Byla 2A-1332/2014
Dėl įpareigojimo perduoti turtą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-448-440/2014 pagal ieškovo IVP systems a.s. ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ Holding Baltija“ (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Rywal LT“) dėl įpareigojimo perduoti turtą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi, konstatavęs uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „OKZ Holding Baltija“ nemokumą, bendrovei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jonvita“. Ši pirmosios instancijos teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 12 d. Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. sausio 12 d. nutartimi apeliacinį procesą nutraukus, apeliantui UAB „OKZ Holding Baltija“ atsisakius nuo atskirojo skundo, o apeliacinės instancijos teismui atsisakymą nuo atskirojo skundo priėmus.

5Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atstatydino UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorių UAB „Jonvita“ iš administratoriaus pareigų ir UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“.

6Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi UAB “OKZ Holding Baltija” bankroto byla perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

7Ieškovas IVP systems a.s. kreipėsi į teismą su vindikaciniu ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir BUAB) „OKZ Holding Baltija“ (toliau – ir bendrovė, įmonė, atsakovas) perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH/60/0156/NB (toliau – ir Staklės).

8Ieškovas tvirtino, kad lizingo bendrovė Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (toliau – ir lizingo davėjas) su įmone OKZ Holding a.s. (toliau – ir lizingo gavėjas) 2005–2008 metais sudarė 28 lizingo sutartis (toliau – ir lizingo sutartys), kuriomis lizingo gavėjas įgijo teisę valdyti ir naudotis, o sumokėjus visą lizingo sutartyje nustatytą kainą – nuosavybės teisę į mechanizmų komplektus. Ieškovas pažymėjo, kad lizingo gavėjas, įsigijęs mechanizmų komplektus, dalimi jų naudotis suteikė teisę savo dukterinei įmonei – atsakovui, kurie jam ir buvo nugabenti, tačiau netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, 2012 m. sausio 5 d. lizingo sutartys buvo prieš terminą nutrauktos.

9Ieškovas paaiškino ir tai, kad lizingo davėjas, nutraukęs lizingo sutartis ir iš lizingo gavėjo perėmęs lizingo sutartimis perduotus mechanizmų komplektus, 2012 m. vasario 14 d. su ieškovu sudarė dalies mechanizmų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – ir Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo už sutartą kainą iš pardavėjo įsigyti 25 lizingo objektus (mechanizmų komplektus) ir per 7 darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo sumokėti pirkimo kainą. Ieškovas teigė, kad jis, pagal Sutarties II.2 punktą sumokėjęs visą pirkimo kainą, įgijo nuosavybės teises į mechanizmus, nuosavybės teisės į mechanizmus jam perėjo nuo 2012 m. vasario 16 d.

10Ieškovas atkreipė dėmesį, kad nepaisant to, jog Staklių perdavimas ieškovui iš esmės nebuvo įformintas, nes faktiškai Staklės buvo atsakovo patalpose, esančiose ( - ), tačiau ginčo atveju vertintina ta aplinkybė, kad buvo perduota tik teisė į Stakles, o perdavimo aktas surašytas abiejų šalių buveinių vietoje.

11Ieškovas, be kita ko, nurodė, kad Staklės atsakovui buvo perduotos 2005 m. birželio 2 d., šią aplinkybę patvirtina perdavimo–priėmimo protokolas pagal Išperkamosios nuomos produkto lizingo sutartį Nr. 11/04/131, OKZ Holding a.s. bankroto administratoriaus raštas, antstolės raštas dėl arešto taikymo Staklėms, vykdant Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį, o aplinkybę, jog tai yra tos pačios Staklės, patvirtina ir Staklių pagaminimo metai, ant Staklių esantis jų numeris, nors tiksliai ir nėra žinoma, kada Staklės buvo sumontuotos.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir įpareigojo atsakovą BUAB „OKZ Holding Baltija“ perduoti ieškovui IVP systems a.s. priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH6070156/NB.

14Teismas nustatė, kad lizingo davėjas 2012 m. vasario 14 d. sudarė Sutartį, pagal kurią pardavė 25 objektus (mechanizmų komplektus) ieškovui, ieškovas įsipareigojo sumokėti pirkimo kainą. Sutarties II.2 punkte sutarties šalys sulygo, kad pirkėjas taps objektų savininku tik tuomet, kai sumokės pardavėjui visą pirkimo kainą. Lizingo davėjas prieš tai buvo sudaręs sutartį su OKZ Holding a.s. dėl 28 lizingo sutarčių, iš jų ir 2005 m. birželio 2 d. sutartį Nr.1104131, kurią 2012 m. sausio 5 d. nutraukė. Sutarties 2 priede nurodyta, kad ieškovas įsigyja pagal 2005 m. birželio 2 d. sutartį Nr. 1104131 Stakles už 350 000 Čekijos kronų; ieškovas atliko pavedimą į lizingo davėjo nurodytą sąskaitą Nr. 1017513341/5500, o 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutartyje Nr. 11/04/131 ZKS, sudarytoje tarp OKZ Holding a.s. ir lizingo bendrovės Raiffeisen–Leasing, s.r.o., nurodyta, kad Staklių identifikacinis Nr. 61467863, pagaminimo metai – 2005 m., unikalus numeris pagal techninę specifikaciją, kuri yra Priedas Nr. 1 ir neatskiriama šios sutarties dalis. Pagal šios sutarties I.2 punktą prekę pirkėjas perka turėdamas tikslą išnuomoti pagal lizingo sutartį lizingo nuomininkui, kuriuo bus pardavėjas, be to, sutarties VI.1 punkte nustatyta, kad nuosavybės teisė iš pardavėjo pereina pirkėjui prekių perdavimo momentu. Remiantis 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS priedu „Prekių techninė specifikacija“ Profilių lenkimo / raitymo staklės Planet 60, PARMIGIANI MACCHINE, Italija, SKP 2940, pagaminimo metai 2005 m., unikalus numeris nurodytas lizingo objekto perdavimo–priėmimo akte, kita specifikacija – hidraulinės profilių lenkimo / raitymo staklės. Pagal 2005 m. gegužės 24 d. lizingo sutartį Nr. 11/04/131, sudarytą tarp lizingo davėjo ir lizingo gavėjo, lizingo objektas yra profilių lenkimo staklės pagal „Lizingo objekto techninę specifikaciją“, kuri yra Priedas Nr. 1 ir yra neatskiriama šios lizingo sutarties sudėtine dalimi, lizingo objekto vieta: gamykla UAB „OKZ Holding Baltija“, ( - ); 2005 m. birželio 2 d. Išperkamosios nuomos produkto pagal lizingo sutartį Nr. 11/04/131 perdavimo–priėmimo akte nurodyta, kad nuomininkas OKZ Holding a.s. atstovas D. I., valdybos pirmininkas, iš nuomotojo lizingo bendrovės Raiffeisen–Leasing, s.r.o. perėmė lizingo objektą Profilių lenkimo stakles Planet 60, 2005 m., serijos numeris CH 60/0156/NB.

15Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo formuoti išvadą, jog Staklių serijos numeris neidentifikuoja konkrečių staklių. Teismas nepripažino pagrįstais atsakovo argumentų, kad nei lizingo, nei pirkimo, nei jokiuose kituose dokumentuose nėra nurodyta, kokios konkrečiai profilių lenkimo staklės buvo perleistos ieškovui, staklės nėra individualizuotos, o vindikacinio reikalavimo objektu gali būti tik individualiais požymiais apibūdinti daiktai, Staklių numeris yra serijinis.

16Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas ieškovo argumentus, susijusius su tuo, jog OKZ Holding a.s. teisės įgyti daiktą nuosavybės teise neteko nutraukus Lizingo sutartį Nr. 11/04/131, todėl atsakovas, kuriam buvo trumpam pavesta įrenginius naudotis bei juos valdyti, šias teises taip pat prarado pasikeitus įrenginio savininkui, pripažinti pagrįstais. Teismas vertino, kad ieškovas yra teisus teigdamas, jog jis nuosavybės teisę į Stakles įgijo Sutartimi, ieškovas nuosavybės teisę pagal Sutartį įgijo 2012 m. vasario 16 d., nuo šios datos ieškovas yra teisėtas Staklių savininkas.

17Teismas nustatė, kad ieškovas realiai Staklėmis nedisponavo, tačiau byloje nėra pagrindo teigti, jog Stakles, kai jos buvo sumontuotos atsakovo buveinėje, atsakovas užvaldė neteisėtai per prievartą, slaptai ar kitaip. Teismas padarė išvadą, kad ieškovui įgijus nuosavybės teises į Stakles, atsakovui valdyti Stakles nėra teisinio pagrindo, o aplinkybės, jog Sutartyje nurodyta, kad sutarties dieną ieškovas objektus turi pas save, nedaro nei Sutarties negaliojančia, nei pašalina nustatytas aplinkybes dėl ieškovo nuosavybės teisių, atsakovas nepaneigė šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, susijusių su ieškovo nuosavybės teisių įgijimu į Stakles, ir tuo pačiu neįrodė savo teiginių, kad Staklės, kurias ieškovas įsigijo iš pardavėjo, nebuvo kada nors perduotos atsakovui.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo IVP systems a.s. ieškinį atmesti.

20Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismo sprendimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, nes priimtas pažeidžiant tiek materialiosios teisės (dėl vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygų – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.95 ir 4.96 straipsniai), tiek proceso teisės normas dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 ir 185 straipsniai), dėl teismo sprendimo motyvavimo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas), taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bylose dėl vindikacinių reikalavimų. Byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad yra sąlygos, kurios būtinos tam, jog būtų galima tenkinti vindikacinį ieškinį, o ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai yra nelogiški, nenuoseklūs ir prieštaraujantys vieni kitiems, todėl jie neįrodo ieškovo nuosavybės teisių į Stakles.
  2. Teismas sprendime visiškai nepasisakė ir nenurodė, dėl kokių priežasčių atmeta atsakovo argumentus, susijusius su tuo, kad ieškovas pasirinko netinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. pareiškė daiktinį reikalavimą Staklių teisėtam valdytojui, o ne prievolinį reikalavimą Staklių pardavėjui, todėl ši teismo sprendimo dalis pripažintina be motyvų, o tai yra savarankiškas pagrindas teismo sprendimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
  3. Teismas konstatavo, kad Staklės buvo sumontuotos pas atsakovą dar 2005 metais, o 2005 metais ieškovas neturėjo nuosavybės teisių į Stakles, todėl vien ši aplinkybė sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ieškovo pareikštas vindikacinis ieškinys atmestinas, nes, kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vienas iš pagrindų, kuriam esant gali būti tenkinamas vindikacinis ieškinys, – ieškovas privalo turėti nuosavybės teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2010; kt.). Byloje neįrodyta, kad ieškovas Staklių valdymą prarado prieš savo valią (apskritai nėra jokių įrodymų, jog ieškovas prarado Staklių valdymą, nes tokio valdymo jis niekada neturėjo), Staklių valdymą įgijo neteisėtai. Priešingai, teismas konstatavo, kad Staklių valdymą atsakovas įgijo teisėtai ir sąžiningai.
  4. Teismas susiejo atsakovo pareigą grąžinti Stakles su Sutartimi, o ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovo pareiga grąžinti Stakles kyla iš prievolių teisės, tačiau tokiu atveju negali būti tenkinamas vindikacinis ieškinys. Byloje nepateikta duomenų, kad šalių nesiejo prievoliniai santykiai, jog Staklės yra natūra. Staklės, į kurias ieškovas neva įgijo nuosavybės teisę pagal Sutarties II.3 punktą, yra ne tos pačios Staklės, kurios yra pas atsakovą (nes tą pačią dieną, kurią ieškovas patvirtino, kad Staklės yra pas ieškovą ( - ), jos buvo areštuotos atsakovo patalpose, esančiose Lietuvoje). Atsakovas neturi natūra to daikto, kurį ieškovas įsigijo Sutartimi.
  5. Byloje nėra jokių dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, kada konkrečiai ir kokiu pagrindu atsakovui buvo perduotos Staklės, nes visi sandoriai dėl Staklių buvo atlikti tuo metu, kai Staklės faktiškai buvo atsakovo patalpose ir jo valdomos; kurie patvirtintų, kad Staklės būtų perduotos atsakovui, o ši aplinkybė rodo, jog tretieji asmenys sandorius dėl Staklių, esančių pas atsakovą, galbūt atliko be atsakovo žinios ir sutikimo; taip pat patvirtinančių, kad bent vienas iš rašytiniuose įrodymuose nurodytų asmenų turėjo nuosavybės teisę į atsakovo patalpose esančias stakles.

21Ieškovas IVP systems a.s. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą, išanalizavo visus byloje pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, reikalingus teisėtam ir teisingam teismo sprendimui priimti, o atlikęs byloje esančių dokumentų visapusišką analizę, lygindamas jų turinį ir tarpusavio sąsajumą, priėmė pagrįstą sprendimą. Atsakovas yra neteisus teigdamas, kad teismas įrodymus vertino atsakovo nenaudai, visiškai neatsižvelgdamas į dokumentuose užfiksuotas neva atsakovui naudingas aplinkybes. Teismas įvertino visus byloje pateiktus atsakovo argumentus, visiškai jų neignoravo, ir kiekvieno argumento atmetimą pagrindė kruopščia įrodymų analize, o vien tai, kad įrodymai buvo įvertinti ne atsakovo, o ieškovo naudai, visiškai nesudaro pagrindo manyti, jog teismas juos būtų išanalizavęs neteisingai ar netgi visai neanalizavęs.
  2. Atsakovas nepagrįstai tvirtina, kad teismas neva konstatavo, jog atsakovas Stakles įgijo sąžiningai, ir nenustatė, kad ieškovas jų būtų netekęs dėl CK 4.96 straipsnio 1 dalyje nustatytų priežasčių. Teismas sprendime nurodydamas, kad nėra pagrindo vertinti, jog Stakles, kai jos buvo sumontuotos atsakovo patalpose, atsakovas užvaldė neteisėtai, per prievartą, slaptai ir kita, ne konstatuoja, kad atsakovas yra sąžiningas įgijėjas, o tik pripažįsta, jog nėra priežasties abejoti, kad iš pradžių atsakovo patalpose Staklės atsirado teisėtu pagrindu. Byloje nėra jokių duomenų, įrodančių, kad OKZ Holding a.s. Stakles atsakovui būtų perleidusi naudotis už kokį nors užmokestį, o įvertinus tai, jog Staklės atsakovui perleistos naudotis pagal Lizingo sutartį Nr. 11/04/131, akivaizdu, kad atsakovas negalėjo nežinoti, jog OKZ Holding a.s. Stakles valdė pagal išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovui nuosavybės teisė į Stakles niekaip negalėjo būti perleista, nes OKZ Holding a.s. nuosavybės teisės į Stakles neįgijo. Atsakovas nėra ir negali būti laikomas Staklių sąžiningu įgijėju.
  3. Atsakovas neteisingai nurodo, kad dalis teismo sprendimo neva yra be motyvų. Ieškovo ir atsakovo dėl Staklių nesiejo ir nesieja jokie prievoliniai santykiai, yra visos vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygos, ieškovas turėjo visišką teisinį pagrindą savo pažeistas teises ginti pareikšdamas vindikacinį ieškinį ir reikšti tiesioginį reikalavimą atsakovui, kaip neteisėtam daikto valdytojui.
  4. Atsakovo pozicija, kad ieškovo pateikti dokumentai yra prieštaringi vieni kitiems bei neįrodo ieškovo teisės į ginčo objektą, yra visiškai nepagrįsta ir neteisinga. Ieškovo į bylą pateiktų dokumentų analizė vienareikšmiškai įrodo, kad ieškovo reikalavimas atsakovui grąžinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias Stakles yra teisėtas bei pagrįstas. Ieškovas nuo 2012 m. vasario 16 d. iki dabar turi nuosavybės teisę į pas atsakovą esančias Stakles, taip pat ieškovui įgijus nuosavybės teisę į Stakles, atsakovas jas pradėjo valdyti neteisėtai ir taip valdo iki šiol be jokio teisinio pagrindo. Ieškovas, būdamas Staklių savininku, šių staklių valdymą prarado be savo valios atsakovui atsisakius jas grąžinti ieškovui, kaip vieninteliam teisėtam staklių savininkui.
  5. Ieškovo vindikaciniu ieškiniu iš atsakovo reikalaujamos Staklės iš tiesų egzistuoja natūra ir jos yra atsakovo patalpose, o įvertinus šioje konkrečioje byloje susiklosčiusią situaciją, kai vieninteliai prievoliniai santykiai dėl ginčo staklių ieškovą siejo tik su lizingo bendrove (lizingo davėju), vienareikšmiškai teigtina, kad visi atsakovo apeliaciniame skunde pateikiami argumentai, neva įrodantys, jog ieškovo teisė į Stakles gintina tik prievolinių teisių gynimo būdais, neturi jokio teisinio pagrindo.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųsto teismo sprendimo ar jo dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines bei teisines aplinkybes, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

26Ieškovo IVP systems a.s. reikalavimas įpareigoti atsakovą BUAB „OKZ Holding Baltija“ perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH/60/0156/NB, buvo grindžiamas iš esmės tuo, kad šios Staklės nuosavybės teise priklauso ieškovui pagal 2012 m. vasario 14 d. Sutartį, sudarytą su lizingo bendrove Raiffeisen–Leasing, s.r.o., nepaisant to, jog realus Staklių perdavimas ieškovui iš esmės nebuvo įformintas, nes Staklės buvo atsakovo patalpose, esančiose ( - ), perduotos dar 2005 m. birželio 2 d., ir tai patvirtina ne tik perdavimo–priėmimo protokolas pagal Išperkamosios nuomos produkto lizingo sutartį Nr. 11/04/131, bet ir OKZ Holding a.s. bankroto administratoriaus raštas, antstolio raštas dėl arešto taikymo Staklėms, vykdant Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį. Be to, ieškovas laikėsi pozicijos, kad aplinkybę, jog tai yra tos pačios Staklės, kurias jis prašo grąžinti pagal byloje pareikštą vindikacinį ieškinį, patvirtina ir Staklių pagaminimo metai, ant Staklių esantis jų numeris.

27Atsakovas, atsikirsdamas į nurodytus ieškovo argumentus, tvirtino, kad ieškovas neįrodė, jog Staklės, esančios patalpose ( - ), priklauso nuosavybės teise ieškovui. Atsakovas akcentavo, kad ieškovas pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą, nes Staklių pagal Sutartį neperdavimas ieškovui pripažintinas prievolinių, o ne daiktinių teisių pažeidimu, tokių ieškovo teisių pažeidėjas yra Raiffeisen–Leasing, s.r.o., o ne atsakovas, todėl ieškovas nepagrįstai atsakovui pareiškė vindikacinį ieškinį. Be kita ko, atsakovas teigė, kad jokiuose dokumentuose nėra individualizuota, kokios konkrečiai staklės yra perduotos atsakovui, staklių numeris yra serijinis, ieškovas prisiėmė riziką pasirašydamas priėmimo–perdavimo aktą ir nurodydamas, jog staklės yra perduotos ieškovui, nors faktiškai jos nebuvo perduotos, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kada Stakles perdavė atsakovui, kad tai yra tos pačios staklės, kurias ieškovas įsigijo, nes staklės, kurios yra pas atsakovą, įtrauktos į bendrovės balansą, bet jam nežinoma, kokiu pagrindu, kada jos sumontuotos pas atsakovą, pradėtos naudoti, staklių nuosavybės dokumentų pateikti negali, nes jie bankroto administratoriui nebuvo perduoti.

28Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bylos įrodymų visumą, atsižvelgęs į tai, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, jog savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, sprendė, jog ieškovo reikalavimas taikyti vindikaciją – įpareigoti atsakovą perduoti ieškovui priklausančias Stakles, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakovą BUAB „OKZ Holding Baltija“ perduoti ieškovui IVP systems a.s. priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH/60/0156/NB. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas pasirinko tinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, pagrįstai pareiškė vindikacinį ieškinį, ieškovas yra teisus teigdamas, jog jis nuosavybės teisę į Stakles įgijo Sutartimi, ieškovas nuosavybės teisę pagal Sutartį įgijo 2012 m. vasario 16 d., nuo šios datos ieškovas yra teisėtas Staklių savininkas, o atsakovas nepaneigė šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, susijusių su ieškovo nuosavybės teisių įgijimu į Stakles, ir tuo pačiu neįrodė savo teiginių, kad Staklės, kurias ieškovas įsigijo iš pardavėjo, nebuvo kada nors perduotos atsakovui ir jog tai ne tos pačios Staklės.

29Apeliaciniame skunde atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, kuria remdamasis teismas patenkino visiškai ieškinio reikalavimą, nurodydamas, kad teismo sprendimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, priimtas pažeidžiant tiek proceso, tiek materialiosios teisės normas, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bylose dėl vindikacinių reikalavimų. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendime visiškai nepasisakė ir nenurodė, dėl kokių priežasčių atmeta atsakovo argumentus, susijusius su tuo, kad ieškovas pasirinko netinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, todėl ši teismo sprendimo dalis pripažintina be motyvų, o tai yra savarankiškas pagrindas teismo sprendimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą.

30Kadangi atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą perduoti ieškovui priklausančias Stakles, ginčija dviem aspektais, t. y. kad pirmosios instancijos teismas pažeidė tiek proceso teisės normų reikalavimus (teismo pareigą motyvuoti teismo sprendimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles), tiek materialiosios teisės normas, reglamentuojančias daikto savininko teisę išsireikalauti daiktą, kuris jam priklauso nuosavybės teise, visų pirma, teisėjų kolegija nagrinėja ir vertina apelianto (atsakovo) argumentus, susijusius su netinkamu proceso teisės normų taikymu.

31Vertindama ir nagrinėdama apelianto (atsakovo) argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo, teismo sprendimo motyvavimo taisykles, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir CPK 178 straipsnyje. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kartu akcentuotina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2–3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2012).

33Teismas, ištyręs visus įrodymus ir laikydamas, kad yra pagrindas nuspręsti dėl visų byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo ar nepagrįstumo, išsprendžia šalių ginčą priimdamas sprendimą (CPK 260 straipsnis). Teismo sprendimui keliami teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (CPK 263 straipsnis), o, kaip nurodyta pirmiau, sprendimas šiuos reikalavimus atitinka, jei teismas, išspręsdamas bylą, teisingai taiko materialiosios ir proceso teisės normas, padarytos išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas byloje reikšmingas aplinkybes ir pagrįstos atitinkamomis teisės normomis. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad vienas iš savarankiškų (absoliučių teismo sprendimo negaliojimo) pagrindų panaikinti priimtą teismą sprendimą, yra tas atvejis, kai teismo sprendimas yra be motyvų (sutrumpintų motyvų) (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). CPK nustatyta pareiga teismui motyvuoti sprendimą. Be to, teisės į tinkamą teismo procesą, rungimosi principai reikalauja, kad būtų užtikrintas šalių procesinis lygiateisiškumas, kiekviena šalis būtų išklausyta, teismas motyvuotų savo sprendimą (CPK 12, 17 ir 270 straipsniai). Šiuo aspektu nurodytina ir tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pažymima, jog Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimui priimti. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Hirvisaari v. Finland, no 4968/99, judgement of 27 september 2001, par 30). Tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taip pat pabrėžiama ir tai, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Huk v. Neatherlands judgement of 19 April 1994, Series An. 288, p 20 par. 61).

34Kasacinis teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimais, taip pat yra nurodęs, jog pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas, o teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Tik nustatęs, kad padarytas esminis proceso teisės normų pažeidimas, konkrečiai – neišsami teismo sprendimo motyvacija, dėl kurios galėjo būti neteisinga išspręsta byla, ir kai pats negali ištaisyti šio pažeidimo (jo padarinių), apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą turi naikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-72/2014).

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į nurodytas proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, teismo sprendimui keliamus reikalavimus, kasacinio teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo pateiktus išaiškinimus dėl aptartų teisės normų taikymo bei aiškinimo, išanalizavęs skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, teismo priimtas baigiamasis procesinis aktas yra tinkamai motyvuotas, jame išdėstyti argumentai, dėl kurių teismas tenkina ieškovo pareikštą vindikacinį ieškinį atsakovui, tuo pačiu atmeta atsakovo argumentus, susijusius su tuo, kad ieškovas pasirinko netinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, todėl pirmiau nurodytus apelianto (atsakovo) argumentus, susijusius su tuo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, sprendime visiškai nepasisakė ir nenurodė argumentų dėl ieškovo teisės reikšti vindikacinį ieškinį, nepripažįsta pagrįstais (CPK 185 straipsnis). Kita vertus, teisėjų kolegija pastebi, kad, kaip teisingai ir ieškovas nurodo atsiliepime į apeliacinį skundą, aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip būtų palankiau apeliantui (atsakovui), per se nesuteikia pagrindo formuoti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė jam įstatymo leidėjo imperatyviai nustatytą pareigą motyvuoti sprendimą.

36Nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo BUAB „OKZ Holding Baltija“ apeliaciniame skunde nurodytas faktines bei teisines aplinkybes, kurių pagrindu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir kitų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis), todėl atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

37Teismas, nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą, vertindamas įrodymus ir nustatydamas teisiškai reikšmingas aplinkybes, privalo tinkamai pritaikyti materialiąsias teisės normas, reglamentuojančias tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, o priimdamas sprendimą turi konstatuoti, koks įstatymas turi būti taikomas byloje (CPK 265 straipsnio 1 dalis). Materialiųjų teisės normų pažeidimas yra pagrindas panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (CPK 330 straipsnis), o apeliacinis skundas yra grindžiamas ir tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias daikto (ginčo atveju – Staklių) savininko teisių apsaugą ir gynimą.

38Nagrinėjant ir vertinant, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai taikė bei aiškino ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas, nurodytina, kad CK 1.138 straipsnyje nustatyti asmens pažeistų teisių gynimo būdai. Asmuo, kuris mano, kad jo civilinės teisės yra pažeistos, gali prašyti teismo taikyti vieną ar iš karto kelis civilinės teisės gynimo būdus, jeigu įstatymai nenustato konkretaus tos civilinės teisės gynimo būdo. Tai reiškia, kad asmuo, kreipdamasis į teismą, savo teisių gynimo būdą pasirenka atsižvelgdamas į ginčo santykių teisinį reguliavimą bei įrodytinas teisinei kvalifikacijai reikšmingas faktines aplinkybes.

39Teisės teorijoje ir teismų praktikoje yra skiriami daiktinių ir prievolinių pažeistų asmens teisių gynimo būdai. Daikto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo, įskaitant ir jo išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo (vindikacija), yra daiktinių asmens teisių gynimo būdas; daikto savininkas tokį ieškinį turi teisę pareikšti daiktinių teisės normų pagrindu (CK 4.95–4.97 straipsniai), įrodinėdamas valdymo teisės praradimo faktą, kitas šiose normose nustatytas vindikacinio ieškinio sąlygas. Tuo atveju, kai asmuo siekia išreikalauti daiktą iš kito asmens reikalaudamas pripažinti sandorius, kuriais nuosavybės teisės į sandorių objektą buvo perleistos šiam asmeniui, negaliojančiais ir prašo taikyti restituciją, yra taikomas prievolinių asmens teisių gynimo būdas. Toks reikalavimas taikyti restituciją tenkinamas prievolių teisės normomis (CK 6.145–6.153 straipsniai ir kt.), nustačius restitucijos taikymo pagrindą (CK 1.80 straipsnio 2, 3 dalys ir kt.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2014).

40Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje, atribojant daiktinių ir prievolinių teisių gynimo būdus, yra išaiškinta, jog vindikacija ir restitucija yra savarankiški, tarpusavyje nekonkuruojantys asmens teisių gynimo būdai. Restitucija taikoma tik tada, kai asmenis sieja prievoliniai santykiai, o kai reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto valdytojo nesieja tokie santykiai, daiktas gali būti išreikalautas tik pagal vindikacijos taisykles, įtvirtintas CK 4.95-4.97 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2011; 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2010; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Taigi daikto valdymą savininkas gali susigrąžinti restitucijos būdu, jei jis buvo sandorio šalis, o jeigu daiktas įgijėjui atiteko po daugiau kaip vieno sandorio ir savininkas nebuvo paskutinio sandorio šalis, jis savininkui grąžinamas ne restitucijos, o vindikacijos būdu.

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje ne kartą pabrėžta ir tai, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2007; teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2008; 2003 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-569/2003; 2002 m. birželio11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2002). Taigi, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009).

42Remiantis Lietuvos civiline teise ir kasacinio teismo praktika pastebėtina, kad nėra nustatyta daiktinių ir prievolinių gynimo būdų konkurencijos: jeigu asmuo įgijo teisę į svetimą daiktą prievolinių santykių pagrindu, o šiems santykiams pasibaigus, daikto savininkui negrąžina, tai jis ginasi prievolių teisės pagrindu reikšdamas ieškinį dėl restitucijos, dėl nepagrįsto praturtėjimo ar dėl nuostolių atlyginimo; jeigu daikto savininko prievoliniai santykiai su asmeniu, pas kurį yra daiktas, nesieja, tai reiškiamas vindikacinis ieškinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2006; 2001 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2001). Daiktinės teisės gynimo būdai skirti tiesiogiai ginti nuosavybę kaip absoliučią subjektinę teisę, nesusietą su prievole, ir turi tikslą arba atkurti disponavimą, naudojimą, valdymą savininkui jam priklausančiu daiktu, arba pašalina kliūtis ar abejones įgyvendinant šias teises. Vindikacinis ieškinys suprantamas kaip nesutartinis nevaldančiojo daikto savininko reikalavimas faktiniam valdytojui grąžinti daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2011).

43Kaip jau buvo nurodyta šioje nutartyje, pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka įrodinėti nereikia. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, t. y. ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-253/2009).

44Teisėjų kolegija, apibendrinusi tai, kas pasakyta, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, pareikšdamas vindikacinį ieškinį atsakovui, turėjo įrodyti, jog jis turi nuosavybės teises į Stakles, teisę valdyti Stakles ieškovas prarado be savo valios, Stakles valdo atsakovas, Stakles atsakovas valdo be teisinio pagrindo, Staklės yra natūra bei ieškovo su atsakovu nesiejo ir nesieja prievoliniai teisiniai santykiai.

45Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos šalių nurodytus bylos faktinius ir teisinius aspektus, pateiktus įrodymus, kuriais ieškovas grindė savo ieškinio reikalavimą, o atsakovas grindė atsikirtimus į ieškinį, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas proceso normas, nustatančias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, materialiosios teisės normas, reglamentuojančias daikto savininko teisių apsaugą ir gynimą, kasacinio teismo suformuotą praktiką šiais klausimais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir ištyrė teisiškai reikšmingus šios konkrečios bylos faktus bei juos kvalifikavo. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodytos faktinės ir teisinės aplinkybės, dėl kurių, atsakovo teigimu, ieškovo ieškinys turėjo ir / ar turi būti atmestas, nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadų teisingumu ir pagrįstumu, kita vertus, juos paneigia bylos rašytinių įrodymų visuma.

46Byloje nustatyta, kad OKZ Holding a.s. (pardavėjas) ir Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (pirkėjas) 2005 m. gegužės 24 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. 11/04/131 ZKS, pagal kurios I.1 punktą pardavėjas įsipareigojo pristatyti pirkėjui Profilių lenkimo stakles, tipas – Planet 60, pagaminimo metai – 2005, unikalus numeris pagal techninę specifikaciją, kuri yra Priedu Nr. 1 ir yra neatskiriamąja šios sutarties dalimi (II t., b. l. 56-60, 120-124). Pagal aptariamos sutarties I.2 punktą pirkėjas pirko nurodytas stakles turėdamas tikslą jas išnuomoti pagal lizingo sutartį nuomininkui, kuriuo bus pardavėjas. Kaip matyti iš šios sutarties I.3 punkto, pardavėjas įsipareigojo sudaryti lizingo sutartį pagal I.1 punkto sąlygas. Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS IV.4 punkte nurodyta, kad perduos pirkėjui, be kita ko, ir bendrovės PARMIGIANI MACCHINE (gamintojo) deklaraciją, jog I.1 punkte specifikuota prekė yra pardavėjo nuosavybė. Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS VI.1 punkte nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti prekes pirkėjui pagal 2006 m. birželio 30 d. aktą ir jas perimti atgal, kaip lizingo objektą, o vykdymo vieta yra vieta, nurodyta akte pagal VI.1 punktą (IV.2 punktas). Vadovaujantis Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS VI.1 punktu nuosavybės teisės iš pardavėjo pereina pirkėjui prekių perdavimo momentu. Iš Priedo Nr. 1 prie Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS „Prekių techninė specifikacija“ matyti, kad prekės – Profilių lenkimo / raitymo staklės; tipas – Planet 60; gamintojas – PARMIGIANI MACCHINE, Italija; SKP – 29 40; pagaminimo metai – 2005; unikalus numeris – bus nurodytas lizingo objekto perdavimo–priėmimo akte; kita specifikacija – hidraulinės profilių lenkimo / raitymo staklės (II t., 50-62, 125).

47Kaip ir buvo susitarusios 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS šalys, jos tą pačią dieną, t. y. 2005 m. gegužės 24 d., sudarė ir 48 mėnesių termino Lizingo sutartį Nr. 11/04/131 (II t., b. l. 67-70, 108-111) (vėliau šios lizingo sutarties terminas buvo pakeistas iš 48 mėnesių į 77 mėnesius (2010 m. lapkričio 1 d.); dar vėliau iš 77 mėnesių į 89 mėnesius (2011 m. gegužės 12 d.) (II t. b. l. 74-75, 77-78, 99-100, 102-103)), pagal kurią Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (nuomotojas) išnuomojo OKZ Holding a.s. (nuomininkui) profilių lenkimo stakles (lizingo objektas) pagal „Lizingo objekto techninę specifikaciją“, kuri yra Priedas Nr. 1 ir yra neatskiriama šios lizingo sutarties sudėtine dalimi. Pažymėtina, kad šioje lizingo sutartyje nurodoma, kad „lizingo objekto patalpinimas yra gamykloje UAB „OKZ Holding Baltija“, ( - )“. Be kita ko, iš aptariamos lizingo sutarties nustatyta, kad šia sutartimi nuomininkas įsipareigojo raštu pateikti nuomotojui prašymą dėl lizingo objekto perkėlimo į kitą vietą. Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 IV skyriuje nurodyta, kad su šia sutartimi susiję ieškiniai bus garantuojami šiuo būdu: pareiškimu dėl laidavimo, laiduoja garantas UAB „OKZ Holding Baltija“, ( - ), įmonės kodas: 1181036. Iš Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 Bendrųjų nuostatų matyti, kad nuomininkas suteikė teisę nuomotojui įeiti ir įvažiuoti į patalpas, kuriose yra lizingo objektas (3 punktas), taip pat nuomininkas, tuo atveju, jeigu pasikeis lizingo objekto laikymo vieta ir / ar nuomininkas, kuris naudoja lizingo objektą, įsipareigojo nedelsdamas raštu arba elektroniniu būdu, arba faksu su vėliau išsiųstu raštišku patvirtinimu, informuoti nuomotoją apie nurodytų aplinkybių pasikeitimą (4 punktas); nuomotojas duoda sutikimą nuomininkui, nuomojančiam lizingo objektą pagal šią sutartį UAB „OKZ holding Baltija“, ( - ), įmonės kodas: 1181036 (5 punktas). Remiantis Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 Bendrųjų nuostatų 6 punktu, lizingo nuomininkas privalo per 10 dienų po lizingo objekto patalpinimo į vietą, dėl kurios buvo susitarta, kad bus laikymo vieta, pristatyti nuomotojui lizingo objekto tiekėjo ir nuomininko pareiškimą–sutikimą, jog lizingo objektas gali būti patalpintas į vietą, dėl kurios buvo susitarta šioje lizingo sutartyje, ir kad lizingo objektas gali būti eksploatuojamas. Iš Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 Priedo Nr. 1 „Lizingo objekto techninę specifikaciją“ matyti, kad tai iš esmės yra Priedas Nr. 1 prie Pirkimo sutarties Nr. 11/04/131 ZKS „Prekių techninė specifikacija“, kuriame nurodyta, jog lizingo objektas yra prekės – Profilių lenkimo / raitymo staklės; tipas – Planet 60; gamintojas – PARMIGIANI MACCHINE, Italija; SKP – 29 40; pagaminimo metai – 2005; unikalus numeris – bus nurodytas lizingo objekto perdavimo–priėmimo akte; kita specifikacija – hidraulinės profilių lenkimo / raitymo staklės (II t., 71, 112).

48Byloje yra pateikti duomenys ir apie tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (pirkėjas; nuomotojas) ir OKZ Holding a.s. (pardavėjas; nuomininkas) 2005 m. birželio 2 d. pasirašė Lizingo objektų perdavimo–priėmimo aktą pagal LS Nr. 11/04/131, kurį OKZ Holding a.s vardu pasirašė D. I., kuriame nurodyta, jog nuomininkas ir tuo pačiu pardavėjas perduoda nuomotojui bei tuo pačiu pirkėjo nuosavybėn lizingo objektą Profilių lenkimo stakles: Planet 60, 2005 metai, serijos numeris CH 60/0156/NB, o nuomotojas ir tuo pačiu pirkėjas pareiškia, kad lizingo objektas yra jo nuosavybės dalis (I t., b. l. 86). Iš esmės analogiškos nuostatos nustatytos ir tarp nurodytų šalių pasirašytame Išperkamosios nuomos produkto pagal lizingo sutartį Nr. 11/04/131 perdavimo–priėmimo protokole, pasirašytame 2005 m. birželio 2 d. (III t., b. l. 49-50, 101-102). Šiame protokole pažymima, kad nuomininkas perima naudoti iš nuomotojo išperkamosios nuomos produktą (Stakles). Kaip matyti iš byloje pateiktos Deklaracijos pagal Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 11/04/131, joje nurodyta, kad nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje pagal Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 11/04/131 pristatytas produktas (profilių lenkimo staklės; Palnet 60; PARMIGIANI MACCHINE, Italija; SPK 29 40; hidraulinės profilių lenkimo staklės; serijos numeris: bus nurodytas išperkamosios nuomos produkto perdavimo–priėmimo protokole), kuris tuo pačiu yra ir prekė, pristatoma pagal Pirkimo sutartį Nr. 11/04/131 ZKS (III t., b. l. 98). Pasirašydamas Deklaraciją, nuomininkas (pardavėjas) pareiškė, kad išperkamosios nuomos produktas yra įrengtas ir paruoštas naudoti; vieta: UAB „OKZ Holding Baltija“, ( - ); data: 2005 m. birželio 13 d.

49Teisėjų kolegija, įvertinusi 2005 m. birželio 2 d. Lizingo objektų perdavimo–priėmimo akte pagal LS Nr. 11/04/131, Išperkamosios nuomos produkto pagal Lizingo sutartį Nr. 11/04/131 perdavimo–priėmimo protokole, pasirašytame 2005 m. birželio 2 d., Deklaracijoje nurodytus duomenis kartu su Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 nuostatomis, taip pat ypatingai atsižvelgdama į Bendrųjų nuostatų 6 punktą, daro išvadą, jog 2005 m. birželio 13 d. Staklės buvo paruoštos naudoti ( - ), t. y. iš esmės buvo įvykdyta Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 6 punkte nustatyta sąlyga. Byloje nepateikta duomenų, kad atsakovas UAB „OKZ Holding Baltija“ būtų išreiškęs kokius nors prieštaravimus, jog nesutinka, kad Staklių vieta būtų kita, nei buvo susitarta lizingo sutartimi ir / ar nurodyta paminėtuose protokole bei deklaracijoje. Kita vertus, ištirtos aplinkybės nepaneigia fakto, kad iš tikrųjų Staklės, nuosavybės teise priklausiusios patronuojančiai (motininei bendrovei) OKZ Holding a.s., tiek sudarant 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutartį Nr. 11/04/131 ZKS, tiek 2005 m. gegužės 24 d. Lizingo sutartį Nr. 11/04/131 buvo ( - ), o anksčiau paminėtais dokumentais tik teisiškai įformintas Staklių perdavimas ir priėmimas, tokiu būdu išvengiant ateityje galinčių kilti nesusipratimų tarp sutarčių šalių.

50Byloje yra duomenų ir apie tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o. 2012 m. sausio 4 d. raštu, adresuotu OKZ Holding a.s., informavo OKZ Holding a.s., jog nutraukė Lizingo sutartį Nr. 11/04/131, pagal kurią finansuojamu objektu buvo profilių lenkimo staklės Planet 60, CH60/0156/NB, 2005 m. (I t., b. l. 15-17). Kaip matyti iš šio rašto, jame nurodyta, kad paminėta lizingo sutartis nutraukiama dėl to, jog delsiami vykdyti finansiniai įsipareigojimai, sutartis pasibaigia šio pranešimo gavimo dieną, lizingo objektą reikia grąžinti geros būklės, su visais priedais, įskaitant visus gautus iš tiekėjo dokumentus bei techninius dokumentus, be kita ko, įspėjama, jog negrąžinus lizingo objekto tinkamai ir laiku, toks veiksmas gali būti įregistruotas kaip nusikalstama veika neteisėtai naudojantis kito asmens nuosavybe, sumokėti išlaidas už objekto grąžinimą ir neteisėtą naudojimąsi objektu. Iš šio rašto užsienio kalba galima teigti, kad nurodyto pranešimo gavėjo vardu pranešimą apie sutarties nutraukimą pasirašė D. I., t. y. tas pats asmuo, kuris OKZ Holding a. s vardu pasirašė 2005 m. birželio 2 d. Lizingo objektų perdavimo–priėmimo aktą pagal LS Nr. 11/04/131.

51Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (pardavėjas) ir IVP systems a.s. (pirkėjas) (pirkėjas šią sutartį pasirašė 2012 m. vasario 13 d.) 2012 m. vasario 14 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurios II.1 punktą pirkėjas iš pardavėjo nusipirko 25 objektus (mechanizmų komplektus), nurodytus šios Sutarties Priede Nr. 2 (I t., b. l. 23-25, 26, 27). Sutartyje, be kita ko, sutarties šalys sulygo, kad pirkėjas taps objektų savininku tik tuomet, kai sumokės pardavėjui visą pirkimo kainą (Sutarties II.2 punktas), o pagal Sutarties II.3 punktą – pirkėjas pareiškė, kad gerai žino techninę objektų būklę, tokios būklės objektus perka, Sutarties sudarymo dieną objektus turi pas save ir prisiima turto sugadinimo riziką. Iš sutarties turinio matyti, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o. prieš tai buvo sudariusi 28 lizingo sutartis su OKZ Holding a.s., iš jų ir 2005 m. gegužės 24 d. Lizingo sutartį Nr. 11/04/131 (Priede Nr. 1 nurodyta 2005 m. birželio 2 d. sutartis Nr. 1104131), kuri buvo nutraukta prieš terminą kreditoriaus (Raiffeisen–Leasing, s.r.o.) iniciatyva 2012 m. sausio 5 d. (Sutarties I.2 punktas). Sutarties Priede Nr. 2 nurodyta, kad IVP systems a.s. (pirkėjas; ieškovas) pagal 2005 m. birželio 2 d. sutartį Nr. 1104131 įsigyja profilių lenkimo stakles už 350 000 Čekijos kronų. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad IVP systems a.s. pagal Sutartį 2012 m. vasario 15 d. atliko pavedimą Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (I t., b. l. 30, 32, 88, 90).

52Be kita ko, byloje nustatyta, kad iš esmės sudarant anksčiau nurodytą 2012 m. vasario 14 d. Sutartį, 2012 m. vasario 14 d. Turto arešto aktu (arešto mastas 90 566,69 Lt) trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ reikalavimams tenkinti, buvo areštuotas metalo profilių valcavimo staklių komplektas su valdymo pultu 3 vnt. valcų prie staklių, PARMIGIANI, tipas Planet, pagamintos 2005 metais, italų gamybos, identifikacinis Nr. CH60/0156/NB, priklausančios (savininkas) OKZ Holding a.s., ( - ), daikto vertė – neįvertinta (I t., b. l. 39-40). Patikslintame 2012 m. vasario 14 d. Turto arešto akte Nr. 0312001521 (2012 m. vasario 17 d.) nurodyta, kad areštuotas turtas yra BUAB „OKZ Holding Baltija“ įmonės teritorijoje ir šį turtą pavedama saugoti BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriui UAB „Jonvita“ (I t., b. l. 41-42). Byloje taip pat yra duomenų apie tai, kad atsižvelgiant į tai, jog OKZ Holding a.s. 2012 m. kovo 21 d. buvo iškelta bankroto byla, todėl išieškotojui (trečiajam asmeniui) UAB „Rywal LT“ buvo grąžinti vykdomieji raštai dėl piniginių sumų ir palūkanų išieškojimo iš OKZ Holding a.s. (II t., b. l. 139-140).

53OKZ Holding a.s. bankroto administratorius V. S. 2014 m. sausio 9 d. rašte „Dėl sutarties dėl metalo profilių lenkimo staklių pirkimo“ nurodė, kad 2005 m. gegužės 25 d. Raiffeisen–Leasing, s.r.o., kaip savininkas, o OKZ Holding a.s., kaip nuomininkas, sudarė nuomos sutartį Nr. 11/04/131 pagal kurią Raiffeisen–Leasing, s.r.o išnuomojo profilio lenkimo stakles OKZ Holding a.s., remiantis kurios pirmu straipsniu metalo profilių lenkimo staklės (2005 m.; gamybos tipas – Planet; gamintojas – PARMIGIANI MACCHINE, Italy, SKP – 2940) buvo įrengtos UAB „OKZ Holding Baltija“ gamybos patalpose, ( - ). Metalo profilių lenkimo staklės ten buvo visą laiką, kol galiojo nuomos sutartis ir ją naudojo OKZ Holding filialas – OKZ Baltija. 2012 m. sausio 4 d. anksčiau laiko Raiffeisen– Leasing, s.r.o. nutraukė nuomos sutartį, pateikdama apie tai pranešimą, kuris buvo pristatytas OKZ Holding 2012 m. sausio 5 d. ir nuo šios datos nuomos sutartis nustojo galioti (II t., b. l. 81, 97).

54BUAB „OKZ Holding Baltija“ 2014 m. sausio 13 d. rašte „Dėl papildomų dokumentų pateikimo“ nurodė, kad įrodymų, patvirtinančių, jog bendrovės apskaitoje buvo apskaitytos Staklės, bankroto administratorius negali pateikti, nes dokumentai jam nebuvo perduoti. Atsakovas teigė, kad dokumentai galbūt yra buvusio vadovo žinioje, kuris gali būti susijęs su ieškovu ir nėra suinteresuotas perduoti visų atsakovui nuosavybės teisę į ginčo stakles patvirtinančių dokumentų (II t., b. l. 43-44).

55Iš bylos rašytinių įrodymų, inter alia teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenų matyti, kad nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovo BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ naudotis profilių lenkimo staklėmis Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB, esančiomis pas atsakovą, jas perduoti naudotis kitiems asmenims ir sudaryti su kitais asmenimis bet kokius sandorius dėl šio turto ar atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sumažinti šio turto vertę (III t., b. l. 126-127; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2372/2013, paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (III t., b. l. 128-131; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ieškovas pateikė duomenis, kad staklės Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB, yra užplombuotos 2013 m. rugsėjo 19 d. Staklių užplombavimo aktu Nr. S-14151 (III t., b. l. 123, 124-125).

56Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visetą, prieina prie išvados, kad byloje nėra pagrindo teigti, jog Staklės, kurias ieškovas įsigijo Sutartimi, nėra tos pačios staklės, kurios yra pas atsakovą. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo pozicija, kad aplinkybę, jog tai yra tos pačios Staklės, kurias jis prašo grąžinti pagal byloje pareikštą vindikacinį ieškinį, patvirtina tiek Staklių pagaminimo metai, tiek jų tipas, gamintojo pavadinimas bei ant Staklių esantis jų numeris.

57Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek šią bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atsakovas laikėsi ir laikosi pozicijos, kad ieškovas neįrodė, jog Staklės, esančios patalpose ( - ), priklauso nuosavybės teise ieškovui. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija šių apelianto argumentų nepripažįsta pagrįstais. Pirmiau ištirtų bylos faktinių aplinkybių visuma akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovas IVP systems a.s. nuosavybės teises į Stakles įgijo 2012 m. vasario 14 d. Sutarties pagrindu ir pagal šią Sutartį ieškovas įgijo teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų valdyti, naudoti bei disponuoti Staklėmis nuo to momento, kai už įsigyjamas Stakles buvo sumokėta visa Staklių kaina, o bylos duomenimis, kaip teisingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, tokiu momentu pripažintina kita diena po ieškovo 2012 m. vasario 15 d. atlikto pavedimo Raiffeisen–Leasing, s.r.o. Taigi iš esmės teisėtu Staklių savininku ieškovas tapo nuo 2012 m. vasario 16 d., o atsakovas tuo pačiu Stakles nuo paminėtos datos valdo be teisėto pagrindo. Kaip minėta, bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas, tačiau anksčiau nustatytų bylos aplinkybių atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė (CPK 178 ir 314 straipsniai).

58Atsakovo išskiriama aplinkybė, kad staklės, kurios yra pas atsakovą ir yra įtrauktos į bendrovės balansą, todėl jos yra atsakovo nuosavybė, taip pat nesuteikia pagrindo vertinti bylos aplinkybes, susijusias su Staklių nuosavybe, kitaip nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad kilnojamųjų daiktų įtraukimas į bendrovės balansą dar savaime nereiškia, jog tam tikra įmonė tokį daiktą valdo būtent nuosavybės teise, nes nuosavybės teisės į daiktą gali būti įgyjamos, pavyzdžiui, pagal sandorius; paveldėjimu; pasisavinant vaisius ir pajamas; pagaminant naują daiktą; pasisavinant bešeimininkį daiktą; pasisavinant laukinius gyvūnus, laukines ir namines bites; pasisavinant bepriežiūrius ir priklydusius naminius gyvūnus; pasisavinant radinį, lobį; atlygintinai paimant netinkamai laikomas kultūros vertybes ir kitus daiktus (turtą) visuomenės poreikiams; konfiskuojant ar kitu būdu už pažeidimus paimant pagal įstatymą daiktus (turtą); įgyjamąja senatimi; kitais įstatymo nustatytais pagrindais (CK 4.47 straipsnis), o tokių aplinkybių šioje konkrečioje byloje nenustatyta. Kita vertus, pastebėtina, kad buvęs BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorius UAB „Jonvita“ atskirajame skunde dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria UAB „Jonvita“ buvo atstatydinta iš bendrovės administratoriaus pareigų, tvirtino, kad „pilnas metalo profilių valcavimo staklių komplektas su valdymo pultu ir 3 vnt. valcų prie staklių (PARMIGIANI, tipas – Planet 60, pagamintos 2005 m., italų gamybos, ident. Nr. CH/60/0156/NB) priklauso vienai Čekijos lizingo bendrovei“ (I t., b. l. 53-56). Pagal bylos duomenis, tokios staklės nuosavybės teise nuo 2005 m. gegužės 24 d. iki 2012 m. vasario 16 d. – priklausė būtent Raiffeisen–Leasing, s.r.o.

59Nesutikdama su atsakovo argumentais, kad Staklės nėra individualizuotos, jų numeris yra serijinis, visų pirma, teisėjų kolegija nurodo, jog, kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų, UAB „OKZ Holding Baltija“ (kurios buveinė nuo 2005 m. spalio 5 d. ( - )) buvo įsteigta 2003 m. liepos 4 d., o šios bendrovės steigėja yra Čekijos įmonė – OKZ Holding a.s., pagrindinė įmonės veikla: rezervuarų projektavimas, gamyba ir montavimas, metalo konstrukcijų bei technologinių įrenginių gamyba, vamzdynų, įrengimų ir metalo konstrukcijų montavimas, dažymo darbai; 2004–2005 metais ( - ) buvo įsigytas gamybinis pastatas, jis rekonstruotas ir pradėta montuoti moderni metalo konstrukcijų gamybos technologinė įranga, 2004–2005 metais sumontuoti 6 (šeši) 12,5 t keliamosios galios kranai, horizontalūs 4 volų PARMIGIANI valcai, lakštui iki 65 mm storio valcuoti, PARMAGIANI valcai vamzdžiams bei profiliams valcuoti bei daugelis kitų staklių; investicijų šaltinis – motininė įmonė OKZ Holding a.s. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Juridinių asmenų registro duomenys taip pat patvirtina, kad UAB „OKZ Holding Baltija“ vadovu – direktoriumi nuo 2003 m. liepos 4 d. iki 2012 m. sausio 19 d. buvo D. I. (( - )), o OKZ Holding a.s. nuo 2007 m. gruodžio 17 d. buvo akcininke (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Antra, aplinkybę, kad Staklės atsakovui buvo perduotos iš esmės nuo 2005 m. birželio 2 d., o šios sumontuotos UAB „OKZ Holding Baltija“, ( - ), nuo 2005 m. birželio 13 d., patvirtina tiek 2005 m. birželio 2 d. Lizingo objektų perdavimo–priėmimo aktas pagal LS Nr. 11/04/131, tiek Deklaracija, o taip pat ir Išperkamosios nuomos produkto pagal Lizingo sutartį Nr. 11/04/131 perdavimo–priėmimo protokolas, kurį, beje pasirašė D. I., t. y. UAB „OKZ Holding Baltija“ direktorius, o, kaip nurodyta anksčiau šioje nutartyje, byloje nepateikta duomenų, jog atsakovas UAB „OKZ Holding Baltija“ būtų išreiškusi kokius nors prieštaravimus, jog nesutinka, kad Staklių vieta būtų kita, nei buvo susitarta 2005 m. gegužės 24 d. Lizingo sutartimi ir / ar nurodyta paminėtuose protokole bei deklaracijoje. Trečia, byloje ištirtų įrodymų visuma, neleidžia apeliacinio teismo teisėjų kolegijai formuoti išvadą, kad byloje esantys duomenys, identifikuojantys Stakles, o būtent Staklių numeris, yra serijinis. Byloje nepateikta duomenų, pavyzdžiui, Staklių gamintojo – PARMIGIANI MACCHINE (Italy) paaiškinimų, kurie paneigtų aplinkybę, kad iš tikrųjų Staklių Nr. CH/60/0156/NB nėra jų (staklių) identifikacinis numeris.

60Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas yra iš dalies teisus tvirtindamas, kad ieškovas prisiėmė riziką pasirašydamas priėmimo–perdavimo aktą ir nurodydamas, jog Staklės yra perduotos ieškovui, nors faktiškai jos nebuvo perduotos, nes, kaip minėta, pagal Sutarties II.3 punktą – pirkėjas (ieškovas) pareiškė, kad gerai žino techninę objektų būklę, tokios būklės objektus perka, Sutarties sudarymo dieną objektus turi pas save ir prisiima turto sugadinimo riziką, tačiau vien ši aplinkybė negali paneigti Ieškovo nuosavybės teisių į objektą – Stakles, ypatingai įvertinus tą aplinkybę, jog nuo 2005 m. birželio 13 d. Staklės buvo ( - ), jomis naudojosi ir jas valdė ( - ) įsteigta dukterinė OKZ Holding a.s. įmonė – UAB „OKZ Holding Baltija“, kuri Staklėmis teisėtai naudojosi tik iki 2012 m. sausio 5 d., t. y. iki Raiffeisen–Leasing, s.r.o. nutraukė Lizingo sutartį Nr. 11/04/131, pagal kurią finansuojamu objektu buvo profilių lenkimo staklės Planet 60, CH60/0156/NB, 2005 m. (I t., b. l. 15-17). Be to, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, Raiffeisen–Leasing, s.r.o. 2012 m. sausio 4 d. rašte pareikalavo iš OKZ Holding a.s. grąžinti lizingo objektą – Stakles ir įspėjo, kad negrąžinus lizingo objekto tinkamai ir laiku, toks veiksmas gali būti įregistruotas kaip nusikalstama veika neteisėtai naudojantis kito asmens nuosavybe, sumokėti išlaidas už objekto grąžinimą ir neteisėtą naudojimąsi objektu, o pranešimą dėl lizingo sutarties nutraukimo gavėjo vardu (OKZ Holding a.s.) pasirašė D. I., t. y. tas pats asmuo, kuris OKZ Holding a.s. vardu pasirašė 2005 m. birželio 2 d. Lizingo objektų perdavimo–priėmimo aktą pagal LS Nr. 11/04/131, o taip pat kuris tuo pačiu buvo ir OKZ Holding a.s. dukterinės įmonės, veikiančios ( - ) – atsakovo, direktorius. Šioje byloje ištirtos ir įvertintos nurodytos aplinkybės apeliacinio teismo teisėjų kolegijai suteikia tiek faktines, tiek teisines prielaidas daryti išvadą, kad OKZ Holding a.s. jau nuo 2012 m. sausio 5 d. turėjo pareigą grąžinti Stakles jų teisėtam savininkui Raiffeisen–Leasing, s.r.o., kuris Stakles nuosavybės teise valdė nuo 2005 m. gegužės 24 d., tačiau šios pareigos nevykdė. Teisėjų kolegijos vertinimu, tikėtina, kad OKZ Holding a.s. šios pareigos iš esmės neįvykdė dėl to, jog šiai bendrovei grėsė bankrotas, nes, kaip minėta, netrukus po Sutarties sudarymo, praėjus šiek tiek daugiau nei 1 (vienam) mėnesiui, OKZ Holding a.s. 2012 m. kovo 21 d. buvo iškelta bankroto byla, o atsakovui, kaip OKZ Holding a.s. dukterinei įmonei, bankroto byla buvo iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2012 m. sausio 12 d. Taigi nagrinėjamos bylos kontekste ieškovo rizika pasireiškė tuo, kad jis, savo teises ir teisėtus turi ginti Lietuvos Respublikos teismuose, samdytis advokatus, patirti bylinėjimosi išlaidas bei Stakles parsigabenti savo lėšomis.

61Kaip nurodyta pirmiau šioje nutartyje, tuo atveju, jeigu daikto savininko prievoliniai santykiai su asmeniu, pas kurį yra daiktas, nesieja, yra teisinis pagrindas reikšti vindikacinį ieškinį ir tokiu būdu pareikalauti iš faktinio daikto valdytojo grąžinti daiktą natūra. Šioje byloje ieškovas įrodė, kad jis turi nuosavybės teises į Stakles, teisę valdyti Stakles ieškovas yra praradęs be savo valios, Stakles valdo atsakovas, Stakles atsakovas valdo be teisinio pagrindo, Staklės yra natūra bei ieškovo su atsakovu nesiejo ir nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Šioje nutartyje anksčiau jau konstatuota, kad ieškovas nuosavybės teises į Stakles įgijo nuo to momento, kai Čekijos lizingo įmonei Raiffeisen–Leasing, s.r.o. sumokėjo visą Sutartyje šalių sulygtą kainą, t. y. 2012 m. vasario 15 d. atlikęs pavedimą į nurodytos bendrovės banko sąskaitą. Atsakovas nuosavybės teisėmis, Staklių nevaldė, Stakles atsakovas, kaip dukterinė OKZ Holding a.s. bendrovė, naudojo ir valdė pagal 2005 m. gegužės 24 d. Lizingo sutartį Nr. 11/04/131. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad OKZ Holding a.s. nuosavybės teisės į Stakles taip pat neturėjo, o nuosavybės teises į jas Raiffeisen–Leasing, s.r.o. buvo perleistos dar 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutartimi Nr. 11/04/131 ZKS. Atsakovas, kaip OKZ Holding a.s. dukterinė įmonė, nuo to momento, kai nuosavybės teisės buvo perleistos ieškovui, iš tiesų jas pradėjo valdyti neteisėtai ir ši aplinkybė atsakovui turėjo būti žinoma, nes, kaip minėta, pranešimą apie 2005 m. gegužės 24 d. Lizingo sutarties Nr. 11/04/131 nutraukimą nuo 2012 m. sausio 5 d. pasirašė D. I., kuris buvo atsakovo direktorius. Be to, byloje nustatyta, kad ieškovas 2012 m. gegužės 14 d. kreipėsi į atsakovo bankroto administratorių su prašymu perduoti / leisti pasiimti Stakles (I t., b. l. 33). Taigi OKZ Holding a.s. negrąžinus Staklių Raiffeisen–Leasing, s.r.o., taip pat BUAB „OKZ Holding Baltija“ neperdavus ir / ar neleidus ieškovui pasiimti Stakles, darytina išvada, kad ieškovas ginčo staklių valdymą prarado be savo valios. Staklės yra natūra, jos yra atsakovo teritorijoje ir šią aplinkybę patvirtina 2013 m. rugsėjo 19 d. Staklių užplombavimo aktas Nr. S-14151. Nagrinėjamu atveju prievoliniai santykiai buvo susiklostę tik tarp OKZ Holding a.s. ir Raiffeisen–Leasing, s.r.o., o taip pat ieškovo ir Raiffeisen–Leasing, s.r.o. Staklių savininkas yra ieškovas, o ieškovo ir atsakovo nesiejo nei jokie prievoliniai teisiniai santykiai, nei kokie nors kiti santykiai bei ryšiai, atsakovas nebuvo nė vienos iš anksčiau nurodytų sutarčių šalimi, atsakovas Stakles tik naudojo savo veikloje. Aplinkybė, kad šiuo metu atsakovas yra bankrutuojanti bendrovė, nepanaikina atsakovo pareigos jam nuosavybės teise nevaldomą daiktą grąžinti teisėtam jo savininkui, nes, kaip žinoma, iš neteisės atsirasti teisė negali (lot. ex injuria jus non oritur). Teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei nurodo apeliantas, nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos, kurios būtinos tam, jog būtų galima tenkinti ieškovo pareikštą vindikacinį ieškinį, tuo pačiu pripažįsta nepagrįstais atsakovo argumentus, kad ieškovas pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą.

62Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, objektyviai ir visapusiškai ištyrusi šios konkrečios bylos faktines bei teisines aplinkybes, įvertinusi aptartų sutarčių sudarymo aplinkybes, sutarčių šalių elgesį po sutarčių sudarymo, taip pat aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu, taip pat ir į sutarčių nuostatų lingvistinę reikšmę (CK 6.193–6.195 straipsniai), ypatingai atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra duomenų, jog Sutartis būtų nuginčyta, apeliacinio teismo teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas padarė bylos įrodymais pagrįstą bei teisingą išvadą, jog ieškovas pasirinko tinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, pagrįstai pareiškė vindikacinį ieškinį, ieškovas yra teisėtas Staklių savininkas, nuosavybės teisę į Stakles ieškovas įgijo Sutartimi, o atsakovas nepaneigė šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, susijusių su ieškovo nuosavybės teisių įgijimu į Stakles, ir tuo pačiu neįrodė savo teiginių, kad Staklės, kurias ieškovas įsigijo iš pardavėjo, nebuvo kada nors perduotos atsakovui ir jog tai ne tos pačios Staklės. Pirmosios instancijos teismo išvada atitinka logikos dėsnius, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą BUAB „OKZ Holding Baltija“ perduoti ieškovui IVP systems a.s. priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH/60/0156/NB.

63Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos anksčiau padarytos išvados šioje konkrečioje byloje nepaneigia ir atsakovo akcentuojama aplinkybė, kad Sutarties sudarymo momentu Staklės buvo areštuotos, todėl jos negalėjo būti Sutarties objektu.

64Iš tikrųjų, sudarant Sutartį, kaip jau ir buvo nurodyta anksčiau šioje nutartyje, bylos duomenimis 2012 m. vasario 14 d. Turto arešto aktu (arešto mastas 90 566,69 Lt) trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ reikalavimams tenkinti, buvo areštuotas metalo profilių valcavimo staklių komplektas su valdymo pultu 3 vnt. valcų prie staklių, PARMIGIANI, tipas Planet, pagamintos 2005 metais, italų gamybos, identifikacinis Nr. CH60/0156/NB. Šiame akte nurodyta, kad areštuojamo turto savininkas yra OKZ Holding a.s., ( - ), daikto vertė – neįvertinta, ir šį turtą pavedama saugoti OKZ Holding a.s., vėliau Patikslintame 2012 m. vasario 14 d. Turto arešto akte Nr. 0312001521 (2012 m. vasario 17 d.) nurodyta, kad areštuotas turtas yra BUAB „OKZ Holding Baltija“ įmonės teritorijoje ir šį turtą pavedama saugoti BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriui UAB „Jonvita“, tačiau, kaip jau nustatyta šioje byloje, OKZ Holding a.s. aptariamo turto savininku nėra nuo 2005 m. gegužės 24 d., nuo šios datos iš esmės iki 2012 m. vasario 16 d. teisėtu turto savininku buvo Raiffeisen–Leasing, s.r.o.

65Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad disponavimo teisės apribojimas – tai teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas. Tai reiškia, kad, areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti, yra negalimi jokie susitarimai dėl areštuoto turto pardavimo, o jei tokie sudaromi, – yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2013).

66Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad turto arešto aktas yra dokumentas, kuriuo įforminamas valstybės institucijos (pareigūno) sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre. Pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas turto arešto aktų registre. Turto arešto aktų registre registruojami teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis).

67CPK 625 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad turto areštas įsigalioja nuo turto arešto akto paskelbimo skolininkui, o jeigu nėra galimybės paskelbti, – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre. Remiantis CPK 679 straipsniu turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu šis yra sudarytas, įteikiami išieškotojui ir skolininkui pasirašytinai. Jeigu įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta.

68Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, o taip pat visomis įmanomomis priemonėmis patikrinusi visų prieinamų informacinių sistemų bei registrų, įskaitant, bet neapsiribojant ir Turto arešto aktų registro duomenis, tačiau nenustačiusi, kad apie turto areštą (Stakles) jo savininkui – Raiffeisen–Leasing, s.r.o. būtų buvę pranešta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje nėra pagrindo teigti, kad 2012 m. vasario 14 d. Staklės negalėjo būti Sutarties objektu.

69Kita vertus, teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantas (atsakovas) ginčo atveju neįrodinėjo, jog turto arešto aktas buvo įregistruotas turto arešto aktų registre, Raiffeisen–Leasing, s.r.o., kuris nuosavybės teises į areštuotą turtą įgijo dar 2005 m. gegužės 24 d, apie Staklių areštą buvo informuotas, be to, kaip minėta, byloje nėra duomenų, kad Sutartis būtų nuginčyta, o Staklės buvo areštuotos trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ reikalavimas tenkinti pagal Vilniaus miesto 22-ojo notarų biuro 2011 m. rugsėjo 1 d. vykdomąjį įrašą Nr. JS-8627 (CPK 178 straipsnis, 179 straipsnio 3 dalis, 314 straipsnis).

70Esant pirmiau nustatytoms ir šioje nutartyje nurodytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai atliko ginčo faktinio ir teisinio aspektų analizę, t. y. atskleidė pagrindines faktines ir teisines bylos aplinkybes (atskleidė bylos esmę), pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas galiojančios teisės, bylos faktų bei jų vertinimo požiūriu, priimtas nepažeidus proceso teisės normų. Dėl šių priežasčių atsakovo apeliacinis skundas nepripažįstamas pagrįstu ir tenkintinu, todėl atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

71Dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

72Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priėmęs skundžiamą sprendimą, nutarė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. (nurodyta 2013 m. vasario 10 d.) nutartį, kuria ieškovas IVP systems a.s. buvo įpareigotas iki 2014 m. kovo 7 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 40 000 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją siekiant užtikrinti atsakovo BUAB „OKZ Holding Baltija“ nuostolių, galimų dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-898-XX/2013 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą.

73Atsakovas (apeliantas) apeliaciniame skunde prašo palikti galioti nurodytą įpareigojimą, kuris buvo taikytas prieš ieškovą, o tuo atveju, jeigu ieškovas tokios pareigos nevykdys, taikyti CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisines pasekmes ir panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį, kuria iš dalies buvo patenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir ieškovas įpareigotas iki 2014 m. kovo 7 d. įmokėti į Šiaulių apygardos teismo sąskaitą 40 000 Lt arba pateikti šios sumos banko garantiją siekiant užtikrinti nuostolių, galimų dėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-898-XX/2013 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą, panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atsakovo BUAB „OKZ Holding Baltija“ prašymą dėl 120 000 Lt nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė.

74Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, spręstina, kad atsakovo prašymas ad hoc prarado teisinę reikšmę, nes nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas dar 2014 m. balandžio 14 d. buvo išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliacinis skundas Šiaulių apygardos teismui buvo išsiųstas 2014 m. balandžio 16 d., o Šiaulių apygardos teisme gautas 2014 m. balandžio 22 d. (IV t., b. l. 30-39, 40, 53-57; Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenys; CPK 179 straipsnio 3 dalis). Dėl nurodytų priežasčių atsakovo prašymas netenkintinas.

75Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi, konstatavęs... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atstatydino UAB... 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi UAB “OKZ Holding... 7. Ieškovas IVP systems a.s. kreipėsi į teismą su vindikaciniu ieškiniu,... 8. Ieškovas tvirtino, kad lizingo bendrovė Raiffeisen–Leasing, s.r.o. (toliau... 9. Ieškovas paaiškino ir tai, kad lizingo davėjas, nutraukęs lizingo sutartis... 10. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad nepaisant to, jog Staklių perdavimas... 11. Ieškovas, be kita ko, nurodė, kad Staklės atsakovui buvo perduotos 2005 m.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino... 14. Teismas nustatė, kad lizingo davėjas 2012 m. vasario 14 d. sudarė Sutartį,... 15. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendė, kad nagrinėjamu atveju... 16. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas ieškovo... 17. Teismas nustatė, kad ieškovas realiai Staklėmis nedisponavo, tačiau byloje... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 20. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 21. Ieškovas IVP systems a.s. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 22. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Ieškovo IVP systems a.s. reikalavimas įpareigoti atsakovą BUAB „OKZ... 27. Atsakovas, atsikirsdamas į nurodytus ieškovo argumentus, tvirtino, kad... 28. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bylos įrodymų... 29. Apeliaciniame skunde atsakovas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą,... 30. Kadangi atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo... 31. Vertindama ir nagrinėdama apelianto (atsakovo) argumentus, susijusius su tuo,... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 33. Teismas, ištyręs visus įrodymus ir laikydamas, kad yra pagrindas nuspręsti... 34. Kasacinis teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimais,... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į... 36. Nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo BUAB „OKZ Holding... 37. Teismas, nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą, vertindamas įrodymus ir... 38. Nagrinėjant ir vertinant, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai ir... 39. Teisės teorijoje ir teismų praktikoje yra skiriami daiktinių ir prievolinių... 40. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje,... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje ne kartą pabrėžta ir... 42. Remiantis Lietuvos civiline teise ir kasacinio teismo praktika pastebėtina,... 43. Kaip jau buvo nurodyta šioje nutartyje, pagal CPK 178 straipsnį šalys turi... 44. Teisėjų kolegija, apibendrinusi tai, kas pasakyta, konstatuoja, kad... 45. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos šalių nurodytus bylos faktinius ir... 46. Byloje nustatyta, kad OKZ Holding a.s. (pardavėjas) ir Raiffeisen–Leasing,... 47. Kaip ir buvo susitarusios 2005 m. gegužės 24 d. Pirkimo sutarties Nr.... 48. Byloje yra pateikti duomenys ir apie tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o.... 49. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2005 m. birželio 2 d. Lizingo objektų... 50. Byloje yra duomenų ir apie tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o. 2012 m.... 51. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad Raiffeisen–Leasing, s.r.o.... 52. Be kita ko, byloje nustatyta, kad iš esmės sudarant anksčiau nurodytą 2012... 53. OKZ Holding a.s. bankroto administratorius V. S. 2014 m. sausio 9 d. rašte... 54. BUAB „OKZ Holding Baltija“ 2014 m. sausio 13 d. rašte „Dėl papildomų... 55. Iš bylos rašytinių įrodymų, inter alia teismų informacinės sistemos... 56. Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi bylos rašytinių įrodymų... 57. Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek šią bylą... 58. Atsakovo išskiriama aplinkybė, kad staklės, kurios yra pas atsakovą ir yra... 59. Nesutikdama su atsakovo argumentais, kad Staklės nėra individualizuotos, jų... 60. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas yra iš dalies teisus tvirtindamas, kad... 61. Kaip nurodyta pirmiau šioje nutartyje, tuo atveju, jeigu daikto savininko... 62. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, objektyviai ir visapusiškai ištyrusi... 63. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos anksčiau padarytos išvados šioje... 64. Iš tikrųjų, sudarant Sutartį, kaip jau ir buvo nurodyta anksčiau šioje... 65. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad disponavimo teisės apribojimas... 66. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – ir... 67. CPK 625 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad turto areštas įsigalioja nuo... 68. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, o taip pat visomis įmanomomis... 69. Kita vertus, teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantas (atsakovas) ginčo... 70. Esant pirmiau nustatytoms ir šioje nutartyje nurodytoms bylos faktinėms ir... 71. Dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 72. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priėmęs... 73. Atsakovas (apeliantas) apeliaciniame skunde prašo palikti galioti nurodytą... 74. Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, spręstina, kad atsakovo prašymas ad hoc... 75. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 76. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą....