Byla e2-455-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lukindrė“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo civilinėje byloje Nr. e2-2999-601/2017 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Sotėja“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lukindrė“ ieškinius atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sotėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę skaidyti sudėtinį pirkimo objektą į daugiau dalių pagal ieškinyje nurodytus argumentus, tokiu būdu užtikrinant pakankamą tiekėjų konkurenciją ir racionalų lėšų panaudojimą; 2) įpareigoti atsakovę pirkimo sąlygose nustatyti ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą atnaujintam varžymuisi, kai prašoma pateikti pasiūlymą dėl pirkimo sąlygose ir pradiniame pasiūlyme nenurodytų prekių.
 2. Ieškovė UAB „Lukindrė“ ieškinyje prašė pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 32-14-1484 atmesti ieškovės pretenziją ta apimtimi, kuria netenkintas reikalavimas skaidyti V konkurso dalį „Daržovės“ į daugiau dalių bei įpareigoti atsakovę pakoreguoti konkurso sąlygas, užtikrinant realias galimybes konkurse dalyvauti smulkioms įmonėms (ūkininkas).
 3. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 352239 „Maisto produktų Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pirkimas“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.
 4. Ieškovės teigė: laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas užkirstų kelią ieškovėms efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus, teismo sprendimo vykdymui bei sąžiningai tiekėjų konkurencijai viešuosiuose pirkimuose; atsakovė neteisėtų konkurso sąlygų pagrindu įvykdys procedūras ir galimai sudarys bei vykdys neteisėtą pirkimo sutartį; ieškovėms palankaus teismo sprendimo atveju grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų jau neįmanoma; atsakovei leidus toliau vykdyti konkurso procedūras pagal konkurenciją nepagrįstai ribojančias konkurso sąlygas (pirkimo objekto nepagrįstą neskaidymą), kiltų rizika, kad konkurso laimėtojas bus išrinktas iš nepagrįstai siauro tiekėjų rato, neužtikrinant racionalaus lėšų naudojimo ir pažeidžiant viešąjį interesą.
 5. Svarbu yra užtikrinti visos visuomenės interesus dėl konkurso sąlygų teisėtumo ir tinkamų sąlygų konkurencijai užtikrinimą, o ne eksperimentinio centralizuoto maisto produktų pirkimo įvykdymą, kadangi, esant neatidėliotinam poreikiui, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželiai) šias prekes gali įsigyti necentralizuotai.
 6. Laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nei vienai iš šalių pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Sprendimas dėl konkurso procedūrų sustabdymo ir įpareigojimo nesudaryti pirkimo sutarties nepažeistų viešojo intereso, o jį (viešąjį interesą) apsaugotų, nes užtikrintų viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo principų laikymąsi.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškovių prašymą atmetė.
 2. Teismas Nustatė pirkimo objektas - maisto produktų įsigijimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
 3. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad perkama paslauga reikalauja nepertraukiamo jos tiekimo, sprendė, kad prioritetas turi būti taikomas viešojo intereso, kuris susijęs su poreikiu užtikrinti vaikų teisę į maitinimo tiekimą mokymo įstaigoje, apsauga. Viešojo pirkimo rezultatas yra susijęs su viešuoju interesu, t. y. itin socialiai pažeidžiama asmenų grupe (ikimokyklinio ugdymo vaikais), todėl maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai.
 4. Ieškovių prašomų pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra proporcinga priemonė, kadangi jų taikymas sąlygotų didesnę žalą nei naudą. Grėsmė viešajam interesui atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovės įrodytų savo reikalavimų pagrįstumą. Ieškovėms palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju ieškovių teisės gali būti apgintos, atlyginant žalą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Ieškovė UAB „Lukindrė“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą (t. y. nepertraukiamą ikimokyklinio ugdymo vaikų maitinimą). Teismas tinkamai neįvertino ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomas konkursas yra eksperimentinis (centralizuotas pirkimas vykdomas pirmą kartą), o priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželiai) šias prekes gali įsigyti necentralizuotai.
  2. Nurodė, kad sustabdžius konkurso procedūras nekils grėsmė nepertraukiamam vaikų maitinimui darželiuose, kadangi didelė dalis darželių sudarytų maisto produktų tiekimo sutarčių yra galiojančios, o iškilus būtinybei kiekvienas darželis gali necentralizuotai įsigyti reikiamų maisto produktų, įvykdydamas nesudėtingą mažos vertės pirkimo procedūrą.
  3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reikalavimų patenkinimo atveju, teismui tektų spręsti dėl konkurso nutraukimo (jei pasiūlymai būtų pateikti, bet sutartis dar nesudaryta) ar pirkimo sutarties pripažinimo niekine (jei sutartis jau būtų sudaryta). Visais atvejais tai sukeltų finansinius ir laiko nuostolius atsakovei, kadangi jai teiktų pareiga pradėti naujo pirkimo procedūras, taip pat yra galimybė, kad perkančiajai organizacijai būtų paskirta bauda.
 1. Ieškovė UAB „Sotėja“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, o savo sprendimą motyvavo nepagrįsta išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sukels dar didesnę žalą nei jų nepritaikymas. Tai, kad teismas nepasisakė dėl ieškinio pagrįstumo ir iškart perėjo prie paskesnių sąlygų, leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pripažino ieškinį preliminariai pagrįstu.
  2. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Ieškovė siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovei tęsiant pirkimo procedūras ir atplėšiant vokus su pasiūlymais, būtų itin apsunkintas palankaus teismo sprendimo vykdymas. Nesustabdžius pirkimo procedūrų ir atsakovei atplėšus vokus su pasiūlymais, o teismui tenkinus ieškinio reikalavimus, pirkimas privalėtų būti nutraukiamas.
  3. Nepertraukiamam vaikų maitinimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės jokios įtakos, kadangi kiekvienas darželis yra pajėgus savarankiškai įsigyti reikalingų maisto produktų, t. y. tokiu pat būdu, kaip maitinimas buvo užtikrinamas iki šiol.
  4. Pirmosios instancijos teismo išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukels neigiamas pasekmes ir tai, kad šiuo atveju egzistuoja ypatinga skuba užtikrinti nepertraukiamą maitinimą, paneigia pačios Perkančiosios organizacijos 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimas dėl pateiktų ieškinių atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2018 m. sausio 31 d. Tokiu būdu atsakovė savo veiksmais iš esmės patvirtino, kad pirkimo procedūrų atidėjimas reikšmingam terminui neturi įtakos teismo akcentuotam nepertraukiamo maitinimo užtikrinimui, taip pat netiesiogiai patvirtina, kad viešasis interesas užtikrinti VPĮ nuostatų laikymąsi bei sąžiningą konkurenciją šiuo atveju yra esminis.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirieji skundai tenkintini.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Taigi spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013 ir kt.).
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovių UAB „Sotėja“ ir UAB „Lukindrė“ ieškinių argumentai, pateikti įrodymai bei analizuojama teismų praktika sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinių reikalavimai galėtų būti tenkinami. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad ieškiniuose suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškiniuose nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinių forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus. Dėl to nekyla abejonių, kad ieškiniai preliminariai pagrįsti.
 7. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014).
 8. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).
 9. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovės vykdomo viešojo pirkimo objektas – maisto produktų įsigijimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad prioritetas turi būti taikomas viešojo intereso, kuris susijęs su poreikiu užtikrinti vaikų teisę į maitinimo tiekimą mokymo įstaigoje, apsauga. Taip pat konstatavo, kad viešojo pirkimo rezultatas yra susijęs su itin socialiai pažeidžiama asmenų grupe (ikimokyklinio ugdymo vaikais), todėl maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai.
 10. Apeliantės nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodydamos, kad Kauno miesto savivaldybės vykdomas viešojo pirkimo konkursas yra eksperimentinis, o priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos maisto prekes šiuo metu gali įsigyti savarankiškai, t. y. vykdyti pirkimus necentralizuotai. Apeliantė UAB „Sotėja“ kartu su atskiruoju skundu pateikė Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą ieškovių teismui pateiktų ieškinių atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2018 m. sausio 31 d., kuris įrodo, kad šiuo metu nėra skubos užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartis.
 11. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad šioje byloje prioritetas turi būti suteiktas būtent viešajam interesui – viešojo pirkimo teisėtumui užtikrinti, t. y. viešieji pirkimai turi būti skaidrūs, užtikrinantis racionalų lėšų panaudojimą, perkančioji organizacija, siekdama įsigyti kokybiškas prekes, turi skatinti konkurenciją tarp tiekėjų. Kai nėra grėsmės, jog pirkimo sustabdymas sukeltų nuostolių perkančiajai organizacijai ar pažeistų viešąjį interesą tuo aspektu, kad sudarytų sąlygas nepatenkinti tam tikro visuomenės intereso (nagrinėjamu atveju – intereso, susijusio su mokinių maitinimu), prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti, kad viešasis pirkimas būtų vykdomas teisėtai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014).
 12. Į esminius atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui.
 13. Klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sprendžiamas civilinėje byloje, išnagrinėjus ją iš esmės ir priėmus procesinį sprendimą.
 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis priimta netinkamai įvertinus bylos faktines aplinkybes ir netinkamai aiškinus ir taikius procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų priemonių taikymą. Skundžiama teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovių UAB „Sotėja“ ir UAB „Lukindrė“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

12Ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Sotėja“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lukindrė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.

13Sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo Nr. 352239 „Maisto produktų Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pirkimas“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai