Byla 2-2419/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žaliakalnio pasažas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2128-324/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žaliasis pasažas“, akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Domus alba“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Žaliakalnio pasažas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Domus alba“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, turintis reikalavimo teisę į 7200 Lt dydžio įsiskolinimą. Iki šiol skola nėra sumokėta. Mano, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai prasta ir tikėtina, jog įmonė nemoki.

4Ieškovas AB „Kauno energija“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Domus alba“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas už patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. birželio mėn. sudaro 259 983,51 Lt. Atsakovas ne kartą buvo raginamas atsiskaityti, tačiau įsiskolinimai nuolat didėja.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Domus alba“, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

7Teismas, įvertinęs aplinkybę, jog UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ darbuotojų vidutinis darbo krūvis yra mažesnis nei UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, sprendė, jog UAB „Domus alba“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurio darbo patirtis ir optimalus darbo krūvis leis tinkamai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas ir atstovauti bendrovės kreditorių interesams.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Žaliakalnio pasažas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Domus alba“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Nurodė, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl administratoriaus paskyrimo, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl pasirenkamas būtent tas asmuo. UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ vykdo net 36 bankroto procedūras, todėl negalės užtikrinti sklandesnio, profesionalesnio bei operatyvesnio procedūrų vykdymo. Tuo tarpu du UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ darbuotojai šiuo metu nevykdo jokių bankroto procedūrų. Teismas visapusiškai neišnagrinėjo pasiūlytų kandidatūrų užimtumo.

10Ieškovas AB „Kauno energija“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas administratoriaus kandidatūrą rinko iš pasiūlytų kandidatų sąrašo, išsamiai nurodydamas, kokiais kriterijais vadovaujasi. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių teismo paskirtas administratorius negalėtų tinkamai vykdyti UAB „Domus alba“ bankroto procedūros. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas, nėra pagrindo. Nesutinka su apelianto argumentu, kad jo pasiūlyto administratoriaus užimtumas yra mažesnis, dėl ko jis užtikrintų sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

14Atsakovui UAB „Domus alba“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, tačiau apeliantas UAB „Žaliakalnio pasažas“ skundžia tik nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Taigi nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Domus alba“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1 d., 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

16Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti UAB „Domus alba“ bankroto administravimo paslaugas (t. 2, b.l. 22), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras” teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 2, b.l. 25), šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (t. 2, b.l. 34), jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (t. 2, b.l. 26). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 str. 4 d., kurios būtų kliūtimi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nenustatyta.

17Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Apelianto nurodomi administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ vykdo 34 bankroto procedūras ir yra baigęs 55 procedūras, turi 7 darbuotojus. Apelianto siūlomas administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ vykdo 30 bankroto procedūrų, baigęs 2 procedūras, turi 4 darbuotojus. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, administratorių darbo krūvį, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Kaip minėta, teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu.

19Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB „Domus alba“ administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kuris atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus skyrimo. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo paliktina nepakeista.

20Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p. nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Žaliakalnio pasažas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 4. Ieškovas AB „Kauno energija“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Teismas, įvertinęs aplinkybę, jog UAB „Verslo valdymo ir... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Žaliakalnio pasažas“ pateikė atskirąjį skundą,... 10. Ieškovas AB „Kauno energija“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Atsakovui UAB „Domus alba“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo... 17. Pažymėtina, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius... 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes... 20. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu vėlesnėje bankroto... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....