Byla eB2-166-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Agerta“ bankroto administratoriaus S. S. prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „Agerta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. S.. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 5 d. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; patvirtintas kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai.
 2. 2018 m. birželio 11 d. teisme gautas bankrutavusios UAB „Agerta“ bankroto administratoriaus S. S. prašymas priimti sprendimą dėl UAB „Agerta“ veiklos pabaigos. Pažymėjo, kad bankroto administratorius atliko visus Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytus veiksmus. Kartu su prašymu bankroto administratorius pridėjo administratoriaus informaciją kreditorių susirinkimui, likvidavimo aktą, likvidacinį balansą, balsavimo biuletenį, kreditorių susirinkimo protokolą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažymą.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta 2018 m. birželio 11 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Kreditoriai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti. Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 1. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 1. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (turinčiais didesnę įrodomąją galią) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 1. Bankroto administratorius S. S. pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. birželio 4 d. pažymą, kuri patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų UAB „Agerta“. Bankroto administratorius pateikė 2018 m. gegužės 14 d. UAB „Agerta“ likvidacinį balansą, kuriame matyti , kad bankrutavusi įmonė turto neturi. Taip pat iš pateikto 2018 m. gegužės 18 d. likvidacinio akto matyti, kad neįvykdyti kreditoriniai reikalavimai sudaro 89 087,02 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartimi patvirtinti UAB „Agerta“ kreditorių finansiniai reikalavimai 89 084,84 Eur sumai, kurie buvo patikslinti įsiteisėjusia 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi į bankrutavusios UAB „Agerta“ kreditorių sąrašą įtraukiant VSDFV Šiaulių skyrių ir patvirtinant jo 2,18 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.
 1. Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankrutavusi UAB „Agerta“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. gruodžio 23 d., tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai registrui nebuvo teikiami. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis įmonė yra registruota kaip 38 transporto priemonių valdytoja – savininkas, tačiau visos jos buvo išregistruotos, dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nebuvo pateikta.
 1. Iš 2018 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad pirmuoju klausimu kreditoriai nutarė patvirtinti bankrutavusios įmonės likvidavimo aktą ir likvidacinį balansą ir antruoju klausimu nutarta įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios UAB „Agerta“ veiklos pabaigos. Bankrutavusios UAB „Agerta“ kreditoriai apie bankroto administratoriaus kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos informuoti, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Agerta“.
 1. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 89 087,02 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 1. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).
 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

6Prašymą tenkinti visiškai.

7Pripažinti, kad UAB „Agerta “, juridinio asmens kodas 303210373, buveinės adresas Šiaulių r. sav. teritorija, veikla pasibaigė.

8Patvirtinti bankrutavusios UAB „Agerta“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus bendrai 89087,02 Eur sumai:

Eil. Nr.

Kreditorius

Skola,

Eur

Bauda,

Eur

Delspinigiai,

Eur

Iš viso,

Eur

Antros eilės kreditoriai

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

84 520,41

-

4 564,43

89 084,84

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

2,18

2,18

30Bendra kreditorinių reikalavimų suma:

89 087,02

32Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

34Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai