Byla e2S-1756-855/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens kredito unijos (toliau – KU) „Mėmelio taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria trečiojo asmens KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovės Bulgarijos bendrovės „Vanta 2“ EOOD ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „EMILĖ“ dėl visuotinio akcininko susirinkimo protokolų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo KU „Mėmelio taupomoji kasa“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė Bulgarijos bendrovė „Vanta 2“ EOOD kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės UAB)„EMILĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2013-01-17 ir 2013-01-18 protokolus negaliojančiais, taip pat vienintelės akcininkės 2013-03-27 sprendimą, kurio pagrindu sukurti finansiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims, negaliojančiu. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės N. Š. – S. vykdomą išieškojimą iš atsakovės turto vykdomosiose bylose Nr. 0033/16/00377 ir Nr. 0033/17/00103. Nurodė, jog tenkinus ieškinį byloje galėtų būtų priimtas sprendimas atkurti esamą padėtį, o turtą pardavus ar kitu būdu perleidus tai būtų neįmanoma.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi ieškovės Bulgarijos bendrovės „Vanta 2“ EOOD prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė antstolės N. Š. – S. vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0033/16/00377 ir Nr. 0033/17/00103 iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-339-803/2019 nutarta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

73.

8Trečiasis asmuo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pateikė prašymą panaikinti 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

93.1.

10Nurodė, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, dėl kurių pasikeitimo išnyko trečiojo asmens atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, o tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas akivaizdžiai nebeatitinka proporcingumo ar ekonomiškumo principų reikalavimų. Vilniaus apygardos teismas 2019-08-29 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-2235-803/2019, išsprendė ginčą tarp paskolos gavėjos UAB „EMILĖ“ ir paskolos davėjos unijos dėl minėtos 2013-02-23 paskolos sutarties, 2013-02-23 vekselio bei 2013-04-04 hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiais, kaip sudarytus suklastotų akcininkų sprendimų pagrindu. Trečiojo asmens vertinimu, sprendimo išvados iš esmės paneigia ieškovės ir atsakovės nagrinėjamoje byloje, grindžiant poreikį šioje byloje taikyti užtikrinimo priemones, dėstytus teiginius neva ginčo protokolų negaliojimas gali lemti UAB „EMILĖ“ su unija sudarytų 2013-02-23 paskolos sutarties, 2013-02-23 vekselio bei 2013-04-04 hipotekos sandorio negaliojimą bei priverstinio išieškojimo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0033/16/00377 ir Nr. 0033/17/00103 negalimumą ar neteisėtumą. Priešingai ieškovės ir atsakovės teiginiams, Vilniaus apygardos teismas 2019-08-29 sprendimu konstatavo, jog ieškovės „Vanta 2” EOOD prašomi pripažinti negaliojančiais akcininkų sprendimai apskritai neturi įtakos UAB „EMILĖ“ su Unija sudarytų sandorių – t. y. 2013-02-23 paskolos sutarties, 2013-02-23 vekselio bei 2013-04-04 hipotekos sandorio – galiojimui, kadangi pagal atitinkantiems sandoriams taikytinų UAB „EMILĖ“ 2011-05-12 įstatų, VĮ „Registrų centras“ registruotų 2011-05-20, nuostatas, tokiems sandoriams apskritai nereikėjo UAB „EMILĖ” akcininkų pritarimo (2019-08-29 sprendimo 31 punktas). Šiuo konkrečiu atveju 2019-08-29 sprendimo išvados paneigė grėsmę galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o kartu ir vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos egzistavimą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė atmesti trečiojo asmens KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

145.

15Teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškinys šioje byloje tapo iš pirmo žvilgsnio nepagrįstas. Prašomų panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumas ir teisėtumas įvertintas apeliacinėje instancijoje nagrinėjant atskirąjį skundą. Aplinkybė, jog kitoje byloje, kurioje ginčas buvo nagrinėjamas pirmąja instancija ir joje buvo nustatyta, kad neegzistuoja aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškinys ir šioje byloje, nesudaro pagrindo naikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymo pagrįstumas jau yra įvertintas apeliacinėje instancijoje.

166.

17Pažymėjo, kad trečiojo asmens nurodomas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas, jei jis būtų apskųstas, tuomet nustatytos aplinkybės būtų vertinamos pakartotinai nagrinėjant apeliacinį skundą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimą tikslinga išspręsti bylą išnagrinėjus iš esmės.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Atskiruoju skundu trečiasis asmuo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo panaikinti 2019 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. –gruodžio 14 d. nutartimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

217.1.

22Nepaisant to, kad minėtas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau šiame sprendime nurodytos teismo išvados – tokia apimtimi, kiek tai reikšminga laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo aspektu – kompetentingai paneigė ieškovės argumentus dėl tariamai egzistuojančios grėsmės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo įvykdymui.

237.2.

24Teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis dar nėra įsiteisėjęs, turėtų būti pripažįstamas svaresniu įrodymu, nei ieškovės apskritai niekuo nepagrįsti teiginiai apie tariamos rizikos teismo sprendimo neįvykdymui egzistavimą. Apeliacinis teismas nurodo, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis dar neįsiteisėjęs. Pasak Lietuvos apeliacinio teismo tokiu atveju būtų galima kalbėti, be kita ko, ir apie pakitusį preliminaraus ieškinio pagrįstumo kaip vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, vertinimą.

257.3.

26Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2019-08-29 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-2235-803/2019, kuriuo buvo iš esmės išspręsti klausimai, turėję reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui bei galiojimui šioje Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje, buvo priimtas vėliau, nei skundžiamoje 2019-09-11 Nutartyje teismo nurodyta apeliacinės instancijos teismo nutartis, todėl 2019-08-29 sprendimo išvados kompetentingai paneigia to paties teismo anksčiau darytas išvadas apie grėsmės teismo sprendimo vykdymui egzistavimą bei prielaidų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui buvimą.

277.4.

28Byloje priimtas teismo sprendimas savo esme nereikalaus jokio papildomo vykdymo ir tiesiogiai nesukels unijos ir UAB „EMILĖ“ sudarytų sandorių negaliojimo pasekmių ar tuo labiau jokiais apskritai atvejai nepanaikins UAB „EMILĖ“ pareigos grąžinti unijai iš pastarosios gautų paskolos pinigų.

298.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „EMILĖ“ prašo jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

318.1.

32Prašomų panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumas ir teisėtumas jau yra įvertintas apeliacinėje instancijoje nagrinėjant atskirąjį skundą.

338.2.

34Jokios neįsitesėjusiu teismo sprendimu neva tai nustatytos aplinkybės neturi įtakos teismo priimamiems sprendimams šioje byloje.

358.3.

36Faktinė aplinkybė dėl 2011-12-20 redakcijos įstatų galiojimo iš viso nevertintina, nes ji išnagrinėtoje byloje nebuvo įrodinėjimo dalyku, nei viena iš šalių nekėlė klausimo dėl 2011-12-20 redakcijos įstatų galiojimo, ir tokiu būdu teismas faktiškai peržengė ieškinio ribas, kas sudaro pagrindą jį naikinti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

379.

38Ieškovė „Vanta 2“ EOOD atsiliepimo į pateiktą atskirąjį skundą nepateikė.

39IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Atskirasis skundas atmestinas.

4110.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.).

4311.

44Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4512.

46Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino trečiojo asmens KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymo panaikinti 2018 m. gruodžio 14 d. pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4713.

48Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

4914.

50CPK 149 straipsnio 1 dalis numato, jog laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Teismas gali panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, t. y. atsiranda naujos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą manyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra būtinas (CPK 149 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1462/2014). Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad teismas turėtų netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti nėra būtinos, taip pat jas panaikinti tuomet kai išnyksta šių priemonių taikymo pagrindas, arba laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebeatitinka proporcingumo ar ekonomiškumo principų reikalavimų (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1728/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1578-823/2016, 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-668-236/2017, 2017 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-804-516/2017).

5115.

52Pateiktame atskirajame skunde apeliantė teigia, kad šiuo atveju nagrinėjamoje byloje reikšmingos aplinkybės pasikeitė ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas yra išnykęs. Reikšmingų aplinkybių pasikeitimą KU „Mėmelio taupomoji kasa“ sieja su Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-2235-803/2019 ir šiame sprendime nustatytomis aplinkybėmis bei nurodomais motyvais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad aptariamame sprendime nurodytos aplinkybės gali būti laikomos reikšmingomis tiek nagrinėjamai bylai, tiek sprendžiant, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas jau yra išnykęs, kadangi pavyzdžiui sprendimo 32 punkte nurodoma, kad UAB „EMILĖ“ „neįrodė, kad Paskolos sutarčiai ir Hipotekos sandoriui sudaryti buvo reikalingas akcininko sprendimas“, 38 punkte teigiama, jog UAB „EMILĖ“ „Paskolos sutartis buvo naudinga, būdai, kuriais siekta gauti paskolą, savaime paskolos nedaro niekine ir neteisėta, bet sukelia pasekmes pačiai ieškovei“, 30 punkte konstatuojama, kad „pripažinus, kad nebuvo teisinio pagrindo vadovautis įstatais, kurie nėra patvirtinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka, atmetamas ieškovės ieškinys kaip neįrodytas dėl šių sandorių negaliojimo CK 1.80 straipsnio, 1.82 ir 1.80 straipsnių pagrindais“ etc.

5316.

54Kita vertus, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo ir atsakovė UAB „EMILĖ“ bei patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys, aptariamas sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi yra apskųstas. Tuo tarpu, aiškindamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, byla Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, byla Nr. 3K-3-37/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir kt. v. UAB „Naigeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-306/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. D. S., bylos Nr. 3K-3-282/2012; kt.).

5517.

56Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2235-803/2019 nėra įsiteisėjęs, aptariamame Vilniaus apygardos teismo sprendime nustatytų aplinkybių šiuo metu negalima laikyti turinčiomis prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje. Be to, tai taip pat reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atžvilgiu situacija de jure, skirtingai nei teigia apeliantė, nėra pasikeitusi.

5718.

58Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad tiek aptariamos bylos, tiek šios bylos nagrinėjimo dalykas yra skirtingi, nors jose reiškiami reikalavimai ir yra tarpusavyje susiję. Tuo tarpu, kaip nurodė atsakovė UAB „EMILĖ“ atsiliepime į atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje nei viena iš šalių nekėlė klausimo, pavyzdžiui, dėl 2011-12-20 redakcijos įstatų galiojimo, todėl UAB „EMILĖ“ vertinimu tokiu būdu teismas faktiškai peržengė ieškinio ribas, kas sudaro pagrindą sprendimą naikinti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Tai kartu reiškia ir tai, kad UAB „EMILĖ“ apskritai kvestionuoja tai, ar pirmesnėje byloje nustatyti faktai galėjo būti tos bylos įrodinėjimo dalyko dalimi.

5919.

60Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties, kuria byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumas jau buvo patikrintas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau ta aplinkybė, kad 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties teisėtumą patikrino ta pati teisėja, kuri nagrinėjo ir Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-2235-803/2019, jokios teisinės reikšmės, skirtingai nei bando įrodyti apeliantė, neturi, nereiškia kad teismas sutiko su apeliantės nurodomais argumentais, pripažino, jog nebėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir nagrinėjamoje byloje, ar kad galima teigti, jog išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, o tolesnis jų taikymas neatitinka protingumo ir proporcingumo principų. Juolab, kad klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje sprendžia būtent tą konkrečią bylą nagrinėjantis teismas.

6120.

62Be to, kaip matyti iš nagrinėjamos bylos duomenų, 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas, leisdamas paskirstyti antstolės depozitinėje sąskaitoje esančias lėša,s be kita ko jau buvo atmetęs KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą, kuriuo apeliantė prašė panaikinti civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o nutarties teisėtumas buvo patikrintas ir apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui 2019 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1108-275/2019 nutartus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

6321.

64Apeliantės vertinimu, net ir neįsiteisėjęs teismo sprendimas turėtų būti pripažįstamas svaresniu įrodymu, nei ieškovės nepagrįsti teiginiai apie tariamos rizikos teismo sprendimo neįvykdymui egzistavimą, taip pat remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-512-464/2019, kurioje iš tiesų pažymėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo pasisakyta tokiu aspektu, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis dar neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014). Apeliantės nurodomoje nutartyje teismas iš tiesų nurodė, kad nagrinėjamu atveju būtų galima kalbėti, be kita ko, ir apie pakitusį preliminaraus ieškinio pagrįstumo kaip vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, vertinimą. Vis dėlto, apeliantės nurodomoje nutartyje buvo susiklosčiusi situacija, kuomet pats pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje priimtu sprendimu išsprendė ginčą, tuo tarpu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ginčo byloje dar nėra išsprendęs, byla 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi sustabdyta iki kol bus priimtas ir įsiteisės sprendimas, kuriuo Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-2235-803/2019 (proceso Nr. 2-55-3-00914-2018-0) bus išnagrinėta iš esmės (t. y. būtent apeliantės nurodomas sprendimas), t. y. bylą faktinės aplinkybės ir ratio decidendi skiriasi.

6522.

66Nors apeliantė apeliaciniame skunde ir nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebėra grėsmės būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o ieškinio reikalavimas nagrinėjamoje byloje tikėtinai nebėra pagrįstas, pažymi, kad tokius argumentus paneigė Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka, o kitų pagrįstų argumentų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones apeliantė nepateikia.

6723.

68Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, todėl dėl kitų deklaratyvių apeliantės atskirojo skundo argumentų plačiau nepasisako.

6924.

70Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

72Trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė Bulgarijos bendrovė „Vanta 2“ EOOD kreipėsi į teismą su... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi ieškovės... 7. 3.... 8. Trečiasis asmuo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pateikė prašymą panaikinti... 9. 3.1.... 10. Nurodė, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, dėl kurių pasikeitimo išnyko... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė... 14. 5.... 15. Teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškinys šioje byloje... 16. 6.... 17. Pažymėjo, kad trečiojo asmens nurodomas teismo sprendimas nėra... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo KU „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo... 21. 7.1.... 22. Nepaisant to, kad minėtas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas šiuo metu dar... 23. 7.2.... 24. Teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis dar nėra įsiteisėjęs,... 25. 7.3.... 26. Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2019-08-29 sprendimas,... 27. 7.4.... 28. Byloje priimtas teismo sprendimas savo esme nereikalaus jokio papildomo vykdymo... 29. 8.... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „EMILĖ“ prašo jį... 31. 8.1.... 32. Prašomų panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumas ir... 33. 8.2.... 34. Jokios neįsitesėjusiu teismo sprendimu neva tai nustatytos aplinkybės neturi... 35. 8.3.... 36. Faktinė aplinkybė dėl 2011-12-20 redakcijos įstatų galiojimo iš viso... 37. 9.... 38. Ieškovė „Vanta 2“ EOOD atsiliepimo į pateiktą atskirąjį skundą... 39. IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Atskirasis skundas atmestinas.... 41. 10.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 43. 11.... 44. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 45. 12.... 46. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 47. 13.... 48. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 49. 14.... 50. CPK 149 straipsnio 1 dalis numato, jog laikinosios apsaugos priemonės... 51. 15.... 52. Pateiktame atskirajame skunde apeliantė teigia, kad šiuo atveju... 53. 16.... 54. Kita vertus, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo ir... 55. 17.... 56. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismo 2019... 57. 18.... 58. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad tiek aptariamos bylos, tiek šios bylos... 59. 19.... 60. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad 2018 m. gruodžio 14 d.... 61. 20.... 62. Be to, kaip matyti iš nagrinėjamos bylos duomenų, 2019 m. balandžio 29 d.... 63. 21.... 64. Apeliantės vertinimu, net ir neįsiteisėjęs teismo sprendimas turėtų būti... 65. 22.... 66. Nors apeliantė apeliaciniame skunde ir nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebėra... 67. 23.... 68. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo... 69. 24.... 70. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 72. Trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atskirąjį...