Byla B2-273-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Astoka“ bankroto administratorės E. K. prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Astoka“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta E. K.. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 1. 2018 m. gegužės 28 d. teisme gautas bankrutavusios UAB „Astoka“ bankroto administratorės E. K. prašymas priimti sprendimą dėl UAB „Astoka“ veiklos pabaigos. Pažymėjo, kad bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytus veiksmus. Nurodė, kad bankrutavusios įmonės turtas – teismo priteista debitorinė skola iš įmonės vadovo parduota kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, todėl turto nurašymo ar likvidavimo aktai neteikiami.
 1. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta 2018 m. birželio 6 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti išsiunčiant pranešimą. Įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 1. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 1. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (turinčiais didesnę įrodomąją galią) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 1. Bankroto administratorė E. K. pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. gegužės 15 d. pažymą, kuri patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų UAB „Astoka“. Bankroto administratorė pateikė 2018 m. gegužės mėn. UAB „Astoka“ likvidacinį balansą, kuriame matyti , kad bankrutavusi įmonė turto neturi. Taip pat iš pateikto 2018 m. gegužės 21 d. likvidacinio balanso aiškinamojo rašto matyti, kad neįvykdyti kreditoriniai reikalavimai sudaro 5 846,52 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartimi patvirtinti UAB „Astoka“ kreditorių finansiniai reikalavimai 5 846,52 Eur sumai, kurie buvo patikslinti įsiteisėjusia 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi išbraukiant iš bankrutavusios UAB „Astoka“ kreditorių sąrašo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su 1 031,15 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu ir patvirtinant bankrutavusios UAB „Astoka“ antros eilės kreditorės VĮ Turto banko 1 031,15 Eur kreditorinį reikalavimą.
 1. Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankrutavusi UAB „Astoka“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. rugsėjo 28 d., finansinės atskaitomybės dokumentai registrui teikti vieną kartą, t. y. 2013 m. gegužės 10 d. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė UAB „Astoka“ neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu yra įregistruota viena transporto priemonė, kurios dalyvavimas eisme sustabdytas. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta. Bankrutavusios įmonės vienasmenis valdymo organas vadovas M. C. nevykdė teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus.
 1. LITEKO duomenimis bankroto administratorė kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl žalos, kurią bankrutavusi įmonė ir kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2017 rugsėjo 6 d. Šiaulių apylinkės teismas preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-9477-650/2017 priteisė iš bankrutavusios UAB „Astoka“ buvusio vadovo M. C. bankrutavusiai UAB „Astoka” 5 846,52 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 5 846,52 Eur – skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 31 d.) iki visiško teismo sprendimo. 2017 m. lapkričio 9 d. išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo. Vykdomasis raštas buvo perduotas antstolei E. R. vykdyti, tačiau skola nebuvo išieškota. Bankrutavusios UAB „Astoka“ kreditorių susirinkimui buvo pasiūlyta parduoti reikalavimo teisę į M. C. skolą laisvo pardavimo tvarka. Bankrutavusios UAB „Astoka“ kreditorių susirinkimo 2018 m. balandžio 12 d. protokolo Nr. 2 trečiuoju klausimu buvo nutarta parduoti reikalavimo teisę įgytą pagal Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-9477-650/2017 laisvo pardavimo tvarka: nustatyti pardavimo kainą 50 procentų nuo pradinės turto vertės. Nepardavus per dvi savaites kainą mažinti 50 procentų nuo pardavimo kainos, nepardavus per dvi savaites rinkti pasiūlymus ir parduoti pirkėjui pasiūliusiam didžiausią kainą. Iš bylos medžiagos matyti, kad už reikalavimo teisės į debitorinę skolą perleidimą gauta pajamų – 85 Eur, kurie buvo panaudoti įmonės bankroto administravimo išlaidoms iš dalies padengti.
 1. Iš 2018 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad antruoju klausimu kreditoriai nutarė patvirtinti bankrutavusios įmonės likvidacinį balansą ir trečiuoju klausimu nutarta suteikti įgaliojimus bankroto administratorei kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios UAB „Astoka“ veiklos pabaigos.
 1. Bankrutavusios UAB „Astoka“ kreditoriai buvo informuoti apie 2018 m. birželio18 d. 8.15 val. rašytinio proceso tvarka teisme nagrinėjamą bankroto administratorės prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Astoka“ veiklos pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauta prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažįsta, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Astoka“.
 1. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 5 846,52 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 1. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).
 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

6Prašymą tenkinti visiškai.

7Pripažinti, kad UAB „Astoka“, juridinio asmens kodas 302875402, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros al. 68, veikla pasibaigė.

8Patvirtinti bankrutavusios UAB „Astoka“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 5846,52 Eur sumai:

Eil. Nr.

Kreditorius

11Įmonės kodas

Adresas

Pagrindinė skola

14(Eur)

Delspinigiai

16(Eur)

Kreditorinis reikalavimas

18(Eur)

Antros eilės kreditoriai

1

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

288677580

Ežero g. 17, Šiauliai

4 567,16

248,21

4 815,37

2

Valstybinė įmonė Turto bankas

112021042

Kęstučio g. 45, Vilnius

978,37

52,78

1 031,15

34Iš viso:

5 846,52

36Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

38Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai