Byla B2-147-440/2018
Dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo ir įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios mažosios bendrijos „Rytų oazė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Alisanta“ prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo ir įmonės veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi mažajai bendrijai (toliau – MB) „Rytų oazė“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alisanta“. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi bankrutuojančiai MB „Rytų oazė“ nuspręsta taikyti supaprastinto bankroto procesą. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta 12 mėn. supaprastinto bankroto trukmė. Nutartis pripažinti bankrutavusia įsiteisėjo 2017 m. spalio 20 d.
 2. Teisme gautas bankrutavusios MB „Rytų oazė“ bankroto administratorės UAB „Alisanta“ įgalioto asmens D. J. prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankroto administratorė atliko visas procedūras numatytas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), nurodė, kad įmonės vardu registruotino ir kito turto nėra, todėl prašo priimti sprendimą dėl bankrutavusios MB „Rytų oaze“ veiklos pabaigos.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (turinčiais didesnę įrodomąją galią) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Bankroto administratorė UAB „Alisanta“ pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2018 m. rugpjūčio 16 d. pažymą, kuri patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų MB „Rytų oazė“. Bankroto administratorė pateikė 2018 m. liepos 23 d. MB „Rytų oazė“ likvidavimo aktą, kuriame matyti, kad bankrutavusi įmonė turto neturi. Taip pat iš pateikto 2018 m. liepos 23 d. likvidavimo akto matyti, kad neįvykdyti kreditoriniai reikalavimai sudaro 46 050,41 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo nutartimis patvirtintų bankrutavusios MB „Rytų oazė“ kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 46 050,41 Eur.
 5. Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankrutavusi MB „Rytų oazė“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. rugsėjo 26 d., tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai registrui neteikti nuo įregistravimo. VĮ „Registrų centras“ duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nebuvo pateikta.
 6. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi MB „Rytų oazė“.
 7. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 46 050,41 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).
 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

6Prašymą tenkinti visiškai.

7Pripažinti, kad MB „Rytų oazė“, juridinio asmens kodas 303406361, buveinės adresas Ežero g. 65-2, Šiauliai, veikla pasibaigė.

8Patvirtinti bankrutavusios MB „Rytų oazė“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus bendrai 46 050,41 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusKreditorinis reikalavimas Eur
Pirmos eilės kreditoriai
 1.  
V. G.32,60
 1.  
G. Č.316,53
 1.  
L. N.698,39
 1.  
J. S.1 224,84
 1.  
D. J.433,06
 1.  
E. A.258,76
Antros eilės kreditoriai
 1.  
VSDFV Šiaulių skyrius7 256,77
 1.  
VĮ Turto bankas12 322,49
 1.  
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras45,00
 1.  
VSDFV Alytaus skyrius3 393,55
Trečios eilės kreditoriai
 1.  
UAB „Kalnapilio –Tauro grupė“5 003,99
 1.  
UAB Mineraliniai vandenys3 408,85
 1.  
TEO LT461,04
 1.  
Antstolis R. K.475,18
 1.  
UAB „UCS Baltic“275,15
 1.  
UAB TELE2139,78
 1.  
UAB „Maišelis”169,98
 1.  
UAB „Gamafondas“9 899,35
 1.  
Lietuvos gretutinių teisių asociaciją235,10
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:46 050,41

9Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

11Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai