Byla 2A-59-258/2014
Dėl 20 000Lt baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ritos Kisielienės, teisėjos Almos Urbanavičienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Komodum“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-3465/2013 pagal ieškovo UAB ,,Komodum“ ieškinį atsakovui UAB „Grimasta“ dėl 20 000Lt baudos priteisimo,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

    4

5Ieškovas UAB „Komodum“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Grimasta“ 20 000 Lt baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad užsakovas trečiasis asmuo UAB „Naujoji Reva“ ir ieškovas UAB „Komodum“ 2013-01-15 sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. KS00095, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2013-01-21 iš Olandijos į Lietuvą atvežti trečiojo asmens automobilį Toyota Auris, valst. Nr. ( - ), ir perduoti (iškrauti) jį trečiajam asmeniui Gariūnuose, o trečiasis asmuo sumokėti ieškovui krovinio vežimo kainą. Trečiasis asmuo visą automobilio pargabenimo kainą ieškovui sumokėjo avansu. Vykdydamas sutartį ir veikdamas kaip ekspeditorius, ieškovas ir atsakovas UAB „Grimasta“ sudarė 2013-01-15 krovinio pervežimo sutartį Nr. KS00095A, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iš Olandijos į Lietuvą pargabenti automobilį ir perduoti jį ieškovui Gariūnuose. Ieškovas, vykdydamas sutartį, nurodė ir perdavė atsakovui visus su automobilio pargabenimu susijusius duomenis, tačiau sutarties nustatyta tvarka atsakovas automobilio ieškovui nepristatė ir neperdavė, o tiesiogiai susiekė su trečiuoju asmeniu, kurio direktoriui N. B. perdavė automobilį tiesiogiai. Po automobilio pargabenimo atsakovas, pažeisdamas sutarties 8 punktą, ėmė toliau teikti krovinių vežimo paslaugas trečiajam asmeniui tiesiogiai, t. y. ėmė vežti kitus trečiojo asmens automobilius iš užsienio į Lietuvą. Sutarties 8 punktas nustatė draudimą atsakovui tiesiogiai (netiesiogiai) bendrauti su ieškovo klientais (užsakovais) komerciniais tikslais (nesiūlyti savo paslaugų ir kt.), t. y. atsakovas negalėjo turėti jokių komercinių santykių su trečiuoju asmeniu.

6Atsakovas UAB „Grimasta“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, kad ieškovas ir atsakovas sudarė 2013-01-l5 krovinio pervežimo sutartį Nr. KS00095A. Vykdydamas sutartį atsakovas įsipareigojimus įvykdė. Praėjus dviem dienoms po sutarties tarp ieškovo ir atsakovo pasirašymo, atsakovo darbuotojui, priimančiam užsakymus, telefonu paskambino nežinomas asmuo, kuris paprašė pargabenti krovinį, t. y. automobilį iš Vakarų Europos. Sutarus dėl kainos bei sąlygų, atsakovui buvo padarytas išankstinis mokestinis pavedimas į sąskaitą už krovinio pargabenimą, taip pat elektroniniu paštu persiųsti duomenys apie krovinį. Pargabenus krovinį paaiškėjo, kad užsakymą krovinio gabenimui perdavė ta pati įmonė, kuriai buvo gabenamas ir pirmasis automobilis Toyota Auris. Tai buvo pastebėta jau abu automobilius pargabenus į Lietuvą, kai buvo sprendžiami klausimai dėl jų iškrovimo vietos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismas nustatė, kad 2013-01-15 tarp UAB „Naujoji Reva“ (užsakovas) ir UAB „Komodum“ (vykdytojas) buvo sudaryta Krovinio perveržimo sutartis Nr. KS00095. Joje nurodyta pakrovimo ir iškrovimo (Gariūnai, Vilnius, Lietuva) vietos (1 p.). Krovinio pavadinimas - Toyota Auris 2009 m., valst. Nr. ( - ) (3 p.). Užsakovas įsipareigojo atvykti į iškrovimo vietą (5 p.). UAB ,,Komodum“ įsipareigojo atvykti į pasikrovimo/iškrovimo vietą. Stebėti pakrovimą/iškrovimą ir užsitikrinti, kad krovinys atitiktų įrašus CMR važtaraštyje (7 p.) (7-9 b. l.).

92013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB „Grimasta“ (vežėjas) buvo sudaryta Krovinio pervežimo sutartis Nr. KS00095A. Joje nurodytos pakrovimo ir iškrovimo (Gariūnai, Vilnius, Lietuva) vietos. Pristatymo data iki 2013-01-21. Krovinys – Toyota Auris 2009 m., valst. Nr. ( - ). Sutarties 1 punktas numato, kad vežėjas <...> privalo garantuoti neutralumą „Komodum“ klientų atžvilgiu ir pilnai už tai atsakyti, priklausomai nuo padarytos žalos (1 p.). Užsakymo perdavimas tretiesiems asmenims galimas tik esant raštiškam „Komodum“ sutikimui, tačiau ir tokiu atveju vežėjas už trečiųjų asmenų veiksmus atsako, kaip už savo, įskaitant tai, kad „Komodum“ turi būti pateikta trečiojo asmens CMR draudimo liudijimo kopija ir įmokų apmokėjimo dokumentai. Užsakymą perdavus tretiesiems asmenims frachtas vežėjui neapmokamas (2 p.). Krovinio priėmimas, transportavimas ir atidavimas vykdomas pagal CMR sąlygas (4 p.). Vežėjas neturi teisės bendrauti su „Komodum“ klientu (klientais) komerciniais tikslais be „Komodum“ sutikimo ir privalo laikytis neutraliteto (nebendrauti su klientais, nesiūlyti savo paslaugų tiesiogiai ar netiesiogiai, kitais būdais neperduoti klientams savo reklaminės medžiagos ir kt.). Šią sąlygą pažeidus vežėjas moka „Komodum“ vienkartinę 20 000 Lt baudą ir papildomai po 10 procentų nuo dirbant su perimtu klientu gautų pajamų sumos, nepriklausomai nuo to, ar pajamas gauna tiesiogiai vežėjas, ar kiti asmenys (8 p.). Byloje nekilo ginčas dėl to, kad automobilis Toyota Auris buvo atvežtas į iškrovimo vietą, kad atsakovas įvykdė savo įsipareigojimus dėl automobilio atgabenimo. UAB „Naujoji Reva” 2013-01-15 išdavė įgaliojimą Nr. 37, kuriuo įgaliojo R. V. (automobilis Mercedes Benz/Autogalantas Nr. ( - )( - )) atstovauti UAB „Naujoji Reva“ atgabenant Toyota Auris 2009 m., valst. Nr. ( - ), pasirašyti dokumentus, sutikimus, susijusius su mašinos gabenimu iš Olandijos į Lietuvą (12-14 b. l.). Į bylą pateiktas CMR važtaraštis patvirtina, kad automobilis buvo perduotas UAB „Naujoji Reva“ direktoriui N. B. (15 b. l.). Ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą dėl vienkartinės baudos už sutarties Nr. KS00095A pažeidimus (16 b. l.). Ieškovas atsakovui reiškė pretenziją dėl baudos sumokėjimo (17 b. l.), tačiau šis nesutiko su pareikšta pretenzija (18 b. l.).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

11Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB „Grimasta“ (vežėjas) sudarytos Krovinio perveržimo sutarties Nr. KS00095A 8 punkto pripažinimo negaliojančiu, todėl toks klausimas byloje nėra sprendžiamas.

12Teismas šiuo atveju tik aiškina nurodyto sutarties 8 punkto turinio nuostatas bei sprendžia, ar ieškovo įrodinėtinos aplinkybės bei bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, sudaro pagrindą teigti, kad nurodytas punktas buvo pažeistas.

13Kasacinio teismo praktikoje sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje, yra išaiškintos ir suformuotos taip: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai; pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai; taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius; aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2010-07-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; 2010-11-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

14Nagrinėjamu atveju aptariamas 8 sutarties punktas visų sutarties sąlygų pagrindu aiškintinas, kaip ribojantis UAB „Grimasta“ aktyvius veiksmus, kuriais siekiama perimti „Komodum“ klientus. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas atlikto tokius veiksmus, kuriais siekė perimti ieškovo klientus (nagrinėjamu atveju trečiąjį asmenį UAB „Naujoji Reva“). Trečiojo asmens atstovo teismo posėdžio metu teikti paaiškinimai patvirtina tai, kad pats trečiasis asmuo UAB „Naujoji Reva“ susirado vežėją UAB „Grimasta“, o UAB „Grimasta“ pati jam nesiūlė teikti paslaugų. Aplinkybes, kad pats trečiasis asmuo kreipėsi į UAB „Grimasta“ įrodinėjo ir atsakovas. Teismo vertinimu, bylos duomenų, proceso dalyvių teiktų paaiškinimų pagrindu darytina išvada, kad labiau tikėtina, jog pats trečiasis asmuo UAB „Naujoji Reva“ kreipėsi į UAB „Grimasta“, o ne ši iniciavo savo paslaugų siūlymą trečiajam asmeniui. Tokiu atveju nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas UAB „Grimasta“ pažeidė minimą sutarties 8 punktą.

15Teismas taip pat pažymėjo, kad 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ (vežėjas) ir UAB „Grimasta“ sudarytos sutarties turinio analizė taip pat leidžia daryti išvadą, jog pats automobilio perdavimas trečiajam asmeniui, o ne užsakovui buvo galimas. Tam reikėjo gauti tik raštišką „Komodum“ sutikimą. Byloje apie tokį sutikimą įrodymų nepateikta. Be to, užsakymą perdavus tretiesiems asmenims frachtas vežėjui neapmokamas (žr. sutartis 2 p.). Šiuo atveju byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl frachto apmokėjimo (neapmokėjimo ar jo gražinimo), todėl teismas dėl nurodytų aplinkybių plačiau nepasisako, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

16Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Toyota Auris 2009 m., valst. Nr. ( - ), buvo iškrauta Gariūnuose, Vilniuje, Lietuvoje. Taigi iškrovimo vietos sąlyga, kuri buvo numatyta sutartyje, pažeista nebuvo. Teismo įsitikinimu, pagal bylos aplinkybes atsakovo susisiekimas su trečiuoju asmeniu, gabenant dar vieną jo automobilį bei dviejų automobilio iškrovimas kartu Gariūnuose, Vilniuje, Lietuvoje, negali būti laikomas sutarties 8 punkto pažeidimu, kurio pagrindu ieškovas grindžia pareikštą ieškinį. Aptariamo sutarties 8 punkto nuostata siejama su nebendravimu komerciniais tikslais, siekiant neperimti UAB „Komodum“ klientų, tačiau tokio siekio iš atsakovo veiksmų teismas nenustatė.

17Teismas taip pat pažymi, kad vienas iš sutarties vykdymo principų yra tai, kad šalys, vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Pagal šią teisės normą pareigą bendradarbiauti turi abi sutarties šalys, jos turi padėti viena kitai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti viena kitą apie su prievolės vykdymu susijusius faktus, siekti išvengti nuostolių (sumažinti nuostolius) ir pan. Šalių bendradarbiavimo principas reikalauja, kad prievolės šalys keistųsi informacija, reikšminga tinkamam prievolės vykdymui. Tik šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai, kad vėliau nekils ginčų dėl sutarties tinkamo vykdymo ar sąlygų pažeidimo. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas konkrečiai nebuvo įvardinęs atsakovui subjektų, su kuriais ieškovui draudžiama bendradarbiauti pagal sutartį (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-493/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-22 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2007-05-10 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2007-12-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007). Kiti proceso dalyvių teikti argumentai neturi įtakos ginčo nagrinėjimui, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

18Išdėstytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškinį dėl baudos priteisimo laikė nepagrįstu, todėl atmetė. Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė, kad atsakovas būtų pažeidęs aptariamą sutarties 8 punktą. Atmetus ieškovo materialaus teisinio pobūdžio reikalavimą dėl baudos priteisimo taip pat atmestas ir išvestinis reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai. Argumentai :

21Bylą išnagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193 str., neatsižvelgė į kasacinės instancijos suformuotą teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką bylose dėl sutarčių aiškinimo.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193str. ir suformuluotos kasacinio teismo praktikoje: esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; kt.). CK 6.193 str. įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Teismų praktikoje pabrėžta, kad svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; 2010-03-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt). Pagal CK 6.193 str. 1 d., jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Jei šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; kt).

232013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB „Grimasta“ (vežėjas) sudarytos Krovinio perveržimo sutarties Nr. KS00095A 8 punktas jokių išimčių Atsakovės veiksmams expressis verbis Sutarties 8 punkte nenustatyta. Tokiu būdu pritaikius lingvistinį metodą konstatuotina, kad Sutarties 8 punkte expressis verbis numatytas bendro pobūdžio draudimas Atsakovei bendrauti su Ieškovės klientais Sutarties vykdymo metu. Ieškovo nuomone, teismas ignoravo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo išaiškinimus dėl sutarčių aiškinimo taisyklių, visiškai nepagrįstai atsisakė taikyti lingvistinį metodą, nepagrįstai plečiamai aiškino Sutarties 8 punktą.

24Teismas neatsižvelgė į tai, kad šalys yra verslininkės, kurios turi derybų ir komercinių sandorių sudarymo patirtį. Taigi, byloje teismas aiškindamas Sutarties 8 punkto nuostatą, skirtą verslininkams, iš esmės taikė vartotojų teisių gynimo institutą ir tokiu būdu nepagrįstai suteikė privilegijuotą padėti išskirtinai Atsakovei.

25Bylą išnagrinėjęs teismas pažeidė CPK 178, 186 str. numatytas įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisykles. Pirma, Atsakovė Sutarties 8 punkto neginčijo, neprašė pripažinti jo negaliojančiu, tačiau į ieškinio dalyką atsikirto paaiškinimais ta apimti, kad Sutarties 8 punktas yra diskriminacinio pobūdžio, todėl tokia Sutarties nuostata jos atžvilgiu netaikytina. Atsakovė nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tokios Sutarties nuostatos ydingumą ir dėl kurių ji gali būti atleista nuo sutarties civilinės atsakomybės. Tokiu būdu teismas atleido Atsakovę nuo įrodinėjimo naštos ir iš esmės onus probandi (lot. įrodinėjimo pareigą) perkėlė Ieškovei. Antra, byloje tiek Ieškovė, tiek trečiojo asmens ,,Naujoji Reva“ pateikti įrodymai patvirtino, kad Sutarties vykdymo metu Atsakovė bendravo su Ieškovės kliente komerciniais tikslais, t.y. Sutartyje numatytą pargabenti automobilį iškrovė ne Sutartyje nurodytoje vietoje, o nuvežė tiesiogiai Trečiajam asmeniui. Tačiau bylą nagrinėjęs teismas byloje esančių įrodymų visumos pagrindu nustatė priešingai, kad Atsakovė nebendravo su Trečiuoju asmeniu komerciniais tikslais, todėl Atsakovės atžvilgiu Sutarties 8 punktas, numatantis netesybas, netaikytinas. Tokiu būdu teismas, padaręs nurodytą išvadą, pažeidė CPK 178, 185 str., o tai nulėmė teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimą bei Teismo sprendimo nepagrįstumą. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados. Apeliacinis skundas atmestinas.

26Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

27Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

28Ieškovas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles, neatsižvelgė į kasacinės instancijos teismo suformuotą praktiką bei pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisykles.

29Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių.

30Kaip matyti iš ieškovo UAB „Komodum“ su vežėju UAB „Grimasta“ 2013-01-15d. sudarytos krovinio pervežimo maršrutu Olandija-Lietuva sutarties 8 p. šalys susitarė, kad vežėjas neturi teisės bendrauti su Komodum klientu (klientais) komerciniais tikslais be Komodum sutikimo ir privalo laikytis neutraliteto (nebendrauti su klientais, nesiūlyti savo paslaugų tiesiogiai ar netiesiogiai, kitais būdais neperduoti klientams savo reklaminės medžiagos ir kt.). Šią sąlygą pažeidęs vežėjas moka Komodum vienkartinę 20 000 ( dvidešimt tūkstančių litų) baudą ir papildomai po 10 procentų nuo dirbant su perimtu klientu gautų pajamų sumos, nepriklausomai nuo to, ar pajamas gauna tiesiogiai vežėjas ar kiti asmenys. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas kilo dėl šios vieno vežimo užsakymo sutarties sąlygos. Ieškovas nurodė, jog nuomone, paminėtas sutarties punktas nustatė draudimą atsakovui tiesiogiai (netiesiogiai) bendrauti su ieškovo klientais (užsakovais) komerciniais tikslais (nesiūlyti savo paslaugų ir kt.) , šios bylos kontekste ji negalėjo turėti jokių komercinių santykių su užsakovu- trečiuoju asmeniu UAB „Naujoji Reva“. Ieškovas, sutarties 8p. pažeidimą kildina iš to, kad atsakovas krovinį perdavė ne ieškovei, o trečiajam asmeniui, be to ieškovui paaiškėjo, kad atsakovas ėmė toliau teikti krovinių vežimo paslaugas trečiajam asmeniui. Kaip matyti iš byloje pateikto CMR važtaraščio (b.l.15) jame krovinio gavėju ir yra nurodytas trečiasis asmuo UAB „Naujoji Reva“. Byloje nustatyta, kad ieškovas, vykdydamas sutartį, nurodė ir perdavė atsakovui visus su automobilio pargabenimu susijusius duomenis. Ieškovas nurodė, kad sutarties nustatyta tvarka atsakovas automobilio ieškovui nepristatė ir neperdavė, o tiesiogiai susiekė su trečiuoju asmeniu bei perdavė automobilį tiesiogiai. Kaip matyti iš paminėtos ieškovo ir atsakovo sudarytos vienkartinės konkretaus krovinio vežimo sutarties 4p. jame nustatyta, kad krovinio paėmimas, transportavimas ir atidavimas vykdomas pagal CMR Konvencijos sąlygas. Kaip matyti iš CMR važtaraščio (b.l.15) jame aiškiai nurodytas krovinio gavėjas- UAB „Naujoji Reva“. Pagal CMR Konvenciją krovinys laikomas pristatytu, jei perduotas CMR važtaraštyje nurodytam gavėjui, gaunant gavėjo parašą. Kaip matyti iš CMR važtaraščio 24p. krovinys pristatytas tinkamam gavėjui, pasirašė krovinį gavęs asmuo- UAB „Naujoji Reva“ direktorius N. B.. Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvada jog atsakovas neturėjo pareigos krovinį pristatyti ir perduoti ieškovui, nes CMR važtaraštyje, kuris yra laikomas vežimo sutartimi, ieškovas nebuvo nurodytas krovinio gavėju. Šiuo atveju nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada dėl sutarties 2p. aiškinimo. Pirmosios instancijos teismas neteisingai pažymėjo, kad 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB Grimasta“ sudarytos sutarties turinio analizė leidžia daryti išvada, jog pats automobilio perdavimas trečiajam asmeniui, o ne užsakovui buvo galimas. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į tai, jog paminėtos sutarties 2p. šalys susitarė ne dėl krovinio, o gauto užsakymo vežti krovinį perdavimo. Paminėtos sutarties 2p. nurodyta, kad vežėjas (UAB „Grimasta“ ) privalo vežti krovinius tik nuosavais automobiliais. Užsakymo perdavimas tretiesiems asmenims galimas tik esant Komodum sutikimui. Krovinys laikomas atiduotu nuo gavėjo pasirašymo važtaraštyje momento. Vežimo sutartis pagal CMR važtaraštį (b.l.15) baigėsi 2013-01-20. Kaip nurodo šalių pasirašytos sutarties 8p. vežėjas neturi teisės bendrauti su Komodum klientu (klientais) komerciniais tikslais be Komodum sutikimo ir privalo laikytis neutraliteto (nebendrauti su klientais, nesiūlyti savo paslaugų tiesiogiai ar netiesiogiai, kitais būdais neperduoti klientams savo reklaminės medžiagos ir kt. Ieškovas nurodė, kad po automobilio pargabenimo atsakovas, pažeisdamas sutarties 8 punktą, ėmė toliau teikti krovinių vežimo paslaugas trečiajam asmeniui tiesiogiai, t. y. ėmė vežti kitus trečiojo asmens automobilius iš užsienio į Lietuvą, nors apeliaciniame skunde nurodo, kad sutarties 8 p. numatytas bendro pobūdžio draudimas atsakovui bendrauti su ieškovo klientais sutarties vykdymo metu. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas atliko tokius veiksmus, kuriais siekė perimti ieškovo klientus (nagrinėjamu atveju UAB „Naujoji Reva“). Byloje nėra paneigti trečiojo asmens UAB „Naujoji Reva“ atstovo paaiškinimai, kad jis pats, prisijungęs prie sistemos „Auto-loads.com“ susirado vežėją UAB „Grimasta“ ir tik atsiimant iš vežėjo automobilį, paaiškėjo, kad kartu atgabentas ir kitas automobilis Toyota Auris, kurį turėjo atgabenti UAB „Komodum“, su kuria 2013m. sausio 15d. buvo pasirašęs sutartį, kaip su vežėju. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs tai, darė išvada, jog labiau tikėtina, kad pats trečiasis asmuo UAB „Naujoji Reva“ susirado vežėją UAB „Grimasta“, o ne pastaroji inicijavo savo paslaugų siūlymą trečiajam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl keisti jį ar naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 326 str. 1d. 1p., 331 str.

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013m. birželio 25d. sprendimą palikti nepakeistą. Iš UAB „Komodum“ (įm. kodas 302699908) priteisti 500Lt advokato pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme UAB „Grimasta“ (įm. kodas 302565154) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Komodum“... 3.
  1. Ginčo esmė... 4.
... 5. Ieškovas UAB „Komodum“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 6. Atsakovas UAB „Grimasta“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimu ieškinys... 9. 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB „Grimasta“ (vežėjas) buvo... 10. CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties... 11. Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl 2013-01-15 tarp... 12. Teismas šiuo atveju tik aiškina nurodyto sutarties 8 punkto turinio nuostatas... 13. Kasacinio teismo praktikoje sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK... 14. Nagrinėjamu atveju aptariamas 8 sutarties punktas visų sutarties sąlygų... 15. Teismas taip pat pažymėjo, kad 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ (vežėjas)... 16. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Toyota Auris 2009 m., valst. Nr. ( - ),... 17. Teismas taip pat pažymi, kad vienas iš sutarties vykdymo principų yra tai,... 18. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškinį dėl... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. Bylą išnagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193 str.,... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sutarčių aiškinimo... 23. 2013-01-15 tarp UAB „Komodum“ ir UAB „Grimasta“ (vežėjas) sudarytos... 24. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šalys yra verslininkės, kurios turi... 25. Bylą išnagrinėjęs teismas pažeidė CPK 178, 186 str. numatytas įrodymų... 26. Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 27. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 28. Ieškovas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas... 29. Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių.... 30. Kaip matyti iš ieškovo UAB „Komodum“ su vežėju UAB „Grimasta“... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013m. birželio 25d. sprendimą palikti...