Byla 2-2160/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-4831-567/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „GRIFS AG“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KAILINIAI LT“ (tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Oktoforas“, MANAKAS FRANKFURT) uždarajai akcinei bendrovei „KAILINIAI LT“ buvo iškelta bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Oktofortas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-4831-567/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „GRIFS AG“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KAILINIAI LT“ (tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Oktoforas“, MANAKAS FRANKFURT) uždarajai akcinei bendrovei „KAILINIAI LT“ buvo iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinktas uždarosios akcinės bendrovės „KAILINIAI LT“ bankroto administratorius.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iškėlė UAB „KAILINIAI LT“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismui buvo pasiūlytos trys įstatymų reikalavimus atitinkančios bankroto administratoriaus kandidatūros. Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti M. T., tretysis asmuo UAB „Oktoforas“ - UAB „Audata“, o bendraieškis „MANAKAS FRANKFURT“ - UAB „Būrai“.

8Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Būrai“, vadovavosi didžiausią piniginį reikalavimą atsakovo atžvilgiu turinčio „MANAKAS FRANKFURT“ pasiūlymu dėl administratoriaus kandidatūros ir kandidatų patirties kriterijumi. Teismas nustatė, kad UAB „Būrai“ yra užbaigęs 162 bankroto procedūras, UAB „Audata“ - 49, o M. T. nėra užbaigęs nė vienos įmonės bankroto procedūros.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Tretysis asmuo UAB „Oktoforas“ atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Pagal teismų praktiką vien didesnis užbaigtų bankroto procedūrų kiekis savaime nenulemia konkretaus kandidato parinkimo.

122. Didžiųjų kreditorių nuomonė dėl kandidatų administruoti įmonę taip pat nėra lemiamas kriterijus parenkant konkretų kandidatą. Šis kriterijus teismų praktikoje vertinamas kaip pagalbinis.

133. Paskirtas administratorius UAB „Būrai“ yra labiau užimtas, kas, kaip pažymima teismų praktikoje, gali jam sutrukdyti operatyviai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. UAB „Būrai“ vykdo 39 bankroto procedūras, o UAB „Audata“ tik 23.

14Bendraieškis „MANAKAS FRANKFURT“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

151. Atskirajame skunde nenurodyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstas prielaidas, kad paskirtasis administratorius negebės tinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą. Kandidatų parinkimo kriterijai, kuriais remiamasi atskirajame skunde, teismų praktikoje nepripažįstami lemiamais.

162. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad paskirtojo administratoriaus krūvis mažesnis. Taip yra tik analizuojant UAB „Būrai“ ir UAB „Audata“ kaip juridinių asmenų krūvį ar jų darbuotojų krūvį būtent šioje įmonėje. Tačiau, įvertinus UAB „Būrai“ ir UAB „Audata“ dirbančių administratorių kaip fizinių asmenų bendrą užimtumą visuose juridiniuose asmenyse, matyti, kad būtent paskirtojo administratoriaus UAB „Būrai“ darbuotojai vidutiniškai beveik dvigubai mažiau užimti.

173. Paskirtasis administratorius UAB „Būrai“ patirties atžvilgiu yra tinkamesnis.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „KAILINIAI LT“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, atsižvelgęs į tai, kad šį kandidatą pasiūlė didžiausią reikalavimą atsakovo atžvilgiu turintis kreditorius, be to, šio kandidato didžiausia administratoriaus patirtis tarp pasiūlytų kandidatūrų. Apeliantas ginčija administratoriaus parinkimą tuo pagrindu, kad teismas, apelianto vertinimu, netinkamai įvertino administratoriaus parinkimo kriterijus (užimtumą, patirtį, didžiojo kreditoriaus nuomonę). Nurodo, kad didelis administratoriaus užimtumas gali sutrukdyti tinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti bylos aplinkybių visumą ir nuspręsti, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

22Kai konkretus administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo parinkimo teisėtumas, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimą parinkti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Būrai“ nulėmė didžiausio kreditoriaus nuomonė ir didesnė šio kandidato patirtis. Apelianto argumentas, kad nagrinėjamu atveju lemiamas turėjo būti kandidatų užimtumo kriterijus, atmestinas tiek todėl, kad paskirto administratoriaus darbuotojų užimtumas, vertinant jų vykdomas visas bankroto procedūras (ne tik vykdomas UAB „Būrai“ ar UAB „Audata“), yra vidutiniškai mažesnis nei UAB „Audata“ darbuotojų užimtumas (prie atsiliepimo pridėti Įmonių bankroto valdymo departamento duomenys), tiek todėl, kad vien užimtumo skirtumai, kurie nėra tokio dydžio, kad leistų abejoti administratoriaus galimybe administruoti dar vieną procesą, teismų praktikoje nepripažįstami pakankamu pagrindu keisti paskirtą įstatymo reikalavimus atitinkantį administratorių (žr., pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį byloje Nr. 2-1318/2012).

24Pažymėtina ir tai, kad geriausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius. Jis geriausiai žino, kiek, priklausomai nuo eigos ir kitų bankroto proceso ypatumų, laiko sąnaudų reikalauja jo vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą. Šias aplinkybes kandidatai administruoti atsakovą įvertina prieš pateikdami sutikimą administruoti konkrečią įmonę, o sutikimas be kita ko reiškia kandidato subjektyvų įvertinimą, kad kitos administruojamos procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar viename bankroto procese.

25Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad tiek patirties kriterijus, tiek didžiųjų kreditorių nuomonė dėl kandidatų administruoti įmonę turi būti vertinami kartu su kitais administratoriaus parinkimui svarbiais kriterijais ir nėra lemiantys, tačiau skunde akcentuojamas užimtumo kriterijus taip pat nesudaro pagrindo keisti teisėtai paskirtą administratorių.

26Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB „KAILINIAI LT“ bankroto administratorių, teismas pažymi, kad vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (IBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

27Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinktas uždarosios akcinės bendrovės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismui buvo pasiūlytos trys įstatymų reikalavimus atitinkančios bankroto... 8. Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Būrai“,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Tretysis asmuo UAB „Oktoforas“ atskiruoju skundu prašo pakeisti... 11. 1. Pagal teismų praktiką vien didesnis užbaigtų bankroto procedūrų kiekis... 12. 2. Didžiųjų kreditorių nuomonė dėl kandidatų administruoti įmonę taip... 13. 3. Paskirtas administratorius UAB „Būrai“ yra labiau užimtas, kas, kaip... 14. Bendraieškis „MANAKAS FRANKFURT“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 15. 1. Atskirajame skunde nenurodyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima... 16. 2. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad paskirtojo administratoriaus... 17. 3. Paskirtasis administratorius UAB „Būrai“ patirties atžvilgiu yra... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „KAILINIAI LT“... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio... 22. Kai konkretus administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimą parinkti atsakovo bankroto... 24. Pažymėtina ir tai, kad geriausiai savo užimtumą gali įvertinti pats... 25. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad tiek patirties... 26. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB... 27. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą....