Byla e2-1516-494/2019
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė,

2sekretoriaujant Laimonui Rukšėnui,

3dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei Jolitai Razminaitei-Gvozdovičienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Moment Credit“ ieškinį atsakovei N. K. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Moment Credit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės N. K. 2341,03 Eur skolos (negrąžinto kredito sumos), 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos, 1395,01 Eur palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad atsakovė 2015-11-24 sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – sutartis) su vartojimo kreditus teikiančia bendrove UAB „Moment Credit“ (toliau – ieškovė, bendrovė). Sutartimi bendrovė įsipareigojo teikti atsakovui kreditus pagal sutarties specialiąsias sąlygas, o atsakovas – gautus kreditus grąžinti ir sumokėti kreditų kainą (sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 p.). Remiantis sutarties sąlygomis, 2015-11-24 atsakovas pasiskolino iš ieškovo 2350 Eur vartojimo kreditą, kuris buvo suteiktas šiomis sąlygomis: kredito suteikimo data- 2015-11-24; pirmosios įmokos diena – 2016-01-07; įmokų mokėjimo diena – 7 mėnesio diena; įmokų periodiškumas – mėnuo; įmokų skaičius – 60; įmokos dydis – 105,73 Eur; pervedama į sąskaitą suma – 2350 Eur; turimi įsipareigojimai – 0 Eur; bendra kredito suma – 2350 Eur; kredito grąžinimo diena – 20120-12-07; kredito grąžinimo terminas – 60 mėn. 13 d.; palūkanų norma – 48 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 60,10 proc.; kredito kaina – 3993,80 Eur; bendra kliento mokama suma – 6343,80 Eur.

7Ieškovas 2015-11-24 pervedė 2350 Eur kredito sumą į atsakovė banko sąskaitą Nr. ( - ), kiurią atsakovė nurodė registracijos metu. Minėto mokėjimo paskirtyje ieškovė pakartojo pagrindines specialiąsias kredito suteikimo sąlygas, su kuriomis atsakovė sutiko. Kaip matyti iš pateikto sutartie svykdymo grafiko atsakovė sutarties nevykdė. Ieškovas ne kartą įspėjo atsakovę sutartyje numatytu būdu (trumposiomis žinutėmis) apie netinkamą įsipareigojimų vykdymą ir įspėjo atsakovę apie galimas pasekmes – ieškovo teisę reikalauti palūkanų už tolimesnį naudojimąsi pinigais, perduoti atsakovo duomenis į skolininkų bazę bei apie teisę kreiptis į teismą. Todėl CK 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 p. pagrindu atsakovė privalo grąžinti ieškovui suteiktą kreditą ir sumokėti kreditų kainą.

8Iš pateikto įmokų mokėjimo grafiko matyti, kad atsakovė ieškinio surašymo dienai (2018-11-15) yra skolinga: 2341,03 Eur viso negrąžinto kredito, nesumokėtos 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos. Vartojimo kredito davėjas turi teisę skaičiuoti palūkanas iki pat kredito grąžinimo vartojimo kredito davėjui dienos, be to, kredito gavėjas kartu su palūkanomis papildomai turi teisę reikalauti ir 0,05 procentų delspinigių nuo nesumokėtų įmokų. Ieškiniu ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės palūkanas (kredito kainos metinę normą) nuo laiku nesumokėtų sumų už laikotarpį nuo įmokos mokėjimo termino iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. už tolimesnį naudojimąsi vėluojama sumokėti suma, šių palūkanų dydis atitinka sutartyje nustatytą kredito kainos metinę normą. Ieškovė nereikalauja iš atsakovės priteisti kartu ir delspinigius nuo nesumokėtų įmokų. Atsakovė imdama kreditą patvirtino specialiąsias kredito suteikimo sąlygas, kuriomis atsakovė įsipareigojo (2p.) „pavėluoto mokėjimo atveju jums teks atlyginti bendrovei nuostolius už tolimesnį naudojimąsi laiku negrąžinta kredito suma ar jos dalimi; nuostoliai skičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri yra paskaičiuojama pagal bendrą kredito kainos metinę normą, nurodytą šiose specialiosiose sąlygose“. Ieškinio surašymo dieną dėl atsakovės įvykdyto sutarties pažeidimo, ieškovė pagrįstai reikalauja palūkanų, kurios suma pagal apskaičiavimus ir mokėjimo grafiką yra 2370,53 EUR. Pernelyg ilgas vėlavimo laikotarpis (daugiau negu 2 metai) lemia neproporcingai didelę palūkanų sumą, todėl ieškovė geranoriškai reikalauja priteisti iš atsakovės palūkanas ne už visą vėlavimo laikotarpį, o tik už paskutinius 12 mėnesių – t.y. 1395,01 Eur sumą. Atsakovės pareiga sumokėti palūkanas už tolimesnį naudojimąsi nesumokėtų įmokų suma kyla ir iš įstatymo, taip pat suformuotos teismų praktikos. Sutartyje numatyta atsakovės pareiga vėlavimo laikotarpiu mokėti palūkanas (kredito kainos metinę normą) ir iš jos kylantis ieškovės reikalavimas yra pagrįstas tiek įstatyme, tyiek teismų praktikoje patvirtinta taisykle, kad sutarties pažeidimo faktas neatleidžia skolininko nuo pareigos atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimąsis tęsiasi.

9Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 42 str. 4 d. ir būdama vartotojų ir vartojimo kredito davėjų ginčus nagrinėti įgaliota valstybės institucija (Lietuvos banko įstatymo 38 str. 2d.) yra išaiškinusi, kad vartojimo kredito gavėjui vėluojant mokėti įmokas pagal vartojimo kredito sutartį, mokėjimo palūkanų ir netesybų ar kompensacinių palūkanų kreditorius gali reikalauti kartu, tačiau, kaip jau buvo monėta, tai turi būti aiškiai atskleista vartojimo kredito sutartyje.

10LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d. pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už sumą. Kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 147 Eur žyminio mokesčio.

11Ieškovo atstovui apie posėdį pranešta tinkamai, ieškovo atstovas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant remiantis ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais pagrindais, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant..

12Atsakovė N. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2015-11-24 su ieškove UAB ,,Moment Credit“ sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 p. numatyta 60 įmokų. Kredito suma – 2 350,00 Eur (8p.). Kredito kaina – 3 993,80 Eur (23 p.). Kredito grąžinimo terminas 60 mėn. 13 d. (13 p.). Atsakovė apie pasirašytą sutartį pamiršo. Be to, pažymi, kad AB SEB banko paslaugomis nesinaudoja apie 2 metus, sąskaitą buvo uždaryta ir nurodyto sutartyje telefono nesinaudoja apie 1 metus. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad taip pat kredito sutartį buvo sudariusi ir su UAB ,,Credit 24“. Pažymėtina, kad atsakovė iš ieškovės jokio raginimo dėl Sutarties nutraukimo ar įmokų nemokėjimo negavo, jei būtų gavusi nedelsiant būtų susisiekusi ir sprendusi iškilusią problemą dėl susidariusios skolos.

13Atsakovė mano, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą pagal Sutartį ir sutartines netesybas iš dalies pats savaime yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. numatyta, kad ,,Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kitais įrodymais.“ VKĮ 19 str. 1 ir 2 dalyse numatyta, kad ,,Vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos: 1. vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą; 2. mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės.“

14Vadovaujantis CK 6.217 str. 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tai vertintina kaip esminis Sutarties pažeidimas, suteikiantis galimybę kredito gavėjui nutraukti Sutartį, šalių Sutarties Bendrosios dalies 11.6.1 ir 11.6.2 papunkčiuose nustatyta tvarka. Vadovaujantis VKĮ 19 str. ir sutarties Bendrosios dalies 11.6.1 ir 11.6.2 papunkčiuose, kai kredito gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka negrąžina bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų Sutartyje numatytų mokėjimų. Aiškindamas tokio pobūdžio sutartinę sąlygą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad tokia sąlyga prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą kredito gavėjo nenaudai, todėl kredito sutarties nutraukimo teisėtumas tokiu atveju turi būti vertinamas pagal tai, ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus esminio pažeidimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011, 2012 m. birželio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012).

15Nagrinėjamu atveju dėmesys atkreipiamas į kelias reikšmingas aplinkybes. Pirma, ieškovė, Sutarties su atsakove nenutraukė po to, kai atsakovė vėlavo mokėti ir nemokėjo nė vienos įmokos, net trejus metus. Įmokos nebuvo mokamos nuo pat pradžių nuo 2016 m. sausio 24 d. Be to, atsakovei nebuvo siųsti jokie pranešimai dėl praleistų mokėjimų vėlavimo vykdyti įsipareigojimus. Tokia situacija atitiko net ir didesnę apsaugą kredito gavėjui suteikiančio VKĮ 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą vartojimo kredito sutarties nutraukimo pagrindą, kai kredito įmokos nemokamos daugiau nei 3 mėnesius. Atsakovei nebevykdant pareigos mokėti kredito įmokas, dar 2016 m. nereaguojant į jai siunčiamus pranešimus, ieškovė įgijo pagrindą netikėti, kad Sutartis bus vykdoma ateityje (CK 6.217 str. 2 d. 4 p.).

16Ieškovė siuntė 2016 m. vasario ir kovo mėn. neaiškius 8 pranešimus apie nesumokėtą kredito įmoką, o pranešimo, raginimo apie kredito sutarties nutraukimą atsakovei aplamai nesiuntė.

17Vadovaujantis CK 6.218 straipsnio 1 dalimi, apie vienašališką sutarties nutraukimą esant esminiam jos pažeidimui sutartį nutraukianti šalis privalo iš anksto pranešti priešingai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas – prieš 30 dienų. Sudarydamos Sutartį šalys susitarė, jog, esant Sutarties nutraukimo pagrindams, ieškovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, prieš 30 dienų išsiųsdama atsakovei raštišką pranešimą. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos (Sutarties Bendrosios dalies 11.3.1 p.).

18Sutarties Nr. ( - ), specialiųjų sąlygų 15 punkte numatyta palūkanų norma, už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiose sąlygose. Sutarties specialiose sąlygose bendra kredito kainos metinė norma nurodyta – 60,1 proc., bendra kredito suma – 2 350,00 Eur, kredito kaina – 3 993,80 Eur (viršijanti kredito sumą), bendra kliento mokama suma – 6 343,80 Eur.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016, yra išaiškinęs, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 str. nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą.

20Būtina atsižvelgti ir į VKĮ 1 str. 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015). VKĮ nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 str. 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu: 1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos; 2. bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą (Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 2 dalis).

21Vartojimo kredito įstatymo 21 str. taip pat nustatyti tam tikri reikalavimai bendrai vartojimo kredito kainai: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Visų pirma kreditų davėjai turi pareigą skolinti atsakingai, tačiau ir vartojimo kreditų gavėjai (vartotojai) privalo finansinius sprendimus priimti atsakingai, pateikti tikslią informaciją apie savo finansinę situaciją ir priimti tinkamus sprendimus pagal asmenines ir finansines galimybes (LAT 2015-09-21 Nutartis Nr. e3K-3-485-916/2015).

22Ieškovė prašo teismo priteisti 1 395,01 Eur pelno palūkanų, tačiau konstatuotina, jog bendra vartojimo kredito kaina 2 801,27 Eur viršija bendrą vartojimo kredito sumą – 2801,27 Eur.

23VKĮ 21 str. 1 d. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo, vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo interesų pusiausvyros.

24Atsakovė visiškai nemokėjo skolos pagal vartojimo sutartį ir prie šios sudarytą grafiką, kurią pagal sutarties specialiųjų sąlygų 2 p. pirmos įmokos diena buvo numatyta 2016-01-07. Ji turėjo grąžinti kreditą 2020-12-07. Pažymėtina, kad ieškovė tik 2016 m. vasario ir kovo mėn., siuntė kelis pranešimu, tačiau termino skolai grąžinti nenustatė, raginimų nesiuntė ir sutarties nenutraukė, o ieškinį pareiškė tik 2018-11-15.

25Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, nesant pateisinamų duomenų, kodėl ieškovė nepagrįstai ilgai delsė ir į teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik po daugiau kaip 2 metų ir 11 mėn. nuo sutarties sudarymo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašome priteisti negrąžinto kredito suma – 2341,03 Eur bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą ir vartojimo kredito sumą –2 801,27 Eur yra aiškiai ir nepagrįstai per didelė, todėl yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti dydį.

26Atsakovė tik gavus ieškinį prisiminė, kad pagal kredito sutartį yra skolinga ieškovei. Ieškovė į teismą su ieškiniu dėl skolos, tame tarpe ir pelno palūkanų, priteisimo kreipėsi tik 2018-11-15, jau praėjus gan ilgam laiko tarpui po kredito suteikimo. Todėl atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį daliai reikalavimo dėl palūkanų priteisimo.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-03-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis). Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis).

28Ieškovė, sudarydama sutartis su atsakove, nevykdė esminės sąlygos įvertinti kredito gavėjo mokumą VKĮ 8 straipsnis, kad būtų užtikrintas abiejų šalių sąžiningumo principas.

29Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą.

30Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-09-21 nutartis civilinėje byloje). Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad atsakovei kreditas buvo suteiktas 2015-11-24, iki šiol yra negrąžintas.Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-01 iki 2016-02-01) numatančios, jog prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis iš kredito gavėjo gauta pakankama informacija ir prireikus mokumui vertinti naudojamoje duomenų bazėje atlikęs patikrinimą.

31Apibendrinus tai, kad išdėstyta darytinos išvados, kad ieškovė su atsakove 2015 m. lapkričio 24 d. sudarė kredito Sutartį Nr. ( - ). Pagal šią sutartį ieškovė atsakovei iš viso suteikė 2 350,00 Eur kredito. Kreditas suteiktas terminui iki 2020 m. gruodžio 7 d., mokant dalines įmokas kas mėnesį po 105,73 Eur. Pagal sutartį bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – sutarties termino pabaigoje – 6 343,80 Eur, į kurią įtrauktos kredito įmokos, palūkanos 48 proc. norma ir bendra kredito kainos metinė norma 60,1 proc. (sudėjus gaunasi 108, 10 proc.) ir bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą ir vartojimo kredito sumą 3 993,80 Eur. Darytina išvada, ieškovei nenutraukus Sutarties Nr. ( - ) dėl netinkamo atsakovės prievolės vykdymo. Ieškovė žinodama atsakovės anketinius duomenis dirbtinai delsė laiką ir nesiuntė rašytinio raginimo dėl skolos grąžinimo ar sutarties nutraukimo, žinodama, kad atsakovė nemoka įmokų, ieškovė dirbtinai sukėlė situaciją kaip priskaičiuotų kuo didesnę sumą kuo ilgesniu laiko tarpu apie tris metus. Tokia situacija atitiko net ir didesnę apsaugą kredito gavėjui suteikiančio VKĮ 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą vartojimo kredito sutarties nutraukimo pagrindą, kai kredito įmokos nemokamos daugiau nei 3 mėnesius. Ieškovė turėjo vienašališkai nutraukti sutartį, kadangi atsakovė pagal sutartyje numatytą grafiką įmokų aplamai nemokėjo. Atsakovei nebevykdant pareigos mokėti kredito įmokas, nereaguojant į jai siunčiamus pranešimus, ieškovė įgijo pagrindą netikėti, kad Sutartis bus vykdoma ateityje (CK 6.217 str. 2 d. 4 p.). Pagal VKĮ 21 str. 2 d. bendra vartojimo kredito kaina negalėjo būti didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą, tačiau ieškovė pažeisdama šias nuostatas priskaičiavo didesnę sumą viršijančiuą suteiktą kreditą.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 bei Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi c. b. Nr. 2S-1844-619/2013, nurodė, kad ieškovas, norėdamas, jog būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, privalo juos įrodyti.

33Kadangi atsakovės turtinė padėtis yra labai bloga gaunamas darbo užmokestis sudaro 420 Eur per mėnesį, prašo priteistą sumą išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiui lygiomis dalimis sumokant iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta atsakovė sutinka su UAB ,,Moment Credit“ pateikta – 2350,00 Eur kredito suma; Atsakovė nesutinka dėl nesumokėtos kreditos kainos – 2 801,27 Eur; Atsakovė nesutinka su bendra vartojimo kredito kaina, kuri yra didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą – 3 993,80 Eur; Atsakovė nesutinka UAB ,,Moment Credit“ naudai mokėti 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovė prašo sumažinti priteistiną ieškovės prašomą sumą; priteistą skolos sumą išdėstyti 24 mėnesių lygiomis dalimis sumokant iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.

34Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, atsakovė yra atstovaujama atstovės, todėl byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant.

35Atsakovės atstovė, palaikydama atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, parodė, kad sutinka su ieškiniu dalyje dėl 2341,03 Eur negrąžinto kredito ir 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos, tačiau nesutinka dalyje dėl prašomų priteisti 1395,01 Eur palūkanų ir 5 procentų metinių palūkanų priteisimu , nes ieškovas nesiėmė priemonių pagal sutartį dėl skolos. Ieškovas dirbtinai priskaičiavo dideles palūkanas. Atsakovė apie sutartį si ieškovu pamiršo, nes tuo metu buvo artimo žmogaus netektis, draugo išdavystė, tai patvirtinančių įrodymų neturi. Pagal sudarytą su ieškovu kredito sutartį atsakovė nesumokėjo nei vienos įmokos. Atsakovė jokių pranešimų, žinučių iš ieškovo negavo, nes nesinaudojo Tele 2 paslaugomis, jokių dokumentų paštu atsakovė irgi negavo. Atsakovė neinformavo ieškovo apie pasikeitusį jos mobilaus telefono numerį, nes atsakovė buvo pamiršusi apie su ieškovu sudarytą kredito sutartį. Palaiko atsakovės prašymą dėl prašomos priteisti sumos išdėstymo, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, gaunamą darbo užmokestį ir priskaičiuotas 1395,01 Eur palūkanas sumažinti iki 1000 Eur, nes ieškovas nepagrindė, kokiu pagrindu šios palūkanos priskaičiuotos. Atsakovei visai nevykdant sutartinių prievolių, ieškovė turėjo netikėti, kad atsakovė vykdys sutartį, šiai dienai sutartis nėra nutraukta. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį dalyje dėl 1395,01 Eur palūkanų priteisimo, bet negali pakomentuoti nuo kada yra praleista ieškinio senatis.

36Ieškinys tenkintinas.

37Kaip nustatyta byloje, atsakovė N. K. ir ieškovas UAB „Moment Credit“ 2015-11-24 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis). Sutartimi ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei kreditus pagal sutarties specialiąsias sąlygas, o atsakovė – gautus kreditus grąžinti ir sumokėti kreditų kainą (sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 p.). Remiantis sutarties sąlygomis, 2015-11-24 atsakovė pasiskolino iš ieškovo 2350 Eur vartojimo kreditą, kuris buvo suteiktas šiomis sąlygomis (sutarties specialiųjų sąlygų 1- 24 p.p.): kredito suteikimo data- 2015-11-24; pirmosios įmokos diena – 2016-01-07; įmokų mokėjimo diena – 7 mėnesio diena; įmokų periodiškumas – mėnuo; įmokos dydis – 105,73 Eur; įmokų skaičius – 60; bendra kliento mokama suma – 6343,80 Eur; pervedama į sąskaitą suma – 2350 Eur; turimi įsipareigojimai – 0 Eur; bendra kredito suma – 2350 Eur; kredito grąžinimo diena – 2020-12-07; kredito grąžinimo terminas – 60 mėn. 13 d.; palūkanų norma – 48 proc.; palūkanų norma su nuolaida (jei taikoma) – 48 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 60,1 proc.; finansuojama suma – 2350 Eur; kredito kaina (be nuolaidos) – 3993,80 Eur; kredito kaina (su nuolaida) - 3993,80 Eur; kredito rūšis – vartojimo kreditas, teikiamas kreditas yra asmeninė paskola, skirta asmeniniams kliento poreikiams tenkinti. Ieškovas 2015-11-24 pervedė 2350 Eur kredito sumą į atsakovės banko sąskaitą Nr. ( - ). Kaip matyti iš pateikto sutarties vykdymo grafiko atsakovė sutarties nevykdė, ieškovui nemokėjo įmokų pagal sutarties reikalavimus ir atsakovės skola ieškovui sudaro - 2341,03 Eur skolos (negrąžinto kredito sumos), 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos, 1395,01 Eur palūkanų. Atsakovei apie prisimtų sutartinių prievolių nevykdymą ieškovė siuntė SMS žinutes.

38Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalį, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Remiantis Civilinio kodekso 6.870 straipsniu paskolos gavėjo pareiga yra grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Civilinio kodekso 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (Civilinio kodekso 6.872 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pažymima, kad Lietuvos civilinėje teisėje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (Civilinio kodekso 6.210, 6.261 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007).

39Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė, parodė, kad sutinka su ieškiniu dalyje dėl 2341,03 Eur negrąžinto kredito ir 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad šioje ieškinio dalyje ginčo nekilo, bei remiantis aukščiau nurodytom aplinkybėm, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl 2341,03 Eur negrąžinto kredito ir 2801,27 Eur nesumokėtos kredito kainos priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir įrodytas (CPK 178 str.).

40Kritiškai vertintini atsakovės nurodyti argumentai, kad apie sudarytą sutartį su ieškovu atsakovė „pamiršo“, kad atsakovė negavo jokių SMS žinučių apie pradelstus mokėjimus pagal sutartį ir pranešimo apie sutarties nutraukimą. Atkreitinas dėmesys, kad atsakovė su ieškovu sudarė sutartį savanoriškai, gera valia, su sutarties sąlygomis, prievolių vykdymu buvo supažindinta, todėl, kaip rūpestingas, apdairus žmogus privalėjo vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir nepažeisti sutarties sąlygų. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Be to, byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas atsakovę informavo apie nesumokėtas įmokas 2016 m. vasario – kovo mėn. SMS žinutėmis. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal sutarties 4.1.2.2 p. atsakovė buvo įsipareigojusi pranešti ieškovui per 3 darbo dienas kai pasikeičia atsakovės mobilaus telefono numeris, gyvenamoji vieta ir adresas kontaktams, tuo tarpu apie pasikeitųsi atsakovės mobilaus telefono numerį atsakovė ieškovo neinformavo. Taip pat matyti, kad 2016-10-17 ieškovas atsakovei jos nurodytu sutartyje adresu siuntė pašto korespondenciją. Nors duomenų kokio turinio pašto korespondencija buvo siųsta atsakovei nepateikta, vienok, teismas neturi pagrindo abejoti ieškovo nurodytom aplinkybėm, kad atsakovei apie sutarties nutraukimą buvo pranešta, atsakovė priešingų įrodymų nepateikė.

41Atsakovės nesutikimo su ieškiniu argumentai dalyje dėl prašomų priteisti iš atsakovės 1395,01 Eur palūkanų ir 5 procentų metinių palūkanų yra atmestini kaip nepagrįsti.

42Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). Taigi, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (Civilinio kodekso 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek Civilinio kodekso normose (Civilinio kodekso 6.872, 6.896 straipsniai), tiek ir specialiuose įstatymuose (Vartojimo kredito įstatymas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-275-248/2015). Toks aiškinimas atitinka mokėjimo palūkanų paskirtį – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimasis tęsiasi.

43Nagrinėjamu atveju, šalių sudarytos sutarties specialiųjų sąlygų 2 punkte nustatyta, kad pavėluoto mokėjimo atveju atsakovė atlygina ieškovui nuostolius už tolimesnį naudojimąsi laiku negrąžinta kredito suma ar jos dalimi, nuostoliai apskaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri apskaičiuojama pagal bendrą kredito kainos metinę normą, t. y. 60,1 proc. (sutarties specialiųjų sąlygų 1 p. 16 p.).

44Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

45Nagrinėjamu atveju, šalys dėl specialiųjų kredito sąlygų susitarė 2015-11-24 d. Vartojimo kredito įstatymo (nuo 2015-01-01 d. iki 2016-02-01 d. galiojusi įstatymo redakcija) 21 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Įstatyme nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatytos bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu didesnė kaip 200 proc. (Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad tokiais atvejais, kai bendra vartojimo kredito kainos metinė norma didesnė kaip 200 proc., pripažįstama, jog kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimų, tačiau kita sutarties šalis (kredito įstaiga), gali šią prezumpciją nuginčyti (įrodyti, kad kaina atitinka minėtus įstatymo reikalavimus). Tačiau toks teisinis reglamentavimas nereiškia, kad bendra vartojimo kredito kaina, neviršijanti šio dydžio, visais atvejais atitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimus. Tokiais atvejais, kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina.

46Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015, 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).

47Nagrinėjamo ginčo atveju, šalių sudarytoje Kredito sutartyje nustatyta bendra kredito kainos metinė norma (60,1 proc.) yra ženkliai mažesnė, nei sutarties sudarymo metu įstatyme numatyta jos didžiausia riba. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į tai, kad ieškovė pelno palūkanas paskaičiavo tik už ribotą laikotarpį, šiuo atveju jų mažinti iki 1000 Eur nėra pagrindo.

48Atsakovės parašymas taikyti ieškinio senatį ieškinio dalyje dėl 1395,01 Eur palūkanų priteisimo atmestinas. Pagal CK 1.125 str. 9 d. reikalavimams dėl palūkanų priteisimo yra taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pagal sutarties įmokų grafiką, pirmos nesumokėtos įmokos mokėjimo terminas yra 2016-02-07, todėl reikalavimo dėl palūkanų priteisimo nuo palūkanų skaičiavimo pradžios sumokėjimo ieškinio senatis baigiasi 2021-02-07, o ieškinys teismui pateiktas 2018-11-15, o priimtas teisme 2018-11-19, taigi ieškinio senatis nėra praleista.

49Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už ieškovui iš atsakovės už priteistiną 6537,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atkreiptinas dėmesys, jog Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.37 straipsnio 2 dalį, yra konstatavęs, kad procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Šios palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144-915/2018, 45 punktas). Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.210 str. 2 d., 6.261 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog dažniausiai aptariamos palūkanos yra išieškomos už sutarties pažeidimą, tačiau teisės doktrinoje nurodoma, kad jos gali būti priteisiamos ir tais atvejais, kai piniginė prievolė atsiranda kitais pagrindais, pvz., dėl delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012). Todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovės nurodyti argumentai, kad nagrinėjamu atveju iš atsakovės šios 5 proc. dydžio metinės palūkanos nepriteistinos.

50Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Turi būti išlaikyta abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyra, atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1113/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

51Teismo nuomone yra pagrindas tenkinti atsakovės prašymą dėl priteistinos visos 6537,31 Eur sumos iš atsakovės ieškovui mokėjimo išdėstymo 24 mėnesiams, atsižvelgiant į atsakovės pateiktus įrodymus iš VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, 2019-05-16 UAB „Denveta“ pažymos apie atsakovės gaunamą darbo užmokestį, iš kurių matyti, kad atsakovė nekilnojamojo, kilnojamojo turto neturi, jos gaunamas darbo užmokestis sudaro vidutiniškai sudaro apie 330-400 Eur. Manytina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė kaip vartotojas yra silpnesnioji šalis lyginant su ieškovu kaip kredito įmone, verslininku ir viso priteistinos sumos sumokėjimas iš karto atsakovei sukels neigiamas pasekmes, atsižvelgiant į jos sunkią turtinę padėtį (CK 1.5 str.). Todėl ieškovui priteistinos iš atsakovės 6537,31 Eur sumos sumokėjimas lygiomis dalimis išdėstytinas 24 mėnesiams, nustatant, kad, nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, atsakovė ieškovui kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti po 272,38 Eur.

52Kadangi ieškinys tenkintinas iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 147 Eur žyminio mokesčio, valstybei pašto išlaidos nepriteistinos, nes pašto išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali į valstybės biudžetą priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 79, 88, 93, 96 str. str.).

53Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 263- 270 str. str., teismas

Nutarė

54Ieškinį tenkinti.

55Priteisti iš atsakovės N. K., a.k. ( - ), ieškovui UAB „Moment Credit“, j.a.k. 300657515, 2341,03 Eur (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą 3 eurocentus) skolos (negrąžinto kredito sumos), 2801,27 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus vieną eurą 27 eurocentus) nesumokėtos kredito kainos, 1395,01 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus 1 eurocentą) palūkanų, viso 6537,31 Eur (šešis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt septynis eurus 31 eurocentą), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6537,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (nuo 2018-11-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 147 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio.

56Išdėstyti atsakovei N. K., a.k. ( - ), teismo sprendimo vykdymą dalyje dėl 6537,31 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt septynių eurų 31 eurocento) priteisimo 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui, nustatant, kad, nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, atsakovė ieškovui kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti po 272,38 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 38 eurocentus).

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. sekretoriaujant Laimonui Rukšėnui,... 3. dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei Jolitai Razminaitei-Gvozdovičienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas UAB „Moment Credit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 6. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė 2015-11-24 sudarė vartojimo kredito sutartį... 7. Ieškovas 2015-11-24 pervedė 2350 Eur kredito sumą į atsakovė banko... 8. Iš pateikto įmokų mokėjimo grafiko matyti, kad atsakovė ieškinio... 9. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 42... 10. LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d. pagrindu iš atsakovės priteistinos 5... 11. Ieškovo atstovui apie posėdį pranešta tinkamai, ieškovo atstovas prašė... 12. Atsakovė N. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 13. Atsakovė mano, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą pagal Sutartį ir... 14. Vadovaujantis CK 6.217 str. 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu... 15. Nagrinėjamu atveju dėmesys atkreipiamas į kelias reikšmingas aplinkybes.... 16. Ieškovė siuntė 2016 m. vasario ir kovo mėn. neaiškius 8 pranešimus apie... 17. Vadovaujantis CK 6.218 straipsnio 1 dalimi, apie vienašališką sutarties... 18. Sutarties Nr. ( - ), specialiųjų sąlygų 15 punkte numatyta palūkanų... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje... 20. Būtina atsižvelgti ir į VKĮ 1 str. 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių... 21. Vartojimo kredito įstatymo 21 str. taip pat nustatyti tam tikri reikalavimai... 22. Ieškovė prašo teismo priteisti 1 395,01 Eur pelno palūkanų, tačiau... 23. VKĮ 21 str. 1 d. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti... 24. Atsakovė visiškai nemokėjo skolos pagal vartojimo sutartį ir prie šios... 25. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti,... 26. Atsakovė tik gavus ieškinį prisiminė, kad pagal kredito sutartį yra... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 28. Ieškovė, sudarydama sutartis su atsakove, nevykdė esminės sąlygos... 29. Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno... 30. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį... 31. Apibendrinus tai, kad išdėstyta darytinos išvados, kad ieškovė su atsakove... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007... 33. Kadangi atsakovės turtinė padėtis yra labai bloga gaunamas darbo užmokestis... 34. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai,... 35. Atsakovės atstovė, palaikydama atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus,... 36. Ieškinys tenkintinas. ... 37. Kaip nustatyta byloje, atsakovė N. K. ir ieškovas UAB „Moment Credit“... 38. Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalį, paskolos sutartimi viena... 39. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė, parodė, kad sutinka su ieškiniu... 40. Kritiškai vertintini atsakovės nurodyti argumentai, kad apie sudarytą... 41. Atsakovės nesutikimo su ieškiniu argumentai dalyje dėl prašomų priteisti... 42. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas,... 43. Nagrinėjamu atveju, šalių sudarytos sutarties specialiųjų sąlygų 2... 44. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama... 45. Nagrinėjamu atveju, šalys dėl specialiųjų kredito sąlygų susitarė... 46. Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų)... 47. Nagrinėjamo ginčo atveju, šalių sudarytoje Kredito sutartyje nustatyta... 48. Atsakovės parašymas taikyti ieškinio senatį ieškinio dalyje dėl 1395,01... 49. Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 50. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 51. Teismo nuomone yra pagrindas tenkinti atsakovės prašymą dėl priteistinos... 52. Kadangi ieškinys tenkintinas iš atsakovės ieškovui priteistinos... 53. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 263- 270 str. str.,... 54. Ieškinį tenkinti.... 55. Priteisti iš atsakovės N. K., a.k. ( - ), ieškovui UAB „Moment Credit“,... 56. Išdėstyti atsakovei N. K., a.k. ( - ), teismo sprendimo vykdymą dalyje dėl... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...