Byla 2-885/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-1466-262/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Nord profil“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso Lietuva“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eramstata“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nord Profil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eramstata“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas 20 058,36 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“.

5Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eramstata“ taip pat kreipėsi ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“, kuris nurodė, kad atsakovas yra skolingas 15 578,67 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Draugo petys“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi atsakovui UAB „Eramstata“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“.

8Įvertinęs bylos duomenis, teismas padarė išvadą, kad UAB „Eramstata“ yra nemoki, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, teismas nurodė, kad abu kandidatai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, byloje nėra duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ šiuo metu vykdo 14 bankroto procedūrų ir turi 3 darbuotojus, o UAB „Draugo petys“ vykdo 30 bankroto procedūrų ir turi 4 darbuotojus, padarė išvadą, kad UAB „Draugo petys“ dėl didesnio darbo krūvio galėtų garantuoti ne tokį koncentruotą, ekonomišką, operatyvų atsakovo bankroto procedūrų vykdymą. Iš siūlomų skirti kandidatų tinkamiausiu dėl mažesnio darbo krūvio teismas pripažino UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Eramstata“ administratoriumi paskirti UAB „Draugo petys“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skiriant bankroto administratorių, turi būti atsižvelgiama ne tik į siūlomo konkretaus juridinio administratoriaus, bet ir į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą. Teismo paskirtas administratorius turi 3 darbuotojus, kaip įmonė vykdo 14 bankroto procedūrų, tačiau konkrečiai kiekvienas iš darbuotojų turi: K. Š. 6, D. K. 3, A. Z. 17 vykdomų bankroto procedūrų. Tuo tarpu tarp UAB „Draugo petys“ esančių darbuotojų, nepaisant dviejų užimtų bankroto administratorių, kiti du – R. V. vykdo 4 bankroto procedūras, o T. V. tik 1. Be to, UAB „Draugo petys“ vykdomos procedūros pradėtos jau seniai, o tai leidžia daryti prielaidą, jog jos bus greitai užbaigtos. UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ didelis visų fizinių bankroto administratorių užimtumas rodo, kad šis administratorius nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti bankroto administravimo procedūrų.
  2. Skirdamas administratorių, teismas privalo įsitikinti, kad skiriamas asmuo pagal turimą patirtį geriausiai sugebės užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą. UAB „Draugo petys“ patirtis yra didesnė (baigtos 34 bankroto procedūros) nei teismo paskirto administratoriaus (baigtos tik 4 procedūros). Be to, iš teismo paskirto administratoriaus darbuotojų tik viena yra baigusi 38 bankroto procedūras, o kiti du fiziniai administratoriai nebaigę nei vienos procedūros, vadinasi, neturi reikiamos patirties.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nord Profil“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Pagal teismų praktiką teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, galėtų būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar kiltų pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo. Apeliantas savo skundo negrindžia nei vienu iš šių pagrindų. Iš esmės skundas grindžiamas vieninteliu motyvu, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius, apelianto nuomone, yra labiau kvalifikuotas. UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ fiziniams bankroto administratoriams vidutiniškai tenka po 5 bankrutuojančias įmones (15 vykdomų procedūrų/3 darbuotojai), o UAB „Draugo petys“ vidutiniškai tenka po 7,75 įmonės (31 vykdoma procedūra/4 darbuotojai). Taigi teismo paskirto administratoriaus užimtumas yra mažesnis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

15Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti įmonę atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi, taip pat nėra duomenų apie galimą jų šališkumą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turi ribotą diskrecijos teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, galės tinkamai atlikti administravimo procedūras, o taip pat bus užtikrintas administratorių darbo krūvio tolygumas.

16Iš skundžiamos nutarties matyti, kad skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į administratorių darbo krūvio kriterijų. Kadangi, kaip minėta, ĮBĮ nuostatose administratoriaus parinkimo kriterijai nėra nustatyti, darbo krūvis gali būti vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų parenkant administratorių. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ darbo krūvį vertino kaip mažesnį, nes šis administratorius, kuriame dirba trys darbuotojai, skundžiamos nutarties priėmimo metu administravo 14 įmonių, tuo tarpu apelianto siūlomo kandidato darbo krūvis didesnis – UAB „Draugo petys“, turinti 4 darbuotojus, skundžiamos nutarties priėmimo metu vykdė 30 bankroto procedūrų.

17Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skiriant bankroto administratorių, turi būti atsižvelgiama ne tik į siūlomo konkretaus juridinio administratoriaus, bet ir į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių užimtumą, nes juridinio asmens vardu bankroto procedūras atlieka to juridinio asmens įgalioti fiziniai asmenys ir jų darbo krūvis taip pat yra reikšmingas įvertinant asmens tinkamumą būti paskirtam konkrečios įmonės administratoriumi. Įmonių valdymo departamento duomenimis, UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ dirbantys darbuotojai šiuo metu vykdo - K. Š. 8 bankroto procedūras, D. K. – 3, A. Z. – 17. Apelianto siūlomo kandidato UAB „Draugo petys“ dirbantys darbuotojai šiuo metu vykdo - G. V. 16 bankroto procedūrų, R. V. – 4, V. L. – 9, o T. V. – 0. Teisėjų kolegija, įvertinusi siūlomų administratorių bei jame dirbančių fizinių bankroto administratorių užimtumą, sprendžia, kad šiuo atveju nėra disproporcijos tarp teismo paskirto administratoriaus ir apelianto siūlomo administratoriaus bei juose dirbančių fizinių asmenų užimtumo. Apelianto argumentas, kad teismo paskirtas administratorius dėl jame dirbančių fizinių administratorių didelio užimtumo nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti atsakovo bankroto procedūros atmetamas kaip nepagrįstas.

18Taip pat teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad jo siūlomas administratorius UAB „Draugo petys“, kuris yra baigęs 34 bankroto procedūras, yra tinkamesnis administruoti atsakovą, nes turi daugiau patirties. Pažymėtina, kad administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant šį klausimą, nes priešingu atveju neturintys pakankamai profesinės patirties bankroto administratoriai niekuomet jos ir neįgytų, jei bankroto procedūras būtų pavedama vykdyti tokią patirtį turintiems bankroto administratoriams, kurių profesinė patirtis tik dar labiau didėtų.

19Tuo atveju, jei teismo paskirtas bankroto administratorius nevykdo savo pareigų ar jas vykdo netinkamai, įstatymų leidėjas ĮBĮ įtvirtino galimybę spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, jo pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

20Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį dėl administratoriaus skyrimo. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nord Profil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto... 5. Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eramstata“ taip pat kreipėsi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Įvertinęs bylos duomenis, teismas padarė išvadą, kad UAB „Eramstata“... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Inkaso Lietuva“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nord Profil“ prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 14. ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas... 15. Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti įmonę atitiko teisės... 16. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad skirdamas bankroto administratoriumi UAB... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skiriant bankroto... 18. Taip pat teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad jo siūlomas... 19. Tuo atveju, jei teismo paskirtas bankroto administratorius nevykdo savo... 20. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą....