Byla 2-939/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ civilinėje byloje Nr. B2-1222-259/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Nersido“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elektros zona“ pareiškimus dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5Ieškovas UAB „Conlex“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Forsina“.

6Ieškovas UAB „Nersido“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7Ieškovas UAB „Elektros zona“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

8Atsakovas UAB „Rangesta“ prašė ieškovų prašymus iškelti UAB „Rangesta“ bankroto bylą spręsti teismo nuožiūra. Įmonės administratoriumi prašė neskirti UAB „Forsina“ dėl didelio šio administratoriaus užimtumo (administruoja net 63 įmonių bankroto procedūras), mažo bankroto procedūras galinčių vykdyti fizinių asmenų skaičiaus (tik 2) bei dėl skirtingos administratoriaus UAB „Forsina“ ir UAB „Rangesta“ geografinės padėties (UAB „Rangesta“ buveinė Kaune, o UAB „Forsina“ – Vilniuje).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo tenkino - iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ ir administratoriumi nutarė paskirti UAB „Verslo konsultantai”.

11Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas nustatė, kad visų siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, taigi, konstatavo, kad visi trys administratoriai yra tinkami administruoti UAB „Rangesta“. Teismas nustatė, jog UAB „Verslo konsultantai“ iš visų siūlomų administratorių turi geriausią bankroto administravimo paslaugas galinčių teikti darbuotojų skaičiaus, dabartinio užimtumo ir įmonių bankroto administravimo patirties santykį: 1) UAB „Verslo konsultantai“ turi 7 bankroto administravimo paslaugas galinčius teikti darbuotojus, t. y. tris su puse karto daugiau, nei UAB „Forsina“, bei tik trečdaliu mažiau nei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“; 2) UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu administruoja 57 įmonių bankroto procedūras, t. y. šiek tiek mažiau nei UAB „Forsina“ ir daugiau kaip trigubai mažiau nei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atsižvelgęs į šias aplinkybes bei nurodęs, kad jokių duomenų, leidžiančių abejoti UAB „Verslo konsultantai“ tinkamumu, byloje nėra, teismas sprendė, kad UAB „Rangesta“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Verslo konsultantai“, kadangi šis administratorius sugebės užtikrinti bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, operatyvumą, tinkamai gins visų kreditorių teises ir interesus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Nersido“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties dalį, kuria UAB „Rangesta“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Rangesta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Lyginant UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ profesinę patirtį (UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ baigtų procedūrų atveju daugiau kaip 5 kartus, o vykdomų procedūrų atveju daugiau kaip 3 kartus viršija UAB „Verslo konsultantai“ darbo rezultatus), darytina išvada, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra geriau pasirengęs administruoti UAB „Rangesta“ bankroto procedūrą bei tinkamiau užtikrinti bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.
  2. Lyginant UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ žmogiškųjų išteklių skaičių ir darbuotojų profesinę patirtį (UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 10 fizinių asmenų bankroto administratorių, UAB „Verslo konsultantai“ – tik 7, iš kurių net 3 yra baigę vos vieną bankroto procedūrą, tuo tarpu iš 10 UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirbančių asmenų tik vieno darbuotojo profesinė patirtis apsiriboja viena baigta bankroto procedūra), darytina išvada, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ profesionalumo prasme yra pajėgi skirti daugiau dėmesio UAB „Rangesta“ bankroto procedūrų administravimui, todėl tikslinga skirti bankroto administratorių, vienijantį skaitlingesnę labiau patyrusių fizinių bankroto administratorių grupę, turinčią akivaizdžiai gausesnę bankroto administravimo patirtį.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Elektros zona“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti galioti. Atsiliepime nurodo, kad nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, nes teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymų reikalavimų, administratoriaus paskyrimą motyvavo, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar netinkamumo deramai vykdyti bankroto procedūras. Profesinės patirties kriterijus savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo, didesnę reikšmę turi bankroto administratorių užimtumas, o vertinant šią aplinkybę, UAB „Verslo konsultantai“ dirbančių bankroto administratorių užimtumas yra beveik 2 kartus mažesnis už UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rangesta“ klausimą dėl atskirojo skundo tenkinimo paliko spręsti teismo nuožiūra.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

18Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Taigi, viena vertus, teismui suteikta diskrecijos teisė parenkant administratoriaus kandidatūrą, antra vertus, ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad pagal susiformavusią teismų praktiką bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku ir vyktų sklandžiai bei operatyviai. Norint įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu, jog dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai kaip bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, Lietuvos apeliacinio teismo2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

19Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, nes UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, turėdamas didesnę profesinę patirtį ir daugiau įmonėje dirbančių fizinių asmenų – bankroto administratorių galės tinkamiau, operatyviau ir efektyviau vykdyti bankroto procedūras už teismo paskirtą administratorių, nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, byloje nesant duomenų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, neatitikimo įstatymų reikalavimams. Teisėjų kolegija pažymi, kad pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas nėra pagrindo. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1888/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.).

20Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo UAB „Nersido“ atskirojo skundų argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pastebi, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ar nutartis gali būti panaikinami tik tokiu atveju, jeigu teismas, priimdamas atitinkamą procesinį sprendimą, pažeidė arba neteisingai pritaikė procesinės teisės arba materialinės teisės normas (CPK 329, 330, 338 str.). Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų nėra padaryta. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas bankrutuojančios įmonės... 5. Ieškovas UAB „Conlex“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 6. Ieškovas UAB „Nersido“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 7. Ieškovas UAB „Elektros zona“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 8. Atsakovas UAB „Rangesta“ prašė ieškovų prašymus iškelti UAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi prašymus dėl bankroto... 11. Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas nustatė, kad visų... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Nersido“ prašo pakeisti Kauno apygardos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Elektros zona“ prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rangesta“ klausimą dėl... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl... 18. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo... 20. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios)... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą....