Byla 1-833-576/2016
Dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o būtent:

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jekaterinai Proskurinai, dalyvaujant prokurorei Ingridai Gureckienei, nukentėjusiajam J. V., gynėjui advokatui Ričardui Suslavičiui, kaltinamajam S. J.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. J., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ( - ) pilietis, ( - ) išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 281 str. 2 d., padarymu,

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5S. J. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, o būtent:

62015-10-04 apie 15.23 val. vairavo nustatyta tvarka neįregistruotą automobilį VW Touran, be valstybinių numerių, neturėdamas teisės vairuoti, kadangi ši teisė 2015-08-28 atimta už LR ATPK 126 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą, ir būdamas neblaivus (nustatytas 1,95 promilių neblaivumas), bei tokiu būdu pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius, kad „Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, <...>", važiuodamas Ūmėdžių gatve, pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, numatančius, kad „<...> Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties <...>", t. y. važiuodamas Ūmėdžių gatve link Vaduvos gatvės, nepasirinko saugaus greičio, nesugebėjo vairuojamo automobilio sustabdyti, atsitrenkė į kelkraštyje stovintį A. K. priklausantį automobilį „VW Golf, kurio valstybinis Nr. ( - ) ir nesunkiai sutrikdė kartu važiavusio keleivio J. V. sveikatą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 2 d.

7Kaltinamasis S. J. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 281 str. 2 d., prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2015-10-04, sekmadienį, jis susitiko su draugu J. V.. Turguje išgėrė alaus, po to nusprendė nuvažiuoti pas A. V. į Ūmedžių gatvę, kur buvo palikęs savo nupirktą automobilį VW Touran. Tą dieną vairuoti neketino, žmona turėjo parvežti namo. Pakeliui pas J. V. nusipirko alkoholio, nuvažiavę išgėrė ir užkando. Nežino kaip jis ir J. V. atsidūrė automobilyje VW Touran. Negali pasakyti, nei kur, nei ko važiavo. Pabudo nuo smūgio vairuotojo vietoje, šalia sėdėjo J. V., kuriam bėgo kraujas iš nosies. Pats liko sėdėti automobilyje, J. V. buvo išlipęs. Policija atvyko labai greitai. Nuo tos vietos, kur automobilis stovėjo iki įvykio vietos jis nuvažiavo apie 300-400 metrų. Automobilis į kurį jis atsitrenkė tai VW Golf, jis stovėjo prie T formos sankryžos, priparkuotas kelkraštyje. Nesuveikė jo automobilio standžių diskai. Kontaktavo kairės pusės priekinis sparnas, kapotas, žibintas, bamperis, o kitam automobiliui buvo sudaužytas galinis sparnas, lūžo ratai. Įvykio metu buvo sužalotas J. V.. Nežino, kodėl vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti. Dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi.

8Kadangi kaltinamasis S. J. kaltu prisipažino visiškai, padaryta nusikalstama veika, numatyta 281 str. 2 d., yra neatsargus nusikaltimas, veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, todėl byla, vadovaujantis LR BK 273 str., teismo posėdyje buvo nagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

9Kaltinamojo S. J. kaltė įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d., be jo pačio prisipažinimo ir duotų parodymų neginčijimai įrodyta:

10Ikiteisminio tyrimo metu duotais nukentėjusiojo J. V. parodymais, kad 2015-10-04 apie 15.00 val. buvo su savo draugu S. J. Ūmėdžių gatvėje, Vilniuje. Jie išgėrė alkoholio. S. J. 2015-10-03 S. J. atvežė techninės pagalbos automobilį VW Touran, kurį S. J. buvo nusipirkęs. 2015-10-04 apie 15.20 val. S. J. norėjo išbandyti šį automobilį ir jie šiuo automobiliu važiavo Ūmėdžių gatve. Jis sėdėjo priekinio keleivio vietoje dešinėje pusėje, automobilį vairavo S. J.. Buvo dienos metas, matomumas geras, oro sąlygos geros. Jie važiavo apie 30-40 km/h greičiu. Važiuojant Ūmėdžių gatve, S. J. nesuvaldė vairuojamo automobilio ir atsitrenkė į stovintį priparkuotą automobilį VW Golf, kuris stovėjo Vaduvos gatvėje. Į įvykio vietą prisirinko daug žmonių. Kas iškvietė policiją ir greitąją pagalbą, nežino. Įvykio metu nei jis, nei automobilio vairuotojas S. J. nenukentėjo, tą patvirtino ir atvykę bei juos apžiūrėję greitosios pagalbos medikai. Atvykę policijos pareigūnai įformino eismo įvykį ir automobilį uždarė į saugomą aikštelę. Į įvykio vietą atvyko S. J. žmona ir jį, J. V., nuvežė namo. Kai vežė, dar išgėrė alkoholio. Laiptinėje, lipdamas laiptais, griuvo ir susitrenkė veidą. Apie 19.00 val. į namus atvyko sūnus E. ir nuvežė jį į Lazdynų ligoninę. Ligoninėje nustatė nosies lūžį. Gydytojai paklausė, kaip jis susitrenkė veidą ir jis atsakė, kad susitrenkė eismo įvykio metu, nes šalia buvo sūnus ir jam buvo gėda sakyti, kad neblaivus griuvo laiptinėje. Eismo įvykio metu jis nenukentėjo.(b. l. 34-35).

11Ikiteisminio tyrimo metu duotais nukentėjusiojo A. K. parodymais, jog 2015-10-04 apie 13.55 val. jis atvairavo ir pastatė jam priklausantį automobilį VW Golf, kurio valstybinis Nr. ( - ) prie Vaduvos g. 19 pastato, Vilniuje. Apie 15.10 val., būdamas namie, išgirdo smūgio garsą ir pro balkono langą pamatė, kad į jo automobilį VW Golf yra atsitrenkęs automobilis VW Touran, be valstybinių numerių. Jis išbėgo į lauką ir, pribėgęs prie automobilio VW Touran, pamatė šiame automobilyje sėdinčius du žmones. Vienas jų sėdėjo vairuotojo vietoje, kitas priekinėje keleivio vietoje, dešinėje pusėje. Keleivio vietoje sėdinčio žmogaus veidas buvo kruvinas, iš nosies jam tekėjo kraujas. Automobilyje VW Touran buvo suveikusios vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės. Vairuotojas buvo nenukentėjęs, matėsi, kad šis yra neblaivus. Keleivis taip pat buvo neblaivus. Jų judesiai buvo nekoordinuoti, kalba nerišli, sklido alkoholio kvapas. Paklausė, kaip šie jaučiasi, abu atsakė, kad viskas gerai. Daugiau su pastaraisiais nebendravo. Paskambino pagalbos telefonu 112 ir pranešė apie eismo įvykį. Ir vairuotojas, ir keleivis iki policijos ir greitosios pagalbos atvykimo buvo automobilyje, išlipę nebuvo. Atvykusi greitoji pagalba apžiūrėjo VW Touran keleivį, tačiau niekur jo nevežė. Policijos pareigūnai įformino eismo įvykį. Įvykio metu jis nenukentėjo, dėl patirtos turtinės žalos kreipėsi į draudimo bendrovę, kuri apskaičiavo patirtos žalos dydį. Apskaičiuota 1 290,00 Eur suma jį tenkina.(b.l.42-43).

12Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo V. J. parodymais, kad 2015-10-04 apie 15.25 val., dirbdamas GMP stotyje, gavo pranešimą, kad Vaduvos g. 19, Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu nukentėjo žmogus. Kartu su vairuotoju R. S. GMP automobiliu nuvyko į įvykio vietą. Atvykę į įvykio vietą, rado prie automobilio VW Touran stovintį neblaivų vyrą kruvinu veidu. Šį atsivedė į greitosios pagalbos automobilį apžiūrai. Apžiūros metu buvo nustatytas skruosto sumušimas ir nosies paburkimas su kraujavimu iš angų. Apžiūros metu dėl kraujavimo tamponavus nosį, ligonis pasidarė agresyvus ir nuo pasiūlytos hospitalizacijos kategoriškai atsisakė. Ištraukęs iš nosies tamponus ir grasindamas susidorojimu, šis išbėgo iš greitosios pagalbos automobilio. Įvykio vietoje jie buvo apie 20-30 min., nes manė, kad šis apsigalvos ir vyks į ligoninę. Keletą kartų davė servetėlių nusivalyti veidui, tačiau į ligoninę nukentėjusysis nevažiavo. Nukentėjusiojo apžiūros metu buvo įtartas nosies lūžis, tačiau, kad lūžio diagnozę patvirtinti, reikalinga atlikti rentgeno nuotrauką, o ligonis vykti į ligoninę kategoriškai atsisakė. Kadangi šis vykti į ligoninę atsisakė, buvo perduotas policijos pareigūnams.(b. l. 45-46).

13Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo R. S. parodymais, jog 2015-10-04 apie 15.25 val., dirbdamas GMP stotyje, gavo pranešimą, kad Vaduvos g. 19, Vilniuje, įvyko eismo įvykis, kurio metu nukentėjo žmogus. Kartu su skubios medicininės pagalbos specialistu V. J. GMP automobiliu nuvyko į įvykio vietą. Atvykę į įvykio vietą, rado prie automobilio VW Touran stovintį vyrą kruvinu veidu. Šis vyras akivaizdžiai buvo neblaivus. Šį atsivedė į greitosios pagalbos automobilį apžiūrai. Apžiūros metu šiam vyrui buvo nustatytas skruosto sumušimas ir nosies paburkimas su kraujavimu iš angų bei įtartas nosies lūžis, tačiau, kad lūžio diagnozę patvirtinti, reikalinga atlikti rentgeno nuotrauką. Apžiūros metu dėl kraujavimo buvo tamponuota nosis. Tuo metu ligonis pasidarė agresyvus ir nuo pasiūlytos hospitalizacijos kategoriškai atsisakė. Šis ištraukė iš nosies tamponus ir išlipo iš greitosios pagalbos automobilio. Įvykio vietoje jie buvo apie 20-30 min., nes manė, kad nukentėjusysis apsigalvos ir vyks į ligoninę.Keletą kartų jie davė servetėlių nusivalyti veidui, tačiau į ligoninę vyras nevažiavo. Kadangi nukentėjusysis vykti į ligoninę atsisakė, buvo perduotas policijos pareigūnams. Jis matė, kad automobilyje VW Touran yra suveikusios oro pagalvės ir keleivio oro pagalvė yra kruvina.(b. l. 48-49).

14Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolas(b.l.12-13), eismo įvykio vietos schema (b.l. 14), fotolentelė (b.l. 16-18), patvirtina, kad eismo įvykis kilo Vaduvos g. - Ūmėdžių g. sankryžoje, ties Vaduvos g. 19 pastatu, Vilniuje.

152015-10-05 Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolu (b.l.19-20) ir fotolentele(b.l.21-23) nustatyta, kad po eismo įvykio lengvojo automobilio VW Touran, be valstybinių numerių, nustatyti šie išoriniai sugadinimo požymiai :sulaužytas priekinis bamperis, nulaužtas priekinis kairės pusės ratas, sulenktas variklio dangtis, sulenkti abu priekiniai sparnai, sudužę visi priekiniai žibintai, suveikusi saugos oro pagalvių sistema.(b.l. 19-23).

162015-10-05 Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolu (b.l.24-25) ir fotolentele(b.l.26-27) nustatyta, kad po eismo įvykio lengvojo automobilio VW Golf, kurio valstybinis Nr. ( - ) nustatyti šie išoriniai sugadinimo požymiai : sulaužytas priekinis bamperis, sulenktos priekinės dešinės pusės durys, sulenktos priekinės kairės pusės durys, nulaužtas priekinis dešinės pusės ratas, nulaužtas priekinis kairės pusės ratas, sulenktas variklio dangtis, sulenkti abu priekiniai sparnai.(b.l.24-25)

17Asmens blaivumo testas (b.l.60) patvirtina, kad kaltinamasis S. J. eismo įvykio metu buvo neblaivus, jam 2015-10-04 15,39 val. nustatytas 1,95 promilių neblaivumas.

182015-10-04 Pranešimas patvirtina, kad S. J. buvo nušalintas nuo transporto priemonių vairavimo(b.l.32).

192015-10-15 Apžiūros protokole(b.l.37) užfiksuota, kad VTMT teismo medicinos specialistė J. M.-Č., susipažinusi su pateiktais J. V. medicininiais dokumentais ir eismo įvykio aplinkybėmis, nurodė, jog J. V. nustatyta minkštųjų audinių patinimas su poodine kraujosruva kairės akies vokuose, kraujosruva kairės akies obuolio junginėje, odos nubrozdinimas nosies nugarėlėje, kairės akiduobės apatinės sienelės lūžis, kairio žandinio sinuso priekinės sienelės lūžis, nosies kaulų lūžis. Sužalojimai galėjo būti padaryti aptariamo eismo įvykio metu ir kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Nustatyti sužalojimai griuvimui nebūdingi.(b.l.37)

20Ergo Insurance SE Lietuvos filialo raštas (b.l.59) patvirtina, kad A. K. dėl 2015-10-04 eismo įvykio apskaičiuota 1 290 Eur dydžio draudimo išmoka, kurią sudaro transporto priemonės likutinė vertė.

21LR BK 281 straipsnio 2 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos. Šiame straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl kvalifikuojant veiką pagal minėtą straipsnį būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką (kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą), bet ir padarinius bei priežastinį ryšį tarp padaryto kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo ir kilusių padarinių.

22Teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad kaltinamasis S. J. būdamas neblaivus, vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė Kelių eismo saugumo taisykles:

23- Kelių eismo taisyklių (LR Vyriausybės 2014-10-03 nutarimo Nr.1086 redakcija) 14 punkto reikalavimus, kuris numato, kad „Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, <...>",

24- Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, kuris numato, kad „<...> Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties <...>".

25Dėl minėtų kelių eismo taisyklių pažeidimų įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Nukentėjusiojo J. V. sužalojimo faktas patvirtintas ne tik kaltinamojo teisme duotais parodymais, bet ir liudytojų V. J., R. S. parodymais, nukentėjusiosio A. K. parodymais, fotolentele(b.l.21-23), kur matyti, kad keleivio pusės oro pagalvė yra ištepta, bei specialisto išvada(b.l.37, patvirtinančia nesunkaus sveikatos sutrikdymo J. V. padarymo faktą eismo įvykio metu. Esant pasekmei – nesunkiam nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymui, kaltinamojo veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 281 str. 2 d.

26Bausmės skyrimas

27Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

28Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis S. J. aukštojo išsilavinimo, neteistas, dirba. Jis baustas administracinėmis baudomis už KET pažeidimus – 2004-06-09 pagal LR ATPK 123 str. 1 d.; 2004-07-06 pagal LR ATPK 124 str. 2 d.; 2006-05-22 pagal 123 str. 5 d.; 2006-07-03 pagal 127 str. 2 d.; 2010-03-22 pagal 124¹ str. 7 d.; 2014-07-07 už leistino greičio viršijimą.; 2015-07-25 pagal 126 str. 1 d. (taikant teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 6 mėnesiams) (b. 1. 75-77).Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus m. psichikos sveikatos centre negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir gailisi dėl savo veiksmų. Be to, jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė - savo noru atlygino padarytą žalą. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Padaryta nusikalstama veika, numatyta LR BK 281 str. 2 d., yra neatsargus nusikaltimas.

29BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Todėl teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes ir vadovaudamasis LR BK 54 str., daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant kaltinamajam LR BK 281 str. 2 d. sankcijoje numatytą bausmę – laisvės atėmimą. Paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis dirba, neteistas, tikslinga atidėti esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

30Byloje buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl kaltinamojo atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 641 str. taikytinas.

31Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ( LR BK 38 str.ir 39 str. taikymo)

32Byloje yra susitaikymo protokolas(b.l.88), pasirašytas tarp nukentėjusiojo J. V. ir S. J.. Teisminio nagrinėjimo metu buvo pateiktas susitaikymo protokolas (b.l.126), pasirašytas tarp nukentėjusiojo A. K. ir kaltinamojo S. J..

33Baigiamųjų kalbų metu kaltinamojo gynėjas prašė taikyti jo ginamojo atžvilgiu LR BK 38 str. nuostatas arba LR BK 39 straipsnio nuostatas ir jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti. Prokurorė prieštaravo dėl kaltinamojo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės Kaltinamasis prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės.

34Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, sąlygas reglamentuoja BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šios normos 2 dalyje yra išvardyti atvejai, kai asmens atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, yra negalimas. Teismas pažymi, jog tam, kad būtų galima atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės turi būti visos BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos. Nagrinėjamu atveju S. J. padarė vieną neatsargų nusikaltimą. Jis su nukentėjusiaisiais J. V. ir A. K. susitaikė. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Šios aplinkybės atitinka BK 38 straipsnio 1 dalies 2–3 punktuose nurodytas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas. S. J. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, dėl jos gailėjosi, kas atitinka BK 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto sąlygas.

35Tačiau vertintina, kad byloje nenustatyta LR BK 38 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga – pagrindas manyti, kad nusikaltimą padaręs asmuo nedarys naujų nusikalstamų veikų. Ši sąlyga yra vertinamojo pobūdžio, todėl teismas išvadą dėl šios sąlygos buvimo gali padaryti tik įvertinęs nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, padarinių sunkumą (kasacinė nutartis 2K-77/2012) ir su kaltininko asmenybe susijusias aplinkybes (kasacinės nutartys Nr. 2K-550/2005, 2K-565/2012). Iš bylos duomenų matyti, kad S. J. neteistas, tačiau jis baustas administracine tvarka už KET pažeidimus ne vieną kartą, kas sudaro pagrindą įšvadai, jog linkęs daryti administracinius teisės pažeidimus. Pažymėtina ir tai, kad pagal pateiktą byloje pažymą jis turi galiojančių nuobaudų, vieną kartą taikytas teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas, už tai, kad jis vairavo transporto priemonę neblaivus. Tačiau tai nesulaikė jo nuo naujų KET pažeidimų darymo. Jis įvykdė vieną neatsargų nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo metu teisės vairuoti transporto priemonę neturėjo, buvo neblaivus. Kaltinamojo veiksmai sąlygojo eismo įvykį, kurio metu buvo nesunkiai sužalotas žmogus.Todėl teismas neturi pagrindo manyti, kad S. J. nedarys naujų nusikalstamų veikų ir vertintina, kad nėra LR BK 38 str. 1 d. 4 p. numatytos sąlygos. Dėl nurodytų aplinkybių galimybės taikyti S. J. atžvilgiu LR BK 38 str. nėra.

36LR BK 39 straipsnis numato atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas, kai yra lengvinančių aplinkybių. Pagal šio straipsnio nuostatas, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų tyčinį nusikaltimą, teismo motyvuotu sprendimu gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) yra ne mažiau kaip dvi šio kodekso 59 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, ir 3) nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

37Kaltinamojo gynėjas nurodė, kad šioje byloje yra dvi S. J. atsakomybę lengvinančios aplinkybės: 1) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi ir 2) savo noru atlygino padarytą žalą.

38Iš tikrųjų šioje byloje nėra kaltinamojo S. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o būtent tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi, nurodė kaltinamajame akte ir prokurorė. Teismas su tokia prokurorės pozicija sutinka. Dėl advokato nurodytos lengvinančios aplinkybės – savo noru atlygino žalą, pasisakytina, kad kasacinėje praktikoje laikomasi pozicijos, jog BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatoma tada, kai kaltininkas savo noru pats ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygina visą žalą (t. y. tiek turtinę, tiek neturtinę) iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-437/2007, 2K-77/2009, 2K-579/2010, 2K-345/2013; 2K-28/2014).

39Teismo nuomone, yra BK 59 str. 1 d. 3 p. numatyta S. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Iš bylos medžiagos matyti, kad S. J. atlygino civiliniam ieškovam savo veiksmais padarytą žalą –Vilniaus teritorinei ligonių kasai (b.l.56). Nukentėjusysis J. V. civilinio ieškinio nereiškė (b.l.88), nepatyrė nei turtinės nei neturtinės žalos. Nukentėjusiajam A. K. materialinė žala atlyginta, neturtinės žalos jis nepatyrė(susitaikymo protokolo duomenys, b.l.126). Šie asmenys jam pretenzijų neturi. Todėl ši aplinkybė pripažintina S. J. atsakomybę lengvinančia.

40Tačiau taikyti nusikaltimą padariusio asmens atžvilgiu BK 39 str. nuostatas yra teismo teisė, bet ne pareiga. BK 39 straipsnio formuluotė įpareigoja teismą, net ir esant visuose trijuose šios normos punktuose nurodytoms sąlygoms, savo sprendimą atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės motyvuoti. Tai reiškia, kad tokiam sprendimui vien tik formalių šioje normoje išvardytų sąlygų nepakanka – teismas turi išsamiai įvertinti bylos aplinkybes, apibūdinančias kaltininko asmenybę ir jo padarytą nusikalstamą veiką. Nusikalstamą veiką padariusio asmens baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumo principas suponuoja nuostatą, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti taikomas tik tada, kai tai neprieštarauja teisingumo įgyvendinimui.(LAT kasacinė nutartis Nr. 2K-383/2013)

41Nors yra dvi S. J. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, teismo nuomone BK 39 str. straipsnis jo atžvilgiu netaikytinas. Šią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į jau aukščiau nurodytas aplinkybes, t.y. į tai, kad S. J. praeityje baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, tame tarpe ir už leistino greičio viršijimą, vairavimą neblaiviam. Aukščiau nurodytos aplinkybės dėl S. J. praeityje padarytų KET pažeidimų rodo, jog jis yra nedrausmingas vairuotojas, linkęs pažeidinėti KET reikalavimus, kas pastaruoju atveju sukėlė sunkesnes pasekmes, užtraukiančias baudžiamąją atsakomybę.S. J. negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl savo polinkio daryti administracinius teisės pažeidimus dėl to, kad jo nusikalstama veika buvo polinkio pažeidinėti KET reikalavimus padarinys. S. J. atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės šiuo atveju prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Nors S. J. yra teisiamas pirmą kartą, tačiau, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisingumo ir proporcingumo principus, šiuo atveju jis turi atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą.

42Dėl LR BK 68 straipsnio taikymo

43LR BK 68 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, teise žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką.

44Pagal baudžiamąjį įstatymą uždraudimą naudotis specialia teise teismas gali skirti kartu su bausme, taip pat atleidžiant asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės bei atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą (2007 m. birželio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga).

45S. J. padarė neatsargų nusikaltimą neturėdamas teisės vairuoti kelių transporto priemones. Šią nusikalstamą veiką jis padarė pažeisdamas Kelių eismo taisykles. Jis vairavo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio. Dėl minėtų neatsakingų S. J. veiksmų buvo nesunkiai sutrikdyta J. V.. Taigi jo veika, nors ir padaryta dėl neatsargumo, yra labai pavojinga. Pažymėtina ir tai, kad kaltinamasis iki įvykio 2015-08-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu už LR ATPK 126 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą paskirta 350 eurų bauda ir specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 6 mėnesiams. Šiuo atveju specialiosios teisės atėmimo terminas taikytas mažesnis už įstatyme numatytą minimalų, tačiau minėta aplinkybė nedarė įtakos S. J. elgesiui ir jis vėl pažeidė KET reikalavimus.

46Pažymėtina ir tai, kad automobilio vairavimas esant vidutinio girtumo laipsniui (būdamas tokio girtumo laipsnio (1,95 promilės) S. J. vairavo automobilį) pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalį užtraukia baudą vairuotojams nuo 579 iki 868 eurų litų atimant teisę vairuoti transporto priemones nuo dvejų iki trejų metų arba areštą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu tam pačiam laikotarpiui. Pažymėtina dar ir tai, kad kaltinamasis iki įvykio 2015-10-04 jau buvo baustas administracinėmis nuobaudomis už KET pažeidimus 6 kartus, po eismo įvykio administracine tvarka nėra baustas. Teismas vertina, kad atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir teismų praktiką tokio pobūdžio byloje (LAT nutartys Nr. 2K-388/2014; 2K-258/2014) S. J. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise, tai yra teise vairuoti kelių transporto priemones.

47Civilinis ieškinys nepareikštas

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 305, 307, 308 str.,

Nutarė

49S. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 2 d. ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams.

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir laikyti S. J. nuteistu laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams.

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1-3 d., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

52Paskirti S. J. baudžiamojo poveikio priemones:

531) uždraudimą naudotis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto priemones vieneriems metams šešiems mėnesiams (LR BK 68 str.).

542) 10 MGL įmoką, kas sudaro 376,60 eurų( tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus 60 eurocentų) į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, kuri turi būti sumokėta per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos(LR BK 71 str.).

55Kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. J. nepaskirti.

56Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S.... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 281 str. 2 d., padarymu,... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. S. J. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo... 6. 2015-10-04 apie 15.23 val. vairavo nustatyta tvarka neįregistruotą... 7. Kaltinamasis S. J. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos,... 8. Kadangi kaltinamasis S. J. kaltu prisipažino visiškai, padaryta nusikalstama... 9. Kaltinamojo S. J. kaltė įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281... 10. Ikiteisminio tyrimo metu duotais nukentėjusiojo J. V. parodymais, kad... 11. Ikiteisminio tyrimo metu duotais nukentėjusiojo A. K. parodymais, jog... 12. Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo V. J. parodymais, kad 2015-10-04... 13. Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo R. S. parodymais, jog 2015-10-04... 14. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolas(b.l.12-13), eismo įvykio... 15. 2015-10-05 Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros... 16. 2015-10-05 Transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros... 17. Asmens blaivumo testas (b.l.60) patvirtina, kad kaltinamasis S. J. eismo... 18. 2015-10-04 Pranešimas patvirtina, kad S. J. buvo nušalintas nuo transporto... 19. 2015-10-15 Apžiūros protokole(b.l.37) užfiksuota, kad VTMT teismo medicinos... 20. Ergo Insurance SE Lietuvos filialo raštas (b.l.59) patvirtina, kad A. K. dėl... 21. LR BK 281 straipsnio 2 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas... 22. Teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad... 23. - Kelių eismo taisyklių (LR Vyriausybės 2014-10-03 nutarimo Nr.1086... 24. - Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus, kuris numato, kad... 25. Dėl minėtų kelių eismo taisyklių pažeidimų įvyko eismo įvykis, kurio... 26. Bausmės skyrimas... 27. Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus... 28. Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis S. J. aukštojo... 29. BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 30. Byloje buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl kaltinamojo... 31. Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ( LR BK 38 str.ir 39 str.... 32. Byloje yra susitaikymo protokolas(b.l.88), pasirašytas tarp nukentėjusiojo J.... 33. Baigiamųjų kalbų metu kaltinamojo gynėjas prašė taikyti jo ginamojo... 34. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs... 35. Tačiau vertintina, kad byloje nenustatyta LR BK 38 straipsnio 1 dalies 4... 36. LR BK 39 straipsnis numato atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas,... 37. Kaltinamojo gynėjas nurodė, kad šioje byloje yra dvi S. J. atsakomybę... 38. Iš tikrųjų šioje byloje nėra kaltinamojo S. J. atsakomybę sunkinančių... 39. Teismo nuomone, yra BK 59 str. 1 d. 3 p. numatyta S. J. atsakomybę lengvinanti... 40. Tačiau taikyti nusikaltimą padariusio asmens atžvilgiu BK 39 str. nuostatas... 41. Nors yra dvi S. J. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nėra jo... 42. Dėl LR BK 68 straipsnio taikymo ... 43. LR BK 68 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas gali uždrausti asmeniui... 44. Pagal baudžiamąjį įstatymą uždraudimą naudotis specialia teise teismas... 45. S. J. padarė neatsargų nusikaltimą neturėdamas teisės vairuoti kelių... 46. Pažymėtina ir tai, kad automobilio vairavimas esant vidutinio girtumo... 47. Civilinis ieškinys nepareikštas... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 305, 307,... 49. S. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str.... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1-3 d., paskirtos laisvės... 52. Paskirti S. J. baudžiamojo poveikio priemones:... 53. 1) uždraudimą naudotis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto... 54. 2) 10 MGL įmoką, kas sudaro 376,60 eurų( tris šimtus septyniasdešimt... 55. Kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. J. nepaskirti.... 56. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...