Byla 2-136-186/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5608-823/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Profesionalios statybų sistemos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Profesionalios statybų sistemos“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Šebsta“ 326 909,54 Lt skolos, 9 851,54 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė pareikšto reikalavimo ribose taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo piniginių lėšų areštą, o jų nesant, atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas šioje byloje gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino: neviršijant 336 761,08 Lt sumos, areštavo atsakovui UAB „Šebsta“ priklausančius nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant, areštavo atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą, taip pat leidžiant išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, kurio suma (336 761,08 Lt) atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, laikytina didele, nes nutarties priėmimo metu teismui nėra žinoma atsakovo turtinė padėtis. Teismo teigimu, visa tai leidžia manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 144 str.), todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tenkintinas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB ,,Šebsta“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas neįrodė ir neįrodinėjo atsakovo nesąžiningumo, nepateikė duomenų, kad atsakovas ketintų turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims. Ieškovas neįrodė sunkios atsakovo turtinės padėties ar netinkamo elgesio, kas sudarytų pagrindą abejoti jo galimybėmis ateityje įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Šios aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

102. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus, nes trukdo atsakovo komercinei-ūkinei veiklai, mažina pajamas ir tuo pačiu galimybes įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.

113. Ieškovo ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme, kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad prievolė mokėti skolą yra vykdytina. Taip pat ieškovas ieškinyje nesąžiningai nutylėjo aplinkybes apie šalių sudarytus sandorius, kurie panaikino ieškovo reikalavimo teisę į atsakovą.

124. Ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.

13Ieškovas UAB ,,Projesionalios statybų sistemos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo gebėjimą įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą bei šalinančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos tik atsakovui priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, todėl nepagrįsti atsakovo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdo atsakovo komercinei – ūkinei veiklai. Atsakovo atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių turi būti prima facie (preliminariai) įvertinami ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai. Tik tuo atveju, jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2111/2013; 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2050/2014; kt.).

17Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nepagrįstumą grindžia tuo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti ir jis neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, t. y. ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Sutiktina su apelianto argumentais, kad tuo atveju, jei ieškovas tikėtinai nepagrindžia pareikšto ieškinio reikalavimo, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės negali būti taikomos. Tačiau pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nagrinėjamu atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas, t. y. preliminarus ieškinio pagrįstumas procesine, bet ne materialiąja teisine prasme. Ieškovas nurodė ieškinyje savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina kiekvienos iš pareikšto reikalavimo sudėtinių dalių pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Šią išvadą patvirtina ir aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Profesionalios statybų sistemos“ ieškinį tenkino. Nors minėtas preliminarus sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau atsižvelgiant į šiuos bylos duomenis, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas. Remiantis šiomis aplinkybėmis, nėra pagrindo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantui negalimumo dėl pareikšto ieškinio nepagrįstumo.

18Materialinėje teisėje šalimis laikomi materialinių teisinių santykių subjektai, kuriuos sieja tarpusavio teisės ir pareigos. Kai kreipiamasi į teismą, materialinio teisinio santykio šalys įgyja naują teisinę padėtį ir tampa proceso šalimis. Iškeliant bylą, rengiantis jos teisminiam nagrinėjimui daromos tik prielaidos, kad šalis sieja tam tikri materialiniai teisiniai santykiai, kad jos turi tarpusavio teisių ir pareigų ir dėl to kilo ginčas. Ar byloje ieškovas ir atsakovas yra tinkamos šalys, išaiškinama teisminio nagrinėjimo metu nustačius visas bylos aplinkybes, ištyrus ir įvertinus įrodymus. Iki teismo sprendimo priėmimo proceso šalys laikytinos tikėtinais materialinių teisinių santykių subjektais, nes atsakyti į klausimą, ar tikrai ieškovas ir atsakovas yra konkretaus materialinio teisinio santykio subjektai, įmanoma tik nustačius visas bylos aplinkybes, kurios taikant laikinąsias apsaugos priemones nenustatinėjamos. Netinkamu atsakovu laikomas asmuo, nesantis ginčijamo materialinio teisinio santykio subjektu ir neturintis pareigos atsakyti pagal pareikštą reikalavimą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinys yra pareikštas atsakovui UAB ,,Šebsta“, todėl atitinkamoje bylos stadijoje laikinosios apsaugos priemonės šio asmens turtui taikytos pagrįstai, tuo siekiant užtikrinti būsimo procesinio sprendimo byloje įvykdymą.

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014; kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele.

20Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Kaip minėta, didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę ieškovui galbūt palankiam teismo sprendimui įvykdyti. Ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovo gerą turtinę padėtį, t. y. kad atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Atsakovui įrodžius, kad pinigų suma jai nėra didelė ir grėsmė, jog gali būti neįvykdytas ieškovui galbūt palankus sprendimas, neegzistuoja, teismas neturėtų taikyti atsakovo turto arešto. Pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, būtent atsakovas, norėdamas paneigti prezumpciją, kad 336 761,08 Lt dydžio ieškinio suma jam laikytina didele, turėjo pateikti duomenis, patvirtinančius jo gerą finansinę padėtį (įrodymus apie gaunamas pajamas, turimo turto vertę, finansinius įsipareigojimus ir pan.). Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, apibūdinančių jo gerą turtinę padėtį (CPK 178 ir 314 str.), taigi nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados dėl grėsmės tokiam sprendimui įvykdyti egzistavimo (CPK 144 str.).

21Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada tam tikru mastu varžo asmens teises, tačiau tai savaime nereiškia, kad ieškovo reikalavimams užtikrinti pritaikytas atsakovo turto areštas neatitinka ekonomiškumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principų. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nutarė pirmiausia areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik šio turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti atsakovo pinigines lėšas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad šiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo sutrikdyta atsakovo veikla bei galimybė konkuruoti su kitais juridiniais asmenimis (CPK 178, 185 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principų, o jų netaikius galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

22Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo UAB ,,Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarties, nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nenustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl to atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Profesionalios statybų sistemos“ kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB ,,Šebsta“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu,... 9. 1. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos – grėsmės... 10. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų... 11. 3. Ieškovo ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti CPK 144... 12. 4. Ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.... 13. Ieškovas UAB ,,Projesionalios statybų sistemos“ atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Materialinėje teisėje šalimis laikomi materialinių teisinių santykių... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena... 21. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada tam tikru... 22. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo UAB ,,Šebsta“ atskirąjį skundą... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą....