Byla 2-83-494/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkes teismo teiseja Dalia Zeniauskaite, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui I.Balsiui, S. V. (V.), atsakovo atstovei advokatei S.Dusevicienei, treciajam asmeniui Ž. M., teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo ( - )ieškini atsakovui ( - ), treciajam asmeniui Ž. M. del skolos priteisimo ir

2n u s t a t e:

3Ieškovas ( - ) ieškiniu praše iš atsakovo ( - )priteisti: 1) 7261,01 Lt isiskolinima už pagal Rangos sutarti atliktus darbus; 2) 6510,08 Lt isiskolinima už pagal Sutarti isigytas prekes; 3) 193,14 Lt delspinigius, apskaiciuotus pagal Rangos sutarti; 4) 2122,29 Lt delspinigius, apskaiciuotus pagal Sutarti; 5) 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas.

4Nurode, kad 2011-08-10 ieškovas kaip vykdytojas ir atsakovas kaip užsakovas, sudare Rangos sutarti Nr. ( - ) (toliau – Rangos sutartis), kurios pagrindu ieškovas isipareigojo savo rizika ir medžiagomis atlikti rangos sutartyje nurodytus darbus ir perduoti atliktu darbu rezultata atsakovui, o atsakovas isipareigojo priimti faktiškai atliktus darbus ir už juos sumoketi. 2011-10-20 ( - ) (dabar ( - )), kaip pardavejas ir atsakovas, kaip pirkejas, taip pat sudare pirkimo –pardavimo sutarti Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas isipareigojo perduoti jam nuosavybes teise priklausancius gelžbetoninius gaminius atsakovo nuosavyben, o atsakovas isipareigojo priimti prekes ir sumoketi už jas nustatyta pinigu suma šios sutarties numatytomis salygomis ir tvarka.

5Atsakovas Rangos sutarties pagrindu susitare su ieškovu del darbu iš viso už 97110,68 Lt. Darbai buvo ivykdyti tinkamai ir laiku, tai patvirtina ieškovo išrašytas ir atsakovo pasirašytas 2011-10-31 Atliktu darbu aktas, taip pat 2011-10-31 PVM saskaita-faktura KR Nr. ( - ).Rangos sutarties 4.1 p. numato, kad už atliktus darbus atsakovas apmoka per 60 kalendoriniu dienu po galutinio darbu perdavimo-priemimo akto ir saskaitos-fakturos pasirašymo. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu neivykde ir iki šios dienos ieškovui liko skolingas 7261,01 Lt. Atsakovas Sutarties pagrindu isigijo iš ieškovo prekiu iš viso už 18510,08 Lt. Prekiu pirkima-pardavima patvirtina ieškovo išrašyta ir atsakovo tinkamai pasirašyta PVM saskaita-faktura, išrašyta 2011-10-31 Nr. ( - ). Sutarties 6.1 p. numato, kad už isigytas prekes ieškovui atsakovas apmoka per 30 kalendoriniu dienu nuo prekiu pristatymo (priemimo) dienos. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu neivykde ir iki šios dienos ieškovui už isigytas prekes liko skolingas 6510,08 Lt. Iš viso atsakovo skola ieškovui pagal abi sutartis sudaro 13771,09 Lt. Rangos sutarties 15.4 p. numatyta, kad jei atsakovas neatsiskaito už atliktus darbus sutartyje numatytu terminu, atsakovas ieškovui pareikalavus nuo sekancios dienos moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties sumos (be PVM) už kiekviena uždelsta diena. Atsakovas veluoja atsiskaityti nuo 2011-12-31, todel delspinigiai apskaiciuoti už laikotarpi nuo 2011-12-30 iki 2012-05-11 už 133 dienas sudaro 193,14 Lt. Sutarties 6.2 p. numatyta, kad atsakovas laiku neapmokejes už prekes isipareigoja moketi ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie skaiciuojami nuo nesumoketos sumos už kiekviena uždelsta diena. Atsakovas veluoja atsiskaityti už isigytas paslaugas nuo 2011-12-12, todel delspinigiai apskaiciuoti už laikotarpi nuo 2011-11-30 iki 2012-05-11 už 163 dienas sudaro 2122,29 Lt. Iš viso delspinigiai pagal abi sutartis sudaro 2315,43 Lt.

6Teismo posedžio metu ieškovo atstovai, palaikydami ieškinyje nurodytas aplinkybes, praše ieškini tenkinti. Papildomai nurode, kad atsakovas pagal rangos sutarti ieškovo atliktus darbus prieme, darbai atlikti kokybiškai. Tai patvirtina 2011-10-21 atliktu darbu aktas bei PVM saskaita-faktura. 2011-10-21 atliktu darbu aktas yra galutinis darbu perdavimo-priemimo aktas. Pagal šia sutarti atsakovas su ieškovu atsiskaite – sumokejo 93 procentus kainos ir liko skolingas 7261,01 Lt. Pagal rangos sutarti darbai turejo buti atlikti 2011-08-29, o 2011-08-26 šaliu pasirašytu susitarimu buvo pratestas darbu atlikimo terminas iki 2011-10-31. Darbai buvo priduoti 2011-10-31, nors faktiškai jie buvo atlikti 2011-08-31, nes mineta parduotuve ( - ) pradejo veikti jau nuo rugsejo 1 dienos, tai patvirtino ir atsakovas. Atsakovas ieškovui jokiu pretenziju nereiške, atliko mokejima dalimis, o tik po to, kai ieškovas kreipesi i skolu išieškojimo partneri, ieškovui pradejo reikšti pretenzijas ir pateike Apžiuros akta, kuris neaišku kieno ir kada pasirašytas. Tarp šaliu tai ne pirma tokia sutartis. Pagal pirkimo-pardavimo sutarti atsakovas turejo sumoketi 18510,08 Lt, atsakovas gaminius prieme ir liko skolingas 6510,08 Lt. Tokio priedo Nr. ( - ) raštu nebuvo sudaryta, tai galbut sutarties šablonas buvo. Pagal šia sutarti gelžbetonio gaminiai turejo buti pristatyti i ofisa, bet buvo pristatyti kitu adresu, buvo gautas del to nurodymas žodžiu kur pristatyti gaminius, tai buvo Ž. M. ar V. S.. Šalys ne pirmus metus bendradarbiauja. Saskaita po pristatymo buvo nuvežta i atsakovo kontora, buvo pasakyta, kad saskaita bus sutikrinta ir po keliu dienu saskaita bus pasirašyta, taip ir buvo.

7Atsakovas atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad atsakovas 2011-08-10 tarp šaliu sudarytos Rangos sutarties Nr. ( - ) (toliau-rangos sutartis) pagrindu susitare su ieškovu del darbu iš viso už 97110,68 Lt. Ieškovas klaidingai teigia, kad darbai pagal rangos sutarti buvo ivykdyti tinkamai. Nors ieškovas išraše ir atsakovas pasiraše 2011-10-31 atliktu darbu akta, taip pat 2011-10-31 PVM saskaita-faktura ( - ) Nr. ( - ) taciau galutinis darbu rezultatas turi buti priduodamas pagal Rangos sutarties 4.1.1 p., kuris numato, kad už atliktus darbus ieškovui atsakovas apmoka per 60 kalendoriniu dienu po galutinio darbu perdavimo-priemimo akto ir saskaitos-fakturos pasirašymo. Toki galutini atliktu darbu perdavimo-priemimo akta, vadovaujantis Rangos sutarties 4.1.1 p., parengia vykdytojas, t.y. ieškovas. Pažymetina, kad ieškovas iki šios dienos savo isipareigojima – pateikti atsakovui galutini darbu perdavimo akta- neivykde, taigi neigijo teises reikalauti apmokejimo. Atsakovas pasitikejo ieškovu ir didžiaja dali pinigu vis tik apmokejo ( - ), vildamasis, jog ieškovas parengs ir priduos darbus tinkamai kaip sulygta rangos sutartimi. Šiai dienai ieškovui atsakovas nera apmokejes 7261,01 Lt. Remiantis CK 6.655 str. 1 d., atsakovas neprivalo moketi už nekokybiškai atlikta darba. Atsakovas teikia 2012-01-06 apžiuros akta Nr. ( - ), kuriame užfiksuota visa eile ieškovo nekokybiškai atliktu darbu, ko pasekoje atsakovo užsakovas, t.y. ( - ) atsisako atsiskaityti su atsakovu. 2012-05-23 atsakovas kreipesi i ieškova su šia pretenzija ir pareikalavo ištaisyti darbu trukumus ir defektus, taciau ieškovas nesieme jokiu priemoniu nekokybiškai atliktiems darbams ištaisyti, bet kreipesi su ieškiniu i teisma del skolos už nekokybiškai atliktus darbus. Remiantis CK 6.58 str. 1d., akivaizdu, kad ieškovas privalejo pagal rangos sutarties ir istatymo nuostatas pirma pašalinti atliktu darbu defektus ir tik po to reikalauti galutinio atlyginimo.

82011-10-20 ( - ) (dabar ( - )) kaip pardavejas ir atsakovas kaip pirkejas, taip pat sudare pirkimo-pardavimo sutarti (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas isipareigojo perduoti jam nuosavybes teise priklausancius gelžbetoninius gaminius atsakovo nuosavyben, o atsakovas isipareigojo priimti prekes ir sumoketi už jas nustatyta pinigu suma sutarties numatytomis salygomis ir tvarka. Ieškinyje nurodyta, kad minetos sutarties pagrindu atsakovas iš ieškovo isigijo prekiu viso už 18510,08 Lt ir tai patvirtina ieškovo išrašyta ir atsakovo darbuotojo Ž. M. pasirašyta 2011-10-31 PVM saskaita-faktura ( - ). Sutarties 6.1 p. numato, kad už isigytas prekes ieškovui atsakovas apmoka per 30 kalendoriniu dienu nuo prekiu pristatymo (priemimo) dienos. Atsakovas niekada PVM saskaitoje-fakturoje Nr. ( - ) ivardintu gelžbetoniniu plokšciu nera isigijes iš ieškovo. Šiuo metu imoneje yra atliekamas auditas, siekiant nustatyti, kokiu pagrindu atsakovas yra apmokejes ieškovui dali šios saskaitos. Buves atsakovo darbuotojas Ž. M. yra pasirašes 2011-10-31 PVM saskaita-faktura ( - ), taciau šioje saskaitoje-fakturoje atsakovo darbuotojas parašu nera patvirtines, jog saskaitoje-fakturoje išvardintas prekes imone gavo. Prekes perduodamos ne PVM saskaita-faktura, bet, kaip numatyta Sutarties 2.1.1 p. prekes perduodamos sutarties nustatytomis salygomis ir tvarka: Sutarties 3.3 p. sulygta, kad per 2 d. nuo prekiu išsiuntimo, pardavejas praneša pirkejui apie prekiu išsiuntimo data, kieki, skaiciu ar svori, transporto priemones pavadinima ar apibudinima, tikslu prekiu pristatymo vietoje laika; sutarties 3.4 p. numatyta, kad prekes perduodamos ju pristatymo vietoje pirkejo igaliotam asmeniui, pateikusiam igaliojima; sutarties 5 d. „prekiu priemimas“ nustatytomis salygomis.

9Teismo posedžio metu atsakovo atstove nurode, kad ieškinys yra nepagristas. Ieškovas neteisus teigdamas, kad byloje esantis 2011-10-31 Atliktu darbu aktas Nr. ( - ) yra galutinis atliktu darbu aktas. Sutarties 4.1.1 p., šis aktas yra ne perdavimo aktas, o atliktu darbu aktas, tai patvirtina 12.5 p. Darbai priduodami ir pareiga apmoketi atsiranda pasirašius galutini darbu perdavimo akta. Ieškovo pateiktas aktas yra tarpinis aktas, kaip tai numatyta sutartyje. Nors atsakovas dali saskaitos apmokejo, vienok, atsakovas vylesi, kad bus išsprestas klausimas del tinkamo darbu perdavimo užsakovui ir ju tinkamo atlikimo. Ieškovo vadovas gavo ir žinojo apie nekokybiškai atliktus darbus, apie 2012-01-06 apžiuros akta, kuriame užfiksuota visa eile nekokybiškai atliktu darbu, taciau jokiu priemoniu nesieme. Todel atsakovas ir sustabde mokejima už atliktus darbus pagal CK 6.58 str.1d. surašant ši apžiuros akta. Negali atsakyti kodel atsakovas mokejo ieškovui nors darbai nebuvo galutinai atlikti. Tarp šaliu ginco, jog pagal rangos sutarti atsakovas yra skolingas 7261,01 Lt nera, visa kita yra sumoketa. Atsakovas apie Ž. M. pasirašyta PVM saskaita-faktura Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovo vardu buvo isigytos gelžbetonio plokštes sužinojo tik gaves iš ieškovo pretenzija sumoketi skola. Sutartyje del plokšciu igijimo šalys detaliai aptare visas salygas apie prekiu pristatyma, priemima. I byla nera pateikta dokumento, kad pardavejas tinkamai ivykde pareigas ir igijo teise gauti apmokejima už prekes. Prie pirkimo-pardavimo sutarties turetu buti priedas Nr. ( - ), taciau toks priedas nebuvo pasirašytas, tai patvirtino ir ieškovas. Nežinoma kokia prekiu komplektacija turejo buti pristatyta atsakovui. Gavus ieškini atsakovas atliko imoneje audita, kurio išvadoje nurodyta, kad atsakovui nebuvo poreikio isigyti gelžbetonio gaminius. Yra pateiktos atsakovo vidaus taisykles, kuriose numatyta, kad materialines vertybes priima atsakingas asmuo, darydamas tam tikras žymas dokumentuose ir savo parašu patvirtindamas, kad prekes yra gautas. Tokiu atsakingu asmeniu 2010-01-04 atsakovo isakymu buvo paskirtas V. P. ir šio asmens parašo saskaitoje, kurioje pasiraše Ž. M., nera. Dalis sumos už prekes buvo apmoketa, nes buvo sumoketas avansas, Ž. M. pateikus saskaita i buhalterija, o buhaltere neisigilinusi ir apmokejo. Liko neapmoketa 6510,08 Lt.

10Tretysis asmuo Ž. M. parode, kad kai buvo pasirašyta gelžbetonio pirkimo-pardavimo sutartis, jis dirbo ( - )ir turejo teise pasirašyti ant sutarciu, saskaitu-fakturu. Sutarti pasiraše jis, jei ten yra jo parašas, pasiraše ir saskaitoje fakturoje kad prieme prekiu 18510,08 Lt sumai. Tai buvo direktoriaus pavedimu. Jo pavedimu prekes nuvažiavo i objekta pas P., kuris tuo metu buvo ( - )V. S. pažistamas. Jie ir sutare, kad sandoris bus vykdomas, todel atsakovas kaip imone jam padejo. Apie šia sutarti buvo žinoma imoneje. Gal buvo tikslas užsidirbti iš kažko. Jis tu prekiu nemate, bet gavo atsakyma, kad prekes pristatytos pagal adresa. Nekilo abejoniu, kad prekes ne ten buvo pristatytos. Kadangi fizinis asmuo susitare su direktoriumi, tai buvo ju susitarimo reikalas. J. P. buvo atvykes i kontora. Buvo žinomas tas faktas, kad dali pinigu atsakovas sumokejo. Vežima atliko ( - ). Matyt taip ir buvo kad perparduoti tas prekes ir užsidirbti.

11Liudytojas J. P. (P.) parode, kad prieš metus, pusantru dirbo ( - ), o Ž. M. tuomet buvo ( - ), o S. V. buvo ( - )ir buvo ( - ). Per ji (liudytoja) šia imone samde ( - ). Užsakinejo gelžbetonio gaminius. Nuotraukose yra jo namas, pertvaros buvo panaudotos jo namo statybai. Gelžbetoniniai gaminiai, ju kokybe buvo tinkama, pretenziju neturejo. Buvo pristatytos tik perdangos pagal užsakyma iš ( - ), kainos tikslai nepamena 16000 Lt ar 17000 Lt. I jo objekta pristate mašina iš Markuciu. Kai tas medžiagas atveže jo vietoje nebuvo. Jis asmeniškai užmokejo už prekes grynais pinigais atsakovo ofise. Ka buvo užsake, ta ir gavo. Tokio kaip užsakymo nebuvo, tiesiog ofise per pasitarima buvo pateiktas prašymas, nes jis negalejo pilnai sumoketi visu pinigu, tai susitare, kad atsiskaitys dalimis. Jie pasitare ir pasake, kad gali padeti, jokiu dokumentu nepilde, buvo tik žodine sutartis, kadangi jis dirbo ( - ). Jis pirko kaip privatus asmuo, jam jokio cekio nereikejo.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šaliu atsakovo (užsakovas) ir ieškovo (rangovas) 2011-08-10 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) (toliau –Sutartis) (b.l.11-21, 22-26, t.1) pagal kuria rangovas isipareigojo užsakovui vadovaujantis užsakovo pateikto prekybos centre ( - ), projekto reikalavimais bei sutarties priede pateiktas samata, atlikti rangos sutartyje nurodytus darbus ir perduoti užsakovui atliktu darbu rezultata, o užsakovas isipareigojo priimti faktiškai atliktus darbus ir už juos sumoketi (Sutarties 2.1 p.). Sutarties 2.3 p., nustatyta, kad darbai laikomi pilnai baigti prekybos centre ( - ), savininkui ( - ) priemus galutini objekte atliktu statybos-remonto darbu akta; komisijoje dalyvauja ir užsakovas ir vykdytojas. Sutarties 3.1 p. šalys aptare, kad Sutarties kaina detalizuota bendrastatybiniu darbu samatoje (Priedas prie Sutarties), kuri yra neatsiejama Sutarties dalimi; darbai atliekami remiantis sutarties priede(samatoje) nurodytomis kainomis. P. S. 4.1.1 ir 4.2 p.p., atsiskaitymas su vykdytoju vykdomas 60 kalendoriniu dienu begyje po galutinio darbu perdavimo-priemimo akto ir saskaitos fakturos pasirašymo; galutini darbu perdavimo-priemimo akta ruošia vykdytojas; darbu ikainiai yra nurodyti šios Sutarties priede pateiktoje samatoje. Darbu pradžia – Sutarties pasirašymo diena, darbu pabaiga – 2011-08-29; Sutarties ivykdymo terminas yra esmine sutarties salyga (Sutarties 5.1 ir 5.2 p.p.).

14P. S. 6.1 p. nurodytas šaliu teises ir pareigas, užsakovas, tame tarpe, isipareigojo priimti iš vykdytojo atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais (Sutarties 6.1.1 p.); sumoketi vykdytojui Sutartyje numatyta kaina už tinkamai ivykdyta Sutarti (Sutarties 6.1.2 p.); bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiureti atliekamu darbu eiga ir kokybe (Sutarties 6.2.1 p.). O vykdytojas isipareigojo, tame tarpe, nustatytu laiku pradeti atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti atliktu darbu defektus (6.3.2 p.); užsakovui pareikalavus raštu pateikti informacija apie darbu eiga (Sutarties 6.3.5 p.); per užsakovo nustatyta termina privalo atlyginti užsakovui visus nuostolius, susidariusius del vykdytojo netinkamo Sutarties vykdymo (Sutarties 6.3.8 p.). Sutarties 12.1 p. nustate, kad visi pagal Sutarti tinkamai atlikti darbai priimami raštu, šaliu igaliotiems atstovams pasirašius darbu perdavimo-priemimo akta. P. S. 12.5 p., vykdytojas teikia užsakovui tarpinius faktiškai atliktu darbu aktus, kurie nera laikomi darbu perdavimo-priemimo aktais. Patebejes darbu defektus užsakovas gali pareikšti pretenzijas vykdytojui del darbu kokybes; dalyvaujant vykdytojo atstovui, surašomas atitinkamas aktas del defektu (Sutarties 13.4 p.). Sutarties 14.1.1 ir 14.1.2 p. nustatyta, kad Sutarties galiojimas pasibaigia ivykdžius Sutarti, Sutarti nutraukus. Jei vykdytojas neatlieka darbu per Sutartyje nustatyta termina, tuomet, užsakovui pareikalavus, nuo sekancios dienos moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties sumos (be PVM) už kiekviena uždelsta diena. O jei užsakovas neatsiskaito už atliktus darbus Sutartyje nurodytu terminu, užsakovas vykdytojui pareikalavus, nuo sekancios dienos moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos (be PVM) už kiekviena uždelsta diena (Sutarties 15.4 p.). Vykdytojas užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalines atliktu darbu trukumu, moka užsakovui, jam pareikalavus, 200 Lt dydžio bauda už kiekviena kalendorine diena ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su trukumu šalinimu jo lešomis, taip pat jo patirtus nuostolius (Sutarties 15.6 p.).

152011-08-26 Susitarimu (Priedas prie rangos sutarties) „Del rangos sutarties Nr. ( - ) termino pratesimo“ (toliau-Susitarimas) (b.l.27-28, t.1), užsakovas ir vykdytojas sutare pratesti Rangos sutarties Nr. ( - ) ivykdymo termina iki 2011-10-31 (Susitarimo 2.1-2.2 p.p.). Susitarimo 2.3 p. šalys sutare, kad darbai laikomi pilnai baigti prekybos centre ( - ), savininkui ( - ) priemus galutini objekte atliktu statybos-remonto darbu akta; komisijoje dalyvaujant užsakovui su vykdytoju. Susitarime numatytu vykdytojo darbu atlikimas ir ju pridavimas užsakovui yra vykdomas pagal 2011-08-10 sudarytos rangos sutarties Nr. ( - ) nuostatas (Susitarimo 4.1 p.).

16Šaliu suderintoje ir pasirašytoje samatoje (Priedas prie rangos sutarties Nr. ( - )) (b.l.29-31, t.1) nustatyta atliktu darbu kaina 97110,68 Lt.

172011-10-31 šalys pasiraše statybos darbu atliktu darbu Akta Nr. ( - ) (toliau-Aktas), pagal kuri atsakovui darbus perdave ieškovo direktorius, o darbus, viso už 97110,68 Lt, prieme atsakovo ( - )Ž. M. (b.l.32-34, t.1).

182011-10-31 šalys pasiraše PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) atliktu darbu Akto Nr. ( - ) pagrindu (b.l.35, t.1), 97110,68 Lt sumai; saskaita atsakovo vardu pasiraše atsakovo ( - )Ž. M..

192011-10-20 ieškovas (pardavejas) ir atsakovas (pirkejas) sudare pirkimo-pardavimo sutarti Nr. ( - ) – (toliau-pirkimo-pardavimo sutartis) (b.l.36-38, t.1), pagal kuria ieškovas isipareigojo perduoti atsakovo nuosavyben šios sutarties 1.2 p., numatytas prekes – gelžbetoniniai gaminiai, o atsakovas isipareigojo minetas prekes priimti ir sumoketi už jas 18510,08 Lt prekiu kaina, iskaitant pridetines vertes mokesti; šalys sutare, kad šios sutarties priede Nr. ( - ) (ieškovas šio priedo Nr. ( - ) nepateike), nurodytos prekes turi buti pateiktos pirkejui iki 2011-10-31, prekiu pristatymo vieta – ( - ); taip pat šalys sutare, kad per 2 dienas nuo prekiu išsiuntimo, pardavejas praneša pirkejui apie prekiu išsiuntimo data, kieki, skaiciu ar svori, transporto priemones pavadinima ir apibudinima, tikslu prekiu pristatymo vietoje laika; pardavejas perduoda prekes pristatymo vietoje pirkejo igaliotam asmeniui, pateikusiam jo igalinimus patvirtinanti dokumenta (Pirkimo-pardavomo sutarties 1. 1.2, 3.1-3.4 p. p.).

20Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 5.2 p., prekiu priemimas yra pirkejo atliekamas ju kiekio ir kokybes bei kompleksiškumo patikrinimas; pagal 5.4 p., nustates, kad gautu prekiu kokybe ar komplektiškumas neatitinka sutarties normatyviniu dokumentu...reikalavimu ar prekiu kiekis neatitinka nurodyto pirminiuose juridine galia turinciuose buhalterines apskaitos dokumentuose, pirkejas privalo sustabdyti prekiu ir irenginiu priemima, surašyti akta ir ne veliau kaip kita darbo diena pranešti apie tai pardavejui. Pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 ir 6.2 p.p. nustate, kad apmokejimas už pristatytas prekes atliekamas per 30 dienu nuo ju pristatymo (priemimo) dienos, o laiku neapmokejes už prekes, pirkejas isipareigoja moketi pardavejui 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie skaiciuojami nuo nesumoketos sumos už kiekviena praleista diena. sutartis galioja iki 2011-11-30 (7.1 p.).

212011-10-31 ieškovas išraše, o atsakovo ( - )Ž. M. prieme PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) (b.l.39, t.1) del G/b gaminiu už 18510,08 Lt suma.

222012-05-11 ( - ) ieškovo užsakymu, raštu kreipesi i atsakova su pretenzija (b.l.40, t.1) del 193,14 Lt delspinigiu (2011-08-10 rangos sutarties pagrindu); 2122,29 Lt delspinigiu ( 2011-10-20 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ir 1023,98 Lt skolos išieškojimo mokescio sumokejimo.

23Atsakovas 2012-05-14 raštu kreipesi i ieškova (b.l.68, t.1), prašydamas pateikti informacija vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ), t.y. pagal šios sutarties 1.2 p. – parduodamu prekiu specifikacija ir atitikties deklaracijas, parduodamu prekiu priemimo-pardavimo akta; pagal 3.3 p., - pateikti krovinio važtarašti; nurode, kad gavus šiuos dokumentus, apmokes skola.

242012-05-16 atsakovas raštu praneše ( - ) (b.l.69, t.1), kad užgincija skola pagal 2011-10-31 PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) 18510,08 Lt sumai, kadangi nei vienas atsakovo darbuotojas nera prisiemes prekiu pagal šia PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) iš ieškovo; todel atsakovas abejoja del tokio sandorio tikrumo.

252012-05-23 atsakovas raštu kreipesi i ieškova (b.l.70, t.1), nurodydamas, kad ieškovas pagal tarp šaliu sudaryta rangos sutarti Nr. ( - ) darbus pridave atsakovo atsakingam darbuotojui tik 2011-10-31, nors pagal 2011-08-10 pasirašyta rangos sutarti ieškovas tai privalejo ivykdyti iki 2011-08-29; nurode, kad pagrindinis užsakovas ( - ) ne karta kreipesi i atsakova su reikalavimais ištaisyti pastebetus statybos-remonto darbu defektus, pastebetus defektus užsakovas išdeste 2012-01-06 patalpas administruojancios imones „City service“ atstovo surašytame apžiuros akte Nr. ( - ) ir pasiule juos visus ištaisyti, tik po to galetu buti vykdomas galutinis atsiskaitymas už darbus; nurode, kad ieškovui tenka atsakomybe už defektus bei pareikalavo, kad ieškovas iki 2012-06-07 ištaisytu šiuos defektus ir apie tai praneštu atsakovui, priešingu atveju del nekokybiškai atliktu darbu ištaisymo atsakovas kreipsis i kita imone, o iš ieškovo pareikalaus atlyginti atsakovo patirtas išlaidas.

262012-05-28 atsakovas raštu kreipesi i ieškova nurodydamas (b.l.71, t.1), kad atsakovas nera gaves iš ieškovo jokiu prekiu aprašytu 2011-10-20 tarp šaliu sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - ), bei neturi jokiu dokumentu, irodanciu, kad prekes buvo pristatytos i sutartyje nurodyta vieta. Todel prašo anuliuoti atsakovo vardu Ž. M. pasirašyta PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) ir perrašyti ja priemusio ir pasirašiusio asmens Ž. M. vardu.

27Parduotuves ( - ) 2012-01-06 Apžiuros akte Nr. ( - ) (b.l.72-79, t.1) nurodyti defektai ir pastabos nustatyti patalpu apžiuros metu.

28Ž. M. laikotarpyje nuo 2010-12-02 iki 2012-04-06 dirbo ( - ) (b.l.123-127, t.1); atsakovas su Ž. M. 2010-12-01pasiraše visiškos materialines atsakomybes sutarti (b.l.128, t.1), pagal kurios 2 p., jis - Ž. M. privalejo, vykdant darbines funkcijas, pasirašytinai priimti turta iš treciuju asmenu, su kuriais Darbdavys yra sudares pikimo, nuomos, panaudos ar kitus sandorius, pagal kuriuos imonei yra perduodamas turtas; pateikti imones administracijai visus dokumentus, pagal kuriuos tretieji asmenys darbuotojui, veikianciam imones vardu, prieme ar perdave turta. Atsakovo isakymuose „Del parašo patvirtinimo“: 2010-12-07 isakymas Nr. ( - ), galiojo iki 2011-01-31(b.l.129, t.1); 2011-01-31 isakymas Nr. ( - ), galiojo iki 2011-02-28 (b.l.130, t.1);2011-02-01 isakymas Nr. ( - ), galiojo iki 2011-12-31 (b.l.131, t.1); 2012-01-09 isakymas Nr. ( - ), galiojo iki 2013-02-01 (b.l.132, t.1), Ž. M. suteikta teise atstovauti atsakovo imone santykiuose su treciaisiais asmenimis, teisme bei pasirašyti direktoriaus parašu, sudaryti sutartis ir jas pasirašyti.

29Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys, užsiimantys, tame tarpe ir statybos veikla (b.l.11-15, 82-91,t.1). Atsakovas ieškovui pagal PVM saskaita-faktura Nr. ( - )2011-11-18 pervede 20000 Lt, 2011-11-25 – 10000 Lt, 2011-11-30 - 10000 Lt (b.l.105-109, t.2).

30CK 6.193 straipsnio 1 dalyje itvirtinti du svarbus sutarciu aiškinimo principai: 1) kad kiekviena sutartis turi buti aiškinama sažiningai. Be sažiningumo, taip pat butina vadovautis teisingumo ir protingumo principais: 2) kad yra butina aiškintis tikruosius sutarties šaliu ketinimus, o ne vien rašytini sutarties teksta. Aiškinant sutarti, taip pat butina atsižvelgti i susiklosciusius šaliu tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarciu aiškinimo principu – tam tikros sutarties tikslu aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padeti atskleisti tikruosius šaliu ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties ruši, pobudi, vienos ar kitos jos salygos prasme ir pan. Todel teismas, spresdamas del konkrecios sutarties reikšmes, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrineti tikruosius šaliu ketinimus, sutarties esme ir tiksla bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šaliu elgesi po sutarties sudarymo ir kt.

31Aplinkybes, patvirtinancias šaliu tikruosius ketinimus sudarant sandori, butina irodyti leistinomis irodinejimo priemonemis. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad irodinejimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo irodinejant tenka irodinejamu aplinkybiu nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Irodinejimo tikslas – teismo isitikinimas, pagristas byloje esanciu irodymu tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybes, susijusios su ginco dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Fakta galima pripažinti irodytu, jeigu byloje esanciu irodymu pagrindu susiformuoja teismo isitikinimas to fakto buvimu. Irodymu vertinimas pagal CPK 185 straipsni reiškia, kad bet kokios gincui išspresti reikšmingos informacijos irodomaja verte nustato teismas pagal vidini savo isitikinima. Kasacinis teismas ne karta savo nutartyse yra pabrežes, kad teismai, vertindami šaliu pateiktus irodymus, remiasi irodymu pakankamumo taisykle, o išvada del konkrecios faktines aplinkybes egzistavimo daroma pagal vidini teismo isitikinima, grindžiama visapusišku ir objektyviu visu reikšmingu bylos aplinkybiu išnagrinejimu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-04-08 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.). Teismas turi ivertinti ne tik kiekvieno irodymo irodomaja reikšme, bet ir irodymu viseta, ir tik iš irodymu visumos daryti išvadas apie tam tikru irodinejimo dalyku konkrecioje byloje esanciu faktu buvima ar nebuvima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008-02-15 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2011-08-08 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.). Teismas, vertindamas irodymus, turi vadovautis ne tik irodinejimo taisyklemis, bet ir logikos desniais, pagal vidini isitikinima padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008-02-26 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-439/2008 ir kt.).

32Rangos sutarties šaliu teises ir pareigos turi priešpriešini pobudi, t. y. vienos šalies teises atitinka kitos šalies pareigas; rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagu darbus pagal užsakovo nustatytas salygas, laiku ir tinkamos kokybes; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (CK 6.644, 6.645 str. str.).

33Ginco, jog tarp šaliu buvo susikloste statybos rangos teisiniai santykiai, nera.

34CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta termina pastatyti pagal atsakovo užduoti statini arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas isipareigoja sudaryti rangovui butinas darbams atlikti salygas, priimti darbu rezultata ir sumoketi sutartyje nustatyta kaina.

35Kasacinis teismas yra nurodes, kad, atsižvelgdamas i statybos rangos sutarties specifika, istatymu leidejas specialiai aptare tokios sutarties šaliu pareiga bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos igyvendinimas yra priemone, igalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutarti galimu nuostoliu, gincu del darbu atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbu atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybe už sutartiniu isipareigojimu nevykdyma yra be kaltes (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tai pagrindžiama visu pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ukine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbu srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai ivertinti savo pajegumus, konkretaus objekto specifika ir kitus galimus faktorius, kad nesuklaidintu užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliuciu, trukdanciu tinkamai ir laiku ivykdyti sutarti, rangovas privalo imtis visu nuo jo priklausanciu protingu priemoniu toms kliutims pašalinti ir taip igyvendinti CK 6.691 straipsnyje itvirtinta imperatyviaja istatymine statybos rangos sutarties šaliu bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareiga (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007-12-04 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2008-07-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-396/2008 ir kt.).

36Pagal CK 6.652 str.1d., rangos sutartyje nustatoma darbu pradžia ir pabaiga; šalys taip pat gali nustatyti atskiru darbu atlikimo terminus (tarpiniai terminai). Šaliu susitarimu sutartyje nustatyti darbu atlikimo terminai gali buti keiciami rangos sutartyje nustatyta tvarka (CK 6.652 str.3d.). Byloje nustatyta, kad ieškovas pradejo vykdyti savo Sutartimi prisiimtus isipareigojimus nuo Sutarties pasirašymo dienos, t.y. 2011-08-10, darbu pabaiga šaliu sutarimu buvo numatyta – 2011-08-29, vienok, šaliu pasirašytu 2011-08-26 Susitarimu “Del rangos sutarties Nr. ( - )termino pratesimo, atsakovas ir ieškovas sutare pratesti Sutarties ivykdymo termina iki 2011-10-31. Tai atitinka CK 6.652 str. 3 d. nuostatas, todel atsakovo nurodyti argumentai, kad ieškovas velavo atlikti darbus yra nepagristi.

37Ginco tarp ieškovo ir atsakovo del šaliu Sutartyje aptartos bei samatoje nustatytos atliekamu darbu kainos 97110,68 Lt sumai, nekilo. Darbu kaina šalys aptare vadovaujantis CK 6.653 str. nuostatomis.

38Pagal CK 6.655 str. 1 d., jeigu pagal rangos sutarti nenumatyta atliekamu darbu ar atskiru ju etapu apmoketi iš anksto, užsakovas privalo sumoketi rangovui sutartyje nustatyta kaina po to, kai yra priimtas darbu rezultatas, su salyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksciau nustatyto termino. Užsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darbu atlikimo eiga ir kokybe, nesikišdamas i rangovo ukine komercine veikla (CK 6.658 str.1d). Jeigu darbu priemimo metu nustatomi darbo trukumai, užsakovas turi teise atskaityti iš sumu, priklausanciu rangovui už atliktus darbus, suma, reikalinga tiems trukumams pašalinti (CK 6.658 str.5d.).

39Darbu perdavimas ir priemimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojanciose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abieju straipsniu nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip yra konstataves Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, kad užsakovas turi pareiga priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005-11-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-597/2005). Kaip šios taisykles išimtys istatyme ivardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teise atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutini termina ir del termino praleidimo prievoles ivykdymas užsakovui prarado prasme (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal istatyma, sutarti ar darbu pobudi privalomu bandymu ir kontroliniu matavimu rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbu rezultato trukumai, del kuriu jo neimanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirti, o šiu trukumu nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas treciasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

40Darbu priemimo-perdavimo aktas yra irodymu šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutarti nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar ju atlikimas atitinka sutarties salygas. Teismu praktikoje pripažistama, kad butent šiame akte turi buti fiksuojami nustatyti atliktu darbu trukumai, o ju nenurodymas akte reiškia trukumu nekonstatavima bei draudima ateityje remtis trukumu faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti normaliai priimant darba (paslepti trukumai) arba jei jie buvo rangovo tycia paslepti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007).

41Atsižvelgiant i ieškovo nurodytas aplinkybes, kuriomis buvo grindžiamas ieškinys bei atsakovo atsikirtimuose nurodytus argumentus, kuriais buvo grindžiamas nesutikimas su ieškiniu, byloje nustatytos faktines aplinkybes ir surinkti irodymai patvirtina, kad 2011-10-31 šalys pasiraše butent atliktu darbu Akta, pagal kuri atsakovui darbus perdave ieškovo direktorius, o darbus, viso už 97110,68 Lt, prieme atsakovo ( - )Ž. M., tuo momentu dirbes pas atsakova ( - )ir turejes igalinimus toki Akta (bei šaliu sudaryta Sutarti) pasirašyti. Kaip matyti iš atsakovo „Darbo tvarkos taisykliu‘‘ (b.l.27-41, t.1), direktorius – imones vadovas vadovauja visai komercinei ukinei bendroves veiklai, organizuoja, kad butu ivykdyti numatyti komerciniai finansiniai rodykliai (IV d. 1 p.); direktorius turi pareiga, tame tarpe, suteikti igaliojimus kitiems asmenims pasirašyti dokumentus bendroves vardu, bei santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis (IV d. 6, 6.5, 6.6 p.p.); direktorius atsako už bendroves komercine, ukine, finansine, socialine veikla (IV d. 8, 81 p.p.); ( - )turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir bendroves direktorius, skirtumas tik tas, kad ( - )nera registruojamas VI „Registru centras“ (V d. 6 p.). Atkreiptinas demesys, jog Ž. M. kaip atsakovo vykdantysis direktorius taip pat pasiraše tiek 2011-08-08 Statybos rangos sutarti Nr. ( - ), sudaryta tarp atsakovo ir ( - ), tiek prie šios sutarties esancia samata, tiek 2011-10-03 PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) bei 2011-10-03 Atliktu darbu akta (b.l. 69-82, t.2), todel atsakovo nurodyti argumentai, kad tretysis asmuo, neturejo igalinimu tokius dokumentus pasirašyti niekuo nepagristas. Atsakovas aukšciau nurodyto Akto negincijo, po šio Akto pasirašymo jokiu pretenziju ieškovui nereiške, o pagal PVM saskaita-faktura Nr. ( - )ieškovui 2011-11-18 pervede 20000 Lt, 2011-11-25 – 10000 Lt, 2011-11-30 - 10000 Lt, CK 6.662 str. 4 d. nurodytais pagrindais nesireme, todel atsakovo nurodytos aplinkybes apie ieškovo atliktu darbu defektus, kad nurodytas Aktas nebuvo galutinis o tarpinis Aktas yra atmestinos kaip nepagristos. Atkreiptinas demesys, jog atsakovas ieškovui pretenzija, remiantis 2012-01-06 Apžiuros akte Nr. ( - )nurodytais defektais, pareiške tik po to, kai gavo 2012-05-11 ( - ),ieškovo užsakymu, rašta del skolos apokejimo. Atsakovas pats pripažino, kad darbai buvo priduoti atsakovo atsakingam darbuotojui savo 2012-05-23 rašte ieškovui (b.l.70, t.1).

42CK 6.213 str.1 d. nustatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo pinigines prievoles, tai kita šalis turi teise reikalauti, jog prievole butu ivykdyta natura. Statybos rangos sutarties atveju tokia prievole yra užsakovo pareiga apmoketi rangovui už atliktus statybos darbus sutartyje nustatyta kaina sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Istatyme nustatyta galimybe kreditoriui (nagrinejamu atveju ieškovui – rangovui) reikalauti iš skolininko (atsakovo - užsakovo), praleidusio prievoles ivykdymo termina, kartu ir netesybu, ir realiai ivykdyti prievole (CK 6.73 str. 1 d.). Reikalavimas realiai (natura) ivykdyti prievole yra netapatus reikalavimui atlyginti nuostolius (CK 6.249 str., 6.245 str. 3 d.). Taigi tais atvejais, kai skolininkas praleido prievoles ivykdymo termina, istatyme (CK 6.73 str.) tiesiogiai nustatyta galimybe reikalauti ir realiai ivykdyti prievole, ir netesybu. Todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 193,14 Lt delspinigius tenkintinas.

43Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavejas) isipareigoja perduoti daikta (preke) kitai šaliai (pirkejui) nuosavybes ar patikejimo teise, o pirkejas isipareigoja priimti daikta (preke) ir sumoketi už ji nustatyta pinigu suma (kaina) (CK 6.305 str. 1 d.).

44Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dali sutartis yra dvieju ar daugiau asmenu susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys isipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikru veiksmu atlikimo), o pastarieji igyja reikalavimo teise. Sutartimi taip pat vadinamas rašytinis dokumentas, kuriame išdestytos sutarties salygos. Šiame dokumente šalys gali nustatyti ne tik ju santykius po sutarties sudarymo reguliuojancias salygas, bet ir patvirtinti iki sutarties sudarymo ivykusius faktus ar prievoliu ivykdyma (pvz., sutarties kainos ar jos dalies sumokejima, daikto perdavima ir pan.), susieti sutarties objekto teisinio statuso pasikeitima vien su sutarties sudarymo faktu, nereikalaujant atlikti papildomu veiksmu nei iki, nei po jos sudarymo (pvz., nustatyti, kad nuosavybes teise pirkejui pereina nuo sutarties sudarymo momento, sutartis yra ir priemimo–perdavimo aktas ir pan.). Sutarties šalims nesutariant del tam tikru ju sudarytos sutarties salygu, teismas, spresdamas šaliu ginca del tokiu sutarties salygu vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarciu aiškinimo taisyklemis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje itvirtintais bendraisiais teises principai (pvz. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011-06-13 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-269/2011 ir kt.).

45Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2012-02-24 nutartyje civilineje byloje Nr.3K-3-55/2012 išaiškino, kad sutartis galioja, kai jos šalys susitaria del visu esminiu sutarties salygu (CK 6.162 str. 2d.). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija yra konstatavusi, kad vienos iš sutarties šaliu išrašyta PVM saskaita faktura savaime nera sutartis, o turi buti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008-01-28 nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistines“, bylos Nr. 3K-3-15/2008). Remiantis PVM saskaita faktura galima patvirtinti šaliu sutartiniu santykiu fakta, kaip toki, taciau negalima nustatyti šiu santykiu pobudžio, t. y. to, ar šalis sieja pirkimo–pardavimo ar komiso, ar dar kitokie sutartiniai santykiai. Taigi PVM saskaita faktura, atsižvelgiant i šiam dokumentui istatymo keliamus reikalavimus, yra tam tikras sutarties salygas atspindintis dokumentas. Toks PVM saskaitos fakturos teisines reikšmes šaliu sutartiniu santykiu aspektu aiškinimas atitinka Europos Bendriju Teisingumo Teismo praktika, kurioje pasisakyta, kad vien tik remiantis PVM saskaita faktura negali atsirasti prievoles išskaiciuoti PVM (Europos Bendriju Teisingumo Teismo 1989 m. gruodžio 13 d. sprendimas Genius Holding, C-342/87, Rink. 1989, p. 4227). Nurodytos Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartys duoda pagrinda išvadai, jog, kilus gincui del sutartiniu isipareigojimu vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM saskaitu fakturu duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šaliu sutartiniu santykiu pobudis bei aplinkybes, susijusios su sutartiniu isipareigojimu vykdymu, gali buti irodinejamos visomis leistinomis irodinejimo priemonemis, o išvados apie tokiu reikalavimu pagristuma daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis irodymu vertinimo taisyklemis.

46Ieškovas prašoma priteisti iš atsakovo 6510,08 Lt skola bei 2122,29 delspinigius grinde tarp šaliu 2011-10-20 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria ieškovas (pardavejas) ir atsakovas (pirkejas) isipareigojo perduoti atsakovo nuosavyben šios sutarties 1.2 p., numatytas prekes – gelžbetoniniai gaminiai, o atsakovas isipareigojo minetas prekes priimti ir sumoketi už jas 18510,08 Lt prekiu kaina, iskaitant pridetines vertes mokesti bei 2011-10-31 ieškovo išrašyta ir atsakovo ( - )Ž. M. priimta PVM saskaita-faktura Nr. ( - )del G/b gaminiu 18510,08 Lt sumai. Taip pat tuo, kad atsakovas už šias prekes didžiaja dalimi, t.y. 12000 Lt atsiskaite ir liko skolingas ieškovui 6510,08 Lt. Atsakovas bei jo atstove negincijo ir patvirtino, kad atsakovas iš tikruju dali sumos už prekes ieškovui apmokejo kaip avansa, neapmoketa suma liko 6510,08 Lt, nurode, kad buhaltere neisigilinusi apmokejo šia suma. Atsakovas, teigdamas, kad negavo ieškovo nurodytu prekiu pirkimo-pardavimo sutarties salygomis, to neirode. Atsakovo nurodyti argumentai apie prekiu pristatyma, kokybe, igaliotus asmenis irk t. prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybems. Atkreiptinas demesys, jog atsakovas nei 2011-10-20 pirkimo-pardavimo sutarties, nei PVM saskaitos-fakturos Nr. ( - )negincijo, didžiaja dali už prekes ieškovui sumokejo, tiek 2011-10-20 Pirkimo-pardavimo sutarti, tiek PVM saskaitos-fakturos Nr. ( - )pasiraše atsakovo igaliotas asmuo, jokiu pretenziju ieškovui iki kreipimosi i atsakova del skolos priteisimo nereiške. Atsakovo atstove taip pat patvirtino, kad aukšciau nurodyta PVM saskaita-faktura buvo itraukta i atsakovo buhalterine apskaita. Teismas taip pat remiasi treciojo asmens Ž. M., tiek aplausto liudytoju atsakovo darbuotojo J. P. parodymais, kuriais, nagrinejamu atveju, nera pagrindo nesiremti. Atsakovas negincijo, kad pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta prekiu pristatymo vieta – ( - )buvo atsakovo buveines adresas, vienok prekes atsakovo imones direktoriaus nurodymu buvo pristatytos J. P., kuris tuo metu buvo atsakovo darbuotojas, gyvenamojo namo statybai (b.l.107-119, t.1). Teismo nuomone, byloje nustatytos aplinkybes, leidžia daryti išvada, kad pats atsakovas privalo kontroliuoti atsakovo imones sudaromus sandorius, buhalterine apskaita, finansine imones veikla ir yra už tai atsakingas. Atkreiptinas demesys, kad civiliniu teisiniu santykiu subjektai, igyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sažiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1d.). Teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia; sutartis ipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ka lemia sutarties esme arba istatymai (CK 6.189 str.). Todel ieškovui iš atsakovo priteistina 6510,08 Lt skola.

47Atsakovas pirkimo-pardavimo sutarties 6.2 p.pagrindu iš atsakovo praše priteisti 2122,29 Lt delspinigiu už velavima atsiskaityti (už laikotarpi nuo 2011-11-30 iki 2012-05-11 už 163 dienas). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo. Bendroji taisykle del netesybu mažinimo yra ta, kad šaliu susitarimas del netesybu yra galiojantis ir vykdytinas, taciau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per dideles, neproporcingos, ju dydis prieštarauja protingumo, sažiningumo principams, sažiningai verslo praktikai ir suteikia galimybe nepagristai praturteti vienai šaliai bei pažeidžia teisetus kitos šalies interesus, jos gali buti sumažintos iki protingos sumos. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia i šaliu sutartiniu santykiu pobudi ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šaliu ketinimus, sutarties salygu tarpusavio ryši, šaliu statusa, t. y. i tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, pavyzdžiui, kariuomene, taip pat i faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi, i CK 1.5 straipsnyje itvirtintus teisingumo, sažiningumo, protingumo principus, sutarties šaliu interesu pusiausvyra, banku mokamu palukanu dydi, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojanciame visiško nuostoliu atlyginimo principa, nustatytus kriterijus: atsakomybes prigimti, šaliu turtine padeti, šaliu tarpusavio santykius, ar visiškai nuostoliu atlyginimas nesukurs nepriimtinu ar sunkiu padariniu. Netesybu mažinimas taip pat gali buti nulemtas siekio igyvendinti neteiseto praturtejimo prevencija arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsauga (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2013 m. sausio men. 8 d. Netesybas ir palukanas reglamentuojanciu teises normu taikymo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. ( - )).

48Vertinant nagrinejamoje byloje sutartimi nustatytu ir prašomu priteisti delspinigiu dydi, atsižvelgtina i tai, jog atsakovas yra juridinis asmuo, taip pat i pagrindines skolos 6510,08 Lt ir prašomu priteisti netesybu – delspinigiu 2122,29 Lt santyki, i tai, kad prašomi priteisti delspinigiai viršija skolos suma, i delspinigiu norma (0,2 proc.), taip pat laikotarpi, už kuri paskaiciuoti delspinigiai (163 dienos), niekuo nepagrista delsima kreiptis i teisma (skola grindžiama 2011-10-20 tarp šaliu sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi, o ieškinio pareiškimas pateiktas teismui 2012-06-05). Siekiant užtikrinti prievoles šaliu interesu pusiausvyra bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi, todel reikalavimas del delspinigiu priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 707,43 Lt delspinigiu (CPK 6.71 str., CK 6.73 str. 2 d.).

49Kadangi ieškovo reikalavimas yra tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiant viso 13771,09 Lt skolos, 900,57 Lt delspinigiu, t.y. iš viso 14671,66 Lt, iš atsakovo CK 6.38 str., 6.200 str. str. pagrindu priteistina 6 proc. metiniu palukanu nuo priteistos sumos, skaiciuojant nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

50Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai priteistinos bylinejimosi išlaidos: ieškovui iš atsakovo – 439,53 Lt žyminio mokescio, 2752,75 Lt advokato išlaidoms atlyginti, viso 3192,28 Lt (CPK 79, 88, 93, str. str.).

51Remiantis tuo, kas išdestyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,

Nutarė

52Ieškini tenkinti iš dalies.

53Priteisti iš atsakovo ( - ), j.a.k. ( - ), ieškovui ( - ), j.a.k. ( - ), 13771,09 Lt skolos, 900,57 Lt delspinigiu, t.y. iš viso 14671,66 Lt (keturiolika tukstanciu šešis šimtus septyniasdešimt viena lita 66 ct.), 6 (šešis) procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos (14671,66Lt) nuo bylos iškelimo teisme dienos (2012-06-06) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 3192,28 Lt (tris tukstancius viena šimta devyniasdešimt du litus 28 ct.) bylinejimosi išlaidu.

54Kitoje dalyje ieškini atmesti.

55Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkes teismo teiseja Dalia Zeniauskaite, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškovas ( - ) ieškiniu praše iš atsakovo ( - )priteisti: 1) 7261,01 Lt... 4. Nurode, kad 2011-08-10 ieškovas kaip vykdytojas ir atsakovas kaip užsakovas,... 5. Atsakovas Rangos sutarties pagrindu susitare su ieškovu del darbu iš viso už... 6. Teismo posedžio metu ieškovo atstovai, palaikydami ieškinyje nurodytas... 7. Atsakovas atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti. Nurode, kad atsakovas... 8. 2011-10-20 ( - ) (dabar ( - )) kaip pardavejas ir atsakovas kaip pirkejas, taip... 9. Teismo posedžio metu atsakovo atstove nurode, kad ieškinys yra nepagristas.... 10. Tretysis asmuo Ž. M. parode, kad kai buvo pasirašyta... 11. Liudytojas J. P. (P.) parode, kad prieš metus, pusantru... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šaliu atsakovo (užsakovas) ir ieškovo... 14. P. S. 6.1 p. nurodytas šaliu teises ir pareigas,... 15. 2011-08-26 Susitarimu (Priedas prie rangos sutarties) „Del rangos sutarties... 16. Šaliu suderintoje ir pasirašytoje samatoje (Priedas prie rangos sutarties Nr.... 17. 2011-10-31 šalys pasiraše statybos darbu atliktu darbu Akta Nr. ( - )... 18. 2011-10-31 šalys pasiraše PVM saskaita-faktura Nr. ( - ) atliktu darbu Akto... 19. 2011-10-20 ieškovas (pardavejas) ir atsakovas (pirkejas) sudare... 20. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 5.2 p., prekiu priemimas yra pirkejo... 21. 2011-10-31 ieškovas išraše, o atsakovo ( - )Ž. M.... 22. 2012-05-11 ( - ) ieškovo užsakymu, raštu kreipesi i atsakova su pretenzija... 23. Atsakovas 2012-05-14 raštu kreipesi i ieškova (b.l.68, t.1), prašydamas... 24. 2012-05-16 atsakovas raštu praneše ( - ) (b.l.69, t.1), kad užgincija skola... 25. 2012-05-23 atsakovas raštu kreipesi i ieškova (b.l.70, t.1), nurodydamas, kad... 26. 2012-05-28 atsakovas raštu kreipesi i ieškova nurodydamas (b.l.71, t.1), kad... 27. Parduotuves ( - ) 2012-01-06 Apžiuros akte Nr. ( - ) (b.l.72-79, t.1) nurodyti... 28. Ž. M. laikotarpyje nuo 2010-12-02 iki 2012-04-06 dirbo (... 29. Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys, užsiimantys, tame tarpe ir... 30. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje itvirtinti du svarbus sutarciu aiškinimo... 31. Aplinkybes, patvirtinancias šaliu tikruosius ketinimus sudarant sandori,... 32. Rangos sutarties šaliu teises ir pareigos turi priešpriešini pobudi, t. y.... 33. Ginco, jog tarp šaliu buvo susikloste statybos rangos teisiniai santykiai,... 34. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 35. Kasacinis teismas yra nurodes, kad, atsižvelgdamas i statybos rangos sutarties... 36. Pagal CK 6.652 str.1d., rangos sutartyje nustatoma darbu pradžia ir pabaiga;... 37. Ginco tarp ieškovo ir atsakovo del šaliu Sutartyje aptartos bei samatoje... 38. Pagal CK 6.655 str. 1 d., jeigu pagal rangos sutarti nenumatyta atliekamu darbu... 39. Darbu perdavimas ir priemimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 40. Darbu priemimo-perdavimo aktas yra irodymu šaltinis apie tai, ar pagal rangos... 41. Atsižvelgiant i ieškovo nurodytas aplinkybes, kuriomis buvo grindžiamas... 42. CK 6.213 str.1 d.... 43. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavejas) isipareigoja perduoti... 44. Pagal CK 6.154... 45. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2012-02-24 nutartyje civilineje byloje... 46. Ieškovas prašoma priteisti iš atsakovo 6510,08 Lt skola bei 2122,29... 47. Atsakovas pirkimo-pardavimo sutarties 6.2 p.pagrindu iš atsakovo praše... 48. Vertinant nagrinejamoje byloje sutartimi nustatytu ir prašomu priteisti... 49. Kadangi ieškovo reikalavimas yra tenkintinas iš dalies, ieškovui iš... 50. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai priteistinos... 51. Remiantis tuo, kas išdestyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,... 52. Ieškini tenkinti iš dalies.... 53. Priteisti iš atsakovo ( - ), j.a.k. ( - ), ieškovui ( - ), j.a.k. ( - ),... 54. Kitoje dalyje ieškini atmesti.... 55. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...