. P. teisėtus interesus. Atsakovo prievolių įvykdymo užtikrinimui UAB „Medicinos bankas“ naudai įkeistas trečiajam asmeniui R. P. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas buvo parduodamas iš varžytynių 2011 m. rugpjūčio 28 d., tačiau nedalyvavus nei vienam pirkėjui turtas nebuvo parduotas ir artimiausiu metu bus skelbiamos antros varžytynės. Priverstinai realizavus trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą, asmuo įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką atlyginti dėl daikto praradimo patirtus nuostolius. Šiuo atveju teismui priėmus sprendimą dėl atsakovo pabaigos iki UAB „Medicinos bankas“ įkeisto turto realizavimo, įkeisto turto savininkė R. P. prarado galimybę pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise. Atsižvelgiant į tai, kad hipoteka yra šalutinė prievolė, užtikrinanti pagrindinės prievolės įvykdymą, ir į tai, kad likvidavus juridinį asmenį prievolė pasibaigia, teismo sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, nerealizavus įkeisto trečiajam asmeniui priklausančio turto, gali pažeisti UAB „Medicinos bankas“ kaip pagrindinio atsakovo kreditoriaus ir kaip hipotekos kreditoriaus vykdymo procese teises ir teisėtus interesus, nes iškyla grėsmė UAB „Medicinos bankas“ atkurti savo pažeistas teises ir patenkinti reikalavimą iš įkeisto turto.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą bankroto administratoriaus UAB „Simpatija“ įgaliotas asmuo G. I. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas motyvuojamas tuo, kad apeliacinis skundas rašomas R. P. vardu, nors ji skundo dėl teismo sprendimo nepateikė. Skunde apeliantas nepagrindžia, kaip galimai gali būti pažeistos jo teisės ir interesai priėmus teismo sprendimą dėl atsakovo veiklos pabaigos iki įkeisto turto realizavimo. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Lukmena“ jokio turto jau nebeturi, pripažinus ją pasibaigusia dėl bankroto, jokia grėsmė apeliantui nebekyla.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pagal bankrutavusios įmonės kreditoriaus apeliacinį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos bankroto byloje, kai nėra užbaigtos svetimo turto, užtikrinančio bankrutavusios įmonės prievolių vykdymą, realizavimo procedūros.

12Bankroto byla susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš šių etapų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

13Tuo atveju, kai likviduojamos įmonės prievolių įvykdymas yra užtikrintas svetimo turto hipoteka (CK 4.181 straipsnis), šio turto pardavimo procedūros vykdomos pagal bendrąsias CPK taisykles, o ne įmonės bankroto byloje. Tokių procedūrų įvykdymas gali turėti teisinės reikšmės tik likviduojamos įmonės kreditoriaus, kuris šios įmonės atžvilgiu nėra hipotekos kreditorius, kreditorinio reikalavimo dydžiui, nes patenkinus hipotekos kreditoriaus reikalavimą iš įkeisto turto, atitinkamai patenkinta reikalavimo bus sumažintas šio kreditoriaus kreditorinio reikalavimo, jeigu jį buvo patvirtinęs teismas bankroto byloje, dydis. Jeigu įmonės likvidavimo proceso metu yra patvirtinti visi nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bei nustatyti jų dydžiai, o įmonė turto neturi, nėra teisinio pagrindo laukti, kol bus užbaigtos vykdyti svetimo turto priverstinio pardavimo procedūros, o galima užbaigti įmonės bankroto bylą sprendimu, pasiekiant bankroto proceso tikslus. Kaip minėta, tai, ar įmonės kreditoriaus kreditorinis reikalavimas bus tik sumažintas likviduojamos įmonės bankroto byloje (jei realizavus trečiojo asmens turtą nebus visiškai įvykdytos prievolės už pagrindinį skolininką – įmonę), ar įmonė apskritai neteks teisės į kreditorinio reikalavimo patenkinimą (jei realizavus trečiojo asmens turtą bus visiškai įvykdytos prievolės už pagrindinį skolininką – įmonę), t. y. gali turėti teisinės reikšmės sprendžiant dėl kreditorinio reikalavimo galutinio dydžio, bet nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant dėl įmonės pabaigos.

14Nagrinėjamu atveju apeliaciniu skundu kreditorius UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimą, nes nėra baigtos turto, užtikrinančio BUAB „Lukmena“ prievolių vykdymą, realizavimo procedūros ir taip pažeistos įkeisto turto savininkės R. P. teisės. Šie apelianto argumentai susiję su trečiojo asmens R. P. subjektinių teisių, o ne apelianto teisių pažeidimu. R. P. nepateikė apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo. Todėl nėra pagrindo analizuoti nurodytų apelianto argumentų. Apelianto teisės skundžiamu teismo sprendimu sprendimu taip pat nėra pažeistos. Jeigu pardavus R. P. įkeistą turtą – butą, esantį ( - ) (svetimo turto hipoteka), bus gauta mažiau lėšų, nei teismo patvirtintas atsakovo kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ kreditorinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje, šio kreditoriaus kreditorinis reikalavimas atitinkamai bus sumažintas realizuoto turto verte. Tuo tarpu, jeigu pardavus turtą gautų lėšų pakaks visiškai užtikrinti atsakovo prievolių įvykdymą kreditoriui UAB „Medicinos bankas“, pastarasis neteks reikalavimo teisių į atsakovą ir bus išbrauktas iš kreditorių sąrašo. Abiem atvejais apelianto teisės dėl R. P. įkeisto turto realizavimo ar jo nerealizavimo nebus pažeistos teismo sprendimu dėl atsakovo pabaigos. Be to, R. P. turto priverstinio pardavimo procedūros vykdomos dar 2010 m. balandžio 16 d. priimtos Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjos nutarties pagrindu (b. l. 89-90), o pirmosios instancijos teismas jau buvo netenkinęs administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos ir nustatęs kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ terminą užbaigti priverstinio vykdymo procedūras iš R. P. turto. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, teismo sprendimu dėl BUAB „Lukmena“ pabaigos pagrįstai yra užtikrinamas operatyvus atsakovo bankroto procedūrų užbaigimas, kai įmonė neturi turto.

15Kartu atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti likviduotos ir išregistruotos įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007; 2008 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-958/2008). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo (reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo).

16Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

17Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įmonės užbaigimą ir pagrįstai priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.