Byla 2-896/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-589-159/2012 pagal ieškovų A. B. įmonės, BUS & AUTO Wern GmbH ir akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. B. įmonė, BUS & AUTO Wern GmbH ir AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, kuriais prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“. Ieškovas A. B. įmonė atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Forsina“, ieškovas BUS & AUTO Wern GmbH administratoriumi prašė skirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, o ieškovas AB „Swedbank“ administratoriumi prašė skirti UAB „Ritava“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi atsakovui UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ritava“.

7Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, teismas, įvertinęs siūlomas kandidatūras, nurodė, kad visos jos atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Forsina“ šiuo metu administruoja 64 įmones, UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ – 77, o UAB „Ritava“ tik 3 įmones, sprendė, kad UAB „Ritava“, turinčios mažiausiai administruojamų įmonių, skyrimas būtų tinkamiausias, atitiktų sąžiningumo bei protingumo principus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas A. B. įmonė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Forsina“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ negalėjo būti paskirta bankroto administratoriumi ne dėl to, kad administruoja 77 įmones, o dėl to, kad jį pasiūlė tiesiogiai su atsakovu susijęs subjektas BUS & AUTO Wern GmbH, o tai kelia pagrįstų abejonių siūlomo administratoriaus nešališkumu.
  2. UAB „Ritava“ negalėjo būti paskirta bankroto administratoriumi, nes jį pasiūlė privilegijuotas (hipotekos) kreditorius AB „Swedbank“, kurio reikalavimas yra užtikrintas hipoteka bei įkeitimu ir kurio tikslas kuo greičiau parduoti įkeistą turtą nepaisant kitų kreditorių interesų. Tikėtina, kad AB „Swedbank“ gali daryti įtaką savo pasiūlytam bankroto administratoriui, o pastarasis gali veikti tik jį pasiūliusio kreditoriaus interesais. Pažymi, kad banko naudai įkeisto turto vertė, remiantis hipotekos registro išrašu, yra 459 000 Lt, tuo tarpu banko reikalavimas sudaro 87 633,65 Eur (apie 302 581,46 Lt), o tai reiškia, kad bankui net nereikėjo kelti bankroto bylos, norint patenkinti savo reikalavimus. Be to, aplinkybė, kad UAB „Ritava“ administruoja tik 3 įmones vertintina kaip trūkumas, nes toks administratorius yra akivaizdžiai labiau finansiškai priklausomas nuo kiekvienos iš jo administruojamos įmonės greitos pabaigos ir gali siekti kuo greitesnio įkeisto turto pardavimo už nesvarbu kokią kainą, kad tik gautų atlyginimą.
  3. Bankroto administratoriumi turėjo būti paskirta UAB „Forsina“, nes šią kandidatūrą pasiūlė trečiosios eilės kreditorius, neturintis jokių privilegijų, nesusijęs su atsakovu, jo buvusiais vadovais ar akcininkais ir kuriam svarbu, jog bankroto administratorius užtikrintų skaidrią bankroto procedūrą.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB „Swedbank“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nenurodė teisinių argumentų, kuriais remiantis teismas turėtų pagrindą pakeisti paskirtą administratorių. Visi apelianto argumentai paremti nepagrįstomis prielaidomis. Bankroto administratorius, nepriklausomai nuo to, kieno teikimu jis paskirtas, privalo vadovautis įstatymu, teisingumo, sąžiningumo principais ir ginti ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir visų kreditorių interesus.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

14Nagrinėjamoje byloje visi pretendentai administruoti įmonę atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi, taip pat nėra duomenų apie galimą jų šališkumą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turi ribotą diskrecijos teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, galės tinkamai atlikti administravimo procedūras, o taip pat bus užtikrintas administratorių darbo krūvio tolygumas.

15Iš skundžiamos nutarties matyti, kad skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Ritava“, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į administratorių darbo krūvio kriterijų. Kadangi, kaip minėta, ĮBĮ nuostatose administratoriaus parinkimo kriterijai nėra nustatyti, darbo krūvis gali būti vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų parenkant administratorių. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje UAB „Ritava“ darbo krūvį vertino kaip mažiausią, nes šis administratorius, kuriame dirba du darbuotojai, teismo nutarties priėmimo metu administravo tik 3 įmones, šiuo metu vykdo 8 bankroto administravimo procedūras. Tuo tarpu kitų pasiūlytų administratorių darbo krūvis yra didesnis – remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, UAB „Forsina“, kurioje dirba du darbuotojai, šiuo metu vykdo 71 bankroto procedūrą, o UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kurioje dirba 4 darbuotojai, šiuo metu vyko 75 bankroto procedūras. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismo paskirto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė hipotekos kreditorius AB „Swedbank“, todėl tikėtina, jog šis kreditorius gali daryti įtaką savo pasiūlytam bankroto administratoriui. Apelianto nuomone, bankroto administratoriumi turėjo būti paskirta UAB „Forsina“, nes šią kandidatūrą pasiūlė kreditorius, neturintis jokių privilegijų ir nesusijęs su atsakovu, jo buvusiais vadovais ar akcininkais. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas asmuo savaime neduoda pagrindo teigti, kad paskirtasis administratorius bus šališkas ar veiks tik jį pasiūliusio kreditoriaus interesais. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, kurios trukdytų teismo paskirtam administratoriui tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, o atskirajame skunde nurodytus argumentus apeliantas grindė nepagrįstomis prielaidomis (CPK 178 str.).

16Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tuo atveju, jei teismo paskirtas bankroto administratorius nevykdo savo pareigų ar jas vykdo netinkamai, įstatymų leidėjas ĮBĮ įtvirtino galimybę spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, jo pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

17Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą