Byla 1-22-332/2016

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Ričardui Bendikui, kaltinamajam A. P., kaltinamojo A. P. gynėjai advokatei Jolantai Grigaliūnienei, kaltinamajai K. A., kaltinamosios K. A. gynėjui advokatui Rolandui Tamašauskui, civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovei advokatei Jolantai Grigaliūnienei, civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei J. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2K. A., a.k ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo, ištekėjusi, gyv. ( - ), dirb. UAB „( - )“ vyr. finansininke, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.;

3A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), dirb. UAB „( - )“ direktoriumi, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d., 182 str. 1 d..

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5K. A. nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01, būdama UAB „( - )“, kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), vyr. finansininke ir pagal 2010-11-15 pasirašytą visiškos individualiosios materialinės atsakomybės sutartį, kurioje įrašyta, kad „Darbuotojas einantis vyriausiojo finansininko pareigas ir dirbantis darbą, tiesiogiai susijusį su įmonės buhalterijos dokumentais ir kitomis materialinėmis vertybėmis, jų saugojimu, priėmimu, išdavimu prisiima visišką materialinę atsakomybę už jam perduoto turto ir kitų finansinių vertybių išsaugojimą“, laikotarpiu nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01 pasisavino svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės svetimą turtą - 9892,50 Eur (34 156,81 Lt), t. y., iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios BAB „( - )“ bankas ir ( - ), esančios AB „( - )“ į savo asmenines sąskaitas - ( - ) ir ( - ), esančias AB „( - )“, persivedė 25954,07 Lt: 2011 m. vasario mėn. - 335,07 Lt, 2011 m. rugpjūčio mėn. - 500,00 Lt, 2011 m. rugsėjo mėn. - 600,00 Lt, 2011 m. lapkričio mėn. - 1200,00 Lt, 2011 m. gruodžio mėn. - 500,00 Lt, 2012 m. vasario mėn. - 1000,00 Lt, 2012 m. kovo mėn. - 346,50 Lt, 2012 m. balandžio mėn. - 2609,00 Lt, 2012 m. gegužės mėn. - 1454,50 Lt, 2012 m. birželio mėn. - 2420, 00 Lt, 2012 m. liepos mėn. - 2000,00 Lt, 2012 m. rugpjūčio mėn. - 3180,00 Lt, 2012 m. rugsėjo mėn. - 4754,50 Lt, 2012 m. spalio mėn. - 2200,00 Lt, 2012 m. lapkričio mėn. - 1854,50 Lt, 2012 m. gruodžio mėn. - 1000,00 Lt, bei iš UAB „( - )“ bendrovės kasos - 8202,74 Lt.

6Kaltinamoji K. A. kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad nuo 2010 m. spalio mėnesio įsidarbino UAB „( - )“ vyr. finansininke. Ji tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, kasą, kartais dirbo ir kitus darbus: darbų vadove už kitus darbuotojus, administratore. Atlyginimas buvo sutartas darbo sutartyje - 2000 Lt. Kadangi dirbo papildomai, buvo sutarta, kad jai mokės papildomai, už tai mokėjo neoficialiai grynais pinigais. Už papildomą darbą konkreti suma nebuvo nustatyta, ją aptardavo žodžiu su direktoriumi A. P..

7Ji turėjo sąskaitas „( - )“, ir „( - )“ banke. Papildomą užmokestį į savo sąskaitas persivesdavo naudodamasi elektronine bankininkyste. Direktoriaus kabinete, spintelės viršutiniame stalčiuje, buvo pultelis, generatorius, ji juos pasiimdavo ir su direktoriaus A. P. žinia į savo sąskaitas persivesdavo bendrovės pinigus už papildomą darbą. Sumos buvo nepastovios, nes dirbo įvairius darbus.

8UAB „( - )“ buvo kasa, atskira patalpa. Iš įmonės kasos pinigų sau neėmė, iš kasos pinigus imdavo tik su direktoriaus A. P. žinia, šios sumos būdavo surašytos ant lentos direktoriaus kabinete. Ji paimdavo pinigus iš kasos ir atiduodavo A. P.. Ji programoje įvesdavo kasos išlaidų orderį, bet neužsifiksuodavo, kad iš kasos išimti pinigus, po to kasos išlaidų orderį galėdavo koreguoti, jeigu į kasą būdavo įmokami kiti pinigai. 8202 Lt trūkumas kasoje galėjo susidaryti paėmus pinigus grynais arba išimant pinigus įmonės banko kortele. Tai galėjo padaryti ir pats

9A. P., nes jis turėjo kortelę. Nuo kortelės nuimti pinigai buvo įnešami į kasą, jai A. P. duodavo kortelę, kad ji nuimtų grynus pinigus.

10Apie teiktas paslaugas S. J. gali paaiškinti, kad šis objektas buvo neoficialus, įmonės buhalterijoje nefigūravo, figūravo tik juodraščiuose. S. J. buvo atliekami santechnikos, inžineriniai darbai. S. J. ateidavo į UAB „( - )“, kai pas jį vyko darbai, atveždavo pinigus už atliktus darbus, ji yra vieną kartą iš jo paėmusi pinigus, kai nebuvo A. P.. Pinigai apskaitoje nebuvo įforminami, tik pabaigus darbus dalis gautų pinigų buvo įtraukta į bendrovės apskaitą.

11Dėl darbų objekte adresu ( - ) sutarties nebuvo. Darbus vykdė bendrovės darbuotojas R. A., R. A. jokių sąskaitų nepateikė, atliktų darbų akto nebuvo. Darbų vadovas R. A. šiam objektui užsakinėdavo dujas. Ji paruošdavo užsakymą UAB „( - )“ dujoms, nusiųsdavo į UAB „( - )“, jie kelių dienų laikotarpyje atveždavo dujas. Buhalterinėje apskaitoje dujos buvo nukeliamos į R. A. padalinį. Buhalterinės apskaitos programoje kiekvienas darbų vadovas turėdavo savo atskirą padalinį, kaip virtualų sandėlį. Pagal A. P. nurodymą PVM sąskaitos faktūros viršutiniame dešiniajame kampe būdavo parašyta, į kokį sandėlį reikia „padėti“ dujas. Ji įvesdavo sąskaitą į apskaitą, dujas „padėdavo“ į sandėlį, po to R. A. jas nurašydavo. Dujos buvo nurašomos į sąnaudas, priskiriamos kažkokiam objektui.

12UAB „( - )“ išrašyta sąskaita dėl šilumokaičio pardavimo yra suklastota, nes buvo parduota kita prekė.

13Civilinio ieškovo UAB ,,( - )“ atstovė paaiškino, kad UAB ,,( - )“ civilinio ieškinio reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo palaiko iš dalies ir, atsižvelgiant į tai, kad K. A. dalį turtinės žalos (513,70 Eur (1773,70 Lt)) jau atlygino (pinigus išieškojo antstolis R. K.), prašo priteisti iš K. A. 9378,80 Eur (32 383,12 Lt) nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti ir 6000 Eur nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti.

14Specialistė J. Č. paaiškino, kad pateikė dvi išvadas apie UAB „( - )“ finansinę veiklą: 2014-12-19 ir 2014-04-08. Vyr. finansininkės K. A. mokėtinas darbo užmokestis tiriamuoju laikotarpiu apskaičiuotas remiantis darbo sutartyje nustatytu 2000 Lt mėnesiniu darbo užmokesčiu. Norminių aktų pažeidimų apskaičiuojant mokėtiną darbo užmokestį nenustatyta. Iš viso UAB „( - )“ vyr. finansininkei K. A. per laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2014-04-04 apskaičiuota 41010,72 Lt mokėtina darbo užmokesčio suma. Iš bendrovės „( - )“ sąskaitų bankuose į vyr. finansininkės K. A. asmenines sąskaitas ( - ) ir ( - ) pervesta 25 954,07 Lt daugiau, iš viso 66964,79 Lt, nurodant kad tai yra darbo užmokestis. UAB “( - )“ buhalterinėje apskaitoje K. A. 25954,07 Lt skola bendrovei neįregistruota.

15UAB „( - )“ vyr. finansininkė K. A., pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 11 straipsnio nuostatas, būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, bendrovės apskaitos registruose neregistravo 25 954,07 Lt savo skolos (darbo užmokesčio permokos), tai yra neteisingai fiksavo bendrovės turtą ir įsipareigojimus.

16K. A. buvo atsakinga už UAB „( - )“ kasą, buvo pateiktas inventorizavimo aktas. Atlikus kasos operacijų patikrinimą pagal visus dokumentus nustatytas kasoje trūkumas. Pagal kasos knygą likutis turėjo būti 8 202,74 Lt, o faktiškai kasoje rado 8,19 Lt. Tas 8 194 Lt skirtumas yra trūkumas. Sudėjus gaunasi 34 156,81 Lt. Ji vieną sumą grąžino, todėl sumą 34 156 Lt reikia mažinti.

172013-07-04 BAB „( - )“ banko rašte Nr. ( - ) ir prieduose užfiksuota UAB „( - )“ sąskaitos ( - ) išrašai, IP adresų išklotinės duomenys apie pinigų pervedimą į K. A. sąskaitas, esančias AB „( - )“ (4 t., b. l. 47-79).

182013-07-24 AB „( - )“ rašte Nr. ( - ) ir prieduose užfiksuota UAB „( - )“ sąskaitos ( - ) išrašai, IP adresų išklotinės duomenys apie pinigų pervedimą į K. A. sąskaitas, esančias AB „( - )“ (5 t., b. l. 45-114).

192014-07-21 UAB ( - ) rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad IP adresas ( - ) nuo 2011-06-13 yra susietas su prieiga, įrengta adresu ( - ), kur interneto paslaugų teikimo sutartis sudaryta su K. A., gim. ( - ) m., IP adresas yra statinis (9 t., b. l. 60 ).

202014-09-10 ( - ) LT, AB rašte Nr. ( - ) užfiksuota, kad IP statinis adresas ( - ) nuo 2010-10-18 iki 2014-09-10 buvo suteiktas interneto paslaugų teikimo įrangai, kurios pagalba interneto paslaugos buvo teikiamos interneto paslaugų gavėjui UAB „( - )“ adresu ( - ), ( - ), kontaktinis asmuo A. P. (9 t., b. l. 39).

21Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamosios

22K. A. kaltė pasisavinus UAB „( - )“ turtą įrodyta.

23Pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto, turtinės teisės pavertimas savo turtu ar savo turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Neatlygintinas svetimo turto, turtinės teisės pasisavinimas reiškia, kad kaltininkas šį turtą pasisavina, neatlygindamas jo vertės ar atlygindamas aiškiai neteisingai. Esminis turto pasisavinimo požymis, skiriantis šią nusikalstamą veiką nuo kitų nusikalstamų veikų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, yra tai, kad šią veiką padaro asmuo, kuris dėl einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus pasisavinamo turto atžvilgiu. Šiuo atveju dėl to, kad kaltininkas su jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu (turtine teise) pradeda elgtis kaip su nuosavu ir taip pažeidžia jam suteiktus įgaliojimus, toks turtas (turtinė teisė) iš teisėto kaltininko valdymo pereina į jo neteisėtą valdymą, t. y. faktiškai yra pasisavinamas. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigtu, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas (turtinė teisė), neteisėtai disponuodamas šiuo turtu (turtine teise) ar šį turtą paimdamas, siekia turtą (turtinę teisę) paversti savo nuosavu turtu (turtine teise) taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita (kasacinė byla Nr. 2K-19-697/2015).

24Ištirtais bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamoji K. A. dėl einamų vyr. finansininkės pareigų turėjo teisiškus įgaliojimus jai patikėto turto atžvilgiu – ji tvarkė bendrovės finansus turėdama prieigas prie UAB „( - )“ sąskaitų BAB „( - )“ banke ir AB „( - )“, buvo atsakinga už bendrovės kasą. Pažeisdama jai suteiktus įgaliojimus, be teisinio pagrindo, K. A. UAB „( - )“ pinigus, laikotarpiu nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01, iš UAB „( - )“ sąskaitos ( - ), esančios BAB „( - )“ bankas ir ( - ), esančios AB „( - )“ į savo asmenines sąskaitas - ( - ) ir ( - ), esančias AB „( - )“ persivedė 25954,07 Lt, taip pat iš UAB „( - )“ kasos pasėmė 8202,74 Lt, t. y. faktiškai tyčia pasisavino svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą – 9892,50 Eur (34156,81 Lt).

25Teismas atmeta kaltinamosios K. A. parodymus, kad ji į savo sąskaitas iš UAB „( - )“ sąskaitų pinigus persivesdavo už papildomai dirbtą darbą, taip buvo sutarta su bendrovės direktoriumi A. P., iš kasos pinigų neėmė, tai galėjo padaryti direktorius A. P.. UAB „( - )“ direktorius A. P. paneigė papildomą K. A. darbo apmokėjimą, dėl kaltinamosios bendrovės turto pasisavinimo kreipėsi į teisėsaugą, tik K. A. pagal savo pareigas buvo atsakinga už bendrovės kasą, dėl to ji privalo turi atsakyti už trūkumą kasoje.

26Kaltinamoji K. A. pasisavino 9892,50 Eur (34156,81 Lt) UAB „( - )“ pinigų, ši suma atitinka Lietuvos Respublikos BK 190 str. nurodytą didelės vertės turto išaiškinimą. Kaltinamosios K. A. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., kaip ir kvalifikuotina.

27A. P. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. tuo, kad būdamas UAB „( - )“, kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ( - ), direktoriumi ir pagal 2001-11-16 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent:

28tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies nuostatas, pagal kurias „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, ir 6 str. 2 dalies nuostatas, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 2012 m. buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis neįformino S. J. suteiktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos montavimo darbų paslaugų pardavimo operacijų už 16936,31 Lt, iš jų 13996,95 Lt pardavimo pajamų ir PVM 2939,36 Lt, ir nenurodė vyriausiajai finansininkei K. A. šias operacijas įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens, UAB “( - )“ veiklos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus;

29tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal kurias „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“, 2012 m. spalio mėn. pateikė vyriausiajai finansininkei K. A., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, į UAB ( - )“ buhalterinę apskaitą įtraukti 2012-10-24 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo, nes joje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos - UAB „( - )“ parduotą šilumokaitį TRI, turinį, kadangi UAB „( - )“ šilumokaičio TRI UAB „( - )“ nepardavė, dėl PVM sąskaitos faktūros ( - ) duomenų panaudojimo 2012 metų UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje, iš dalies negalima nustatyti asmens, UAB „( - )“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus;

30tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Bbuhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal kurias „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“, 2014 m. balandžio mėn., žinodamas, kad 2014-04-30 nurašymo akte Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyvenamajame name adresu ( - ) akte nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį, o būtent apie įrenginių – Vitodens 100-W, 35 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2008-09-30 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 4680,81 Lt ir Vitodens 100, 26 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2010-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 3673,01 Lt, panaudojimą suskystintų dujų katilinės, adresu ( - ), montavimui, neužtikrino, kad šie aktai nebūtų įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, dėl 2014-04-30 nurašymo akto Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų akto, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį, panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje, iš dalies negalima nustatyti asmens UAB „( - )“ turto už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01.

31Be to, jis buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. tuo, kad būdamas UAB „( - )“ kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, nes pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 d., 6 str. 2 d. 13 str. 3 dalies reikalavimus, tai yra į UAB „( - )“, 2012 m., buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis, neįformino S. J. suteiktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos montavimo darbų paslaugų pardavimo operacijų už 16936,31 Lt ir šių operacijų neįtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, 2012 m. spalio mėn., į UAB ( - )“ buhalterinę apskaitą įrašė - 2012-10-24 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo apie UAB „( - )“ parduotą šilumokaitį TRI už 17534,00 Lt, 2014 m. balandžio mėn., į UAB ( - )“ buhalterinę apskaitą įrašė dokumentus – 2014-04-30 nurašymo aktą Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyvenamajame name adresu ( - ) aktą, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį, o būtent apie įrenginių – Vitodens 100-W, 35 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2008-09-30 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 4680,81 Lt ir Vitodens 100, 26 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2010-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 3673,01 Lt, panaudotų suskystintų dujų katilinės, adresu ( - ), montavimui, siekdamas išvengti mokesčių į pridėtines vertės mokesčių deklaracijas (forma ( - )) už 2008 m. spalio mėn., 2009 m. lapkričio mėn., 2010 m. sausio, birželio, lapkričio mėn., 2011m. sausio, kovo, lapkričio mėn., 2012 m. sausio, birželio, spalio, lapkričio mėn., 2012 m., 2013 m. sausio, gegužės, gruodžio mėn., metines pelno mokesčio deklaracijas už 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. įrašė žinomai neteisingus duomenis apie pridėtinės vertės mokesčius, pelną bei pateikė šias deklaracijas 2008-11-24, 2009-12-12, 2010-02-26, 2014-07-22, 2010-12-27, 2011-03-10, 2011-04-26, 2011-12-27, 2012-02-25, 2012-07-25, 2012-11-26, 2012-11-16, 2012 m., 2013-05-03, 2013-03-25, 2013-05-02, 2009-04-04, 2010-03-04, 2011-04-11, 2012-06-01, 2013-05-06, 2014-06-02 Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai ( - ), be to, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 90 str. 4 d. nesumokėjo 22992 Lt pridėtinės vertės mokesčio, pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2001-12-20 Nr. IX-675 53 str. 1 d. nesumokėjo 8651 Lt pelno mokesčio, taip apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai turtinės prievolės mokėtinų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą viso 31643 Lt už 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m.

32Be to, jis buvo pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d. tuo, kad būdamas UAB „( - )“ kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ( - ), direktoriumi ir atsakingu pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 str. už apskaitos organizavimą, pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-575 28 str. už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku:

33siekdamas išvengti 22992 Lt (6658,94 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m. veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusius D. B., K. A., UAB „( - )“ atstovą D. B., nesuvokusius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, sąmoningai nepateikė jiems duomenų, kad 2012 m. S. J. UAB „( - )“ suteikė gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos montavimo darbų paslaugas už 16936,31 Lt, kad dujos, įsigytos iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ už 98822,90 Lt, ir prekė Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 (400 V, 11 kW, NVK 4,30), įsigyta iš UAB „( - )“ už 17534 Lt, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kad išlaidos 81811,95 Lt dėl dujų įsigijimo iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir išlaidos 14490,91 Lt dėl prekės Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 įsigijimo iš UAB „( - )“ nepagrįstai nurašytos į gamybos sąnaudas, dėl to asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, į UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas už 2008 m. spalio mėn., 2009 m. lapkričio mėn., 2010 m. sausio, birželio, lapkričio mėn., 2011 m. sausio, kovo, lapkričio mėn., 2012 m. sausio, birželio, spalio, lapkričio mėn., 2013 m. sausio, gegužės, gruodžio mėn. įrašė tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie išskirtą pirkimo 17010 Lt ir 3043 Lt PVM mokestį, bei 2012 m. įrašė į UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas už 2012 m. tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie apmokestinamųjų tiekimų vertę ir neapskaičiavo sumokėtino 2939 Lt pridėtinės vertės mokesčio už S. J. suteiktas paslaugas 16936,31 Lt sumai;

34siekdamas išvengti 8651 Lt (2505,50 Eur) pelno mokesčio, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusius D. B., K. A., UAB „( - )“ atstovą D. B., nesuvokusius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, sąmoningai nepateikė jiems duomenų, kad dujos, įsigytos iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ už 98822,90 Lt, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kad išlaidos 81811,95 Lt dėl dujų įsigijimo nepagrįstai nurašytos į gamybos sąnaudas, dėl to asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, 2009-04-04, 2010-03-04, 2011-04-11, 2012-06-01, 2013-05-06, 2014-06-02 įrašė į UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaraciją už 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną - mokestinio laikotarpio veiklos rezultatą, tai yra 2008 m. - 2013 m. laikotarpiu 81811,95 Lt sumai padidino gamybos sąnaudas bei neapskaičiavo 8651,00 Lt pelno mokesčio mokėtino į valstybės biudžetą - 2008 m. - 848 Lt, 2010 m. - 2360 Lt, 2011 m. - 2635 Lt, 2013 m. - 2808 Lt, 2009 m. deklaravo 5909 Lt didesnį nuostolį, 2012 m. deklaravo 18230 Lt didesnį nuostolį, ir šiuos tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. pajamas, pelną 2008-11-24, 2009-12-12, 2010-02-26, 2014-07-22, 2010-12-27, 2011-03-10, 2011-04-26, 2011-12-27, 2012-02-25, 2012-07-25, 2012-11-26, 2012-11-16, 2012 m., 2013-05-03, 2013-03-25, 2013-05-02, 2009-04-04, 2010-03-04, 2011-04-11, 2012-06-01, 2013-05-06, 2014-06-02, asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, pateikė elektroninio deklaravimo būdu Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, esančiai ( - ).

35Kaltinamasis A. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad šių ikiteisminio tyrimo metu inkriminuotų nusikaltimų nepadarė. Jis UAB „( - )“ buhalterijos netvarkė, nes tai ne direktoriaus pareiga. 2011, 2012, 2013, 2014 metai buvo sunkus laikotarpis, todėl imdavosi bet kurio darbo, kad išlaikyti darbuotojus. Su S. J. buvo pasirašyta darbų sutartis ir buvo pradėti darbai. Iš savo darbų vadovo R. I. sužinojo, kad užsakovas ambicingas, nuolat keitė savo reikalavimus, liepdavo tai tą, tai tą perdaryti, maišėsi bendrovės ir jo medžiagos. Kai užsakovui stigo pinigų, praėjo stabdyti darbus. Jis liepė R. I. susirašyti jų panaudotas medžiagas, nes metų pabaigoje užsakovai paprastai pamiršta, kiek medžiagų sunaudota. R. I. susirašė, gavo užsakovo parašus ant šių sąrašų. Sąrašuose buvo surašytos tik medžiagos ir kainos, tačiau darbai pagal sutartį nebuvo baigti. Specialistė išvadoje sunaudotų medžiagų sąrašus nepagrįstai įvardino atliktų darbų aktais.

36Jis iš S. J. reikalavo avanso už atliktus darbus, bet jis nesutiko mokėti, todėl sutartyje tas punktas išbrauktas. Buvo tikimybė, kad dalį medžiagų teks susigrąžinti, nes užsakovas keisdavo nuomonę, atsiveždavo savo medžiagas, keisdavosi projektas. S. J. pasakė, kad kai bus baigti darbai, bus išbandyta sistema, tada pasirašys priėmimo aktą ir atsiskaitys. Mano, kad K. A. matė sutartį su S. J.. Sutartys būna pas ją arba pas jį.

372014 m. darbus šiame objekte užbaigė, buvo surašyti aktai, sąskaitos faktūros. 2014-04-09 išrašyta sąskaita faktūra 11361,16 Lt sumai, 2014-08-06 išrašyta sąskaita faktūra 7953,50 Lt sumai, prisegtas atliktų darbų aktas. Priėmimo aktas nerašomas. Tuo sutartis pasibaigė. Šioje dalyje kaltinimas yra nepagrįstas, nes specialistė rastus jų panaudotų medžiagų sąrašus įvardija atliktų darbų aktai, nors sąskaitos faktūros nėra. Turi būti atliktų darbų aktas ir išrašyta sąskaita faktūra.

38K. A. dirbo 2012 m. ir žinojo, kad nėra ką įforminti. 2012 metais S. J. nėra mokėjęs pinigų.

39Dėl šilumokaičio paaiškina, kad tai agregatas, kuris ima iš oro šilumą ir pašildo vandenį, jis prijungiamas prie vandentiekio sistemos. Šis katilas buvo pirktas iš įmonės „( - )“, bet jis jiems gamyboje tapo nereikalingas, norėjo grąžinti „( - )“, bet ji atsisakė. Kai agregatą pirko, pinigų iš karto nemokėjo, mes galima atsikaityti nuo 30 iki 60 dienų. Klientas UAB „( - )“ domėjosi tuo katilu, jie jį jiems pardavė už mažesnę kainą. UAB „( - )“ buvo sunkus laikas, buvo geriau parduoti, negu laikyti nereikalingą daiktą. K. A. išrašė sąskaitą, ji iš „( - )“, kuri pirko katilą, gavo 12151 Lt. Jis nežino, kaip R. I., K. A. ir K. S. dokumentuose pavadino tą įrenginį. Dėl prekės pavadinimo negali nieko pasakyti. Pardavimo sąskaitą faktūrą pasirašė jis ir K. S.. Jiems nerūpi, kur UAB „( - )“ panaudojo minėtą katilą. Jeigu „( - )“ mokėjo pinigus, ji ir gavo minėtą įrenginį.

40Dėl katilinės ( - ) paaiškina, kad dėl darbų tarėsi su L. S., tačiau jos tą dieną nebuvo, todėl darbų sutartį pasirašė su P. S.. Darbų sąmata buvo prie sutarties.

41Šiame objekte buvo sumaišyti dujų katilai. Iš pradžių buvo pastatytas vienas katilas, paskui jis buvo nuimtas ir įdėtas kitas, paskui ir jis nuimtas ir uždėtas senasis, dar vėliau - uždėtas papildomas katilas. Objektą prižiūrėjo R. A.. Katilų markių neatitikimas - tai R. A. ir K. A. klaidos, tai jų atsakomybė. Už medžiagų ir prekių nurašymą yra atsakingi darbų vadovai ir buhalteris. Jeigu nerado katilo, tai galėjo būti užpajamavimo klaida. Jis nežinojo, kad R. A. vietoje vieno katilo nurašė kitą. Nurašymo akte turi būti panaudotų medžiagų sąrašas. Nėra davęs nurodymų nurašyti ne tas medžiagas, kurios buvo panaudotos. Ėmėsi priemonių ir su D. B. ištaisė buhalterijoje padarytas klaidas, buvo surašyta buhalterinė pažyma.

42Su šiuo objektu buvo problemų, katilinė neveikė, nes buvo vežamos netinkamos dujos. Dujos buvo naudojamos katilinėje ( - ) kaime pagal sutartį. UAB „( - )“ buvo įsipareigojęs vienus metus tiekti dujas. Po metų pagal papildomą susitarimą UAB „( - )“ turėjo prižiūrėti katilinę, nes nebuvo kam prižiūrės. Ta įranga reikalauja priežiūros. Dėl dujų buvo kiekvieną kartą sudaroma sutartis, padarydavo užsakymus. Dujas nurašydavo darbų vadovai ir buhalterė. Jų bendrovė laikė, kad tai bendra problema su užsakovu. Kai problemos baigėsi, dujų tiekimą nutraukė. Jie privalėjo tvarkyti katilinės defektus, nenorėjo pyktis su užsakovu, nenorėjo antireklamos.

43Įmonėje buhalteriją tvarko samdomas buhalteris, kuris veda apskaitą, žino savo finansinę atsakomybę. Už perkamų medžiagų užpajamavimą atsakingas yra buhalteris, su juo bendrauja darbų vadovai, jie jam perduoda dokumentus. Įmonėje yra darbų vadovų ir finansininkės pareigybinės instrukcijos. Už prekių įsigijimą atsakingas jis pats. Darbų vadovai turi sandėlius, daro medžiagų nurašymus. Buhalterė prekes užpajamuoja, žiūri terminus, kur pradelsta, praneša jam. Išėjus

44K. A. motinystės atostogų, įmonėje buvo nustatyti dideli trūkumai, buvo betvarkė, ne visos medžiagos ir paslaugos buvo užpajamuotos. K. A. aplaidžiai vedė buhalteriją. Visus trūkumus nustatė po metų, trūko dokumentų.

45Deklaracijas mokesčių administratoriui teikdavo buhalterė, iš pradžių buvo popierinis variantas, paskui elektroniniu būdu. Jis asmeniškai nėra pildęs jokių deklaracijų ir jų neteikė mokesčių administratoriui. Jis neduodavo nurodymų nei vienam buhalteriui, ką įtraukti, ką ne į apskaitą, neatliko jokių veiksmų, kad išvengti mokesčių.

46Liudytojas S. J. parodė, kad pažysta UAB „( - )“ vadovą A. P.. Jo mama pradėjo statyti namą, jis turėjo mamos įgaliojimą ir rūpinosi statyba. Jis surado įmonę UAB „( - )“, kuri įrengs vandentiekį, kanalizaciją, šildymo sistemą. Su UAB „( - )“ vadovu pasirašė sutartį, pradinė starta kaina buvo apie 47 000 Lt, paskui, išnagrinėjus sąmatą, buvo padidintos medžiagų, agregatų kainos, todėl dar kartą derėjosi dėl kainų. Rangos sutartis su UAB „( - )“ buvo sudaryta 2012 m., darbai buvo sustabdyti po pusmečio. Darbai buvo sustabdyti, nes neturėjo pinigų, vėliau darbus atnaujino. Įmonė norėjo, kad jis sumokėtų už atliktus darbus iki jų sustabdymo, tačiau jis nemokėjo. Kai buvo sustabdyti darbai, gal UAB „( - )“ ir rodė kažkokią sąmatą, bet jis niekur nesirašė, nes laikė, jeigu pasirašys, turės mokėti. Jis UAB „( - )“ kategoriškai pasakė, kad už darbą avanso nemokės, nes avanso sumokėjimas yra prisirišimas prie rangovo.

47Pabaigus darbus 2014 - 2015 metais, tiksliai nepamena, jam buvo pateikta sąskaita, kurią jis apmokėjo. Atliekant darbus, į priekį nieko nemokėjo, už darbą sumokėjo, kai buvo atlikti visi darbai.

48K. A. nepažįsta. Jis atvykęs į UAB „( - )“, eidavo pas vadovą.

49K. A. jokių pinigų neperdavinėjo.

50Kai buvo stabdomi darbai, galėjo su UAB „( - )“ atstovu R. I. sudaryti sąrašą, kiek UAB „( - )“ panaudojo medžiagų, kad nepasimirštų, kol darbai bus baigti.

51Liudytojas R. I. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta: A. P. yra UAB „( - )“ direktorius, K. A. anksčiau irgi dirbo UAB „( - )“.

52Jis buvo UAB „( - )“ darbų vadovas statybų objekte ( - ) kaime. Darbų nsutartį pasirašė direktorius, darbai buvo tokie: vandentiekis, nuotekos, šildymas, vėdinimas. Buvo sudaryta išlaidų sąmata, ji buvo derinama su direktoriumi. Dalis medžiagų buvo jų bendrovės, dalis užsakovo. Darbų eigoje buvo surašyti panaudotų medžiagų sąrašai, juos surašė jis suderinęs su užsakovu. Atliktų darbų aktai nebuvo rašomi, nes užsakovas norėjo, kad būtų viskas padaryta iki galo, būtų išbandyta, kad matytų, jog veikia, tada sakė, kad pasirašys atliktų darbų aktus. Jų bendrovė norėjo gauti dalinį atsiskaitymą, bet užsakovas nesutiko mokėti.

532012 m. buvo surašyti bendrovės panaudotų medžiagų sąrašai, kurios buvo sumontuotos objekte, jų vertė 12 936 Lt. Darbų vadovas atsakingas už panaudotų medžiagų faktinius duomenis, panaudotų medžiagų sąrašuose yra jo ir S. J. parašai.

54Atliktų darbų akte nurodyta suma 11 361 Lt, tai už dalį medžiagų ir už darbą. Dalinio darbų atlikimo akto nebuvo, nes užsakovas nesutiko tokio akto pasirašyti, norėjo pamatyti, kaip sistema veikia.

55Šilumokaitis, vandens pašildymo įrenginys ir šildymo katilas yra vandens šildymo įrenginys. Tai ta pati prekė, tik kitu pavadinimu.

56Liudytojas K. S. parodė, kad su partneriu turi statybinę įmonę UAB „( - )“, verčiasi statybomis.

57Jie 2012 ar 2013 metais iš UAB „( - )“ pirko šilumokaitį karštam vandeniui ruošti, tai boileris. Negali pasakyti, ar įrenginys kituose dokumentuose buvo pavadintas „kondicionierius ir šilumos grąžinimo sistemos įranga“, bet jie pirko šilumokaitį, sąskaitoje buvo įrašyta „šilumokaitis TRI“. Šilumokaitis buvo sumontuotas karštam vandeniui ruošti „( - )“ ( - ). Pirkimo metu buvo tokia įrenginio kaina.

58Kasos pajamų orderyje ir sąskaitoje faktūroje pasirašė už tas operacijas, kurias atliko, niekas tikrai nebuvo klastojama. Tą sąskaitą faktūrą perdavė savo buhalterijai ir nurodė, į kokį objektą reikia nurašyti. ikiteisminio tyrimo metu parduotuvių apžiūrose nedalyvavo, nes niekas nekvietė.

59Įrenginio pavadinime raidės „TRI“ jam nieko nesako, reikia dokumentus žiūrėti.

60Įrenginys firmos „Atlant Alfea Exellia Hybrid Gas DUO TRI 11“ irgi nieko nesako, jis nėra tos srities specialistas.

61Liudytojas P. S. parodė, kad A. P. pažįsta kaip UAB „( - )“ vadovą.

62K. A. nepažysta. Gyvena ( - ). Jo dukros L. S. iniciatyva su UAB „( - )“ buvo pasirašyta sutartis suskystintų dujų katilinės adresu ( - ), montavimui. Sutartį pasirašė jis, nes yra namų valdos savininkas. Sutarties sąlygas derino dukra, kadangi ji norėjo pasigerinti gyvenimo sąlygas, ji mokėjo pinigus už atliktus darbus, dujas. Atliktų darbų aktą pasirašė dukra, nes įrengta dujinė įranga yra jos nuosavybė. Buvo sumontuota sistema, kuri iš karto neveikė. Sistema normaliai neveikė 5 metus, papildomai buvo pastatytas antras katilas. Dabar yra du katilai. Nuo 2014 m. sistema veikia. Dėl katilų nurašymo laiko, kad tai yra UAB „( - )“ problemos, o ne užsakovo.

63Pagal sutartį už dujas mokėjo dukra, kada katilinė pradėjo veikti. Sutarties sąlygose buvo nurodytas kiekis, už kurį reikėjo mokėti, o kai sistema neveikė, buvo sunaudota trigubai daugiau dujų, dukra už viršytą kiekį nemokėjo. Jis negali pasakyti, už kokį kiekį dujų sumokėta, kokią sąskaitą dukrai pateikė, tiek ji sumokėjo.

64Liudytojas R. A. parodė, kad dirba UAB „( - )“ darbų vadovu, objektas ( - ) žinomas. Jis pradeda dirbti po sutarčių pasirašymo, vadovauja darbams objekte. ( - ) kaime įrenginėjo suskystintų dujų katilinę. Subrangovai sumontavo dujų sistemą, ją jungė prie šildymo sistemos ir katilinė buvo pradėta eksploatuoti. Buvo sumontuotas katilas „( - ) Vitodens 300“. Po kurio laiko prasidėjo problemos: sumontuotas katilas išsijungdavo, gedo. Pagal gedimo kodą nustatė, kad tai vyko dėl naudojamų dujų kokybės. Suskystintų dujų sudėtis buvo netinkama šiam katilui.

65Buvo garantinis laikotarpis. Jiems užsakovas pranešdavo apie katilo gedimą. Kad išdeginti tas dujas, kurios buvo užpiltos, buvo laikinai pastatytas tiesioginio degimo dėvėtas katilas, mažiau ekonomiškas. Jie kreipėsi į UAB „( - )“ , jie atsakė, kad pateiks geresnių dujų. Tada jie vėl pastatė „Vitodens“ katilą, UAB „( - )“ užpildė talpyklą dujomis su didesniu propano kiekiu. Katilas dirbo geriau, bet, atšalus orui, vėl buvo panašios problemos. Bendrai su direktoriumi buvo priimtas sprendimas, kad pastatyti dar vieną katilą, kad įvykus vieno katilo gedimui, veiktų kitas. Buvo pastatytas tos pačios markės katilas „( - )“. Gedimai buvo retesni, tačiau vis tiek atsirasdavo. Taip ir liko sumontuoti 2 katilai. Toliau jie užsakinėdavome dujas iš UAB „( - )“ ir apmokėdavo už jas. Dujos pagal dokumentus atsirasdavo pas jį sandėlyje, jis jas nurašydavo į sąnaudas, nenurodydamas objekto. Surašydavo nurašymo aktą, pagal aktus nebuvo nurodyta, kam panaudota.

66Žino, kad bendrovės apskaitoje nurodyti kiti katilai. Katilinės veikimas užsakovui tiko, jis gavo nurodymą sudaryti atliktų darbų aktą ir padaryti medžiagų nurašymą. Nurašė katilus „Vitodens 100“, nes jo sandėlyje programoje buvo tokie katilai, o 300-tinio tuo metu nebuvo, gal buvo įsivėlusios klaidos. Jis nurašė tuos katilus, kurie buvo „popieriniame“ sandėlyje. Pagal dokumentus „Vitodens 100“ buvo sandėlyje, realiai jų neturėjo. Dėl katilų nurašymo neatsimena, ar informavo direktorių, ar buhalterę.

67Būdavo, kad dujas užsakydavo jis, būdavo, kad buhalterija, reikėdavo įforminti prašymą ir išsiųsti faksu. 1-2 kartus per metus buvo užsakomos dujos. Nurašymas galėjo būti už tam tikro laikotarpio, galėjo būti ir iš karto. Pirmą kartą tam objektui dujas užsakė 2009 m., tais pačiais metais ir nurašėme, datų neatsimena. Nurašyti dujas į sąnaudas patarė buhalterė. Negali atsakyti, ar tuo metu dirbo K. A., ar D. B..

68Suskystintų dujų katilinėje turėtų būti vienas katilas. Gamyklos garantija katilui buvo 2 metai. Bendrovė visai katilinei davė 5 metų garantiją. Katilo grąžinti gamyklai negalėjo. Dėl eksploatacijos klaidų reikėjo statyti antrą katilą, todėl bendrovei buvo nuostoliai. Atliktų darbų aktą jis surašė 2014 m. Katilinę pradėjo bandyti 2008 m. UAB „( - )“ politika tokia, kad užsakovas liktų patenkintas, nežiūrint į įmonės sąnaudas. Dujas teko ilgai užsakinėti. Objektas buvo finansiškai nenaudingas. Dėl dujų nurašymo į sąnaudas pasitardavo su buhalteriu.

69Liudytojas D. B. parodė, kad UAB „( - )“ yra jo įmonė, jis vienintelis akcininkas. Jo įmonė dabar tvarko UAB „( - )“ buhalteriją. Nuo 2007 m. iki 2010 m. pabaigos yra dirbęs UAB „( - )“ buhalteriu. Pradėjus UAB „( - )“ dirbti UAB „( - )“, rado nesutvarkytą buhalteriją: buvo nesuvesta kasa, buhalteriniai programų įrašai neatitiko dokumentuose padarytų įrašų, likutis nesutapo su tuo, koks turėjo būti. Atlikus inventorizaciją, kasoje rastas 8 Lt, likutis, jo skaičiavimu, kasoje turėjo būti 65 000 Lt. Buvo nesuvestos bankinės operacijos. Buhalterinės programos ir banko išrašai nesutapo nuo 2011 m. vasario mėnesio. Nuo 2012 m. antros pusės nebuvo atliekamos bankinės operacijos. Atlyginimai apskaičiuoti buvo neteisingai, nesusisteminti, jie buvo skaičiuojami apytiksliai. Buvo netinkamai apskaičiuoti atostoginiai, teko atkūrinėti dokumentus. Taip pat nebuvo vedamas registras, kiek darbuotojams priklauso nepanaudotų atostogų. Buvo netinkamai daromi atskaitymai antstoliams iš darbuotojų. Nerastos sąskaitos faktūros. Kadangi nebuvo suvesta daug sąskaitų, tai registrai neatitiko realybės. Kadangi buvo nesuvesti suvesti visi duomenys, atitinkamai neteisingai buvo paskaičiuoti mokesčiai. GPM deklaracijos už paskutinius du metus nebuvo pateiktos. PVM deklaracijos buvo neteisingos. Buvo klastojamos finansinės ataskaitos, nes, nepaisant to, kad įmonė dirbo nuostolingai, buvo direktoriui A. P., bankams, registrų centrui, visoms atsakingoms institucijoms, rodoma, kad įmonė dirba pelningai.

70UAB „( - )“ buvo viena bankinė kortelė, išduota A. P. vardu, kuria iš bankomato buvo nuimami pinigai. UAB „( - )“ turėjo vieną sąskaitą. Iš pradžių buvo nuimtos mažos sumos, po 100-200-300 Lt, po to didėjo, buvo 1000, 1500 Lt. Kad pinigus į savo sąskaitas persivesdavo K. A., yra banko išrašai.

71Dėl objekto ( - ) kaime nurodo, kad buvo nurašyti du katilai. Buvo darbų vadovo įvelta klaida, nurašant katilus. Ta klaida buvo ištaisyta, jis surašė buhalterinę pažymą. Kai darbų vadovas nurašinėjo medžiagas, jis savo sandėlyje turėjo du katilus, bet tie katilai buvo skirtingomis markėmis. Jis neberado katilų, kurie turėjo būti, ir nurašė tokius, kokius turėjo. Buvo patikrintas 300-tinių ir 100-tinių katilų pirkimo istorija, judėjimas per sandėlius, daryta prielaida, kad kažkuriuo momentu buvo sumaišyti katilai nurašymo aktuose. Jeigu buvo nurašyti sumaišyti katilai, jų vertės skirtumas yra pakankamai ženklus, tai reiškia, kad kažkada buvo padarytas per didelis nuostolis, nes nurašyti per didelės vertės katilai, buvo suklysta.

72Apie 2008 m. rugpjūčio mėn. sutartį dėl suskystintų dujų katilinės gali pasakyti, kad ateidavo sąskaitos, jis jas suvesdavo ir pateikdavo darbų vadovui tolesniam apdorojimui. Dujas priklausė nurašyti į sąnaudas. Dujos nurašomos į sąnaudas, remiantis verslo apskaitos standarto 6 punktu. Sąnaudos yra resursai, sunaudoti įmonės veikloje. Sutarties sąlygos patvirtina galimybę įtraukti į sąnaudas. Šioje sutartyje yra nurodyta, kad, jeigu bendrovės sumontuota katilinė nefunkcionuos tinkamai, tai ji turi kompensuoti patiriamus šildymo kaštus tuo laikotarpiu, kol sureguliuos katilinės veikimą.

73Atliktų darbų operacijų, aktavimo klausimus apsprendžia sutartys. Kaip yra sutartyse, taip ir aktuojama, o nurašymai daromi tada, kai būna aktas. Jeigu sutartyje yra numatytas vienas aktavimas pridavus objektą, tai tuomet, kai priduodamas objektas, pasirašomas perdavimo aktas, tuomet pasirašomas atliktų darbų aktas su faktūra ir atitinkamai tą patį mėnesį padaromas nurašymo aktas. Tokie yra standartai ir taisyklės.

74Visos finansinės ataskaitos yra pasirašomos įmonės direktoriaus, bet duomenis paruošia buhalteris. UAB „( - )“ buhalterinė programa yra „( - )“. Ten viskas yra, galima ją atspausdinti. Sutartis dėl objekto ( - ) k. gavosi ilgalaikė, 6 metai.

75Civilinio ieškovo atstovė J. G. paaiškino, kad Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys yra apskaičiuotas remiantis mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Bendra ieškinio suma yra 9164,44 eurų, litais - 31 664 Lt. Ieškinyje nurodė atsakovais abu kaltinamuosius atsakovais, bet pagal tą patikslintą kaltinimą, pagal kaltinime formuluotas pažeistas baudžiamojo kodekso nuostatas mes sutiktųme, jeigu ieškinys būtų priteistas iš A. P., nes veikos iniciatorius galėjo būti A. P., K. A. iš to naudos neturėjo.

76FNNT Specialisto išvadose Nr. ( - ), Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta:

77Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatas, „už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka, atsako ūkio subjekto vadovas“. Bendrovės „( - )“ direktoriaus pareigas tiriamuoju laikotarpiu, nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 vykdė A. P..

78Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 11 straipsnį, „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“. Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė:

79laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2010-11-12 D. B.;

80nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01 vyriausioji finansininkė K. A. (V.);

81nuo 2013- 02-01 iki 2013-02-14 buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens nebuvo;

82nuo 2013-02-15 iki 2014-07-01 UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus

83D. B..

84Išvadoje dėl S. J. atliktų statybos montavimo darbų paslaugų nurodyta, kad UAB „( - )“ nevykdė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies nuostatų, pagal kurias „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ ir 6 str. 2 dalies nuostatų, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, nes buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis, 2012 metais neįformino S. J. gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos montavimo darbų paslaugų už 16 936,31 Lt, iš jų 13 996,95 Lt pardavimo pajamų, 2939,36 Lt PVM ir šių operacijų neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą.

85Dėl S. J. suteiktų statybos montavimo darbų paslaugų už 16 936,31 Lt iš jų 13 996,95 Lt pardavimo pajamų ir 2939,36 Lt PVM, neįforminimo buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis ir šių operacijų neįrašymo į bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą, nesilaikant Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies ir 6 str. 2 dalies nuostatų, iš dalies negalima nustatyti asmens, UAB “( - )“ veiklos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus.

86UAB „( - )“ suteikdamas S. J. statybos montavimo darbų paslaugų 2012 m. už 16936,31 Lt, kurių neįformino buhalterinės apskaitos dokumentais ir neįrašė į bendrovės buhalterinę apskaitą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751): 3 straipsnio nuostatomis, 4 straipsnio 1 dalies nuostata, 14 straipsnio 1 ir 2 dalių 1, 2 punktų nuostatomis, 15 straipsnio 1 dalies nuostata ir valstybės biudžetui nesumokėjo 2012 m. 2939 Lt pridėtinės vertės mokesčio.

87Specialisto išvadai surašyti buvo pateikta gyvenamojo namo ( - ) objektinė sąmata (47002,07 Lt su PVM) ir 2012 metais atliktiems darbams panaudotų medžiagų žiniaraščiai (išvados Nr. ( - ) priedai), kuriuose nurodyti panaudotų medžiagų pavadinimai, kiekiai, kainos ir sumos. Žiniaraščiai pasirašyti S. J. ir UAB „( - )“ darbų vadovo R. I.. Medžiagų suma pagal minėtus žiniaraščius 12936,31 Lt (be PVM). UAB „( - )“ nepateikė tyrimui atliktų darbų akto, kuriame būtų nurodytas S. J. ir R. I. vardu pasirašytuose žiniaraščiuose, nurodytų medžiagų panaudojimas ir statybos darbų paslaugų pardavimo PVM sąskaitos faktūros. Todėl pateikta išvada, kad UAB „( - )“ nevykdė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 d. ir 6 str. 2 d. nuostatų, nes buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis, neįformino S. J. gyvenamojo namo, esančio ( - ), 2012 metais atliktų statybos montavimo darbų už 16936,31 Lt, iš jų 13996,95 Lt pardavimo pajamų, 2939,36 Lt PVM ir šių operacijų neįtraukė į bendrovės „( - )“ 2012 metų buhalterinę apskaitą, bei papildomai apskaičiuota sumokėti valstybės biudžetui 2939 Lt pridėtinės vertės mokesčio. Dėl S. J. suteiktų statybos montavimo darbų paslaugų už 16936,31 Lt iš jų 13996,95 Lt pardavimo pajamų ir 2939,36 Lt PVM, neįforminimo buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis, ir šių operacijų neįrašymo į bendrovės „( - )“ buhalterinę apskaitą, nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies ir 6 str. 2 dalies nuostatų, iš dalies negalima nustatyti asmens, UAB “( - )“ veiklos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros 2012 metus.

88Papildomam tyrimui pateikti atliktų darbų aktas „už 2014 m. 4 mėn.“, kuriame nurodyta atliktų darbų vertė 11361,77 Lt (su PVM), iš jų medžiagų, sunaudotų statybos darbams atlikti, vertė, 5570,32 Lt. Bendrovės „( - )“ 2014-04-09 A. J. išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ), kurioje įformintas darbų pardavimas pagal atliktų darbų aktą už 11361,16 Lt ir 2014-04-09 kasos pajamų orderis Nr. ( - ), pagal kurį į bendrovės kasą priimta 11361,16 Lt (1-3 priedai).

89Papildomai pateikti dokumentai nekeičia specialisto išvados dėl S. J. 2012 metais suteiktų statybos darbų paslaugų neįforminimo apskaitos dokumentais ir neįtraukimo į bendrovės buhalterinę apskaitą, nes pagal atliktų darbų akto rekvizitus, jame įforminti statybos darbai atlikti 2014 metais.

90Išvadoje dėl UAB „( - )“ šilumokaičio pardavimo nurodyta, kad UAB „( - )“, pagal 2012-10-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) pirko iš UAB „( - )“ prekę Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 (400 V, 11 kW, NVK 4,30) už 14490,91 Lt, PVM 3043,09 Lt, iš viso suma su PVM 17534,00 Lt (išvados Nr. ( - ), 6 psl.). Bendrovės „( - )“ išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) pasirašyta bendrovės „( - )“ direktoriaus pavaduotojo R. I. vardu. Bendrovės „( - )“ apskaitos registre „sąskaitų aktyvumo ataskaita“ įregistruota prekių gavimo iš UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) operacija už 14490,19 Lt (be PVM). Tame pačiame apskaitos registre „sąskaitų aktyvumo ataskaita“ įregistruota prekių gautų iš UAB „( - )“ pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) pardavimo bendrovei „( - )“ operacija. UAB „( - )“ pardavimo operaciją įformino PVM sąskaitoje faktūroje 2012-10-24 ( - ). PVM sąskaita faktūra pasirašyta direktoriaus A. P. vardu. UAB „( - )“ bendrovei „( - )“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) įformintas šilumokaičio TRI pardavimas už 10042,15 Lt, išskirtas PVM 2108,85 Lt, iš viso suma 12151,00 Lt. Šilumokaičio TRI pardavimo bendrovei „( - )“ kaina, pagal 2012-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), yra 5383,00 Lt (su PVM) mažesnė, nei įsigijimo kaina (išvados Nr. ( - ) 31-33 priedai).

91Apklaustas UAB „( - )“ direktorius K. S. dėl sandorio su UAB „( - )“ parodė, kad 2012 metais UAB „( - )“ atliko statybos montavimo darbus penkiuose UAB ( - ) LT objektuose. Iš UAB „( - )“ bendrovė „( - )“ vienam iš objektų pirko kondicionierių ir šilumos grąžinimo sistemą. Pasirašydamas sąskaitoje faktūroje liudytojas K. S. matė, kad perkamos prekės įvardintos kaip šilumokaitis ir suprato, kad pardavėjas taip įvardijo kondicionierių ir šilumos grąžinimo sistemą. Pagal liudytojo K. S. parodymus, šilumos siurblio (šilumokaičio) iš UAB „( - )“ bendrovė „( - )“ nepirko. UAB „( - )“ pateikė 2012-10-24 PVM sąskaitos faktūros ( - ), kurioje įformintas šilumokaičio TRI pirkimas iš bendrovės „( - )“ už 10042,15 Lt, išskirtas PVM 2108,85 Lt, iš viso už 12151,00 Lt ir kasos pajamų orderio Nr. ( - ), kuriame įforminta 12151,00 Lt mokėjimo operacija kopijas, 2011-11-30 materialinių vertybių nurašymo akto, rangos sutarties su ( - ) LT, UAB, statybos darbų bendrovei ( - ) Lt pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų akto kopijas.

92Atlikta prekybos centro „( - )“, esančio adresu ( - ) patalpų, kuriuose yra įrengti vandens šildytuvai (2014-05-27 apžiūros protokolas 6 t., b. l. 148) apžiūra ir UAB „( - )“, adresu ( - ), šilumos mazgo apžiūra (apžiūros protokolas 2014-05-28, 6 t., b. l. 153 ). Apžiūrėtose patalpose šilumokaičio TRI, kurio pardavimas bendrovei „( - )“ įformintas bendrovės „( - )“ 2012-10-24 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ( - ), nerasta.

93Jeigu UAB „( - )“ pagal 2012-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) bendrovei „( - )“ pardavė ne šilumokaitį TRI, tai PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo, nes joje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį. UAB „( - )“ panaudojusi 2012-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo ir jos duomenis įrašiusi į bendrovės 2012 metų buhalterinę apskaitą, nevykdė LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, kad „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“. Dėl bendrovės „( - )“ 2012-10-24 PVM sąskaitos faktūros, kurioje nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo, duomenų panaudojimo 2012 metų buhalterinėje apskaitoje, nesilaikant LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, iš dalies negalima nustatyti asmens, UAB „( - )“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus.

94Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2001-03-05 Nr. IX-751, 2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) 58 straipsnio nuostatas, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Jeigu UAB „( - )“, pagal 2012-10-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) iš UAB „( - )“ pirktos prekės Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 (400 V, 11 kW, NVK 4,30) už 14490,91 Lt, PVM 3043,09 Lt, iš viso suma su PVM 17534,00 Lt, nepardavė bendrovei „( - )“, o jos vertę pagal 2012-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį, nurašė į sąnaudas, nepanaudojus apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, tai UAB „( - )“ neįgijo teisės įtraukti į PVM atskaitą 3043,09 Lt. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio nuostata, tyrimo metu mažinama 2012 m. spalio mėn. PVM atskaita ir 3043,09 Lt didinama mokėtina PVM suma.

95Išvadoje dėl UAB „( - )“ atliktų darbų pagal 2008-08-08 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) adresu ( - ) nurodoma, kad tyrimui pateikta 2008-08-08 statybos rangos sutartis Nr. ( - ) dėl suskystintų dujų talpos, katilo ir būtinų katilinės veikimui įrenginių įrengimo gyvenamajame name adresu ( - ) montavimo, 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktas 33321,90 Lt sumai (su PVM) ir 2014-04-15 PVM sąskaita faktūra ( - ), kurioje įforminta atliktų darbų pagal aktą pardavimo operacija už 27538,76 Lt, 5783,14 Lt PVM, iš viso už 33321,90 Lt (išvados 6-9 priedai). Statybos rangos sutartis pasirašyta P. S. ir UAB „( - )“ direktoriaus A. P. vardu. Atliktų darbų akte užsakovo vardu pasirašė L. S., ir UAB „( - )“ statybos vadovas R. A.. Darbų sąmata prie šios sutarties nepateikta. Sutarties Nr. ( - ) 1.1 punkte nurodyta, kad katilinė susideda iš suskystintų dujų talpos, katilo ir būtinų katilinės veikimui įrenginių. Katilo, dujų talpos ir kitų įrenginių markės ir parametrai sutartyje ir atliktų darbų akte nenurodyti.

96Tyrimui yra pateikta bendrovės „( - )“ 2008-09-09 PVM sąskaita faktūra ( - ), kurioje įformintas „dujofikavimo darbų pagal 2008-09-08 atliktų darbų aktą“ pardavimas bendrovei „( - )“ už 16843,32 Lt (su PVM). UAB „( - )“ 2014-12-04 raštu Nr. ( - ) kryžminiam patikrinimui pateikė 2009-09-08 atliktų darbų aktą, kuriame yra išvardinti atlikti darbai ir įrengimai, bet nėra nurodytas objektas, kuriame šie darbai atlikti (10-11 priedai). Pagal UAB „( - )“ vardu išrašytus dokumentus – PVM sąskaitą faktūrą ( - ) ir atliktų darbų aktą negalima nustatyti, ar dujofikavimo darbai atlikti objekte, esančiame ( - ), ( - ).

97UAB „( - )“ tvarkydama buhalterinę apskaitą išlaidų pagal atskirus statybos objektus nekaupia. Išlaidas dujofikavimo darbams 14274,00 Lt (be PVM), pagal UAB „( - )“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ), nurašė į sąnaudas, įregistruodama šią sumą apskaitos registre sąskaita Nr. ( - ) „gamybos sąnaudos“.

98UAB „( - )“ atsakydama į FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos prašymą pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, susijusius su dujinės katilinės esančios adresu ( - ), montavimu, pateikė šildymo katilų ir kitų medžiagų pirkimo važtaraščius, kuriuose nurodytos jų įsigijimo PVM sąskaitų faktūrų datos ir numeriai, kiekiai ir sumos, 2014-04-30 nurašymo aktą Nr. ( - ), dujofikavimo darbų iš UAB „( - )“ pirkimo važtaraštį, kuriame nurodyta dujofikavimo darbų pirkimo PVM sąskaitos faktūros data, numeris ir suma, bei bendrovės „( - )“ darbų vadovo D. B. pasirašytus buhalterinės apskaitos registrus – pirkimo operacijų žurnalas, informacija apie prekę, informacija apie sąskaitą Nr. ( - ) (gamybos sąnaudos), atsargų likučiai, kuriuose pagal D. B. paaiškinimą įregistruotos ūkinės operacijos susijusios su katilinės, esančios ( - ), montavimu. UAB „( - )“ darbų vadovo D. B. pateiktuose registruose ir nurašymo akte nėra nuorodos, kad jame surašyti įrengimai panaudoti minėtos katilinės montavimui (13-18 priedai).

99Pagal UAB „( - )“ katilų įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą 2008-09-30 ( - ), PVM sąskaitą faktūrą 2010-11-08 ( - ), 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyv. name adresu ( - ), aktą ir 2014-04-30 nurašymo aktą Nr. ( - ), dujinėje katilinėje yra sumontuoti du katilai:

100- Vitodens 100-W, 35 kW, įsigytas iš UAB „( - )“ pagal 2008-09-30 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 3966,79 Lt (714,02 Lt PVM, iš viso už 4680,81 Lt); katilo perdavimo darbų vadovui R. A. operacija įregistruota 2009-07-30, nurašyta į sąnaudas pagal 2014-04-30 nurašymo aktą.

101- Vitodens 100, 26 kW, įsigytas iš UAB ( - )“ pagal 2010-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 3035,55 Lt (637,46 Lt PVM, iš viso už 3673,01 Lt); katilas užpajamuotas R. I. sandėlyje, katilo perdavimo darbų vadovui R. A. operacija įregistruota 2013-12-20, nurašytas į sąnaudas pagal 2014-04-30 nurašymo aktą.

102UAB „( - )“ 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte dėl gyvenamajame name adresu ( - ) dujinių katilo montavimo nurodyta, kad katilinėje yra sumontuoti du sieniniai dujiniai katilai. Nurašymo akte 2014-04-30 taip yra nurašyti du šildymo katilai. Šiaulių apygardos prokuratūros 2014-11-19 nutarime, dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) yra nurodyta, kad name adresu ( - ) apžiūros metu rastas ir apžiūrėtas įrengtas dujų katilas ( - ) Vitodens 300, kuris iš esmės skiriasi nuo dujų katilo Vitodens 100. Tai yra, 2014-04-30 nurašymo akte Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. darbų, atliktų gyvenamajame name adresu ( - ), akte nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos turinį, apie įrenginius, panaudotus suskystintų dujų katilinės, adresu ( - ), montavimui.

103UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įrašiusi dokumentus: 2014-04-30 nurašymo aktą Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyv. name adresu ( - ) aktą, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį, nevykdė LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, kad „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“. Dėl bendrovės „( - )“ 2014-04-30 nurašymo akto Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų akto, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje, nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 13 straipsnio 3 dalies nuostatų iš dalies negalima nustatyti asmens UAB „( - )“ turto už tiriamąjį laikotarpį, už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01.

104Išvadoje dėl dujų įsigijimo iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ nurodyta, kad UAB „( - )“ pagal 2010-01-27 sutartį Nr. ( - ) ir 2009-11-16 sutartį Nr. ( - ) UAB „( - )“ pardavė bendrovei „( - )“ ir pateikė adresu ( - ) 14,45 tonų suskystintų dujų už 57909,46 Lt. Iš jų dujų vertė 47859,07 Lt, PVM 10050,39 Lt.

105Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 2 straipsnį „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, „Sąnaudos – visos išlaidos patirtos uždirbant pajamas“. Bendrovės „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų patvirtinančių, kad iš UAB „( - )“ pirktos suskystintos dujos panaudotos pajamoms uždirbti. Dėl 14,45 tonos suskystintų dujų nurašymo į gamybos sąnaudas be panaudojimą patvirtinančių dokumentų, UAB „( - )“ 47859,07 Lt padidino gamybos sąnaudas ir bendrovės 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. metinėse pelno mokesčio deklaracijose pateikė neteisingus duomenis apie pelną bei neapskaičiavo 3453 Lt pelno mokesčio:

1063 lentelė

MetaiDėl dujų nurašymo padidino sąnaudas Lt,Pelnas Lt,Papildomai apskaičiuotas pelno mokestis Lt,
deklaruotasturėjo būti deklaruotadeklaravo mažiau
20105 452,20347274 01795 452818
201117 569,90637238 129317 5702 635
201218 229,71(-276 396)(-258 166)18 230padidino nuostolįbendrovė dirbo nuostolingai, todėl pelno mokestis neskaičiuojamas
20136607,26pelnas ir pelno mokestis už 2013 metus bus apskaičiuojamas 2014 metais
Iš viso:47 859,07xxx3 453

107Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 58 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai šio PVM mokėtojo veiklai: 1) PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui;“. UAB „( - )“ nevykdė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų. Tiriamuoju laikotarpiu, nuo 2010-11-01 iki 2013-04-04, gautose iš UAB „( - )“ suskystintų dujų, nurašytų į sąnaudas be panaudojimą pateisinančių dokumentų, pirkimo PVM sąskaitose faktūrose išskirtą 10050 Lt įtraukė į PVM atskaitą, PVM deklaracijose 10050 Lt sumažino valstybės biudžetui mokėtiną PVM. Todėl tyrimo metu papildomai apskaičiuojama sumokėti valstybės biudžetui 10050 Lt PVM (7 t., 14-15 b.l. (specialisto išvada Nr. ( - ))).

108UAB „( - )“, laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01, pagal 2009-11-16 sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo Nr. ( - ) ir 2010-01-27 sutartį Nr. ( - ) pardavė bendrovei „( - )“ ir pateikė adresu ( - ) 23,618 tonos suskystintų dujų už 92154,30 Lt. Iš jų dujų vertė 76160,59 Lt, PVM 15993,71 Lt. Be to UAB „( - )“, kuris pagal bendrovės „( - )“ darbų vadovo D. B. parodymus atliko dujų talpos montavimą, vardu 2008-10-14 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) yra įformintas 2080 kg suskystintų dujų pardavimas bendrovei „( - )“ už 6668,60 Lt, iš jų dujų vertė 5651,36 Lt, PVM 1017,24 Lt (1 lentelė). Iš viso, UAB „( - )“ iš bendrovių „( - )“ ir „( - )“ įsigijo 25,698 tonos suskystintų dujų už 98822,90 Lt. Iš jų dujų vertė 81811,95 Lt, PVM 17 010,95 Lt.

109UAB „( - )“ direktorius A. P. įtariamojo apklausos protokole, parodė, kad UAB „( - )“ pirko suskystintas dujas, nes statybos rangos sutartyje buvo numatyta sąlyga, kad katilinė veiktų be gedimų visą šildymo sezoną ir būtų sunaudojamas atitinkamas dujų kiekis. Antram, trečiam šildymo sezonui UAB „( - )“ privalėjo pirkti dujas nes katilinė gesdavo, tai yra nutrūkdavo dujų tiekimas. Po konsultacijų su katilų „( - )“ pardavėjais ir gamintojais ( - ) buvo nustatyta, kad gedimai katilinėje vyko ne dėl UAB „( - )“ montavimo klaidų, bet dėl suskystintų dujų sudėties.

110UAB „( - )“ 2014-09-17 raštu Nr. ( - ) informavo, kad gedimai dėl suskystintų dujų sudėties katilams Vitodens 100-W, WB1B fiksuoti retai. Suskystintos dujos P turi atitikti propano butano santykį 95 / 5 %. Tokį dujų santykį pateikia gamykla gamintoja. Ši informacija yra ir ( - ) įrangos kainyne. Pardavėjas privalo informuoti klientą apie reikalavimus kurui. ( - ) katilų garantinis terminas 24 mėn.

111UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 pagal 2009-11-16 sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo Nr. ( - ) ir 2010-01-27 sutartį Nr. ( - ) pardavė bendrovei „( - )“ ir pateikė adresu ( - ) 23,618 tonos suskystintų dujų už 92154,30 Lt. Iš jų dujų vertė 76160,59 Lt, PVM 15993,71 Lt. Be to UAB „( - )“, kuris pagal bendrovės „( - )“ darbų vadovo D. B. parodymus atliko dujų talpos montavimą, vardu 2008-10-14 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) yra įformintas 2080 kg suskystintų dujų pardavimas bendrovei „( - )“ už 6668,60 Lt, iš jų dujų vertė 5651,36 Lt, PVM 1017,24 Lt (1 lentelė). Iš viso, UAB „( - )“ iš bendrovių „( - )“ ir „( - )“ įsigijo 25,698 tonos suskystintų dujų už 98822,90 Lt. Iš jų dujų vertė 81811,95 Lt, PVM 17010,95 Lt. 1 lentelė

PVM sąskaitos faktūros
datanumeriskiekis tsuma Lt,PVM Lt,iš viso Lt
Pirkimai iš UAB „( - )“
2009-11-17( - )2,075909,851241,077150,92
2010-01-27( - )1,54357,50915,085272,58
2010-06-30( - )1,5985922,771243,787166,55
2010-11-25( - )1,85452,201144,966597,16
Viso 2010 metais:x4,89815732,473303,8219036,29
2011-01-25( - )1,34449,90934,485384,38
2011-03-16( - )2,06212,001304,527516,52
2011-11-02( - )2,06908,001450,688358,68
Viso 2011 metais:x5,317569,903689,6821259,58
2012-01-30( - )1,786025,301265,317290,61
2012-06-25( - )1,75591,301174,176765,47
2012-11-23( - )1,896613,111388,758001,86
Viso 2012 metais:x5,3718229,713828,2322057,94
2013-01-18( - )1,986607,261387,527994,78
2013-05-02( - )1,975584,951172,846757,79
2013-12-11( - )2,036526,451370,557897,00
Viso 2013 metais:x5,9818718,663930,9122649,57
Iš viso pirkimai iš UAB „( - )“23,61876160,5915993,7192154,30
Pirkimai iš UAB „( - )“
2008-10-14( - )2,085651,361017,246668,60
Iš viso dujų pirkimas:25,69881811,9517010,9598822,90

112UAB „( - )“ už suskystintas dujas sumokėjo bendrovei „( - )“ 92154,30 Lt, pinigus pervesdama į bendrovės „( - )“ atsiskaitomąją sąskaitą.

113Lentelėje Nr. 1 neįrašytas 2 tonų dujų pirkimas iš UAB „( - )“ įformintas 2014-04-01 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) už 6945,40 Lt (su PVM), nes UAB „( - )“ išrašė 2014-04-15 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje įformino 2 tonų dujų pardavimą L. S., o L. S. sumokėjo bendrovei „( - )“ už dujas 6945,40 Lt.

114UAB „( - )“ 81811,95 Lt išlaidų, patirtų įsigyjant iš bendrovės „( - )“ ir „( - )“ suskystintas dujas, nurašė į gamybos sąnaudas, nepanaudojus apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, be panaudojimą pateisinančių dokumentų, o PVM sąskaitose faktūrose išskirtą 17010,95 Lt PVM mokestį įtraukė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą ir sumažino mokėtiną pridėtinės vertės mokestį.

115Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 2 straipsnį „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, „Sąnaudos – visos išlaidos patirtos uždirbant pajamas“. Bendrovės „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų patvirtinančių, kad iš UAB „( - )“ pirktos suskystintos dujos panaudotos pajamoms uždirbti. Dėl 25,698 tonos suskystintų dujų nurašymo į gamybos sąnaudas be panaudojimą patvirtinančių dokumentų, UAB „( - )“ 81811,95 Lt padidino gamybos sąnaudas ir bendrovės 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. metinėse pelno mokesčio deklaracijose pateikė neteisingus duomenis apie mokestinio laikotarpio veiklos rezultatą (pelną ir nuostolį) bei neapskaičiavo 8651 Lt pelno mokesčio (2 lentelė)

1162 lentelė

MetaiDėl dujų nurašymo padidino sąnaudas Lt,Pelnas Lt,Papildomai apskaičiuotas pelno mokestis Lt,
deklaruotasturėjo būti deklaruotadeklaravo mažiau
20085 651,36188032193 6835 651848
20095 909,85(-255 694)(-249 784)5 909          padidino nuostolį dirbo nuostolingai, todėl pelno mokestis neskaičiuojamas
201015 732,473472750 45915 7322 360
201117 569,90637238 129317 5702 635
201218 229,71(-276 396)(-258 166)18 230padidino nuostolį dirbo nuostolingai, todėl pelno mokestis neskaičiuojamas
201318 718,6676 30395 02218 7192 808
Iš viso:81 811,95xxx8 651

117Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 58 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas „PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai šio PVM mokėtojo veiklai: 1) PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui;“. UAB „( - )“ nevykdė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų. Tiriamuoju laikotarpiu, nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01, gautose iš UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ suskystintų dujų, nurašytų į sąnaudas nepanaudojus apmokestinamam prekių tiekimui arba paslaugų teikimui, be panaudojimą pateisinančių dokumentų, pirkimo PVM sąskaitose faktūrose išskirtą 17010,95 Lt įtraukė į PVM atskaitą, PVM deklaracijose 17010,95 Lt sumažino valstybės biudžetui mokėtiną PVM. Todėl tyrimo metu papildomai apskaičiuojama sumokėti valstybės biudžetui 17010,95 Lt PVM (7 t., b. l. 16-88, 10 t., b. l. 42-104).

118Specialistė J. Č. paaiškino, kad dėl sandorio tarp UAB „( - )“ ir S. J., išvados yra sąlyginės. Apie tai iš dalies yra nurodyta išvados Nr. ( - ) 6 psl., kad K. A. iš nuotraukos atpažino S. J., kuris 2012 m. pabaigoje atvažiavęs paaiškino, kad yra susitaręs su bendrovės direktoriumi A. P., paliko pinigus. S. J. pateikė bendrovės „( - )“ surašytus statybos darbams panaudotų medžiagų aktus, pasirašytus direktoriaus pavaduotojo R. I. už 12 936,31 Lt ir paaiškino, kad UAB „( - )“ šias medžiagas panaudojo toms sistemoms įrengti. Buvo apklaustas R. I., kuris patvirtino, kad šitos medžiagos buvo panaudotos ir papildomai dar pasakė, kad už atliktas montavimo darbų paslaugas S. J. jis dar skolingas darbą nuo 4 000 iki 10 000 Lt, todėl išvadoje ir paimta ta suma 12 936 Lt medžiagos ir 4 000 Lt darbo užmokestis. Kodėl nurodė ne 10 000 Lt , tai visada, kai nenustatytas konkretus skaičius, imama mažesnė suma, kad nebūtų neteisingai apskaičiuota. Todėl išvada dėl šio objekto yra sąlyginė. Įvertinus papildomus dokumentus išvada nesikeitė. Išvada šioje dalyje nesikeičia - kas buvo atlikta anksčiau, iki 2014 metais, buvo neįforminta dokumentais. Apie tai, kad darbai atlikti 2012 metais, patvirtina S. J. pateikti sąrašai su išvardintomis medžiagomis, kurios buvo panaudotos, reiškia, darbai buvo atliekami, todėl teikia tokią savo išvadą.

119Dėl ( - ) kaime atliktų darbų paaiškina, kad UAB „( - )“ pažymos su ištaisytomis klaidomis nematė. Buhalterinės apskaitos registrą, kuriame buvo nurodyti ( - ) kaime panaudoti katilai įrengiant katilinę, naudojo savo išvadoje. Ji buvo bendrovėje su tyrėja, žiūrėjo katilų markes, katilų markės neatitiko, tokios rūšies katilo nebuvo sandėlyje, nebuvo likutyje ir nebuvo tokio pirkimo tuo laiku, kad jis būtų panaudotas.

120Už 2012 metus pagal pateiktus aktus buvo matyti, kad buvo naudojamos medžiagos, buvo atliekami darbai, kurie nebuvo įforminti dokumentais, todėl nebuvo galima nustatyti UAB „( - )“ turto. Dėl mokesčių, jeigu įforminti atlikti darbai, atsiranda prievolė mokėti PVM, atsiranda pelno mokestis. Sąnaudos padidintos, o pardavimai neparodyti.

121Dėl šilumokaičio paaiškina, kad buvo atlikta „( - )“ atstovo apklausa ir patikrinta vietoje, kokie įrengimai pastatyti vietoje to, kas yra įrašyta PVM sąskaitoje faktūroje. Tada tapo aišku, kad dokumentuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. visi rekvizitai turi patvirtinti ūkinės operacijos tapatumą. Buvo parašyta, kad parduoda šilumokaitį, o iš tikrųjų pagal UAB „( - )“ direktoriaus parodymus ir pagal tai, ką jie turėjo savo objekte, kur turėjo būti pastatytas tas šilumokaitis, ten buvo visiškai kiti įrengimai. Kai vyko tyrimas, UAB „( - )“ direktorius aiškino, kad tai ne tas daiktas, kuris nurodytas pirkime.

122Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą buhalterė atsako už įrašo teisingumą, jeigu ji gavo dokumentą, reiškia, ji jį įtraukė į apskaitą, jeigu negavo, reiškia - neįtraukė. Apie tai, kodėl neįformintos operacijos, priklauso nuo buhalterinės apskaitos organizavimo, bet ne nuo buhalterės. Už buhalterinės apskaitos organizavimą atsako įmonės vadovas, o buhalterė atsako už įrašų teisingumą. Jeigu ji, gavusi tokius dokumentus, įrašė į apskaitą, ji neprivalo tikrinti tų dokumentų turinio.

123Nustatyta, kad nuo 2009 m. į objektą ( - ) kaime dideliais kiekiais buvo vežamos dujos ir viskas buvo aiškinama broko šalinimu. Buvo apklausta visa eilė tarnybų, ekspertų, dujininkų, negauta duomenų, kad buvo atliekami kažkokie garantiniai remontai, dėl to pateikė išvadą, kad UAB „( - )“ panaudojo dujas ne pajamoms uždirbti, t. y. padarė išlaidas ir pajamų neuždirbo. Jeigu sutartyje yra numatytos sąlygos ir tam, kad tas sąlygas įgyvendinti, reikia patirti išlaidas. Tai yra sąnaudos. Esmė ta, kad tos operacijos, kurios buvo vykdomos nuo 2009 m. iki 2014 m., buhalterinėje apskaitoje UAB „( - )“ nebuvo fiksuojamos. Tos sąnaudos turėjo būti kaupiamos, o nenurašinėjamos. Iš to nurašymo nesimato, ar tos sąnaudos padarytos šitam objektui. Nupirko dujas ir iš karto įtraukė į nurašymo aktą, nepažymėjus, kad būtent tam objektui, nėra sąskaitų, kad matytųsi, kiek sukaupta išlaidų tam objektui. Pajamų dar nebuvo uždirbta nė kiek, o jau buvo sąnaudų. Tai buhalterinės apskaitos yra draudžiama, kadangi nefiksuojama operacija to panaudojimo, kur panaudota. Dujų sunaudojimas turi būti pagrįsta buhalterinės apskaitos dokumentu.

124Specialisto A. K. specialisto išvadoje nurodyta, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 str. „Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą“ 1 punktą numatyta vyriausio buhalterio atsakomybė, t.y. „už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.“

125FNTT Specialistės išvadose yra nurodytas minėtas įstatymo straipsnis, tačiau galutinėje išvadoje visa atsakomybė tenka Bendrovės direktoriui A. P. pagal minėto įstatymo 21 straipsnį „Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą“, t.y. „už apskaitos organizavimą bei dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“ Pagal tyrimui pateiktą medžiagą matyti, kad apskaitos dokumentai yra išsaugoti, o Bendrovės direktorius tinkamai organizavimo apskaitos skyrių, t. y. tik labai trumpą laiką Bendrovė neturėjo vyriausiojo buhalterio.

126FNTT Specialistė pateiktose išvadose nagrinėjo Bendrovės direktoriaus bei pačios Bendrovės pažeidimus, tačiau praktiškai nenagrinėjo vyr. finansininkės K. A. veiksmų, kurie ir sukėlė visas pasekmes Bendrovei ir jos direktorius, t. y. neatlikdama savo tiesioginio darbo.

127Tokia išvada teikiama dėl to:

  1. 2013-04-04 Bendrovės direktorius A. P. kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrą, kad Bendrovės vyriausioji finansininkė K. A. netinkamai ir aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, sąmoningai klastojo duomenis, teikė neteisingą informaciją direktoriui, kredito įstaigoms, VĮ „( - )" finansines ataskaitas, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
  2. Nuo 2013-02-15 buhalterinę apskaitą Bendrovėje tvarkė UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus D. B.. Šios įmonės atstovai, tvarkydami Bendrovės apskaitą nustatė eilę neatitikimų, klaidų bei grobstymų už laikotarpį, kai vyr. finansininke dirbo

    128K. A.. To pasėkoje, sudarant 2012 metų Bendrovės finansines ataskaitas, 2013-04-30 buvo surašyta Bendrovės buhalterinė pažyma Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo ištaisytos tuo metu nustatytos klaidos už 2011 metus, t.y. už tą laikotarpį, kur už buhalterinių įrašų teisingumą atsakė vyr. finansininkė K. A., kaip tai numatyta Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnyje.

  3. 2012-12-31 Bendrovės kasoje turėjo būti 8 202,74 Lt pinigų likutis, o buvo tik - 8,19 Lt. Pagal apskaitos dokumentus kasoje turėjo būti fiksuojamas 8 194,55 Lt grynųjų pinigų trūkumas ir šis trūkumas susidarė pas materialiai atsakingą asmenį K. A.. Šis faktas akivaizdžiai atskleidžia 2013-04-04 Bendrovės direktoriaus A. P. kreipimosi į Prokuratūrą teisingumą.
  4. 2014-04-08 FNNT Specialistės išvados 7 puslapyje nurodyta, kad „už laikotarpį nuo 2010-1101 iki 2014-04-04 K. A. apskaičiuota 41 010,72 Lt mokėtina darbo užmokesčio suma. UAB „( - )“ darbo užmokesčio grynais pinigais K. A. nemokėjo. Iš bendrovės „( - )“ sąskaitų bankuose į vyr. finansininkės K. A. asmenines sąskaitas... pervesta 25 954,07 Lt daugiau, iš viso 66 964,79 Lt, nurodant, kad tai yra darbo užmokestis. UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje K. A. 25 954,07 Lt skola (darbo užmokesčio permoka) bendrovei neįregistruota“.

129Kadangi buhalterinė apskaita Bendrovėje turi būti vedama pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 7 punkte nurodytą tvarką, t. y. „dvejybiniu įrašu - ūkinių operacijų ir ūkimų įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma - / kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.“ Pinigai nuo Bendrovės sąskaitos buvo nurašyti, todėl vyr. finansininkė minėtą sumą turėjo atvaizduoti arba, kaip savo skolą Bendrovei, tačiau tai nebuvo padaryta, arba turėjo nurašyti į kitas išlaidas, tačiau šis faktas FNTT Specialistės nebuvo išnagrinėtas.

  1. 2014-04-08 FNTT Specialistės išvados Nr. ( - ) 5 puslapyje yra nurodyta, kad „UAB „( - )“ vyr. finansininkė K. A. nurodė, kad nesant darbo vietoje direktoriaus, ji priėmė iš asmens vardu „S.“ 17 500, 00 Lt grynųjų pinigų, kuriuos panaudojo atsiskaityti su UAB „( - )“.

1302014-12-19 FNTT Specialistės išvados Nr. ( - ) 2 puslapyje nurodyta, kad „šio namo statybos paslaugų pardavimas apskaitos dokumentais nebuvo įformintas, o užsakovas „S.“ atsiskaitė su UAB „( - )“ direktoriumi A. P. grynais pinigais, sumokėjo 17 000, kurie bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaityti.“

131Kadangi, 2014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje yra nurodyta kita suma, nei 2014-04-08 pateiktoje išvadoje bei nurodyta, kad pinigus gavo direktorius A. P., kai tuo tarpu 2014-04-08 išvadoje nurodyta, kad pinigus priėmė vyr. finansininkė K. A., tai lieka neaišku, kuri pinigų suma yra teisinga ir kas galbūt gavo minėtus pinigus.

132Jei vadovautis 2014-04-08 FNTT Specialistės išvada, tai vyr. finansininkė

133K. A. minėtus pinigus pasisavino, nes ji, būdama vyr. buhaltere, privalėjo pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnį minėtas lėšas įtraukti į apskaitos registrus, t. y. gautus pinigus atvaizduoti kasos pajamų orderiu ir kasos knygoje, nes tai jos, kaip materialiai atsakingo asmens prievolė.

1342014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje palikta nuostata, kad Bendrovė pajamas ir mokesčius turėjo deklaruoti ir sumokėti 2012 metais, o ne 2014 metais. Tokia išvada nėra paremta 10 Verslo apskaitos standartu, kur aiškiai yra apibrėžta, kada yra pripažįstamos pajamos, t. y. kai užsakovas priima darbus ir darbai galutinai atlikti. Darbai objekte galėjo ir buvo pradėti vykdyti nuo sutarties pasirašymo datos, t. y. nuo 2012 metų, tačiau galutinai darbai atlikti, kur užsakovas pripažino, buvo 2014 metais. Todėl negalima traktuoti, kad Bendrovė turėjo pajamų 2012 metais, kai darbai nebuvo pilnai atlikti.

1352003-12-18 Viešosios įstaigos LR Apskaitos instituto standartų tarybos (Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnis) nutarimu Nr. 1 buvo patvirtintas 10 Verslo apskaitos standartas „Pardavimo pajamos“. Sis standartas nurodo, kaip ir kada juridiniai asmenys apskaitoje turi fiksuoti pajamas. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio „Pajamų ir sąnaudų pripažinimas“ 1 punktą nurodyta, kad „pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas.“ Šie išvardinti teisės aktai nusako, kaip turi būti pripažįstamos pajamos. Minėto 10 Verslo apskaitos standarto 18 punktas nurodo, kada įmonė privalo pripažinti pajamas už atliktas paslaugas.

136Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 punkte yra nurodyta, kad „leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.“ Šis straipsnis aiškiai apibrėžia tai, kad nėra kategoriškos prievolės, kad sąnaudos tenka tik pajamoms uždirbti, tuo pačiu nėra Pelno mokesčio įstatyme jokios nuorodos, kad negalima parduoti prekes ar paslaugas nuostolingai.

137Pagal tyrimui pateiktą medžiagą galima būtų tvirtinti, kad tik vienu atveju yra Bendrovės pažeidimas, t. y., Bendrovė pažeidė Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnį, apskaičiuojant Bendrovės pelno mokestį už 2009-2013 metus, t. y. kadangi nebuvo įformintas dujų pardavimas, todėl šios realiai patirtos sąnaudos turėjo būti nurašomos 2014 metais, kai realiai yra parduota įranga su veikimu. Šis faktas rodo, kad tai yra mokestinis pažeidimas, pildant Pelno mokesčio deklaraciją ( - ) kuri buvo teikiama Šiaulių apskrities VMI, nes sąnaudos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, tačiau skiriasi tik laikotarpis tarp apskaitos registrų ir Pelno mokesčio deklaracijos. Pelno mokesčio įstatymas nenumato jokių apribojimų, kad negalima parduoti pigiau savikainos. Jei buvo susitarimas, kad dujiniai katilai turi veikti, tai visi garantiniai darbai bei nuostolių atlyginimai yra įprastinės veiklos sąnaudos, kaip tai numatyta Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnyje.

138Pagal atliktą tyrimą iš dalies galima nustatyti UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos rezultatus už kaltinamajame akte nurodytą laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. balandžio 4 d.. Šį iš dalies nustatymą lėmė buvusios vyr. finansininkės K. A. veiksmai dėl atskirų buhalterinių įrašų atvaizdavimo apskaitos registruose.

139Daroma išvada, kad Bendrovės vyr. finansininkė K. A., pažeisdama Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnį, t. y. neteisingai atvaizduodama apskaitoje buhalterinius įrašus, taip pat nevesdama atskirų registrų, padarė žalą Bendrovei.

140Specialistas A. K. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad yra UAB „( - )“ auditorius Ši įmonė atlieka auditus, teikia mokesčių konsultacijas, apskaitos klausimus.

141Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 str. buhalterė K. A. atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą. Ataskaitų pateikimas registrų centrui, deklaracijų pateikimas mokesčių inspekcijai, yra vyriausiojo finansininko buhalterio darbas. Kelia abejonių FNNT specialistės išvados.

1422014 m. A. J. išrašyta sąskaita faktūra už UAB „( - )“ suteiktas paslaugas, kas rodo, jog negalima traktuoti, kad Bendrovė turėjo pajamas 2012 metais, kai darbai nebuvo pilnai atlikti.

143Dėl šilumokaičio pardavimo laiko, kad teigti, kada pardavėjas išrašė pardavimo PVM sąskaitą faktūrą, pirkėjas prekę priėmė, apmokėjo, automatiškai pats nurašė, jog pardavėjas UAB „( - )“ yra kaltas, nėra jokio pagrindo.

144Kalbant apie dujas matyti, kad dujos buvo vežamos į ( - ) kaimą, tai rodo, kokiame objekte jos sunaudotos. Apskaitoje galima fiksuoti dujas iš karto nurašant kaip bendraūkines išlaidas. Dujos yra tas produktas, kurio, atvežus, nepripilsi kiek nori, jis ir iš karto yra sunaudojamas. Kadangi jos sunaudojamos, tai jos gali būti ir nurašomos, tik skaičiuojant mokesčiams pelno mokestį. Jos galėjo būti nurašomos tokiu atveju, jeigu būtų buvęs įvykęs pardavimas ir kaip garantinio remonto išlaidos. Tai yra mokestinis klausimas, kaip atvaizduoti skaičiuojant pelno mokestį. Pelno mokesčio įstatyme nuo 2002 m. nėra tokios nuostatos, kad negalima parduoti nuostolingai, yra pasakyta, kad turi atitikti rinkos kainą. Dėl PVM, tai yra pasakyta, kad, jeigu yra pardavimo kainos, vykdoma ekonominė veikla, šiuo atveju atskirais atvejais su PVM nėra sietinos sąnaudos. Šiuo atveju net PVM atskaita yra galima net ir kažkiek pajamų uždirbant.

145Dėl katilų, kad rasti kitos rūšies katilai, paaiškina, kad pagal Įmonės finansinės atskaitomybės įstatymo 7 str. kartą į metus įmonė turi atlikti inventorizaciją, kurios metu randamos klaidos ar neatitikimai. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str. klaidos yra taisomos, nustatant, surašant buhalterinę pažymą. Įmonė, 2014-12-31, surašydama buhalterinę pažymą, automatiškai klaidą - katilų atstatymą – ištaisė. Skaičiuojant pelno mokestį už 2015 m., šita klaida yra ištaisyta.

146Tvirtina savo pateiktą išvadą.

147Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamasis A. P. jam inkriminuotų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d. , 182 str. 1 d., nepadarė.

148Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyta atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą. Šiame straipsnyje atsakomybė nustatyta už šių veikų padarymą: 1) apgaulingą teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 2) buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų sunaikinimą; 4) buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimą, jei dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (kasacinė byla Nr. 2K-7-29-942/2016).

149Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, jis 2012 m. neįformino S. J. suteiktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos montavimo darbų paslaugų pardavimo operacijų už 16936,31 Lt ir šių operacijų neįtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Kaltinimas grindžiamas FNNT specialistės J. Č. išvada, kad jai pateikti iš S. J. paimti gyvenamojo namo, esančio ( - ), 2012 metais atliktiems darbams panaudotų medžiagų žiniaraščiai (išvados Nr. ( - ) 5-9 priedai), kuriuose nurodyti panaudotų medžiagų pavadinimai, kiekiai, kainos ir sumos. Žiniaraščiai pasirašyti S. J. ir UAB „( - )“ darbų vadovo R. I.. Medžiagų suma pagal minėtus žiniaraščius 12936,31 Lt (be PVM). UAB „( - )“ nepateikė tyrimui atliktų darbų akto, kuriame būtų nurodytas S. J. ir R. I. vardu pasirašytuose žiniaraščiuose, nurodytų medžiagų panaudojimas ir statybos darbų paslaugų pardavimo PVM sąskaitos faktūros. Todėl buvo pateikta išvada, kad UAB „( - )“ nevykdė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 d. ir 6 str. 2 d. nuostatų, nes buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM sąskaitomis faktūromis, neįformino S. J. gyvenamojo namo, esančio ( - ), 2012 metais atliktų statybos montavimo darbų už 16936,31 Lt, iš jų 13996,95 Lt pardavimo pajamų, 2939,36 Lt PVM ir šių operacijų neįtraukė į bendrovės „( - )“ 2012 metų buhalterinę apskaitą. Teisiamajame posėdyje J. Č. paaiškino, kad apklaustas R. I. patvirtino, kad už atliktas montavimo darbų paslaugas jis dar buvo skolingas už žmonių darbą nuo 4 000 iki 10 000 Lt, todėl išvadoje ir paimta 12 936 Lt suma už medžiagos ir 4 000 Lt darbo užmokestis, viso 16 936,31 Lt.

150Šios specialistės išvados nepatvirtina byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visetas. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ 2012-08-02 sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) su A. J.. Šia sutartimi Bendrovė įsipareigojo atlikti vėdinimo, šildymo, nuotekų, vandentiekio sistemų montavimo darbus.

151Baigus darbus 2014-04-09 ir 2014-08-06 Bendrovė išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ) ir ( - ) A. J. už atliktus statybos bei vėdinimo sistemos darbus už bendrą 19 314,66 Lt sumą, įskaitant PVM. Minėtas PVM sąskaitas faktūras pasirašė, kaip gavėjas S. J. ir už paslaugas buvo atsiskaityta. Šis faktas rodo, kad galutiniai darbai, kuriuos pirkėjas priėmė, buvo atlikti 2014 metais. Skaičiuojant 2014 m. balandžio ir rugpjūčio mėnesio pardavimo PVM, minėtos sumos yra įtrauktos ir priklausantys mokesčiai sumokėti. Taip pat 2014 metų finansinėse ataskaitose minėtos sumos taip pat yra atvaizduotos apskaitos registruose.

152Liudytojas S. J. parodė, kad už UAB „( - )“ suteiktas paslaugas sumokėjo, kai buvo atlikti visi darbai. 2012 metais jis UAB „( - )“ finansininkei K. A. 17 000 Lt neperdavė, su ja nėra bendravęs. Liudytojas R. I. parodė, kad panaudotų medžiagų žiniaraščius (t. 7, b. l. 41-44) surašė ir pasirašė abu su S. J. sau žiniai, nes objekte buvo naudojamos UAB „( - )“ ir užsakovo medžiagos, kad užbaigus darbus to nepamiršti, UAB „( - )“ panaudotų medžiagų vertė buvo įskaičiuota į bendrą atsiskaitymo kainą, tarpiniai atliktų darbų aktai nebuvo surašomi. Šias aplinkybes patvirtino liudytojas S. J..

153Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad 2012 m. UAB „( - )“ S. J. nepardavė statybos paslaugų, panaudotų medžiagų žiniaraščiai (t. 7, b. l. 41-44) negali būti traktuojami kaip įvykusių ūkinių operacijų įrodymas.

15410 Verslo apskaitos standartu yra apibrėžta, kad pajamos pripažįstamos tada, kai darbai galutinai atlikti ir užsakovas priima darbus. S. J. gyvenamojo namo, esančio ( - ), objekte galėjo ir buvo pradėti vykdyti nuo sutarties pasirašymo datos, t. y. nuo 2012 metų, tačiau galutinai darbai buvo baigti 2014 metais. Todėl negalima traktuoti, kad Bendrovė turėjo pripažinti pajamas 2012 metais, kai darbai nebuvo pilnai atlikti.

155Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, jis 2012 m. spalio mėn. pateikė vyriausiajai finansininkei K. A., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, į UAB ( - )“ buhalterinę apskaitą įtraukti 2012-10-24 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ), kurioje nurodyti rekvizitai nepatvirtina ūkinės operacijos tapatumo, nes joje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinės operacijos - UAB „( - )“ parduotą šilumokaitį TRI, turinį, kadangi UAB „( - )“ šilumokaičio TRI UAB „( - )“ nepardavė. Kaltinimas grindžiamas FNTT specialistės J. Č. išvada, kad, remiantis UAB „( - )“ apskaitos registrais, UAB „( - )“ tokios prekės, kaip šilumokaitis nepirko, nes pagal nurašymo aktą šios prekės nurodytoje sumontavimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu nebuvo rasta.

156Teismas įvertinęs ištirtų įrodymų visetą laiko, kad šis kaltinimas nepagrįstas. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2012-10-15 pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) UAB „( - )“ pirko iš UAB „( - )“ prekę Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 už 14 490,91 Lt, tame skaičiuje PVM - 3 043, 09 Lt.

1572012-10-24 pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) UAB „( - )“ pardavė UAB „( - )“ šilumokaitį TRI už 12 151 Lt, tame skaičiuje PVM- 2 108,85 Lt.

158UAB „( - )“, pirkdama prekę iš Bendrovės, priėmė PVM sąskaitą faktūrą, savo buhalterinėje apskaitoje užsipajamavo ir po to nurašė. Ant pirkimo PVM sąskaitos faktūros yra UAB „( - )“ direktoriaus parašas bei vyr. buhalterės parašas, t. y. tai patvirtina, kad minėtą prekę UAB „( - )“ gavo ir sumokėdami pardavėjui pinigus, jokių pretenzijų neturėjo.

159Iš sąskaitos faktūros (7 t., b. l. 66) matyti, kad įsigyjant prekę iš UAB „( - )“ ilgame pavadinime yra raidės TRI, o išrašytoje pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas prekės pavadinimas „Šilumokaitis TRI“.

160Liudytojas K. S. patvirtino, kad UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ pirko šilumokaitį karštam vandeniui ruošti. Kasos pajamų orderyje ir sąskaitoje faktūroje pasirašė už tas operacijas, kurias atliko, niekas nebuvo klastojama.

161Prekės pavadinimo panašumas (raidės TRI) apskaitos dokumentuose, liudytojo K. S. parodymai, pirkėjo UAB „( - )“ pretenzijų nebuvimas patvirtina faktą, kad šilumokaičio TRI pardavimas yra įvykęs ir savikainos nurašymas yra teisingas.

162Teismas atmeta kaip įrodymus tyrėjos 2014-05-27 ir 2014-05-28 surašytus protokolus, kad UAB „( - )“ pirktas šilumokaitis nerastas PC „( - )“ ir UAB „( - )“, nes pardavėjas UAB „( - )“ nėra atsakingas už parduotos prekės panaudojimą.

163Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, jis 2014 m. balandžio mėn., žinodamas, kad 2014-04-30 nurašymo akte Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyvenamajame name adresu ( - ) akte nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį, o būtent apie įrenginių – Vitodens 100-W, 35 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2008-09-30 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 4680,81 Lt ir Vitodens 100, 26 kW, įsigyto iš UAB „( - )“ pagal 2010-11-08 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už 3673,01 Lt, panaudojimą suskystintų dujų katilinės, adresu ( - ), montavimui, neužtikrino, kad šie aktai nebūtų įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą.

1642014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje yra nurodyta, kad UAB „( - )“ neteisingai 2014-04-30 nurašymo akte neteisingai nurašė dujinius katilus, t.y. ne tuos, kurie realiai buvo sumontuoti ( - ).

165Liudytojas R. A. parodė, kad jis vadovavo darbams įrengiant katilinę adresu ( - ) pabaigus darbus sudarė atliktų darbų aktą ir padarė medžiagų nurašymą. Nurašė 2 katilus „Vitodens 100“, nes jo sandėlyje programoje buvo tokie katilai, o „Vitodens 300“ sandėlyje tuo metu nebuvo. Jis nurašė tuos katilus, kurie buvo „popieriniame“ sandėlyje. Pagal dokumentus „Vitodens 100“ buvo sandėlyje, realiai jų neturėjo. Dėl katilų nurašymo neatsimena, ar informavo direktorių, ar buhalterę.

166Byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis A. P. žinojo, kad 2014-04-30 nurašymo akte Nr. ( - ) ir 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų gyvenamajame name, adresu ( - ), akte nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkinių operacijų turinį – nurašyti ne tie katilai, kurie sumontuoti, taip pat nėra duomenų, kad tai padaryta tyčia.

167Be to, pagal 2001-11-06 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio „Bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai“ 1 punktą, kuriame nurodyta, kad „metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams“. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

168Tyrimui buvo pateikta 2014-12-31 UAB „( - )“ buhalterinė pažyma, kurioje Bendrovės vyr. buhalteris, sudarydamas 2014 metų finansines ataskaitas rastas klaidas dėl dujinių katilų nurašymo ištaiso. Toks klaidų taisymas yra numatytas Buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnio „Klaidų taisymas“ 4 punkte, t.y. „klaidos apskaitos registruose, pastebėtos iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kad būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data.“

169Bendrovė nepažeidė minėto straipsnio, t. y. klaidas ištaisė iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo datos.

170Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad A. P. veikoje nėra UAB „( - )“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo požymių, todėl jis pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

171Baudžiamajai atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d. kilti yra būtinos šios objektyvios sąlygos: 1) įrašymas į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, siekiant išvengti mokesčių; 2) šių duomenų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai. Žinomai neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo. Nusikalstamos veikos sudėtis formali, nes veika laikoma baigta, kai kaltininkas į dokumentus įrašo žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai.

172Iš 2008-08-08 Statybos rangos sutarties matyti, kad tarp UAB „( - )“ ir užsakovo P. S. pasirašyta sutarties dėl suskystintų dujų katilinės gyvenamajam namui, adresu ( - ), įrengimui. Sutartyje numatytos sąlygos: į sutarties apimtį įeina ne mažiau kaip 1 metų (bandomųjų) sunaudotos dujos; rangovo eksploataciniai darbai vykdomi ne trumpiau nei 12 mėn. po katilinės įrengimo ir galutiniai pridavimai vykdomi tik bandymams pasibaigus ir visiškai įvykdžius sutarties sąlygas. Iš atliktų darbų akto matyti, kad sutartyje numatyti darbai baigti 2014 m. balandžio mėn. (10 t. , b. l. 27-28, 29). 2014-04-15 Bendrovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už atliktus darbus L. S..

173Darbai buvo atliekami nuo 2009 metų iki 2014 metų. Per šį laikotarpį UAB „( - )“ pirko dujas. Bylos duomenimis nustatyta, kad iš viso, UAB „( - )“ iš bendrovių „( - )“ ir „( - )“ įsigijo 25,698 tonos suskystintų dujų už 98822,90 Lt, iš jų dujų vertė 81811,95 Lt, PVM 17 010,95 Lt, ir pateikė adresu ( - ), kurias iš karto nurašydavo į sąnaudas, nors pardavimo neįformino.

174UAB ( - ) specialisto išvadoje nurodyta: pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 punktą yra nurodyta, kad „leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.“ Šis straipsnis aiškiai apibrėžia tai, kad nėra kategoriškos prievolės, kad sąnaudos tenka tik pajamoms uždirbti, tuo pačiu nėra Pelno mokesčio įstatyme jokios nuorodos, kad negalima parduoti prekes ar paslaugas nuostolingai. Dujos yra specifinė prekė, kurios negalima saugoti sandėlyje, kaip įprastinės prekės. Suskystintos dujos turi būti iš karto supilamos į tam skirtus indus. Kadangi Bendrovė pati negalėjo ir neturėjo tam sąlygų saugoti suskystintų dujų, tai vadovaujantis 11 Verslo apskaitos standarto „Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos“ 6 punktu, kuriame nurodyta, kad „tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.“ Pagal Bendrovės apskaitos registrus matyti, kad taip ir buvo padaryta, t. y. suskystintos dujos buvo iš karto nurašomos į sąnaudas. Bendrovė nepažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo, nes vadovavosi apskaitos principais.

175Bendrovė pažeidė Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnį, apskaičiuojant Bendrovės pelno mokestį už 2009-2013 metus, t. y. kadangi nebuvo įformintas dujų įrangos pardavimas, todėl šios realiai patirtos sąnaudos turėjo būti nurašomos 2014 metais, kai realiai buvo parduota įranga su veikimu. Tai yra mokestinis pažeidimas, nes sąnaudos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, tačiau skiriasi tik laikotarpis.

176Šias specialisto išvadas patvirtina kiti įrodymai. Liudytojas P. S. parodė, kad sumontuota katilinės sistema neveikė 5 metus. Pagal sutartį už dujas mokėjo dukra tada, kada katilinė pradėjo veikti. Liudytojas D. B. parodė, kad iki katilinės priėmimo eksploatacijai UAB „( - )“ dujas priklausė nurašyti į sąnaudas. Dujos nurašomos į sąnaudas, remiantis verslo apskaitos standarto 6 punktu. Sąnaudos yra resursai, sunaudoti įmonės veikloje. Sutarties sąlygos patvirtina galimybę įtraukti į sąnaudas. Šioje sutartyje yra nurodyta, kad, jeigu UAB „( - )“ sumontuota katilinė nefunkcionuos tinkamai, tai UAB „( - )“ turi kompensuoti patiriamus šildymo kaštus tuo laikotarpiu, kol sureguliuos katilinę. Remiantis išdėstytais duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ 25,698 tonų suskystintų dujų už 98822,90 Lt, iš jų dujų vertė 81811,95 Lt, PVM 17 010,95 Lt, pateikė adresu ( - ), ir pagrįstai nurašė į sąnaudas vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus.

177Įvertinęs išdėstytų įrodymų visetą, taip pat aukščiau teismo išdėstytas išvadas, susijusias su

178A. P. pateiktu kaltinimu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, teismas konstatuoja, kad nenustatyta, jog A. P., siekdamas išvengti 22992 Lt (6658,94 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m. veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusius D. B., K. A., UAB „( - )“ atstovą D. B., nesuvokusius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, sąmoningai nepateikė jiems duomenų, kad 2012 m. S. J. UAB „( - )“ suteikė gyvenamojo namo statybos montavimo darbų paslaugas už 16936,31 Lt, kad dujos, įsigytos iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ už 98822,90 Lt, ir prekė Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 (400 V, 11 kW, NVK 4,30), įsigyta iš UAB „( - )“ už 17534 Lt, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kad išlaidos 81811,95 Lt dėl dujų įsigijimo iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir išlaidos 14490,91 Lt dėl prekės Alfea Excellia Hybrid Gas DUO TRI 11 įsigijimo iš UAB „( - )“ nepagrįstai nurašytos į gamybos sąnaudas, dėl to asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, į UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas už 2008 m. spalio mėn., 2009 m. lapkričio mėn., 2010 m. sausio, birželio, lapkričio mėn., 2011 m. sausio, kovo, lapkričio mėn., 2012 m. sausio, birželio, spalio, lapkričio mėn., 2013 m. sausio, gegužės, gruodžio mėn. įrašė tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie išskirtą pirkimo 17010 Lt ir 3043 Lt PVM mokestį, bei 2012 m. įrašė į UAB „( - )“ pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas už 2012 m. tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie apmokestinamųjų tiekimų vertę ir neapskaičiavo sumokėtino 2939 Lt pridėtinės vertės mokesčio už S. J. suteiktas paslaugas 16936,31 Lt sumai, taip pat siekdamas išvengti 8651 Lt (2505,50 Eur) pelno mokesčio, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusius D. B., K. A., UAB „( - )“ atstovą D. B., nesuvokusius jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, sąmoningai nepateikė jiems duomenų, kad dujos, įsigytos iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ už 98822,90 Lt, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kad išlaidos 81811,95 Lt dėl dujų įsigijimo nepagrįstai nurašytos į gamybos sąnaudas, dėl to asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, 2009-04-04, 2010-03-04, 2011-04-11, 2012-06-01, 2013-05-06, 2014-06-02 įrašė į UAB „( - )“ metines pelno mokesčio deklaraciją už 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m. tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną - mokestinio laikotarpio veiklos rezultatą, tai yra 2008 m. - 2013 m. laikotarpiu 81811,95 Lt sumai padidino gamybos sąnaudas bei neapskaičiavo 8651,00 Lt pelno mokesčio mokėtino į valstybės biudžetą - 2008 m. - 848 Lt, 2010 m. - 2360 Lt, 2011 m. - 2635 Lt, 2013 m. - 2808 Lt, 2009 m. deklaravo 5909 Lt didesnį nuostolį, 2012 m. deklaravo 18230 Lt didesnį nuostolį, ir šiuos tik A. P. žinomus neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną 2008-11-24, 2009-12-12, 2010-02-26, 2014-07-22, 2010-12-27, 2011-03-10, 2011-04-26, 2011-12-27, 2012-02-25, 2012-07-25, 2012-11-26, 2012-11-16, 2012 m., 2013-05-03, 2013-03-25, 2013-05-02, 2009-04-04, 2010-03-04, 2011-04-11, 2012-06-01, 2013-05-06, 2014-06-02, asmenys, tvarkę UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, pateikė elektroninio deklaravimo būdu Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Dėl to A. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d. išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

179Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino (BK 182 straipsnio 1 dalis) ar apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje (BK 182 straipsnio 2 dalis). Sukčiavimo atveju kaltininkas turi suvokti, kad jis apgaudinėja turto savininką pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatydamas, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norėdamas tokiu būdu įgyti svetimą turtą.

180Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę, ar priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo. Apgaulė pasireiškia minėtų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, nurodant neteisingus duomenis ir pan. arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba jo turtinės prievolės panaikinimu. Teismų praktikoje nustatyta, kad sukčiavimo bylose kaltininko panaudotai apgaulei įvertinti taikomas esmingumo kriterijus, t. y. nukentėjusiojo suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką šio asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui Tik esminė apgaulė gali būti laikoma nusikalstama. Esminės apgaulės požymis yra ne tik pagrindinis apgaulės sąvokos turinio elementas, bet ir kriterijus, kuriuo remiantis galima atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2011, 2K-312/2013, Nr. 2K-387/2009, 2K-538/2010, 2K-7-255/2012, 2K-161/2013, 2K-179/2013, 2K-55/2014, 2K-84/2014, 2K-152/2015).

181Remdamasis aukščiau padarytomis išvadomis dėl A. P. pateikto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d. teismas konstatuoja, kad nėra duomenų, jog A. P., kaip UAB „( - )“ direktorius nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, siekdamas išvengti mokesčių į pridėtines vertės mokesčių deklaracijas metines pelno mokesčio deklaracijas įrašė žinomai neteisingus duomenis apie pridėtinės vertės mokesčius, pelną bei pateikė šias deklaracijas Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, nesumokėjo 22992 Lt pridėtinės vertės mokesčio, nesumokėjo 8651 Lt pelno mokesčio, taip apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai turtinės prievolės mokėtinų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą viso 31643 Lt už 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., dėl to išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

182Kaltinamosios K. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji savo noru atlygino dalį padarytos žalos. Jos atsakomybė sunkinančių aplinkybių nėra.

183Skirdamas kaltinamajai K. A. bausmę už padarytą nusikaltimą teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taisyklėmis (Lietuvos Respublikos BK 61 str.). BK 54 str. (Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai) numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Minėto straipsnio 2 dalis skelbia, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. BK 61 str. (Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių) 1 dalis nustato, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Be to, visos išvardytos aplinkybės turi vienodą reikšmę nustatant bausmės dydį. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

184K. A. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdama tiesiogine tyčia, yra neteista, nusikalto pirmą kartą, administracine tvarka nebausta, yra viena jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, ištekėjusi, augina du mažamečius vaikus. Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. sankcijoje numatyta tik laisvės atėmimo bausmė ir nėra jokių baudžiamajame kodekse numatytų aplinkybių, kurios duotų pagrindą skirti kitą, ne laisvės atėmimo bausmę, todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamajai K. A. skirtina Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. numatytos laisvės atėmimo bausmės bausmė, artima jos minimumui.

185Tačiau baudžiamojoje byloje yra Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma, suteikianti teisę kaltinamosios K. A. atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėti jai paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybių, susijusių tiek su kaltinamosios K. A. padaryta veika, tiek su kaltinamosios asmenybe, visumą, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju bylos duomenys sudaro prielaidas susiformuoti teismo vidiniam įsitikinimui, jog K. A. paskirtos bausmės tikslai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje, bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

186K. A. padarė vieną nusikaltimą, jos padaryta veika nėra smurtinio pobūdžio, nusikalto pirmą kartą, yra viena jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą, augina du mažamečius vaikus, byloje nėra duomenų, kad po šioje byloje nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymo būtų pažeidusi teisės aktus. Šios aplinkybės leidžia teismui pagrįstai manyti, kad realus bausmės atlikimas neigiamai paveiktų kaltinamosios K. A. turimus teigiamus socialinius ryšius ir kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., bausmės vykdymas minimaliam įstatyme numatytam terminui. Atidedant bausmės vykdymą K. A. skirtinas įpareigojimas neišvykti iš gyvenamosios vietos be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

187Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius.

188Civiliniu ieškovu byloje pripažinta UAB „( - )“ dėl bendrovės turto pasisavinimo 2013-05-06 pareiškė 64 000 Lt (18 535,68 Eur) dydžio civilinį ieškinį dėl K. A. nusikalstamų veiksmų padarytos turtinės žalos atlyginimo (1 t., p. 63-64, 68 b. l.). 2015-09-01 UAB ,,( - )“, atstovaujamas advokatės J. Grigaliūnienės, pateikė patikslintą civilinį ieškinį, prašydama UAB „( - )“ iš K. A. priteisti 18 535,68 Eur nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti ir 6000 Eur nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti (12 t. 96-101, 103 b. l.). Baigiant nagrinėti baudžiamąją bylą, UAB ,,( - )“ atstovė advokatė J. Grigaliūnienė sakant baigiamąsias kalbas nurodė, kad UAB ,,( - )“ civilinio ieškinio reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo palaiko tik iš dalies ir, atsižvelgiant į tai, kad K. A. dalį turtinės žalos (513,70 Eur (1773,70 Lt)) jau atlygino (pinigus išieškojo antstolis R. K.), prašo priteisti iš K. A. 9378,80 Eur (32 383,12 Lt) nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti ir 6000 Eur nusikalstama veika padarytai neturtinei žalai atlyginti (13 t. 145-148 b. l.).

189Pažymėtina, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (Lietuvos Respublikos BPK 109 str.). Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Gali būti atlyginama ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė. Tai reiškia, kad tarp nusikalstamos veikos, kurią padaro kaltu pripažintas asmuo, ir atsiradusios žalos turi būti priežastinis ryšys.

190Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad kaltinamoji K. A. pasisavino UAB „( - )“ priklausantį turtą – 9892,50 Eur (34156,81 Lt). Teismas, nustatęs, kad tarp kaltinamosios K. A. nusikalstamo veikimo (turto pasisavinimo) ir atsiradusios turtinės žalos yra priežastinis ryšys – 9892,50 Eur (34156,81 Lt) žala civiliniam ieškovui padaryta nusikalstamais

191K. A. veiksmais, sprendžia, kad UAB „( - )“ civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo turi būti patenkintas ir kaltinamoji K. A. privalo visiškai atlyginti padarytą turtinę žalą (Lietuvos Respublikos BPK 115 str., Lietuvos Respublikos CK 6.249 str., 6.251 str., 6.263 str. 2 d.). Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamoji K. A. atlygino dalį turtinės žalos (513,70 Eur (1773,70 Lt)), padarytos turtinės žalos dydis mažintinas iki 9378,80 Eur (9892,50–513,70 Eur) ir priteistinas civiliniam ieškovui iš kaltinamosios K. A..

192Kaip jau minėta, baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį ir dėl bendrovei padarytos neturtinės žalos atlyginimo, prašydamas iš kaltinamosios K. A. priteisti 6000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

193Neturtinė žala pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 d. – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Nurodyti neturtinės žalos požymiai daugiausia taikytini tik fiziniam asmeniui (fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija), tačiau kartu tai nepaneigia neturtinės žalos atsiradimo galimybės ir juridiniam asmeniui. Tokia žala paprastai pasireiškia reputacijos pablogėjimu, juridinio asmens pažeminimu, jo socialinių santykių sumažėjimu ir kita. Civilinis kodeksas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, t. y.: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į šios žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Lietuvos Respublikos CK nurodytas kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą.

194Civilinio ieškovo UAB „( - )“ patikslintame civiliniame ieškinyje (12 t. 96-101 b. l.) nurodyta, kad dėl K. A. nusikalstamų veiksmų įmonė patyrė didelių nepatogumų, papildomų išlaidų, įmonės darbuotojai ir buhalterines paslaugas teikianti pasamdyta įmonė, taisant K. A. VMI pateiktus žinomai neteisingus duomenis, tikslino ir teikė VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deklaracijas, UAB „( - )“ savo iniciatyva ėmėsi priemonių nustatyti mokestinę nepriemoką valstybei, savo lėšomis ir pasitelkusi vidinius išteklius ištaisė visus K. A. padarytus buhalterinės apskaitos pažeidimus, atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo trukdomi buvę ir esami įmonės darbuotojai, jie buvo apklausinėjami, patyrė nepatogumus, darbuotojų kolektyve atsirado įtampa. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje esančius duomenis ir civiliniame ieškinyje nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad dėl kaltinamosios K. A. nusikalstamų veiksmų UAB „( - )“ buvo padaryta neturtinė žala. Ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo apklausiami įmonės darbuotojai, jie buvo atitraukti nuo tiesioginio savo darbo ir patyrė nepatogumų, buvo taisomi K. A. padaryti buhalterinės apskaitos pažeidimai, K. A. VMI pateiktos įmonės deklaracijos, kas taip pat sukėlė papildomų nepatogumų. Tai, kad dėl įmonės darbuotojų neteisėtų veiksmų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir byla nagrinėjama teisme neabejotinai sumenkino UAB „( - )“ įvaizdį klientų akyse. Taigi dėl K. A. veiksmų buvo sutrikdyta normali įmonės veikla, pablogėjo UAB „( - )“ dalykinė reputacija. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, teismui nekyla abejonių, kad UAB „( - )“ dėl K. A. tyčinių nusikalstamų veiksmų patyrė neturtinę žalą, kuri turi būti atlyginta.

195Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į tai, kad K. A. tyčinė nusikalstama veika sukėlė UAB „( - )“ priklausančio turto praradimą – pakankamai didelę turtinę žalą, nesukėlė negrįžtamų pasekmių, į abiejų šalių turtinę padėtį – civilinis ieškovas yra juridinis asmuo, iš savo veiklos gaunantis pajamas, K. A. dirba UAB „( - )“ (šiuo metu yra motinystės atostogose), ištekėjusi, turi šeimą - augina du mažamečius vaikus, turi registruoto turto (butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) k., ( - ) kaimiškojoje sen., ( - ) raj.), taip pat į tai, kad kaltinamoji yra palyginti jauno amžiaus, sveika, darbinga. Be to, teismas atsižvelgia ir į asmens, padariusio žalą, požiūrį į padarytą veiką – K. A. kalta prisipažino tik iš dalies. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus, į kaltinamosios turtinę padėtį, įvertinus padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, ir siekiant protingos skirtingų interesų pusiausvyros, daroma išvada, kad UAB „( - )“ pareikštas civilinis ieškinys dėl padarytos neturtinės žalos mažintinas, priteisiant UAB „( - )“ iš K. A. 1000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismo manymu, ši suma geriausiai užtikrins piniginę kompensaciją už padarytą skriaudą bei balansą tarp padarytos veikos, jos sukeltų padarinių bei kaltinamojo elgesio.

196Civiliniu ieškovu byloje pripažinta Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija dėl žalos valstybės biudžetui atlyginimo pareiškė civilinį ieškinį. 2016-02-19 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atstovaujama atstovės J. G., pateikė teismui patikslintą civilinį ieškinį, prašydama iš K. A. ir A. P. priteisti 9164,44 Eur (31643 Lt) žalai, padarytai valstybės biudžetui, atlyginti (13 t. 75, 76 b. l.).

197Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos BPK 109 str. prasme baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio dalykas yra nusikalstama veika padaryta žala, kurią sudaro tiesioginė turtinė žala ir materialiniai nuostoliai, taip pat neturtinė žala ir gali būti negautos pajamos. Pagrindas žalai – konkrečios nusikalstamos veikos požymiai, apibrėžiantys byloje nagrinėtinas ir įrodinėtinas aplinkybes. Sutinkamai su teismų praktika atlyginama yra tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė. Tai reiškia, kad padaryta žala turi būti susijusi priežastiniu ryšiu su nusikalstama veika.

198Pareikštame civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikslintame civiliniame ieškinyje nurodyta, kad A. P. ir K. A., pažeisdami mokesčių (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio ir kt.) įstatymus, aplaidžiai tvarkydami buhalterinę apskaitą, padarė valstybės biudžetui 9164,44 Eur žalą. Taigi Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys paremtas mokesčių įstatymais, tačiau ieškinio dalykas – Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos reikalaujama žala, padaryta valstybės biudžetui, nėra susijusi priežastiniu ryšiu su kaltinamosios

199K. A. padaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., todėl Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys K. A. atžvilgiu atmestinas. Nagrinėjamoje byloje mokestinių įstatymų pažeidimu buvo kaltinamas tik A. P., tačiau nustačius, kad jis nepadarė veikų, turinčių nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, požymių ir yra išteisintinas (Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 3 d. 2 p., Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys A. P. atžvilgiu paliktinas nenagrinėtas.

200Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2013-05-30 nutarimu, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą ir civilinį ieškinį, laikinai, šešių mėnesių laikotarpiui, buvo apribotos

201K. A. nuosavybės teisės į jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) kaimiškojoje sen., ( - ), uždraudžiant K. A. minėtu turtu disponuoti. Šio laikino K. A. nuosavybės teisių apribojimo terminas ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo pratęstas. Kadangi civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinis ieškinys iki šiol nėra visiškai atlygintas, laikino K. A. nuosavybės teisių į minėtą jai nuosavybės teise priklausantį turtą apribojimo terminas pratęstinas iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.

202Kaltinamajai K. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo. A. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – panaikintina.

203Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas.

204Šiaulių apygardos teisme paketuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 saugomi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, paimti 2013-04-30 kratos metu, paketuose Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 saugomi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, paimti 2014-07-28 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-07-25 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ), pakete Nr. 8 saugomi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, paimti 2014-08-27 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-08-19 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ) ir 2014-10-23 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-10-23 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ), pakete Nr. 9 saugomi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti UAB „( - )“ 2014-03-19 lydraščiu Nr. ( - ), 2014-03-07 UAB „( - )“ lydraščiu, 2013-11-29 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ) Nr. ( - ), pakete Nr. 10 saugomi UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie buvo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriui atliekant dokumentų tyrimus kaip lyginamieji pavyzdžiai, pakete Nr. 12 saugomi UAB „( - )“ išorinis diskas, paimtas 2013-04-30 kratos metu, ir UAB „( - )“ antspaudas, paimtas 2014-10-07 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu, pakete Nr. 13 saugomi UAB „( - )“ dokumentai, pateikti 2014-07-08 UAB „( - )“ lydraščiu Nr. ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini UAB „( - )“.

205Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 11 saugomos 11 kompaktinių plokštelių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 3 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktinos saugoti prie bylos, kaip priemonė nusikalstamai veikai atskleisti.

206Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

207K. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 1 metams.

208Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str.1 d., 2 d. 8 p. bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant K. A. per bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

209Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo K. A. palikti jai paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

210A. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str.1 d., 220 str. 1 d., 182 str. 1 d. išteisinti nepadarius veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

211A. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

212Civiliniam ieškovui UAB „( - )“ iš K. A. priteisti 9378,80 Eur turtinės žalos ir 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

213Civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį, pareikštą A. P. atžvilgiu, palikti nenagrinėtu (Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

214Civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį, pareikštą K. A. atžvilgiu, atmesti.

215Pratęsti iki visiško civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinio ieškinio atlyginimo laikino nuosavybės teisių apribojimo terminą į K. A. nuosavybės teise priklausantį turtą – butą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ).

216Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – Šiaulių apygardos teisme paketuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 saugomus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, paimtus 2013-04-30 kratos metu, paketuose Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 saugomus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, paimtus 2014-07-28 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-07-25 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ), pakete Nr. 8 saugomus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, paimtus 2014-08-27 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-08-19 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ) ir 2014-10-23 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal 2014-10-23 UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ), pakete Nr. 9 saugomus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus UAB „( - )“ 2014-03-19 lydraščiu Nr. ( - ), 2014-03-07 UAB „( - )“ lydraščiu, 2013-11-29 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu pagal UAB „( - )“ raštą Nr. ( - ) Nr. ( - ), pakete Nr. 10 saugomus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie buvo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriui atliekant dokumentų tyrimus kaip lyginamieji pavyzdžiai, pakete Nr. 12 saugomus UAB „( - )“ išorinį diską, paimtą 2013-04-30 kratos metu, ir UAB „( - )“ antspaudą, paimtą 2014-10-07 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo metu, pakete Nr. 13 saugomus UAB „( - )“ dokumentus, pateiktus 2014-07-08 UAB „( - )“ lydraščiu Nr. ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „( - )“.

217Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 11 saugomas 11 kompaktinių plokštelių, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.

218Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. K. A., a.k ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 3. A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. K. A. nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01, būdama UAB „( - )“, kodas ( - ),... 6. Kaltinamoji K. A. kalta prisipažino iš dalies ir parodė, kad nuo 2010 m.... 7. Ji turėjo sąskaitas „( - )“, ir „( - )“ banke. Papildomą užmokestį... 8. UAB „( - )“ buvo kasa, atskira patalpa. Iš įmonės kasos pinigų sau... 9. A. P., nes jis turėjo kortelę. Nuo kortelės nuimti pinigai buvo įnešami į... 10. Apie teiktas paslaugas S. J. gali paaiškinti, kad šis objektas buvo... 11. Dėl darbų objekte adresu ( - ) sutarties nebuvo. Darbus vykdė bendrovės... 12. UAB „( - )“ išrašyta sąskaita dėl šilumokaičio pardavimo yra... 13. Civilinio ieškovo UAB ,,( - )“ atstovė paaiškino, kad UAB ,,( - )“... 14. Specialistė J. Č. paaiškino, kad pateikė dvi išvadas apie UAB „( - )“... 15. UAB „( - )“ vyr. finansininkė K. A., pagal Lietuvos Respublikos... 16. K. A. buvo atsakinga už UAB „( - )“ kasą, buvo pateiktas inventorizavimo... 17. 2013-07-04 BAB „( - )“ banko rašte Nr. ( - ) ir prieduose užfiksuota UAB... 18. 2013-07-24 AB „( - )“ rašte Nr. ( - ) ir prieduose užfiksuota UAB „( -... 19. 2014-07-21 UAB ( - ) rašte Nr. ( - ) nurodyta, kad IP adresas ( - ) nuo... 20. 2014-09-10 ( - ) LT, AB rašte Nr. ( - ) užfiksuota, kad IP statinis adresas (... 21. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 22. K. A. kaltė pasisavinus UAB „( - )“ turtą įrodyta.... 23. Pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam... 24. Ištirtais bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamoji K. A. dėl einamų vyr.... 25. Teismas atmeta kaltinamosios K. A. parodymus, kad ji į savo sąskaitas iš UAB... 26. Kaltinamoji K. A. pasisavino 9892,50 Eur (34156,81 Lt) UAB „( - )“ pinigų,... 27. A. P. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. tuo, kad... 28. tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo... 29. tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo... 30. tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Bbuhalterinės apskaitos įstatymo... 31. Be to, jis buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. tuo, kad... 32. Be to, jis buvo pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d. tuo, kad būdamas... 33. siekdamas išvengti 22992 Lt (6658,94 Eur) pridėtinės vertės mokesčio, 2008... 34. siekdamas išvengti 8651 Lt (2505,50 Eur) pelno mokesčio, veikdamas per UAB... 35. Kaltinamasis A. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad šių ikiteisminio... 36. Jis iš S. J. reikalavo avanso už atliktus darbus, bet jis nesutiko mokėti,... 37. 2014 m. darbus šiame objekte užbaigė, buvo surašyti aktai, sąskaitos... 38. K. A. dirbo 2012 m. ir žinojo, kad nėra ką įforminti. 2012 metais S. J.... 39. Dėl šilumokaičio paaiškina, kad tai agregatas, kuris ima iš oro šilumą... 40. Dėl katilinės ( - ) paaiškina, kad dėl darbų tarėsi su L. S., tačiau jos... 41. Šiame objekte buvo sumaišyti dujų katilai. Iš pradžių buvo pastatytas... 42. Su šiuo objektu buvo problemų, katilinė neveikė, nes buvo vežamos... 43. Įmonėje buhalteriją tvarko samdomas buhalteris, kuris veda apskaitą, žino... 44. K. A. motinystės atostogų, įmonėje buvo nustatyti dideli trūkumai, buvo... 45. Deklaracijas mokesčių administratoriui teikdavo buhalterė, iš pradžių... 46. Liudytojas S. J. parodė, kad pažysta UAB „( - )“ vadovą A. P.. Jo mama... 47. Pabaigus darbus 2014 - 2015 metais, tiksliai nepamena, jam buvo pateikta... 48. K. A. nepažįsta. Jis atvykęs į UAB „( - )“, eidavo pas vadovą.... 49. K. A. jokių pinigų neperdavinėjo.... 50. Kai buvo stabdomi darbai, galėjo su UAB „( - )“ atstovu R. I. sudaryti... 51. Liudytojas R. I. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta: A. P. yra UAB „( -... 52. Jis buvo UAB „( - )“ darbų vadovas statybų objekte ( - ) kaime. Darbų... 53. 2012 m. buvo surašyti bendrovės panaudotų medžiagų sąrašai, kurios buvo... 54. Atliktų darbų akte nurodyta suma 11 361 Lt, tai už dalį medžiagų ir už... 55. Šilumokaitis, vandens pašildymo įrenginys ir šildymo katilas yra vandens... 56. Liudytojas K. S. parodė, kad su partneriu turi statybinę įmonę UAB „( -... 57. Jie 2012 ar 2013 metais iš UAB „( - )“ pirko šilumokaitį karštam... 58. Kasos pajamų orderyje ir sąskaitoje faktūroje pasirašė už tas operacijas,... 59. Įrenginio pavadinime raidės „TRI“ jam nieko nesako, reikia dokumentus... 60. Įrenginys firmos „Atlant Alfea Exellia Hybrid Gas DUO TRI 11“ irgi nieko... 61. Liudytojas P. S. parodė, kad A. P. pažįsta kaip UAB „( - )“ vadovą.... 62. K. A. nepažysta. Gyvena ( - ). Jo dukros L. S. iniciatyva su UAB „( - )“... 63. Pagal sutartį už dujas mokėjo dukra, kada katilinė pradėjo veikti.... 64. Liudytojas R. A. parodė, kad dirba UAB „( - )“ darbų vadovu, objektas ( -... 65. Buvo garantinis laikotarpis. Jiems užsakovas pranešdavo apie katilo gedimą.... 66. Žino, kad bendrovės apskaitoje nurodyti kiti katilai. Katilinės veikimas... 67. Būdavo, kad dujas užsakydavo jis, būdavo, kad buhalterija, reikėdavo... 68. Suskystintų dujų katilinėje turėtų būti vienas katilas. Gamyklos... 69. Liudytojas D. B. parodė, kad UAB „( - )“ yra jo įmonė, jis vienintelis... 70. UAB „( - )“ buvo viena bankinė kortelė, išduota A. P. vardu, kuria iš... 71. Dėl objekto ( - ) kaime nurodo, kad buvo nurašyti du katilai. Buvo darbų... 72. Apie 2008 m. rugpjūčio mėn. sutartį dėl suskystintų dujų katilinės gali... 73. Atliktų darbų operacijų, aktavimo klausimus apsprendžia sutartys. Kaip yra... 74. Visos finansinės ataskaitos yra pasirašomos įmonės direktoriaus, bet... 75. Civilinio ieškovo atstovė J. G. paaiškino, kad Šiaulių apskrities... 76. FNNT Specialisto išvadose Nr. ( - ), Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės... 77. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.... 78. Pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.... 79. laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2010-11-12 D. B.;... 80. nuo 2010-11-15 iki 2013-02-01 vyriausioji finansininkė K. A. (V.);... 81. nuo 2013- 02-01 iki 2013-02-14 buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens... 82. nuo 2013-02-15 iki 2014-07-01 UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus... 83. D. B..... 84. Išvadoje dėl S. J. atliktų statybos montavimo darbų paslaugų nurodyta, kad... 85. Dėl S. J. suteiktų statybos montavimo darbų paslaugų už 16 936,31 Lt iš... 86. UAB „( - )“ suteikdamas S. J. statybos montavimo darbų paslaugų 2012 m.... 87. Specialisto išvadai surašyti buvo pateikta gyvenamojo namo ( - ) objektinė... 88. Papildomam tyrimui pateikti atliktų darbų aktas „už 2014 m. 4 mėn.“,... 89. Papildomai pateikti dokumentai nekeičia specialisto išvados dėl S. J. 2012... 90. Išvadoje dėl UAB „( - )“ šilumokaičio pardavimo nurodyta, kad UAB „(... 91. Apklaustas UAB „( - )“ direktorius K. S. dėl sandorio su UAB „( - )“... 92. Atlikta prekybos centro „( - )“, esančio adresu ( - ) patalpų, kuriuose... 93. Jeigu UAB „( - )“ pagal 2012-10-24 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) bendrovei... 94. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2001-03-05... 95. Išvadoje dėl UAB „( - )“ atliktų darbų pagal 2008-08-08 statybos rangos... 96. Tyrimui yra pateikta bendrovės „( - )“ 2008-09-09 PVM sąskaita faktūra (... 97. UAB „( - )“ tvarkydama buhalterinę apskaitą išlaidų pagal atskirus... 98. UAB „( - )“ atsakydama į FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos... 99. Pagal UAB „( - )“ katilų įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą 2008-09-30 (... 100. - Vitodens 100-W, 35 kW, įsigytas iš UAB „( - )“ pagal 2008-09-30 PVM... 101. - Vitodens 100, 26 kW, įsigytas iš UAB ( - )“ pagal 2010-11-08 PVM... 102. UAB „( - )“ 2014 m. balandžio mėn. atliktų darbų akte dėl gyvenamajame... 103. UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įrašiusi dokumentus: 2014-04-30... 104. Išvadoje dėl dujų įsigijimo iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ nurodyta,... 105. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 2... 106. 3 lentelė
MetaiDėl dujų nurašymo padidino... 107. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 58... 108. UAB „( - )“, laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01, pagal 2009-11-16... 109. UAB „( - )“ direktorius A. P. įtariamojo apklausos protokole, parodė, kad... 110. UAB „( - )“ 2014-09-17 raštu Nr. ( - ) informavo, kad gedimai dėl... 111. UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2014-07-01 pagal 2009-11-16... 112. UAB „( - )“ už suskystintas dujas sumokėjo bendrovei „( - )“ 92154,30... 113. Lentelėje Nr. 1 neįrašytas 2 tonų dujų pirkimas iš UAB „( - )“... 114. UAB „( - )“ 81811,95 Lt išlaidų, patirtų įsigyjant iš bendrovės „(... 115. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 2... 116. 2 lentelė
MetaiDėl dujų nurašymo padidino... 117. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 58... 118. Specialistė J. Č. paaiškino, kad dėl sandorio tarp UAB „( - )“ ir S.... 119. Dėl ( - ) kaime atliktų darbų paaiškina, kad UAB „( - )“ pažymos su... 120. Už 2012 metus pagal pateiktus aktus buvo matyti, kad buvo naudojamos... 121. Dėl šilumokaičio paaiškina, kad buvo atlikta „( - )“ atstovo apklausa... 122. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą buhalterė atsako už įrašo... 123. Nustatyta, kad nuo 2009 m. į objektą ( - ) kaime dideliais kiekiais buvo... 124. Specialisto A. K. specialisto išvadoje nurodyta, kad pagal Buhalterinės... 125. FNTT Specialistės išvadose yra nurodytas minėtas įstatymo straipsnis,... 126. FNTT Specialistė pateiktose išvadose nagrinėjo Bendrovės direktoriaus bei... 127. Tokia išvada teikiama dėl to:
  1. 2013-04-04 Bendrovės... 128. K. A.. To pasėkoje, sudarant 2012 metų Bendrovės finansines ataskaitas,... 129. Kadangi buhalterinė apskaita Bendrovėje turi būti vedama pagal Buhalterinės... 130. 2014-12-19 FNTT Specialistės išvados Nr. ( - ) 2 puslapyje nurodyta, kad... 131. Kadangi, 2014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje yra nurodyta kita suma, nei... 132. Jei vadovautis 2014-04-08 FNTT Specialistės išvada, tai vyr. finansininkė... 133. K. A. minėtus pinigus pasisavino, nes ji, būdama vyr. buhaltere, privalėjo... 134. 2014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje palikta nuostata, kad Bendrovė pajamas... 135. 2003-12-18 Viešosios įstaigos LR Apskaitos instituto standartų tarybos... 136. Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 punkte yra nurodyta, kad... 137. Pagal tyrimui pateiktą medžiagą galima būtų tvirtinti, kad tik vienu... 138. Pagal atliktą tyrimą iš dalies galima nustatyti UAB „( - )“ ūkinės... 139. Daroma išvada, kad Bendrovės vyr. finansininkė K. A., pažeisdama... 140. Specialistas A. K. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad yra UAB „( - )“... 141. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 str. buhalterė K. A. atsakinga už... 142. 2014 m. A. J. išrašyta sąskaita faktūra už UAB „( - )“ suteiktas... 143. Dėl šilumokaičio pardavimo laiko, kad teigti, kada pardavėjas išrašė... 144. Kalbant apie dujas matyti, kad dujos buvo vežamos į ( - ) kaimą, tai rodo,... 145. Dėl katilų, kad rasti kitos rūšies katilai, paaiškina, kad pagal Įmonės... 146. Tvirtina savo pateiktą išvadą.... 147. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 148. Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. numatyta atsakomybė už apgaulingą... 149. Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės... 150. Šios specialistės išvados nepatvirtina byloje surinktų ir ištirtų... 151. Baigus darbus 2014-04-09 ir 2014-08-06 Bendrovė išrašė PVM sąskaitas... 152. Liudytojas S. J. parodė, kad už UAB „( - )“ suteiktas paslaugas... 153. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad 2012 m. UAB „( -... 154. 10 Verslo apskaitos standartu yra apibrėžta, kad pajamos pripažįstamos... 155. Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės... 156. Teismas įvertinęs ištirtų įrodymų visetą laiko, kad šis kaltinimas... 157. 2012-10-24 pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) UAB „( - )“ pardavė UAB... 158. UAB „( - )“, pirkdama prekę iš Bendrovės, priėmė PVM sąskaitą... 159. Iš sąskaitos faktūros (7 t., b. l. 66) matyti, kad įsigyjant prekę iš UAB... 160. Liudytojas K. S. patvirtino, kad UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ pirko... 161. Prekės pavadinimo panašumas (raidės TRI) apskaitos dokumentuose, liudytojo... 162. Teismas atmeta kaip įrodymus tyrėjos 2014-05-27 ir 2014-05-28 surašytus... 163. Kaip matyti iš A. P. pateikto kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės... 164. 2014-12-19 FNTT Specialistės išvadoje yra nurodyta, kad UAB „( - )“... 165. Liudytojas R. A. parodė, kad jis vadovavo darbams įrengiant katilinę adresu... 166. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis A. P. žinojo, kad 2014-04-30 nurašymo... 167. Be to, pagal 2001-11-06 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15... 168. Tyrimui buvo pateikta 2014-12-31 UAB „( - )“ buhalterinė pažyma, kurioje... 169. Bendrovė nepažeidė minėto straipsnio, t. y. klaidas ištaisė iki metinių... 170. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad A. P. veikoje... 171. Baudžiamajai atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d. kilti yra... 172. Iš 2008-08-08 Statybos rangos sutarties matyti, kad tarp UAB „( - )“ ir... 173. Darbai buvo atliekami nuo 2009 metų iki 2014 metų. Per šį laikotarpį UAB... 174. UAB ( - ) specialisto išvadoje nurodyta: pagal Pelno mokesčio įstatymo 17... 175. Bendrovė pažeidė Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnį, apskaičiuojant... 176. Šias specialisto išvadas patvirtina kiti įrodymai. Liudytojas P. S. parodė,... 177. Įvertinęs išdėstytų įrodymų visetą, taip pat aukščiau teismo... 178. A. P. pateiktu kaltinimu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo,... 179. Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnį atsako tas, kas apgaule savo ar... 180. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo... 181. Remdamasis aukščiau padarytomis išvadomis dėl A. P. pateikto kaltinimo... 182. Kaltinamosios K. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji savo noru... 183. Skirdamas kaltinamajai K. A. bausmę už padarytą nusikaltimą teismas... 184. K. A. padarė sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdama tiesiogine tyčia, yra... 185. Tačiau baudžiamojoje byloje yra Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnyje... 186. K. A. padarė vieną nusikaltimą, jos padaryta veika nėra smurtinio... 187. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas... 188. Civiliniu ieškovu byloje pripažinta UAB „( - )“ dėl bendrovės turto... 189. Pažymėtina, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar... 190. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad kaltinamoji K. A. pasisavino UAB „(... 191. K. A. veiksmais, sprendžia, kad UAB „( - )“ civilinis ieškinys dėl... 192. Kaip jau minėta, baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „( - )“... 193. Neturtinė žala pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 d. – tai asmens... 194. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ patikslintame civiliniame ieškinyje (12 t.... 195. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į tai, kad K. A.... 196. Civiliniu ieškovu byloje pripažinta Šiaulių apskrities valstybinė... 197. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos BPK 109 str. prasme baudžiamojoje... 198. Pareikštame civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių... 199. K. A. padaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2... 200. Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apygardos... 201. K. A. nuosavybės teisės į jai nuosavybės teise priklausantį... 202. Kaltinamajai K. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 203. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 204. Šiaulių apygardos teisme paketuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 saugomi UAB... 205. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 11 saugomos 11 kompaktinių plokštelių,... 206. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str.,... 207. K. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 208. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str.1 d., 2 d. 8 p. bausmės vykdymą... 209. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo K. A. palikti jai paskirtą kardomąją... 210. A. P. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str.1 d., 220 str. 1 d., 182 str. 1 d.... 211. A. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 212. Civiliniam ieškovui UAB „( - )“ iš K. A. priteisti 9378,80 Eur turtinės... 213. Civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 214. Civilinio ieškovo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 215. Pratęsti iki visiško civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinio ieškinio... 216. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 217. Šiaulių apygardos teisme pakete Nr. 11 saugomas 11 kompaktinių plokštelių,... 218. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas...