Byla e2-83-241/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens LTL Kredito unijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutarties, kuria išspręstas trečiojo asmens LTL Kredito unijos skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. eB2-1987-661/2018 (dabartinis Nr. eB2-1157-661/2019) pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Mano ratai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vaiseta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vaitesa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta L. L.. 2018 m. kovo 16 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo tikslinamas. 2018 m. balandžio 30 d. nutartimi BUAB „Vaitesa“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Trečiasis asmuo LTL Kredito unija kreipėsi į teismą su skundu prašydamas:

102.1.

11panaikinti BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą (2018 m. balandžio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2) ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir nustatyti 10 000 Eur sumą administravimo išlaidoms nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, iš kurios 6 800 Eur būtų skiriama bankroto administratoriaus atlyginimui, arba perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo;

122.2.

13panaikinti BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą (2018 m. balandžio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2) antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių komiteto rinkimo“ ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

143.

15Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. balandžio 24 d. įvyko pirmasis BUAB „Vaitesa“ kreditorių susirinkimas. Pirmojo kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 pažymėta, jog kvorumas yra ir kreditorių susirinkimas gali priimti nutarimus. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorė neturėjo teisinio pagrindo 2018 m. balandžio 25 d. šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, nes pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko ir priėmė nutarimus. Tokiu būdu buvo pažeista Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnyje nustatyta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka.

164.

17Pareiškėja skundžia pakartotinio susirinkimo nutarimą „Dėl kreditorių komiteto rinkimo“, už kurį balsavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 30,99 proc. (127 376,96 Eur), prieš balsavo ir susilaikė kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė atitinkamai 27,13 proc. (111 536,27 Eur) ir 4,90 proc. (20 138,32 Eur). Skundžiamas nutarimas negalėjo būti priimtas, kadangi už jį balsavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė tik 127 376,96 Eur. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalies imperatyvią nuostatą, skundžiamas nutarimas dėl kreditorių komiteto rinkimo galėjo būti priimtas tik kreditorių, kurių patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška viršija 129 525,77 Eur, balsais. Šiuo atveju reikalinga balsų dauguma skundžiamo nutarimo priėmimui neegzistavo.

185.

19Bendra bankroto administravimo išlaidų suma turi apimti tiek bankroto administratoriaus atlyginimą, tiek ir visas kitas administravimo procese patiriamas išlaidas (mokesčius, išlaidas teisinėms paslaugoms, ekspertizei, patalpų nuomai, kitas būtinas išlaidas bankroto procedūrai). Administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Nagrinėjamu atveju, bankroto administratorės pateiktoje administravimo išlaidų sąmatoje nėra nurodyta kokiais kriterijais vadovaudamasi bankroto administratorė prašė patvirtinti tokią administravimo išlaidų sumą.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

226.

23Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi trečiojo asmens LTL Kredito unijos skundą tenkino iš dalies; pripažino neteisėtu ir panaikino BUAB „Vaitesa“ 2018 m. balandžio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo; kitoje dalyje skundą atmetė.

247.

25Teismas, įvertinęs, kad trečiasis asmuo LTL Kredito unija apie 2018 m. balandžio 24 d. vyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą ir galimai 2018 m. balandžio 25 d. vyksiantį pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo informuotas tinkamai, todėl praleido terminą skundui pateikti. Tačiau atsižvelgęs į tai, kad terminas skundui pateikti praleistas nežymiai, teismas sprendė apie pagrindo taikyti senatį nebuvimą.

268.

27Teismas padarė išvadą, kad net ir esant pirmojo kreditorių susirinkimo kvorumui, pakartotinis susirinkimas gali būti šaukiamas dėl klausimų, kurių priėmimui nebuvo išpildyta ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies sąlyga. Kadangi 2018 m. balandžio 24 d. vykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai pasisakė (už ar prieš) tik dėl klausimų Nr. 4, 6, 7, 8, 9 (šiems nutarimams priimti susirinkime balsų pakako), todėl dėl likusių klausimų (kuriems priimti balsų nepakako), galėjo būti sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriam taikomos ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalies normos.

289.

29Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog susirinkime dalyvavo ne pati administratorė, o jos įgaliotas asmuo, nedaro įtakos šio klausimo sprendimo rezultatui. Teismas nustatė, kad 2018 m. balandžio 24 d. ir 2018 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimuose dalyvavo bankroto administratorės įgaliotas atstovas, veikęs pagal 2017 m. gruodžio 1 d. notarinį įgaliojimą Nr. 1-13071.

3010.

31Teismas, remdamasis ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalimi, sprendė, kad skundžiamas nutarimas (dėl kreditorių komiteto rinkimo) galėjo būti priimtas tik kreditorių, kurių patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška viršija 129 525,77 Eur, balsais, tačiau už šį nutarimą balsavo tik 127 376,96 Eur balsai, t. y. balsų nepakako, tam kad skundžiamas nutarimas būtų laikomas priimtu. Atsižvelgiant į tai, kad už nutarimą balsavus tik tiems kreditoriams, kurių reikalavimai vertine išraiška sudarė mažiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, šis nutarimas turėjo būti laikomas nepriimtu.

3211.

33Spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, teismas pritarė trečiojo asmens argumentams, kad bankroto administratorė pateiktos sąmatos nepagrindė, nepateikė išsamios išlaidų sąmatos, tik deklaratyviai rėmėsi rekomendaciniais dydžiais. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad 2018 m. balandžio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta ne pati administravimo išlaidų sąmata (nors šis klausimas buvo taip įvardintas), o tik administravimo išlaidų apskaičiavimo tvarka ir mokėjimų eiliškumas. Teismas vertino, kad patvirtinta tvarka ir nustatytas mokėjimų eiliškumas neprieštarauja nei ĮBĮ, nei LR Vyriausybės nutarimui „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo”, todėl 2018 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas negali būti panaikinamas trečiojo asmens nurodytais pagrindais.

34III.

35Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3612.

37Atskirajame skunde trečiasis asmuo LTL Kredito unija prašo:

3812.1.

39panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį ir tenkinti jo skundo dalį dėl BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo (2018 m. balandžio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2) ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ panaikinimo ir nustatyti 10 000 Eur sumą administravimo išlaidoms nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, iš kurios 6 800 Eur būtų skiriama bankroto administratoriaus atlyginimui arba šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo;

4012.2.

41pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutarties motyvus dėl BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo (2018 m. balandžio 25 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2) antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių komiteto rinkimo“ panaikinimo, atsižvelgiant į nurodytus procedūrinius pažeidimus.

4213.

43Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4413.1.

45Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jame priimtų skundžiamų nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų.

4613.2.

47Pakartotinis kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas, nes vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų pakako nutarimams priimti visais darbotvarkės klausimais. Tokią poziciją pagrindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2083-381/2017 suformuota praktika.

4813.3.

49Pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro mažiau kaip pusę visų patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, ir jei būtent dėl to nutarimams priimti susirinkime balsų nepakako.

5013.4.

51Apeliantė nesutinka, kad esant kreditorių susirinkimo kvorumui, o daliai kreditorių susilaikius nuo balsavimo tam tikru klausimu, šie balsai nebūtų skaičiuojami į bendrą balsų sumą tuo klausimu ir tai lemtų pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą. Tai, kad reikiama kreditorių dauguma nebalsavo už pirmajame kreditorių susirinkime pateiktus nutarimus atskirais darbotvarkės klausimais, reiškia, jog kreditorių dauguma jiems nepritarė.

5213.5.

53Pirmajame kreditorių susirinkime ir pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo bankroto administratorės įgalioti atstovai V. G. (susirinkimo pirmininkas) ir L. J. (susirinkimo sekretorė). Byloje esantis 2017 m. gruodžio 1 d. notarinis įgaliojimas Nr. 1-13071 patvirtina tik tai, jog bankroto administratorė įgaliojo UAB „Tytus“, kurios direktoriumi įgaliojimo sudarymo metu buvo V. G.. Byloje nėra įrodymų apie L. J. suteiktus įgaliojimus, taip pat nepateikta įrodymų apie tai, ar L. J. yra įgaliotinio UAB „Tytus“ darbuotoja ir veikė būtent kaip įgaliotinio atstovė.

5413.6.

55Pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos) negalėjo būti priimtas, nes nebuvo teisinio pagrindo šaukti šį susirinkimą, nes pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių dauguma šiam nutarimui nepritarė, be to, kreditorių susirinkimai buvo vykdomi neįgaliotų asmenų.

5613.7.

57Pirmosios instancijos teismui pripažinus teisėtu skundžiamą nutarimą (dėl administravimo išlaidų sąmatos), kuriuo buvo patvirtinta tik administravimo išlaidų apskaičiavimo tvarka ir mokėjimų eiliškumas, tampa nesuprantama šio nutarimo reali reikšmė ir paskirtis BUAB „Vaitesa“ bankroto procese. Skundžiama nutartimi palikus galioti tokį administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nutarimą gali kilti nauji teisiniai ginčai dėl šio nutarimo taikymo ir administravimo išlaidų sąmatos dydžio.

5813.8.

59Nutarimu dėl administravimo išlaidų sąmatos iš esmės pakartotinai patvirtintas teisės aktuose jau įtvirtintas teisinis reguliavimas. Tačiau ĮBĮ nenumato nei kreditorių susirinkimo teisės, nei pareigos iš naujo tvirtinti teisės aktuose numatytų administravimo išlaidų apskaičiavimo taisyklių.

6014.

61Atsakovės BUAB „Vaitesa“ bankroto administratorė L. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

6214.1.

63Apeliantės reikalavimas pakeisti skundžiamos nutarties motyvus dėl BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (dėl kreditorių komiteto rinkimo), atsižvelgiant į nurodytus procedūrinius pažeidimus, yra nepagrįstas. Teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi byloje surinktų įrodymų visetu, pagrįstai ir teisingai pritaikė ĮBĮ įtvirtintas teisės normas.

6414.2.

65Bankroto administratorė, šaukdama pakartotinį kreditorių susirinkimą, laikėsi ĮBĮ 24 straipsnyje nustatytos tvarkos. 2018 m. balandžio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo nagrinėjami klausimai, kurie nebuvo išspręsti 2018 m. balandžio 24 d. kreditorių susirinkimo metu, t. y. nutarimai buvo priimti pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę. Tokį pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo teisinį pagrindą pagrindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-110-302/2016 suformuota praktika.

6614.3.

67Apeliantės nurodytų Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių ir šios bylos ratio decidendi (sprendimo pagrindas, motyvacija) skiriasi. Nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas, tačiau tai daro ne a priori (iš anksto), bet konkrečioje byloje atsižvelgdamas į faktines aplinkybes ir jas siedamas su taikytina teisės norma. Apelianto paminėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys buvo priimtos bylose, kurios faktinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, todėl negali turėti precedentinės reikšmės.

6814.4.

69Pirmajame kreditorių susirinkime dauguma nutarimų nebuvo priimti ne dėl balsavusiųjų „prieš“, o būtent dėl „susilaikiusių“ kreditorių, t. y. konkrečių nutarimų priėmimui kreditorių balsų nepakako dėl to, kad per mažai susirinkime dalyvavusių kreditorių balsavo tiek „prieš“, tiek „už“ pateiktus nutarimų projektus, todėl balsų (tiek „prieš“, tiek „už“) suma nesudarė daugiau kaip pusės visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

7014.5.

71Pirmajame ir pakartotiniame kreditorių susirinkimuose dalyvavo bankroto administratorės įgaliotas atstovas, veikęs pagal 2017 m. gruodžio 1 d. notarinį įgaliojimą Nr. 1-13071. Todėl apeliantės teiginiai šiuo klausimu laikytini nepagrįstais.

7214.6.

73Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetiniame tinklapyje yra nurodyta, kad UAB „Tytus“ yra juridinis bankroto administratorius, nurodyti darbuotojai – fiziniai bankroto administratoriai, tarp jų ir L. L.. UAB „Tytus“ direktorius V. G., kuris 2018 m. balandžio 24 d. ir 2018 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimų protokolus pasirašė kaip pirmininkaujantis asmuo.

7414.7.

75Kreditorių susirinkime sekretoriaujantis asmuo pagal ĮBĮ jokios teisinės reikšmės neturi, todėl atsakovės bankroto administratorė L. L. ir UAB „Tytus“ vadovas visiškai teisėtai atstovavo BUAB „Vaitesa“ bankroto procese.

7614.8.

77Atskirojo skundo argumentai dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu (dėl administravimo išlaidų sąmatos) nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo nurodyti ir dėl to nenagrinėti, todėl negali būti vertinami apeliacinės instancijos teismo.

7814.9.

79Kreditorių susirinkimui pateiktos sąmatos projekte bankroto administravimo išlaidoms buvo nustatytas vidutinės įmonės, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, administravimo išlaidų sąmatos dydis ir tai buvo padaryta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašu ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis. Ginčijamu nutarimu bankroto administravimo išlaidoms buvo patvirtinta 22 000 Eur suma, kurią sudaro ir atlyginimas bankroto administratorei.

8014.10.

81Apeliantė nei skunde, nei kituose pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nekėlė klausimų dėl procedūrinių pažeidimų, galimai padarytų priimant administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nutarimą, todėl darytina išvada, kad apeliantė sutiko, jog šis nutarimas buvo priimtas be pažeidimų. Apeliantė nenurodė patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstumo, neatitikimo protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, prieštaravimo ĮBĮ nuostatoms aplinkybių.

82Teismas

konstatuoja:

83IV.

84Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8515.

86Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išspręstas kreditoriaus skundas dėl pakartotiniame kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

87Dėl bylos nagrinėjimo ribų

8816.

89Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas teismas praneša dalyvaujantiems byloje asmenims. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų šiuo atveju nenustatyta.

9017.

91Apeliantė inicijavo teisminį ginčą dėl pakartotinio atsakovės kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo, tačiau prašė panaikinti tik du šiame susirinkime priimtus nutarimus – dėl kreditorių komiteto išrinkimo ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Teisėjų kolegija sprendė, kad viešasis interesas šioje byloje reikalauja peržengti atskirojo skundo ribas, sprendžiant dėl visų pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo, neapsiribojant tik atskirajame skunde keliamų klausimų patikra, todėl 2019 m. sausio 25 d. nutartimi informavo dalyvaujančius byloje asmenis apie ketinimą šiuo aspektu peržengti atskirojo skundo ribas ir sudarė jiems galimybę nurodytu klausimu pateikti rašytinius paaiškinimus. Apeliantė ir atsakovės bankroto administratorė pasinaudojo šia teise ir pateikė rašytinius paaiškinimus.

92Dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo ir šiame susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo

9318.

94Pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).

9519.

96Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

9720.

98Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl procedūrinių pažeidimų naikintini tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

9921.

100Byloje nustatyta, kad visiems atsakovės kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti teismo nutartimi, apie šaukiamą 2018 m. balandžio 24 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę buvo pranešta 2018 m. balandžio 17 d. pranešimais, kuriais kreditoriai taip pat informuoti, jog neįvykus 2018 m. balandžio 24 d. susirinkimui pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2018 m. balandžio 25 d. Byloje nustatyta, jog pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo bei iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 215 232,98 Eur (procentinė išraiška sudarė 52,36 proc.) visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Šio susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta vienuolika klausimų, iš kurių šešiais darbotvarkės klausimais, tarp jų dėl kreditorių komiteto rinkimo ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, nutarimai nebuvo priimti. Nutarimai nepriimti nepakakus balsų „už“. Atsižvelgiant į tai, kad šešiais darbotvarkės klausimais nutarimai nebuvo priimti, nutarta šiuos klausimus svarstyti pakartotiniame kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2018 m. balandžio 25 d. Pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami šeši darbotvarkės klausimai, dėl kurių pirmajame susirinkime nutarimai nebuvo priimti, tarp jų dėl kreditorių komiteto rinkimo (2 darbotvarkės klausimas) ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (4 darbotvarkės klausimas). Pakartotiniame susirinkime balsai buvo skaičiuojami pagal šiame susirinkime dalyvavusių kreditorių balsus, kurių patvirtintų reikalavimų procentinė išraiška sudarė 63,02 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu (dėl kreditorių komiteto rinkimo) buvo priimtas 30,99 procentais balsų („prieš“ balsavo 27,13 proc., susilaikė – 4,90 proc.), o administravimo išlaidų sąmata (ketvirtas darbotvarkės klausimas) patvirtinta nutarimu, už kurį balsavo 33,07 procentai („prieš“ – 29,62 proc., susilaikė – 0,33 proc.) susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų.

10122.

102Skundą dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsakovės kreditorė grindė esminiais procedūriniais pažeidimais, teigdama, kad 2018 m. balandžio 24 d. įvykus pirmajam kreditorių susirinkimui negalėjo būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nes įvykusiame susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų pakako nutarimams priimti visais darbotvarkės klausimais. Kreditorės teigimu, pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro mažiau kaip pusę visų patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, ir kai būtent dėl to nutarimams priimti susirinkime balsų nepakako. Pasak apeliantės, tai, kad įvykusiame pirmajame atsakovės kreditorių susirinkime reikiama kreditorių dauguma nebalsavo už pateiktus nutarimus atskirais susirinkimo darbotvarkės klausimais, reiškia, jog kreditorių dauguma jiems nepritarė.

10323.

104Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nurodė, kad net ir esant pirmojo kreditorių susirinkimo kvorumui, pakartotinis susirinkimas gali būti šaukiamas dėl klausimų, kurių priėmimui nebuvo išpildyta ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies sąlyga. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad galėjo būti sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas, nes įvykusiame pirmajame susirinkime kreditoriai pasisakė (už ar prieš) tik 4, 6, 7, 8, 9 darbotvarkės klausimais (nutarimams šiais klausimais priimti kreditorių balsų pakako), o nutarimams likusiais klausimais priimti kreditorių balsų nepakako. Tokius teismo vertinimus ir išvadas apeliantė kvestionuoja. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria atskirojo skundo argumentams.

10524.

106Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorių balsai skaičiuojami ne nuo susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, bet nuo visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (išskyrus balsavimą pakartotiniame susirinkime). Jeigu į kreditorių susirinkimą susirinko kreditoriai, kurių bendra teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, tokiame susirinkime nutarimai negali būti priimami. Tokiais atvejais šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalį, administratorius per penkiolika dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

10725.

108Nagrinėjamam klausimui išspręsti aktuali ĮBĮ 24 straipsnio nuostatų aiškinimo praktika nėra nuosekli. Pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje civilinėje byloje 2-1986/2011, 2016 m. sausio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-110-302/2016 spręsdamas dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo teisėtumo yra aiškinęs, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas tuomet, kai pirmojo susirinkimo metu nepakanka bankrutuojančios įmonės kreditorių, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, balsų daugumos patvirtinti arba atmesti pateiktą pasiūlymą. Pritardama pirmosios instancijos teismo argumentams šiose nutartyse pateiktais aiškinimais remiasi atsakovės bankroto administratorė.

10926.

110Tačiau vėlesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2083-381/2017 49 punktas ir jame nurodyta praktika) nurodoma, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų teismo patvirtintų įmonės kreditorinių reikalavimų sumai atstovaujančių kreditorių (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 2 dalys). ĮBĮ nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu ankstesniame kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų nutarimui priimti pakako, tai yra buvo atstovaujami kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Taigi, pakartotinis kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas, jei nutarimo priėmimui kreditorių balsų nepakako dėl to, kad per mažai susirinkime dalyvavusių kreditorių balsavo už pateiktą nutarimo projektą ar pasiūlymą dėl nutarimo (nors visų susirinkime dalyvavusių kreditorių bendros reikalavimų sumos konkretaus nutarimo priėmimui būtų užtekę). Kitoks ĮBĮ 24 straipsnio normų aiškinimas neatitiktų pakartotinio kreditorių susirinkimo teisinio instituto prasmės ir paskirties. Be to, priešingu atveju būtų susiaurinamos kreditorių teisės bei ribojama galimybė išreikšti nuomonę („už“ ar „prieš“) dėl teikiamo priimti nutarimo. Sušaukus pakartotinį kreditorių susirinkimą, nutarimas būtų laikomas priimtu, kai už jį balsuotų kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarytų vos daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

11127.

112Teisėjų kolegijos nuomone, ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos teisinis reguliavimas nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu ankstesniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau konkretus nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Pakartotinio kreditorių susirinkimo institutas sukurtas tam, kad būtų galimybė kreditoriams pasisakyti (balsuoti) tais pačiais klausimais, kurių priėmimas ankstesniame susirinkime nebuvo galimas nesusirinkus pakankamam skaičiui kreditorių. Būtent dėl šios priežasties yra ribojamas ir naujų klausimų įtraukimas į pakartotinio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis susirinkimas negali tapti priemone kreditorių grupei palankių nutarimų priėmimui tais atvejais, kai ankstesniame susirinkime tokie nutarimai nebuvo priimti dėl nepakankamo balsų „už“ skaičiaus.

11328.

114Įvertinusi išdėstytus faktinius ir teisinius argumentus (nutarties 21, 24, 27 punktai), teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pakartotinis atsakovės kreditorių susirinkimas yra neteisėtas dėl procedūrinių pažeidimų, t. y. sušauktas nesant tam teisinio pagrindo. Pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Susirinkime buvo balsuojama dėl nutarimų projektų visais darbotvarkėje numatytais klausimais ir priimti atitinkami nutarimai, t. y. arba nutarimai pagal pateiktus pasiūlymus priimti, už juos balsavus daugumai kreditorių, arba nutarimai nebuvo priimti, nes pasiūlymai negavo reikiamo (daugumos) balsų skaičiaus. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu šešiais darbotvarkės klausimais nutarimai nebuvo priimti, nes per mažai susirinkime dalyvavusių kreditorių balsavo už pateiktus nutarimų projektus. Pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ne dėl to, kad į pirmąjį susirinkimą susirinko mažiau kaip pusę visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 2 dalys), o dėl to, kad minėtų nutarimų priėmimui nepakako susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų „už“. Ankstesniame kreditorių susirinkime susirinkus ir balsavus daugiau kaip pusei visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantiems kreditoriams, pakartotinis kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas. Aplinkybė, kad pirmajame susirinkime dalis kreditorių dėl nutarimų, kurie nebuvo priimti, nebalsavo (susilaikė), vertintina kaip susilaikiusių nuo balsavimo kreditorių nepritarimas siūlomiems nutarimų projektams, todėl nelemia priešingos nei šiame punkte padarytos išvados ir nesudaro pagrindo spręsti, kad dėl to iškilo teisėtas poreikis sušaukti pakartotinį susirinkimą.

11529.

116Vadovaudamasi nutarties 28 punkte išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 24 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas ir dėl to be teisinio pagrindo pripažino pakartotinį atsakovės kreditorių susirinkimą teisėtu. Tokiu atveju teisėjų kolegija keičia skundžiamos nutarties motyvus dėl ĮBĮ 24 straipsnio 1 ir 2 dalies aiškinimo ir dėl pakartotinio atsakovės kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo vertinimo.

11730.

118Konstatuoti procedūriniai pakartotinio kreditorių susirinkimo pažeidimai pripažintini esminiais, kas lemia visų šiame susirinkime priimti nutarimų neteisėtumą. Nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, bylos baigčiai teisiškai nereikšmingais laikomi kiti skundo argumentai, susiję su atsakovės bankroto administratorės atstovavimo legitimumu, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

119Dėl procesinės bylos baigties

12031.

121Konstatuotas netinkamas teisės normų, susijusių su pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimu, aiškinimas ir taikymas lemia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pakeitimą, nurodant, jog naikinami visi BUAB „Vaitesa“ 2018 m. balandžio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimti nutarimai (CPK 330 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 338 straipsnis).

122Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

123Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį pakeisti ir šios nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip – panaikinti visus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vaitesa“

1242018 m. balandžio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Trečiasis asmuo LTL Kredito unija kreipėsi į teismą su skundu prašydamas:... 10. 2.1.... 11. panaikinti BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą... 12. 2.2.... 13. panaikinti BUAB „Vaitesa“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą... 14. 3.... 15. Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. balandžio 24 d. įvyko pirmasis BUAB... 16. 4.... 17. Pareiškėja skundžia pakartotinio susirinkimo nutarimą „Dėl kreditorių... 18. 5.... 19. Bendra bankroto administravimo išlaidų suma turi apimti tiek bankroto... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 6.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi trečiojo asmens LTL... 24. 7.... 25. Teismas, įvertinęs, kad trečiasis asmuo LTL Kredito unija apie 2018 m.... 26. 8.... 27. Teismas padarė išvadą, kad net ir esant pirmojo kreditorių susirinkimo... 28. 9.... 29. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog susirinkime dalyvavo ne pati... 30. 10.... 31. Teismas, remdamasis ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalimi, sprendė, kad skundžiamas... 32. 11.... 33. Spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti... 34. III.... 35. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 36. 12.... 37. Atskirajame skunde trečiasis asmuo LTL Kredito unija prašo:... 38. 12.1.... 39. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį ir tenkinti... 40. 12.2.... 41. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutarties motyvus dėl... 42. 13.... 43. Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 44. 13.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė pakartotinio kreditorių... 46. 13.2.... 47. Pakartotinis kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas, nes vykusiame... 48. 13.3.... 49. Pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai... 50. 13.4.... 51. Apeliantė nesutinka, kad esant kreditorių susirinkimo kvorumui, o daliai... 52. 13.5.... 53. Pirmajame kreditorių susirinkime ir pakartotiniame kreditorių susirinkime... 54. 13.6.... 55. Pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas ketvirtuoju... 56. 13.7.... 57. Pirmosios instancijos teismui pripažinus teisėtu skundžiamą nutarimą (dėl... 58. 13.8.... 59. Nutarimu dėl administravimo išlaidų sąmatos iš esmės pakartotinai... 60. 14.... 61. Atsakovės BUAB „Vaitesa“ bankroto administratorė L. L. prašo Vilniaus... 62. 14.1.... 63. Apeliantės reikalavimas pakeisti skundžiamos nutarties motyvus dėl BUAB... 64. 14.2.... 65. Bankroto administratorė, šaukdama pakartotinį kreditorių susirinkimą,... 66. 14.3.... 67. Apeliantės nurodytų Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių ir šios bylos... 68. 14.4.... 69. Pirmajame kreditorių susirinkime dauguma nutarimų nebuvo priimti ne dėl... 70. 14.5.... 71. Pirmajame ir pakartotiniame kreditorių susirinkimuose dalyvavo bankroto... 72. 14.6.... 73. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos... 74. 14.7.... 75. Kreditorių susirinkime sekretoriaujantis asmuo pagal ĮBĮ jokios teisinės... 76. 14.8.... 77. Atskirojo skundo argumentai dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto... 78. 14.9.... 79. Kreditorių susirinkimui pateiktos sąmatos projekte bankroto administravimo... 80. 14.10.... 81. Apeliantė nei skunde, nei kituose pirmosios instancijos teismui teiktuose... 82. Teismas... 83. IV.... 84. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 85. 15.... 86. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išspręstas kreditoriaus... 87. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 88. 16.... 89. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 90. 17.... 91. Apeliantė inicijavo teisminį ginčą dėl pakartotinio atsakovės kreditorių... 92. Dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo ir šiame susirinkime... 93. 18.... 94. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto... 95. 19.... 96. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 97. 20.... 98. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet... 99. 21.... 100. Byloje nustatyta, kad visiems atsakovės kreditoriams, kurių reikalavimai... 101. 22.... 102. Skundą dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų... 103. 23.... 104. Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nurodė, kad net ir esant... 105. 24.... 106. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 107. 25.... 108. Nagrinėjamam klausimui išspręsti aktuali ĮBĮ 24 straipsnio nuostatų... 109. 26.... 110. Tačiau vėlesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos... 111. 27.... 112. Teisėjų kolegijos nuomone, ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo... 113. 28.... 114. Įvertinusi išdėstytus faktinius ir teisinius argumentus (nutarties 21, 24,... 115. 29.... 116. Vadovaudamasi nutarties 28 punkte išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija... 117. 30.... 118. Konstatuoti procedūriniai pakartotinio kreditorių susirinkimo pažeidimai... 119. Dėl procesinės bylos baigties... 120. 31.... 121. Konstatuotas netinkamas teisės normų, susijusių su pakartotinio kreditorių... 122. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 123. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartį pakeisti ir šios... 124. 2018 m. balandžio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus...