Byla e2-1508-236/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Birštono rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TRANSREVIS“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TRANSREVIS“ ieškinį atsakovei Birštono rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, susijusių su viešojo pirkimo Nr. 491011 (toliau – ir Pirkimas) sąlygų paaiškinimais, panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TRANSREVIS“ 2020m. liepos 24 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Birštono rajono savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 30 d. paaiškinimų atsakymus į 3-10, 13 klausimus, o taip pat Pirkimo sąlygų 12 p., 54 p., Techninės specifikacijos 1 p., 2.3 p., 2.5 p., 4.4. p., kiek šių sąlygų neteisėtumas išplaukia iš šių sąlygų paaiškinimų (2020 m. birželio 30 d. paaiškinimų atsakymų į 3-10, 13 klausimus) neteisėtumo; 2) ex officio spręsti dėl pirkimo Nr. 491011 dokumentų teisėtumo ir nutraukimo; 3) priteisti iš atsakovės Birštono rajono savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidų atlyginimą – 2 288 Eur dydžio žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

72.

8Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Birštono rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo Nr. 491011 procedūras ir įpareigoti nesudaryti Pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

112.

12Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino ir nutarė įpareigoti atsakovę Birštono rajono savivaldybės administraciją sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 491011 „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Birštonas–Prienai–Garliava–Kauno autobusų stotis paslaugų pirkimas“ procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, o pirkimo sutarčiai esant sudarytai, sustabdyti jos vykdymą.

133.

14Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinį ir jo priedus, sprendė, kad ieškovė preliminarai pagrindė ieškinį procesine prasme – išdėstė ieškinio faktinį pagrindą, nurodė argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jos manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Ieškinio forma ir turinys atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatytus reikalavimus. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas.

154.

16Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad atsakovė Birštono rajono savivaldybės administracija vykdo atviro konkurso būdu tarptautinį pirkimą „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Birštonas–Prienai–Garliava–Kauno autobusų stotis paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 491011). Pirkimo objektą sudaro keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Birštonas–Prienai–Garliava–Kauno autobusų stotis paslaugų pirkimas. Teismas sprendė, kad šiuo atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti Pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl egzistuoja ir kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė, jog ieškovei galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas. Nagrinėjamu atveju vykdomas Pirkimas yra susijęs su viešojo intereso įgyvendinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad šiam interesui turi būti besąlygiškai suteikiamas prioritetas kito viešojo intereso – visuomenės intereso, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų – atžvilgiu. Byloje nėra pateikta duomenų, sudarančių pagrindą teigti, kad skubiai nesudarius keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Birštonas–Prienai–Garliava–Kauno autobusų stotis paslaugų pirkimo sutarties, kiltų akivaizdi ir neištaisoma žala, susijusi su viešuoju interesu, kitais svarbiais konstituciniais gėriais. Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, šioje byloje prioritetas teiktinas viešųjų pirkimų siekiui, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, pirkimu nebūtų dirbtinai ribojama konkurencija, atsakovės lėšos būtų panaudotos racionaliai.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

191.

20Atsakovė Birštono rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuriame prašo minėtą nutartį panaikinti. Nurodė, kad viešojo pirkimo „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusu maršrutu Birštonas—Prienai—Garliava—Kauno autobusų stotis paslaugu pirkimas“ Nr. 491011 vykdymo tikslas yra – parinkti paslaugos teikėją, kuris pagal sudarytą viešųjų paslaugų sutartį teiktų paslaugas, pervežant keleivius maršrutu Birštonas—Prienai—Garliava— Kauno autobusu stotis ( Birštono savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. gegužės 8 d. Nr. TS-87). Šis Pirkimas vykdomas, nes 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia galioti sutartis, sudaryta su vežėju. Neįvykdžius Pirkimo iki nurodyto termino, būtų neužtikrinamas keleivių vežimas maršrutu Birštonas—Prienai—Garliava—Kauno autobusų stotis. Apeliantės manymu, bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žala visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti jas taikyti. Užsitęsus šios civilinės bylos nagrinėjimui, apeliantė negalės suteikti susisiekimo paslaugų Prienų, Birštono ir Kauno rajono gyventojams. Nurodytu maršrutu važinėjantys gyventojai negalės nuvykti į mokyklas, gydymo įstaigas, darbovietes ir pan. Apeliantės teigimu, ieškovė, pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė jokių argumentų ir pagristų įrodymų, kurie patvirtintų, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantės manymu, nėra pagrindo spręsti dėl ieškovės ieškinio pagrįstumo buvimo, kadangi ji iš esmės skundžia perkančiosios organizacijos atsakymus, tačiau neskundžia Pirkimo sąlygų. Taigi, viešojo pirkimo teisėtumas iš esmės nėra kvestionuojamas, o nesutinkama su perkančiosios organizacijos pateiktais atsakymais į užduotus klausimus.

212.

22Ieškovė UAB „TRANSREVIS“ pateikė atsiliepimą į apeliantės Birštono rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, o ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad apeliantė nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, jog sustabdžius Pirkimo procedūras bylos nagrinėjimo laikotarpiu keleivių vežimo paslaugų teikimas galėtų būti sutrikdytas arba nutrauktas, t. y. atsakovė niekaip neįrodė, kad visuomenė patirs kokia nors žalą. Nors, pasak atsakovės, keleivių vežimo paslaugų teikimas baigėsi 2020 m. rugpjūčio 31 d., tačiau atskirajame skunde atsakovė nepagrindė, kad ji po šio termino pabaigos nebegalės arba neturės objektyvių galimybių organizuoti keleivių vežimo paslaugos teikimo. Viešai prieinami duomenys apie bilietų pardavimą rodo, kad atitinkamos keleivių vežimo paslaugos yra teikiamos, t. y. visuomenės poreikis / viešasis interesas yra užtikrinamas, kas patvirtina, jog atsakovės skundo teiginiai yra deklaratyvūs ir iš esmės neatitinkantys tikrovės. Daugelis ieškovės ginčijamų atsakymų yra susiję su informacijos pradinėse Pirkimo sąlygose nebuvimu (pavyzdžiui, nėra informacijos apie tai, kiek vienas keleivis vidutiniškai vežamas, arba nėra informacijos, ar bus kompensuojamas tuščių autobusų važiavimas 80 km į pradinę stotelę, ir kt.) arba atitinkamų Pirkimo sąlygų punktų neaiškumu (pavyzdžiui, ar gali būti siūlomi lygiaverčių klasių / grupių autobusai, jei jie atitinka techninės specifikacijos kitus reikalavimus). Taigi, galimai perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) reikalavimus nes dalis Pirkimo sąlygų yra neaiškios ir dviprasmiškos, o kita Pirkimo sąlygų dalis, po atsakovės paaiškinimų, tapo neteisėtomis ir diskriminuojančiomis.

23Teismas

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

261.

27Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

282.

29Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

303.

31Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (lot. prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas kiekvienoje byloje yra sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos faktines aplinkybes, t. y. nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimą būtent toje konkrečioje byloje.

324.

33Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinosios apsaugos priemonės taikymo sąlygos, nustatė ieškovės pareikšto ieškinio preliminarų pagrįstumą. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nurodo, kad nėra pagrindo spręsti dėl ieškovės ieškinio pagrįstumo buvimo, kadangi ji iš esmės skundžia perkančiosios organizacijos atsakymus, tačiau neskundžia Pirkimo sąlygų. Taigi, viešojo pirkimo teisėtumas iš esmės nėra kvestionuojamas, o nesutinkama su perkančiosios organizacijos pateiktais atsakymais į užduotus klausimus.

345.

35Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

366.

37Nagrinėjamu aspektu svarbu pažymėti ir tai, kad šioje byloje priimta nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčas neišsprendžiamas iš esmės, tokia nutartimi pasisakyta tik dėl tarpinio procesinio pobūdžio klausimo – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arba netaikymo. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo, nevertina pateiktų įrodymų, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Dėl šios priežasties laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, turėjo pareigą detaliai ir išsamiai analizuoti ir vertinti ieškinio reikalavimų pagrįstumą, išanalizuoti ir vertinti prie ieškinio pateiktus įrodymus, pagrindžiančius arba paneigiančius ieškinio reikalavimus.

387.

39Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija atsakovės Birštono rajono savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 30 d. paaiškinimų atsakymus į 3-10, 13 klausimus, o taip pat Pirkimo sąlygų 12 p., 54 p., Techninės specifikacijos 1 p., 2.3 p., 2.5 p., 4.4. p., kiek šių sąlygų neteisėtumas išplaukia iš šių sąlygų paaiškinimų (2020 m. birželio 30 d. paaiškinimų atsakymų į 3-10, 13 klausimus) neteisėtumo, bandydama įrodyti, kad perkančiajai organizacijai pateikus paaiškinimus, Pirkimo sąlygos tapo neteisėtomis. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl ieškovės ieškinio reikalavimų formulavimo.

408.

41Kasacinio teismo nuosekliai pažymima, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai šias suprasti bei aiškinti ir todėl visi dalyviai turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus; pirkimo sąlygų aiškumas, inter alia, apima ir pirkimo objekto kiekio (apimties) nurodymą; perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygas turi suformuluoti taip, kad tiekėjai galėtų tinkamai parengti pasiūlymus, o šie būtų objektyviai įvertinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką).

429.

43Iš kasacinio teismo praktikos taip pat matyti, kad viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai laikytini sudėtine pirkimo sąlygų dalimi, todėl dėl pirkimo objekto ir kitų iškeltų reikalavimų turinio spręstina pagal perkančiosios organizacijos dokumentų visumą; šalys ir teismai negali ignoruoti perkančiosios organizacijos procedūrų metu atliktų pirkimo sąlygų paaiškinimų, patikslinimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

4410.

45Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, pirma, ne tik pačios viešojo pirkimo sąlygos, bet ir jų paaiškinimai turi būti kiek įmanoma aiškesni, tikslesni, antra, jei nevisiškai nuoseklios viešojo pirkimo sąlygos nėra tinkamai patikslintos, jų turinys nekvalifikuotinas kaip aiškus tik dėl paties tikslinimo fakto.

4611.

47Taigi, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko leistiną ir įmanomą savo galbūt pažeistų teisių gynimo būdą, ieškinio reikalavimus pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais bei pridedamais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas.

4812.

49Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nustatymu. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

5013.

51Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl egzistuoja ir kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė, jog ieškovei galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

5214.

53Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje nurodė, kad apeliantė negalės suteikti susisiekimo paslaugų Prienų, Birštono ir Kauno rajono gyventojams, kurie negalės nuvykti į mokyklas, gydymo įstaigas, darbovietes, o ieškovė, pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė jokių argumentų ir pagristų įrodymų, kurie patvirtintų, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5415.

55Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

5616.

57Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia (taip pat), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

5817.

59Nagrinėjamu atveju atsakovė Birštono rajono savivaldybės administracija vykdo atviro konkurso būdu viešąjį pirkimą „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Birštonas–Prienai–Garliava–Kauno autobusų stotis paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 491011). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės pozicija, kad Pirkimo objektas yra itin svarbus visuomeniniu požiūriu. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė nepagrindė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki bus išnagrinėta ši byla iš esmės ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas, pažeis viešąjį interesą, atsakovės ir / arba tiekėjų interesus. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais terminais, todėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas iki byla bus išnagrinėta iš esmės, nepažeis viešojo intereso, šalių lygiateisiškumo principo. Nagrinėjamoje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija toliau vykdys Pirkimo procedūras, sudarys su tiekėju Pirkimo sutartį ir ją vykdys. Tokiu būdu, išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, jo vykdymas gali pasunkėti. Taip pat galimai bus užprogramuoti teisminiai ginčai ateityje, o perkančioji organizacija neišvengs dvigubo mokėjimo, įgyvendindama pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto viešojo pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma.

6018.

61Be to, iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad keleivių vežimas maršrutu Birštonas—Prienai—Garliava—Kauno autobusų stotis nebuvo nutrauktas, todėl nėra pagrindo teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje galėtų padaryti neproporcingą žalą visuomenei. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra susiklosčiusi ypatinga situacija, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.

6219.

63Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog laikinosios apsaugos priemonės skundžiama nutartimi pritaikytos tinkamai ir teisingai taikant teisės normas, o apeliantės atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą nutartį.

64Dėl procesinės bylos baigties

6520.

66Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TRANSREVIS“ 2020m.... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 2.... 12. Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovės prašymą... 13. 3.... 14. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinį ir jo priedus, sprendė,... 15. 4.... 16. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad atsakovė Birštono rajono... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 1.... 20. Atsakovė Birštono rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 21. 2.... 22. Ieškovė UAB „TRANSREVIS“ pateikė atsiliepimą į apeliantės Birštono... 23. Teismas... 24. IV.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. 1.... 27. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės... 28. 2.... 29. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis... 30. 3.... 31. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 32. 4.... 33. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirmosios laikinosios apsaugos... 34. 5.... 35. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 36. 6.... 37. Nagrinėjamu aspektu svarbu pažymėti ir tai, kad šioje byloje priimta... 38. 7.... 39. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija atsakovės Birštono rajono... 40. 8.... 41. Kasacinio teismo nuosekliai pažymima, kad vienodo požiūrio principas,... 42. 9.... 43. Iš kasacinio teismo praktikos taip pat matyti, kad viešojo pirkimo sąlygų... 44. 10.... 45. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, pirma, ne tik pačios viešojo... 46. 11.... 47. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju... 48. 12.... 49. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės... 50. 13.... 51. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 52. 14.... 53. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje... 54. 15.... 55. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 56. 16.... 57. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus... 58. 17.... 59. Nagrinėjamu atveju atsakovė Birštono rajono savivaldybės administracija... 60. 18.... 61. Be to, iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad keleivių vežimas maršrutu... 62. 19.... 63. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas... 64. Dėl procesinės bylos baigties... 65. 20.... 66. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 68. Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....