Byla 2-257/2014
Dėl bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių 2013 m. rugsėjo 18 d. susirinkimo nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1123-357/2013 pagal bankrutavusio D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ skundą dėl bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių 2013 m. rugsėjo 18 d. susirinkimo nutarimų dalies pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Bankrutavusios D. L. PĮ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgaliotas asmuo O. P. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiu 2013 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 1 ir 2 klausimais priimtus nutarimus netvirtinti administratoriaus ataskaitos, netvirtinti 8 000 Lt sumos už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt sumos už teisines paslaugas ir įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti bei patvirtinti administravimo išlaidas; vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktu patvirtinti administratoriaus įgalioto asmens ataskaitą. Nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime raštu balsavę kreditoriai sutiko su siūlomais klausimais, tačiau kreditorius AB DNB bankas, turintis 57,37 proc. balsavimo teisę, nepritarė administratoriaus ataskaitos tvirtinimui bei 8 000 Lt už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt už teisines paslaugas, 10 280 Lt už patirtas administravimo išlaidas patvirtinimui. Pažymėjo, kad kreditoriams pateikta išsami, tiksli ataskaita, kurioje nuosekliai išdėstytas visas bankroto procesas, faktiškai patirtos sąnaudos, ūkio išlaidos, būtinos tinkamai vykdyti bankroto procesą; 10 280 Lt administravimo išlaidas kreditoriai jau buvo patvirtinę 2010 m. gegužės 7 d. įvykusiame kreditorių susirinkime; buhalterinė ekspertizė buvo reikalinga ginčijant įmonės sandorius; advokatas buvo samdomas teikiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, prisiteisiant įmonei padarytą žalą, teismo posėdžių metu patirtos išlaidos nebuvo ginčijamos.

4Kreditorius AB DNB bankas atsiliepimu su skundu nesutiko, teigdamas, kad administratoriaus ataskaitoje pateikiama neobjektyvi informacija apie bankroto bylos procesą; administratorius nepateikė aiškių ir argumentuotų atsakymų į banko pateiktus klausimus; administratorius viršijo kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą negavęs kreditorių susirinkimo pritarimo. Administratorius neįrodė, jog visi jo inicijuoti teisminiai ginčai turės ekonominės naudos bankrutuojančiai įmonei ir kad visos ataskaitoje nurodytos patirtos administravimo išlaidos yra pagrįstos ir buvo būtinos bankroto procedūrų atlikimui. Patirtos bankroto administravimo išlaidos viršija bankrutavusios D. L. PĮ 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 19 d. nutartimi pripažino negaliojančiu bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių 2013 m. rugsėjo 18 d. susirinkimo nutarimą Nr. 1, kuriuo atsisakyta tvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ veiklos ataskaitą ir šią ataskaitą patvirtino; pripažino negaliojančiu kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, kuriuo netvirtinta 8 000 Lt suma už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt suma už teisines paslaugas ir įpareigojo kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti klausimą dėl 8 000 Lt išlaidų už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt išlaidų už teisines paslaugas patvirtinimo.

7Teismas nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 19) raštu balsavę kreditoriai sutiko su siūlomais klausimais: patvirtinti bankroto administratoriaus įgalioto asmens ataskaitą bei siūlomomis patvirtinti faktiškai patirtomis administravimo išlaidomis. Tačiau ataskaitą buvo atsisakyta tvirtinti didžiausiam kreditoriui AB DNB bankui išreiškus nepritarimą, grindžiamą tuo, jog administratoriaus ataskaitoje pateikiama neobjektyvi, tikrovės neatitinkanti informacija apie bankroto bylos procesą, administratorius viršijo kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą negavęs kreditorių susirinkimo pritarimo. Teismas vertino, kad bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyti teiginiai apie įmonės savininko paimtą paskolą asmeninėms reikmėms bei kreditorių interesus, neprieštarauja faktinėms aplinkybėms, pažymėjo, kad administratoriaus ataskaitos teksto neinformacinio pobūdžio atskiros frazės nekeičia nuveikto darbo rezultatų esmės ir šis pagrindas negali būti vertinamas kaip ataskaitos ydingumas ar klaidinga informacija. Teismas konstatavo, kad ataskaitoje detaliai nurodyti vykę teisminiai ginčai dėl skolų išieškojimo, atlikta sutarčių analizė, bankroto procedūros apibendrinimas, aptarta finansinė įmonės situacija bei dokumentais pagrįstos faktiškai patirtos išlaidos bei jų poreikis. Bylos duomenys patvirtina, jog administratoriaus veiklos ataskaita paremta rašytiniais įrodymais ir bylos medžiaga, nėra klaidinga, joje atsakoma į kreditorių keliamus klausimus, o kreditorius AB DNB bankas nenurodė svarių aplinkybių, dėl kurių administratoriaus ataskaita neturėtų būti tvirtinama.

8Teismas nurodė, kad 2010 m. gegužės 7 d. tvirtinant laikiną administravimo sąmatą kreditorių susirinkimas realiai negalėjo numatyti, ar administratoriui bus būtina kitų specialių žinių turinčių asmenų (buhalterių ir teisininkų) pagalba. Administratoriui, vykdančiam bankroto administravimo procedūras, realiai patyrus būtinas išlaidas, jis turi teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą ir prašyti jas patvirtinti. Teismas pažymėjo, kad finansinės veiklos ekspertizės paskyrimas nebuvo bankroto administratoriaus individualus sprendimas, šiuo atveju, kreditorių susirinkimas negalėjo spręsti finansinės ekspertizės paskyrimo klausimo, nes tokia ekspertizė privalomai buvo paskirta civilinėje byloje Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi ir ją atlikti pavesta paskirtai audito ir finansinių paslaugų įmonei; o 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi paskirta pakartotinė bankrutavusios įmonės veiklos finansinė ekspertizė. Taigi, galima pripažinti, kad finansinės veiklos ekspertizė buvo būtina civilinėse bylose pagal bankroto administratoriaus pareikštus ieškinius ginant visų (ne tik AB DNB banko) kreditorių interesus, ginčijant įmonės savininko sprendimus bei sudarytus sandorius, reikalaujant nuostolių atlyginimo iš buvusio įmonės savininko. Taip pat teismas nustatė, jog kvalifikuotomis teisinėmis paslaugomis, sudarant teisinių paslaugų sutartį su advokatais, pasinaudota pateikiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, ginčijant dovanojimo sandorį bei prisiteisiant padarytą žalą įmonei ir jos kreditoriams. Skundžiamam kreditorių susirinkimui buvo pateikta visa medžiaga, sutartys su advokatais, apmokėjimo už buhalterinės ekspertizės, teisines paslaugas dokumentai, todėl patirtos išlaidos gali būti vertinamos, kaip pagrįstos, administratoriaus patirtos išlaidos vykdant bankroto procesą. Teismas vertino, kad didžiausią balsų daugumą turintis kreditorius AB DNB bankas, net ir esant visiems įrodymams, pagrindžiantiems patirtas išlaidas ir jų būtinumą, nevertino prašomų priteisti išlaidų ir jų dydžio, todėl pripažino negaliojančiu 2013 m. rugsėjo 18 d. kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą netvirtinti 8 000 Lt sumą už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt sumą už teisines paslaugas ir įpareigojo kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti šį klausimą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriaus skundą dėl 2013 m. rugsėjo 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 1 ir 2 darbotvarkės klausimais atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai vertino bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos turinį, todėl nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus ataskaita paremta rašytiniais įrodymais nėra klaidinga ir joje atsakoma į visus kreditorių klausimus. Ataskaitoje administratorius klaidina kreditorius teigdamas, kad AB DNB bankas nepagrįstai pareiškė kreditorinį reikalavimą D. L. jo individualios įmonės bankroto byloje ir tokiu būdu pažeidžia kitų kreditorių interesus. Atsakydamas į kreditoriaus užduotus klausimus, administratorius aiškiai ir argumentuotai neįrodė, jog visi jo inicijuoti teisminiai ginčai turės ekonominės naudos bankrutuojančiai įmonei ir kad visos ataskaitoje nurodytos patirtos administravimo išlaidos yra pagrįstos ir buvo būtinos bankroto procedūrų atlikimui.
  2. Iš ataskaitoje pateiktų duomenų nėra aišku, kiek patirta administravimo išlaidų ir kurios iš jų yra apmokėtos. Ataskaitoje nurodytos patirtos bankroto administravimo išlaidos viršija 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą, kuria patvirtinta išlaidų sąmata 15 420 Lt plius PVM atlyginimas administratoriui ir 10 200 Lt kitos išlaidos jų nedetalizuojant – nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Teisinės išlaidos turi įeiti į bendrą 10 200 Lt išlaidų sumą.

113. Teismui nepagrįstai patvirtinus administratoriaus ataskaitą, kuriai nepritarė įmonės kreditorių susirinkimas, yra paneigiama kreditorių administratoriaus veiklos priežiūros teisė.

124. Teismas netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes, neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką ir nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus skųstu nutarimu kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė patvirtinti dalį patirtų bankroto administravimo išlaidų.

135. Administratorius konkrečiai nepaaiškino, už kokias teisines paslaugas buvo patirta 9 800 Lt išlaidų. Neturėdami tokios informacijos kreditoriai negali vertinti šių paslaugų būtinumo ir sumokėtos kainos pagrįstumo. Todėl kreditorių susirinkimas pagrįstai šių išlaidų netvirtino ir įpareigojo administratorių pateikti konkrečius duomenis, teįšaš neturėjo jokio pagrindo šį nutarimą panaikinti. Buhalterinės išlaidos nepagrįstos. Administratorius savo iniciatyva prašė paskirti byloje ekspertizę, šiam prašymui negavęs kreditorių pritarimo.

146. Iš ataskaitos neaišku, kam buvo išleista 10 280 Lt administravimo išlaidų, ar į šią sumą įeina neskundžiama nutarimo dalimi pagrįstomis pripažintos administravimo išlaidos. Dėl šių banko atsiliepimo argumentų teismas nepasisakė. Vien tai, kad bankroto administratorius pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius buhalterinės apskaitos dokumentus dar neįrodo, kad šios išlaidos buvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui ir panaudotos efektyviai.

15Bankrutavusios D. L. PĮ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgaliotas asmuo O. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Apeliantas praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Nutartis gauta 2013 m. lapkričio 21 d., todėl terminas atskirajam skundui paduoti yra 2013 m. lapkričio 28 d., o atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui išsiųstas 2013 m. lapkričio 29 d. Apeliantas neprašo atnaujinti praleisto termino, todėl laikytina, jog skundžiama nutartis įsiteisėjusi.
  2. Ataskaitoje pateikti duomenys teisingi.
  3. Nors Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-754/2013, konstatavo turto įkeitimo AB DNB bankui teisėtumą, tačiau kiti ginčai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, ieškiniai dėl žalos atlyginimo yra patenkinti. Faktiškai patirtos administravimo išlaidos ir jų poreikis pagrįsti rašytiniais dokumentais. Administratorius gina visų kreditorių interesus ir privalo ginčyti abejotinus sandorius.
  4. Administratorius aiškiai nurodė, kiek ir už ką gauta pajamų ir kokios buvo patirtos išlaidos, nurodyta, kad išlaidos apmokėtos iš asmeninių administratoriaus lėšų ir pateikti visi apmokėjimų dokumentai. Kreditorius net nesvarstė patirtų išlaidų.
  5. Administratorius atliko reikalingus ir būtinus veiksmus, gindamas visų kreditorių interesus, ir patyrė tik būtinas administravimo išlaidas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Atsiliepimo argumentai dėl termino atskirajam skundui pateiki praleidimo nelaikytini pagrįstais. Klausimą dėl termino atnaujinimo teismas turi teisę išspręsti ex officio (CPK 78 str. 1 d.), jį atnaujinant, ypač atsižvelgiant į tai, jog, kaip nurodo administratorė, terminas praleistas 1 dieną. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, atskirojo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė, priimdamas skundą (CPK 334 str. 2 d. 2 p.).

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinti ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administratoriaus ataskaitos ir patirtų administravimo išlaidų netvirtinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

20Nagrinėjamoje byloje ginčijami 2013 m. rugsėjo 19 d. vykusiame pakartotiniame bankrutavusios D. L. PĮ kreditorių susirinkime priimti nutarimai: darbotvarkės pirmu klausimu – dėl bankroto administratoriaus įgalioto asmens ataskaitos, kuriuo ataskaita nepatvirtinta, bei darbotvarkės antru klausimu dėl bankroto administratoriaus faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, priimto nutarimo dalis, kuria netvirtinta 8 000 Lt suma už buhalterinės ekspertizės paslaugas bei netvirtinta 9 800 Lt suma už teisines paslaugas ir administratoriaus įgaliotas asmuo įpareigotas pateikti detalią informaciją, kiek piniginių lėšų ir už kokias konkrečias teisines paslaugas buvo panaudota.

21Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino administratoriaus ataskaitą, o klausimus dėl 8 000 Lt už buhalterinės ekspertizės paslaugas ir 9 800 Lt už teisines paslaugas perdavė kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

22Apeliantas – didžiausias bankrutavusios D. L. PĮ kreditorius AB DNB bankas su skundžiama nutartimi nesutinka.

23Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

24ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.

25Atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 str. prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad kol prievolės įvykdymas nepriimtas, pareigą įrodyti, kad prievolė įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, turi skolininkas (CK 6.123 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2005; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Taigi, administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

26Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nepatvirtino administratoriaus darbo ataskaitos dėl to, kad joje pateikiama neobjektyvi, tikrovės neatitinkanti informacija apie bankroto bylos procesą, administratorius viršijo kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą negavęs kreditorių susirinkimo pritarimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad ataskaitoje detaliai nurodyti vykę teisminiai ginčai dėl skolų išieškojimo, atlikta sutarčių analizė, bankroto procedūros apibendrinimas, aptarta finansinė įmonės situacija bei dokumentais pagrįstos faktiškai patirtos išlaidos bei jų poreikis. Bylos duomenys patvirtina, jog administratoriaus veiklos ataskaita paremta rašytiniais įrodymais ir bylos medžiaga, nėra klaidinga, joje atsakoma į kreditorių keliamus klausimus, o kreditorius AB DNB bankas nenurodė svarių aplinkybių, dėl kurių administratoriaus ataskaita neturėtų būti tvirtinama.

27Apeliantas bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimo pagrindu iš esmės nurodo aplinkybes, susijusias su administravimo išlaidų nepagrįstumu, tačiau šiuo atveju, apelianto argumentai laikytini nesusijusiais su bankroto administratoriaus ataskaitos už praėjusį laikotarpį svarstymu, kadangi patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo klausimas svarstytas atskiru darbotvarkės klausimu. Nesant administratoriui pagal ĮBĮ ir kitų įstatymų normas privalomų neatliktų darbų, taip pat nenustačius ataskaitoje pateikiamos informacijos netikslumų, melagingų faktų ar kitų trūkumų, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nebuvo patvirtina administratoriaus ataskaita, ir šią ataskaitą patvirtino (ĮBĮ 24 str. 4 p.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog formalus bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams ir užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras. Apelianto nesutikimas su ataskaitos teiginiais, susijusiais su išieškojimo, esant solidariai skolininkų atsakomybei, nukreipimu į įmonės turtą, nelaikytini akivaizdžiai klaidinančiais, kadangi teisminiai ginčai dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu baigti, ką nurodo ir pats apeliantas.

28Dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo

29Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. gegužės 7 d. vykusio pakartotinio bankrutuojančios D. L. PĮ kreditoriaus susirinkimo metu patvirtinta pakeista administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo teisme dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro – 15 420 Lt plius PVM, jei jis skaičiuojamas, administratoriaus atlyginimui bei 10 200 Lt kitos išlaidos nedetalizuojant (1 t., 22-26 b. l.).

302013 m. rugsėjo 18 d. vyksiančiam kreditorių susirinkimui bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo siūlė patvirtinti faktiškai patirtas 19 861,49 Lt išlaidas. Kreditoriai nutarė patvirtinti panaudotas pinigines lėšas: 515,75 Lt skelbimams, 826 Lt antstolio paslaugoms, 382,44 Lt pašto išlaidoms, 230 Lt VĮ Registrų centro paslaugoms, 107,30 Lt už kanceliarines išlaidas, 13 Lt už atliktas bankines operacijas, iš viso 2 074,49 Lt, ir 18 658,20 Lt administratoriaus atlyginimui pagal patvirtintą sąmatą. Netvirtino 8 000 Lt už buhalterinės ekspertizės paslaugas (administratorė savo iniciatyva prašė paskirti atlikti bankrutuojančios įmonės finansinės veiklos ekspertizę negavusi kreditorių susirinkimo pritarimo); 9 800 Lt už teisines paslaugas, įpareigojo administratorę pateikti detalią informaciją, kiek piniginių lėšų ir už kokias konkrečias paslaugas buvo panaudota; 10 280 Lt už patirtas administravimo išlaidas, įpareigojo administratorę pateikti detalią informaciją apie administravimo išlaidų paskirstymą tarp gautų pajamų, pardavus įkeistą bei neįkeistą turtą ir/ar kitų gautų pajamų.

31Apelianto teigimu, panaikindamas skundžiamą nutarimo dalį teismas neatsižvelgė, jog nepaaiškinta už kokias teisines paslaugas buvo patirta 9 800 Lt išlaidų, t. y. nepateikti duomenys, ar administratorius pats negalėjo atlikti veiksmų, kuriuos delegavo tretiesiems asmenims; vien tai, kad administratorius patyrė išlaidas teisinėms paslaugoms bankrutuojančios įmonės vardu vestose bylose dar nesudaro pagrindo teigti, jog šie teisminiai ginčai, tiek patirtos išlaidos buvo būtini ir racionalūs. Buhalterinę ekspertizę siūlė skirti pati administratorė, negavusi kreditorių susirinkimo pritarimo bei patvirtinimo, todėl veikė savo rizika.

32ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų sudėtį, nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančių ūkinėje komercinėje veikloje, su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla.

33Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

34Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

35Nagrinėjamoje byloje patvirtinta įmonės administravimo išlaidų sąmata (2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimu) nedetalizuota, joje atskirai nurodytos tik išlaidos administratoriaus atlyginimui už teikiamas administravimo paslaugas. Kitoms administravimo išlaidoms nutarta skirti 10 200 Lt. Toks paskirstymas nereiškia, kad nustatytas tik išlaidų limitas sumine išraiška ir kad šiomis lėšomis administratorius gali disponuoti savo nuožiūra. Visos patirtos išlaidos turi atitikti administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. jos turi būti būtinos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu. Kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), tai šias išlaidas administratorius turi naudoti atsakingai ir taupiai. Kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos galės būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius galėtų kreiptis į kreditorių susirinkimą, siekdamas gauti kreditorių pritarimą ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas, o prireikus prašyti patikslinti (papildyti) administravimo išlaidų sąmatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

36Pasisakydamas dėl 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintos bankroto administravimo išlaidų sąmatos viršijimo negavus kreditorių susirinkimo pritarimo, teismas teisingai konstatavo, jog tvirtinant laikiną administravimo sąmatą kreditorių susirinkimas realiai negalėjo numatyti, ar administratoriui bus būtina kitų specialių žinių turinčių asmenų (buhalterių ir teisininkų) pagalba, kadangi šios aplinkybės paaiškėja administratoriui perėmus visus įmonės finansinius dokumentus, peržiūrėjus įmonės sudarytus sandorius ir nusprendus dėl jų ginčijimo, skolų tolesnio administravimo ir veiklos vykdymo. Tačiau teismo argumentai, kad kreditorių susirinkimui buvo pateikta visa medžiaga, sutartys su advokatais, apmokėjimo už buhalterinės ekspertizės, teisines paslaugas dokumentai, todėl patirtos išlaidos gali būti vertinamos, kaip pagrįstos, administratoriaus patirtos išlaidos vykdant bankroto procesą, nevisiškai pagrįstos. Bylos medžiaga liudija, kad administratorė sudarė atstovavimo sutartis ir patyrė teisinės pagalbos išlaidas kasacinės instancijos teisme (t. 1, 72-77 b. l.), tačiau duomenų apie kasacine instancija nagrinėtas bylas, nepateikta. Administratorė nurodo, kad buhalterinė ekspertizė skirta teismo iniciatyva, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi, tačiau bylos duomenys liudija, kad sutartis dėl buhalterinės ekspertizės sudaryta 2011 m. vasario 14 d. (1 t., 52-55 b. l.) užsakovu nurodyta bankrutuojant D. L. PĮ, tačiau taip pat nurodyta, kad patikrinimo paskirtis – atsakyti į Šiaulių apygardos teismo klausimus; tačiau Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria skirta ekspertizė, nepateikta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pateiktų įrodymų nepakanka, vienareikšmiškai išvadai dėl patirtų ginčijamų išlaidų būtinumo, jų panaudojimo ir apmokėjimo pagrįstumo. Tokiu atveju, perdavus klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo iš naujo svarstyti kreditorių komitetui, administratorė turi pateikti patikslintus duomenis, pagrindžiančius būtinumą pasitelkti trečiuosius asmenis šių paslaugų atlikimui, duomenis apie šių paslaugų panaudojimą bei apmokėjimą. Taip pat, spręstina, ar šios išlaidos patenka į 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintą 10 200 Lt sumą.

37Nurodyti argumentai nepaneigia skundžiamos nutarties išvados įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti klausimą dėl 8 000 Lt buhalterinės ekspertizės ir 9 800 Lt teisinės pagalbos išlaidų patvirtinimo teisingumo. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Bankrutavusios D. L. PĮ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 4. Kreditorius AB DNB bankas atsiliepimu su skundu nesutiko, teigdamas, kad... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 19 d. nutartimi pripažino... 7. Teismas nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pakartotiniame kreditorių... 8. Teismas nurodė, kad 2010 m. gegužės 7 d. tvirtinant laikiną administravimo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Kreditorius AB DNB bankas atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo... 11. 3. Teismui nepagrįstai patvirtinus administratoriaus ataskaitą, kuriai... 12. 4. Teismas netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes, neatsižvelgė į... 13. 5. Administratorius konkrečiai nepaaiškino, už kokias teisines paslaugas... 14. 6. Iš ataskaitos neaišku, kam buvo išleista 10 280 Lt administravimo... 15. Bankrutavusios D. L. PĮ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atsiliepimo argumentai dėl termino atskirajam skundui pateiki praleidimo... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinti ginčyti... 20. Nagrinėjamoje byloje ginčijami 2013 m. rugsėjo 19 d. vykusiame... 21. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino... 22. Apeliantas – didžiausias bankrutavusios D. L. PĮ kreditorius AB DNB bankas... 23. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo... 24. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 25. Atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių... 26. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nepatvirtino administratoriaus... 27. Apeliantas bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinimo pagrindu iš... 28. Dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo... 29. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. gegužės 7 d. vykusio pakartotinio... 30. 2013 m. rugsėjo 18 d. vyksiančiam kreditorių susirinkimui bankroto... 31. Apelianto teigimu, panaikindamas skundžiamą nutarimo dalį teismas... 32. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje, reglamentuojančioje administravimo išlaidų... 33. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 34. Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais... 35. Nagrinėjamoje byloje patvirtinta įmonės administravimo išlaidų sąmata... 36. Pasisakydamas dėl 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintos... 37. Nurodyti argumentai nepaneigia skundžiamos nutarties išvados įpareigoti... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti...