Byla 2-271-370/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir lėšų priteisimo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2728-555/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos terminalo grupė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir lėšų priteisimo, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

4Ieškovas BUAB „Kelių remonto grupė ieškinyje prašė pripažinti negaliojančia 2012 m. sausio 9 d. paskolos sutartį Nr. 09/01/2012, pripažinti negaliojančiu įskaitymą pagal 2012 m. sausio 12 d. pranešimą apie dalinį įskaitymą; priteisti ieškovui 978 000 Lt iš atsakovo UAB „Hidrostatyba“, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo šios bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo momento. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti ne didesnės nei 978 000 Lt vertės atsakovo UAB „Hidrostatyba“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, lėšas, esančias banko sąskaitose. Prašymą grindė tuo, kad ieškovo reiškiami reikalavimai preliminariai pagrįsti, o ieškinio suma juridinių asmenų santykiuose yra didelė, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, areštavo atsakovui UAB „Hidrostatyba“ priklausantį ne didesnės kaip 978 000 Lt sumos nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, leidžiant atsakovui naudotis areštuotu turtu pagal jo tiesioginę paskirtį ir uždraudžiant juo disponuoti; o nustačius, kad atsakovas neturi pakankamai materialaus turto, areštuoti lėšų, esančių atsakovui priklausančiose sąskaitose Lietuvos Respublikos bankuose, dalį, leidžiant iš šių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu.

7Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio turtinį pobūdį, į tai, kad neturi duomenų, ar atsakovui ši suma yra didelė, 978 000 Lt ieškinio sumą vertino kaip didelę ir sudarančią realią grėsmę, padidinančią teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu ekonomiškumo principu, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui kaip įmonei lėšų areštas gali sutrikdyti jos veiklą, apriboti galimybes sudaryti sandorius ir atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, o kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštas turėtų mažesnę įtaką atsakovo veiklai, todėl pirmiausia areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant, ar esant nepakankamai – lėšas ir turtines teises (CK 1.5 str., CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p., 2 d., 5 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskirajame skunde atsakovas UAB „Hidrostatyba“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, neatitinkanti aukštesnės instancijos teismų formuojamos praktikos. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis vien ieškovo deklaratyviais teiginiais, kad ieškinio suma yra didelė ir tai turėtų būti pripažinta realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad ši suma iš tiesų yra didelė atsakovui, pripažįsta, jog jam nėra žinoma atsakovo turtinė padėtis, todėl tokie argumentai nepatvirtina, kad, esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, atsakovas negalėtų jo įvykdyti. Pasak apelianto, teismas turėjo visapusiškai įvertinti ieškinio sumą ir būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes, bet ne vadovautis absoliučiu dydžiu. Nors ieškovas teismui nurodė, kad jam nėra žinoma, kokį turtą turi atsakovas, teismui tokia aplinkybė nesudarė kliūčių konstatuoti, kad yra grėsmė galbūt palankiam teismo sprendimui įvykdyti.

11Atsakovas nurodo, kad kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai (2013, 2014 metų finansinės ataskaitos) patvirtina jo gerą finansinę padėtį. Nuo 2003 metų atsakovas dirba pelningai, o nuo 2010 iki 2013 metų atsakovas pelnas kasmet žymiai auga, 2013 metų sudarė 3 425 765 Lt, per 2014 metus įmonė uždirbo 7,4 mln. Lt pelno, neatskaičius mokesčių, įmonės įstatinis kapitalas sudaro 1 867 482 Lt. Įmonė veikia nuo 1994 metų, yra didžiausia statybinio profilio įmonė vakarų Lietuvoje, yra žinoma, joje dirba 343 darbuotojai, 2013 metais atsakovas išmokėjo darbuotojams 9 712 313 Lt darbo užmokesčio, o per 2014 metų 3 ketvirčius – 8 450 110 Lt, įsiskolinimų VSDFV biudžetui neturi, visi mokesčiai valstybei sumokėti. Be nekilnojamojo turto bendrovė nuosavybės teise valdo apie 100 vnt. transporto priemonių ir apie 60 vnt. mechanizmų – sunkiosios technikos parką. Atsakovas nuolat turi užsakymų, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, todėl jam ypatingai svarbi gera finansinė būklė ir partnerių pasitikėjimas.

12Be to, apelianto teigimu, ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, kadangi ieškinio senaties terminas ieškovo pareikštam reikalavimui, grindžiamam CK 6.66 straipsniu, numatančiu actio Pauliana institutą, todėl laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos.

13Apeliantas nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 147 straipsnio 1 dalį, kadangi apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą nepranešė atsakovui ir nesudarė jam sąlygų pareikšti jo poziciją nagrinėjamu klausimu.

14Teismas, vertindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo klausimą, privalo atsižvelgti į abiejų šalių turtinius interesus.

15Atsakovas UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Hidrostatyba“.

16Ieškovas UAB „Kelių remonto grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, o atskirajame skunde nurodytos aplinkybės apie atsakovo turtinę padėtį, nėra pakankamos padaryti pagrįstą nuomonę apie atsakovo pajėgumą lengvai įvykdyti būsimą galbūt jam nepalankų teismo sprendimą. Atsakovas nepateikė duomenų apie jo įsipareigojimus kitiems ūkio subjektams ir jų vykdymą, o kartu su atskiruoju skundu pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai negali būti laikomi pakankamu įrodymu apie gerą turtinę padėtį.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės reikalavimui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu užtikrinti, teisėtumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl šių argumentų, neišeidamas už atskirojo skundo ribų (CPK 320, 338 str.).

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

21Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ina Trade“ prieš UAB „Ave Matrox“, bylos Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „iTree Lietuva“ prieš UAB „Affecto Lietuva“, bylos Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Turto valdymo projektai“ prieš Fjordtrade AS, bylos Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje RUAB „Vėtrūna“ prieš UAB „KG Constructions“ ir kt., bylos Nr. 2-2476/2013).

23Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškia reikalavimus atsakovui pripažinti negaliojančiais 2012-01-09 paskolos sutartį bei įskaitymą pagal 2012-01-12 pranešimą apie dalinį įskaitymą, priteisti 978 000 Lt sumą. Iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovas aiškiai suformulavo tiek ieškinio dalyką, tiek pagrindą, kadangi išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė įrodymus, pagrindžiančius jo reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus. Nors atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas dėl to, kad, jo manymu, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ieškinio reikalavimams pareikšti, ši aplinkybė nėra reikšminga sprendžiant atskirą procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kai siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas, taip pat vertinant ir atsakovo pateiktus argumentus dėl ieškinio senaties taikymo nagrinėjamam atvejui.

24Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, todėl preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės ir jos rezultatui.

25Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis vien didelės ieškinio sumos kriterijumi, dėl kurio kyla grėsmė teismo sprendimo tinkamam įvykdymui, ir neturėdamas kitų duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, jog teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. S. K. ir kt. prieš E. O. ir kt., bylos Nr. 2-210/2013; 2014 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Bradley Enterprises Limited prieš UAB „Krovinių terminalas“ ir kt.¸ bylos Nr. 2-50/2014).

26Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Memsta“ prieš A. L., bylos Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Elgama-Elektronika“ ir kt. prieš UAB „Instra“, bylos Nr. 2-1535/2013). Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Taigi, būtent ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu. Prieš tai minėta, kad tokia grėsmė preziumuojama, kai ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos. Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ prieš UAB „Ardera“ ir kt., bylos Nr. 2-1385/2012; 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. S. prieš G. S. ir kt., bylos Nr. 2-1038/2014). Siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas nėra didelis ir nesudaro pagrindo teismui taikyti didelės ieškinio sumos prezumpciją, atsakovas turi teikti teismui tą patvirtinančius įrodymus, t. y. rodančius jo gerą turtinę padėtį.

27Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė į bylą įrodymus, kuriais jis siekia įrodyti, kad ieškinio suma jam nėra tokia didelė, jog negalėtų įvykdyti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo. Iš 2013 metų bei 2014 metų finansinės atskaitomybės dokumentų (b. l. 21–26) matyti, kad 2012 metais įmonės turtą sudarė 159 832 903 Lt (iš šios sumos – 18 121 500 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai), 2013 metais – 164 122 123 Lt (iš šios sumos – 34 088 919 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai), o 2014 metų spalio mėn. (už 3 ketvirčius) – 195 664 649 Lt (7 544 532 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai), o per vienerius metus mokėtinos sumos viršija pusę į nurodytų metų įmonės balansus įrašyto turto vertę, nors tokie į balansą įrašyti duomenys parodo, kad įmonė turi tam tikrų finansinių sunkumų, tačiau kiti rodikliai bei duomenys teigiamai apibūdina įmonės turtinę padėtį, kadangi 2012 – 2014 metais įmonė dirbo pelningai, įmonė 2012 metais gavo 1 970 233 Lt grynojo pelno, 2013 metais – 3 425 765 Lt, o 2014 metais – 7 341 772 Lt, 2013 metais darbuotojams išmokėta 9 712 313 Lt darbo užmokesčio, o 2014 metais (sausio – rugsėjo mėn.) 8 450 110 Lt (b. l. 27), įmonės nuosavas kapitalas nuo 2013 metais fiksuoto dydžio - 29 066 248 Lt 2014 metais yra padidėjęs iki 35 708 020 Lt (b. l. 22, 25), įmonė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose (b. l. 28), įmonė turi kelis nekilnojamojo turto objektus, dalis jo nėra įkeista ar kitaip suvaržyta (b. l. 29–61), todėl tokie įrodymai sudaro pagrindą pripažinti, kad ieškinio suma – 978 000 Lt nėra tokia didelė atsakovui, kad, esant galbūt ieškovui palankiam teismo sprendimui, atsakovas negalėtų jo įvykdyti.

28Nustačius, kad nėra vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, t. y. kad nėra grėsmės galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, kadangi jų palikimas galioti neatitiktų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų (CPK 144 str.).

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentas dėl netinkamo CPK 147 straipsnio 1 dalies taikymo, išnagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui, neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui, todėl plačiau dėl to nepasisakytina.

30Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina netinkamai pritaikius proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

32panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Hidrostatyba“, j. a. k. 163281914, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kelių remonto grupė“, j. a. k. 133206293, reikalavimams užtikrinti.

33Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

34Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias... 4. Ieškovas BUAB „Kelių remonto grupė ieškinyje prašė pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi prašymą taikyti... 7. Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio turtinį pobūdį, į tai, kad neturi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskirajame skunde atsakovas UAB „Hidrostatyba“ prašo panaikinti Kauno... 10. Atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota,... 11. Atsakovas nurodo, kad kartu su atskiruoju skundu pateikti dokumentai (2013,... 12. Be to, apelianto teigimu, ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas,... 13. Apeliantas nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK... 14. Teismas, vertindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo... 15. Atsakovas UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ atsiliepime į atskirąjį... 16. Ieškovas UAB „Kelių remonto grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 19. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 21. Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškia reikalavimus atsakovui pripažinti... 24. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad preliminarus... 25. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias... 26. Prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui... 27. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė į bylą įrodymus, kuriais jis... 28. Nustačius, kad nėra vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentas dėl... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 32. panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria... 33. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.... 34. Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registro...