Byla e2A-693-236/2020
Dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir delspinigių priteisimo, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Mikuckienės ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,TETAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,TETAS“ ieškinį atsakovei LITGRID akcinei bendrovei dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir delspinigių priteisimo, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei LITGRID AB, prašydama pripažinti atsakovės LITGRID AB vienašališką įskaitymą 46 803,39 Eur sumai, atliktą 2018 m. rugpjūčio 31 d. LITGRID AB raštu Nr. SD-3039, negaliojančiu, priteisti ieškovei UAB „TETAS” iš atsakovės LITGRID AB 46 803,39 Eur skolą už atliktus darbus, 3 369,84 Eur delspinigių, bylinėjimosi išlaidas, 8 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį.

82.

9Ieškovė UAB ,,TETAS“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė UAB „TETAS” ir atsakovė LITGRID AB viešojo pirkimo būdu 2015 m. rugsėjo 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. SUT-208-15/80510/515310K (toliau – ir Sutartis). Ieškovė įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti 110 kV EPL Kretinga – Benaičių VE projektavimo ir statybos darbus, o atsakovė įsipareigojo priimti faktiškai atliktus darbus ir už juos sumokėti (Sutarties Specialiųjų sąlygų (SS) 1.1. p.). Bendra darbų kaina 2 399 667,16 Eur su PVM (darbų kaina be PVM – 1 983 196 Eur). Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktas apibrėžė galutinį darbų atlikimo terminą: „Visus Sutartyje nurodytus Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti ir Projekto statybą užbaigti per 26 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos.“ Galutinis darbų, vykdomų pagal Sutartį, atlikimo terminas 26 mėnesiai, skaičiuojant nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. buvo 2017 m. lapkričio 15 d. Paskutinį atliktų darbų aktą šalys pasirašė 2018 m. birželio 27 d., kai buvo gautas statybos užbaigimo aktas (nuo galutinio darbų atlikimo termino vėluojant 224 dienas). Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktas numatė, jog: „Rangovui per Sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų Sutartyje nurodytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti Darbus“ (delspinigiai už 1 kalendorinę dieną – 793,28 Eur). Atsakovė už vėlavimą nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. balandžio 9 d., įvertinusi ieškovės nurodytas vėlavimo aplinkybes, pritaikė ieškovės atžvilgiu 37 284,09 Eur delspinigių (2018 m. gegužės 17 d. LITGRID AB raštas Nr. SD-1674) ir juos išskaičiavo iš už atliktus darbus ieškovei mokėtinų sumų.

103.

11Ieškovė UAB ,,TETAS“ pažymėjo, kad ji nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. balandžio 9 d. apskaičiuotų ir įskaitytų delspinigių neginčija ir reikalavimų atsakovei dėl šių delspinigių nereiškia.

124.

13Ieškovė nurodė, kad atsakovė LITGRID AB už vėlavimą nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d., įvertinusi ieškovės nurodytas vėlavimo aplinkybes, pritaikė UAB „TETAS“ atžvilgiu 60 289,15 Eur delspinigių (2018 m. rugpjūčio 31 d. LITGRID AB raštas Nr. SD-3039) ir juos išskaičiavo iš už atliktus darbus UAB „TETAS“ mokėtinų sumų – delspinigių suma sumažindama galutinį mokėjimą ieškovei už atliktus darbus. Ieškovė nesutinka su nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. apskaičiuotais 60 289,15 Eur delspinigiais, nes nebuvo atsižvelgta į aplinkybes, šalinančias ieškovės atsakomybę dėl vėlavimo, atsakovė, apskaičiuodama delspinigius, ignoravo reikšmingas faktines aplinkybes, sudariusias pagrindą netesybų mažinimui.

145.

15Ieškovė pažymėjo, kad UAB ,,TETAS“, užbaigusi objekto statybos darbus, prašė atsakovės atliktus darbus įvertinti. Pirmą kartą atliktų darbų vertinimas įvyko 2018 m. kovo 26 d. Vertinimo rezultatai buvo fiksuoti 2018 m. kovo 26 d. atliktų darbų techninio įvertinimo akte. Ieškovė, pašalinusi atsakovės 2018 m. kovo 26 d. techninio įvertinimo akte nurodytus trūkumus, antrą kartą paprašė, kad atsakovė įvertintų jos atliktus darbus. Vertinimo rezultatai buvo fiksuoti 2018 m. gegužės 4 d. atliktų darbų techninio įvertinimo akte. 2018 m. gegužės 4 d. akte buvo pareikštos naujos pastabos, nesusijusios su pirmą kartą teiktomis pastabomis. Antrąjį kartą pareikštos pastabos objektyviai galėjo būti pareikštos pirmojo pastabų reiškimo metu. LITGRID AB pastabų dėl atliktų darbų nepateikusi vienu kartu vilkino atliktų darbų priėmimą – perdavimą ir prailgino galutinio atliktų darbų akto pasirašymo terminą, nors remiantis CK 6.660 straipsniu užsakovui numatyta pareiga bendradarbiauti su rangovu. 2018 m. gegužės 4 d. darbų techninio įvertinimo komisijos akte nurodytus trūkumus ieškovė pašalino 2018 m. gegužės 25 d.

166.

17Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2018 m. gegužės antroje pusėje pradėjo reikšti ieškovei naują – techninio įvertinimo aktuose (2018 m. kovo 26 d. ir 2018 m. gegužės 4 d. aktai) nepareikštą pastabą, kuri objektyviai galėjo būti pareikšta dar Sutarties vykdymo pradžioje, kad projektavimo dokumentai su trūkumais, jie turi būti ištaisomi įvertinant statinio tarp atramų Nr. 53-54 egzistavimo aplinkybę, kuri nebuvo įvertinta rengiant projektą, atitinkamai atliekami papildomi rangos darbai pagal ištaisytus projektavimo dokumentus – aukštinama linija tarp atramų Nr. 53-54. Ieškovė, nors ir nelaikė užsakovo LITGRID AB reikalavimo pagrįstu, tačiau su atsakove bendradarbiavo – siekė minimizuoti vėlavimą pagal Sutartį, 2018 m. birželio 4 d. – 2018 m. birželio 5 d. atlikto papildomus darbus – pakoregavo projektą ir paaukštino liniją tarp atramų Nr. 53-54.

187.

19Ieškovės UAB ,,TETAS“ teigimu, atsakovė LITGRID AB nesilaikė ekonomiško projekto užbaigimo principo ir nedėjo maksimalių pastangų, kad atliktų darbų priėmimas – perdavimas įvyktų operatyviai ir kuo greičiau. Esant ir atsakovės kaltei dėl nesavalaikio pastabų reiškimo vėlavimo riziką nuo 2018 m. kovo 26 d. iki 2018 m. birželio 27 d. turėjo prisiimti ir atsakovė. Sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principą atitiktų šio laikotarpio vėlavimo dienų skaičiaus (93 dienos) padalinimas per pusę. Tokiu būdu ieškovei taikytini delspinigiai už 46 vėlavimo dienas (46 x 793,28 Eur = 36 490,81 Eur), už kitas 46 vėlavimo dienas riziką dėl nurodytų aplinkybių turėjo prisiimti atsakovė.

208.

21Ieškovė UAB ,,TETAS“ nurodė, kad aplinkybę, kad 2018 m. gegužės 4 d. aktu buvo vertintas visas objektas suponuoja: pačio akto pavadinimas „Investicinio projekto „110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičių VE TP statyba“ Nr. PB4300600 atliktų darbų techninio įvertinimo komisijos aktas“; informacija esanti akte. Nurodytus trūkumus (22 vienetai nurodytų pastabų) atsakovė objektyviai galėjo detalizuoti ieškovei 2018 m. kovo 26 d. akte, tačiau to nepadarė. Ieškovė, žinodama šias pastabas, būtų jas operatyviai pašalinusi ir trūkumų 2019 m. gegužės 4 d. akte nebebūtų. Pavėluotas pastabų reiškimas parodo atsakovės personalo nebendradarbiavimą bei tuo iš esmės buvo pailgintas darbų atlikimo terminas. Atsižvelgiant į atsakovės užtikrinimą, kad statinio nebus (jis bus nugriautas), elektros perdavimo linija buvo suprojektuota taip, kad statinio tarp atramų Nr. 53 ir 54 nėra. Atsakovė įsipareigojimo, jog ji užtikrins, kad statinys projektuojamoje linijoje tarp atramų Nr. 53-54 bus nugriautas, pateikto Sutarties vykdymo pradžioje neįvykdė. Ieškovė pagal Sutartį nebuvo prisiėmusi įsipareigojimo veikti atsakovės vardu, reiškiant reikalavimus statinių savininkams dėl statinių nugriovimo. Sutarties įvykdymo termino išilgėjimą sąlygojo atsakovės elgesys – įsipareigojimo dėl statinio ties projektuojama oro linija (atramos Nr. 53-54) nugriovimo neįvykdymas, atitinkamai nesavalaikis pastabos dėl projekto korekcijų ir linijos tarp atramų Nr. 53-54 paaukštinimo pateikimas.

229.

23Ieškovė UAB ,,TETAS“ taip pat nurodė, kad atsakovė 2018 m. gegužės 14 d. pasirašė priėmimo-perdavimo aktą, kuriame buvo prierašas: „Šiuo aktu patvirtiname, kad vykdytojas UAB „TETAS“ perduoda rangovui LITGRID AB kokybiškai atliktas darbo projekto bylas“. Atsakovė LITGRID AB turi prisiimti atsakomybę dėl išilgėjusio sutarties įvykdymo termino, nes jį sąlygojo atsakovės pastabos dėl priėmimo perdavimo aktu atsakovės priimto darbo projekto. Atsakovei LITGRID AB turi kilti teisinės pasekmės dėl priėmimo – perdavimo akto pasirašymo – konstatuojant, jog nurodyti atsakovės veiksmai sudaro pagrindą ieškovės atžvilgiu pritaikytų 60 289,15 Eur delspinigių mažinimui. Dalinis prievolės įvykdymas ir naudojimasis atliktų darbų rezultatu yra objektyvus pagrindas netesybų mažinimui.

2410.

25Ieškovė pažymėjo, kad įvykę aukščiausio bei vidurinės grandies vadovų ir procesų kaitos pokyčiai sąlygojo, jog buvo priimti sprendimai iš naujo peržiūrėti pritaikytus vienašališkus įskaitymus ir nustačius, kad egzistuoja pagrindai ginčijimui – juos taikyti. Ieškovė siekė gražiuoju išspręsti kilusį ginčą – vyko susirašinėjimas, pokalbiai ir tik nustačius, jog taikiai kilusio ginčo išspręsti nepavyks, buvo pateiktas ieškinys teismui. Sutartis, iš kurios vykdymo yra kilęs ginčas, buvo sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015 pateikti reikšmingi išaiškinimai, jog naudojimasis darbų rezultatu pagal paskirtį (nesant pasirašytam statybos užbaigimo aktui) laikytinas kriterijumi mažinti netesybas.

2611.

27Ieškovė UAB ,,TETAS“, prašydama spręsti taikytų delspinigių mažinimo klausimą, taip pat nurodė, kad elektros linija po ieškovės atliktų darbų bandomajai eksploatacijai įjungta 2018 m. birželio 15 d. LITGRID AB oro linija pradėjo naudotis iš karto po įjungimo momento ir turėjo 100 procentų funkcionalumą. LITGRID AB 2018 m. birželio 18 d. el. laiške patvirtino, kad bandomoji eksploatacija įvyko sėkmingai. 2018 m. liepos 24 d. atsakovės darbuotojo R. N. el. laiške fiksuota, jog linija eksploatuojama.

2812.

29Ieškovės teigimu, nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. delspinigiai privalėjo būti mažinami 13 dienų – 10 312,64 Eur suma (13 x 793,28 Eur), nes nuo linijos įjungimo bandomajai eksploatacijai, t. y. nuo 2018 m. birželio 15 d. iki galutinio darbų užbaigimo akto tarp šalių pasirašymo dienos, t. y. iki 2018 m. birželio 27 d., užsakovas galėjo naudotis nauja elektros linija. Ieškovė 2018 m. birželio 15 d. iš esmės buvo atlikusi Sutartyje numatytus darbus (likęs tik formalus atliktų darbų perdavimo dokumentinis išpildymas). Už vėlavimą nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. apskaičiuotus 60 289,15 Eur dydžio delspinigius atsakovė privalėjo sumažinti ne tik 46 kalendorinėmis dienomis, t. y. 36 490,81 Eur suma (atsakovės rizikai priskirtas vėlavimas dėl nesavalaikio pastabų dėl darbų trūkumų reiškimo), bet ir 10 312,64 Eur suma (13 dienų delspinigiai apskaičiuoti naudojantis darbų rezultatu). Už vėlavimą nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. pritaikyti delspinigiai yra aiškiai per didelės baudinės netesybos, neatitinkančios kompensuojamosios netesybų paskirties, nes Sutarties vykdymas buvo ieškovei nuostolingas sandoris, LITGRID AB dėl UAB „TETAS“ vėlavimo įvykdyti Sutartį nepatyrė nuostolių. Ieškovės atžvilgiu už vėlavimą nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. pritaikyti 60 289,15 Eur dydžio delspinigiai yra per didelės netesybos, todėl mažintini iki protingo dydžio netesybų – 13 485,76 Eur. Atsakovės skola ieškovei už atliktus darbus yra 46 803,39 Eur, šią sumą ieškovė prašo priteisti iš atsakovės.

3013.

31Ieškovės UAB ,,TETAS“ teigimu, nagrinėjamu atveju senatis nėra taikytina, nes ieškovė ginčija įskaitymą ir prašo priteisti skolą, ieškovės reikalavimams taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas. Atsakovė LITGRID AB, priėmusi sprendimą dėl teisių gynimo būdo – netesybų įskaitymo, turi prisiimti ir iš tokio sprendimo išplaukiančias teisines pasekmes. Patenkinus pagrindinius reikalavimus dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo, delspinigių reikalavimas tenkintinas kaip akcesorinis reikalavimas, o CK 6.258 straipsnio 4 dalis atsakovės atžvilgiu netaikytina. Kasacinio teismo praktikoje suformuluota pareiga kreditoriui įrodyti nuostolius tuo atveju, jeigu asmuo, kuriam pritaikytos netesybos, pareiškia prašymą dėl netesybų sumažinimo ar netesybų mažinimo klausimą teismas sprendžia ex officio. Nuostolių neįrodymo faktas sudaro pagrindą taikytas netesybas pripažinti „neprotingai“ didelėmis. Atsakovei nepatyrus nuostolių dėl Sutarties termino pažeidimo, ieškovės atžvilgiu nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. taikyti 60 289,15 Eur dydžio delspinigiai pripažintini neprotingai dideliais, neatitinkančiais kompensuojamosios netesybų paskirties, baudinėmis netesybomis.

3214.

33Ieškovė UAB ,,TETAS“ pažymėjo, kad atsakovė LITGRID AB negalėjo atlikti įskaitymo 46 803,39 Eur sumai, kadangi egzistavus aplinkybėms, dėl kurių delspinigiai neskaičiuojami ir mažinami, atsakovė neturėjo priešpriešinio vienarūšio reikalavimo, kuris galiotų ir būtų vykdytinas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo priemonė atsakovei buvo pateikta 2018 m. liepos 24 d., todėl paskutinė diena, kurią atsakovė privalėjo atsiskaityti su ieškove už jos atliktus darbus buvo 2018 m. rugsėjo 7 d. Atsakovei nepagrįstai atlikus vienašališką įskaitymą 46 803,39 Eur sumai, jai taikytini 3 369,84 Eur dydžio delspinigiai pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.1. punktą.

3415.

35Atsakovė LITGRID AB procesiniuose dokumentuose prašė įtraukti Viešųjų pirkimų tarnybą į bylą kaip išvadą teikiančią instituciją, atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą, priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas.

3616.

37Atsakovė LITGRID AB nurodė, kad 2018 m. birželio 27 d. šalys pasirašė paskutinį atliktų darbų aktą (nuo Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino vėluojant 224 dienas). Ieškovės atsakomybė užtikrinti vykdomų darbų kokybę numatyta Sutarties 3.3.1. punkte. Sutarties vykdymo metu atsakovė pastabas ieškovei teikė nuolat tiek oficialiais raštais, tiek elektroniniais laiškais, tiek ieškovės ir atsakovės atstovų susirinkimuose ar bendraujant tiesiogiai statybvietėje su rangovo atstovais. Atsakovė pastabas rangovo atliktiems darbams teikė nuosekliai pagal ieškovės atliekamų darbų apimtį. 2018 m. kovo 26 d. techninio vertinimo akte įformintas tik vieno iš darbų grafike nustatytų darbų etapų, t. y. transformatorių pastotės L-Kretinga atliktų darbų vertinimas, o ne viso objekto vertinimas. Taigi pastabos teiktos tik dėl vieno iš įrenginių – konkrečios transformatorių pastotės – montavimo darbų. 2018 m. gegužės 4 d. vertinimo komisija buvo sušaukta ir techninio įvertinimo aktas buvo sudarytas rangovui įvykdžius kitą darbų grafike numatytą etapą – laidų ir troso montavimo darbus. Atsakovė dėjo visas pastangas, kad Sutartis būtų įvykdyta nustatytais terminais ir darbų vykdymo eigoje komunikavo ieškovei apie nustatomus darbų trūkumus. Ieškovė jau 2018 m. vasario mėn. buvo informuota apie nustatytus atramos Nr. 111 trūkumus. Atsakovės užsakymu 2018 m. gegužės 23 d. atlikta Statinio ekspertizė Nr. 205 (18). Ekspertizės objektas – 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai kampinė atrama Nr. 111. Ekspertai nustatė, kad atrama netinkama ir vietoje tarpinės kampinės atramos turi būti suprojektuota inkarinė atrama bei siekiant užtikrinti patikimą ilgalaikę atramos eksploataciją pateikė galimas alternatyvas. Apie ekspertizės išvadą ieškovė buvo informuota ir nepaisant atsakovės prašymų nėra pašalinusi techninio įvertinimo akte nustatyto defekto, t. y. nepakeitusi netinkamos atramos.

3817.

39Atsakovė pažymėjo, kad atsakovei svarbus tinkamas ir visiškas Sutartyje nustatytų darbų įvykdymas. Atsakovės LITGRID AB išduotas nurodymas dėl įtampos į sumontuotus įrenginius įjungimo yra sąlyginis dokumentas statybos darbų vykdymo metu, o ne visų darbų įvykdymą patvirtinantis aktas. Šis dokumentas ir patvirtinimas, kad bandomoji eksploatacija baigta sėkmingai, yra tik procedūriniai etapai, reikalingi ieškovei tolesniam sutartinių įsipareigojimų vykdymui – kreiptis į atsakingas institucijas ir gauti pažymas apie statybos darbų užbaigimą. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.1. punkte buvo konkrečiai nurodyta, kad objekto statybos užbaigimo procedūrų organizavimas patenka į darbų, kuriuos turėjo atlikti ieškovė apimtį.

4018.

41Atsakovė nurodė, kad Sutartis yra viešojo pirkimo sutartis, todėl sprendžiant dėl netesybų dydžio ir tai, ar tam tikros nuostatos galimai yra pritaikytos neteisėtai, reikėtų įvertinti ir tai, ar sumažintas netesybų dydis, bet ir darbų atlikimo momento tapatinimas vien tik su faktiškai atliktais linijos bandymais, keistų ekonominę sutarties šalių pusiausvyrą ieškovės naudai taip, kaip to nebuvo numatyta Sutartyje. Dėl to laikė ieškovės teiginius, kad Sutartyje šalių abipusiai sutartos netesybos yra neprotingai didelės, nes ieškovei Sutarties vykdymas neva buvo nuostolingas, nesudarančius pagrindo laikyti jos atžvilgiu pritaikytas netesybas neprotingai didelėmis.

4219.

43Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.8. punktas numato, kad Sutartyje numatytos netesybos šalių susitarimu yra pripažįstamos šalių iš anksto nustatytais galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai šaliai nereikia įrodinėti. Atsakovė neprivalėjo ieškovei pateikti ir pagrįsti dėl ieškovės vėlavimo įvykdyti Sutartį patirtų nuostolių dydžio. Atsakovės pritaikytos netesybos ieškovei už jos sutartinių įsipareigojimų vykdymo vėlavimą buvo apskaičiuotos tinkamai, atitiko tiek Sutarties nuostatas, tiek teisės aktų reikalavimus, tiek ir galiojančią teismų praktiką, todėl net jei ieškovės reikalavimas būtų reiškiamas nepraleidus nustatytų ieškinio senaties terminų, nėra pagrindo mažinti ieškovei pritaikytų netesybų.

4420.

45Atsakovė nurodė, kad ieškovė sudarant Sutartį neginčijo Sutarties nuostatų, nustatančių atsakovės teisę taikyti įskaitymą, taip pat neginčijo Sutartyje nustatytų netesybų dydžio. Atsakovė turėjo teisėtą pagrindą atlikti įskaitymą pagal Sudarytą sutartį, nes abi šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų: atsakovė dėl laiku neatliktų darbų, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktu iš ieškovės reikalavo delspinigių, ieškovė – iš atsakovės pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras reikalavo apmokėjimo už atliktus darbus; reikalavimai yra priešpriešiniai – atsakovė ir ieškovė reikalavimus reiškia viena kitai; reiškiami vienarūšiai piniginiai reikalavimai – atsakovė paskaičiavo delspinigius, ieškovė pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras; abu reikalavimai yra galiojantys ir vykdytini – reikalavimai reiškiami pagal Sutarties nuostatas, kurios yra galiojančios ir atitinkančios teisės aktų reikalavimus, Sutartis šalims turi įstatymo galią; reikalavimai yra apibrėžti, t. y. abu kylantys iš sutartinių santykių bei apibrėžti konkrečia pinigų suma; atsakovės siųstame pranešime apie įskaitymą apibrėžtos sutartinės atsakomybės taikymo aplinkybės ir teisinis pagrindas, įvardinta įskaitoma suma.

4621.

47Atsakovės LITGRID AB teigimu, dėl pritaikytų netesybų sumažinimo turi būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Jeigu teismas pripažintų ieškovės reikalavimą dėl jos atžvilgiu pritaikytų netesybų pagrįstu, prašė pritaikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą dėl netesybų išieškojimo ir ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

4822.

49Atsakovės LITGRID AB vertinimu, delspinigiai iš atsakovės negali būti priteisti tuo pagrindu, kad atsakovė neva laiku neatsiskaitė su ieškove UAB ,,TETAS“, t. y. laiku neįvykdė savo piniginės prievolės. Atsakovė su ieškove neatsiskaitė todėl, kad laikydamasi Sutarties sąlygų ir teisės aktų reikalavimų atsakovė apskaičiavo ir teisėtai įskaitė ieškovės atžvilgiu taikytinas netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovė objektyviai neturėjo galimybės numatyti, kad ateityje toks įskaitymas galėtų būti ginčijamas ir pripažintas neteisėtu ir jog atsakovei gali kilti pareiga ieškovei sumokėti tariamai atsiradusią skolą.

5023.

51Išvadą teikianti institucija byloje Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.2. punkte nurodyta, jog: „Rangovui per Sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų Sutartyje nurodytų darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti darbus“ Sutarties 7.3.8. punkte nustatyta, kad: „Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiai Šaliai nereikia įrodinėti“, Sutarties 7.3.9. punkte nustatyta, kad „Užsakovas gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir Rangovui priskaičiuotas netesybas bei nuostolius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų apie tai raštu informuodama Rangovą“. Duomenų, kad Sutarties sąlygos būtų pakeistos, nėra. Sutartis sudaryta įvykdžius viešąjį pirkimą pagal pirkimo dokumentuose, kurių dalis buvo ir sutarties projektas, nustatytus reikalavimus.

5224.

53Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje taip pat nurodė, kad ieškovė, pasirašydama Sutartį, ieškovė sutiko su visomis jos sąlygomis, žinojo apie teisę taikyti įskaitymą, apie tai, kokio dydžio netesybos nustatytos už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatas, bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad rangovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, t. y. vėlavo atlikti darbus, perkančioji organizacija turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą skaičiuoti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius (0,04 procento nuo sutarties kainos be PVM) už kiekvieną dieną, kurią rangovas vėlavo atlikti darbus.

54II.

55Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5625.

57Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimu nusprendė ieškovės UAB „TETAS“ ieškinį atsakovei LITGRID AB dėl vienašališko įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir delspinigių priteisimo atmesti.

5826.

59Teismas dėl ieškovės reikalavimų nurodė, kad ieškinio faktinį pagrindą sudaro iš esmės aplinkybių dėl ieškovės atžvilgiu paskaičiuotų delspinigių nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. – 60 289,15 Eur įvertinimas. Ieškovės teigimu, nebuvo atsižvelgta į aplinkybes, šalinančias ieškovės atsakomybę dėl vėlavimo, atsakovė, apskaičiuodama delspinigius, ignoravo reikšmingas faktines aplinkybes, sudariusias pagrindą netesybų mažinimui.

6027.

61Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nekilo ginčas dėl to, kad Sutartis, su kuria siejami pareikšti reikalavimai, buvo sudaryta viešojo pirkimo būdu, taip pat, kad galutinis darbų, vykdomų pagal Sutartį, atlikimo terminas 26 mėnesiai, skaičiuojant nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. buvo 2017 m. lapkričio 15 d., kad paskutinį atliktų darbų aktą šalys pasirašė 2018 m. birželio 27 d., kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktas numatė, jog rangovui per sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų Sutartyje nurodytų darbų, rangovas užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti darbus“ (delspinigiai už 1 kalendorinę dieną - 793,28 Eur). Atsakovė ieškovės reikalavimams prašė taikyti ieškinio senatį, nurodydama, kad taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

6228.

63Teismas dėl senaties termino sprendė, kad ieškovei ginčijant atsakovės ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius bei siekiant juos sumažinti dėl ieškinyje išdėstytų aplinkybių taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-533-798/2018).

6429.

65Teismas nustatė, kad atsakovė ieškovei delspinigius, atsižvelgdama į ieškovės nurodytas aplinkybes, taikė 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. SD-3039 dėl netesybų įskaitymo. Ieškovės ieškinys teismui pateiktas 2019 m. rugsėjo 3 d. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovė, ginčydama atsakovės jai paskaičiuotą delspinigių dydį, praleido ieškinio senaties terminą.

6630.

67Teismas pažymėjo, kad atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties terminą. CK 1.131 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Ieškovės teigimu, kreipimąsi į teismą praėjus tam tikram laikui lėmė jos valdymo narių pasikeitimai bei tai, jog buvo nutarta peržiūrėti ieškovės atžvilgiu pritaikytus delspinigius. Tačiau teismas sprendė, kad tokios aplinkybės nesudarė pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino.

6831.

69Teismas taip pat darė išvadą, kad byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą teismui ex officio.

7032.

71Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad CK 1.131 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, taip pat atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovės argumentai, kurie siejami su delspinigių mažinimu, atmestini taikant ieškinio senaties terminą.

7233.

73Teismas, siekdamas atskleisti bylos esmę, darė išvadą, kad dėl šių reikalavimų pasisakytina taip pat ir iš esmės.

7434.

75Teismas dėl delspinigių nustatė, kad ieškovė nesutiko su jai atsakovės paskaičiuotais 60 289,15 Eur dydžio delspinigiais nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d.

7635.

77Teismas nurodė, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktas numatė, jog rangovui per sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų sutartyje nurodytų darbų, rangovas užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti darbus.

7836.

79Teismas pažymėjo, kad netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kitaip tariant, vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Bendroji netesybų priteisimo taisyklė – jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą jas atlyginti nereikia įrodinėti. Tačiau kartu kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam tikrais atvejais kreditorius privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius – jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Tokiais atvejais kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013; 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013; kt.).

8037.

81Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo mažinti laikotarpio, už kurį ieškovei UAB „TETAS“ buvo skaičiuojami delspinigiai.

8238.

83Teismas pažymėjo, kad Sutartimi buvo nustatytas 26 mėnesių terminas darbams atlikti, o 2018 m. birželio 27 d. pasirašius statybos užbaigimo aktą buvo vėluojama 244 dienas. Be to, atsakovė sudarė ieškovei galimybę pateikti paaiškinimus dėl aplinkybių dėl delspinigių skaičiavimo prieš nustatydama ir įskaitydama ieškovės ginčijamą atitinkamą delspinigių sumą. Taip pat pati atsakovė sumažino tam tikra apimtimi ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius.

8439.

85Teismas nesutiko su ieškove, kad atsakovei atlikus darbų įvertinimą 2019 m. kovo 26 d., o vėliau 2018 m. gegužės 4 d., pastabų pareiškimas antrą kartą, kurios galėjo būti pareikštos pirmą kartą, prisidėjo prie terminų prailginimo ir už tai atsakomybė kyla atsakovei.

8640.

87Teismas pažymėjo, kad nurodytų veiksmų nėra pagrindo laikyti bendradarbiavimo pareigos pažeidimu. Be to, ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovės jai nurodytas pastabas būtų pripažinusi nepagrįstomis. Taip pat pati ieškovė teigė, kad pašalino 2018 m. gegužės 4 d. akte nurodytus trūkumus. Be to, Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1. punktas numato, kad atliekamų darbų ir naudojamų įrenginių bei statybos produktų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikoje arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus (Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1. punktas). CK 6.658 straipsnio 1 dalis numato, kad užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą. Pastabos teiktos ir 2018 m. vasario 15 d. elektroniniu laišku dėl defektų, o pasitarimų protokolų turinys taip pat patvirtina, kad rangovui juose buvo nurodomos pastabos.

8841.

89Teismas nustatė, kad į bylą teikti įrodymai, kad spręstas klausimas dėl statinio po linija, atramų. Elektroniniame laiške L. M. LITGRID AB, Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro Klaipėdos regiono linijų vyresnysis inžinierius klausė: „kada bus nugriauti pastatai po Ol. Pagal sutartį jų ten neturi būti“.

9042.

91Teismas pažymėjo, kad pati ieškovė nurodė, kad pakoregavo projektą ir paaukštino liniją, tarp atramų. Ieškovė taip pat patvirtino, kad pilnai susipažino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti. Sutartyje nurodyta, kad sudarydamas šią Sutartį rangovas patvirtina, kad išnagrinėjo sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus, juos suprato bei patikrino, taip pat įsitikino, kad rangovo geriausiomis žiniomis juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti rangovo įsipareigojimus (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1.2. punktas). Be to, Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punktas numatė, kad jeigu Sutarties įvykdymui reikia atlikti darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir tokie darbai yra būtini sutarčiai vykdyti, šiuos darbus rangovas privalo atlikti savo sąskaita neviršijant Sutarties kainos; Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.7. punkte numatyta, kad techninio projekto patvirtinimas nereiškia, darbų apimties ribojimo. Jeigu statybos darbų vykdymo metu paaiškės, kad techninis projektas yra neišsamus, neaiškus, neatitinka jam keliamų reikalavimų ar pagal jį negalima tinkamai atlikti objekto statybos darbų, rangovas įsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus techninio projekto pakeitimus. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.6. punktas numatė, kad rangovas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas techninis projektas atitiks visus Lietuvos Respublikos įstatymų, sutarties ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai reikalingi tinkamam objekto statybos darbų vykdymui ir objekto eksploatavimui pagal paskirtį.

9243.

93Teismas nustatė, kad į bylą teiktas UAB „TETAS“ projektų vadovo V. D. 2018 m. liepos 16 d. tarnybinis pranešimas dėl 110 KV elektros perdavimo linijos Kretingos rajono savivaldybėje naujos statybos ir 110/20 Kv Benaičių VE Vėjo g. 1 Benaičių kaime, Darbėnų sen., Kretingos rajono savivaldybėje rekonstravimo projekto, kuriame nurodyta, jog iš užsakovo atstovo buvo gauta informacija, kad statinys yra nelegalus bei susidariusi problema bus sprendžiama paties užsakovo iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti, pasitikėdami užsakovo atstovu parengė techninį projektą, gavo užsakovo techninio projekto derinimą, teigiamą ekspertizės išvadą, užsakovo projekto tvirtinimą bei statybą leidžiantį dokumentą. Vėliau buvo parengtas darbo projektas, kuriam taip pat užsakovas pritarė patvirtindamas darbo bylas pasirašydamas „Pritariu statyti“. Pateiktas V. D. 2019 m. lapkričio 8 d. paaiškinimas Nr. 250-115 dėl 2018 m. liepos 16 d. tarnybiniame pranešime Nr. 250-742 nurodytų faktinių aplinkybių, kuriame pažymima, jog kalbėjo apie statinį, kurio vieno taško koordinatė: X=331439; Y=6207901.21, esantį žemės sklype, žemės sklypo unikalus Nr. 5637-0003-0022, sklypo adresas: Paupio g. 27, Genčų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., sklypo savininkas A. M., ir kuris pateko į liniją tarp projektuojamų atramų Nr. 53 ir Nr. 54 . taip pat pateiktas UAB „TETAS“ darbuotojos elektroninis laiškas, elektroninis susirašinėjimas.

9444.

95Teismas, vertindamas nurodytus įrodymus, pažymėjo, kad V. D. yra ieškovės darbuotojas. Be to, pirmuoju V. D. dokumentu vykdytas susirašinėjimas pačioje įmonėje, o antrasis dokumentas parengtas jau esant iškeltai bylai teisme. Be to, paminėtų dokumentų turinys, vertinant aukščiau nurodytas Sutarties sąlygas, neįrodo, kad būtent LITGRID AB buvo įsipareigojusi ir atsakinga dėl nurodytos problemos išsprendimo. Dėl to teismas sprendė, kad nors ieškovė teigė, kad būtent atsakovė užtikrins, jog statinys projektuojamoje linijoje tarp atramų Nr. 53 ir 54 bus nugriautas, tačiau į bylą nėra pateikta objektyvių įrodymų, patvirtinančių būtent tokį atsakovės įsipareigojimą.

9645.

97Teismas nurodė, kad pagal Sutarties 4.2.1. punktą visi darbai laikomi užbaigtais kai pasirašomas objekto statybos užbaigimo aktas. Rangovas pagal aptariamą Sutartį įsipareigojo atlikti 1.3.1. punkte numatytus darbus, tarp jų organizuoti objekto statybos užbaigimo procedūras, atlikti kitus nurodytus darbus ir veiksmus, būtinus objekto užbaigimui. Sutarties 7.3.2. punktas numatė, kad rangovui per sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų sutartyje nurodytų darbų, rangovas užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti darbus. Dėl to teismas sprendė, kad sutartinė prievolė mokėti delspinigius siejama su visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimu.

9846.

99Teismas pažymėjo, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.1. punkte 3 dalyje pateiktas darbų apibrėžimas: ,,Darbai – pagal Sutartį vykdomi objekto projektavimo, statybos, kadastrinių matavimų ir kiti Sutartyje nurodyti darbai bei paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, kad būtų užbaigta Objekto statyba“. Objekto statybos užbaigimo procedūrų organizavimas buvo sudėtinė visų sutartyje numatytų darbų dalis, kurią privalėjo atlikti ieškovė, o visi darbai turi būti laikomi užbaigtais būtent tada, kai pasirašomas objekto statybos užbaigimo aktas. Kadangi delspinigių skaičiavimas Sutartyje tiesiogiai siejamas su visų darbų atlikimu, o statybos užbaigimo procedūrų organizavimas priskiriamas rangovo (ieškovės) atliktiniems darbams, tai šių darbų neatlikimas per Sutartyje nustatytą prievolės įvykdymo terminą lemia sutartinės atsakomybės taikymą prievolę pažeidusiai šaliai (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2A-618-516/2018).

10047.

101Teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 26 d. elektroniniame laiške nurodyta, jog trūksta tam tikros dokumentacijos.

10248.

103Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, darė išvada, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nesudarė pagrindo mažinti laikotarpio (nepateisina dalies termino sumažinimo) už kurį atsakovė ieškovei skaičiavo delspinigius.

10449.

105Teismas dėl delspinigių mažinimo sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti nepagrįstai dideliu Sutartyje nustatytu delspinigių dydį (0,04 procento), nes nurodytas delspinigių dydis buvo numatytas ir viešojo pirkimo dokumentuose. Be to, delspinigiai numatyti už kiekvieną praleistą dieną, t. y. konkretus delspinigių dydis priklauso būtent nuo praleisto termino. Taip pat Sutartimi įtvirtintas 0,04 procento delspinigių dydis per se (savaime) nėra laikomas neprotingai dideliu.

10650.

107Teismas konstatavo, kad už byloje aptariamą laikotarpį ieškovei taikyto delspinigių dydžio nėra pagrindo vertinti kaip neprotingai didelio, kadangi atsakovė sudarė ieškovei galimybę pateikti paaiškinimus dėl aplinkybių dėl delspinigių skaičiavimo prieš nustatydama ir įskaitydama ieškovės ginčijamą atitinkamą delspinigių sumą. Be to, pati atsakovė sumažino tam tikra apimtimi ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius. Teismas taip pat įvertino Sutartyje numatytą darbų kainą, t. y. 2 399 667,16 Eur su PVM (1 983 196 Eur be PVM), bei ieškovės atžvilgiu realiai pritaikytą bei šioje byloje ginčijama delspinigių sumą (46 803,39 Eur). Teismas pažymėjo, kad ieškovė ginčijo tik dalį jai priskaičiuotų delspinigių (46 803,39 Eur) už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d. Sutarties terminas 26 mėnesiai, už vėlavimo laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. balandžio 9 d. delspinigiai buvo sumažinti iki 37 284,09 Eur sumos, iš viso ieškovės vėlavimas buvo 224 dienos. Sutarties šalys yra bendrovės, užsiimančios ūkine – komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009 ir kt.).

10851.

109Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ieškovės atžvilgiu paskaičiuotų delspinigių vertinti kaip baudinės sankcijos (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2A-618-516/2018). Tuo atveju, jeigu netesybos būtų sumažintos iki ieškovės ieškinyje nurodytos sumos, toks mažinimas iš esmės paneigtų šalių susitarimą, o tai lemtų sutarties laisvės principo ignoravimą. Toks mažinimas neatitiktų ir kreditoriaus bei skolininko interesų pusiausvyros, tokio mąsto sumažinimas neatliktų prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos, neatitiktų protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų. Vertinant netesybų dydį pagal protingumo kriterijų, atsižvelgtina į tai, kad aptariamoje teisės normoje nustatyta žemutinė netesybų mažinimo riba – netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Tačiau, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, ši nuostata savaime nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, jog būtų sumažinama kreditoriaus įrodinėjimo našta reikalaujant atlyginti nuostolius bei sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties. Todėl tiek reikalavimas, kad kreditorius įrodinėtų realius savo patirtus nuostolius, tiek radikalus iš anksto šalių aptartos civilinės atsakomybės apimties mažinimas paneigtų netesybų turinį bei jų paskirtį.

11052.

111Teismas nustatė, kad ieškovė taip pat teikė 2015 m. rugsėjo 15 d. rangos sutarties monitoringo išlaidų suvestinę. Teismas sutiko su atsakove, kad ta aplinkybė, kad esą Sutarties vykdymas ieškovei buvo nuostolingas savaime nesudaro pagrindo mažinti ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius.

11253.

113Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovės argumentai nesudarė pagrindo mažinti atsakovės ieškovės atžvilgiu apskaičiuotų delspinigių.

11454.

115Teismas dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad Sutarties 7.3.9. punkte numatyta, kad užsakovas gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir rangovui priskaičiuotas netesybas bei nuostolius išskaičiuoti iš rangovui mokėtinų sumų apie tai raštu informuodamas rangovą.

11655.

117Teismas nustatė, kad LITGRID AB 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. SD-3039 dėl netesybų įskaitymo nurodyta, kad atjungimas turėjo įtakos darbų vykdymui, nes rangovas papildomai turėjo laukti 3 dienas, kad būtų suteikta galimybė įjungti 110 kV Ol Kretinga – Benaičiai. Rangovui neskaičiuotini delspinigiai nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m, birželio 13 d. (3 dienas, kas sudaro 2 379,84 Eur delspinigių) dėl nesuteiktų atjungimų, reikalingų 110 kV OL Kretinga – Benaičiai įjungimui. Pažymėjo, kad rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikomi 60 289,15 Eur dydžio delspinigiai, kurie įskaitomi iš 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitų faktūrų Nr. TEK602444 (8 662,97 Eur), Nr. TEK602441 (1 089,96 Eur), Nr. TEP313098 (3 579,07 Eur), Nr. TEP313099 (12 885,98 Eur), Nr. TEA409790 (17 668,62 Eur), Nr. TEP313100 (4 142,05 Eur), Nr. TEA409791 (6 550,38 Eur) ir Nr. TEP313106 (5 710,12 Eur).

11856.

119Teismas pažymėjo, kad priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas – vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018 67 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12057.

121Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovės atliktas įskaitymas ginčijimas jį siejant su esą nepagrįsta dalimi skaičiuotų delspinigių (46 803,39 Eur).

12258.

123Teismas pažymėjo, kad teismas byloje jau nustatė, kad sudarytos Sutarties sąlygos numatė galimybę atlikti įskaitymą. Teismas aukščiau išdėstytais argumentais sprendė, kad ieškovės išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo mažinti jos atžvilgiu priskaičiuotų delspinigių. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atlikus įskaitymą egzistavo aukščiau nurodytos įskaitymo sąlygos: pirma, abi šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. atsiskaitymo pareiga bei pareiga sumokėti delspinigius už termino praleidimą; antra, šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai; trečia, abiejų prievolių dalykas toks pat (sumokėti tam tikrus pinigus); ketvirta, abu reikalavimai buvo galiojantys; penkta, abu reikalavimai buvo vykdytini; šešta, abu reikalavimai buvo apibrėžti.

12459.

125Teismas nurodė, kad įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/969/2015, pateiktus išaiškinimus), o atsakovei atlikus įskaitymą 60 289,15 Eur dydžio sumai, nurodyto dydžio suma pasibaigė ir atsakovės prievolė atsiskaityti su ieškove.

12660.

127Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškiniu pareikšto reikalavimo pripažinti atsakovės LITGRID AB vienašališką įskaitymą 46 803,39 Eur sumai, atliktą 2018 m. rugpjūčio 31 d. LITGRID AB raštu Nr. SD-3039, negaliojančiu.

12861.

129Teismas dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų, išieškojimo išlaidų priteisimo nurodė, kad netenkinus ieškovės reikalavimo pripažinti atsakovės LITGRID AB vienašališką įskaitymą 46 803,39 Eur sumai, atliktą 2018 m. rugpjūčio 31 d. LITGRID AB raštu Nr. SD-3039, negaliojančiu, taip pat nėra pagrindo priteisti ieškovei 46 803,39 Eur sumą už atliktus darbus.

13062.

131Teismas pažymėjo, kad kaip teismas jau nurodė aukščiau, įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų, o atsakovei atlikus įskaitymą 60 289,15 Eur dydžio sumai, nurodyto dydžio suma pasibaigė ir atsakovės prievolė atsiskaityti su ieškove (tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, kad ieškinyje ieškovė ginčijo tik dalį atlikto įskaitymo sumos).

13263.

133Teismas nurodė, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.1. punktas numato, kad užsakovas, neatlikęs mokėjimo sutartyje nustatytais terminais, moka rangovui 0,04 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

13464.

135Teismas darė išvadą, kad netenkinus ieškovės materialaus reikalavimo dėl nesumokėtos atlyginimo dalies priteisimo taip pat nėra pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl 3 369,84 Eur delspinigių priteisimo.

13665.

137Teismas sprendė, kad netenkinus ieškovės pareikštų materialių reikalavimų (dėl nesumokėtos atlyginimo dalies už atlikus darbus, dėl delspinigių priteisimo) taip pat nėra pagrindo tenkinti ir ieškovės procesinio prašymo priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

13866.

139Teismas darė išvadą, kad nekonstatavus atsakovės vėlavimo sumokėti ieškovei skolą, atsakovė taip pat neturi pareigos mokėti ieškovės naudai 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį.

14067.

141Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad netenkinus ieškovės pareikšto ieškinio nėra pagrindo priteisti ieškovei šios patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, į bylą nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas.

142III.

143Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14468.

145Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,TETAS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

14669.

147Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

14869.1.

149Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovei, ginčijant atsakovės pritaikytus delspinigius ir siekiant juos sumažinti, yra taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, nustatytas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Teismas nenurodė, kuo remdamasis (kokiais įstatymais, teismų praktika, teisės doktrina ir pan.) daro išvadą, kad skolininko reikalavimui pripažinti kreditoriaus paskaičiuotus ir vienašališkai įskaitytus delspinigius nepagrįstais (neteisėtais) taikytinas sutrumpintas senaties terminas. Todėl lieka neaišku, ar toks ieškovės reikalavimas laikytas tiesiogiai patenkančiu į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto normą (normos hipotezę) ar ši norma jam taikyta remiantis įstatymo ar teisės analogija arba plečiamuoju jos aiškinimu.

15069.2.

151Kvestionuojama teismo išvada dėl ieškinio senaties įneša teisinio neaiškumo ir nenuspėjamumo į teismų praktikoje išsamiai išnagrinėtą ieškinio senaties instituto aiškinimą ir taikymą.

15269.3.

153Pirmosios instancijos teismas dėl bendro vėlavimo laikotarpio nustatė, kad iš visų 224 vėlavimo dienų įvykdyti rangos sutartį atsakovas delspinigius skaičiavo už 123 dienas, nes 101 dienos vėlavimą pripažino atsiradusiu ne dėl apeliantės kaltės, o dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (59 dienos) arba savo pačios (atsakovės) kaltės (42 dienos). Tai reiškia, kad apeliantė nėra atsakinga už 101 dienos vėlavimą ir atsakovė jai delspinigių už šį laiką netaikė ne savo nuožiūra, o dėlto, kad tam neturėjo jokio teisinio pagrindo. Dėl to pirmosios instancijos teismas galėjo vertinti 123 dienų vėlavimą, o ne visas 224 dienas.

15469.4.

155Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bendro vėlavimo laikotarpio pažeidžia CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 - 4 punktus, nes yra netinkamai motyvuota.

15669.5.

157Ieškovė byloje rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi byloje 3K-3-267-916/2015, kurioje susiklosčiusi situacija buvo analogiška nagrinėjamai bylai, joje atsakove buvo LITGRID AB, o UAB „TETAS“ byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog sutartis sudaryta įvykdžius viešąjį pirkimą pagal viešai skelbtas ir visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams žinomas pirkimo sąlygas, nepašalina perkančiosios organizacijos pareigos tiek nustatyti teisės aktų reikalavimams ir bendriesiems principams neprieštaraujančias pirkimo ir būsimos sutarties sąlygas, tiek tinkamai jas aiškinti ir taikyti pirkimo sutarties vykdymo metu, kartu tai nepaneigia ir teismo teisės ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, pasisakyti dėl jų padarinių ir pan. Viešojo pirkimo sutarties projekte įtvirtintas tam tikriems santykiams (pvz., rangai) įprastas netesybų dydis (kartu su vidutiniais sutarties įvykdymo terminais ir kitomis įprastinėmis sąlygomis) iš principo nelemia tiekėjų apsisprendimo dalyvauti konkurse, taip pat pasiūlymo kainos dydžio. Dėl to pernelyg hipotetiškas yra vertinimas, kad jei teismai nemažintų netesybų, pirkimą galėtų laimėti kitas tiekėjas (dalyvis), inter alia, dėl kitos pasiūlymo kainos pateikimo. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas be pagrindo didelę reikšmę suteikė aplinkybei, kad delspinigių taikymas ir jų dydis buvo nurodyti viešojo pirkimo dokumentuose.

15869.6.

159Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nereikšminga aplinkybe laikė faktą, kad atsakovė neįrodė realių nuostolių atsiradimo, ir šios aplinkybės nesiaiškino. Be to, nepažeisdamas bendruosius teisės principus teismas nesvarbia laikė aplinkybę, kad ieškovei Rangos sutartis, net nevertinant pritaikytų netesybų, buvo nuostolingas sandoris, t. y. ieškovė patyrė 232 tūkst. Eur nuostolių.

16069.7.

161Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad rangos sutartyje atsakovė nustatė skirtingas delspinigių apskaičiavimo taisykles: ieškovei už vėlavimą atlikti darbus delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties kainos (1 983 196 Eur) nepaisant jokių aplinkybių (pvz., neatliktų darbų pobūdžio, apimties), o atsakovei už vėlavimą atsiskaityti delspinigiai skaičiuojami tik nuo pradelstos sumos (Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.1. punktas). Tokios nuostatos pažeidė šalių lygiateisiškumo, proporcingumo ir draudimo piktnaudžiauti teise principus (CK 1.2 straipsnio 1 dalis).

16269.8.

163Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 4 straipsnį, nes teismas nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentu. Atsisakymą netaikyti delspinigių už šį laikotarpį formaliai motyvavo tik rangos sutartyje apibrėžtu darbų pabaigos momentu.

16469.9.

165Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 265 straipsnį, nes neatskleidė ginčo esmės dėl atsakovės nebendradarbiavimo. Teismas, vertindamas 2018 m. kovo 26 d. ir 2018 m. gegužės 4 d. techninio įvertinimo aktus, pažymėjo, kad atsakovė turėjo teisę reikšti pastabas, o ieškovė nurodytų darbų trūkumų neginčijo. Tačiau tokio ginčo esmę sudarė aplinkybė, kad tokios pastabos buvo pateiktos nesavalaikiai ir nenuosekliai, kas turėjo įtakos darbų atlikimo vėlavimui. Teismas taip pat nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad pastabos dėl jų trūkumų galėjo būti pareikštos rangos sutarties vykdymo pradžioje, o iš esmės nagrinėjo tik tai, kam teko pareiga šiuos dokumentus parengti, nors tai nagrinėjamu atveju esminės reikšmės neturėjo.

16669.10.

167Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad nuo 2017 metų apeliantės veikloje vyko esminiai pokyčiai, t. y. keitėsi aukščiausio bei viduriniosios grandies lygio vadovai, taip pat ir generalinis direktorius, buvo iš esmės keičiami projektų valdymo ir administraciniai procesai, įgyvendinami veiklos pokyčiai ir atsakovė, kaip tuometė vienintelė apeliantės akcininkė, tai žinojo. Šie pokyčiai lėmė, kad buvo priimti sprendimai iš naujo peržiūrėti pritaikytus vienašališkus įskaitymus ir nustačius, kad egzistuoja pagrindai ginčijimui – juos taikyti.

16869.11.

169Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad ginčo sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Sutartis buvo parengta atsakovės ir pateikta kaip sudedamoji pirkimo dokumentų dalis. Apeliantė realiai negalėjo daryti įtakos Sutarties sąlygoms, negalėjo dėl jų derėtis, nes viešųjų pirkimų sutartys, pateiktos kaip pirkimo dokumentai, nėra keičiamos.

17070.

171Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimą nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17271.

173Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

17471.1.

175Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškinys dėl delspinigių sumažinimo pareikštas praleidus CK125 straispnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintą ieškinio senaties terminą.

17671.2.

177Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovės įskaitymas buvo atliktas teisėtai.

17871.3.

179Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad aplinkybės, šalinančios ieškovės atsakomybę dėl rangos darbų vėlavimo, neegzistuoja.

18071.4.

181Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nagrinėjam atveju nėra delspinigių mažinimo pagrindų.

182Teisėjų kolegija

konstatuoja:

183IV.

184Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18572.

186Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

187Dėl faktinių bylos aplinkybių

18873.

189Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. buvo patvirtinta „110 kV Elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičių VE statyba“ investicinio projekto Nr. PB4300600 projektavimo užduotis.

19074.

1912015 m. rugsėjo 15 d. tarp UAB „TETAS” (rangovas) ir LITGRID AB (užsakovas) buvo sudaryta 110 kV Elektros perdavimo linijos Kretinga – Benaičių VE projektavimo ir statybos darbų sutartis, pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti 110 kV Kretinga – Benaičių VE (objektas) projektavimo ir statybos darbus, sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o užsakovas už atliktus darbus rangovui įsipareigojo sumokėti sutarties kainą (Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1. punktas). Visus Sutartyje nurodytus darbus rangovas įsipareigoja atlikti ir objekto statybą užbaigti per 26 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1. punktas). Sutarties įvykdymo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 3 mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ir dėl papildomų darbų pirkimo (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2. punktas). Rangovui per Sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų Sutartyje nurodytų darbų, rangovas užsakovui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atklikti darbus (Sutarties 7.3.2. punktas). Sutartyje nustatytos netesybos šalių susitarimu pripažįstamos iš anksto nustatytais šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita šalis pažeidė atitinkamą sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai šaliai nereikia įrodinėti (Sutarties 7.3.8. punktas). Užsakovas gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir rangovui priskaičiuotas netesybas bei nuostolius išskaičiuoti iš rangovui mokėtinų sumų apie tai raštu informuodamas rangovą (Sutarties 7.3.9. punktas).

19275.

193LITGRID AB 2018 m. liepos 9 d. rašte Nr. SD-2372 nurodė, kad už vėlavimą atlikti darbus, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktu, UAB „TETAS“ apskaičiuoti 62 668,99 Eur delspinigiai nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d., kad jeigu yra pagrįstų aplinkybių, įtakojančių tinkamą netesybų apskaičiavimą, prašo per 10 kalendorinių dienų apie tai turi būti informuojama raštu, nurodant tai pagrindžiančius argumentus. UAB „TETAS“ teikė 2018 m. liepos 20 d. raštą Nr. 879 dėl netesybų skaičiavimo, kuriame prašė: netaikyti rangovui 62 668,99 Eur netesybų už sutartyje numatyto darbų atlikimo galutinio termino pažeidimą, sumažinant netesybas 64 kalendorinėms dienoms; už galutinio darbų atlikimo termino pažeidimą taikytas netesybas sumažinti iki 0,02 procento; neatlikti vienašališko įskaitymo ir už atliktus darbus mokėtinų sumų nemažinti paskaičiuota 62 668,99 Eur netesybų suma; sumokėti rangovui visą darbų kainą pagal sutartį ir informuoti apie priimtą sprendimą.

19476.

195LITGRID AB 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. SD-3039 dėl netesybų įskaitymo nurodė, kad atjungimas turėjo įtakos darbų vykdymui, nes rangovas papildomai turėjo laukti 3 dienas, kad būtų suteikta galimybė įjungti 110 kV Ol Kretinga – Benaičiai, kad rangovui neskaičiuotini delspinigiai nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 13 d. (3 dienas, kas sudaro 2 379,84 Eur delspinigių) dėl nesuteiktų atjungimų, reikalingų 110 kV OL Kretinga – Benaičiai įjungimui, kad rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikomi 60 289,15 Eur dydžio delspinigiai, kurie įskaitomi iš 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitų faktūrų Nr. TEK602444 (8 662,97 Eur), Nr. TEK602441 (1 089,96 Eur), Nr. TEP313098 (3 579,07 Eur), Nr. TEP313099 (12 885,98 Eur), Nr. TEA409790 (17 668,62 Eur), Nr. TEP313100 (4 142,05 Eur), Nr. TEA409791 (6 550,38 Eur) ir Nr. TEP313106 (5 710,12 Eur).

19677.

197Iš UAB „TETAS“ išrašo iš Juridinių asmenų registro matyti, kad jos akcininke yra LITGRID AB.

198Dėl senaties

19978.

200Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovei, ginčijant atsakovės pritaikytus delspinigius ir siekiant juos sumažinti, yra taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, nustatytas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kuo remdamasis (kokiais įstatymais, teismų praktika, teisės doktrina ir pan.) darė išvadą, kad skolininko reikalavimui pripažinti kreditoriaus paskaičiuotus ir vienašališkai įskaitytus delspinigius nepagrįstais (neteisėtais) taikytinas sutrumpintas senaties terminas. Apeliantės teigimu, kvestionuojama teismo išvada dėl ieškinio senaties įneša teisinio neaiškumo ir nenuspėjamumo į teismų praktikoje išsamiai išnagrinėtą ieškinio senaties instituto aiškinimą ir taikymą.

20179.

202Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę bei palengvinti įrodinėjimo procesą.

20380.

204Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrįstos pirmosios isntancijos teismo išvados, kad ieškovei ginčijant atsakovės ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius bei siekiant juos sumažinti dėl ieškinyje išdėstytų aplinkybių taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

20581.

206Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo taikyti ieškinio senatį ieškovės reikalavimams.

20782.

208Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nors pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senatį, tačiau pasisakydamas dėl ginčo esmės teisingai sprendė, kad ieškinys atmestinas, ir iš esmės teisingai išnagrinėjo bylą.

209Dėl rangos darbų vėlavimo ir pareigos mokėti delspinigius

21083.

211Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas dėl bendro vėlavimo laikotarpio nustatė, kad iš visų 224 vėlavimo dienų įvykdyti rangos sutartį atsakovė delspinigius skaičiavo už 123 dienas, nes 101 dienos vėlavimą pripažino atsiradusiu ne dėl apeliantės kaltės, o dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (59 dienos) arba savo pačios (atsakovės) kaltės (42 dienos). Tai reiškia, kad apeliantė nėra atsakinga už 101 dienos vėlavimą ir atsakovė jai delspinigių už šį laika netaikė ne savo nuožiūra, o dėlto, kad tam neturėjo jokio teisinio pagrindo. Dėl to pirmosios instancijos teismas galėjo vertinti 123 dienų vėlavimą, o ne visas 224 dienas. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliantės teiginius kaip nepagrįstus.

21284.

213Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su ieškovės teiginiais, jog atsakovei atlikus darbų įvertinimą 2019 m. kovo 26 d., o vėliau 2018 m. gegužės 4 d., pastabų pareiškimas antrą kartą, kurios galėjo būti pareikštos pirmą kartą, prisidėjo prie terminų prailginimo ir už tai atsakomybė kyla atsakovei. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nurodytų veiksmų nėra pagrindo laikyti bendradarbiavimo pareigos pažeidimu, kad ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovės jai nurodytas pastabas būtų pripažinusi nepagrįstomis, kad pati ieškovė teigė, kad pašalino 2018 m. gegužės 4 d. akte nurodytus trūkumus, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1. punktas numato, kad atliekamų darbų ir naudojamų įrenginių bei statybos produktų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikoje arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, kad pastabos teiktos ir 2018 m. vasario 15 d. elektroniniu laišku dėl defektų, o pasitarimų protokolų turinys taip pat patvirtina, kad rangovui juose buvo nurodomos pastabos.

21485.

215Aplinkybė, jog ieškovei buvo leista pasisakyti dėl delspinigių pagrįstumo ir kad tai buvo atsakovės įvertinta ir delspinigiai buvo sumažinti, neatleidžia ieškovės nuo pareigos mokėti delspinigius ir nepatvirtina ieškovės teiginių dėl Sutarties vykdymo vėlavimo ir atsakovės neteisingai paskaičiuotų delspinigių.

21686.

217Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės teiginius, jog pirmosios instancijos teismo dalis dėl bendro vėlavimo laikotarpio pažeidžia CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 - 4 punktus, nes yra netinkamai motyvuota.

21887.

219Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino Sutarties šalių bendradarbiavimo aplinkybes ir Sutarties vykdymo termino pažeidimą.

22088.

221Teisėjų kolegija atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovės pareigą mokėti delspinigius šalinančių aplinkybių nėra.

222Dėl delspinigių mažinimo

22389.

224Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nereikšminga aplinkybe laikė faktą, kad atsakovė neįrodė realių nuostolių atsiradimo, ir šios aplinkybės nesiaiškino. Be to, pažeisdamas bendruosius teisės principus teismas nesvarbia laikė aplinkybę, kad ieškovei rangos sutartis, net nevertinant pritaikytų netesybų, buvo nuostolingas sandoris, t. y. ieškovė patyrė 232 tūkst. Eur nuostolių. Teisėjų kolegija atmeta šiuos teiginius kaip nepagrįstus.

22590.

226Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti nepagrįstais didelėmis sutartyje nustatyto delspinigių dydžio (0,04 procento), nes nurodytas delspinigių dydis buvo numatytas ir viešojo pirkimo dokumentuose. Be to, delspinigiai numatyti už kiekvieną praleistą dieną, t. y. konkretus delspinigių dydis priklauso būtent nuo praleisto termino, taip pat Sutartimi įtvirtintas 0,04 procento delspinigių dydis per se (savaime) nėra laikomas neprotingai dideliu.

22791.

228Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai konstatavo, kad už byloje aptariamą laikotarpį ieškovei taikyto delspinigių dydžio nėra pagrindo vertinti kaip neprotingai didelio. Pirmosios instancijos teismas teisingai atsižvelgė, kad kadangi atsakovė sudarė ieškovei galimybę pateikti paaiškinimus dėl aplinkybių dėl delspinigių skaičiavimo prieš nustatydama ir įskaitydama ieškovės ginčijamą atitinkamą delspinigių sumą. Be to, pati atsakovė sumažino tam tikra apimtimi ieškovės atžvilgiu paskaičiuotus delspinigius.

22992.

230Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl delspinigių mažinimo, taip pat teisingai įvertino Sutartyje numatytą darbų kainą, t. y. 2 399 667,16 Eur su PVM (1 983 196 Eur be PVM), bei ieškovės atžvilgiu realiai pritaikytą bei šioje byloje ginčijamą delspinigių sumą (46 803,39 Eur), atsižvelgė, kad ieškovė ginčijo tik dalį jai priskaičiuotų delspinigių (46 803,39 Eur).

23193.

232Pažymėtina, kad Sutarties šalys yra bendrovės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009 ir kt.).

23394.

234Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog byloje surinktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo mažinti ieškovės atžvilgiu priskaičiuotų delspinigių

235Dėl įskaitymo

23695.

237Kaip minėta, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas – vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018 67 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

23896.

239Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl įskaitymo yra pagrįstos.

240Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

24197.

242Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

243Dėl procesinės bylos baigties

24498.

245Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, iš esmės padarė teisingas išvadas dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo netinkamas ieškinio senaties taikymas nagrinėjamu atveju nėra pagrindas naikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi pirmosios instancijos teismas teisingai ieškinį atmetė kitais pagrindais.

24699.

247Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

248Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

249100.

250Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

251101.

252Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad apeliantei UAB ,,TETAS“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93, 98 straipsniai).

253102.

254Atsakovė LITGRID AB prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės prašymas netenkintinas.

255Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

256palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei LITGRID... 8. 2.... 9. Ieškovė UAB ,,TETAS“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė UAB... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB ,,TETAS“ pažymėjo, kad ji nuo 2017 m. lapkričio 16 d. iki... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad atsakovė LITGRID AB už vėlavimą nuo 2018 m.... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo, kad UAB ,,TETAS“, užbaigusi objekto statybos darbus,... 16. 6.... 17. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2018 m. gegužės antroje pusėje pradėjo... 18. 7.... 19. Ieškovės UAB ,,TETAS“ teigimu, atsakovė LITGRID AB nesilaikė ekonomiško... 20. 8.... 21. Ieškovė UAB ,,TETAS“ nurodė, kad aplinkybę, kad 2018 m. gegužės 4 d.... 22. 9.... 23. Ieškovė UAB ,,TETAS“ taip pat nurodė, kad atsakovė 2018 m. gegužės 14... 24. 10.... 25. Ieškovė pažymėjo, kad įvykę aukščiausio bei vidurinės grandies vadovų... 26. 11.... 27. Ieškovė UAB ,,TETAS“, prašydama spręsti taikytų delspinigių mažinimo... 28. 12.... 29. Ieškovės teigimu, nuo 2018 m. balandžio 10 d. iki 2018 m. birželio 27 d.... 30. 13.... 31. Ieškovės UAB ,,TETAS“ teigimu, nagrinėjamu atveju senatis nėra taikytina,... 32. 14.... 33. Ieškovė UAB ,,TETAS“ pažymėjo, kad atsakovė LITGRID AB negalėjo atlikti... 34. 15.... 35. Atsakovė LITGRID AB procesiniuose dokumentuose prašė įtraukti Viešųjų... 36. 16.... 37. Atsakovė LITGRID AB nurodė, kad 2018 m. birželio 27 d. šalys pasirašė... 38. 17.... 39. Atsakovė pažymėjo, kad atsakovei svarbus tinkamas ir visiškas Sutartyje... 40. 18.... 41. Atsakovė nurodė, kad Sutartis yra viešojo pirkimo sutartis, todėl... 42. 19.... 43. Atsakovė LITGRID AB pažymėjo, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.8.... 44. 20.... 45. Atsakovė nurodė, kad ieškovė sudarant Sutartį neginčijo Sutarties... 46. 21.... 47. Atsakovės LITGRID AB teigimu, dėl pritaikytų netesybų sumažinimo turi... 48. 22.... 49. Atsakovės LITGRID AB vertinimu, delspinigiai iš atsakovės negali būti... 50. 23.... 51. Išvadą teikianti institucija byloje Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje... 52. 24.... 53. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje taip pat nurodė, kad... 54. II.... 55. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 56. 25.... 57. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimu nusprendė... 58. 26.... 59. Teismas dėl ieškovės reikalavimų nurodė, kad ieškinio faktinį pagrindą... 60. 27.... 61. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nekilo ginčas dėl to, kad Sutartis, su... 62. 28.... 63. Teismas dėl senaties termino sprendė, kad ieškovei ginčijant atsakovės... 64. 29.... 65. Teismas nustatė, kad atsakovė ieškovei delspinigius, atsižvelgdama į... 66. 30.... 67. Teismas pažymėjo, kad atsakovė prašė taikyti ieškinio senaties terminą.... 68. 31.... 69. Teismas taip pat darė išvadą, kad byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios... 70. 32.... 71. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad CK 1.131 straipsnio 1 dalis numato, kad... 72. 33.... 73. Teismas, siekdamas atskleisti bylos esmę, darė išvadą, kad dėl šių... 74. 34.... 75. Teismas dėl delspinigių nustatė, kad ieškovė nesutiko su jai atsakovės... 76. 35.... 77. Teismas nurodė, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.2. punktas numatė, jog... 78. 36.... 79. Teismas pažymėjo, kad netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto... 80. 37.... 81. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytos aplinkybės... 82. 38.... 83. Teismas pažymėjo, kad Sutartimi buvo nustatytas 26 mėnesių terminas darbams... 84. 39.... 85. Teismas nesutiko su ieškove, kad atsakovei atlikus darbų įvertinimą 2019 m.... 86. 40.... 87. Teismas pažymėjo, kad nurodytų veiksmų nėra pagrindo laikyti... 88. 41.... 89. Teismas nustatė, kad į bylą teikti įrodymai, kad spręstas klausimas dėl... 90. 42.... 91. Teismas pažymėjo, kad pati ieškovė nurodė, kad pakoregavo projektą ir... 92. 43.... 93. Teismas nustatė, kad į bylą teiktas UAB „TETAS“ projektų vadovo V. D.... 94. 44.... 95. Teismas, vertindamas nurodytus įrodymus, pažymėjo, kad V. D. yra ieškovės... 96. 45.... 97. Teismas nurodė, kad pagal Sutarties 4.2.1. punktą visi darbai laikomi... 98. 46.... 99. Teismas pažymėjo, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.1. punkte 3 dalyje... 100. 47.... 101. Teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 26 d. elektroniniame laiške nurodyta,... 102. 48.... 103. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, darė išvada, kad ieškovės... 104. 49.... 105. Teismas dėl delspinigių mažinimo sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra... 106. 50.... 107. Teismas konstatavo, kad už byloje aptariamą laikotarpį ieškovei taikyto... 108. 51.... 109. Teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ieškovės... 110. 52.... 111. Teismas nustatė, kad ieškovė taip pat teikė 2015 m. rugsėjo 15 d. rangos... 112. 53.... 113. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad ieškovės... 114. 54.... 115. Teismas dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad Sutarties... 116. 55.... 117. Teismas nustatė, kad LITGRID AB 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. SD-3039... 118. 56.... 119. Teismas pažymėjo, kad priešpriešinių vienarūšių reikalavimų... 120. 57.... 121. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovės atliktas įskaitymas... 122. 58.... 123. Teismas pažymėjo, kad teismas byloje jau nustatė, kad sudarytos Sutarties... 124. 59.... 125. Teismas nurodė, kad įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų... 126. 60.... 127. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad nėra... 128. 61.... 129. Teismas dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų, išieškojimo... 130. 62.... 131. Teismas pažymėjo, kad kaip teismas jau nurodė aukščiau, įskaitymas yra... 132. 63.... 133. Teismas nurodė, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.1. punktas numato, kad... 134. 64.... 135. Teismas darė išvadą, kad netenkinus ieškovės materialaus reikalavimo dėl... 136. 65.... 137. Teismas sprendė, kad netenkinus ieškovės pareikštų materialių... 138. 66.... 139. Teismas darė išvadą, kad nekonstatavus atsakovės vėlavimo sumokėti... 140. 67.... 141. Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad netenkinus ieškovės... 142. III.... 143. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 144. 68.... 145. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,TETAS“ prašo panaikinti Vilniaus... 146. 69.... 147. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 148. 69.1.... 149. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovei, ginčijant... 150. 69.2.... 151. Kvestionuojama teismo išvada dėl ieškinio senaties įneša teisinio... 152. 69.3.... 153. Pirmosios instancijos teismas dėl bendro vėlavimo laikotarpio nustatė, kad... 154. 69.4.... 155. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bendro vėlavimo laikotarpio... 156. 69.5.... 157. Ieškovė byloje rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 8... 158. 69.6.... 159. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nereikšminga aplinkybe laikė... 160. 69.7.... 161. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad rangos... 162. 69.8.... 163. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 4 straipsnį, nes teismas... 164. 69.9.... 165. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 265 straipsnį, nes neatskleidė... 166. 69.10.... 167. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad nuo 2017... 168. 69.11.... 169. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad ginčo... 170. 70.... 171. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo palikti Vilniaus apygardos... 172. 71.... 173. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:... 174. 71.1.... 175. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškinys dėl... 176. 71.2.... 177. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovės įskaitymas... 178. 71.3.... 179. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad aplinkybės,... 180. 71.4.... 181. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad nagrinėjam atveju... 182. Teisėjų kolegija... 183. IV.... 184. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 185. 72.... 186. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 187. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 188. 73.... 189. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. buvo... 190. 74.... 191. 2015 m. rugsėjo 15 d. tarp UAB „TETAS” (rangovas) ir LITGRID AB... 192. 75.... 193. LITGRID AB 2018 m. liepos 9 d. rašte Nr. SD-2372 nurodė, kad už vėlavimą... 194. 76.... 195. LITGRID AB 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. SD-3039 dėl netesybų... 196. 77.... 197. Iš UAB „TETAS“ išrašo iš Juridinių asmenų registro matyti, kad jos... 198. Dėl senaties ... 199. 78.... 200. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 201. 79.... 202. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio senaties instituto tikslas –... 203. 80.... 204. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrįstos pirmosios isntancijos... 205. 81.... 206. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai... 207. 82.... 208. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nors... 209. Dėl rangos darbų vėlavimo ir pareigos mokėti delspinigius... 210. 83.... 211. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 212. 84.... 213. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes... 214. 85.... 215. Aplinkybė, jog ieškovei buvo leista pasisakyti dėl delspinigių pagrįstumo... 216. 86.... 217. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės teiginius, jog pirmosios... 218. 87.... 219. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes konstatuoja, kad... 220. 88.... 221. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad... 222. Dėl delspinigių mažinimo... 223. 89.... 224. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nereikšminga... 225. 90.... 226. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu... 227. 91.... 228. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos... 229. 92.... 230. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl delspinigių mažinimo, taip... 231. 93.... 232. Pažymėtina, kad Sutarties šalys yra bendrovės, užsiimančios... 233. 94.... 234. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 235. Dėl įskaitymo... 236. 95.... 237. Kaip minėta, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas –... 238. 96.... 239. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 240. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 241. 97.... 242. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 243. Dėl procesinės bylos baigties... 244. 98.... 245. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 246. 99.... 247. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 248. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 249. 100.... 250. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 251. 101.... 252. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 253. 102.... 254. Atsakovė LITGRID AB prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas,... 255. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 256. palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. sprendimą...