Byla 1A-347-209/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Lemežio, teisėjų Virginijos Švedienės, Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Ilonai Lonskai, dalyvaujant prokurorui M. G., gynėjoms advokatėms Rasai A. K., I. B., civilinių ieškovų VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei D. V., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei J. B., išteisintiesiems J. R., M. P.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro M. G. ir civilinio ieškovo VšĮ Centrinės projektų valdybos agentūros atstovės - direktorės L. K. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nuosprendžio, kuriuo:

3J. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 187 str. 2 d., išteisintas, nepadarius nusikalstamos veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 5 d. 1 p.);

4M. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 187 str. 2 d., išteisintas, nepadarius nusikalstamos veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

5Pareikšti civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėtais.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7J. R. buvo kaltinamas tuo, kad pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus bei apgaule kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

8J. R., būdamas Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įgaliotu atstovu, veikdamas grupėje su UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (toliau – Rangovas) generaliniu direktoriumi M. P.,

92008-09-10 Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado įsakymu Nr. LT0050-1 paskirtas į projekto vadovo pareigas, žinojo, kad pagal 2008-09-02 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir paramos gavėjo – asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – Paramos gavėjas) pasirašytą Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0050-IP-1NOR, Paramos gavėjas įgyvendina projektą „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ (toliau- Projektas), 85% finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir 15% Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis,

102009-04-10 pasirašė I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D tarp Rangovo ir Paramos gavėjo dėl Trakų Vokės dvaro rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbų atlikimo, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Projekto įgyvendinimo vietoje – Trakų vokės dvaro sodybos rūmuose, esančiuose Žalioji a. 2A, Vilniuje (toliau – Rūmai) atlikti 1.547.000 litų (įskaitant PVM) vertės darbus: 1) atnaujinti šildymo sistemą, pakeičiant ją nauja, 3) atnaujinti vėdinimo sistemą, pakeičiant ją nauja, 4) atnaujinti vandentiekio ir kanalizacijos sistemą, pakeičiant ją nauja, 5) atnaujinti elektros instaliacijos sistemą, pakeičiant ją nauja bei 6) įrengti drenažo ir pamatų hidroizoliacijos sistemą,

112011-04-04 pasirašė II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D tarp Rangovo ir Paramos gavėjo dėl Trakų Vokės dvaro rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbų papildomo pirkimo, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Rūmuose atlikti 460.000 litų (įskaitant PVM) vertės darbus: 1) katilinės remontą, katilinės dujinės sistemos projekto parengimo ir montavimo darbus, įėjimo į katilinę įrengimą, 2) 900 kv. m. rūsio patalpų remontą, papildomo avarinio įėjimo į rūsį įrengimą, 3) sanitarinio mazgo sutvarkymą, 4) 150 kv. m. parketo dangos remonto ir atstatomuosius darbus, laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-07-12, Vilniuje, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą – nuslėpti nuo CPVA, kad Rangovas Rūmuose neatliko visų sutartyje Nr. LT0050-1D numatytų darbų ir Paramos gavėjas neturi teisės gauti paramos lėšų už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas, siekdamas apgaule Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, kassavaitinių Rūmuose vykusių Rangovo ir Paramos gavėjo atstovų pasitarimų metu apžiūrėjęs atliktus darbus ir žinodamas, kad žemiau išvardinti darbai neatlikti, o medžiagos nepanaudotos, M. P. įrašius melagingus duomenis apie atliktų darbų kiekius ir vertę į Rangovo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitas – faktūras, jis (J. R.) žinodamas, kad pagamintuose netikruose dokumentuose įtraukti Rangovo neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos, pagamintus netikrus dokumentus patvirtino savo rankraštiniu vardo, pavardės įrašu, parašu bei Paramos gavėjo spaudu ir paleido į teisinę apyvartą – t. y.:

12M. P. į Rangovo atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio, spalio mėn., 2011 m. balandžio mėn., (detalizuota PRIEDE Nr.1, kuris yra neatskiriama šio pranešimo apie įtarimą dalis), įrašius, patvirtinus savo spaudu, parašu bei Rangovo anspaudu, duomenis apie žinomai neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas:

131. uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas (darbo kodas N1-256); vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų (darbo kodas N23-133); tranšėjos kasimas drenažui (darbo kodas N1-300), vertė 83131 litai (įskaitant PVM 19 %);

142. 10 kW plieninio šildymo radiatoriaus montavimą, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais, darbo kodas N-18-54-1 ir 1 plieninį radiatorių, kodas N18-54-1p, vertė 1488 litai (įskaitant PVM 19 %);

153. 63 vnt. oro skirstytuvų montavimą, darbo kodas N20-500 ir 63 vnt. difuzorius oro padavimui - ištraukimui, kodas C1-1082-100, vertė 49780 litų (įskaitant PVM 19 %);

164. 25 m3 perdengimo izoliavimą stiklo vatos dembliais, darbų kodas N18-54-1 ir 25 m3 stiklo vatos demblių, kodas N18-54p, vertė 36491 litai (įskaitant PVM 19 %);

175. 150 vnt. iki 100A galios automatinių jungiklių montavimą spintose, darbo kodas N21-548 ir 150 vnt. automatinių jungiklių 6-100A, kodas N21-548p, vertė 68217 litų (įskaitant PVM 19 %);

186. 80 vnt. lizdų paskirstymo dėžučių, jungiklių, kištukų lizdų gręžimą, žiediniais grąžtais mūro sienose, darbo kodas N21-194-1, vertė 463 litai, (įskaitant PVM 21 %);

197. 360 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 44341 litas, (įskaitant PVM 19 %);

208. 97 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 11930 litų, (įskaitant PVM 19 %);

219. 71 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 8732 litai, (įskaitant PVM 19 %);

2210. 250 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, darbo kodas N1-308, vertė 11550 litų, (įskaitant PVM 19 %);

2311. 200 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, darbo kodas N1-308, vertė 8318 litai, (įskaitant PVM 19 %);

2412. 150 m3 I-II grupės grunto tankinimą vibroplokštėmis, darbo kodas N1-381-1, vertė 1165 litai, (įskaitant PVM 19 %);

2513. 240 m2 nuogrindos įrengimą, vertė 52191 litas, (įskaitant PVM 21 %);

2614. 800,1 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-56 (S9=1,034), vertė 4500 litų (įskaitant PVM 21 %);

2715. 1 vnt. klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimą, darbo kodas R19-58 ir 1 unitazą, kodas R19-58p, vertė 1179 litai (įskaitant PVM 21 %);

2816. 1 vnt. praustuvo keitimą, darbo kodas R19-61 ir 1 praustuvą, kodas R19-61p, vertė 504 litai (įskaitant PVM 21 %);

2917. 11 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo kodas N17-18 (K1=0,3), vertė 121 litas (įskaitant PVM 21 %);

3018. 2 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo kodas N17-18 ir 1 vandens maišytuvą, kodas N17-18p, vertė 336 litas (įskaitant PVM 21 %);

3119. 7 m2 30mm storio betoninės dangos įrengimą, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-55(S9=1,034), vertė 177 litai, (įskaitant PVM 21 %);

3220. 7 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-56 (S9=1,034), vertė 26 litai (įskaitant PVM 21 %);

3321. Glaistą 30 m2, keraminių plytelių dangos praplatintoms siūlėms užtepti, kodas N11-110-1, vertė 82 litai (įskaitant PVM 21 %);

3422. 150 m2 parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių klojimą, darbo kodas R5-19, vertė 34295 litai, (įskaitant PVM 21 %);

3523. 150 m2 lentų pakloto parketinei dangai įrengimą, darbo kodas R5-18, vertė 7980 litų, (įskaitant PVM 21 %);

3624. 115 m2 pakabinamų lubų lengvų profilių karkaso įrengimą, darbo kodas N34-33-4 (S9=1,034), vertė 7655 litai, (įskaitant PVM 21 %);

3725. 115 m2 lubų paviršiaus aptaisymą gipso kartono plokštėmis, darbo kodas N15P-0404-4, vertė 5855 litai, (įskaitant PVM 21 %);

3826. 115 m2 lubų glaistymas „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-7, vertė 1361 litas, (įskaitant PVM 21 %);

3927. 110 m2 paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai gerą dažymą vandens emulsiniais dažais, darbo kodas N15-135 (S10=1,15), vertė 2892 litai, (įskaitant PVM 21 %);

4028. 115 m2 nutinkuotų lubų pirmą glaistymą „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-6, vertė 1946 litai, (įskaitant PVM 21 %);

4129. 115 m2 paruoštų dažymui lubų labai gerą dažymą vandens emulsiniais dažais, darbo kodas N15-136 (S10=1,15), vertė 3730 litų, (įskaitant PVM 21 %);

4230. 34 m2 inventorinių vamzdynų iki 6 m aukščio pastolių įrengimą ir išardymą vidaus apdailos darbams, darbo kodas N15-332, vertė 1157 litai, (įskaitant PVM 21 %);

43po ko, šių pagamintų netikrų atliktų darbų aktų pagrindu surašius, spaudu, parašu ir Rangovo antspaudu patvirtinus:

442009-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. balandžio mėn. ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9019,

452009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. gegužės mėn. ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9030,

462009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos mėn. ir 2009-08-13 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9035,

472009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009-10-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9038,

482009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio mėn., baigiamąjį atliktų darbų aktą ir 2011-01-04 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1101,

49be datos, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m. balandžio mėn., 2011-04-25 baigiamąjį atliktų darbų aktą ir 2011-04-27 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1103,

50tokiu būdu 451.593 litų (377.797 lito I darbų etape ir 73.796 litų II darbų etape) vertės neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas melagingai dokumentuose nurodžius kaip atliktus darbus ir panaudotas medžiagas,

51J. R. žinodamas, kad pagamintuose netikruose dokumentuose įtraukti Rangovo neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos, visus išvardintus pagamintus netikrus dokumentus patvirtino savo rankraštiniu vardo, pavardės įrašu, parašu bei Paramos gavėjo spaudu ir paleido į teisinę apyvartą –

52pateikė juos, kaip tinkamas Projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus, UAB „Pajūrio auditas“ darbuotojams Projekto mokėjimų prašymų pagaminimui, o pastariesiems nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, pagaminus Paramos gavėjo mokėjimo prašymus Nr. 3, 5, 6, 8, 10 ir 11, jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, patvirtino mokėjimo prašymus savo parašu ir panaudojo kartu su M. P. pagamintais dokumentais pateikdamas CPVA, esančiai ( - ), t. y.:

53- 2009-06-04 su 2009-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio mėn., 2004-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. balandžio mėn. ir 2009-04-30 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9019,

54- 2009-07-31 su 2009-07-15 mokėjimo prašymu Nr. 5 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. gegužės mėn., 2009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. gegužės mėn. ir 2009-06-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9030,

55- 2009-10-19 su 2009-10-05 mokėjimo prašymu Nr. 6 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. liepos mėn., 2009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos mėn. ir 2009-08-13 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9035,

56- 2009-12-18 su 2009-12-01 mokėjimo prašymu Nr. 8 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. rugpjūčio mėn., 2009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009-10-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9038,

57- 2011-02-11 su 2011-02-01 mokėjimo prašymu Nr. 10 pateikė atliktų darbų aktą už 2009 m. spalio mėn., 2009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio mėn., 2009-10-30 baigiamąjį darbų atlikimo aktą ir 2011-01-04 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1101,

58- 2011-05-30 su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė atliktų darbų aktus už 2011 m. balandžio mėn., pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m. balandžio mėn. ir 2011-04-27 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1103,

59- 2011-07-12 su patikslintu mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė 2011-04-25 baigiamąjį darbų atlikimo aktą.

60CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, laikotarpiu nuo 2009-07-09 iki 2011-03-22 patvirtinus pateiktus Paramos gavėjo mokėjimo prašymus Nr. 3, 5, 6, 8, 10, 2011-10-11 patvirtinus mokėjimo prašymą Nr. 11, LR Finansų ministerija juos apmokėjo, laikotarpiu nuo 2009-07-21 iki 2011-10-24 pervesdama Paramos gavėjui 2.119.991 litą 11 centų – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, tame tarpe 377.797 litą (įskaitant PVM) už I etapo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas ir 73.796 litus (įskaitant PVM) už II etapo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas.

61Be to, jis tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas grupėje su M. P.,

622011-04-27 laikotarpiu nuo 09 val. 38 min. iki 12 val. 54 min. realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą – nuslėpti nuo CPVA, kad Paramos gavėjas neturi pakankamai lėšų apmokėti Projekto II etapo darbus, žinodamas, kad pagal 2011-04-04 sutartį Nr. LT0050-2D neapmokėjus 460.000 litų vertės darbų iki 2011-04-30 Paramos gavėjas neturės teisės pateikti CPVA Projekte Mokėjimo prašymą Nr. 11 ir gauti Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, turėdamas tikslą Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas,

63kartu su M. P. būdamas patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 23B, Vilniuje, pasinaudodamas kompiuteriu, kurio IP adresas 213.197.168.26, elektroninės bankininkystės pagalba, imitavo Paramos gavėjo atsikaitymą su Rangovu už II etapo statybos darbus, t. y.:

64- 09 val. 38 min. jis iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos gautą 50.000 litų paskolą pervedė į Paramos gavėjo sąskaitą Nr. ( - ) (toliau – Paramos sąskaita), o M. P. 11 val. 09 min. iš UAB „Dema partneriai“ sąskaitos Nr. ( - ) Paramos gavėjui pervedė 101.000 litų paskolą. Tokiu būdu Paramos sąskaitoje sukauptus 150.000 litų jis (J. R.) 11 val. 17 min. pervedė Rangovui dalinai atsikaitydamas už darbus pagal 2011-04-04 sutartį Nr. LT0050-2D ir 2011-04-27 PVM sąskaita faktūra Nr. 1103.

65- 11 val. 21 min. M. P. gautą 150.000 litų sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) pervedus į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (11 val. 23 min.) tuos pačius pinigus grąžinus Paramos gavėjui, J. R. papildomai iš kitos Paramos gavėjo sąskaitos ( - ) panaudojo 10.000 litų ir 11 val. 35 min. pervedė 160.000 litų Rangovui, kaip Paramos gavėjo tariamą dalinį atsikaitymą už darbus pagal minėtą sutartį ir PVM sąskaitą-faktūrą.

66- 11 val. 41 min. M. P. gautą sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) vėl pervedus į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (11 val. 43 min.) tuos pačius pinigus 160.000 litų pervedus Paramos gavėjui, J. R. 150.000 litų iš gautos sumos 12 val. 48 min. pervedė Rangovui, kaip Paramos gavėjo tariamą dalinį atsikaitymą už darbus pagal minėtą sutartį ir PVM sąskaitą-faktūrą.

67- 12 val. 52 min. M. P. iš Rangovo gautos 150.000 litų sumos 57.230 litų pervedė į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (12 val. 54 min.) tą pačią sumą grąžino Paramos gavėjui.

68Tuomet 2011-05-30 jis (J. R.) su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 ir 2011-08-29 patikslindamas mokėjimo prašymą Nr. 11 pateikė CPVA tik Paramos sąskaitos išrašus, ir tokiu būdu nuo CPVA nuslėpęs informaciją, kad Paramos gavėjas nėra pilnai atsiskaitęs su Rangovu, apgaule už tariamai apmokėtus II etapo darbus Paramos gavėjo naudai įgijo teisę į didelės 460.000 litų vertės svetimą turtą - Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, o CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, 2011-10-11 CPVA patvirtinus Paramos gavėjo mokėjimo prašymą Nr. 11, LR Finansų ministerija jį apmokėjo, laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2011-10-24 pervesdama Paramos gavėjui 520.709 litus 20 centų – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, tame tarpe 460.000 litų už tariamai apmokėtus darbus.

69Tokiu būdu M. P. ir J. R. apgaule - už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas bei tariamai apmokėtus II etapo darbus, Paramos gavėjo naudai įgijo didelės 837.797 lito vertės (377.797 litų + 460.000 litų (tarp kurių tuo pačiu ir 73.796 litų II darbų etape už neatliktus darbus, nepanaudotas medžiagas)) svetimą turtą - Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo valstybės biudžetui padarydami nurodytos vertės didelę turtinę žalą.

70J. R. buvo kaltinamas ir tuo, kad sugadino didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, o būtent:

71J. R., eidamas projekto vadovo pareigas asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – Paramos gavėjas) įgyvendinamame projekte „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ (toliau- Projektas), kuriame:

72pagal 2008-09-02 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir Paramos gavėjo pasirašytą Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0050-IP-1NOR,

73Paramos gavėjas Projekto įgyvendinimo vietoje - 2002-07-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1197 panaudos teise perduotuose Trakų Vokės dvaro sodybos rūmuose (toliau –Rūmai), esančiuose Žalioji a. 2a, Vilniuje, 1999-12-07 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. 347 įtrauktuose į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (sodybos kodas registre – G229K, sodybos rūmų kodas registre – 24972) įsipareigojo renovuoti Rūmų šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų ir drenažo sistemas,

74pagal 2009-04-10 Paramos gavėjo ir rangovo UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (toliau – Rangovas) I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D Rangovas įsipareigojo atlikti 1.547.000 litų (įskaitant PVM) vertės Rūmų inžinerinės infrastruktūros (vėdinimo, šildymo, vandentiekio, elektros ir drenažo sistemų) remonto darbus, kurie pagal 2009-04-10 sutarties Nr. LT0050-1D Bendrųjų sąlygų 6 straipsnį, privalėjo būti atlikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus:

75- šildymo sistemos remonto metu, siekiant pagerinti pastato šilumines savybes, universalios mineralinės vatos plokštėmis ir termoizoliacine plėvele izoliuoti pastogės perdangas,

76- vėdinimo sistemos remonto metu sudaryta galimybė sumontuoti ir įdiegti sistemą, įgalinančią reguliuoti vėdinimą atskirose Rūmų patalpose,

77- elektros instaliacijos sistemos remonto metu pakeisti naujais visus (apie 3500m) elektros kabelius ir laidus, kad sistema būtų pajėgi aprūpinti elektros galia visų sistemų reikalaujančių elektros energijos funkcionavimą,

78- drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remonto metu iki 2 metų gylio atkasti viso Rūmų perimetro pamatus, juos nuvalyti, padengti teptine hidroizoliacija ir klijuojama specialia plėvele, po ko viską užpylus žemėmis ir žvyru aplink pastatą įrengti nuogrindą;

79pagal 2011-04-04 Paramos gavėjo ir Rangovo II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D Rangovas įsipareigojo atlikti 460.000 litų (įskaitant PVM) vertės papildomus Rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbus, kurių apimtis, savybės ir kitos sąlygos pagal 2011-04-04 sutarties Nr. LT0050-2D 2.1 punktą privalėjo atitikti Pirkimų sąlygų ir jų priedo Nr. 6 – „Techninės užduoties“ reikalavimus:

80- katilinės remonto metu atlikti darbai - užtikrinti tinkamą ir saugų dujinės įrangos eksploatavimą ir aptarnavimą,

81- rūsio patalpų remonto metu atstatytos grindys, uždengti kanalai ir išvežtas statybinis laužas,

82- parketo dangos remonto metu atstatytos dėl šildymo vamzdynų įrengimo, išmontuotos grindys;

83laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-04-25, tyčia pažeisdamas aukščiau minėtų sutarčių reikalavimus, dėl užimamų pareigų kaip Projekto vadovas, atsakingas už Projekte numatytų darbų ir paslaugų atlikimo kokybės kontrolę, ne užtikrino, kad Rūmuose Projekte numatyti darbai būtų atlikti pilna apimtimi, o priešingai – žinodamas, kad darbai neatlikti, medžiagos nepanaudotos arba panaudotos netinkamai, pasirašydamas atliktų darbų ir baigiamuosius darbų atlikimo aktus fiksavo, kad visi darbai atlikti, medžiagos panaudotos, dėl ko darbai buvo ir apmokėti,

84dėl užimamų pareigų suprasdamas, kad Paramos gavėjui neįvykdžius įsipareigojimų pagal projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0050-IP-1NOR, o Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal aukščiau minėtas sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D neišvengiamai kils pasekmės – dėl Rūmuose Rangovo neužbaigtų statybos darbų, rūsyje esančios drėgmės bei pastogės šiltinimo darbų trūkumų nebus užtikrintas pastato išsaugojimas, dėl šildymo sistemos ne pilno užbaigimo, elektros instaliacijos darbų atlikimo trūkumų, nebus galima tinkamai Rūmus pritaikyti kultūros ir kitoms viešoms reikmėms, kadangi nebus užtikrinta Rūmų ir jame esančių žmonių sauga (Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktai) ir bus sugadintas kultūros paveldo statinys, taip tyčia sugadino:

85- juostinius, akmenų ir plytų mūro pamatus bei plytų mūro, tinkuotas rūsio sienas, nes Rangovui nesutvarkius, neatstačius bei nesutvirtinus nutrupėjusio Rūmų pastato pamato ir neįrengus nuogrindos, sudarė sąlygas į Rūmų rūsio patalpas per pamatus patekti atmosferos kritulių vandeniui ir per mūrą iš išorės skverbtis drėgmei, dėl ko rūsio patalpose vyrauja drėgmė, auga pelėsių kolonijos, vyksta tolimesnė druskų migracija į paviršinius sluoksnius – dažų sluoksnis pūslėja, miltėja, sluoksniuojasi, patalpose gausu mikrobiologinių kenkėjų pažeistų vietų, druskų sankaupų, tuo padaryta 92326 litų turtinė žala;

86- plytų mūro, tinkuotas rūsio, pirmojo ir antrojo aukštų sienas, nes Rangovui neatlikus paviršių nudruskinimo ir antiseptikavimo, išplito mikrobiologinių kenkėjų pažeidimai bei susidarė druskų sankaupos, dėl ko Rūmų pirmajame aukšte, Grafienės miegamajame ant šiaurinės sienos atsisluoksniavo ir nubyrėjo dažai, ant antrojo aukšto patalpų sienų ir lubų formuojasi pelėsių, dumblių kolonijos, vyksta dažų sluoksnio destrukcija, vietomis pūslėja dažų sluoksnis, tuo padaryta 38012,34litų turtinė žala;

87- sijines, medines perdangas, nes Rangovui pastogės apšiltinimui panaudojus netinkamos specifikacijos plėvelę ant medinių perdangos konstrukcijų ir paklotos plėvelės susikaupė kondensatas, dėl ko drėksta ir pelija pastogės perdangos medinės konstrukcijos, medines sijas pažeidžia mikrobiologiniai kenkėjai, tuo padaryta 2077,66 litų turtinė žala,

88tokiu būdu J. R. sugadino valstybės saugomos, mokslinės, istorinės ir kultūrinės reikšmės turinčios vertybės - Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų vertingąsias savybes, pažeidė viešąjį interesą ir valstybei bendrai padarė didelės vertės – 132.416 litų (92326 Lt + 38012,34 Lt + 2077,66 Lt) turtinę žalą.

89M. P. buvo kaltinamas tuo, kad pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus bei apgaule kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y.:

90M. P., būdamas UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (toliau – Rangovas) generaliniu direktoriumi, veikdamas grupėje su Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įgaliotu atstovu J. R.,

91atstovaudamas Rangovą dalyvavo statybos darbų pirkimo konkursuose (2009 ir 2011 metų kovo mėnesiais) ir žinojo, kad pagal 2008-09-02 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir paramos gavėjo – asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – Paramos gavėjas) pasirašytą Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0050-IP-1NOR, konkursus organizuojantis Paramos gavėjas įgyvendina projektą „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ (toliau- Projektas), 85% finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir 15% Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis,

922009-04-10 pasirašė I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D tarp Rangovo ir Paramos gavėjo dėl Trakų Vokės dvaro rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbų atlikimo, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Projekto įgyvendinimo vietoje – Trakų Vokės dvaro sodybos rūmuose, esančiuose Žalioji a. 2A, Vilniuje (toliau –Rūmai) atlikti 1.547.000 litų (įskaitant PVM) vertės darbus: 1) atnaujinti šildymo sistemą, pakeičiant ją nauja, 3) atnaujinti vėdinimo sistemą, pakeičiant ją nauja, 4) atnaujinti vandentiekio ir kanalizacijos sistemą, pakeičiant ją nauja, 5) atnaujinti elektros instaliacijos sistemą, pakeičiant ją nauja bei 6) įrengti drenažo ir pamatų hidroizoliacijos sistemą,

932011-04-04 pasirašė II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D tarp Rangovo ir Paramos gavėjo dėl Trakų Vokės dvaro rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbų papildomo pirkimo, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Rūmuose atlikti 460.000 litų (įskaitant PVM) vertės darbus: 1) katilinės remontą, katilinės dujinės sistemos projekto parengimo ir montavimo darbus, įėjimo į katilinę įrengimą, 2) 900 kv. m. rūsio patalpų remontą, papildomo avarinio įėjimo į rūsį įrengimą, 3) sanitarinio mazgo sutvarkymą, 4) 150 kv. m. parketo dangos remonto ir atstatomuosius darbus,

94laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-07-12, Vilniuje, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą – nuslėpti nuo CPVA, kad Rangovas Rūmuose neatliko visų sutartyje Nr. LT0050-1D numatytų darbų ir Paramos gavėjas neturi teisės gauti paramos lėšų už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas, siekdamas apgaule Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, kassavaitinių Rūmuose vykusių Rangovo ir Paramos gavėjo atstovų pasitarimų metu apžiūrėjęs atliktus darbus ir žinodamas, kad žemiau išvardinti darbai neatlikti, o medžiagos nepanaudotos, tyčia įrašė melagingus duomenis apie atliktų darbų kiekius ir vertę į Rangovo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitas – faktūras, t. y.:

95į Rangovo atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio, gegužės, liepos, rugpjūčio, spalio mėn., 2011 m. balandžio mėn., (detalizuota PRIEDE Nr.1, kuris yra neatskiriama šio pranešimo apie įtarimą dalis), įrašė, patvirtino savo spaudu, parašu bei Rangovo anspaudu, duomenis apie žinomai neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas:

961. uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas (darbo kodas N1-256); vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų (darbo kodas N23-133); tranšėjos kasimas drenažui (darbo kodas N1-300), vertė 83131 litai (įskaitant PVM 19 %);

972. 10 kW plieninio šildymo radiatoriaus montavimą, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais, darbo kodas N-18-54-1 ir 1 plieninį radiatorių, kodas N18-54-1p, vertė 1488 litai (įskaitant PVM 19 %);

983. 63 vnt. oro skirstytuvų montavimą, darbo kodas N20-500 ir 63 vnt. difuzorius oro padavimui - ištraukimui, kodas C1-1082-100, vertė 49780 litų (įskaitant PVM 19 %);

994. 25 m3 perdengimo izoliavimą stiklo vatos dembliais, darbų kodas N18-54-1 ir 25 m3 stiklo vatos demblių, kodas N18-54p, vertė 36491 litai (įskaitant PVM 19 %);

1005. 150 vnt. iki 100A galios automatinių jungiklių montavimą spintose, darbo kodas N21-548 ir 150 vnt. automatinių jungiklių 6-100A, kodas N21-548p, vertė 68217 litų (įskaitant PVM 19 %);

1016. 80 vnt. lizdų paskirstymo dėžučių, jungiklių, kištukų lizdų gręžimą, žiediniai grąžtais mūro sienose, darbo kodas N21-194-1, vertė 463 litai, (įskaitant PVM 21 %);

1027. 360 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 44341 litas, (įskaitant PVM 19 %);

1038. 97 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 11930 litų, (įskaitant PVM 19 %);

1049. 71 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus, darbo kodas R1-2, vertė 8732 litai, (įskaitant PVM 19 %);

10510. 250 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, darbo kodas N1-308, vertė 11550 litų, (įskaitant PVM 19 %);

10611. 200 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, darbo kodas N1-308, vertė 8318 litai, (įskaitant PVM 19 %);

10712. 150 m3 I-II grupės grunto tankinimą vibroplokštėmis, darbo kodas N1-381-1, vertė 1165 litai, (įskaitant PVM 19 %);

10813. 240 m2 nuogrindos įrengimą, vertė 52191 litas, (įskaitant PVM 21 %);

10914. 800,1 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-56 (S9=1,034), vertė 4500 litų (įskaitant PVM 21 %);

11015. 1 vnt. klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimą, darbo kodas R19-58 ir 1 unitazą, kodas R19-58p, vertė 1179 litai (įskaitant PVM 21 %);

11116. 1 vnt. praustuvo keitimą, darbo kodas R19-61 ir 1 praustuvą, kodas R19-61p, vertė 504 litai (įskaitant PVM 21 %);

11217. 11 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo kodas N17-18 (K1=0,3), vertė 121 litas (įskaitant PVM 21 %);

11318. 2 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo kodas N17-18 ir 1 vandens maišytuvą, kodas N17-18p, vertė 336 litas (įskaitant PVM 21 %);

11419. 7 m2 30mm storio betoninės dangos įrengimą, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-55(S9=1,034), vertė 177 litai, (įskaitant PVM 21 %);

11520. 7 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu, darbo kodas N11-56 (S9=1,034), vertė 26 litai (įskaitant PVM 21 %);

11621. Glaistą 30 m2, keraminių plytelių dangos praplatintoms siūlėms užtepti, kodas N11-110-1, vertė 82 litai (įskaitant PVM 21 %);

11722. 150 m2 parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių klojimą, darbo kodas R5-19, vertė 34295 litai, (įskaitant PVM 21 %);

11823. 150 m2 lentų pakloto parketinei dangai įrengimą, darbo kodas R5-18, vertė 7980 litų, (įskaitant PVM 21 %);

11924. 115 m2 pakabinamų lubų lengvų profilių karkaso įrengimą, darbo kodas N34-33-4 (S9=1,034), vertė 7655 litai, (įskaitant PVM 21 %);

12025. 115 m2 lubų paviršiaus aptaisymą gipso kartono plokštėmis, darbo kodas N15P-0404-4, vertė 5855 litai, (įskaitant PVM 21 %);

12126. 115 m2 lubų glaistymas „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-7, vertė 1361 litas, (įskaitant PVM 21 %);

12227. 110 m2 paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai gerą dažymą vandens emulsiniais dažais, darbo kodas N15-135 (S10=1,15), vertė 2892 litai, (įskaitant PVM 21 %);

12328. 115 m2 nutinkuotų lubų pirmą glaistymą „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-6, vertė 1946 litai, (įskaitant PVM 21 %);

12429. 115 m2 paruoštų dažymui lubų labai gerą dažymą vandens emulsiniais dažais, darbo kodas N15-136 (S10=1,15), vertė 3730 litų, (įskaitant PVM 21 %);

12530. 34 m2 inventorinių vamzdynų iki 6 m aukščio pastolių įrengimą ir išardymą vidaus apdailos darbams, darbo kodas N15-332, vertė 1157 litai, (įskaitant PVM 21 %);

126po ko, jis (M. P.), šių pagamintų netikrų atliktų darbų aktų pagrindu surašė, spaudu, parašu ir Rangovo antspaudu patvirtino:

1272009-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. balandžio mėn. ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9019,

1282009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. gegužės mėn. ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9030,

1292009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos mėn. ir 2009-08-13 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9035,

1302009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009-10-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9038,

1312009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio mėn., baigiamąjį atliktų darbų aktą ir 2011-01-04 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1101,

132be datos, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m. balandžio mėn., 2011-04-25 baigiamąjį atliktų darbų aktą ir 2011-04-27 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1103,

133tokiu būdu 451.593 litų (377.797 lito I darbų etape ir 73.796 litų II darbų etape) vertės neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas melagingai dokumentuose nurodė kaip atliktus darbus ir panaudotas medžiagas.

134Visus išvardintus pagamintus netikrus dokumentus M. P. perdavė pasirašymui ir tolimesniam panaudojimui Paramos gavėjo įgaliotam atstovui J. R., žinančiam, kad pagamintuose netikruose dokumentuose įtraukti Rangovo neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos,

135pastarasis žinomai netikrus pagamintus dokumentus patvirtino savo rankraštiniu vardo, pavardės įrašu, parašu bei Paramos gavėjo spaudu ir paleido į teisinę apyvartą pateikdamas juos, kaip tinkamas Projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus, UAB „Pajūrio auditas“ darbuotojams Projekto mokėjimų prašymų pagaminimui, o pastariesiems nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, pagaminus Paramos gavėjo mokėjimo prašymus Nr. 3, 5, 6, 8, 10 ir 11, J. R. patvirtino mokėjimo prašymus savo parašu ir panaudojo kartu su M. P. pagamintais dokumentais pateikdamas CPVA, esančiai ( - ), t. y.:

136- 2009-06-04 su 2009-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio mėn., 2004-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. balandžio mėn. ir 2009-04-30 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9019,

137- 2009-07-31 su 2009-07-15 mokėjimo prašymu Nr. 5 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. gegužės mėn., 2009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. gegužės mėn. ir 2009-06-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9030,

138- 2009-10-19 su 2009-10-05 mokėjimo prašymu Nr. 6 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. liepos mėn., 2009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos mėn. ir 2009-08-13 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9035,

139- 2009-12-18 su 2009-12-01 mokėjimo prašymu Nr. 8 pateikė atliktų darbų aktus už 2009 m. rugpjūčio mėn., 2009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2009-10-01 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 9038,

140- 2011-02-11 su 2011-02-01 mokėjimo prašymu Nr. 10 pateikė atliktų darbų aktą už 2009 m. spalio mėn., 2009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio mėn., 2009-10-30 baigiamąjį darbų atlikimo aktą ir 2011-01-04 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1101,

141- 2011-05-30 su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė atliktų darbų aktus už 2011 m. balandžio mėn., pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m. balandžio mėn. ir 2011-04-27 PVM sąskaitą – faktūrą serija ISI Nr. 1103,

142- 2011-07-12 su patikslintu mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė 2011-04-25 baigiamąjį darbų atlikimo aktą.

143CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, laikotarpiu nuo 2009-07-09 iki 2011-03-22 patvirtinus pateiktus Paramos gavėjo mokėjimo prašymus Nr. 3, 5, 6, 8, 10, 2011-10-11 patvirtinus mokėjimo prašymą Nr. 11, LR Finansų ministerija juos apmokėjo, laikotarpiu nuo 2009-07-21 iki 2011-10-24 pervesdama Paramos gavėjui 2.119.991 litą 11 centų – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, tame tarpe 377.797 litą (įskaitant PVM) už I etapo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas ir 73.796 litus (įskaitant PVM) už II etapo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas.

144Be to, jis tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas ir UAB „DEMA partneriai“ direktoriumi, veikdamas grupėje su Paramos gavėjo įgaliotu atstovu J. R.,

1452011-04-27 laikotarpiu nuo 09 val. 38 min. iki 12 val. 54 min. realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą – nuslėpti nuo CPVA, kad Paramos gavėjas neturi pakankamai lėšų apmokėti Projekto II etapo darbus, žinodamas, kad pagal 2011-04-04 sutartį Nr. LT0050-2D neapmokėjus 460.000 litų vertės darbų iki 2011-04-30 Paramos gavėjas neturės teisės pateikti CPVA Projekte Mokėjimo prašymą Nr. 11 ir gauti Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, turėdamas tikslą Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas,

146kartu su J. R. būdamas patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 23B, Vilniuje, pasinaudodamas kompiuteriu, kurio IP adresas 213.197.168.26, elektroninės bankininkystės pagalba, imitavo Paramos gavėjo atsikaitymą su Rangovu už II etapo statybos darbus, t. y.:

147- 09 val. 38 min. J. R. iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos gautą 50.000 litų paskolą pervedus į Paramos gavėjo sąskaitą Nr. ( - ) (toliau – Paramos sąskaita), M. P. 11 val. 09 min. iš UAB „Dema partneriai“ sąskaitos Nr. ( - ) Paramos gavėjui pervedė 101.000 litų paskolą. Tokiu būdu Paramos sąskaitoje sukauptus 150.000 litų J. R. 11 val. 17 min. pervedė Rangovui dalinai atsikaitydamas už darbus pagal 2011-04-04 sutartį Nr. LT0050-2D ir 2011-04-27 PVM sąskaita faktūra Nr. 1103.

148- 11 val. 21 min. M. P. iš Paramos gavėjo gautą 150.000 litų sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) pervedė į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (11 val. 23 min.) tuos pačius pinigus grąžino Paramos gavėjui. J. R. papildomai iš kitos Paramos gavėjo sąskaitos ( - ) panaudojus 10.000 litų ir 11 val. 35 min. pervedus 160.000 litų Rangovui, Paramos gavėjas tariamai dalinai atsikaitė už darbus pagal minėtą sutartį ir PVM sąskaitą-faktūrą.

149- 11 val. 41 min. M. P. gautą sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) vėl pervedė į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (11 val. 43 min.) tuos pačius pinigus 160.000 litų vėl pervedė Paramos gavėjui. J. R. 150.000 litų iš gautos sumos 12 val. 48 min. pervedus Rangovui, Paramos gavėjas tariamai dalinai atsiskaitė už darbus pagal minėtą sutartį ir PVM sąskaitą-faktūrą.

150- 12 val. 52 min. M. P. iš Rangovo gautos 150.000 litų sumos 57.230 litų pervedė į UAB „Dema partneriai“ sąskaitą Nr. ( - ), o iš jos po 2 minučių (12 val. 54 min.) tą pačią sumą pervedė Paramos gavėjui,

151tuomet 2011-05-30 J. R. su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 ir 2011-08-29 patikslinant mokėjimo prašymą Nr. 11 pateikus CPVA tik Paramos sąskaitos išrašus, nuo CPVA nuslėpus informacija, kad Paramos gavėjas nėra pilnai atsiskaitęs su Rangovu, M. P. ir J. R. apgaule už tariamai apmokėtus II etapo darbus Paramos gavėjo naudai įgijo teisę į didelės 460.000 litų vertės svetimą turtą - Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, o CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, 2011-10-11 CPVA patvirtinus Paramos gavėjo mokėjimo prašymą Nr. 11, LR Finansų ministerija jį apmokėjo, laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2011-10-24 pervesdama Paramos gavėjui 520.709 litus 20 centų – Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, tame tarpe 460.000 litų už tariamai apmokėtus darbus.

152Tokiu būdu M. P. ir J. R. apgaule - už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas bei tariamai apmokėtus II etapo darbus, Paramos gavėjo naudai apskritai įgijo didelės 837.797 lito vertės (377.797 litų + 460.000 litų (tarp kurių tuo pačiu ir 73.796 litų II darbų etape už neatliktus darbus, nepanaudotas medžiagas)) svetimą turtą - Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo valstybės biudžetui padarydami nurodytos vertės didelę turtinę žalą.

153M. P. buvo kaltinamas ir tuo, kad sugadino didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, t. y.:

154M. P., eidamas generalinio direktoriaus pareigas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (toliau – Rangovas), pagal 2009-03-27 LR aplinkos ministerijos atestatą Nr. 4211 turinčioje teisę vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą – kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus,

155kuri, įgyvendinant Paramos gavėjo – Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos projektą „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ Nr. 2004-LT0050-IP-1NOR, Projekto įgyvendinimo vietoje - Trakų Vokės dvaro sodybos rūmuose, esančiuose Žalioji a. 2a, Vilniuje, 1999-12-07 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. 347 įtrauktuose į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (sodybos kodas registre – G229K, sodybos rūmų kodas registre – 24972) (toliau –Rūmai), įsipareigojo:

156pagal Rangovo ir Paramos gavėjo 2009-04-10 I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D atlikti 1.547.000 litų (įskaitant PVM) vertės Rūmų inžinerinės infrastruktūros (vėdinimo, šildymo, vandentiekio, elektros ir drenažo sistemų) remonto darbus, kurie pagal 2009-04-10 sutarties Nr. LT0050-1D Bendrųjų sąlygų 6 straipsnį, privalėjo būti atlikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus:

157- šildymo sistemos remonto metu, siekiant pagerinti pastato šilumines savybes, universalios mineralinės vatos plokštėmis ir termoizoliacine plėvele izoliuoti pastogės perdangas,

158- vėdinimo sistemos remonto metu sudaryta galimybė sumontuoti ir įdiegti sistemą, įgalinančią reguliuoti vėdinimą atskirose Rūmų patalpose,

159- elektros instaliacijos sistemos remonto metu pakeisti naujais visus (apie 3500 m) elektros kabelius ir laidus, kad sistema būtų pajėgi aprūpinti elektros galia visų sistemų reikalaujančių elektros energijos funkcionavimą,

160- drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remonto metu iki 2 metų gylio atkasti viso Rūmų perimetro pamatus, juos nuvalyti, padengti teptine hidroizoliacija ir klijuojama specialia plėvele, po ko viską užpylus žemėmis ir žvyru aplink pastatą įrengti nuogrindą;

161pagal Rangovo ir Paramos gavėjo 2011-04-04 II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D atlikti 460.000 litų (įskaitant PVM) vertės papildomus Rūmų inžinerinės infrastruktūros remonto darbus, kurių apimtis, savybės ir kitos sąlygos pagal 2011-04-04 sutarties Nr. LT0050-2D 2.1 punktą privalėjo atitikti Pirkimų sąlygų ir jų priedo Nr. 6 – „Techninės užduoties“ reikalavimus:

162- katilinės remonto metu atlikti darbai - užtikrinti tinkamą ir saugų dujinės įrangos eksploatavimą ir aptarnavimą,

163- rūsio patalpų remonto metu atstatytos grindys, uždengti kanalai ir išvežtas statybinis laužas,

164- parketo dangos remonto metu atstatytos dėl šildymo vamzdynų įrengimo, išmontuotos grindys;

165žinodamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) reikalavimus:

166kad, Rangovas vykdo statybos darbus Rūmuose, kurie yra vertingųjų savybių turintis pastatas – kultūros paveldo statinys (Statybos įstatymo 2 straipsnio 12 punktas), priskiriamas ypatingų statinių kategorijai (Statybos įstatymo2 straipsnio 3 punktas),

167kad, statybos darbai, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje yra Kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai (Statybos įstatymo 2 straipsnio 22 punktas),

168kad, statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir viena iš privalomų sąlygų yra kultūros vertybės išsaugojimas (Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punktas),

169kad, Rangovas darbų atlikimo metu privalėjo užtikrinti kultūros vertybių apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų šio Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 5 punktas, ankstesnės redakcijos 15 straipsnio 5 dalies 5 punktas),

170tyčia pažeisdamas aukščiau minėtų sutarčių ir Statybos įstatymo reikalavimus, laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-04-25, dėl užimamų pareigų kaip Rangovo vadovas ne užtikrino, kad Rūmų pamatų hidroizoliacijos darbai būtų atlikti pilna apimtimi bei įrengta nuogrinda, atliktas paviršių antiseptikavimas ir nudruskinimas, pastogėje apšiltinimo mazgas būtų įrengtas pagal konstruktyvinius reikalavimus, panaudojant tai paskirčiai skirtas medžiagas, o priešingai – žinodamas, kad darbai neatlikti, medžiagos nepanaudotos arba panaudotos netinkamai, darbų aktais fiksavo, kad šie darbai atlikti, medžiagos panaudotos, dėl ko darbai buvo ir apmokėti,

171dėl užimamų pareigų suprasdamas, kad Rangovui nevykdant įsipareigojimų pagal aukščiau minėtas sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D neišvengiamai kils pasekmės – dėl Rūmuose Rangovo neužbaigtų statybos darbų, rūsyje esančios drėgmės bei pastogės šiltinimo darbų trūkumų nebus užtikrintas pastato išsaugojimas, dėl šildymo sistemos ne pilno užbaigimo, elektros instaliacijos darbų atlikimo trūkumų, nebus galima tinkamai Rūmus pritaikyti kultūros ir kitoms viešoms reikmėms, kadangi nebus užtikrinta Rūmų ir jame esančių žmonių sauga (Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktai) ir bus sugadintas kultūros paveldo statinys, taip tyčia sugadino:

172- juostinius, akmenų ir plytų mūro pamatus bei plytų mūro, tinkuotas rūsio sienas, nes Rangovui nesutvarkius, neatstačius bei nesutvirtinus nutrupėjusio Rūmų pastato pamato ir neįrengus nuogrindos sudarė sąlygas į Rūmų rūsio patalpas per pamatus patekti atmosferos kritulių vandeniui ir per mūrą iš išorės skverbtis drėgmei, dėl ko rūsio patalpose vyrauja drėgmė, auga pelėsių kolonijos, vyksta tolimesnė druskų migracija į paviršinius sluoksnius – dažų sluoksnis pūslėja, miltėja, sluoksniuojasi, patalpose gausu mikrobiologinių kenkėjų pažeistų vietų, druskų sankaupų, tuo padaryta 92326 litų turtinė žala;

173- plytų mūro, tinkuotas rūsio, pirmojo ir antrojo aukštų sienas, nes Rangovui neatlikus paviršių nudruskinimo ir antiseptikavimo, išplito mikrobiologinių kenkėjų pažeidimai bei susidarė druskų sankaupos, dėl ko Rūmų pirmajame aukšte, Grafienės miegamajame ant šiaurinės sienos atsisluoksniavo ir nubyrėjo dažai, ant antrojo aukšto patalpų sienų ir lubų formuojasi pelėsių, dumblių kolonijos, vyksta dažų sluoksnio destrukcija, vietomis pūslėja dažų sluoksnis, tuo padaryta 38012,34litų turtinė žala;

174- sijines, medines perdangas, nes Rangovui pastogės apšiltinimui panaudojus netinkamos specifikacijos plėvelę ant medinių perdangos konstrukcijų ir paklotos plėvelės susikaupė kondensatas, dėl ko drėksta ir pelija pastogės perdangos medinės konstrukcijos, medines sijas pažeidžia mikrobiologiniai kenkėjai, tuo padaryta 2077,66 litų turtinė žala,

175tokiu būdu M. P. kaltinamas ir sugadinęs valstybės saugomos, mokslinės, istorinės ir kultūrinės reikšmės turinčios vertybės - Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų vertingąsias savybes, pažeidė viešąjį interesą ir valstybei bendrai padarė didelės vertės – 132.416 litų (92326 Lt + 38012,34 Lt + 2077,66 Lt) turtinę žalą.

176Kadangi kaltinimai abiejų kaltinamųjų atžvilgiu nukreipia į priedą, nuosprendyje pateikiamas ir minimo priedo turinys:

177PRIEDAS

178Kompleksas:

179TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA

180Objektas: RŪMAI - PASTATAS unikalus Nr. 4194-0341-7010

181Žiniaraštis:

182Pagal sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos įtrauktos į atliktų darbų aktus

Žiniaraštis:Pagal sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos įtrauktos į atliktų darbų aktus
       
     451.593Lt.  
        
                                Eil. Nr.  pagal ekspertizės akto Nr. 12/01/30-01sąmatą                             Darbo kodas                                                              Neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos pagal ekspertizės aktą Nr. 12/01/30-01 (nurodytas ekspertizės akto Nr. 12/01/30-01 priedo Nr. ir lapo Nr.)                        Mato vnt.KiekisNeatliktų darbų, nepanaudotų medžiagų vertė (Lt)Neatlikti darbai ir nepanaudotos medžiagos įrašyti į atliktų darbų aktą (nurodyta akto data, darbų atlikimo mėnuo, akto pavadinimas, eilutės Nr.)
   
I ETAPO DARBAI (2009 metai)
1     1.1.    1.2.N1-300     N1-256    N1-256 Tranšėjos kasimas drenažui     Uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas   Uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas  100 m3     km    km1.5     0.1    0.2 2009-04-30; balandžio mėn.; drenažo įrengimas; eilutėje Nr.1  2009-06-01; gegužės mėn.; drenažo įrengimas; eilutėje Nr.2 2009-07-30; liepos mėn.; drenažo įrengimas; eilutėje Nr.2 
2N23-133Vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklųvnt.4 2009-07-30; liepos mėn.; drenažo įrengimas; eilutėje Nr.3
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  83131 
       
3N18-54-1Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais (Priedas Nr.4.3. l.78)kW10 2009-06-01                                      2009 m. gegužės mėn.; Šildymas;                       Montavimo darbai; eilutėje Nr. 1
4N18-54-1pPlieniniai radiatoriai (Priedas Nr.4.3. l.78)vnt.1 2009-06-01                                         2009 m. gegužės mėn.; Šildymas;                     Montavimo darbai; eilutėje Nr. 2
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  1488 
       
7N20-500Oro skirstytuvo montavimas (Priedas Nr.4.3. l.84 )vnt.63 2009-04-30                                        2009 m. balandžio mėn.; Be pavadinimo;           eilutėje Nr. 18
8C1-1082-100Difuzoriai oro padavimui - ištraukimui (Priedas Nr.4.3. l.84 )vnt.63 2009-04-30                                  2009 m. balandžio mėn.; Be pavadinimo;                  eilutėje Nr. 19
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  49780 
       
9N18-54-1Perdengimo izoliavimas stiklo vatos dembliais (Priedas Nr.4.3. l.69)m325 2009-08-30                                       2009 m. rugpjūčio mėn.; Montavimo darbai (viso 4 eilučių);                                      eilutėje Nr. 3
10N18-54pStiklo vatos dembniai (Priedas Nr.4.3. l. 69)m3250 2009-08-30                              2009 m. rugpjūčio mėn.; Montavimo darbai  (viso 4 eilučių);                                   eilutėje Nr. 4
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  36491 
       
19N21-548Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose (Priedas Nr.4.3. l.72)vnt.150 2009-08-30                              2009 m. rugpjūčio mėn.; Montavimo darbai (viso 2 eilučių);                     eilutėje Nr. 5
20N21-548pAutomatinis jungiklis 6-100A (Priedas Nr.4.3. l.72)vnt.150 2009-08-30                             2009 m. rugpjūčio mėn.;   Montavimo darbai (viso 2 eilučių);                     eilutėje Nr. 6
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  68217 
       
21N21-194-1Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose (Priedas Nr.4.3. l.67)100 vnt.0,8 2009-10-30                      2009 m. spalio mėn.; Montavimo darbai; eilutėje Nr. 17
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %)  463 
       
37R1-2II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus (pamatų atkasimas) (Priedas Nr.4.3. l. 87)m3360 2009-04-30                                 2009 m. balandžio mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėje Nr. 2.1
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  44341 
       
37aR1-2II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus (pamatų atkasimas) (Priedas Nr.4.3. l.81)m397 2009-06-01                                  2009 m. gegužės mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėje Nr. 2.1
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  11930 
       
37bR1-2II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus (pamatų atkasimas) (Priedas Nr.4.3. l.76)m371 2009-07-30                                 2009 m. liepos mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėje Nr. 2.1
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  8732 
       
38N1-308Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu  rankiniu būdu  (Priedas Nr.4.3. l.81)100 m30,5 2009-06-01                              2009 m. gegužės mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Drenažo įrengimas; eilutėje Nr. 1.5
38N1-308Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu  rankiniu būdu  (Priedas Nr.4.3. l.81)100 m32 2009-06-01                  2009 m. gegužės mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėje Nr. 2.5
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  11550 
       
38aN1-308Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu  rankiniu būdu  (Priedas Nr.4.3. l.76)100 m31 2009-07-30                                2009 m. liepos mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Drenažo įrengimas; eilutėje Nr. 1.5
38aN1-308Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu  rankiniu būdu   (Priedas Nr.4.3. l.76)100 m31 2009-07-30                        2009 m. liepos mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėje Nr. 2.5
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  8318 
       
39N1-381-1I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis (Priedas Nr.4.3. l.76)100 m31,5 2009-07-30                             2009 m. liepos mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Drenažo įrengimas; eilutėje Nr. 1.4
  Iš viso, įskaitant PVM (19 %)  1165 
       
40N26-87-1Horizantalių paviršių izoliavimas vienu polistirolo plokščių sluoksniu (sausu būdu)m2240 2009-04-30                        2009 m. balandžio mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėse Nr. 2.1 - 2.2;                     2009-06-01                       2009 m. gegužės mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėse Nr. 2.1 - 2.6;                        2009-07-30                          2009 m. liepos mėn.; Drenažas ir pamatų hirdoizoliacijos sitema; Pamatų hidroizoliacija ir nuogrindos įrengimas; eilutėse Nr. 2.1 - 2.6
41N26-87-1pPutų polistirolism310 
42N27P-28-2-1Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas. 3 cm storio sluoksnis100 m22,4 
43N27P-29-2-1Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio-cemento mišiniu. Plytelės 500x500x70 mm100 m22,4 
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  52191 
       
II ETAPO DARBAI (2011 metai)
11N11-56 (S9=1,034)Kiekvieniems 5 mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55. (Priedas Nr.4.3. l.47)100 m28,001 Be datos;                              2011 m. balandžio mėn.; Rekonstrukcijos darbai (rūsys);                   eilutėje Nr. 10
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  4500 
       
12R19-58Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.1 Be datos;                            2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);             eilutėje Nr. 16
13R19-58pUnitazas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.1 Be datos;                      2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);         eilutėje Nr. 16
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  1179 
       
14R19-61Praustuvų keitimas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.1 Be datos;                           2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai); eilutėje Nr. 18
15R19-61pPraustuvas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.1 Be datos;                       2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);            eilutėje Nr. 18
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  504 
       
16N17-18 (K1=0,3)Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.11 Be datos;                        2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);            eilutėje Nr. 19
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  121 
       
17N17-18Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas (Priedas Nr.4.3. l.59)vnt.2 Be datos;                           2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);               eilutėje Nr. 19
18N17-18pVandens maišytuvai (Priedas Nr.4.3. l.59 )vnt.1 Be datos;                          2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                eilutėje Nr. 19
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  336 
       
22N11-55 (S9=1,034)30 mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu. (Priedas Nr.4.3. l.47)100 m20,07 Be datos;                               2011 m. balandžio mėn.; Rekonstrukcijos darbai (rūsys);                                   eilutėje Nr. 9
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  177 
       
23N11-56 (S9=1,034)Kiekvieniems 5 mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55. (Priedas Nr.4.3. l.47)100 m20,07 Be datos;                           2011 m. balandžio mėn.; Rekonstrukcijos darbai (rūsys);                                 eilutėje Nr. 10
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  26 
       
24N11-110-1Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais (paliktas tik glaistas) (Priedas Nr.4.3. l.54)m2  Be datos;                             2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (katiline);                       eilutėje Nr. 8
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  82 
       
25R5-19Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių klojimas (Priedas Nr.4.3. l.57)m2150 Be datos;                           2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (parketo dangos remontas);                           eilutėje Nr. 3
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  34295 
       
26R5-18Lentų pakloto parketinei dangai įrengimas (Priedas Nr.4.3. l.57)m2150 Be datos;                                2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (parketo dangos remontas);                             eilutėje Nr. 2
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  7980 
       
27N34-33-4 (S9=1,034)Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms) (Priedas Nr.4.3. l.58)100 m21,15 Be datos;                               2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                           eilutėje Nr. 2
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  7655 
       
29N15P-0404-4Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (Priedas Nr.4.3. l.58)m2115 Be datos;                           2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                  eilutėje Nr. 3
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  5855 
       
30N15-169-7Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu (Priedas Nr.4.3. l.58)100 m21,15 Be datos;                             2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                        eilutėje Nr. 8
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  1361 
       
31N15-135 (S10=1,15)Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais (Priedas Nr.4.3. l.58)100 m21,1 Be datos;                              2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                        eilutėje Nr. 9
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  2892 
       
32N15-169-6Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu (Priedas Nr.4.3. l.58)100 m21,15 Be datos;                      2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                     eilutėje Nr. 10
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  1946 
       
33N15-136 (S10=1,15)Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais (Priedas Nr.4.3. l.59)100 m21,15 Be datos;                     2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                      eilutėje Nr. 12
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  3730 
       
34N15-332Inventorinių vamzdynų iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (Priedas Nr.4.3. l.59)100 m20,34 Be datos;                             2011 m. balandžio mėn.; Pastato rekonstrukcijos darbai (sanmazgai);                       eilutėje Nr. 13
  Iš viso, įskaitant PVM (21 %), pridėtines ir kitas išlaidas  1157 
       
       
  Iš viso neatlikta darbų 451 593 Lt.   
       

183Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras M. G. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-29 išteisinamąjį nuosprendį panaikinti ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį: J. R. ir M. P. pripažinti kaltais, kaip inkriminuota kaltinimu, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir 187 str. 2 d.

184M. P. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu 2 metams, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. – laisvės atėmimu 3 metams, pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 2 d. – laisvės atėmimu 2 metams. Bausmes subendrinus už inkriminuotas veikas paskirti galutinę 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 3 metams su baudžiamojo poveikio priemone – įpareigojimu atlyginti padarytą žalą (per 2 metus).

185J. R. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu 2 metams, pagal Lietuvos Respublikos 182 str. 2 d. – laisvės atėmimu 3 metams, pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 2 d. – laisvės atėmimu 2 metams. Bausmes subendrinus už inkriminuotas veikas paskirti galutinę 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 3 metams su baudžiamojo poveikio priemone – įpareigojimu atlyginti padarytą žalą (per 2 metus).

186Pareikštus civilinius ieškinius tenkinti, iš M. P. ir J. R. solidariai priteisiant žalos atlyginimą.

187Prokuroras nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-29 nuosprendis neatitinka faktinių bylos aplinkybių, yra nepagrįstas, todėl naikintinas ir priimtinas naujas apkaltinamasis nuosprendis.

188Byloje būtina itin kruopščiai lyginti, vertinti surinktus duomenis ir jų visumą. Savo ruožtu pirmosios instancijos teismas, neįvertindamas duomenų visumos, vertindamas ir darydamas išvadas rėmėsi tik dalimi duomenų, dėl ko nuosprendis neatitinka faktinių bylos aplinkybių, duomenų. Teismas išimtinai kritiškai vertino teismo ekspertės G. L. ekspertizės aktą bei besąlygiškai rėmėsi gynybos pateikta statybos inžinieriaus (ne teismo eksperto) R. P. konsultacine išvada. Pirmosios instancijos teismas išimtinai rėmėsi išteisintuosius teisinančiais duomenimis (ar duomenų teisinančiąja dalimi), nevertindamas kaltinančių duomenų, neanalizuodamas, nevertindamas apskritai duomenų visumos, dėl ko pažeidė BPK 20 str. Tik įvertinus byloje esančių duomenų visumą (tiek kaltinančius, tiek ir teisinančius duomenis), neiškreipiant duomenų turinio, galima priimti pagrįstą ir teisėtą teismo sprendimą.

189Nors teismas faktiškai nurodo, kad byloje nėra nei duomenų apie veikas, nei duomenų apie kaltę, bylos duomenų visuma rodo priešingai.

190Apeliaciniame skunde sistemiškai pateikiami argumentai dėl atskirų kaltinimu inkriminuotų veikų esminių aplinkybių, dėl išteisintųjų kaltės.

191I. Dėl sukčiavimo bei dokumentų pagaminimo ir panaudojimo

    1. Neatliktų darbų, nepanaudotų medžiagų klausimu

192Tai, kas neatlikta yra nurodoma ekspertizės akto Nr.12/01/30-01 išvadose bei su šiuo ekspertizės aktu susijusiuose prieduose, dokumentuose. Ekspertizės aktas surašytas 2012-01-30, t. y. faktiškai netrukus po formaliai pabaigtų darbų. Aktas yra surašytas ekspertės, Teisingumo ministro įrašytos į ekspertų sąrašus, todėl net jei traktuoti, kad šis aktas procedūriškai neatitinka ekspertizės akto formos ir skyrimo procedūros, kaip specialisto išvadą šį aktą laikyti galima, nes specialisto išvados skyrimui specialių, ypatingų procedūrų nėra, priešingai nei nurodoma pirmosios instancijos teismo nuosprendyje. Šio akto konkrečių teiginių pagrįstumas ir patikimumas buvo patikrintas teisme apklausiant ekspertę ir kitus liudytojus. Įvertinus abejones keliančius teiginius, po ekspertės apklausos ir paaiškinimų, kaltinimas net pakeitė kaltinimo turinį. Nuosprendyje nurodoma, kad po ekspertės apklausos nustatyta, jog ši, atliekant užduotį, vadovavosi ne apžiūros vietoje rezultatais, kurie bent jau teoriškai būtų leidę jai konstatuoti atliktus ar neatliktus darbus, bet dokumentais (konkrečiai – CPVA parengtu patikros lapu), kuriuose jau buvo išvardinti neatlikti darbai. Tačiau toks teismo teiginys neatitinka byloje esančių duomenų bei tuo pačiu faktinės situacijos, kadangi ekspertė, apklausiama ir teisme nurodė, kad ji ne tik rėmėsi konkrečiais dokumentais – atliktų darbų aktais, pažymomis, tačiau kartu su sąmatininku T. M. lankėsi ir vietoje bei apžiūrėjo patalpas (ekspertė, jos pačios teigimu, rūmus apžiūrėjo net du kartus), juolab, kad ir aktualiame ekspertizės akte (jo tekste) konkrečiai nurodyta, kad ekspertė kartu su sąmatininku T. M. dalyvavo Trakų Vokės dvaro rūmų apžiūroje. Surašius ekspertizės aktą prie jo pridėti ir priedai, tarp kurių lokalinė sąmata dėl neatliktų darbų. Ši sąmata, kaip priedas dėl to yra ekspertizės akto dalis. Ekspertė lokalinėje sąmatoje konkrečiai nurodė neatliktus darbus, kurie užfiksuoti, kaip ji parodė teisme, iš esmės lyginant faktinę situaciją su dokumentais.

193Pažymi, kad ekspertė vertino ir techninę specifikaciją, techninę užduotis, jų turinį, nes atlikdama ekspertizę turėjo du tikslus. Ekspertizės akte (l.3) aiškiai įvardinti ekspertei kelti tikslai – neatliktų darbų vertės pateikimas bei nuomonė dėl techninės specifikacijos tikslų pasiekimo. Ekspertė, siekdama šių dviejų tikslų, išvadoje (20 l.) faktiškai ir nurodė tiek neatliktų darbų vertę, tiek pateikė nuomonę dėl tikslų pasiekimo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai akcentuoja tik tai, kad ekspertė pateikė tik nuomonę. Galima teigti, kad nuomonė dėl specifikacijos tikslų pasiekimo apima (bent iš dalies) ir konkrečius neatliktus darbus, nes darbų atlikimas tiesiogiai siejasi su tikslų pasiekimu ar nepasiekimu. Tačiau taip pat kaltinimo turinio požiūriu esmingai svarbu tai, kad neatlikti darbai – tai konkretus faktas, grįstas aplinkybių analize, ir jis yra arba jo nėra. Sukčiavimo ir dokumentų pagaminimo veikos aspektu tik tai ir yra svarbu – t. y. ar buvo neatlikti konkretūs darbai, nepanaudotos medžiagos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad ekspertė ir paaiškinimo teisme metu patvirtino, jog neatliktų darbų, nepanaudotų medžiagų kiekiai labai konkrečiai užfiksuoti prie ekspertizės akto esančioje lokalinėje sąmatoje bei kad pastarojoje sąmatoje fiksuota informacija rodo konkrečius neatliktus darbus, nepanaudotas medžiagas, kad ekspertė dokumentus lygino su faktine situacija tam momentui, galima teigti, kad ekspertizės akto išvadoje yra pateikiami labai konkretūs skaičiai. Ekspertė nurodė, kad viską vietoje lygino su dokumentais, su atliktų darbų aktais. Ji parodė, kad jei atliktų darbų akte užaktuota, o faktiškai to dalyko nėra, tai ir parašyta taip. Net jei traktuoti, kad paties ekspertizės akto turinyje ne visi teiginiai yra konkretūs bei ne visada metodologiškai pagal tuos pačius kriterijus pateikiami, tai akto priede lokalinėje sąmatoje, kuri yra akto dalis, labai konkrečiai išvardinta, kas nepadaryta, tačiau fiksuota kaip padaryta. Jei vertinti teiginį, kad prie akto esančioje lokalinėje sąmatoje vertės neatitinka atliktų darbų aktų verčių, tai ypatingai svarbu pabrėžti, jog kaltinimu inkriminuoti neatlikti darbai, kurie fiksuoti ekspertizės metu ir nurodyti ekspertizės akto prieduose, tačiau vertės inkriminuotos tokios, kokios atitinka atliktų darbų aktuose nurodomas vertes (t. y. skirtingai nei lokalinėje sąmatoje prie akto). Šios vertės proceso eigoje papildomai buvo pateiktos T. M. lokalinių sąmatų pavidalu po jo paaiškinimo (t. 3, b. l.3). Palyginus jas su atliktų darbų aktais matyti, kad įkainiai juose atitinka atliktų darbų aktų įkainius. Dėl šios priežasties, įvertinant tai, kad kaltinimu inkriminuota žala yra nustatyta pagal atliktų darbų aktų įkainius, netenka reikšmės kontrargumentas, kad kaltinime nurodomos neatliktų darbų vertės yra realiai dokumentais nepagrįstos.

194Taigi, ekspertė faktinę situaciją 2012-01 mėn. palygino su atliktų darbų aktais, pažymomis. Ekspertė, konkretiems faktams patvirtinti padarė fotonuotraukas. Ir visa tai yra prijungta prie bylos. Proceso eigoje nustatyta, kad ekspertės lokalinėje sąmatoje nurodyti vamzdynai ir jų neizoliavimas kevalais iš tiesų buvo sumontuoti, todėl ši aplinkybė buvo pašalinta iš kaltinimo. Kiti faktai fiksuoti 2012 m. sausio mėnesiui bei sulyginus su atliktų darbų aktais, manytina, kad pasitvirtino.

195Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas išimtinai rėmėsi gynybos pateikta 2014-06-19 konsultacine specialisto išvada. Tačiau specialisto išvadą surašęs R. P. – ne teismo ekspertas (kaip G. L.), o statybos inžinierius, dėl ko jo išvada jau vien pagal šią informaciją neturi prioriteto prieš teismo ekspertės ekspertizės aktą. Be to, specialisto konsultacinė išvada, kaip nurodyta joje, pateikta atlikus apžiūrą 2014-03 mėn. Ši išvada nėra retrospektyvi. Priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, darbai rūmuose vyko net ir po 2012 metų sausio mėnesio. Tai įrodo tiesioginiai bei netiesioginiai įrodymai, jų visuma. Tiesiogiai tai įrodo telefoninių pasiklausymų medžiaga. Iš elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, jog ši informacija fiksuota nuo 2012-03-08 – 2012-04-06. Remiantis protokolu bei jo priedais akivaizdu, kad šiuo laiku vyksta konkretūs darbai, aptariama iki kokios datos kokį darbą padaryti, kokiems darbams suteikti prioritetą, o kokius padaryti vėliau. Ir tai ne defektų taisymo darbai. Pavyzdžiui, protokole 1.13 numeriu pažymėtame pokalbyje išteisintieji kalbasi 2012-03-19 apie tai, kad reikia baigti ventiliaciją, kurią reikėjo pabaigti dar iki kovo pirmosios. Kalba apie tai, kad elektros darbus reikia palikti, nes yra laiko, reikia tvarkyti ventiliacijos pridavimą su visais srautais. Taip pat netiesiogiai įrodo tai, kad darbai vyko ir 2012 metais patvirtina M. P. raštas bajorų sąjungai 2011-11 mėn. kad, remiantis 2011-07-19 apžiūros aktu, bus taisomi trūkumai ventiliacijos, elektros, pastogės šiltinimo ir kitose sistemose; arba 2011-12-30 Bajorų sąjungos ieškinio pareiškimas UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“, kur konkrečiai vardinami nebaigti darbai, o pagal šių raštų datas bei kontekstą akivaizdu, kad šie darbai turėjo būti tęsiami ir 2012 metais.

196Šios aplinkybės rodo, kad R. P. konsultacinė išvada negali būti vertinama kaip prieštaraujanti ekspertizės aktui ar paneigianti ekspertizės akto su priedais teiginius. Priešingai, išvada gali tik netiesiogiai patvirtinti faktą, kad po formalaus darbų pabaigimo faktiškai neatliktieji darbai ir toliau buvo tęsiami, t. y., kad bent dalis darbų, kurie faktiškai neatlikti 2012 m. sausio mėn., galėjo būti atlikti iki 2014 m. 03 mėn. Tad specialisto konsultacinė išvada nepaneigia ekspertės nustatytų darbų trūkumų. Specialisto kritikuojamas ekspertizės akto turinio išdėstymas bei turinio tikslumas turi tiesos, tačiau svarbu tai, kad kaltinimu dėl sukčiavimo, dokumentų pagaminimo inkriminuota ne tai, kas konkrečiai nurodoma ekspertizės akto turinyje, tačiau tai, kas konkrečiai nurodyta konkrečiuose dokumentuose – lokalinėje neatliktų darbų sąmatoje. Be to, ekspertė G. L. teisme nurodė, kad visi konkretūs neatliktų darbų, nepanaudotų medžiagų duomenys nurodyti būtent ekspertizės akto priede – lokalinėje sąmatoje.

197Konkrečiau dėl konkrečių darbų neatlikimo:

198Nuogrinda ir drenažas.

199Prokuroras teigia, kad specialistas R. P. ir patys išteisintieji neneigia fakto, kad objekte nepadaryta nuogrinda, neįrengti drenažo vamzdynai. Tai patvirtina ir dokumentai. Patys išteisintieji dar 2009-06-02 (t. 16, b. l. 31) rašytiniu susitarimu patvirtino susitarimą, kad šie dalykai nebus įrenginėjami. Tačiau svarbu tai, kad kaltinimo nurodomuose dokumentuose ir iki tol ir po to fiksavo šių darbų atlikimą ir už tai buvo išmokėtos piniginės paramos lėšos (viso apie 150.000 Lt). Jau vien šių darbų kaip atliktų fiksavimas vertės aspektu yra ženklus kaltinimo turinyje – matyti, kad drenažo vertė – 83.131 Lt (įskaitant PVM), o nuogrindos – 52.191 (įskaitant PVM). Jau vien šių sumų pakanka konstatuoti buvus didelės vertės svetimo turto užvaldymą, juolab, kad šio susitarimo realumo, priešingai nei kitais atvejais, neneigia ir išteisintieji. Teiginys, kad šie darbai pagal esamą situaciją buvo netikslingi, yra nereikšmingas, kadangi atliktų darbų aktai ir su tuo susiję dokumentai rodo, kad nepaisant tų darbų faktinio neatlikimo formaliai buvo aktuojamas tokių darbų atlikimas, taip gaminant dokumentus, o vėliau dėl to netikrų dokumentų pagrindu apgaule užvaldant minėtos atitinkamos vertės pinigines lėšas. Teiginys, kad bent iš dalies šios lėšos buvo nukreiptos kitur ir panaudotos tuose pačiuose statybos darbuose, yra nekonkretus, neapibrėžtas, nepagrįstas dokumentais; nėra aišku ar iš tiesų taip buvo, o jei buvo, kur buvo, kokia apimtimi konkrečiai. Be to, paramos teikimo ir gavimo mechanizmai suponuoja kiek įmanoma formalių taisyklių, panaudojant lėšas, laikymosi reikalavimą, kurio esmė ta, kad piniginės lėšos turi būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį ir laikantis taisyklėmis, sutartimis nustatytos tvarkos, ko šiuo atveju nebuvo. Teigia, kad hidroizoliacijos darbai teismo nepagrįstai priskirti nuogrindos darbams, nes šie darbai turi skirtingus darbo kodus. Kaltinimu inkriminuoti būtent nuogrindos, o ne hidroizoliacijos neįrengimo darbai. Todėl šiuo atveju lėšos pagal dokumentus (už nuogrindą bei drenažą) turėjo būti gautos, bet konkrečių atliktų darbų nėra ir tai lemia neteisėtumą. Tai taip pat lemia žalos kilimą bei tuo pačiu inkriminuotų veikų buvimą.

200Radiatorius ir jo montavimas.

201Šio dalyko nebuvimas ir nesumontavimas konstatuotas 2012-01-19 patikros vietoje lape, ekspertizės akto turinyje ir lokalinėje sąmatoje. Šiuose dokumentuose konkrečiai nurodyta kur tai nepadaryta, tačiau užaktuota. Be to, statybos darbų žurnale šis darbas neužfiksuotas kaip atliktas. Todėl teigia, kad kaltinimas šiuo atveju pagrįstas minėtais duomenimis.

202Oro skirstytuvai ir difuzoriai

2032011-11-29 patikroje, kurioje dalyvavo ir J. R., konstatuota, kad nebaigti vėdinimo sistemos įrengimo darbai. Neatlikti darbai, susiję su ventiliacija, konstatuoti ir 2012-01-05 tyrėjo darytoje vietos apžiūroje (t .2, b. l. 1). 2012-01-19 patikros vietoje lape konstatuojamas dalies šių dalykų nesumontavimas iki galo. Ventiliacijos sistemos nebaigtumas laiku matomas ir pagal telefoninių pasiklausymų medžiagą. Savo ruožtu lokalinė sąmata prie ekspertizės akto parengta apžiūrėjus patalpas ir yra konkreti. Šie darbai fiksuoti 2009-04-30 atliktų darbų aktuose, tačiau statybos darbų žurnale balandžio mėnesį tokių darbų kaip atliktų nėra. Neatmestina, kad darbai buvo padaryti vėliau, jau po formalaus darbų pabaigimo, tačiau tai nepaneigia fakto, jog inkriminuotu metu šie darbai nebuvo atlikti. Juolab, kad liudytojai netiesiogiai patvirtino apskritai formalių darbų pabaigimo momentui nebuvus šių konkrečių dalykų. Liudytojas A. K. nurodė, kad difuzorių lyg nebuvo. Bet liudytoja A. S. nurodė, kad ventiliavimo sistema 2011 metų pabaigoje, kuomet ji dalyvavo patikroje, nebuvo įrengta, kas taip pat netiesiogiai patvirtina, kad formaliuoju darbų užbaigimo momentu, inkriminuotų dalykų nebuvo. Šių duomenų visuma paneigia kontrargumentą, kad šie darbai buvo atlikti tuomet, kada jie pagal dokumentus buvo atlikti.

204Stiklo vatos demblių pastogėje klojimas

205Šių darbų trūkumas nurodytas 2012-01-19 patikros vietoje lape, įvykio vietos apžiūros protokole (2012-01-05), 2011-11-29 patikroje, ekspertizės akte ir foto nuotraukose prie ekspertizės akto. Taip pat šie neatlikti darbai užfiksuoti lokalinėje sąmatoje. Be to, statybos darbų žurnale pačių aktų surašymo mėnesį tokių darbų nebuvo. Liudytoja A. S. parodė, kad vata tik vietomis buvo suklota, nors buvo ir nepanaudotos vatos. Liudytojas V. K., dalyvavęs komisijoje nustatant žalą po darbų, parodė, kad jį nustebino apšiltinimas perdangoje, nes tokio nebuvo matęs – dalis vatos paskleista ant polietileno, dalis nepaskleista. Tokia duomenų visuma patvirtina neatliktų darbų ir nepanaudotų medžiagų buvimo faktą.

206Dėl elektros automatinių jungiklių montavimo, pačių automatinių jungiklių, lizdų el.lizdams gręžimo

207Šių darbų atliktų darbų aktų išrašymo momentu nebuvo fiksuota statybos darbų žurnale. Net 2012-01-05 vietos apžiūros metu užfiksuota, kad veikia sena elektros instaliacija, nauja nepajungta. Neatlikti darbai nekonkrečiai fiksuoti 2012-01-19 patikros lape. Tačiau užfiksuoti lokalinėse sąmatose prie ekspertizės akto, dėl ko nėra pagrindo abejoti lokalinės sąmatos ir kaltinimo šioje dalyje pagrįstumu. Be to, 2011-07-19 rūmų apžiūros akte (t. 15), kuriame dalyvavo ir M. P., tarp pastebėtų trūkumų nurodoma, kad net nepradėta keisti pagrindinė sena elektros instaliacija. Taip pat iš telefoninių pasiklausymų medžiagos matyti, jog netgi 2012 m. kovo mėnesį elektros darbai nebuvo baigti.

208Aplinkybės susijusios su tranšėjų kasimu rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, užkasant

209Liudytojai V. Ž., E. P., R. B., G. S., R. B. parodė, kad kasimo darbai buvo, tačiau kasta ne pilna apimtimi. Šios dalies veikos buvimą įrodo ekspertizės akto lokalinė sąmata, kurioje nurodoma, kas nepadaryta. Taip pat dalis šių kasimo darbų, kurie atliktų darbų aktuose fiksuoti eilutėse Nr. 1.4 ir 1.5 konkrečiai prie darbų, tiesiogiai susijusių su drenažo sistemos įrengimu, jau savaime reiškia, kad nepagrįstai įtraukti į dokumentus, nes pati drenažo sistema net nebuvo įrengiama. Taip pat pastaraisiais bei kitais kasimo atvejais kaip kaltinančiu įrodymu remiamasi dokumentų apžiūros protokolu su ekspertės G. L. paaiškinimu – t. 5, b. l. 3 bei priedu Nr. 2 prie šio protokolo, kuriame yra pateiktos lentelės su ekspertės pastabomis – t. 5, b. l. 84. Iš šių dokumentų matyti, kad ekspertė faktiškai nurodė, jog inkriminuoti kasimo darbai statybų darbų žurnale konkrečiu laiku tokiu pavadinimu bei tokiu darbų kiekiu neįrašyti. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbų žurnalas bent jau pirmame etape buvo pildomas teisingai, laikytina, kad inkriminuotų darbų inkriminuota apimtimi nebuvo. Todėl priešingos informacijos fiksavimas dokumentuose bei lėšų gavimas už tai – neteisėtas ir sukeliantis žalos.

210Dėl antro etapo darbų, kurie nurodyti ekspertizės akte bei lokalinėse sąmatose - tai ir konkretūs betonavimo darbai, ir dalies santechninės įrangos nesumontavimas, taip pat 150 kv.m. parketo nesuklojimas, 115 kv.m. lubų montavimas ir dažymas (kartu su sienomis), pastolių įrengimas, išardymas.

211Dėl šių darbų, kurie konkrečiai išvardyti ekspertizės akte, lokalinėje sąmatoje bei fotonuotraukose, galima teigti, kad ekspertizės momentui tie darbai nebuvo atlikti. Tai, kad 2014 metais fiksuota, jog bent jau dalis tų darbų atlikta, nepaneigia fakto, kad formalaus darbų atlikimo pabaigos momentui tų darbų nebuvo, nes pasiklausymų protokolai ir dokumentai rodo, jog buvo dirbama ir 2012 metais, t. y. kuomet darbai dokumentiškai turėjo būti baigti. Todėl aktualu, kas nebuvo padaryta iki 2011-05, nors fiksuota kaip atlikta. Remiantis ekspertizės aktu bei jos priedais, darytina išvada, jog kaltinime nurodomi minėti antro etapo konkretūs darbai nebuvo atlikti 2011 m. gegužės mėnesį.

212Dėl kaltės, kuomet buvo pagaminti ir panaudoti netikri dokumentai bei apgaule užvaldytas turtas fiksuojant neatliktus darbus, nepanaudotas medžiagas.

213M. P., kaip rangovo generalinis direktorius, tiesiogiai dalyvavo statybos procesuose, dalyvaudavo kassavaitiniuose pasitarimuose ir dažnai būdavo rūmuose. Tai nurodo liudytojais apklausti kassavaitiniuose pasitarimuose dalyvavę projekto priežiūros grupės nariai, techniniai prižiūrėtojai, darbų vykdytojai. Dėl to jam, kaip konkrečiais statybos darbais užsiimančios įmonės vadovui ir nuolat dalyvaujant statybvietėje, buvo žinoma, kokie darbai atliekami. Todėl dokumentuose fiksuojant neatliktus darbus, tiesiogine tyčia buvo suvokiama, kad už nepadarytus darbus bus gaunamos pajamos. Nuogrindos ir drenažo įrengimo atvejais jis pats kartu su J. R. raštu užfiksavo, kad darbai nebus atliekami. Tačiau pasirašė atitinkamus atliktų darbų aktus. Tai rodo tyčią veikti neteisėtai.

214Be to, buvo pildomas statybos darbų žurnalas, kuriame fiksuoti atlikti darbai – darbų atlikimo momentas, darbų kiekiai. Tačiau pagrinde pirmojo etapo atveju į atliktų darbų aktus įtraukti ir darbai, kurie tuo metu nefiksuoti statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalo ir atliktų darbų aktų turinio santykis labai svarbus, nes lyginant šių dokumentų turinį ir vertinant jį liudytojų parodymų kontekste, gaunamas kaltinantis įrodymas. Byloje yra dokumentų apžiūros protokolas su ekspertės G. L. paaiškinimu bei pateikta lentelė su ekspertės pastabomis (lyginant statybos darbų žurnalą su atliktų darbų aktais), pagal ką galima spręsti, jog statybos darbų žurnalo informacija pirmajame etape nesutampa su atliktų darbų aktais kaip tik neatliktų darbų aspektu. Todėl darytina išvada, kad tokiu atveju atliktų darbų aktai, jei jie neatitinka statybos darbų žurnalo, yra netikri. Nors pirmosios instancijos teismas sumenkino statybos darbų žurnalo reikšmę nurodydamas, kad jame atspindima esminė informacija, o aktuose konkreti, tačiau tokia išvada nepagrįsta bylos duomenų visuma. Tačiau iš bylos duomenų visumos matyti, jog bent jau pirmajame darbų etape statybos darbų žurnalas pildytas išsamiai, kruopščiai, sąžiningai ir konkrečiai, todėl statybos darbų žurnalas atspindi tikrovę. Juolab, kad tai patvirtina liudytojų parodymai. Liudytojais apklaustieji darbų vykdytojai R. B. ir V. K. parodė, kad jie rašydavo viską, kas atlikta. Techninis prižiūrėtojas pirmame etape G. S. taip pat parodė, kad jis tikrindavo informaciją esančią žurnale ir ji atitikdavo realybę, dėl ko jau atliktų darbų aktus tvirtindavo pasitikėdamas M. P. ir J. R., nes manydavo, kad juose užfiksuota informacija atitinka jau patikrintą statybos darbų žurnalo informaciją. Tai įrodo, kad be techninės priežiūros žinios bent jau pirmame etape buvo pildomi tie atliktų darbų aktai, kurie neatitiko realybės. Be to, pažymi, kad atliktų darbų aktų turinį tiesiogiai pildė rangovas. Tačiau pirmosios instancijos teismas kategoriškai konstatuoja, kad aktų pildymas – darbų vykdytojų pareiga, dėl ko teismas automatiškai atmetė M. P. kaltę. Nors liudytojai vieningai negalėjo paliudyti, jog būtent M. P. pildė atliktų darbų aktus ir taip tyčia užpildė netikrus dokumentus, tačiau, vadovaujantis onus probandi principu, jei M. P. neigia, kad jis pildė atliktų darbų aktus, jis turi pateikti informaciją, kas konkrečiai jų įmonėje pildė tokius netikrus dokumentus ir kodėl. Tokios informacijos nesant, darytina išvada, kad pats M. P., kaip pasirašęs atliktų darbų aktus, pildė ir jų turinį. Prokuroras teigia, kad yra ir tiesioginių įrodymų: kratos metu M. P. namuose paimtas M. P. kompiuteris, kuriame rasta dalis konkrečių aktų ruošinių (t. 18, b. l. 86, 2013-10-21 apžiūra). Be to, liudytojai patvirtino, kad tai jis pildė aktus ir juos atnešdavo. Visų pirma abu pirmojo etapo darbų vykdytojai R. B. ir V. K. kategoriškai tvirtino, jog ne jie pildė atliktų darbų aktus. Be to, teisme liudytojas R. B. parodė, kad atliktų darbų aktus galėjo pildyti tik M. P.. Taip pat techninis prižiūrėtojas pirmame etape G. S. nurodė, kad rangovas ruošė atliktų darbų aktus. Kadangi kiti du rangovo įmonės savininkai ir vadovai E. P. ir D. J. parodė manantys, kad aktų pildymo pareiga – darbų vykdytojų, kas reiškia, jog jie netiesiogiai paneigė parengę, pildę šiuos dokumentus. Todėl darytina išvada, kad iš rangovo pusės tik M. P. pildė aktus. Tad šių duomenų visuma leidžia daryti išvadą, kad neteisingą informaciją į atliktų darbų aktų turinį tiesiogiai įtraukdavo būtent konkrečiai M. P.. Tokią aplinkybę buvus galima konstatuoti pirmojo etapo metu net ir dėl minėtų statybos darbų žurnalo ir atliktų darbų aktų turinio skirtumų. Antrojo etapo metu jau iš karto statybos darbų žurnale fiksuota tikrovės neatitinkanti informacija, tačiau kitos aplinkybės tos pačios - visų pirma tai, kad atliktų darbų aktų turinį pildė pats M. P., nes apie tai galima apskritai spręsti jau vien pagal tai, kad jo kompiuteryje rasta aktų ruošinių. Juolab, kad jei pirmame etape aktus ruošė M. P., tai objektyvaus pagrindo kitaip manyti dėl antrojo etapo nėra.

215Taigi, jei būtent M. P. užpildė tikrovės neatitinkančius atliktų darbų aktus, kurių pagrindu vėliau buvo pateikti mokėjimų prašymai bei išmokėtos paramos lėšos, tai galima objektyviai teigti, kad M. P. veikė tiesiogine tyčia tiek dėl dokumentų pagaminimo, tiek dėl jų panaudojimo, tiek dėl inkriminuoto sukčiavimo, kadangi jam buvo suvokiamas fiksuojamos informacijos dokumentuose nerealumas, tokio veikimo neteisėtumas ir pasekmės.

216Dėl J. R. pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad J. R. kaip projektui vadovaujantis administratorius pasirašydavo dokumentus pasitikėdamas savo sričių specialistais. Tačiau kaltinimas grįstas tuo, kad J. R., kaip projekto vadovas, puikiai žinojo ir tai, kas atliekama objekte ir kas neatliekama, dėl ko nepagrįstai pasirašydamas dokumentus su neatliktais darbai, nepanaudotomis medžiagomis, tiesiogine tyčia suvokė pasekmes.

217Visų pirma, J. R. tvirtino atliktų darbų aktus ir su tuo susijusius dokumentus, kuomet buvo aktuota, kad atlikti drenažo darbai, nuogrindos įrengimo darbai. Toks tvirtinimas neatitiko realybės ir abiems išteisintiesiems buvo žinomas, kadangi jie abu pasirašė 2009-06-02 tarpusavio susitarimą dėl drenažo ir nuogrindos įrengimo darbų neatlikimo. Nepaisant tokio susitarimo buvo formaliai pasirašomi būtent tokių darbų atlikimo aktai ir gaunamos lėšos. Todėl akivaizdu, kad J. R. suprato, jog tvirtina fiktyvius dokumentus. Vien šių darbų bendra vertė, būdama artima 150 000 litų sumai, ženkliai viršija didelės vertės sukčiavimo požymį ir to pakanka J. R. (kaip ir M. P.) tyčinei kaltei konstatuoti. Kad J. R. žinojo, jog pasirašo ir dėl kitų neatliktų darbų, patvirtina bylos duomenų visumą. Visų pirma jis, kaip ir M. P., nuolat dalyvaudavo kassavaitiniuose pasitarimuose, atliktų darbų apžiūrose. Tai patvirtina pasitarimuose dalyvavusių liudytojų parodymai. Liudytojas R. B. teisme parodė, kad J. R. puikiai orientavosi statybos reikaluose, kontroliavo visus darbus, visiems aiškindavo, rodydavo. Techninės priežiūros vadovas G. S. nurodė, kad dalį pirmojo etapo dokumentų (kuomet negalėjo būti objekte dėl ligos) pasirašė pasitikėdamas J. R., nes pastarasis sakė, kad viskas padaryta, užaktuota. Taigi, J. R. tvirtindamas, kad darbai padaryti, tuo pačiu netiesiogiai patvirtina faktą, kad jis supranta, kas užfiksuota dokumentuose. Svarbu ir tai, kad neatlikti darbai, kurie aktuoti kaip atlikti, yra elementarūs ir daugumai asmenų suprantami, pvz. radiatorių skaičius, elektros darbų kiekis, sienų ir lubų dažymas, unitazų sumontavimas ir pan. Tai tie darbai, kuomet statistinis asmuo, jei jis nuolat mato tuos darbus ir dalyvauja procesuose, yra paprasti, akivaizdūs ir suvokiami, jei tik jis rūpestingai skaičiuoja ir fiksuoja. O įvertinus J. R. patirtį, jo statusą šiame projekte, domėjimąsi projekto įgyvendinimo eiga, jo net negalima laikyti statistiniu vidutiniu asmeniu. Be to, J. R. rūpinosi šiuo projektu nuo pat jo užuomazgų. Jis dalyvavo parengiant techninės specifikacijos dokumentus, kurie yra gana konkretūs, ką patvirtina R. B. parodymai. Tai rodo, kad statybos eigoje jis negalėjo nesiorientuoti fiziniuose statybos reikaluose, nes į juos gilinosi dar iki jų pradžios. Todėl įvertinus tai, kad J. R. pastoviai dalyvaudavo apžiūrint patalpas, dalyvaudavo pasitarimuose, rodo, kad jis žinojo, kas padaryta ir kas nepadaryta. Dokumentuose tvirtindamas kitą informaciją, neišvengiamai suvokė, kad bus apgaule užvaldytas svetimas turtas. Todėl J. R. parašu tvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją dokumentuose, tokią informaciją teikė mokėjimų agentūrai ir tokios informacijos pagrindu buvo gautos išmokos už neatliktus darbus, nepanaudotas medžiagas. Tai rodo priežastinį veikos ryšį su pasekmėmis ir tyčią veikus neteisėtai.

    1. Dėl sukčiavimo pervedant lėšas

218Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ antrajame etape paramos gavėjas - Asociacija Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga mokėjimo prašymą galėjo pateikti tik pilnai atsiskaičiusi su rangovais ir paslaugų tiekėjais, kadangi skirtingai nei pirmajame projekto etape, buvo numatytas kompensacinis paramos mokėjimo būdas. Ši aplinkybė buvo žinoma ir išteisintiesiems, nes pavedimai dirbtinai atlikti iki termino pabaigos. Be to, gynybos pateikti J. R. susirašinėjimai el.paštu su CPVA darbuotoja V. B. parodo, kad J. R. buvo suvokiama, kad mechanizmas kompensacinis.

219Tačiau atsiskaitymas su rangovu buvo imituotas, o ne realus, tik iš dalies panaudojus mažesnę dalį skolintų lėšų, jomis per keletą kartų pakartotinai atlikus mokėjimus, imituojant pilną atsiskaitymą. Formaliai galima teigti, kad buvo atsiskaityta su rangovu, o po to gauta parama, tačiau jei žvelgti į fakto turinį, esmę, o ne į formą, matyti, kad tai imitacija. Gynybos pateikta audito specialisto ekonomisto E. J. išvada patvirtina tik faktą, kad pavedimai buvo, išlaidos pagrįstos tinkamais apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Audito specialisto teiginys, kad pavedimai galimi ir iš skolintų lėšų, vertintinas kaip jo nuomonė. Šio klausimo vertinime kompetentingas tik teismas, juolab, kad pats E. J. teisme nurodė, kad jis buhalterine prasme tyrė siaurai – tik paramos gavėjo ir rangovo atsiskaitymą, bet gal ten yra daugiau kokių momentų, kurių jis netyrė, todėl negali komentuoti.

220Paramos gavimo specifika ta, kad paramos gavimas yra leistinas ir teisėtas, jei laikomasi formaliųjų taisyklių, veikiama sąžiningai. Šiuo atveju, faktiškai imituojant atsiskaitymus, veikta neteisėtai, todėl veikta apgaule pinigines lėšas išmokančios institucijos atžvilgiu.

221Iš Finansų ministro įsakymo Nr.1K-239 (2006-06-28) „Dėl projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 24.1 punkto matyti, kad kompensavimo būdo atveju projektas pradedamas įgyvendinti iš nuosavo indėlio - nuosavų lėšų. Sistemiškai aiškinant šio įsakymo normas galima daryti išvadą, kad nuosavų lėšų sąvoka neapima skolintų lėšų, kadangi jau 28.1. punkte aptariamas kitas finansavimo būdas, nuosavo indėlio sąvoka (patikslinta) – t. y. nurodoma „nuosavo indėlio (partnerių, skolintų) lėšų“. 24.1 punkte terminas aiškintinas siauriau nei 28.1 p., todėl 24.1. p. turimos mintyje tik nuosavos (ne skolintos) lėšos. O nagrinėjamu atveju – lėšos ne paramos gavėjo.

222Taigi, asociacijai neturint nuosavų lėšų ir neapmokant už darbus pagal kompensacinį mokėjimo būdą nebus galimybės gauti paramos finansų, išteisintieji formaliai imitavo atsiskaitymą, be to, ne iš nuosavų lėšų (nuosavų tik 10 000 Lt). Net jei normos nedraustų skolintis lėšų, vis tiek tariamai skolintų lėšų tebuvo tik trečdalis, su kuriuo imituotas visiškas atsiskaitymas. Kaltinimo požiūriu, tai neteisėtas veikimas, nes apibendrinus Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos sąskaitų išrašus, sulyginus juos su UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ sąskaitų bei UAB „Dema partneriai“ sąskaitos išrašuose užfiksuotais duomenimis nustatyta, kad 2011-04-27 Asociacija į Paramos sąskaitą persivedė 50.000 litų, gautų iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos (jos steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo J. R.) bei iš UAB „Dema partneriai“ gavo 101.000 litų paskolą. UAB „Dema partneriai“ minėtą sumą prieš tai gavo iš projekto rangovo UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“, kuris juos pervedė per du kartus iš skirtingų savo sąskaitų. Asociacija iš Paramos sąskaitoje sukauptų 151.000 litų 150.000 litų pervedė kaip atsikaitymą už darbus pagal sąskaitą - faktūrą Nr.1103 rangovui UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“. Rangovas gautą 150.000 litų sumą iš karto pervedė UAB „Dema partneriai“, kuri jas kaip paskolą pervedė į Asociacijos sąskaitą Nr. ( - ), iš kurios Asociacija lėšas grąžino į savo paramos sąskaitą. Tokiu būdu rangovui už darbus neva sumokėti 150.000 litų buvo grąžinti Asociacijai ir tą pačią dieną (2011-04-27) panaudoti dar du kartus atliekant analogiškas operacijas. Nuo 2011-04-26 įgaliojimus tvarkyti UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ ir UAB „Dema partneriai“ sąskaitas turėjo abiejų bendrovių direktorius ir akcininkas M. P..

223Pagal minėtų sąskaitų išrašus nustatyta, kad faktiškai rangovui UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ už darbus buvo sumokėta tik po to, kai LR finansų ministerija 2011-09-21 ir 2011-10-24 keturiais mokėjimo pavedimais iš dalies apmokėjo 2011-04-30 mokėjimo prašymą Nr. LT0050-MP-11.

224Byloje nustatyta, kad nuo 2010-09-13 visus asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – Bajorų sąjungos) nurodymus bankui dėl operacijų banko sąskaitose tvirtino Bajorų sąjungos vadas J. R., o nuo 2011-04-26 visus UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ ir UAB „Dema partneriai“ nurodymus bankui dėl operacijų banko sąskaitose tvirtino bendrovių direktorius M. P.. Be to, 2011-04-27 laikotarpiu nuo 09 val. 38 min. iki 12 val. 54 min. visi pavedimai Bajorų sąjungos, UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ ir UAB „Dema partneriai“ sąskaitose, esančiose AB SEB banke, padaryti prisijungus prie elektroninės bankininkystės sistemos iš vieno ir to paties kompiuterio, kurio IP adresas 213.197.168.26. Pagal UAB „Baltnetos komunikacijos“ pateiktus duomenis šis adresas priklauso Nacionalinei upių transporto plėtros asociacijai ir yra adresu ( - ). Tuo tarpu Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos vadovas buvo J. R..

225Todėl Statybos rangos sutarties Nr. LT0050-2D 460.000 litų vertės statybos darbų apmokėjimą Bajorų sąjungos vadas J. R. bei UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ generalinis direktorius ir UAB „Dema partneriai“ direktorius M. P. atliko realiai panaudoję tik 161.000 litų (50.000 litų paskolą iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos, 101.000 litų paskolą iš UAB „Dema partneriai“, 10.000 litų nuosavų Bajorų sąjungos lėšų) ir tą pačią sumą 2011-04-27 tris kartus pervesdami iš rangovo UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ užsakovui Bajorų Sąjungai per tarpininką UAB „Dema partneriai“.

226Pagal taisykles ir sutartis antrojo etapo esmė yra kompensacinis mokėjimo būdas. Nesant atsiskaitymo paramos gavėjas negautų išmokų, t. y. neimituojant atsiskaitymų, paramos gavėjas nebūtų gavęs išmokų. Tai yra esminė aplinkybė, kurią žinojo abu išteisintieji. Tai reiškia, kad, imitavus atsiskaitymus tarp paramos gavėjo ir rangovo, buvo apgautas paramos mokėtojas CPVA. Pastarasis apgaulės įtakoje išmokėjo lėšas, kurių, nesant apgaulės, nebūtų išmokėjęs. Tai akivaizdus apgaulės požymis. Todėl darytina išvada, kad paramos gavėjas neteisėtai gavo išmokas. Tai reiškia, kad buvo padaryta sukčiavimo veika.

227Net jei vertinant, kad 161 000 litų buvo realios savos arba skolintos lėšos (t. y. jei normas aiškinant, kad nuosavos lėšos nebūtinos), tai likusių 300.000 litų realiai nebuvo, nes pavedimų imitavimas vis tiek rodo veiklos fiktyvumą. Tačiau, įvertinant visą mechanizmą kaip visumą – kad visa suma imituoti pavedimai, turi būti daroma išvada, kad visi pavedimai fiktyvūs; operacijų visumos tikslas – atsiskaitymo visumoje imitavimas, todėl visais pavedimais veikta apgaule. Šios veikos aplinkybės buvo suvokiamos abiejų išteisintųjų, nes jie tai darė kartu ir kryptingai. Todėl darytina išvada, kad veikta tyčia apgaule.

228Prokuroras teigia, kad kaltinime ir kaltinamajame akte išsamiai nurodyta kaip pasireiškė naudos gavimas, kokiu būdu nauda gauta, kas patyrė žalos, kokia apimtimi. Be to, pirmosios instancijos teismas 2014-05-23 nutartimi atmetė J. R. ir M. P. gynėjos prašymus perduoti bylą prokurorui dėl kaltinamojo akto trūkumų pašalinimo. Teismas nurodė, kad „kaltinamasis aktas atitinka visus BPK 219 straipsnyje jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus: jame konkrečiai ir itin detaliai išdėstytas kaltinamiesiems J. R. ir M. P. inkriminuojamų nusikalstamų veikų aprašymas: padarytų nusikalstamų veikų vieta, laikas, būdas, kiekvieno iš kaltinamųjų konkretūs atlikti nusikalstami veiksmai, jų padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Kaltinamajame akte yra nurodyti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, tačiau dėl jų apimties jie ir negali būti įtraukti į kaltinamiesiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų aprašymą, kadangi jame nurodomos tik esminės nusikalstamų veikų aplinkybės“.

229II. Sugadinimo veikos klausimu

230Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad nebuvo šios veikos dalyko – rūmų tinkuotos rūsio sienos, juostiniai, akmenų, plytų mūro pamatai ir kiti dalykai akivaizdžiai neatitinka didelės kultūrinės, istorinės ar mokslinės reikšmės vertybės kriterijaus, nes jos nėra įtrauktos į valstybinį registrą kaip rūmų vertingosios savybės. Tačiau bylos duomenimis Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai (toliau – Rūmai) yra 1999 metais Kultūros vertybių registre registruota valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė kaip visuma. Kaip išskirtinės architektūros ansamblis Trakų Vokės dvaro sodyba kartu su kompleksine dalimi – Rūmais – 1971 metais buvo įrašyta į tuometinį Kultūros paminklų sąrašą. Kaip nurodyta Kultūros vertybės pagrindinio dosjė Vietovės (vietos) apraše, minėti Rūmai yra vertingiausias meniniu požiūriu neoklasicistinių rūmų pavyzdys Lietuvoje. Dosjė sudaryta pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 2 straipsnio 1 dalimi, galiojusia įgyvendinant projektą „Trakų Vokės rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešosioms reikmėms“ (toliau – Projektas), apsaugos reglamentas – tai dokumentas, kuriuo nustatomi konkretaus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto paveldosaugos reikalavimai. Pagal Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinio tipinio apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152, 10 punktą yra saugomos visos vertingos statinio dalys bei elementai ir teritorija. Pagal 11 punktą vertingos dalys bei elementai yra visos pirminio pastatymo (sumontavimo, nutiesimo) ir vėlesnių pakeitimų suformuotos dalys bei elementai (nepriklausomai nuo jų išlikimo laipsnio) su istoriniais pakeitimais ir papildymais, kurie patys savaime turi kultūrinės vertės požymių arba kartu su ankstesnių etapų elementais sudaro tokių požymių turinčią visumą. Reglamento 30 punkte įtvirtinta, kad visas vertingas dalis bei elementus draudžiama griauti ar kitaip naikinti. Todėl yra saugotini Dosjė Statinio apraše nurodyti vertingi elementai ir dalys – pamatai (Dosjė Statinio aprašo II dalies 5 punktas), sienos (7 punktas), perdangos (9 punktas), stogas (11 punktas) – ir nagrinėjamu atveju nėra reikšminga tai, kad Dosjė ar Kultūros vertybių registro išraše jie nėra įvardinti kaip Rūmų vertingoji savybė, nes Dosjė sudarymo metu kultūros paveldo apsaugą reglamentavę teisės aktai tokios sąvokos nenumatė.

231Teismas taip pat nuosprendyje nurodė, kad nebuvo ir kitų nusikaltimo sudėties požymių. Prokuroras pažymi, kad pagal rangos sutartis ir jų priedus – techninę specifikaciją bei techninę užduotį, rangai buvo keliami konkretūs sisteminiai tikslai. Atliktų darbų aktais bei darbų priėmimo aktais 2009 bei 2011 metais fiksuota, kad darbai atlikti, kad sisteminiai tikslai pasiekti. Be to, iš 2009-10-30 ir 2011-04-25 baigiamųjų darbų atlikimo aktų formuluočių aiškiai matyti, kad paramos gavėjas (atstovas J. R.) bei rangovas (atstovas M. P.), faktiškai konstatuoja, kad tikslai pasiekti, sistemos atnaujintos ir tvarkingai veikia. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad toks konstatavimas neatitiko realybės. Tai patvirtina telefoninių pasiklausymų medžiaga, byloje prie protokolų esančios fotonuotraukos, liudytojų parodymai, tai galima suprasti ir iš pačių išteisintųjų įvairių raštų, po formalių darbų atlikimo, kuomet aiškiai matyti, jog konkrečios sistemos neveikia ir darbai tęsiami. Todėl nepasiekus keliamų tikslų, tačiau fiksuojant priešingai, žinant, kad konkretūs būtinieji darbai neatlikti, buvo suvokiama pasekmių neišvengiamybė – kad bus sugadinti kaltinime nurodyti dalykai. Tai suvokė abu išteisintieji. Pasekmių neišvengiamumo suvokimas – tai tiesioginės tyčios elementas. Todėl išteisintieji veikė tiesiogine tyčia.

232Be to, teismas nurodė, kad pelėsiai ir druskos buvo iki remonto. Tačiau svarbu tai, kad pelėsių ir druskų kiekiai, jei ir buvo, tai buvo minimalūs ir nematomi, sugadintų saugotinų dalykų, kaip kad nutiko po remonto, nebuvo. Liudytojai nurodė, kad tokios situacijos (akivaizdžiai matomo pelėsio) prieš statybą ir netgi statybos metu nebuvo. Liudytojas R. B. parodė, kad jis pats fiksavo remonto eigą fotonuotraukose, bet ir prieš remontus, ir net remonto eigoje rūmuose buvo sausa. Rūsys buvo sausas. Kažkiek pelėsio buvo rūsyje, palėpėje. Pirmame aukšte nebuvo. Bet po remonto atsirado visur. Druskų sankaupos atsirado po remonto. Liudytoja A. S. parodė, kad pelėsio prieš remontą jei ir buvo, tai jo nesimatė. Prieš remontą buvo sausa. Liudytojas D. B. parodė, kad iki darbų pelėsio (bent jau matomo) nebuvo, ten veikė žemės ūkio institutas. Pelėsis atsirado gal 2011 metais, kai vanduo pradėjo bėgti per pamatus į rūsį, o ten garavo. Net rangovo atstovas, buvęs darbų vykdytojas R. B. parodė, kad pelėsio rūsyje prieš darbus nebuvo. Liudytojas V. K., kuris dalyvavo pastato apžiūroje dėl žalos nustatymo, parodė, kad pradėjus pelyti, pelėsis pasklido visur. Didžiausia žala padaryta pamatams. Situaciją lėmė bloga hidroizoliacija, drenažas, taip pat ir ventiliacijos trūkumas. Langų kokybė ar statybos darbų drėgmė tikrai nesukeltų tokio bendro drėgmės lygio. Tai būtų tik mažas procentas aktualiu atveju buvusios drėgmės. Tariama nuogrinda padaryta į pastato pusę, o ne nuo pastato. Net jei hidroizoliacija buvo, tai ji buvo nekokybiška. Be to, teismas neteisingai vertino liudytojo V. K. parodymus, nes liudytojas 2015-02-20 posėdžio metu iš tiesų parodė, kad atlikus apžiūrą iš vidaus buvo nustatyta, kad rūsių patalpų sienos visu perimetru yra šlapios. Tokiu būdu neatkasus pamatų ir drenažo galima teigti, kad pamatų hidroizoliacijos ir drenažo įrengimo darbai yra nekokybiški arba visai neatlikti. Dėl sudrėkusių rūsio sienų atsirado sąlygos augti ir plisti mikroflorai, kurios pažeidė ne tik rūsio, bet ir pirmojo bei antrojo aukštų sienas ir perdangų konstrukcijas. Šių pažeidimų pagrindinė atsiradimo priežastis drėkstančios rūsio sienos, papildoma priežastis nekokybiška pastogės šiluminė izoliacija. Netinkama Rūmų eksploatacija po darbų atlikimo, taip pat turi įtakos mikroflorai plisti, patalpos nėra vėdinamos bei tinkamai šildomos. Pamatai yra permirkę, lietaus vanduo eina tiesiai į pastatą ir to priežastis gali būti netinkamai įrengta hidroizoliacija, galimai neįrengtas drenažas ir nuogrinda.

233Liudytoja R. N. parodė, kad ji rūmuose buvusi 2010 metais, t. y. darbų eigoje, rūmuose nebuvo nei drėgmės, nei pelėsio. O sugadinimus, jos manymu, lėmė tiek nepriežiūra, tiek nekokybiški darbai. Taip pat liudytoja N. V. kategoriškai parodė, jog ji rūmuose buvo ir 2010, ir 2011 metais. Iki 2011-05 mėn. viskas atrodė sausa, pelėsio ir druskų plika akimi nesimatė. 2011-11 mėn. vaizdas buvo kardinaliai pakitęs, nes visi trūkumai (pelėsiai, druskos, drėgmė) matėsi aiškiai. Jos teigimu, to priežastys – nepadaryti ar nekokybiškai padaryti darbai. Liudytoja R. V. parodė, kad sugadinimų svarbiausios priežastys – vandenį praleidžiantis stogas, ventiliacija, hidroizoliacija. Liudytoja E. K. parodė, kad ji objekte buvo ir projekto pradžioje ir pabaigoje. Pabaigus projekto darbus link rudens vaizdas rūmuose pablogėjo.

234Situacija fiksuota ir foto nuotraukose. Ji ženkliai pakito būtent po remonto darbų atlikimo. Juolab, kad pelėsio iš esmės pažeisti ir naujai įrengti vidaus paviršiai. Žinomai netinkamas darbų atlikimas lėmė tai, kad kilo aktualios pasekmės. Jei ne darbų atlikimas, tokios situacijos, kokia yra su pamatais, sienomis, nebūtų. Tai faktiškai nurodė ir minėti liudytojai.

235Taip pat teismas nurodė, kad apskritai aktualiu atveju net nebuvo sugadinimo. Tokį teismo teiginį paneigia byloje esantys aktai, kuriais buvo siekiama nustatyti kultūros paveldo objekto žalos dydį. Pavyzdžiui Kultūros paveldo departamento sudarytos komisijos 2012-09-24 akte Nr.RG-87 padaryta išvada, kad nepilna sudėtimi atlikus pamatų hidroizoliacijos darbus, neįrengus nuogrindos, buvo sužalota rūmų vertingoji savybė - pamatai ir rūsio sienos. Tam, kad atstatyti iki sužalojimo buvusią būklę, būtina išdžiovinti šlapias, drėkstančias išorines rūmų rūsio sienas, visu perimetru įrengti pamatų teptinę hidroizoliaciją, įrengti nuogrindą. Taigi, šiuo aktu konstatuojamas ne tik sugadinimo faktas, tačiau ir sugadinimo priežastys. Tokie duomenys kartu su šį aktą surašiusių liudytojų parodymais visumoje leidžia daryti išvadą, jog buvo sugadinti aktualūs dalykai bei kaip tai padaryta (panašios išvados pateiktos ir minėto departamento laikinosios komisijos 2012-03-16 išvadose Nr.RG-26 bei Departamento žalos nustatymo komisijos 2012 m. gruodžio 27 d. akte Nr. RG-133).

236Teigia, kad minėtų Departamento direktoriaus sudarytų žalos nustatymo komisijų sudėtį, vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo procedūrą, akto sudėtį, reglamentuoja Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. Į-315. Pagal komisijų sudarymo metu galiojusios tvarkos aprašo redakcijos 4 punktą, ne mažiau kaip trys komisijos nariai turėjo būti Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuoti specialistai, turintys ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją. Pažymi, jog minėtą kategoriją turintys specialistai yra kompetentingi atlikti paveldo apsaugos (specialiąją) ekspertizę visuose kultūros paveldo objektuose, įskaitant objektus, paskelbtus kultūros paminklais (atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146, 12 punktas). Tokių specialistų abejose komisijose buvo po keturis, jie byloje buvo apklausti liudytojais, todėl jų parodymai vertintini kaip patikimi duomenys, įrodantys neteisėtus veiksmus, žalos padarymo aplinkybes bei priežastinį ryšį. Todėl netinkamai atlikti bei neatlikti darbai buvo pasekmes lemiantis veiksnys ir būtent tai yra priežastiniu ryšiu susiję su pasekmėmis.

237Taip pat pabrėžia, kad teismo argumentai, jog rangovas nebuvo įleidžiamas į patalpas atlikti net ir smulkius darbų defektų šalinimo darbus, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, kadangi pats R. B. teisme parodė, kad J. R. ir M. P. turėjo rūmų raktus. Kita vertus telefoninių pasiklausymų medžiaga akivaizdžiai rodo, kad R. B. ne tik kad ne kartą netrukdė patekti į rūmus, bet netgi siūlė dirbti ir savaitgalį, dėl ko pastaruoju atveju M. P. atsisakė (pvz., t. 17, prieduose, eilės Nr.2.2.).

238Kadangi pagal rangos sutartis ir jų priedus (techninę specifikaciją, techninę užduotį) rangovui buvo iškelti tikslai, o dalies jų rangovas nepasiekė tyčia neatlikdamas būtinųjų darbų arba juos atlikdamas nekokybiškai, neišvengiamai turėjo kilti pasekmės, kokios ir kilo. Tokį neišvengiamumą suvokė abu išteisintieji, nes jiems buvo žinomi projektui keliami tikslai, žinoma, kad pasirašomi dokumentai dėl darbų, kurie netikri. O neišvengiamumo suvokimas baudžiamosios teisės teorijoje prilyginamas tiesioginei tyčiai. Todėl darytina išvada, kad išteisintieji veikė tiesiogine tyčia sugadinant inkriminuotus dalykus.

239Apibendrindamas visus apeliacinio skundo argumentus, prokuroras daro išvadą, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-29 išteisinamasis nuosprendis neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

240Apeliaciniu skundu civilinio ieškovo VšĮ Centrinės projektų valdybos agentūros atstovė - direktorė L. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-29 nuosprendžio dalį, kuria J. R. ir M. P. išteisinti dėl 451.593 litų Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų įgijimo kito asmens - Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos naudai ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį J. R. ir M. P. atžvilgiu dėl 451.593 litų Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo bei Lietuvos valstybės lėšų įgijimo kito asmens - Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos naudai, pripažįstant juos kaltais pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d ir 182 str. 2 d. bei tenkinti VšĮ Centrinės projektų valdybos agentūros (toliau – CPVA) civilinį ieškinį dalyje dėl 451.593 litų.

241Dėl J. R. baudžiamosios atsakomybės.

242Apeliantė teigia, kad teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas, neišsiaiškino visų faktinių bylos aplinkybių, nuosprendyje išdėstyti teiginiai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, prieštarauja vieni kitiems. Dėl šių priežasčių teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

2431. Teismas nepagristai padarė išvadą, kad kaltinamajame akte ir teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nurodyti jokie konkretūs J. R. veiksmai, kurių pasekoje paramos gavėjas būtų įgijęs turtinę naudą. Taip pat visiškai nepagrįsta teismo išvada, kad projekto lėšos dėl rūmų remonto ir pritaikymo visuomenės reikmėms buvo investuotos į Lietuvos valstybės valdomą turtą ir civiline prasme vertintinos kaip esamo valstybės turto pagerinimas, kuris yra neatskiriama nekilnojamo turto dalis.

244Sukčiavimo veika kaip baigta kvalifikuojama tada, kai atsiranda BK 182 str. numatyti padariniai nukentėjusiojo turto, turtinių teisių ar reikalavimo teisių praradimas (jų apimties sumažėjimas). Sukčiavimas įgyjant svetimą turtą laikomas baigtu, kai turto savininkas ar valdytojas arba asmuo, kurio žinioje yra turtas, perleidžia jį kaltininkui ar kitam asmeniui, o šis įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra. Kaltininkui įgijus svetimą turtą, tačiau vėliau dėl tam tikrų priežasčių (pvz., nukentėjusiajam suvokus apgaulę ir ėmusis aktyvių veiksmų savo turtui atgauti) jį grąžinus savininkui, veika kvalifikuojama kaip baigta, jei kaltininkas turėjo galimybę šį turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad po to, kai CPVA patvirtinus paramos gavėjo mokėjimo prašymus Nr. 3,5,6,8,10,11, Lietuvos Respublikos finansų ministerija į paramos gavėjo sąskaitą pervedė ir už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas apmokėjo 451.593 litus Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, J. R. inkriminuotas sukčiavimas laikytinas baigtu. Teismas nepagrįstai aplinkybę, kad paramos lėšomis remontuoti Trakų Vokės dvaro rūmai nepriklausė ir nepriklauso paramos gavėjo nuosavybei, traktavo kaip vieną esminių paneigiančių J. R. inkriminuotą sukčiavimą. 451.593 Lt pervedimas už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas į paramos gavėjo sąskaitą yra pakankamas įrodymas, kad dėl J. R. kaltės paramos gavėjas gavo turtinę naudą.

245Tiek kaltinamojo akte, tiek teisminio nagrinėjamu metu ne kartą buvo akcentuoti konkretūs J. R. veiksmai, t. y. netikrų dokumentų patvirtinimas rankraštiniu vardo, pavardės įrašu, parašu bei paramos gavėjo spaudu; paleidimas jų į teisinę apyvartą, dėl kurių paramos gavėjui į sąskaitą nepagristai buvo pervesta 451.593 Lt suma už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas. J. R. buvo projekto vadovas, todėl būtent jis turėjo patvirtinti CPVA teikiamus mokėjimo prašymus bei su mokėjimo prašymais teikiamus kitus dokumentus.

2462. Teismas neištyręs visų byloje esančių įrodymų; neišsiaiškinęs faktinių bylos aplinkybių, vadovaudamasis iš esmės vien suinteresuotų liudytojų parodymais bei išteisintųjų ir jų gynėjų pateiktais dokumentais, be jokių argumentų, nesivadovaudamas byloje esančiais valstybės institucijų (CPVA bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos) pagrįstais dokumentais, padarė nepagrįstą, faktinių aplinkybių bei teisės normų neatitinkančią išvadą, jog iš esmės visi darbai, kaltinime nurodyti kaip neatlikti, ar kaltinime nurodomos kaip nepanaudotos medžiagos, buvo atlikti, o medžiagos panaudotos.

247Pagal 2009-04-10 I etapo darbų pirkimo sutarties techninės specifikacijos skiltį „drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remontas“ turėjo būti hidroizoliacine medžiaga apsaugoti pastato pamatai (visas pamato perimetras pagal pastato perimetrą) ir pakloti reikalingi drenažo vamzdžiai. Nuosprendyje (63 lapas) nurodoma, kad Kultūros paveldo departamento atstovas liudytojas V. K. nurodė, jog hidroizoliacija neįrengta. Apie tai, kad drenažas nebuvo atliktas: nebuvo pakloti drenažo vamzdžiai, patvirtina ir liudytojai A. S. ir G. S., už drenažo atlikimą paramos gavėjui buvo apmokėta paramos lėšomis. Nepaisant to, teismas padarė išvadą, kad iš esmės visi darbai buvo padaryti.

248Teismas nepagrįstai tinkamu įrodymu pripažįsta tik teisminio nagrinėjimo metu atsiradusį ir CPVA išlaidų pagrindimui niekada nepateiktą 2009-06-02 susitarimą dėl darbų pakeitimo (nuosprendžio 77 lapas) ir nevertinęs dokumento teisėtumo bei jo turinio pagrįstumo, padarė išvadą, kad šis susitarimas yra pakankamas ir teisėtas pagrindas išvadai, jog susitarime nurodyti darbai iš esmės kompensuoja sutartyje numatytus ir neatliktus darbus, už kuriuos buvo apmokėta. Be to, teismas neanalizavo šių naujai atsiradusių darbų būtinybės, jų vertės nustatymo pagrįstumo. Neišanalizavus ir tiksliai neįvertinus sutartyje numatytų darbų vertės ir darbų, į kuriuos jie pakeisti, vertės, negalima teigti, kad nebuvo pasipelnyta valstybės (paramos lėšų) sąskaita. Teismas tokią išvadą galėjo padaryti tik detaliai išanalizavęs darbų sutartyje numatytų drenažo darbų pobūdį, jų kainą bei darbų, kuriais drenažas buvo pakeistas, būtinybę sutarčiai įvykdyti, jų vertę. Šių aplinkybių neanalizuojant gali susidaryti situacija, kuomet daug brangesni darbai pakeičiami minimalios vertės darbais ir tokiu būdu pasipelno tiek paramos gavėjas, tiek rangovas.

249Be to, nuosprendyje (77 lapas) nepagrįstai teigiama, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, kad nuogrindos įrengimo darbai buvo teikti apmokėjimui ar kad būtų buvę apmokėti. Tokią išvadą teismas padarė neįsigilinęs į aptariamos darbų pirkimo sutarties specifiką, į tai, kad pagal pirkimo, kurį atlikus buvo sudaryta ši sutartis, dokumentus, nebuvo reikalauta atskirai išskirti nuogrindos įrengimo vertės, jos vertė nebuvo nurodyta nei rangovo pasiūlyme, nei sutartyje, nes darbų pirkimo sutartis buvo fiksuotos kainos, bet ne fiksuoto įkainio. Atsižvelgiant į tai, kad nuogrindos įrengimas buvo numatytas techninės specifikacijos skiltyje „drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remontas“, nuogrindos kaina įėjo į hidroizoliacijos darbų kainą. Kadangi CPVA pateiktuose dokumentuose buvo deklaruota, kad drenažo ir hidroizoliacijos darbai atlikti pilna apimtimi, sumokant pilną šių darbų kainą, kartu buvo sumokėta ir už nuogrindą, kuri įrengta nebuvo. Akivaizdu, jog tuo atveju, jei dalis sutartyje numatytų darbų nebuvo padaryta, privalėjo mažėti sutarties kaina. Byloje nėra jokių duomenų, kad sutarties kaina buvo sumažinta neįrengtos nuogrindos verte.

250Pažymi, kad teismo nuosprendyje (77 lapas) minimas 2011-06-30 pasirašytas Projekto įgyvendinimo sutarties keitimas visiškai nesusijęs su nuogrinda, nes nuogrindos įrengimas buvo ne projekto įgyvendinimo sutarties, bet pirkimo sutarties objektas. Nei projekto įgyvendinimo sutartyje, nei teismo nuosprendyje minimame jos pakeitime apie nuogrindą net neužsimenama. Teismas neįvertinęs, neišanalizavęs minimo projekto įgyvendinimo sutarties keitimo, kuriame, kai net neužsimenama apie nuogrindą, daro nepagrįstą išvadą apie nuogrindai skirtų lėšų sutaupymą. Nei viename bylos dokumente nėra duomenų apie tai, kad nuogrindai numatytos lėšos buvo sutaupytos. Atkreipia dėmesį į tai, kad byloje esančiame CPVA 2011-11-29 patikros vietoje lape Nr. EEE/N0R2011/64 2 punkte „patikros eiga ir išvados“ nurodyta, kad nuogrinda neįrengta. Šį patikros lapą be jokių pastabų pasirašė ir J. R..

251Nurodo, kad teismas išvadą, kad buvo padaryti kiti kaltinamajame akte nurodyti darbai bei panaudotos medžiagos, nuosprendyje (76 lapas) padarė remdamasis iš esmės išteisintųjų pateikta specialisto R. P. konsultacine išvada, kuri anot teismo, patvirtina visų rangos sutartyse išvardintų darbų atlikimą, Tai, kad ši konsultacinė išvada negali būti neginčijamu pagrindu teiginiui, kad buvo padaryti visi sutartyje numatyti darbai, patvirtina faktas, kad yra esminių prieštaravimų tarp jos ir teismo nuosprendyje cituojamų liudytojų parodymų, kuriais taip pat grindžiamas išteisinamasis nuosprendis. Pavyzdžiui, nuosprendžio 87 lape cituojamas liudytojos A. S. paaiškinimas „elektros sistemos įrengimo darbai apėmė tik įvado įrengimą ir naujų sistemų privedimą prie elektros, o senos elektros instaliacijos sistemos demontavimas nebuvo numatytas“. R. P. išvadoje nenurodoma, ar senos elektros instaliacijos sistemos demontavimas buvo atliktas; taip pat iš šios išvados nėra aišku, ar pakeisti naujais visi kabeliai. I-ojo etapo darbų sutarties techninėje specifikacijoje buvo numatyta, kad turi būti pakeisti naujais visi elektros kabeliai ir laidai, turi būti pakeistas senas įvadinis kabelis nauju. Nė viename byloje esančiame dokumente nėra duomenų apie tai, kad rūmuose buvo pakeisti visi elektros kabeliai ir laidai.

252Kaltinamajame akte aiškiai nurodytas kiekvienas nepadarytas darbas, nepanaudota medžiaga aiškiai įvardinta, nurodyta jų vertė. Tuo tarpu teismo išvada apie tai, kad šie kaltinamiesiems inkriminuoti kaip nepadaryti darbai yra padaryti, nėra grindžiama jokiais skaičiavimais, nenurodoma jų vertė, tiesiog daroma abstrakti išvada, kad šie darbai iš esmės yra padaryti. Teismas, teigdamas, kad darbai padaryti ir medžiagos panaudotos, privalėjo kruopščiai ištirti ir nuosprendyje detaliai pasisakyti dėl kiekvieno kaltinamajame akte kaip ne atliktų nurodytų darbų, nepanaudotų medžiagų.

253II. Dėl M. P. kaltės.

254Apeliantė nurodo, kad teismas, neišsiaiškinęs visų bylai reikšmingų aplinkybių, padarė nepagrįsta išvadą, kad visi pagrindiniai statybos darbai, sąlygojantys I ir II etapo statybos remonto darbų tikslų pasiekimą, yra pasiekti, ir tai buvo vienas iš esminių motyvų priimti išteisinamąjį nuosprendį M. P. atžvilgiu.

255Nors nuosprendyje (63 lapas) nurodoma, kad liudytojas V. K. nurodė, jog hidroizoliacija neįrengta, tačiau kaip vienas iš M. P. išteisinančių argumentų nurodomas teiginys (nuosprendžio 86 lapas), kad hidroizoliacija neabejotinai įrengta. Nors hidroizoliacijos darbai yra paslėpti darbai ir teismo nuosprendyje (90 lapas) nurodoma, kad „vieninteliu kriterijumi, vertinant konkrečių darbų atlikimą bei jų apimtis, yra betarpiškas tyrimas vietoje nustatant tokio pobūdžio darbus“, teismas neaišku kokiu pagrindu daro kategorišką išvadą apie paslėptų darbų atlikimą. Pažymi, kad teismas konstatavęs, jog darbų atlikimą/neatlikimą būtina vertinti vietoje, visiškai nepateikdamas argumentų dėl jame užfiksuotų faktų apie neatliktus darbus (pvz. apie neįrengtą nuogrindą), nesiremia CPVA 2011-11-29 patikros vietoje lapu Nr. EEE/N0R2011/64, kurį be jokių pastabų pasirašė ir J. R., bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011-11-21 įsakymu Nr. Į-379 sudarytos laikinosios komisijos 2012-03-16 išvadomis Nr. RG-26.

256Visiškai nepagrįstas ir teismo nuosprendžio 86 lape nurodytas teiginys, kad I etapo darbų pirkimo sutarties techninė užduotis negali būti vertinama vienareikšmiškai nustatant rangovo atliekamų darbų apimtis. Šis teismo teiginys perkeltas iš specialisto R. P. konsultacinės išvados. Šis specialistas nėra Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ekspertas. Tuo tarpu aptariamos pirkimo sutarties vykdymą reglamentuoja būtent Viešųjų pirkimų įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 18 str. 8 d., pirkimo sutarties nuostatos jos vykdymo metu negali būti keičiamos be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Kaip nurodoma nuosprendyje, techninė užduotis yra sudėtinė pirkimo sutarties dalis. Todėl vykdant sutartį, privalu ja griežtai vadovautis. Taigi, priešingai nei teigiama skundžiamame teismo nuosprendyje, norint nustatyti, ar atlikti visi I etapo darbų pirkimo sutartyje numatyti darbai, privalu vadovautis technine užduotimi. Teismas neanalizavo ir nevertino šioje techninėje užduotyje numatytų darbų, nelygino jų su faktiškai atliktais, todėl nuosprendžio išvada apie visų darbų atlikimą yra nepagrįsta ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

257Teismui neišsiaiškinus ir neįvertinus visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, buvo netinkamai J. R. ir P. P. atžvilgiu pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir šie asmenys nepagrįstai išteisinti dalyje dėl 451.593 litų Norvegijos Karalystės finansinio mechanizmo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų įgijimo kito asmens - Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos naudai. Kaltinamuosius nepagrįstai išteisinus šioje dalyje, CPVA ieškinys nepagrįstai paliktas nenagrinėtu.

258Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą patenkinti pilnai, civilinio ieškovo skundą patenkinti dalyje dėl išteisintųjų pripažinimo kaltais.

259Išteisintieji J. R. ir M. P. bei jų gynėjos advokatės R. A. K. ir I. B. prašė apeliacinius skundus netenkinti, nuosprendį palikti nepakeistą.

260Apeliaciniai skundai netenkinami.

261Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje surinktus ir teisme ištirtus bei patikrintus įrodymus, dar kartą įvertinusi byloje surinktus įrodymus atskirai bei jų visumą, sprendžia, kad byloje nepakanka BPK nustatyta tvarka surinktų, patikimų įrodymų, leidžiančių teismui daryti vienareikšmę išvadą dėl J. R. ir M. P. dalyvavimo jiems inkriminuotose veikose. Apeliantų apeliaciniuose skunduose išdėstyti argumentai nepaneigia apylinkės teismo išvadų ir negali būti pagrindas naikinti skundžiamą išteisinamąjį nuosprendį.

262Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad prokuroras ir civilinio ieškovo atstovas apeliacinius skundus dėl išteisinimo pagal BK 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d. grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, byloje pateiktus apeliacinius skundus nagrinėja kartu.

263Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 182 str. 2 d. pagrįstumo.

264Iš apeliacinių skundų turinio matyti, kad prokuroras ir civilinio ieškovo atstovas nesutinka su apylinkės teismo išvadomis vertinant bylos įrodymus, darant išvadas dėl išteisintųjų J. R. ir M. P. veikos pagal BK 182 str. 2 d.; apeliantų teigimu, skundžiamu nuosprendžiu J. R. ir M. P. be pagrindo išteisinti pagal BK 182 str. 2 d.

265Nagrinėjamu atveju J. R. ir M. P. greta kitų nusikalstamų veikų buvo kaltinami pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, t.y. dėl to, kad apgaule kitų naudai įgijo projekto lėšas.

266Sukčiavimas yra nusikaltimas nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams (BK 182 str.). Sukčiavimas –svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas apgaule, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas. Sukčiavimo nusikaltimo pasekmė – neteisėtai be jokio teisinio pagrindo įgyjamas turtas, nepaliekant turto savininkui tolygaus piniginio ar turtinio ekvivalento, ar teisė į jį. Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdinanti pavojinga veika gali pasireikšti įvairiais veiksmais, tačiau visais atvejais yra susijusi su apgaulės panaudojimu. Apgaulė yra esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų nusikaltimų ir civilinės teisės pažeidimų bei darantis jį neteisėtą. Pažymėtina, kad apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto ar turtinės teisės į jį įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo būdas. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo, asmens, kurio žinioje yra turtas, ar asmens, turinčio teisę priimti privalomus vykdyti sprendimus, suklaidinimas dėl kaltininko asmenybės, turtinės padėties, turimos tariamos teisės į turtą, taip pat dėl teisės disponuoti turtu ar jo ketinimų, ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui arba konstatuoti tokią teisę (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai byloje turi nustatyti apgaulės faktą.

267Pažymėtina, jog nusikaltimas yra baigtas, kai dėl panaudotos apgaulės suklaidintas nukentėjusysis netenka turto ar teisės į turtą, negaudamas už jį tolygaus ekvivalento, o kaltininkas jį neteisėtai užvaldo, paverčia savo ar kitų trečiųjų asmenų nuosavybe.

268Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui nepakanka apgaulės nustatymo bei turto užvaldymo fakto, nepaliekant nukentėjusiajam tolygaus užvaldytam turtui piniginio ar daiktinio ekvivalento. Ne mažiau svarbūs nusikaltimo subjektyvieji požymiai, visų pirma kaltė, pasireiškianti tyčia. Kaltininkas suvokia, kad darydamas veiksmą panaudoja apgaulę ir taip suklaidina turto savininką ar teisėtą valdytoją, numato, kad neteisėtai sau ar kitiems asmenims įgis svetimą turtą ir turto savininkui ar valdytojui padarys turtinės žalos, ir tokių padarinių nori (siekia). Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Jau veikos padarymo metu asmens tyčia turi būti nukreipta neteisėtai užvaldyti turtą ar įgyti teisę į jį, padarant turto savininkui turtinę žalą. Todėl ne mažiau svarbu byloje nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir kaltininko sukčiavimo objektyvių požymių suvokimą. Susiformavusią kaltininko tyčią apgaule užvaldyti svetimą turtą, jo ketinimus turi patvirtinti bylos medžiaga (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-535/2011, 2K-454/2012, 2K-589-696-2015).

269Pirmosios instancijos teismas J. R. dėl sukčiavimo išteisino, konstatavęs, kad nei kaltinamajame akte, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo nurodyti jokie konkretūs J. R. veiksmai, kurių pasekoje Paramos gavėjas būtų įgijęs turtinę naudą; nepateikti jokie įrodymai, kuo tokios naudos įgijimas pasireiškė, kokia yra ta gauta nauda, kokiu būdu praturtėjo LBKS, kaip ir kokiomis aplinkybėmis ji būtų turėjusi realią galimybę jos naudai neva įgytu turtu naudotis ar juo disponuoti; nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad turtas būtų perėjęs Paramos gavėjui nuosavybės teise. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pateikė motyvuotas išvadas dėl J. R. išteisinimo pagal BK 182 str. 2 d. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Trakų Vokės dvaro rūmai nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos buvo Lietuvos Respublikos nuosavybė, o projektą įgyvendinus, nuo 2011-11-04 nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, šią aplinkybę patvirtina 2011-06-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.730 bei 2011-11-04 priėmimo-perdavimo aktas.

270Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl M. P. inkriminuotos nusikaltimo pagal BK 182 str. 2 d., pažymėjo, jog esminiai 2012-01-30 ekspertizės akto trūkumai niekaip nepagrindžia kaltinamojo M. P. kaltės; pastarojo kaltės neįrodo statybos darbų žurnalo bei atliktų darbų aktų turinio neatitikimai, kadangi remiantis liudytojų parodymais galima daryti išvadą, jog statybos darbų žurnale yra fiksuojami tik esminiai, stambiausi darbai, todėl atliktų darbų aktai paprastai neatitinka statybos darbų žurnalo turinio. Išteisinamajame nuosprendyje konstatuota, kad vieninteliu kriterijumi vertinant konkrečių darbų atlikimą bei jų apimtis yra betarpiškas tyrimas vietoje nustatant tokio pobūdžio faktus, o byloje esančių duomenų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad 2009-04-10 rangos sutartyje bei jos prieduose nurodyti darbai buvo atlikti ir numatyti statybos darbų tikslai buvo pasiekti; 2011-04-04 rangos sutartyje bei jos prieduose nurodyti darbai buvo atlikti pilna apimtimi, o lėšos už atliktus darbus buvo išmokėtos kompetentingų valstybinių institucijų atliktų patikrų bei LBKS pateiktų mokėjimo prašymų pagrindu.

271Civilinio ieškovo apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai aplinkybę, kad paramos lėšomis remontuoti Trakų Vokės dvaro rūmai nepriklausė ir nepriklauso paramos gavėjo nuosavybei, traktavo kaip vieną esminių paneigiančių J. R. inkriminuotą sukčiavimą, nes 451.593 Lt pervedimas už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas į paramos gavėjo sąskaitą yra pakankamas įrodymas, kad dėl J. R. kaltės paramos gavėjas gavo turtinę naudą. Su šiuo argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Pažymėtina, jog nagrinėjant bylą nepasitvirtino J. R. veika, kuria jis apgaule būtų įgijęs turtinę naudą, pasireiškusią projekto lėšų, skirtų rūmų remonto ir pritaikymo visuomenės reikmėms, pasisavinimu. Kaip minėta, Trakų Vokės dvaro rūmai neperėjo nei LBKS, nei J. R. ar su juo susijusių trečiųjų asmenų nuosavybėn, o kaltinimas neįrodinėjo, kaip J. R. užvaldė projekto lėšas bei kuo pasireiškė naudos jam gavimas. Byloje niekur nekonstatuota, jog pinigai, skirti Trakų Vokės dvaro rūmų remontui, buvo pasisavinti, nieko nesukuriant. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos, veiksmai, siekiant rūmų remonto ir pritaikymo visuomenės reikmėms, buvo vykdomi: remontuotos patalpos, sumontuota vėdinimo, šildymo įranga, atlikti elektros darbai, pirktos medžiagos remontui. Pagal projektą pervestos LBKS lėšos buvo panaudotos siekiant suremontuoti rūmus ir pritaikyti pastatą visuomenės reikmėms; pastatas po remonto ir šiuo metu yra eksploatuojamas. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad J. R. dalyvavo projekte siekdamas apgauti projekto prižiūrėtojus ir pasisavinti paramos lėšas, nieko nesukurdamas.

272Sutiktina ir su ta apylinkės teismo išvada, kad projekto lėšos dėl rūmų remonto ir pritaikymo visuomenės reikmėms buvo investuotos į Lietuvos valstybės valdomą turtą ir tai vertintina kaip esamo valstybės turto pagerinimas, kuris yra neatskiriama nekilnojamojo turto dalis.

273Atkreiptinas dėmesys, kad tiek J. R., tiek M. P. kaltei dėl inkriminuoto sukčiavimą pagrįsti turėjo būti pateikti konkretūs, leistini įrodymai, vienok, kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinimas pateikė G. L. ekspertizės aktą, kuris kelia pagrįstų abejonių dėl jame užfiksuotų duomenų objektyvumo bei duomenų atitikties faktinėms aplinkybėms. Pažymėtina, jog sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių nėra galimybės pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Nagrinėjamu atveju G. L. ekspertizės akto trūkumų pašalinti nėra galimybės, nes reikalinga retrospektyvi ekspertizė, kurios atlikti nėra galimybės dėl pastato eksploatavimo po remonto pakankamai ilgą laiko tarpą.

274Nesutiktina su prokuroro argumentu, jog ekspertizės aktą galima traktuoti ir kaip specialisto išvadą, ir šis dokumentas patvirtina J. R. ir M. P. inkriminuotą veiką pagal BK 182 str. 2 d. Apylinkės teismas ekspertės G. L. išvadą vertino tik kaip konsultacinę specialisto išvadą, nes ji pateikta bylos baigtimi suinteresuoto asmens – CPVA, kuri kaip kontroliuojanti institucija, yra tiesiogiai atsakinga už fondų lėšomis finansuojamų darbų eigos kontrolę bei pagrįstą lėšų už atliktus darbus išmokėjimą – darbuotojo, gavusio iš šios valstybinės institucijos atlygį už savo atliktą darbą. Pažymėtina, jog išteisintieji pabrėžė, kad dėl šių priežasčių ekspertizės akto duomenys yra neobjektyvūs, be to patys pateikė nepriklausomo specialisto išvadas dėl darbų atlikimo. Rungimosi principas, įtvirtintas BPK 7 straipsnyje, reiškia, jog kaltinimo ir gynybos šalys bylų nagrinėjimo teisme metu turi lygias teises teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, pateikti prašymus, ginčyti kitos šalies argumentus ir pareikšti savo nuomonę visais klausimais, kylančiais nagrinėjant bylą ir turinčiais reikšmės jos teisingam išsprendimui. Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo metu nebuvo suformuluota užduotis ekspertui pateikti išvadą dėl darbų (ne)atlikimo, o teisminio nagrinėjimo metu atlikti retrospektyvią ekspertizę nėra galimybių, nes pastatas yra perduotas kitų asmenų valdymui ir yra naudojamas. Taigi, ekspertės G. L. surašyto tyrimo akto negalima vertinti nei kaip ekspertizės akto, nei kaip specialisto išvados BPK 88 ir 90 straipsnių prasme. Įvertinusi visas nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija ekspertės G. L. surašytą ekspertizės aktą kitų įrodymų kontekste vertintina kaip konsultacinę specialisto išvadą.

275Kita vertus, ekspertės G. L. konsultacinė išvada pagrįstai apylinkės teismo buvo vertinta kritiškai ir dėl to, kad lokalinė sąmata, kuri kartu yra ir ekspertizės neatsiejama dalis, yra sudaryta sąmatininko T. M., kuris, kaip patvirtino pati ekspertė G. L., su eksperte yra susijęs giminystės ryšiais (pusbrolis) ir nėra kvalifikuotas sąmatininkas (byloje nepateikti jokie reikiamą jo kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys įrodymai). Šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą abejoti G. L. pasirašytos konsultacinės išvados aktu, kuriuo grindžiamas kaltinimas, tą teisingai skundžiamame nuosprendyje pažymėjo ir apylinkės teismas.

276Nors prokuroro apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog ekspertizės aktas neprieštarauja specialisto R. P. išvadai, nes darbai rūmuose buvo tęsiami ir 2012 metais, todėl jų gali būti užfiksuota daugiau, nei ekspertizės akte, tačiau, pažymėtina, specialisto R. P. išvadą apie atliktus darbus patvirtina antstolės D. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (21 t., b.l.164-168;169;170;171) bei liudytojų parodymai: liudytojo G. S. (techninio prižiūrėtojo), liudytojo S. T. (vykdė ventiliacijos sistemų montavimo darbus), liudytojo V. Ž. (atliko šildymo sistemos, santechnikos montavimo darbus), liudytojo M. S. (atliko santechnikos, pamatų atkasimo darbus, vedė šildymo vamzdžius) parodymai. Šie liudytojai patvirtino, kad darbai buvo atlikti iki 2012 metų. Be to, kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, ekspertizės išvadas paneigia liudytojo D. J. parodymai apie atliekamus šildymo ir kanalizacijos darbus, vamzdynų tiesimą, pamatų hidroizoliacijos darbus, liudytojo R. B. parodymai apie šildymo sistemos įrengimą, radiatorių kabinimą, pamatų atkasimą, jų plovimą, liudytojo V. K. parodymai dėl vėdinimo sistemos darbų atlikimo, liudytojų A. S., D. P. parodymai, kad jos nepastebėjusios, jog darbai būtų neatliekami ar atliekami nekokybiškai. Patys išteisintieji apklausiami neneigė ir parodė, jog buvo šalinami atliktų darbų trūkumai, todėl, tai, kad 2012 metais dar buvo atliekami trūkumų šalinimo darbai, nepaneigia fakto, jog iki 2012 metų buvo atlikti numatyti abiejų etapų viešojo pirkimo darbai pagal Statybos rangos sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D, sudarytas tarp Rangovo ir Paramos gavėjo. Pats prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, jog specialisto konsultacinė išvada nepaneigia ekspertės nustatytų darbų trūkumų, taigi, darytina išvada, jog pats prokuroras pripažįsta, kad patys remonto darbai objekte, kaip tokie, buvo atlikti iki 2012 metų, o 2012 metais buvo šalinami minėtų atliktų remonto darbų trūkumai. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, atliktų remonto darbų trūkumų šalinimas laikytinas įprastine statybos (remonto) darbų sektoriaus praktika.

277Prokuroro ir civilinio ieškovo apeliaciniai skundai grindžiamas argumentais, kad objekte nepadaryta nuogrinda, neįrengti drenažo vamzdynai, tačiau lėšos pagal dokumentus gautos ir tai lemia inkriminuotų veikų buvimą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais argumentais – išteisintieji dar 2009-06-02 (t. 16, b. l. 31) rašytiniu susitarimu patvirtino, kad nuogrinda ir drenažas nebus įrenginėjami, kaip netikslingi; teisiamojo posėdžio metu parodė, jog šios lėšos buvo panaudotos kitiems darbams apmokėti. Iš minėto 2009-06-02 susitarimo (t. 16, b. l. 31) matyti, jog J. R., atstovavęs užsakovą, ir M. P., atstovavęs rangovą, susitarė, kad atsižvelgiant į geologinių tyrimų išvadose konstatuotą faktą, kad gruntiniai vandenys pastato zonoje yra giliai ir įtakos pastatui neturi, sprendė, kad lėšos skirtos neefektyviems drenažo sistemos įrengimo darbams bus skirtos vėdinimo sistemų pagerinimo darbams apmokėti. Susitarimo turinį patvirtina 2008-07-10 Trakų Vokės dvaro sodybos pagrindinių rūmų sienų ir perdangos tyrimo aktas, pasirašytas A. S., I. I. ir V. V. (inžinierius geologas), kuriame konstatuota, kad gruntinis vanduo iki 5,0 m gylio nesutiktas. Be to, nepaneigti išteisintojo M. P. parodymai, kad drenažo darbai buvo pakeisti kitais darbais, o būtent įrengiant penkias vėdinimo sistemas, taip pat įrengiant vėdinimo kameras su vandens šildymo kaloriferiais, padidinant šilumos mazgo galingumą. Pažymėtina, jog konsultacinę išvadą pateikusi liudytoja G. L. teismo posėdžio metu pripažino, jog apžiūrėjo tik tuos neatliktus darbus, kurie buvo nurodyti CPVA (21 t., b.l.86). Taigi, darytina išvada, jog liudytoja G. L. nevertino darbų, nenurodytų CPVA, t.y. vėdinimo kamerų su vandens šildymo kaloriferiais įrengimo darbų, šilumos mazgo galingumo padidinimo darbų, kuriuos išteisintieji nurodė esant atliktus drenažo darbų sąskaita. Dėl šių aplinkybių atmestinas ir civilinio ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra jokių duomenų, kad sutarties kaina buvo sumažinta neįrengtos nuogrindos verte, nes toks sutarties kainos sumažinimas objektyviai nebuvo būtinas.

278Nors civilinio ieškovo apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje esančiame CPVA 2011-11-29 patikros vietoje lape Nr. EEE/N0R2011/64 2 punkte „patikros eiga ir išvados“ nurodyta, kad nuogrinda neįrengta, o šį patikros lapą be jokių pastabų pasirašė ir J. R., tačiau šis argumentas neįrodo J. R. inkriminuotos veikos pagal BK 182 str. 2 d., priešingai patvirtina, jog išteisintasis J. R. neslėpė aplinkybės, jog nuogrinda neįrengta, be kita ko pateikė minėtą 2009-06-02 susitarimą dėl nuogrindos ir drenažo darbų pakeitimo kitais darbais.

279Atmestinas civilinio ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad visiškai nepagrįstas teismo argumentas, kad I etapo darbų pirkimo sutarties techninė užduotis negali būti vertinama vienareikšmiškai nustatant rangovo atliekamų darbų apimtis. Pažymėtina, jog nors pagal techninę specifikaciją (11 t., b.l.86-89) buvo numatyti drenažo darbai su nuogrinda, tačiau, kaip jau minėta, remonto darbų atlikimo metu buvo nustatyta, kad drenažo sistemos įrengimo darbai neefektyvūs ir jiems skirtos lėšos bus skirtos vėdinimo sistemų pagerinimo darbams apmokėti. Todėl vien šis nukrypimas nuo techninės specifikacijos neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal BK 182 str. 2 d.

280Apeliaciniuose skunduose nurodoma, kad neatlikti ir kiti darbai – nesumontuotas radiatorius, nesudėti oro skirstytuvai ir difuzoriai, nepakloti stiklo vatos dembliai pastogėje, nesumontuoti elektros automatiniai jungikliai ir lizdai el.lizdams, neišskastos tranšėjos rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus, užkasant, neatlikti dalies parketo klojimo darbai. Tačiau kaip jau konstatuota, šių darbų neatlikimo faktą kaltinimas iš esmės grindžia jau aptartu G. L. konsultacinės išvados aktu, kurį, kaip minėta, paneigia specialisto R. P. išvada apie atliktus darbus, antstolės D. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, liudytojų G. S., S. T., V. Ž., M. S., D. J., R. B., V. K., A. S., D. P. parodymai, kurie yra nuoseklūs; šie liudytojai betarpiškai susiję su rūmų remonto darbų atlikimu, be to nenustatyta, kad būtų suinteresuoti bylos baigtimi. Pirmosios instancijos teismas liudytojos A. S. parodymus dėl neatliktų darbų vertino kaip asmeninės nuomonės išreiškimą, o R. B. parodymus vertino kritiškai dėl jo asmeninio priešiškumo J. R.. Įvertinus šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais, todėl darytina išvada, jog liudytojų G. S., S. T., V. Ž., M. S., D. J., R. B., V. K., A. S., D. P. parodymai nėra paneigti ir objektyviai atspindi rūmų remonto darbų atlikimą.

281Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, visų projekte dalyvavusių asmenų atsakomybės ir kompetencijos ribų aprašymai yra pateikti ir byloje esančioje atestuotos vidaus auditorės J. M. 2012-04-30 ,,Valdymo audito ataskaitoje“, kurioje taip pat konstatuota, kad J. R. pasirašė baigiamuosius darbų atlikimo aktus, atsižvelgdamas į techninės priežiūros rekomendacijas, bei į tai, kad nei koordinatorius, nei techniniai prižiūrėtojai nepateikė įrodymų ar pastabų, kad darbai atlikti nekokybiškai ar visai neatlikti. Be to, kaip teisingai iš liudytojo K. I. parodymų bei kitos bylos medžiagos nustatė pirmosios instancijos teismas, projekto darbų priežiūra buvo patikėta tuometinio LBKS vado K. I. įsakymais sudarytoms projekto priežiūros grupei-stebėtojų tarybai (vadovas V. V.-O., nariai V. V., D. B., T. B.) ir projekto valdymo (administravimo) grupei (grupės nariai – R. B., J. R., A. B.). Taigi, nustatyta, jog buvo vykdoma rūmų remonto darbų priežiūra; J. R. veikė savo kompetencijos ribose; byloje nėra įrodymų, kad priežiūrą vykdę asmenys iki darbų pabaigos būtų raštu konstatavę konkrečių darbų neatlikimo faktą, byloje yra tik duomenys, kad kai kurie darbai atlikti galimai nekokybiškai; todėl nėra pagrindo išvadai, jog išteisintasis J. R. padarė veiką, numatytą BK 182 str. 2 d. t.y. apgaule pasisavino projekto lėšas.

282M. P. inkriminuota veika pagal BK 182 str. 2 d. taip pat nepasitvirtino, nes šioje nutartyje jau konstatuota, kad rūmų remonto darbai buvo atliekami, pagal projektą LBKS lėšos buvo panaudotos siekiant suremontuoti rūmus ir pritaikyti pastatą visuomenės reikmėms; pastatas yra eksploatuojamas; G. L. konsultacinės išvados akto išvados, kaip minėta, yra paneigtos specialisto R. P. išvada apie atliktus darbus, antstolės D. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, liudytojų G. S., S. T., V. Ž., M. S., D. J., R. B., V. K., A. S., D. P. parodymais. Taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad išteisintasis M. P. dalyvavo projekte siekdamas pasisavinti pervestos 837 797 Lt paramos lėšas, nieko nesukurdamas. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, kad teismų sistemos Liteko duomenimis, UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ yra iškelta bankroto byla, tačiau nėra duomenų, kad būtų kreiptasi dėl tyčinio bankroto, kas taip pat leistų spręsti apie M. P. siekį sukčiauti – neatlikus realių remonto darbų užvaldyti projekto lėšas ir likviduoti įmonę. Taigi išteisintojo M. P. vadovaujama UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ vykdė įprastą ūkinę veiklą. Byloje nėra kitų įrodymų, kurie patvirtintų M. P. kaltę. Ta aplinkybė, kad darbai buvo atlikti su trūkumais, kurie buvo šalinami 2012 metais po projekto lėšų panaudojimo, pati savaime neįrodo sukčiavimo, siekiant pasisavinti projekto lėšas, fakto. Remonto darbų trūkumų buvimo faktas be apgaulės elementų, nesant nukentėjusiojo (šiuo atveju valstybės) suklaidinimo, apsunkinančio nukentėjusiojo interesų gynybą civilinio proceso tvarka, yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla. Nustačius, kad atlikti darbai buvo su trūkumais, tačiau nesant nustatytos apgaulės, kyla civilinė, bet ne baudžiamoji, atsakomybė.

283Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, jog tiek J. R., tiek M. P. veiksmuose tiesioginės tyčios nenustatyta. Šiame kontekste, sprendžiant J. R., M. P. kaltės klausimą, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia. Tam, kad kvalifikuoti nusikalstamą veiką pagal BK 182 str. 2 d., turi būti visi šios nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nesant bent vieno iš jų, baudžiamoji atsakomybė – negalima.

284Be to, pats prokuroras apeliacinį skundą grindžia prielaidomis, nurodant, kad remonto darbai neatlikti arba atlikti nekokybiškai, kas taip pat kelia pagrįstas abejones dėl išteisintiesiems inkriminuoto kaltinimo pasisavinus projekto lėšas pagrįstumo. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-532/2012, 2K-619/2012, 2K-232/2014, 2K-7-173/2014, 2K-440-976/2015). Be to, duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-24/2014, 2K-7-173/2014, 2K-98-895/2015).

285Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, jog J. R. ir M. P. veiksmuose nenustatyta visų būtinų nusikalstamos veikos, numatytos kaltės pagal BK 182 str. 2 d., požymių.

286Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį pagrįstumo.

287Apylinkės teismas išteisino J. R. ir M. P. kaip nepadariusius veikos pagal BK 300 straipsnio 3 dalį.

288Dėl M. P. pareikšto kaltinimo suklastojus darbų priėmimo – perdavimo aktus prokuroro apeliacinis skundas grindžiamas tais argumentais, jog pirmosios instancijos teismas sumenkino statybos darbų žurnalo reikšmę nurodydamas, kad jame atspindima esminė informacija, o aktuose konkreti, tačiau tokia išvada nepagrįsta bylos duomenų visuma. Tačiau kaip matyti iš suformuotos kasacinio teismo praktikos dėl darbų žurnalo ir darbų priėmimo-perdavimo aktų santykio, jų įrodomosios reikšmės, pagrindinis atliktus darbus fiksuojantis dokumentas yra darbų priėmimo-perdavimo aktai. Pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kurio esmė – užsakovo patvirtinimas (su išlygomis ar be jų), kad jis darbą priėmė, ir atitinkamas rangovo patvirtinimas, kad jis darbus pridavė. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas rangos sutarties vykdymo dokumentas, abiejų sutarties šalių pasirašomas dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs sumokėjimas rangovui už atliktus darbus. Šis aktas yra įrodymų šaltinis, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, taip pat fiksuojama užsakovo valia priimti atliktų darbų rezultatą su išlygomis ar be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011; 2015 m. gruodžio 16 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-672-313/2015 ).

289Kita vertus, liudytojas A. K. parodė, jog į statybos darbų žurnalą įrašomi tik stambūs darbai, iš liudytojo G. S. parodymų matyti, jog buvo etapų, kuomet statybos darbų žurnalo statybose apskritai nebuvo, atliktų darbų aktus šis liudytojas pasirašydavo viską apmatavęs. Dėl šių aplinkybių, statybų darbų žurnalo turinio negalima vertinti, kaip vienareikšmiškai patvirtinantį išteisintųjų neteisėtą veiką.

290Įvertinęs tiek atliktų darbų aktų, tiek statybos darbų žurnalo turinį, atsižvelgęs į jau aptartus šioje nutartyje įrodymus – specialisto R. P. išvadą apie atliktus darbus, antstolės D. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, liudytojų G. S., S. T., V. Ž., M. S., D. J., R. B., V. K., A. S., D. P. parodymus – apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nėra pateikta neginčytinų įrodymų, kad 2009-04-10 ir 2011-04-04 rangos sutartyse bei jų prieduose nurodyti darbai nebuvo atlikti ir numatyti statybos darbų tikslai nebuvo pasiekti. Darytina išvada, jog nepasitvirtino kaltinimas tiek J. R., tiek M. P. dėl atliktų darbų aktų suklastojimo. Todėl ir prokuroro apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, kad M. P. kompiuteryje buvo rasta dalis konkrečių aktų ruošinių, šiuo atveju neįrodo M. P. kaltės pagal BK 300 str. 3 d.

291Prokuroras apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad atsiskaitymas su rangovu buvo imituotas, o ne realus, tik iš dalies panaudojus mažesnę dalį skolintų lėšų, jomis per keletą kartų pakartotinai atlikus mokėjimus, imituojant pilną atsiskaitymą. Šie apeliacinio skundo argumentai atmestini, atsižvelgus į tą aplinkybę, kad 2015-03-09 Specialisto išvadoje dėl lėšų panaudojimo vykdant projektą „Trakų Vokės dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas siekiant išsaugoti pastatą ir pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms“ konstatuota, jog deklaruojamos išlaidos pagrįstos tinkamais apmokėjimą įrodančiais dokumentais, kaip to reikalauja projekto sutartis, projekto vykdymą reglamentuojantys teisės aktai ir taisyklės, kurie nedraudžia projekto išlaidas apmokėti iš skolintų lėšų; piniginių lėšų pervedimas iš vieno IP adreso elektroninės bankininkystės pagalba buhalterinės finansinės operacijos nedaro neteisėta (22 t., b.l.1-7). Nors, prokuroro teigimu, visi LBKS pavedimai apmokant rangovui už darbus fiktyvūs, operacijų visumos tikslas – atsiskaitymo visumoje imitavimas, todėl visais pavedimais veikta apgaule, tačiau byloje nėra įrodymų, kad rangovas UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ kaltinamajame akte nurodytu laiku, t.y. 2011-04-27, neturėdamas tam jokio pagrindo, pervedė lėšas įmonei „Dema partneriai“, kuri atsiskaitymui už remonto darbus buvo suteikusi paskolą LBKS.

292Be to, piniginių lėšų pervedimas iš vieno IP adreso elektroninės bankininkystės pagalba pats savaime niekaip neįrodo išteisintųjų J. R. ir M. P. nusikalstamų veiksmų pagal BK 300 straipsnio 3 dalį. Už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla, nes galiojantys įstatymai, reglamentuojantys elektroninę bankininkystę, nenustato draudimo pervesti lėšas iš vieno ir to paties IP adreso.

293Dėl skolintų lėšų – pažymėtina, jog Finansų ministro įsakyme Nr.1K-239 (2006-06-28) „Dėl projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ nėra nuostatos, draudžiančios paramos gavėjui skolintis lėšas projekto įgyvendinimui. Be to, pagal LR CK 6.870 straipsnio 1 dalies nuostatą paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.870 str. 3 d. numatyta, jog paskolos gavėjas tampa jam perduotų daiktų (pinigų) savininku. Todėl ta aplinkybė, kad paramos gavėjas LBKS skolinosi pinigus projekto įgyvendinimui iš UAB „Dema partneriai“, Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos, fizinio asmens M. S., nesudaro pagrindo spręsti, kad buvo padaryta veika, numatyta BK 300 str. 3 d. Be to, kaip teisingai pažymėjo skundžiamame nuosprendyje apylinkės teismas, pasiskolintos lėšos buvo apskaitomos LBKS balanse, neslepiamos, jų tikslinė panaudojimo paskirtis nurodyta prašymuose paskolinti lėšas.

294Įvertinusi prokuroro apeliacinio skundo argumentus bei byloje esančius aptartus rašytinius įrodymus, Specialisto išvadą, liudytojų parodymus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo paneigti apylinkės teismo padarytą išvadą, jog J. R. ir M. P. veikoje kaltė nėra įrodyta, todėl pagal BK 300 str. 3 d. jie išteisinti pagrįstai.

295Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 187 straipsnio 2 dalį pagrįstumo.

296Svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas tyčia kvalifikuojamas pagal BK 187 straipsnio 2 dalį nustačius, kad kaltininkas tai padarė visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino ar sugadino didelės vertės svetimą turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes.

297Skundžiamame nuosprendyje apylinkės teismas sprendė, kad apskritai nebuvo BK 187 str. 2 d. numatytos veikos dalyko – rūmų tinkuotos rūsio sienos, juostiniai, akmenų, plytų mūro pamatai ir kiti dalykai akivaizdžiai neatitinka didelės kultūrinės, istorinės ar mokslinės reikšmės vertybės kriterijaus, nes jos nėra įtrauktos į valstybinį registrą kaip rūmų vertingosios savybės.

298Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su prokuroro apeliacinio skundo argumentu, kad pagal Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinio tipinio apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152, 10 punktą yra saugomos visos vertingos statinio dalys bei elementai ir teritorija, todėl yra saugomi ir rūmų pamatai, rūsio, pirmojo ir antrojo aukštų sienos; sijinės, medinės perdangos, dėl kurių sugadinimo yra pareikštas kaltinimas J. R. ir M. P..

299Kita vertus, iš liudytojų K. K. I., A. S., M. S. parodymų matyti, jog pelėsis ir druskos ant rūmų pamatų ir sienų jau buvo ir iki remonto (20 t., b.l.174-176;187-188; 21 t. b.l.12-13). Be to, iš techninėje specifikacijoje užfiksuotų duomenų matyti, jog dar iki pradedant remonto darbus nurodyta, jog drėksta sienos ir pamatai (7 t., b.l.92-95). Iš byloje esančio 2006-03-14 defektinio akto matyti, kad VšĮ „Dvarų kultūros centras“ direktoriui dar 2006 m., t.y. prieš kelis metus iki remonto darbų atlikimo, buvo pateiktas UAB „LEOPOLIS“ pasiūlymas sausinti rūmų sienas elektrofizikiniu „Wigopol“ metodu ir šiame pasiūlyme nurodyta, jog po rūmų apžiūros užfiksuota, jog rūmų išorinės ir vidinės sienos pažeistos drėgmės ir druskų (21 t., b.l.162-163). Kultūros paveldo centro 1999-07-23 sudarytame Statinio (rūmų) apraše nurodyta, kad pastato ir interjero būklė patenkinama, ją įtakoja bloga stogo dangos būklė, taip pat žiemos metu neapšildoma dalis rūmų patalpų (12 t., b.l.10-11).

300Kad konkrečios rūsio ir pamatų drėkimo, druskų ir pelėsių atsiradimo priežastys nebuvo ir nėra nustatytos objektyviai patvirtina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2012-10-30 reikalavimas Nr.RV-92 „Dėl Trakų Vokės dvaro rūmų išsaugojimo užtikrinimo“, kuriuo skundžiamą nuosprendį grindė apylinkės teismas (21 t., b.l.160-161). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog ir iki remonto darbų atlikimo rūmų sienos buvo pažeistos drėgmės ir druskų, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kokia žala rūmams dėl to buvo padaryta, taip pat nėra pateikta specialistų išvadų, ar pelėsių, druskų sankaupų, mikrobiologinių kenkėjų ar dumblių kolonijų atsiradimą po remonto nesąlygojo ankstesni minėti pastato sienų pažeidimai, atsiradę nuo drėgmės ir druskų; t.y. byloje nėra konkrečių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, kokie rūmų pastato pažeidimai atsirado kaip remonto darbų išdava, kokie būtini remonto darbai, turėję pašalinti drėgmės, pelėsio ir druskų kaupimosi priežastis, buvo neatlikti, o retrospektyvios ekspertizės, kaip minėta šioje nutartyje, dėl pastato eksploatavimo po remonto pakankamai ilgą laiko tarpą atlikti nėra galimybės.

301Todėl apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje pagrįstai konstatavo, jog nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp J. R. ir M. P. ir inkriminuojamų tyčinių veiksmų ir atsiradusio pelėsio, druskų sankaupų, mikrobiologinių kenkėjų, dumblių kolonijų, nes byloje nėra įrodymų, objektyviai patvirtinančių, kad konkretūs J. R. ir M. P. veiksmai ar neveikimas sąlygojo konkrečios pasekmės atsiradimą, t.y. pelėsių, druskų sankaupų, mikrobiologinių kenkėjų ar dumblių kolonijų atsiradimą. Šiuo atveju nepakanka duomenų J. R. ir M. P. kaltei dėl nusikaltimo, numatyto BK 187 str. 2 d. pagrįsti, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamu nuosprendžiu J. R. ir M. P. buvo pagrįstai išteisinti, kaip nepadarę minėtos veikos.

302Buvo vykdomi darbai, kuriems taikomi ypatingi reikalavimai ir skirtas griežtai reglamentuotas finansavimas. Visi projekto pakeitimai turėjo būti derinami su atitinkamomis institucijomis įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Tam tikslui Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-239 patvirtintos Projektų, finansuojamų pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą ir (arba) Norvegijos finansinį mechanizmą, administravimo ir finansavimo taisyklės. Poįstatyminiu aktu nustatyta finansavimo tvarka, planinės ir neplaninės patikros vietoje. Atliekant patikras, pažeidimų, dėl kurių galėjo būti nutrauktas finansavimas ar taikytos kitos sankcijos, nustatyta nebuvo. Nagrinėjant apeliacinę bylą paaiškėjo, kad Teismo ekspertizių centras statybų ekspertizių neatlieka, neturi šios srities specialisto, be to, ekspertai negali nustatyti, kokie darbai buvo atlikti vėliau, negu jų atlikimas surašytas atitinkamuose dokumentuose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir Aukščiausiasis teismas ne kartą pasisakė, kad baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė poveikio priemonė. Nustačius pažeidimus, taikoma civilinė, administracinė, drausminė atsakomybė, imamasi priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti, padarytai žalai atlyginti, jeigu ji yra padaryta.

303Apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, skundžiamame nuosprendyje pateikė išsamią bylos įrodymų analizę bei vertinimą, apylinkės teismo padarytos išvados nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nėra paneigtos, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis pripažįstamas teisingu, o apeliaciniai skundai atmetami.

304Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

305Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro ir civilinio ieškovo VšĮ Centrinės projektų valdybos agentūros apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. J. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 187 str. 2... 4. M. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 182 str. 2 d., 187 str. 2... 5. Pareikšti civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėtais.... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. J. R. buvo kaltinamas tuo, kad pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus bei... 8. J. R., būdamas Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įgaliotu... 9. 2008-09-10 Asociacijos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado įsakymu... 10. 2009-04-10 pasirašė I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D tarp... 11. 2011-04-04 pasirašė II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D tarp... 12. M. P. į Rangovo atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio, gegužės,... 13. 1. uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas (darbo kodas... 14. 2. 10 kW plieninio šildymo radiatoriaus montavimą, tvirtinant kronšteinus... 15. 3. 63 vnt. oro skirstytuvų montavimą, darbo kodas N20-500 ir 63 vnt.... 16. 4. 25 m3 perdengimo izoliavimą stiklo vatos dembliais, darbų kodas N18-54-1... 17. 5. 150 vnt. iki 100A galios automatinių jungiklių montavimą spintose, darbo... 18. 6. 80 vnt. lizdų paskirstymo dėžučių, jungiklių, kištukų lizdų... 19. 7. 360 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 20. 8. 97 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 21. 9. 71 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 22. 10. 250 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu... 23. 11. 200 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu... 24. 12. 150 m3 I-II grupės grunto tankinimą vibroplokštėmis, darbo kodas... 25. 13. 240 m2 nuogrindos įrengimą, vertė 52191 litas, (įskaitant PVM 21 %);... 26. 14. 800,1 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu... 27. 15. 1 vnt. klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimą,... 28. 16. 1 vnt. praustuvo keitimą, darbo kodas R19-61 ir 1 praustuvą, kodas... 29. 17. 11 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo... 30. 18. 2 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo... 31. 19. 7 m2 30mm storio betoninės dangos įrengimą, atliekant darbus rankiniu... 32. 20. 7 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu,... 33. 21. Glaistą 30 m2, keraminių plytelių dangos praplatintoms siūlėms... 34. 22. 150 m2 parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių klojimą, darbo... 35. 23. 150 m2 lentų pakloto parketinei dangai įrengimą, darbo kodas R5-18,... 36. 24. 115 m2 pakabinamų lubų lengvų profilių karkaso įrengimą, darbo kodas... 37. 25. 115 m2 lubų paviršiaus aptaisymą gipso kartono plokštėmis, darbo kodas... 38. 26. 115 m2 lubų glaistymas „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-7, vertė... 39. 27. 110 m2 paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai gerą... 40. 28. 115 m2 nutinkuotų lubų pirmą glaistymą „KR“ glaistu, darbo kodas... 41. 29. 115 m2 paruoštų dažymui lubų labai gerą dažymą vandens emulsiniais... 42. 30. 34 m2 inventorinių vamzdynų iki 6 m aukščio pastolių įrengimą ir... 43. po ko, šių pagamintų netikrų atliktų darbų aktų pagrindu surašius,... 44. 2009-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 45. 2009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 46. 2009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos... 47. 2009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 48. 2009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio... 49. be datos, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m.... 50. tokiu būdu 451.593 litų (377.797 lito I darbų etape ir 73.796 litų II... 51. J. R. žinodamas, kad pagamintuose netikruose dokumentuose įtraukti Rangovo... 52. pateikė juos, kaip tinkamas Projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus,... 53. - 2009-06-04 su 2009-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė atliktų darbų... 54. - 2009-07-31 su 2009-07-15 mokėjimo prašymu Nr. 5 pateikė atliktų darbų... 55. - 2009-10-19 su 2009-10-05 mokėjimo prašymu Nr. 6 pateikė atliktų darbų... 56. - 2009-12-18 su 2009-12-01 mokėjimo prašymu Nr. 8 pateikė atliktų darbų... 57. - 2011-02-11 su 2011-02-01 mokėjimo prašymu Nr. 10 pateikė atliktų darbų... 58. - 2011-05-30 su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė atliktų darbų... 59. - 2011-07-12 su patikslintu mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė 2011-04-25... 60. CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, laikotarpiu... 61. Be to, jis tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas grupėje su M. P.,... 62. 2011-04-27 laikotarpiu nuo 09 val. 38 min. iki 12 val. 54 min. realizuodamas... 63. kartu su M. P. būdamas patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 23B, Vilniuje,... 64. - 09 val. 38 min. jis iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos... 65. - 11 val. 21 min. M. P. gautą 150.000 litų sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. (... 66. - 11 val. 41 min. M. P. gautą sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) vėl... 67. - 12 val. 52 min. M. P. iš Rangovo gautos 150.000 litų sumos 57.230 litų... 68. Tuomet 2011-05-30 jis (J. R.) su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 ir... 69. Tokiu būdu M. P. ir J. R. apgaule - už neatliktus darbus ir nepanaudotas... 70. J. R. buvo kaltinamas ir tuo, kad sugadino didelės mokslinės, istorinės ar... 71. J. R., eidamas projekto vadovo pareigas asociacijos Lietuvos bajorų... 72. pagal 2008-09-02 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės... 73. Paramos gavėjas Projekto įgyvendinimo vietoje - 2002-07-19 Lietuvos... 74. pagal 2009-04-10 Paramos gavėjo ir rangovo UAB „Inžinerinių sistemų... 75. - šildymo sistemos remonto metu, siekiant pagerinti pastato šilumines... 76. - vėdinimo sistemos remonto metu sudaryta galimybė sumontuoti ir įdiegti... 77. - elektros instaliacijos sistemos remonto metu pakeisti naujais visus (apie... 78. - drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remonto metu iki 2 metų gylio atkasti... 79. pagal 2011-04-04 Paramos gavėjo ir Rangovo II etapo statybos rangos sutartį... 80. - katilinės remonto metu atlikti darbai - užtikrinti tinkamą ir saugų... 81. - rūsio patalpų remonto metu atstatytos grindys, uždengti kanalai ir... 82. - parketo dangos remonto metu atstatytos dėl šildymo vamzdynų įrengimo,... 83. laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-04-25, tyčia pažeisdamas aukščiau... 84. dėl užimamų pareigų suprasdamas, kad Paramos gavėjui neįvykdžius... 85. - juostinius, akmenų ir plytų mūro pamatus bei plytų mūro, tinkuotas... 86. - plytų mūro, tinkuotas rūsio, pirmojo ir antrojo aukštų sienas, nes... 87. - sijines, medines perdangas, nes Rangovui pastogės apšiltinimui panaudojus... 88. tokiu būdu J. R. sugadino valstybės saugomos, mokslinės, istorinės ir... 89. M. P. buvo kaltinamas tuo, kad pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus bei... 90. M. P., būdamas UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ (toliau –... 91. atstovaudamas Rangovą dalyvavo statybos darbų pirkimo konkursuose (2009 ir... 92. 2009-04-10 pasirašė I etapo darbų pirkimo sutartį Nr. LT0050-1D tarp... 93. 2011-04-04 pasirašė II etapo statybos rangos sutartį Nr. LT0050-2D tarp... 94. laikotarpiu nuo 2009-04-10 iki 2011-07-12, Vilniuje, realizuodamas vieninga... 95. į Rangovo atliktų darbų aktus už 2009 m. balandžio, gegužės, liepos,... 96. 1. uždaro drenažo iš polietileninių vamzdžių įrengimas (darbo kodas... 97. 2. 10 kW plieninio šildymo radiatoriaus montavimą, tvirtinant kronšteinus... 98. 3. 63 vnt. oro skirstytuvų montavimą, darbo kodas N20-500 ir 63 vnt.... 99. 4. 25 m3 perdengimo izoliavimą stiklo vatos dembliais, darbų kodas N18-54-1... 100. 5. 150 vnt. iki 100A galios automatinių jungiklių montavimą spintose, darbo... 101. 6. 80 vnt. lizdų paskirstymo dėžučių, jungiklių, kištukų lizdų... 102. 7. 360 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 103. 8. 97 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 104. 9. 71 m3 II grupės grunto kasimą rankiniu būdu, įrengiant tvirtinimus,... 105. 10. 250 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu... 106. 11. 200 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu... 107. 12. 150 m3 I-II grupės grunto tankinimą vibroplokštėmis, darbo kodas... 108. 13. 240 m2 nuogrindos įrengimą, vertė 52191 litas, (įskaitant PVM 21 %);... 109. 14. 800,1 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu... 110. 15. 1 vnt. klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimą,... 111. 16. 1 vnt. praustuvo keitimą, darbo kodas R19-61 ir 1 praustuvą, kodas... 112. 17. 11 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo... 113. 18. 2 vnt. įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų demontavimą, darbo... 114. 19. 7 m2 30mm storio betoninės dangos įrengimą, atliekant darbus rankiniu... 115. 20. 7 m2 5mm storio betoninės dangos pokytį, atliekant darbus rankiniu būdu,... 116. 21. Glaistą 30 m2, keraminių plytelių dangos praplatintoms siūlėms... 117. 22. 150 m2 parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių klojimą, darbo... 118. 23. 150 m2 lentų pakloto parketinei dangai įrengimą, darbo kodas R5-18,... 119. 24. 115 m2 pakabinamų lubų lengvų profilių karkaso įrengimą, darbo kodas... 120. 25. 115 m2 lubų paviršiaus aptaisymą gipso kartono plokštėmis, darbo kodas... 121. 26. 115 m2 lubų glaistymas „KR“ glaistu, darbo kodas N15-169-7, vertė... 122. 27. 110 m2 paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai gerą... 123. 28. 115 m2 nutinkuotų lubų pirmą glaistymą „KR“ glaistu, darbo kodas... 124. 29. 115 m2 paruoštų dažymui lubų labai gerą dažymą vandens emulsiniais... 125. 30. 34 m2 inventorinių vamzdynų iki 6 m aukščio pastolių įrengimą ir... 126. po ko, jis (M. P.), šių pagamintų netikrų atliktų darbų aktų pagrindu... 127. 2009-04-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 128. 2009-06-01 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 129. 2009-07-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. liepos... 130. 2009-08-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m.... 131. 2009-10-30 pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2009 m. spalio... 132. be datos, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2011 m.... 133. tokiu būdu 451.593 litų (377.797 lito I darbų etape ir 73.796 litų II... 134. Visus išvardintus pagamintus netikrus dokumentus M. P. perdavė pasirašymui... 135. pastarasis žinomai netikrus pagamintus dokumentus patvirtino savo... 136. - 2009-06-04 su 2009-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 3 pateikė atliktų darbų... 137. - 2009-07-31 su 2009-07-15 mokėjimo prašymu Nr. 5 pateikė atliktų darbų... 138. - 2009-10-19 su 2009-10-05 mokėjimo prašymu Nr. 6 pateikė atliktų darbų... 139. - 2009-12-18 su 2009-12-01 mokėjimo prašymu Nr. 8 pateikė atliktų darbų... 140. - 2011-02-11 su 2011-02-01 mokėjimo prašymu Nr. 10 pateikė atliktų darbų... 141. - 2011-05-30 su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė atliktų darbų... 142. - 2011-07-12 su patikslintu mokėjimo prašymu Nr. 11 pateikė 2011-04-25... 143. CPVA darbuotojams nežinant nusikalstamų M. P. ir J. R. sumanymų, laikotarpiu... 144. Be to, jis tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas ir UAB „DEMA... 145. 2011-04-27 laikotarpiu nuo 09 val. 38 min. iki 12 val. 54 min. realizuodamas... 146. kartu su J. R. būdamas patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 23B, Vilniuje,... 147. - 09 val. 38 min. J. R. iš Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos... 148. - 11 val. 21 min. M. P. iš Paramos gavėjo gautą 150.000 litų sumą iš... 149. - 11 val. 41 min. M. P. gautą sumą iš Rangovo sąskaitos Nr. ( - ) vėl... 150. - 12 val. 52 min. M. P. iš Rangovo gautos 150.000 litų sumos 57.230 litų... 151. tuomet 2011-05-30 J. R. su 2011-04-30 mokėjimo prašymu Nr. 11 ir 2011-08-29... 152. Tokiu būdu M. P. ir J. R. apgaule - už neatliktus darbus ir nepanaudotas... 153. M. P. buvo kaltinamas ir tuo, kad sugadino didelės mokslinės, istorinės ar... 154. M. P., eidamas generalinio direktoriaus pareigas uždarojoje akcinėje... 155. kuri, įgyvendinant Paramos gavėjo – Asociacijos Lietuvos bajorų... 156. pagal Rangovo ir Paramos gavėjo 2009-04-10 I etapo darbų pirkimo sutartį Nr.... 157. - šildymo sistemos remonto metu, siekiant pagerinti pastato šilumines... 158. - vėdinimo sistemos remonto metu sudaryta galimybė sumontuoti ir įdiegti... 159. - elektros instaliacijos sistemos remonto metu pakeisti naujais visus (apie... 160. - drenažo ir hidroizoliacijos sistemos remonto metu iki 2 metų gylio atkasti... 161. pagal Rangovo ir Paramos gavėjo 2011-04-04 II etapo statybos rangos sutartį... 162. - katilinės remonto metu atlikti darbai - užtikrinti tinkamą ir saugų... 163. - rūsio patalpų remonto metu atstatytos grindys, uždengti kanalai ir... 164. - parketo dangos remonto metu atstatytos dėl šildymo vamzdynų įrengimo,... 165. žinodamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos... 166. kad, Rangovas vykdo statybos darbus Rūmuose, kurie yra vertingųjų savybių... 167. kad, statybos darbai, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje... 168. kad, statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas... 169. kad, Rangovas darbų atlikimo metu privalėjo užtikrinti kultūros vertybių... 170. tyčia pažeisdamas aukščiau minėtų sutarčių ir Statybos įstatymo... 171. dėl užimamų pareigų suprasdamas, kad Rangovui nevykdant įsipareigojimų... 172. - juostinius, akmenų ir plytų mūro pamatus bei plytų mūro, tinkuotas... 173. - plytų mūro, tinkuotas rūsio, pirmojo ir antrojo aukštų sienas, nes... 174. - sijines, medines perdangas, nes Rangovui pastogės apšiltinimui panaudojus... 175. tokiu būdu M. P. kaltinamas ir sugadinęs valstybės saugomos, mokslinės,... 176. Kadangi kaltinimai abiejų kaltinamųjų atžvilgiu nukreipia į priedą,... 177. PRIEDAS... 178. Kompleksas:... 179. TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA... 180. Objektas: RŪMAI - PASTATAS unikalus Nr. 4194-0341-7010... 181. Žiniaraštis:... 182. Pagal sutartis Nr. LT0050-1D ir Nr. LT0050-2D neatlikti darbai ir nepanaudotos... 183. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo... 184. M. P. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu 2... 185. J. R. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. laisvės atėmimu 2... 186. Pareikštus civilinius ieškinius tenkinti, iš M. P. ir J. R. solidariai... 187. Prokuroras nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-29 nuosprendis... 188. Byloje būtina itin kruopščiai lyginti, vertinti surinktus duomenis ir jų... 189. Nors teismas faktiškai nurodo, kad byloje nėra nei duomenų apie veikas, nei... 190. Apeliaciniame skunde sistemiškai pateikiami argumentai dėl atskirų kaltinimu... 191. I. Dėl sukčiavimo bei dokumentų pagaminimo ir panaudojimo
    192. Tai, kas neatlikta yra nurodoma ekspertizės akto Nr.12/01/30-01 išvadose bei... 193. Pažymi, kad ekspertė vertino ir techninę specifikaciją, techninę... 194. Taigi, ekspertė faktinę situaciją 2012-01 mėn. palygino su atliktų darbų... 195. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas išimtinai rėmėsi gynybos pateikta... 196. Šios aplinkybės rodo, kad R. P. konsultacinė išvada negali būti vertinama... 197. Konkrečiau dėl konkrečių darbų neatlikimo:... 198. Nuogrinda ir drenažas.... 199. Prokuroras teigia, kad specialistas R. P. ir patys išteisintieji neneigia... 200. Radiatorius ir jo montavimas.... 201. Šio dalyko nebuvimas ir nesumontavimas konstatuotas 2012-01-19 patikros... 202. Oro skirstytuvai ir difuzoriai... 203. 2011-11-29 patikroje, kurioje dalyvavo ir J. R., konstatuota, kad nebaigti... 204. Stiklo vatos demblių pastogėje klojimas... 205. Šių darbų trūkumas nurodytas 2012-01-19 patikros vietoje lape, įvykio... 206. Dėl elektros automatinių jungiklių montavimo, pačių automatinių... 207. Šių darbų atliktų darbų aktų išrašymo momentu nebuvo fiksuota statybos... 208. Aplinkybės susijusios su tranšėjų kasimu rankiniu būdu, įrengiant... 209. Liudytojai V. Ž., E. P., R. B., G. S., R. B. parodė, kad kasimo darbai buvo,... 210. Dėl antro etapo darbų, kurie nurodyti ekspertizės akte bei lokalinėse... 211. Dėl šių darbų, kurie konkrečiai išvardyti ekspertizės akte, lokalinėje... 212. Dėl kaltės, kuomet buvo pagaminti ir panaudoti netikri dokumentai bei apgaule... 213. M. P., kaip rangovo generalinis direktorius, tiesiogiai dalyvavo statybos... 214. Be to, buvo pildomas statybos darbų žurnalas, kuriame fiksuoti atlikti darbai... 215. Taigi, jei būtent M. P. užpildė tikrovės neatitinkančius atliktų darbų... 216. Dėl J. R. pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad J. R. kaip projektui... 217. Visų pirma, J. R. tvirtino atliktų darbų aktus ir su tuo susijusius... 218. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Trakų Vokės dvaro... 219. Tačiau atsiskaitymas su rangovu buvo imituotas, o ne realus, tik iš dalies... 220. Paramos gavimo specifika ta, kad paramos gavimas yra leistinas ir teisėtas,... 221. Iš Finansų ministro įsakymo Nr.1K-239 (2006-06-28) „Dėl projektų,... 222. Taigi, asociacijai neturint nuosavų lėšų ir neapmokant už darbus pagal... 223. Pagal minėtų sąskaitų išrašus nustatyta, kad faktiškai rangovui UAB... 224. Byloje nustatyta, kad nuo 2010-09-13 visus asociacijos Lietuvos bajorų... 225. Todėl Statybos rangos sutarties Nr. LT0050-2D 460.000 litų vertės statybos... 226. Pagal taisykles ir sutartis antrojo etapo esmė yra kompensacinis mokėjimo... 227. Net jei vertinant, kad 161 000 litų buvo realios savos arba skolintos lėšos... 228. Prokuroras teigia, kad kaltinime ir kaltinamajame akte išsamiai nurodyta kaip... 229. II. Sugadinimo veikos klausimu... 230. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad nebuvo šios veikos... 231. Teismas taip pat nuosprendyje nurodė, kad nebuvo ir kitų nusikaltimo... 232. Be to, teismas nurodė, kad pelėsiai ir druskos buvo iki remonto. Tačiau... 233. Liudytoja R. N. parodė, kad ji rūmuose buvusi 2010 metais, t. y. darbų... 234. Situacija fiksuota ir foto nuotraukose. Ji ženkliai pakito būtent po remonto... 235. Taip pat teismas nurodė, kad apskritai aktualiu atveju net nebuvo sugadinimo.... 236. Teigia, kad minėtų Departamento direktoriaus sudarytų žalos nustatymo... 237. Taip pat pabrėžia, kad teismo argumentai, jog rangovas nebuvo įleidžiamas... 238. Kadangi pagal rangos sutartis ir jų priedus (techninę specifikaciją,... 239. Apibendrindamas visus apeliacinio skundo argumentus, prokuroras daro išvadą,... 240. Apeliaciniu skundu civilinio ieškovo VšĮ Centrinės projektų valdybos... 241. Dėl J. R. baudžiamosios atsakomybės. ... 242. Apeliantė teigia, kad teismas netinkamai aiškino materialinės teisės... 243. 1. Teismas nepagristai padarė išvadą, kad kaltinamajame akte ir teisminio... 244. Sukčiavimo veika kaip baigta kvalifikuojama tada, kai atsiranda BK 182 str.... 245. Tiek kaltinamojo akte, tiek teisminio nagrinėjamu metu ne kartą buvo... 246. 2. Teismas neištyręs visų byloje esančių įrodymų; neišsiaiškinęs... 247. Pagal 2009-04-10 I etapo darbų pirkimo sutarties techninės specifikacijos... 248. Teismas nepagrįstai tinkamu įrodymu pripažįsta tik teisminio nagrinėjimo... 249. Be to, nuosprendyje (77 lapas) nepagrįstai teigiama, kad byloje nepateikta... 250. Pažymi, kad teismo nuosprendyje (77 lapas) minimas 2011-06-30 pasirašytas... 251. Nurodo, kad teismas išvadą, kad buvo padaryti kiti kaltinamajame akte... 252. Kaltinamajame akte aiškiai nurodytas kiekvienas nepadarytas darbas,... 253. II. Dėl M. P. kaltės.... 254. Apeliantė nurodo, kad teismas, neišsiaiškinęs visų bylai reikšmingų... 255. Nors nuosprendyje (63 lapas) nurodoma, kad liudytojas V. K. nurodė, jog... 256. Visiškai nepagrįstas ir teismo nuosprendžio 86 lape nurodytas teiginys, kad... 257. Teismui neišsiaiškinus ir neįvertinus visų bylai reikšmingų faktinių... 258. Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuroro apeliacinį skundą patenkinti... 259. Išteisintieji J. R. ir M. P. bei jų gynėjos advokatės R. A. K. ir I. B.... 260. Apeliaciniai skundai netenkinami.... 261. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje... 262. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad prokuroras ir civilinio ieškovo... 263. Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 182 str. 2 d. pagrįstumo.... 264. Iš apeliacinių skundų turinio matyti, kad prokuroras ir civilinio ieškovo... 265. Nagrinėjamu atveju J. R. ir M. P. greta kitų nusikalstamų veikų buvo... 266. Sukčiavimas yra nusikaltimas nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams... 267. Pažymėtina, jog nusikaltimas yra baigtas, kai dėl panaudotos apgaulės... 268. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui... 269. Pirmosios instancijos teismas J. R. dėl sukčiavimo išteisino, konstatavęs,... 270. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl M. P. inkriminuotos... 271. Civilinio ieškovo apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, jog pirmosios... 272. Sutiktina ir su ta apylinkės teismo išvada, kad projekto lėšos dėl rūmų... 273. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek J. R., tiek M. P. kaltei dėl inkriminuoto... 274. Nesutiktina su prokuroro argumentu, jog ekspertizės aktą galima traktuoti ir... 275. Kita vertus, ekspertės G. L. konsultacinė išvada pagrįstai apylinkės... 276. Nors prokuroro apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog ekspertizės... 277. Prokuroro ir civilinio ieškovo apeliaciniai skundai grindžiamas argumentais,... 278. Nors civilinio ieškovo apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje esančiame... 279. Atmestinas civilinio ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad visiškai... 280. Apeliaciniuose skunduose nurodoma, kad neatlikti ir kiti darbai –... 281. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, visų projekte dalyvavusių asmenų... 282. M. P. inkriminuota veika pagal BK 182 str. 2 d. taip pat nepasitvirtino, nes... 283. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, jog tiek J. R., tiek... 284. Be to, pats prokuroras apeliacinį skundą grindžia prielaidomis, nurodant,... 285. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sutinka su... 286. Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį pagrįstumo.... 287. Apylinkės teismas išteisino J. R. ir M. P. kaip nepadariusius veikos pagal BK... 288. Dėl M. P. pareikšto kaltinimo suklastojus darbų priėmimo – perdavimo... 289. Kita vertus, liudytojas A. K. parodė, jog į statybos darbų žurnalą... 290. Įvertinęs tiek atliktų darbų aktų, tiek statybos darbų žurnalo turinį,... 291. Prokuroras apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad atsiskaitymas su... 292. Be to, piniginių lėšų pervedimas iš vieno IP adreso elektroninės... 293. Dėl skolintų lėšų – pažymėtina, jog Finansų ministro įsakyme... 294. Įvertinusi prokuroro apeliacinio skundo argumentus bei byloje esančius... 295. Dėl J. R. ir M. P. išteisinimo pagal BK 187 straipsnio 2 dalį pagrįstumo.... 296. Svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas tyčia kvalifikuojamas pagal BK 187... 297. Skundžiamame nuosprendyje apylinkės teismas sprendė, kad apskritai nebuvo BK... 298. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su prokuroro... 299. Kita vertus, iš liudytojų K. K. I., A. S., M. S. parodymų matyti, jog... 300. Kad konkrečios rūsio ir pamatų drėkimo, druskų ir pelėsių atsiradimo... 301. Todėl apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje pagrįstai konstatavo, jog... 302. Buvo vykdomi darbai, kuriems taikomi ypatingi reikalavimai ir skirtas griežtai... 303. Apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, skundžiamame nuosprendyje pateikė... 304. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 305. Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus...