Byla eB2-203-440/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ultima optio“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi Danutės Vilčikauskienės įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Ultima optio“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 23 d. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi Danutės Vilčikauskienės įmonei nuspręsta taikyti supaprastinto bankroto procesą, kuri įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Danutės Vilčikauskienės įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatytas supaprastinto bankroto proceso terminas iki 2019 m. kovo 7 d.

62.

7Teisme gautas bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės bankroto administratorės UAB „Ultima optio“ įgalioto asmens Š. P. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodė, kad Danutės Vilčikauskienės įmonės bankroto byloje nustatyta, kad VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenimis Danutės Vilčikauskienės įmonė neturi registruoto turto. VĮ Registrų centro duomenimis įmonės savininkės D. V. vardu registruoto turto nėra. Bankroto administratorė nenustatė, kad D. V. turėtų kito turto ar gautų piniginių lėšų. Kadangi įmonės savininkė bankroto administratorei neperdavė jokių įmonės dokumentų, bankroto administratorė neturėjo galimybės įvertinti ir nustatyti, ar įmonės bankrotas yra savalaikis, t. y. negali nustatyti tikslios datos, kada įmonės savininkei atsirado prievolė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taip pat pažymėjo, kad įmonės savininkė neturi turto, todėl ir pavykus prisiteisti žalą iš įmonės savininkės – skolos išieškojimo galimybės būtų menkos. Nurodė, kad bankroto administratorė atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau-ĮBĮ).

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas visiškai.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).

156.

16Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

177.

18Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau - Valdyba) 2018 m. rugpjūčio 7 d. pažymą dėl įmonės išregistravimo, kuri patvirtina, kad Valdyba pretenzijų neturi bankrutavusiai įmonei. Bankroto administratorė nurodė, kad ja nebuvo perduoti visi įmonės veiklos dokumentai, dėl to bankroto administratorė neteikė teismui ir nesudarė įmonės turto grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktų. Bankroto administratorė pateikė bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės likvidacinį balansą, kuriame matyti, kad bankroto proceso metu nebuvo gauta jokių piniginių lėšų, patirta 1 500 Eur administravimo išlaidų, kurios buvo padengtos bankroto administratorės lėšomis, nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 4 692,50 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 4 692,50 Eur.

198.

20Bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės kreditoriai buvo asmeniškai informuoti apie bankroto administratorės kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.

219.

22Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi Danutės Vilčikauskienės įmonė.

2310.

24Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 4 692,50 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

2511.

26Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

28Prašymą tenkinti visiškai.

29Pripažinti, kad Danutės Vilčikauskienės įmonės, juridinio asmens kodas 144904837, buveinės adresas Žemaitės g. 108C-1, veikla pasibaigė.

30Patvirtinti bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 4 692,50 Eur sumai:

Eil. Nr. Kreditorius Adresas I etapo kreditorinis reikalavimas Eur II etapo kreditorinis reikalavimas Eur Bendras kreditorinis reikalavimsEur
Antros eilės kreditoriai
  VSDFV Šiaulių skyrius Ežero g. 17, Šiauliai 3 826,75 820,57 4 647,32
  VšĮ ŠRATC P. L. g. 8, Šiauliai 27,80 0,00 27,80
Trečios eilės kreditoriai
  Antstolis Ričardas Kudrauskas Vytauto g. 149, Šiauliai 17,38 0,00 17,38
Bendra kreditorinių reikalavimų suma: 3 871,93 820,57 4 692,50

31Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

33Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi Danutės... 6. 2.... 7. Teisme gautas bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės bankroto... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas visiškai.... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 13. 5.... 14. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 15. 6.... 16. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 17. 7.... 18. Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje... 19. 8.... 20. Bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės kreditoriai buvo asmeniškai... 21. 9.... 22. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra... 23. 10.... 24. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros... 25. 11.... 26. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 28. Prašymą tenkinti visiškai.... 29. Pripažinti, kad Danutės Vilčikauskienės įmonės, juridinio asmens kodas... 30. Patvirtinti bankrutavusios Danutės Vilčikauskienės įmonės likusius... 31. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 33. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....