Byla eB2-136-440/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios individualios įmonės „ARGAZ“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Sensita“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Teisme gautas individualios įmonės (toliau – IĮ) „ARGAZ“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sensita“ prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios IĮ „ARGAZ“ įmonės pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodė, kad teismui buvo teikiami kreditorių susirinkimo protokolai, kuriuose buvo sprendžiami turto pardavimo klausimai. Kartu su prašymu pateikė likvidavimo balansą, kuriame nurodė, kad įmonė nebeturi turto. Įmonė bankroto proceso metu realizavo turėtą turtą, jo nebeturi, tolesnis bankroto bylos tęsimas yra neperspektyvus ir netikslingas, kadangi daugiau kreditorių reikalavimų patenkinama nebus. Nurodė, kad bankroto administratorius atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau-ĮBĮ).

62.

7Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

8Prašymas tenkintinas visiškai.

93.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

114.

12Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).

135.

14Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

15Bylos faktinės aplinkybės

166.

17Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovei IĮ „ARGAZ“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Sensita“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 5 d.

187.

19Šiaulių apygardos teismo 2017m. rugsėjo 20 d. nutartimi BIĮ „ARGAZ“ bankroto byloje patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, viso 3.511,68 Eur sumai.

208.

212017m. gruodžio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas pripažino BIĮ „ARGAZ“ bankrutavusia ir nutarė likviduoti.

229.

23Bankroto administratorė pateikė duomenis dėl 2019 m. sausio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo, kuris nutarė parduoti iš A. Š. priteistą žalą ir nustatė pardavimo tvarką. 2019 m. kovo 1d. pagal Reikalavimo perleidimo sutartį bankrutuojanti IĮ „ARGAZ“ perleido reikalavimą naujam išieškotojui į priteistą žalą. Reikalavimo teisė buvo parduota už 100,00 Eur. Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau - Valdyba) pažymą dėl įmonės išregistravimo, kuri patvirtina, kad Valdyba pretenzijų neturi bankrutavusiai įmonei. Bankroto administratorius pateikė bankrutavusios IĮ „ARGAZ“ likvidacinį balansą, kuriame matyti, kad nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 3511,68 Eur. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 20d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti bankrutavusios IĮ „ARGAZ“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 3511,68 Eur. Bankroto proceso metu buvo gauta tik 100 Eur.

2410.

25Bankrutavusios įmonės kreditoriai buvo asmeniškai informuoti apie bankroto administratoriaus kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.

2611.

27Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi IĮ „ARGAZ“ įmonė.

2812.

29Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 3511,68 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

3013.

31Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

33Prašymą tenkinti visiškai.

34Pripažinti, kad bankrutavusios IĮ „ARGAZ“, juridinio asmens kodas 302302192, adresas Dainų g. 50-105, Šiauliai veikla pasibaigė.

35Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5,6 dalyse.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

37Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Teisme gautas individualios įmonės (toliau – IĮ) „ARGAZ“ bankroto... 6. 2.... 7. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame sprendžiamas klausimas dėl įmonės... 8. Prašymas tenkintinas visiškai.... 9. 3.... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 11. 4.... 12. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 13. 5.... 14. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 15. Bylos faktinės aplinkybės ... 16. 6.... 17. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi atsakovei IĮ... 18. 7.... 19. Šiaulių apygardos teismo 2017m. rugsėjo 20 d. nutartimi BIĮ „ARGAZ“... 20. 8.... 21. 2017m. gruodžio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas pripažino BIĮ... 22. 9.... 23. Bankroto administratorė pateikė duomenis dėl 2019 m. sausio 14 d. įvykusio... 24. 10.... 25. Bankrutavusios įmonės kreditoriai buvo asmeniškai informuoti apie bankroto... 26. 11.... 27. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra... 28. 12.... 29. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros... 30. 13.... 31. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 33. Prašymą tenkinti visiškai.... 34. Pripažinti, kad bankrutavusios IĮ „ARGAZ“, juridinio asmens kodas... 35. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 37. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....