Byla eB2-4075-275/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „GJ baldai“, tretieji asmenys UAB „Sorita“, UAB „Istpro“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „GJ baldai“, tretieji asmenys UAB „Sorita“, UAB „Istpro“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „GJ baldai“. Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovas UAB „GJ baldai“ ilgą laiką buvo geranoriškuose bendradarbiavimo, abipusio pasitikėjimo santykiuose įvairiose verslo srityse. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ teikdavo užsakymus atsakovui dėl baldų gamybos, ieškovas UAB „GJ baldai“ naudai buvo atlikęs 13 819, 65 Eur avansinius mokėjimus už įsigytinus baldus (medžiagas), tačiau atsakovas savo prievolės nevykdė, produkcijos pareiškėjo atžvilgiu neperdavė, avansinio mokėjimo 13 819, 65 Eur sumai negrąžino. 2016 m. gruodžio 29 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu šalys patvirtino aukščiau nurodyto atsakovo UAB „GJ baldai“ įsiskolinimo 13 819, 65 Eur buvimą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atžvilgiu. Nurodė, kad 2013 metais šalys buvo sudarę Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto, susijusio su nekilnojamojo turto, adresu: Vytauto g., 2, Trakai, vystymu, tačiau dėl atsakovo UAB „GJ baldai“ netinkamo įsipareigojimų vykdymo, ši sutartis buvo nutraukta, dėl ko pareiškėjas šiuo metu atlieka nuostolių skaičiavimus, kurie galimai sieks ~500 000 Eur ir kuriuos pagrindžiančius dokumentus galimai pateiks šios civilinės bylos eigoje.

3Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į pareiškimą prašo jį atmesti, o ieškovo pareiškimą palikti nenagrinėtą. Nurodo, kad ieškovas nėra atsakovo kreditorius, todėl neturi teisės reikšti reikalavimo atsakovui kelti bankroto bylą, kadangi LR ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius, kreditoriai, todėl tarp šalių esant ginčui dėl reikalavimo teisės egzistavimo, ieškovas negali būti laikytinas atsakovo kreditoriumi.

4Nurodo, kad nors ieškovas teismui ir pateikė įrodymus apie registruoto laiško išsiuntimą atsakovui, kuriuo neva buvo išsiųstas 2018-03-23 data datuotas įspėjimas atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas pažymi, jog jam 2018-03-23 data datuotas įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo niekada nebuvo išsiųstas, t. y. atsakovas jam ieškovo siųsta registruota pašto siunta (reg. nr. RN494664784LT) gavo ne 2018-03-23 data datuotą įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau velykinį sveikinimą (atviruką). Šias aplinkybes patvirtina ir prie šio laiško pridedamas registruotą pašto siuntą priėmusios N. B. 2016-06-20 paaiškinimas „Dėl gauto laiško“, kuriame aiškiai nurodyta ir išdėstyta, kad ieškovas realiai atsakovui jokio įspėjimo dėl bankroto bylos nesiuntė. Akivaizdu, jog ieškovas sąmoningai bando klaidinti teismą, teismui pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir dokumentus, kadangi puikiai suvokia, jog jeigu jis būtų pareiškęs bet kokias finansines pretenzijas atsakovui, jis į tai būtų nedelsiat reagavęs ir jas atmetęs.

5Pažymi, kad pats ieškovas yra skolingas atsakovui apytiksliai 345 000 Eur, ko pasekoje atsakovas jam net buvo inicijavęs bankroto bylos procesą, tačiau prašymas buvo atmestas, nenustačius UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nemokumo.

6Paaiškino, jog negali pateikti savo veiklos finansinių ataskaitų rinkinių, kadangi jie yra UAB „Apskaitos analizė“ žinioje, t.y. buhalterines paslaugas teikusios įmonės žinioje, kuri 2016 metais, su ja nutraukus buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, bendrovės finansinių dokumentų atsakovo vadovui neperdavė ir įvairias būdais vengia tai padaryti iki šiol, kadangi UAB „Apskaitos analizė“ kaip buhalterines paslaugas teikianti įmonė buvo pasirinkta buvusio akcininko I. K.. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kilus ginčui tarp buvusio ir dabartinio bendrovės akcininko, buhalterines paslaugas teikianti įmonė, būdama lojali buvusiam akcininkui, įvairiais būdais sąmoningai kliudo atsakovo veiklai. Pažymime, jog atsakovas dėl minėtų neteisėtų UAB „Apskaitos analizė“ veiksmų yra kreipęsis į teisėsaugos institucijas.

7Pažymi, kad šiuo metu nors ir susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau atsakovas yra moki ir perspektyvi baldų gamybinė įmonė, kuri šiuo metu yra tik laikinai sustabdžiusi aktyvią ūkinę komercinę veiklą dėl eilės kilusių civilinių ginčų ir dėl šios priežasties susidariusiam apyvartinių lėšų stygiui. Išsisprendus ginčui su UAB „Eurelus“, atsakovas atgaus jam priklausantį nekilnojamą turtą, kurį realizavus turės pakankamai lėšų tolimesniam bendrovės veiklos tęstinumui ir kreditorinių įsipareigojimų įvykdymui, todėl bankroto byla jam keliama neturėtų būti.

8Atsakovas taip pat pažymi, kad priešingai nei nurodo ieškovas, jis šiuo metu neatlieka jokių veiksmų, kurie kokiais nors būdais didintų bendrovės įsipareigojimus kreditoriams, juo labiau neatlieka jokių tyčinių veiksmų, siekdamas bendrovę privesti prie bankroto tyčia. Priešingai, atsakovas sąmoningai yra laikinai pristabdęs ūkinės veiklos vykdymą, kad nedidėtų bendrovės skolos ir teisinėmis priemonėmis siekia susigrąžinti bendrovei priklausantį turtą bei pinigines lėšas, kurios leis greitai ir operatyviai atsiskaityti su bendrovės kreditoriais ir užtikrins tolesnę sėkmingą bendrovės veiklą.

9Nurodo, kad su laikinais finansiniais sunkumais atsakovas susidūrė 2016 metų pabaigoje, kai tarp buvusio ir esamo bendrovės akcininkų (t. y. tarp A. J. (dabartinis akcininkas) ir I. K. (buvęs akcininkas)) kilo ginčas dėl UAB „GJ Baldai“ akcijų nuosavybės. Nagrinėjant ginčą teisme, 2016-10-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, priimtoje civ. b. Nr. 2-6289-553/2016, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir buvo areštuotos A. J. priklausančių 100 proc. UAB „GJ Baldai“ akcijų, o taip pat buvo uždrausta priimti sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo ir kt. Teismui areštavus apelianto akcijas ir akcininkui uždraudus didinti bendrovės įstatinį kapitalą, reorganizuoti bendrovę ir kt., iš esmės buvo užkirstas kelias efektyviam bendrovės valdymui ir lėšų investavimui į ją, todėl apeliantui pradėjus stigti apyvartinių lėšų, kurių stygius bus paaiškintas toliau šiame skunde, akcininkas A. J., nors ir norėdamas investuoti į bendrovę, to padaryti negali dėl tarp esamo ir buvusio akcininko kilusio teisminio ginčo.

10Kita priežastis, nulėmusi bendrovės finansinius sunkumus šiuo metu, yra dviejų jos debitorių vengimas atsiskaityti už pagamintą ir parduotą baldų produkciją bei parduotą nekilnojamą turtą.

11Pirmasis debitorius dėl kurio neatsiskaitymo su atsakovu ėmė strigti bendrovės veikla būtent ir yra ieškovas, tačiau nors jis taip pat kelia ginčą dėl atsakovo reikalavimo pagrįstumo į ieškovą, atsakovas artimiausiu metu ketina ieškovui pareikšti ieškinį dėl skolos priteisimo, kadangi tapo akivaizdu, jog ieškovas, naudodamasis suklastotais dokumentais ir nesąžiningai naudodamasis procesinėmis teisėmis ir teisės aktais, bando iš rinkos eliminuoti (sunaikinti) savo kreditorių ir tokiais savo nesąžiningais veiksmais siekia išvengti turtinės prievolės įvykdymo.

12Antrasis atsakovo debitorius yra UAB „Eurelus“, kuris ieškovui yra skolingas 526 350 Eur už jam parduotą nekilnojamą turtą, t. y. 2015 m. vasario 13 d. tarp UAB „GJ Baldai“ ir atsakovo UAB „Eurelus“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – sutartis). Sutarties 2.1 punkte šalys susitarė, kad pardavėjas (ieškovas) parduoda, o pirkėjas (atsakovas) nuosavybės teise perka negyvenamąją patalpą – prekybos centro patalpas, esančias ( - ) (toliau – daiktas). Sutarties 4.1 ir 4.2 punktuose šalys susitarė, kad daikto kaina yra 526 350 Eur, įskaitant PVM, tačiau UAB „Eurelus“ už jai parduotą nekilnojamą turtą tinkamai su apeliantu neatsiskaitė, ko pasekoje šiuo metu pagal UAB „GJ baldai“ ieškinį atsakovui UAB „Eurelus“ yra iškelta civilinė byla Nr. e2-292-232/2018 dėl nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. sprendimu tenkino ieškovo ieškinį ir nusprendė nutraukti Vilniaus rajono 1 - ojo notarų biuro notarės Lilijos Šilerienės 2015 m. vasario 13 d. patvirtiną nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1-1518, dėl atsakovo UAB „Eurelus“ esminio sutarties pažeidimo. Taikyti restituciją ir natūra grąžinti ieškovui UAB „GJ Baldai“ parduotą nekilnojamąjį turtą - prekybos centro patalpas, esančias ( - ), nuosavybės teise. Nors pirmos instancijos teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs ir yra apskųstas apeliacine tvarka pagal UAB „Eurelus“ apeliacinį skundą, tačiau tai neabejotinai patvirtina ir įrodo, kad atsakovas turi realias galimybes atgauti jam priklausantį turtą, atsiskaityti su visais savo kreditoriais ir toliau sėkmingai tęsti veiklą. Taigi atsakovas turi debitorių 871 350 Eur sumoje.

13Be to, atsakovas taip pat turi didelės vertės nekilnojamą turtą, t. y. žemės sklypą su statiniais, esantį ( - )ir žemės sklypą su statiniais (gamybinės patalpos), esantį ( - ). Nekilnojamas turtas, esantis ( - )2018 m. birželio 21 d. pasibaigusių varžytinių metu (varžytinių Nr. 154657) buvo parduotas už 550 277 Eur sumą, taigi kaip bus matyti iš toliau nurodyto atsakovo kreditorių sąrašo, iš už šio nekilnojamo turto pardavimą gautų lėšų pakaks įvykdyti ne tik hipotekos kreditoriaus Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ reikalavimus, tačiau ir visus kitus likusius atsakovo kreditorinius įsipareigojimus, kurie bendroje sumoje sudaro tik 331 696,37 Eur sumą.

14Atsakovui priklausantis turtas, esantis ( - ), masinio turto vertinimo būdu atlikto vertinimo yra įkainotas bendra 109 100 Eur suma, žemės sklypas vertė 16 600 Eur, gamybinis pastatas - vertė 92 500 Eur.

15Bendra vidutinė apeliantui priklausančio nekilnojamo turto vertė įskaitant ir varžytinėse parduotą turtą yra 659 377 Eur.

16Taigi bendra atsakovo nekilnojamo turto vertė, kuri matyti iš pridedamų dokumentų, yra 1 185 727 Eur. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamo turto kainos auga, o kaip matyti iš pridedamų išrašų vidutinės nekilnojamo turto vertės buvo nustatytos masinio vertinimo būdu ir tik 2015 metais, darytina išvada, kad faktinės atsakovui priklausančio nekilnojamo turto vertė yra dar didesnė, nei kad matoma pridedamuose dokumentuose.

17Atsakovas tai papt turi reikalavimą į ieškovą, kurį ieškovas ginčija, dėl 345 000 Eur skolos sumos priteisimo, taigi akivaizdu, kad atsakovas įskaitant ginčytiną ieškovo reikalavimą turi turto už 1 530 727,00 Eur.

18Tuo tarpu atsakovas turi tik 6 kreditorius. Bendra atsakovo pradelstų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 331 696,37 Eur.

19Atsakovo manymu, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tai, kad buvo baigtos varžytynės dėl atsakovui priklausančio turto, esančio ( - )pardavimo. Šis nekilnojamas turtas buvo parduotas už tokią kainą, kurios pakanka visiems bendrovės įsipareigojimams padengti, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad atsakovas yra nemokus ir negalės ir/ar negali vykdyti ir įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams.

20Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ taip pat prašo iškelti atsakovui UAB „GJ baldai“ bankroto bylą. Nurodo, kad 2015-04-24 UAB „Sorita“ ir UAB „GJ baldai“ sudarė paskolos sutartį, kurios 1.1 p., 2.1 p., 2.2 p., 2.3 p., pagrindu paskolos davėjas UAB „Sorita“ paskolos gavėjui UAB „GJ baldai“ suteikė 150 000 Eur paskolą mokant 4 proc. dydžio metines palūkanas. Šios paskolos sutarties 1.2 p., 2.4 p., pagrindu, paskolos gavėjas UAB „GJ baldai“ įsipareigojo gautinas pinigines lėšas grąžinti paskolos davėjo UAB „Sorita“ atžvilgiu iki 2016-04-24. Aukščiau nurodytino paskolos gavėjo UAB „GJ baldai“ finansinio įsipareigojimo pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimui šalys taikė šias prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones: 1) 2015-05-12 Sutartinio Hipotekos (maksimaliosios hipotekos) lakšto, ident.nr.20120150025143, pagrindu kreditoriaus UAB „Sorita“ atžvilgiu skolininkas UAB „GJ baldai“ įkeitė savo nekilnojamąjį turtą – negyvenamąjį pastatą, adresas: ( - ), paskirtis – gamybos, pramonės; 2) 2015-05-12 Sutartinio Hipotekos (maksimaliosios hipotekos) lakšto, ident.nr. 20120150025147, pagrindu kreditoriaus UAB „Sorita“ atžvilgiu skolininkas UAB „GJ baldai“ įkeitė žemės sklypo nuomos teisę, sklypo unikalus Nr. ( - ), adresas: ( - ). Pažymi tai, jog skolininkas UAB „GJ baldai“ vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinti pasiskolintas pinigines lėšas paskolos davėjo UAB „Sorita“ atžvilgiu vengė, ko pasėkoje, sutartyje nustatytu terminu – 2016-04-24 suteiktos paskolos kreditoriaus UAB „Sorita“ atžvilgiu negrąžino.

21Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Sorita“ argumentus, nurodė, kad susipažinus su prašymo argumentais ir pridėtais dokumentais, būtina pažymėti, jog UAB „Sorita“ nors ir pasirašė paskolos sutartį su atsakovu, tačiau paskolos dalyko atsakovui neperdavė. UAB „Sorita“ taip pat teismui nepateikė dokumentų, patvirtinančių paskolos dalyko perdavimą (pinigų išmokėjimą). Taigi įvertinus aplinkybę, kad UAB „Sorita“ ir atsakovas yra juridiniai asmenys akivaizdu, kad pinigų perdavimas atsakovui galėjo būti užfiksuotas tik dvejais būdais, t. y. išrašant kasos išlaidų ar kasos pajamų orderį, arba atliekant pavedimą į atsakovo sąskaitą. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad paskolos dalykas atsakovui taip ir nebuvo perduotas jokie pinigų perdavimo dokumentai surašyti nebuvo. UAB „Sorita“ teismui nepateikus pinigų perdavimo dokumentų negali būti laikoma atsakovo kreditoriumi.

22Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ taip pat prašo iškelti atsakovui UAB „GJ baldai“ bankroto bylą. Nurodo, kad 2014-07-03 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu pradinis kreditorius UAB „Finiens“ naujojo kreditoriaus UAB „Istpro“ atžvilgiu perleido reikalavimo teisę į UAB „GJ baldai“ įsiskolinimą 553 689,75 Eur sumai, kurį šios sutarties 6 p. pagrindu skolininkas įsipareigojo sumokėti iki 2017-07-01, tačiau šios piniginės prievolės neįvykdė. Tokiu būdu, sutinkamai su LR CK 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.260 str. 1 d., pagrįstai teigtina, jog skolininkas UAB „GJ baldai“ pažeidė kreditoriaus UAB „Istpro“ turtinius interesus, kadangi, šio procesinio dokumento rengimo momentui UAB „GJ baldai“ yra likusi skolinga 553 689, 75 Eur paskolos + 6 proc. metinių palūkanų (nevertinant netesybų dydžio) pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Darytina išvada, kad UAB „GJ baldai“ dėl nemokumo nelikviduoja savo įsiskolinimų ne tik kreditoriaus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atžvilgiu, bet ir kitų kreditorių atžvilgiu, dėl ko remiantis LR ĮBĮ 2 str. 8 d., 4 str. 1 d. 2 p., sudaro pagrindą skolininkui UAB „GJ baldai“ dėl nemokumo iškelti bankroto bylą.

23Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Istpro“ argumentus pažymi, kad UAB „Finiens“ faktiškai jokių paskolų atsakovui nesuteikė, o paskolos teismui UAB „Itspro“ pateikti dokumentai neva patvirtinantys paskolos suteikimą yra suklastoti. Dokumentų suklastojimo faktą patvirtina prie šio atsiliepimo pridedamas pranešimas apie įtarimą iš kurio turinio aiškiai matyti, kad I. K., veikdamas bendrininkų grupėje, kuriai vadovavo S. R., suklastojo paskolos sutartį su UAB „Finiens“ bei kitus dokumentus.

24Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikęs papildomus rašytinius paaiškinimus nurodo, kad pareiškėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” nėra suprantama atsakovo pozicija dėl 2018 m. kovo 23 d. UAB „GJ baldai“ atžvilgiu registruotu laišku siųsto LR ĮBĮ nustatyta tvarka parengto įspėjimo dėl bankroto bylos iškėlimo, kuris kaip rašytinis įrodymas yra pateiktas šioje civilinėje byloje, neigimo tokia neįprasta ir sveikos logikos subjektui nesuvokiama ir išgalvota prielaida, jog tariamai skolininkas negavo kreditoriaus siunčiamo Įspėjimo, nes registruotoje siuntoje neva buvo atvirukas. Sutinkamai su LR CK 1.5 str. įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, pažymėtina tai, jog tokių išties keisto pobūdžio fantazijų dominavimu skolininkas galimai vėl gi siekia išvengti atsakomybės prieš kreditorius, kurie jau 2 kartus jam kėlė bankroto bylą, taip pat siekia didinti savo nemokumą ir suvaržyti kreditorių teisės inicijuoti nemokiam skolininkui bankroto bylos iškėlimą, realizavimą. Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” nuomone, bet koks rūpestingas verslo subjektas, gavęs įtartino pobūdžio laišką, be jokios abejonės kreiptųsi į adresatą ir aiškintųsi galimus nesusipratimus su adresatu, tačiau pareiškėjas atsakingai pareiškia, kad atsakovas po tokio laiško gavimo, niekada nesikreipė į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” ir net nesiaiškino tokio tariamo „nesusipratimo” priežasčių ar kitų aplinkybių dėl laiško turinio aplinkybių (LR CK 1.5 str.), ką dabar siekia nesąžiningai ir išgalvotai pateikti kaip siekį išvengti bankroto bylos iškėlimo.

25Pažymi, kad atsakovas iki šiol yra neįvykdęs 2018 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu nustatytino įsipareigojimo pateikti teismui LR ĮBĮ 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus. Be to, yra pateikęs netikslų kreditorinių reikalavimų sąrašą.

26Pareiškėjo manymu į atsakovo bendrą turto vertę negali būti įskaičiuotas UAB „Eurelus“ ir tariamas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ debitoriniai reikalavimai. Visas atsakovo turimas turtas yra įkeistas, bendra jo vertė sudaro 659 377 Eur. Šią sumą palyginus su atsakovo pradelstų finansinių įsipareigojimų suma kreditorių atžvilgiu, konstatuotinas atsakovo nemokumas.

27Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Sorita“ buvo įpareigoti pateikti teismui papildomus dokumentus.

28Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas įrodinėja jo nemokumą, teismui pateikdamas Nacionalinės mokėjimo agentūros ieškinio pareikšto atsakovui kopiją, pažymi, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros reikalavimas yra ginčijamas teisme, todėl šis reikalavimas negali būti įtrauktas į atsakovo skolų balansą. Pažymi ir tai, kad šiuo metu byla iškelta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros ieškinį atsakovui yra sustabdyta, kol bus išnagrinėta kita byla. Šią aplinkybę teismas gali lengvai patikrinti pasinaudodamas LITEKO informacine sistema.

29Taigi nustačius, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra neturi neabejotinos ir neginčytinos reikalavimo teisės į atsakovą ir remiantis suformuota teismų praktika, kad sprendžiant įmonei bankroto bylos iškėlimo klausimą, tokio pobūdžio reikalavimai negali būti vertinti kaip egzistuojantys ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (reikalavimo pagrįstumas gali būti įrodytas tik esant įsiteisėjusiam teismui sprendimui), darytina išvada, kad ieškovo nurodomas neva atsakovo turimas skolinis įsipareigojimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai nesudaro pagrindo spręsti apie įmonės nemokumą, kadangi ginčas tarp atsakovo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros dar nėra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

30Atsakovas, atsižvelgdamas į teismo įpareigojimą pateikti papildomus paaiškinimus UAB „Sorita“ į bylą yra pateikusi 2015 m. balandžio 24 d. paskolos sutarties kopiją, neva patvirtinančią jos reikalavimo teisę į atsakovą, tačiau pažymėtina, kad kaip matyti iš šios paskolos sutarties 4.10 punkto, paskolos sutartis buvo dvejais egzemplioriais iš kurių vienas buvo paliktas Vilniaus miesto 35-ajame notaro biure, o kitas buvo atiduotas paskolos davėjo atstovui. Šiame kontekste pažymėtina, kad UAB „Sorita“ šios paskolos sutarties originalo neturi, kadangi jai neperdavus paskolos dalyko atsakovui, UAB „Sorita“ paskolos sutarties originalą grąžino atsakovui. Atsakovas patikslino savo kreditorių sąrašą ir bendra skolų suma: 340 601,26 Eur. Atsakovas taip pat informuoja, jog susiekus su antstolių kontora vykdančia priverstinį įkeisto turto realizavimą dėl skolos išieškojimo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ naudai, antstolių kontora pateikė informaciją, kad 2018 m. liepos 24 d. antstolių kontoros turimais duomenimis varžytines laimėjęs juridinis asmuo į antstolių kontoros depozitinę sąskaitą nėra sumokėjęs turto kainos, todėl turto pardavimo iš varžytinių aktas šiuo metu nėra surašytas.

31Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ vykdydamas teismo įpareigojimą, pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad paskolos sutarties 2.3 punktas patvirtina faktą, jog „paskolos gavėjo atstovas pareiškia, kad paskolos sumą, nurodytą šios sutarties 2.1 punkte, jis priėmė iš paskolos davėjo atstovo“. Be to, pagal šios Sutarties 4.3 p. „paskolos gavėjas, atstovaujamas direktoriaus Vitalij Usinovič, nuo paskolos sumos perdavimo momento tampa šių pinigų savininkas. Nuo šio momento paskolos gavėjui, atstovaujama direktoriaus Vitalij Usinovič, tenka minėtų pinigų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika“. Šios sutartinės nuostatos, kurios buvo patvirtintos Vilniaus m. 35-ojo notaro biuro notarės A. Poškuvienės, liudija faktą, jog atsakovas UAB „GJ baldai“ aukščiau nurodytinos Paskolos sutarties pagrindu pinigines lėšas 150 000 Eur sumai faktiškai gavo ir šį faktą patvirtino notarinio sandorio pagrindu. Šioje byloje nėra jokio ginčo, kad 2015-04-24 paskolos sutartis, kurios pagrindu paskolos davėjas paskolos gavėjui suteikė paskolą ir paskolos gavimo faktą patvirtino pats atsakovas UAB „GJ baldai“, buvo patvirtinta aukščiau nurodytos Vilniaus m.3 5-ojo notaro biuro notarės A. Poškuvienės. Taigi, notaras, patvirtindamas aukščiau nurodytinus dokumentus, patvirtino sandorio šalių susitarimą, tai yra jų valią dėl sandorio sąlygų, vadinasi, sudarant sandorį šalių valia buvo tokia, kokia užfiksuota aukščiau nurodytoje sutartyje.

32Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ taip pat informuoja, kad 2018 m. liepos 23 d. Vilniaus m. 35-ojo notaro biuro notarei A. Poškuvienei buvo pateiktas prašymas dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl skolos (palūkanų ir t.t.) išieškojimo iš skolininko UAB „GJ baldai“ kreditoriaus UAB „Sorita“ naudai pagal 2015-05-12 Sutartinio Hipotekos (maksimaliosios hipotekos) lakštą, ident.Nr.20120150025143 ir 2015-05-12 Sutartinio Hipotekos (maksimaliosios hipotekos) lakštą, ident.Nr.20120150025147.

33Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ pateiktame prašyme prašo atsisakyti kelti UAB „GJ baldai“ bankroto bylą. Nurodo, kad yra hipotekos kreditorius, kurio naudai UAB „GJ baldai“ skolinių įsipareigojimų tinkamas įvykdymas yra užtikrintas turto hipotekos įkeitimu. Pažymi, jog nėra jokio pagrįsto pagrindo pareiškėją laikyti UAB „GJ baldai“ kreditoriumi bei pripažinti, kad pareiškimą pareiškęs asmuo turi procesinį subjektiškumą reikšti reikalavimus. Su pareiškimu nėra pateiktų jokių patikimų įrodymų, leidžiančių bent preliminariai vertinti, jog pareiškėjas turi kreditorinį reikalavimą atsakovo atžvilgiu. Pareiškėjas nėra pateikęs jokių duomenų, patvirtinančių, kad UAB „GJ baldai“ su tariamai jo vardu aktą pasirašiusia apskaitos įmone UAB „Apskaitos analizė“ 2016-12-29 siejo teisiniai santykiai ir, kad ši įmonė buvo įgaliota trečiojo asmens UAB „GJ baldai“ atstove. Be to, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas nėra patvirtintas pasirašančiųjų įmonių spaudais.

34Pažymi, kad 2018-06-21 įvyko varžytynės, kurių metu buvo parduotas trečiojo asmens naudai įkeistas turtas už 550 277 Eur kainą. Įvertinus Unijos, kaip hipotekos kreditoriaus turimus reikalavimus bei kainą, už kurią buvo parduotas turtas, šiuo atveju nėra pagrindo net įtarinėti, kad pareiškėjo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo konkrečiai įvardintas turtinis reikalavimas galėtų būti patenkintas. Įvertinus turto pardavimo iš varžytynių kainą yra pagrindas manyti, kad apskritai visų UAB „GJ baldai“ kreditorių interesai tikėtinai bus patenkinti.

35Atsakovui UAB „GJ baldai“ keltina bankroto byla.

36Atsakovas atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą palikti nenagrinėtu, nurodydamas, kad ieškovas nesilaikė įstatyme įtvirtintos ikiteisminės tvarkos, t. y. neįvykdė LR ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytus reikalavimus, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms, nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. To pateis LR ĮBĮ straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.

37Atsakovas tvirtina, kad ieškovas pateikė įrodymus apie registruoto laiško išsiuntimą atsakovui, kuriuo neva buvo išsiųstas 2018-03-23 data datuotas įspėjimas atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas pažymi, jog jam 2018-03-23 data datuotas įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo niekada nebuvo išsiųstas, t. y. atsakovas jam ieškovo siųsta registruota pašto siunta (reg. nr. RN494664784LT) gavo ne 2018-03-23 data datuotą įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau velykinį sveikinimą (atviruką). Šias aplinkybes atsakovo teigimu patvirtina ir prie šio laiško pridedamas registruotą pašto siuntą priėmusios N. B. 2016-06-20 Paaiškinimas „Dėl gauto laiško“, kuriame aiškiai nurodyta ir išdėstyta, kad ieškovas realiai atsakovui jokio įspėjimo dėl bankroto bylos nesiuntė. Teismas išanalizavęs susidariusią situaciją, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su šiais atsakovo argumentais. Manytina, jog registruotą pašto siuntą priėmusios N. B. surašytas paaiškinimas dėl gauto laiško, realiai ir neginčytinai nepatvirtina gauto voko turinio. Ieškovas nesutinka su šiais atsakovo argumentais, nurodydamas, kad atsakovo argumentai neatitinka tikrovės, kitų įrodymų apart siuntą priėmusios N. B. rašytinio paaiškinimo, atsakovas nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad teismas neturi galimybės nustatyti ar šie paaiškinimai atspindi tikrovę, manytina, kad teisinio pagrindo jais vadovautis šiuo konkrečiu atveju nėra. Dėl to, atsakovo prašymas palikti ieškinį nagrinėtu, atmestinas.

38Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas vertina atsakovo mokumą pagal šalių pateiktus bei iš viešųjų registrų gautus duomenis.

39Pagal suformuotą teismų praktiką bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka visiškų abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl pradedant šį procesą, t. y. sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2008; 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016).

40Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog atsakovas UAB „GJ baldai“ registruotas 2009-09-21. Deklaruoti pagrindiniai veiklos tikslai- techninės įrangos konsultacijų teikimas, programinės įrangos konsultacijos ir aprūpinimas, verslo ir valdymo konsultacijų teikimas, niekur kitur nepriskirta verslo veikla. Atsiliepime į pareiškimą atsakovas nurodo, jog užsiima baldų gamyba. Paskutiniai Juridinių asmenų registrui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2010 m. Teismui 2018 m. birželio 13 d. nutartimi priėmus ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas buvo įpareigotas remiantis LR ĮBĮ 9 str.1 d. pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinę atskaitomybę, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, įmonės turto vertinimą. Šį teismo įpareigojimą atsakovas įvykdė iš dalies, t. y. atsakovas pateikė tik kreditorių sąrašą, kurį, teismui nustačius dar ir kitus galimus UAB „GJ baldai“ kreditorius, atsakovas tikslino, debitorinius įsipareigojimus atsakovui bei duomenis apie turimą turtą, bet neatskleidė, kad šiai dienai realiai jo valdomas visas nekilnojamas turtas yra įkeistas dviem kreditoriams. Tačiau atsakovas nepateikė teismui šiai dienai aktualios finansinės atskaitomybės dokumentų, nurodydamas, kad to padaryti negali, nes jie yra buhalterines paslaugas teikusios įmonės UAB „Apskaitos analizė“ žinioje, kuri 2016 m. su ja nutraukus buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, bendrovės finansinių dokumentų atsakovo vadovui neperdavė ir įvairiais būdais vengia tai padaryti iki šiol. Atsakovas nurodė, kad dėl neteisėtų UAB „Apskaitos analizė“ veiksmų yra kreipęsis į teisėsaugos institucijas, tačiau tokių įrodymų teismui nepateikė. Pažymėtina ir tai, jog atsakovas, kuriam, kaip jis tvirtina, UAB „Apskaitos analizė“ nėra perdavusi finansinių dokumentų nuo 2016 m. nesiėmė jokių veiksmų, kad šiuos dokumentus atgauti, t. y. iš teismų informacinės sistemos LITEKO esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas nesikreipė į teismą su prašymu išreikalauti iš UAB „Apskaitos analizė“ neteisėtai valdomus dokumentus išreikalavimo ir kita. LITEKO duomenimis buvo nustatyta, jog UAB „Apskaitos analizė“ buvo net du kartus pareiškusi atsakovui reikalavimus dėl skolos priteisimo (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-48249-861/2017 (ieškinį atsisakyta priimti) ir Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1365-892/2018 ( ieškinys atmestas)). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas kritiškai vertina aukščiau paminėtus atsakovo argumentus dėl negalėjimo pateikti teismui aktualių atskaitomybės duomenų, o atsakovo finansinė padėtis nustatoma pagal byloje esančius duomenis ir teismo iniciatyva surinktus duomenis iš turimų registrų.

41Atsakovas UAB „GJ baldai“ pateikęs papildomus paaiškinimus, nurodė, kad šiai dienai turi 11 kreditorių, kuriems kreditoriniai įsipareigojimai yra pradelsti, o bendra suma sudaro 340 601,26 Eur. Į pradelstus kreditorinius reikalavimus atsakovas įtraukė ir 4 buvusius įmonės darbuotojus, su kuriais nebuvo atsiskaityta ir pagal kuriuos prašymus šiuo metu yra vykdomi išieškojimai. Į kreditorių sąrašą atsakovas neįtraukė šios bylos ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, trečiųjų asmenų UAB „Istpro“, UAB „Sorita“ reikalavimų, kadangi su jais nesutinka.

42Nurodo, jog turimo turto bendra vertė sudaro 1 530 727 Eur. Į turimą turtą atsakovas įtraukia nekilnojamąjį turtą: 1) žemės sklypą su statiniais, esantį ( - ) (šis žemės sklypas yra įkeistas trečiajam asmeniui hipotekos kreditoriui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“); 2) žemės sklypą su statiniais, esantį ( - ). (šis pastatas ir nuomos teisė į žemės sklypą įkeista hipotekos kreditoriui trečiajam asmeniui UAB „Sorita“); 3) debitorinį reikalavimą 526 350 Eur dydžio sumoje, neįkeisto ir neareštuoto turto negyvenamosios patalpos- prekybos centro patalpos, esančios ( - ), grąžinimu, kurį atsakovui, jo teigimu, turi grąžinti UAB „Eurelus“, kadangi Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-292-232/2018 ir UAB „GJ baldai“ ieškinys patenkintas (sprendimas nėra įsiteisėjęs); 4) 345 000 Eur debitorinį reikalavimą, kurio išieškojimas bus nukreiptas ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, pareiškiant ieškinį dėl skolos priteisimo.

43Atsakovas atsiliepime į ieškinį taip pat pripažino, jog jis su finansiniais sunkumais susidūrė 2016 m. pabaigoje, o šiuo metu yra laikinai sustabdęs ūkinę-komercinę veiklą dėl eilės kilusių ginčų ir dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Tikisi, jog išsisprendus ginčui su UAB „Eurelus“ dėl turto, esančio ( - )grąžinimo atsakovui, UAB „GJ baldai“ jį ateityje realizuos ir turės pakankamai lėšų tolimesniam bendrovės veiklos tęstinumui ir kreditorinių įsipareigojimų įvykdymui. Atsižvelgdamas į šiuos nurodytus duomenis, atsakovas tvirtina, jog jis nėra nemokus.

44Teismas išanalizavęs byloje esančius duomenis nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis laikytinas mokia bendrove, kuri ateityje galės sėkmingai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, jog bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Atsakovas nepateikė jokių duomenų, įrodančių jo nenutrūkstamai vykdomą veiklą, priešingai pats pripažįsta, kad bendrovė yra susidūrusi su finansiniai sunkumais, veiklos nevykdo, neteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2011 m. (nors tokią pareigą turėjo net ir nevykdant veiklos ar tai ją sustabdžius), taip pat, kad atsiskaityti su kreditoriais tikisi tik tuomet, kai UAB „Eurelus“ grąžins atsakovui turtą, esantį ( - ), kuris UAB „Eurelus“ buvo parduotas už 526 350 Eur. Viešųjų registrų duomenimis 2017-09-20 dienai įmonėje darbuotojų nebeliko. Iš to, darytina išvada, jog nesant darbuotojams įmonė neketina vykdyti ūkinės veiklos, todėl ateityje pajamų negeneruos ir negalės atsiskaityti su kreditoriais.

45Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju į atsakovo turimą realiai valdomą turtą negali būti įskaičiuojamas turtas, esantis ( - ), kuris pagal pirkimo-pardavimo sutartį buvo parduotas UAB „Eurelus“ už 526 350 Eur. Pažymėtina tai, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėta civilinė byla Nr. e2-292-232/2018 dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. sprendimu ieškovo UAB „GJ baldai“ ieškinį patenkino ir nusprendė nutraukti Vilniaus rajono 1 - ojo notarų biuro notarės Lilijos Šilerienės 2015 m. vasario 13 d. patvirtiną nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 1-1518, dėl atsakovo UAB „Eurelus“ esminio sutarties pažeidimo. Taikyti restituciją ir natūra grąžinti ieškovui UAB „GJ Baldai“ parduotą nekilnojamąjį turtą - Prekybos centro patalpas, esančias ( - ), nuosavybės teise. Šiai dienai sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, kadangi UAB „Eurelus“ pateikė apeliacinį skundą dėl minėto sprendimo. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, teismas sprendžia, jog kadangi nuosavybės teisė minėtam nekilnojamajam turtui yra registruota UAB „Eurelus“, laikyti, kad UAB „GJ baldai“ turi šį pastatą ir jį šiai dienai įskaičiuoti į realiai valdomo turto bendrą vertę, į kurį kreditoriai gali nukreipti kreditorinius reikalavimus ir kuris galėtų būti realizuojamas, negalima.

46Teismas taip pat sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, į kaip atsakovo turimą realiai valdomą turtą negali būti įtrauktas ir atsakovo atsiliepime nurodytas galimai egzistuojantis UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 345 000 Eur dydžio debitorinis įsiskolinimas UAB „GJ baldai“. Nors atsakovas pateikė PVM sąskaitas faktūras, kurias, bendrovės teigimu, ieškovas nėra apmokėjęs, tačiau ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nesutinkant su šiuo reikalavimu, o atsakovui nebandant prisiteisti iš ieškovo individualioje byloje, ginčo teisenos tvarka, šios palyginus didelės pinigų sumos, ypač tvirtinant, jog UAB „GJ baldai“ trūksta apyvartinių lėšų, tolimesniai įmonės veiklai, neturint duomenų ar šis reikalavimas laikytinas pagrįstu, teismas juo nesivadovauja. Be to, pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje vyrauja taisyklė, kad į balansą įrašytas trumpalaikis turtas- per vienerius metus gautinos sumos, nėra atsakovo realus turtas. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2012.). Dėl to, iš bendro atsakovo nurodyto turto vertės atimamos šios paminėtos gautinos sumas, kurių bendra suma sudaro- 871 350 Eur.

47Atsakovas į bendro turimo turto vertę taip pat įskaičiavo ir žemės sklypą, esantį ( - )., nurodydamas, kad jo vertė yra 16 600 Eur. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o atsakovas jį tik nuomoja. Dėl to, nėra pagrindo šio turto įtraukti į atsakovo realiai valdomą turtą. Į atsakovo turimą turtą galėtų būti įtraukiama tik nuomos teisė į šį sklypą, tačiau jos vertė nenustatyta. Dėl to, 16 600 Eur dydžio suma taip pat išminusuojama iš atsakovo nurodytos bendros turimo turto vertės.

48Esat išdėstytiems argumentas, konstatuotina, kad šiai dienai atsakovo UAB „GJ baldai“ realiai turimo turto vertė sudaro ne 1 530 727 Eur, kaip nurodo atsakovas, o 642 777 Eur.

49Kaip jau buvo minėta, atsakovas tvirtina, kad turi 11 kreditorių, 4 iš jų yra susiję su darbo užmokesčiu mokėjimu ir dėl šių skolų, remiantis antstolių informacinės sistemos duomenimis, yra vykdomi išieškojimai. Į kreditorių sąrašą atsakovas neįtraukė ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 13 819,65 Eur dydžio reikalavimo, trečiojo asmens UAB „Istpro“ 553 689,75 Eur reikalavimo bei trečiojo asmens UAB „Sorita“ 150 000 Eur dydžio reikalavimo.

50Bankroto bylos kėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisė ir dydis nenustatinėjami, šie klausimai sprendžiami iškėlus skolininkui bankroto bylą ir sprendžiant dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo ir dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-186/2005). Teismas pabrėžia, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą vertina tik preliminariai, pirmiausia siekdamas nustatyti ne kreditoriaus reikalavimo dydį, o kreditoriaus statusą. Jei kreditorius pateikia pakankamų jo reikalavimo pagrįstumo įrodymų, iš kurių teismas gali susidaryti nuomonę, jog yra labiau tikėtina, kad kreditorius reikalavimo teisę į skolininką turi, tokio kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo turi būti nagrinėjamas iš esmės. Net ir ieškinių dėl kreditoriaus teisės į skolininką pagrįstumo kitose bylose nagrinėjimas nėra kliūtis išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jei tai neatima galimybės teismui patikrinti įstatyme numatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tokiais atvejais teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės (ne) mokumą, turi atsižvelgti į tai, kokią reikšmę įmonės mokumui turi nagrinėjami ieškiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006). Tuo tarpu jei skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turėtų vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), tačiau neatlikdamas išsamaus įrodymų tyrimo, o remdamasis preliminariu turimų įrodymų vertinimu. Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

51Nustatyta, kad ieškovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovą UAB „GJ baldai“ siejo bendradarbiavimo teisiniai santykiai įvairiose verslo srityse. Ieškovas teikdavo užsakymus dėl baldų gamybos atsakovui, o šis juos įvykdydavo. Nurodo, kad buvo įvykdęs 13 819,65 Eur dydžio avansinį mokėjimą už įsigytinus baldus, tačiau atsakovas savo prievolės neįvykdė ir negrąžino avansinio mokėjimo. 2016-12-29 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pagrindu, šalys patvirtino atsakovo įsiskolinimo 13 819,65 Eur egzistavimą. Atsakovas nesutikdamas su šiuo reikalavimu nurodo, jog šis aktas yra suklastotas, nes jį pasirašė ieškovo direktorius ir UAB „Apskaitos analizė“ įgaliotas asmuo J. L., kadangi UAB „Apskaitos analizė“ ir juo labiau joks šios įmonės įgaliotas asmuo neturėjo jokių atsakovo išduotų įgaliojimų pasirašinėti tokio pobūdžio dokumentus. Teismas atsižvelgdamas į šiuos atsakovo nurodomus argumentus, pažymi, jog byloje nebuvo nustatyta, jog 2016-12-29 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas pripažintas negaliojančiu, suklastotas, t. y. atsakovas nepateikė įrodymų, jog jis ėmėsi kažkokių tai veiksmų šiam aktui nuginčyti. Dėl to, darytina išvada, jog šiai dienai aktas yra galiojantis, o ieškovas turi teisę kreiptis į teismą su pareiškimu iškelti atsakovui UAB „GJ baldai“ bankroto bylą ir juo remtis. Tačiau, pažymėtina tai, jog ieškovas UAB Nekilnojamojo turto valdymas“ nesikreipė į teismą dėl 13 819,65 Eur priteisimo iš atsakovo UAB „GJ baldai“, t. y. nebandė spręsti šio ginčo individualiojoje byloje.

52Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ reikalavimą kildina iš 2014-07-03 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kurios pagrindu pradinis kreditorius UAB „Finiens“ naujojo kreditoriaus UAB „Istpro“ atžvilgiu perleido reikalavimo teisę į UAB „GJ baldai“ įsiskolinimą 553.689,75 Eur sumai. Šios Sutarties 6 str. pagrindu skolininkas įsipareigojo sumokėti skolą iki 2017-07-01, tačiau šios piniginės prievolės neįvykdė. Ši reikalavimo teisių perleidimo sutartis šiai dienai taip pat yra galiojanti ir nenuginčyta, atsakovas vėlgi nepateikė jokių įrodymų, kad ėmėsi kažkokių tai veiksmų, paneigti UAB „Istpro“ egzistuojančia reikalavimo teisę į atsakovą. Šis juridinis asmuo UAB „Istpro“ taip pat nebandė šios sumos prisiteisti iš UAB „GJ baldai“ individualioje byloje.

53Tačiau, teismas, atsižvelgdamas į šiuos duomenis bei vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, numatančia, kad tuomet kai atsakovas ginčija kreditoriaus pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės nemokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-301/2014), ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir trečiojo asmens UAB „Istpro“ reikalavimus neįskaičiuoja į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų masę.

54Atsakovas UAB „GJ baldai“ taip pat nesutinka su trečiojo asmens UAB „Sorita“ pareikštu reikalavimu 150 000 Eur dydžio sumai, kurį kildina iš 2015-04-24 paskolos sutarties, patvirtintos notariškai ir, kurios užtikrinimui buvo įkeistas atsakovui priklausantis turtas- pastatas, esantis ( - ) bei nuomos teisė į žemės sklypą, kuris priklauso valstybei. Atsakovas pažymi, jog pinigai pagal šią paskolos sutartį perduoti nebuvo, dėl to ši paskolos sutartis yra negaliojanti. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartimi trečiasis asmuo UAB „Sorita“ buvo įpareigotas pateikti teismui papildomus įrodymus, pagrindžiančius pinigų perdavimo faktą. Teisme buvo gauti trečiojo asmens papildomi paaiškinimai, kuriuose nurodyta, kad faktą, jog UAB „GJ baldai“ gavo pinigines lėšas, patvirtina tai, jog paskolos sutartis buvo patvirtinta Vilniaus m. 35-ojo notaro biuro notarės A. Poškuvienės, taip pat, jog pinigines lėšas priėmė UAB „GJ baldai“ direktorius Vitalij Usinovič, kuris nuo paskolos sumos perdavimo momento, yra atsakingas už jų praradimą, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką. Trečiasis asmuo taip pat pažymėjo, jog kreipėsi į Vilniaus m. 35-ąjį notarų biurą dėl vykdomojo įrašo išdavimo.

55Iš į bylą pateiktos 2015-04-24 paskolos sutarties matyti, kad ją pasirašė UAB „Sorita“ direktorius S. I. R. ir UAB „GJ baldai“ direktorius V. U.. Sutarties 4.1 p. nustatyta, jog ši sutartis laikoma sudaryta nuo paskolos sumos perdavimo paskolos gavėjui, atstovaujamam direktoriaus V. U. momento. Paskolos gavėjas, atstovaujamas direktoriaus iš paskolos davėjo atstovo gavo 150 000 Eur prieš pasirašant sutartį. Sutartyje baigiamosiose nuostatose taip pat pažymėta, jog ši sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti šalių valią priimta ir pasirašyta. Šią sutartį patvirtino Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarė A. Poškuvienė. Teismas patikrinęs hipotekos registrą nustatė, jog šiai paskolos sutarčiai užtikrinti atsakovas UAB „GJ baldai“ trečiajam asmeniui UAB „Sorita“ įkeitė pastatą, esantį ( - )bei nuomos teisę į žemės sklypą.

56Nors nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija šį UAB „Sorita“ reikalavimą, nurodydamas, kad pinigai pagal paskolos sutartį faktiškai nebuvo perduoti, o hipotekos sandoriai taip ir liko neišregistruoti, taip pat, jog atsakovas pradės teisines procedūras dėl įkeitimo ir hipotekos įregistravimo, tačiau teismo vertinimu, šiai dienai nėra pagrindo tikėti tokiais atsakovo argumentais ir manytina, jog atsakovas būdamas profesionalus verslininkas, veikdamas sąžiningai, protingai ir apdairiai, žinodamas, kad UAB „GJ baldai“ galimai negavo iš UAB „Sorita“ pinigų, jau 2015 m. turėjo pradėti atitinkamus veiksmus dėl nuosavybės teise valdomo ir įkeisto turto, atgavimo ar tai reikšti pretenzijas UAB „Sorita“ dėl pinigų neperdavimo ir hipotekos panaikinimo, rūpintis bendrovės gerove ir prisiimtais įsipareigojimais. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neįrodė, kad jis ėmėsi kažkokių tai veiksmų prieš UAB „Sorita“, atsakovo teiginiai vertintini kritiškai. Dėl to, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė UAB „Sorita“ reikalavimo nepagrįstumo, kadangi šiai dienai tiek paskolos sutartis, tiek hipotekos įkeitimas yra galiojantys ir teismas neturi teisinio pagrindo jais nesivadovauti, todėl UAB „Sorita“ kreditorinis reikalavimas įskaičiuojamas į UAB „GJ baldai“ pradelstus kreditorinius įsipareigojimus, nes galiojančia paskolos sutartimi nustatyta, jog atsakovas turėjo suteiktą paskolą grąžinti iki 2016-04-24 (sutarties 2.4 p.). Be to, kaip jau minėta, teismas bankroto bylos kėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio nenustatinėja, nevertina jų pagrįstumo, tačiau jei yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas kreditoriui, toks kreditorinis reikalavimas nėra įskaičiuojamas į pradelstus kreditorinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, jog UAB „Sorita“ reikalavimas galiojantis, didelių abejonių dėl šito reikalavimo egzistavimo nėra, atsakovas nepateikė leistinų įrodymų, kuriais remiantis teismas galėtų daryti kitokią išvadą, o aplinkybė, kad atsakovas galimai ateityje ginčys tiek paskolos sutartį, tiek hipotekos įkeitimą, šiai dienai neturi teisinio pagrindo.

57Apibendrinant, teismas nustatė, jog atsakovo turimi pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai šiai dienai sudaro 490 601,26 Eur, o turimo realiai valdomo turto vertė sudaro 642 777 Eur. Iš to darytina išvada, jog įmonės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai žymiai daugiau viršija nei pusę turimo turto vertę. Iš visų atsakovo vadovo pateiktų duomenų vienareikšmiškai nustatyta, jog 2016-2018 metais UAB „GJ baldai“ nevykdė ir nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos, negauna pajamų. Įmonė neturi nei pajamų, nei sąnaudų, t. y. jokios apyvartos nebuvo ir šiuo metu nėra. Finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui nėra teikiami nuo 2011 m. Įmonėje nėra apdraustųjų asmenų. Pats atsakovas patvirtina, kad įmonės galimybės atsiskaityti su kreditoriais siejamos tik su tuo, jeigu UAB „Eurelus“ grąžins jam turtą, esantį ( - ). Tokiu būdu, įvertinus teismui pateiktus ieškovo bei trečiųjų asmenų argumentus ir duomenis, atsakovo pateiktus duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad UAB „GJ baldai“ ilgą laiką nevykdo ir nebegalės vykdyti veiklos, faktiškai yra tik formalus ūkio vienetas; jos finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio ir negali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

58ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

59Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

60iškelti UAB „GJ baldai“ (į. k. 302435381, registracijos adresas: Vilniaus r. sav. Pašilių k. Pašilių g. 25, bankroto bylą.

61Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA071).

62Uždėti bankrutuojančios UAB „GJ baldai“ (į. k. 302435381, registracijos adresas: Vilniaus r. sav. Pašilių k. Pašilių g. 25) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

63Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

64Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

651) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

662) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

673) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

68Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

69Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

70Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

71Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

72Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į pareiškimą prašo jį atmesti, o... 4. Nurodo, kad nors ieškovas teismui ir pateikė įrodymus apie registruoto... 5. Pažymi, kad pats ieškovas yra skolingas atsakovui apytiksliai 345 000 Eur, ko... 6. Paaiškino, jog negali pateikti savo veiklos finansinių ataskaitų rinkinių,... 7. Pažymi, kad šiuo metu nors ir susiduria su laikinais finansiniais sunkumais,... 8. Atsakovas taip pat pažymi, kad priešingai nei nurodo ieškovas, jis šiuo... 9. Nurodo, kad su laikinais finansiniais sunkumais atsakovas susidūrė 2016 metų... 10. Kita priežastis, nulėmusi bendrovės finansinius sunkumus šiuo metu, yra... 11. Pirmasis debitorius dėl kurio neatsiskaitymo su atsakovu ėmė strigti... 12. Antrasis atsakovo debitorius yra UAB „Eurelus“, kuris ieškovui yra... 13. Be to, atsakovas taip pat turi didelės vertės nekilnojamą turtą, t. y.... 14. Atsakovui priklausantis turtas, esantis ( - ), masinio turto vertinimo būdu... 15. Bendra vidutinė apeliantui priklausančio nekilnojamo turto vertė įskaitant... 16. Taigi bendra atsakovo nekilnojamo turto vertė, kuri matyti iš pridedamų... 17. Atsakovas tai papt turi reikalavimą į ieškovą, kurį ieškovas ginčija,... 18. Tuo tarpu atsakovas turi tik 6 kreditorius. Bendra atsakovo pradelstų... 19. Atsakovo manymu, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu... 20. Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ taip pat prašo iškelti atsakovui UAB „GJ... 21. Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Sorita“... 22. Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ taip pat prašo iškelti atsakovui UAB „GJ... 23. Atsakovas UAB „GJ baldai“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB „Istpro“... 24. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikęs papildomus... 25. Pažymi, kad atsakovas iki šiol yra neįvykdęs 2018 m. birželio 13 d.... 26. Pareiškėjo manymu į atsakovo bendrą turto vertę negali būti... 27. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovas ir... 28. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas įrodinėja jo nemokumą,... 29. Taigi nustačius, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra neturi neabejotinos ir... 30. Atsakovas, atsižvelgdamas į teismo įpareigojimą pateikti papildomus... 31. Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ vykdydamas teismo įpareigojimą, pateikė... 32. Trečiasis asmuo UAB „Sorita“ taip pat informuoja, kad 2018 m. liepos 23 d.... 33. Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ pateiktame... 34. Pažymi, kad 2018-06-21 įvyko varžytynės, kurių metu buvo parduotas... 35. Atsakovui UAB „GJ baldai“ keltina bankroto byla. ... 36. Atsakovas atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą palikti nenagrinėtu,... 37. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas pateikė įrodymus apie registruoto laiško... 38. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu... 39. Pagal suformuotą teismų praktiką bankroto byla turi būti keliama tik tada,... 40. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog atsakovas UAB „GJ... 41. Atsakovas UAB „GJ baldai“ pateikęs papildomus paaiškinimus, nurodė, kad... 42. Nurodo, jog turimo turto bendra vertė sudaro 1 530 727 Eur. Į turimą turtą... 43. Atsakovas atsiliepime į ieškinį taip pat pripažino, jog jis su finansiniais... 44. Teismas išanalizavęs byloje esančius duomenis nesutinka su atsakovo... 45. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju į atsakovo turimą realiai valdomą... 46. Teismas taip pat sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, į kaip atsakovo turimą... 47. Atsakovas į bendro turimo turto vertę taip pat įskaičiavo ir žemės... 48. Esat išdėstytiems argumentas, konstatuotina, kad šiai dienai atsakovo UAB... 49. Kaip jau buvo minėta, atsakovas tvirtina, kad turi 11 kreditorių, 4 iš jų... 50. Bankroto bylos kėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisė ir dydis... 51. Nustatyta, kad ieškovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovą... 52. Trečiasis asmuo UAB „Istpro“ reikalavimą kildina iš 2014-07-03... 53. Tačiau, teismas, atsižvelgdamas į šiuos duomenis bei vadovaujantis Lietuvos... 54. Atsakovas UAB „GJ baldai“ taip pat nesutinka su trečiojo asmens UAB... 55. Iš į bylą pateiktos 2015-04-24 paskolos sutarties matyti, kad ją pasirašė... 56. Nors nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija šį UAB „Sorita“ reikalavimą,... 57. Apibendrinant, teismas nustatė, jog atsakovo turimi pradelsti kreditoriniai... 58. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 59. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 60. iškelti UAB „GJ baldai“ (į. k. 302435381, registracijos adresas: Vilniaus... 61. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių... 62. Uždėti bankrutuojančios UAB „GJ baldai“ (į. k. 302435381, registracijos... 63. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 64. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 65. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 66. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 67. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 68. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 69. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 70. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 71. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 72. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...