Byla e2-172-769/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei R. K., ieškovės atstovui advokato padėjėjui Linui Kontrimui, atsakovui A. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovui A. U., trečiajam asmeniui ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Daliveta“ įgalioto asmens Algimanto Galmino, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 2517,11 Eur žalos atlyginimo. Vėliau tikslino ieškinį prašydama priteisti 2993,11 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistinos 2,993,11 Eur sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-02-25 ieškovė pasirašė statybos darbų rangos sutartį su ( - ) (toliau tekste - Sutartis), pagal kurią ( - ) įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus objekte, adresu ( - ) (Sutarties 3.1. punktas), o ieškovė įsipareigojo apmokėti už faktiškai atliktus darbus (Sutarties 4.1. punktas). Tiek dėl darbų atlikimo, tiek dėl sutarties derinimo ieškovė bendravo tik su atsakovu, kuris prisistatė ( - ) atstovu. Nors Sutartyje ( - ) atstovu buvo nurodytas įmonės direktorius D. P., tačiau Sutartį pasirašė atsakovas; ieškovė perdavė atsakovui iš viso 5923,00 EUR sumą, šis išrašė kasos pajamų orderius bei pakvitavimą. Iškilus ginčui dėl netinkamai atliekamų darbų, atsakovas pradėjo reikalauti sumokėti papildomai. Ieškovei nesutikus daugiau mokėti, atsakovas nuo 2015-04-19 daugiau jokių darbų objekte nebeatliko. Ieškovė paprašė, jog statybos darbus atlikę darbininkai bent iš dalies pabaigtų darbus. Ieškovė sumokėjo jiems papildomai. ( - ) nuo 2015-04-24 yra iškelta bankroto byla. Ieškovė, siekdama apginti savo pažeistas teises, 2015-05-26 pateikė bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą, prašydama įtraukti ją į ( - ) kreditorių sąrašą ir patvirtinti ieškovės 3132,11 EUR kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, kurį sudarė ieškovei padaryti nuostoliai, žalos dydžio konstatavimo išlaidos bei išlaidos už teisinę pagalbą rengiant kreditorinį reikalavimą bei atstovavimą teisme. Bankroto administratorius su ieškovės pareikštu kreditoriniu reikalavimu nesutiko, paaiškino, kad Sutarties sudarymo dieną ( - ) jokios veiklos nevykdė, visi įmonės darbuotojai nuo 2015-01-02 buvo neapmokamose atostogose, įmonė jokių sandorių minėtu laikotarpiu nesudarinėjo, jokių statybos darbų neatliko ir negalėjo atlikti; įmonės kasoje buvusios lėšos bankroto bylos iškėlimo dienai buvo gautos iki įmonės faktinės veiklos pabaigos, tai yra iki 2015-01-02. Atsakovas, pasirašydamas bei vykdydamas Sutartį ( - ) vardu viršijo jam suteiktus įgaliojimus, teisės sudaryti tokios sutarties neturėjo, todėl privalo atsakyti už netinkamai įvykdytus įsipareigojimus bei atlyginti ieškovei padarytą žalą. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovui neužbaigus statybos rangos darbų ir statybos objekto nesutvarkius taip, kad būtų išvengta žalos ieškovės turtui, ieškovei buvo padaryti papildomi nuostoliai,- nuardyta stogo dalis liko neužtaisyta ir neuždengta, per ją sunkėsi lietaus vanduo į gyvenamąsias patalpas, konkrečiai į kambarį, kur buvo nešiojamasis kompiuteris Asus X54C . Jis buvo apgadintas.

3Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad dalis ieškovės atsakovui perduotų pinigų buvo skirti stogo dangos pirkimui visam gyvenamajam namui, o stogo dangos atsakovas nenupirko ir pinigų negrąžino, keičiamas ieškinio pagrindas, prašant priteisti iš atsakovo 1469,00 EUR skolą bei 1524,11 EUR žalos atlyginimo už neatliktus ir netinkami atliktus statybos rangos darbus, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistinos 2993,11 EUR sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo reikalavimus, nurodydama, kad Sutartį bendrovės ( - ) vardu pasirašė atsakovas, darbai turėjo būti atliekami keliais etapais. Sutartis nebuvo įvykdyta. Atsakovas nenupirko stogo dangos už 1469 Eur. Dėl atsakovo kaltų veiksmų buvo sugadintas kompiuteris, kurio taisymas kainavo 108 Eur; žalos įvertinimas kainavo 360 Eur, 116 Eur buvo sumokėta antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokato padėjėjas Linas Kontrimas prašė tenkinti ieškinį jame nurodytų pagrindais ir motyvais, nurodydamas, kad už stogą buvo sumokėta 907 eurai, tačiau reikėjo mokėti 414 eurų, nes nebuvo atlikta apie pusę visų darbų.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą, su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad jis, ( - ) direktoriaus pavaduotojas A. U., 2015-02-25 pasirašė statybų rangos sutartį su R. K., turėdamas įmonės direktoriaus D. P. įgaliojimą sudaryti sutartį įmonės vardu, todėl jis yra netinkamas atsakovas byloje. Įmonės darbuotojai buvo išleisti neapmokamų atostogų, todėl ( - ) sudarė sutartis su darbininkais, kurie dirba pagal verslo liudijimų. Statybos darbus atliko būtent ( - ), o ne įgaliotas pasirašyti įmonės vardu sutartį A. U.. I. R. K. namo priestato statybos darbus prašė atlikti nesivadovaujant techniniu projektu, taip norėdama sutaupyti, todėl buvo naudojamos statybinės medžiagos, neatitinkančios techninio projekto reikalavimų, bei techninių sprendimų. Ginčas kilo dėl nenumatytų papildomų darbų, bei statybinių medžiagų, nes pagal projekto kiekių žiniaraštį ne visos medžiagos ir darbai buvo įtraukti į sąmatą. Tam buvo reikalingas papildomas finansavimas (pastato fasadas buvo numatytas apšiltinti 10-15 centimetrų šiltinimo sluoksniu, dėl to padidėjo namo tūris). Užsakovė R. K. prieštaravo dėl papildomų darbų, todėl ( - ) ieškovę įspėjo, jei nebus išspręstas papildomų darbų finansavimas, stabdys statybos darbus. Jokių priekaištų dėl darbų kokybės nebuvo reikšta.

7Atsakovas A. U. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, papildomai paaiškino, kad sutinka su patikslintame ieškinyje nurodyta 1469,00 Eur skola, sutinka, kad jis, o ne įmonė turi skolą grąžinti, nes buvo paimti pinigai stogo dangos pirkimui, tačiau stogo danga nebuvo nupirkta. Dėl padarytos 1524,11 EUR žalos atlyginimo už neatliktus ir netinkami atliktus statybos rangos darbus nesutiko, teigdamas, jog darbai buvo atlikti ir užsakovas juos priėmė. Paaiškino, kad buvo sudaryta sąmata ir sutartis, kurioje buvo nurodyta, kad už papildomus darbus reikės susimokėti. Buvo atlikti stogo nuardymo darbai, stogo plotas dėl apšiltinimo didėjo, tačiau ieškovė už tai nemokėjo. Kadangi kilo konfliktas dėl kiekių, dėl apmokėjimo, darbai buvo nutraukti. Pažymėjo, kad ieškovė liko skolinga nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį.

8Trečiasis asmuo ( - ) apie bylą informuotas tinkamai, atsiliepimo byloje nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad jokia atsakomybė bendrovei negali kilti, nes statybos darbų metu visi ( - ) darbuotojai buvo nemokamose atostogose, jokių sutarčių bendrovė nebesudarinėjo, jokių piniginių operacijų nebuvo atliekama.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Nr. 3K-3-206/2010; Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (3K-3-585/2012; Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Nr. 3K-3-316/2010; Nr. 3K-3-85/2014; kt.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Nr. 3K-3-324/2008).

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

12Atsakovas pripažino ieškovės reikalavimą dėl 1469 Eur skolos, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas. Ginčas kilo dėl padarytos žalos atlyginimo, kurią ieškovė įvertino 1524,11 Eur, nurodydama, jog kompiuterio remontas kainavo 108 Eur; žalos įvertinimas kainavo 360 Eur, 116 Eur buvo sumokėta antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą, likusi suma,- 940,11 Eur, už netinkamai atliktus stogo remonto darbus. Atsakovo teigimu, darbai nebuvo pabaigti, nes ieškovė atsisakė mokėti už papildomus darbus. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovė liko skolinga nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį.

13Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių. Jis neatsako už smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų tik tuo atveju, jei jie padaryti užsakovo sutikimu ir, jeigu rangovas įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nelėmė neigiamų padarinių (CK 6.695 straipsnio 1, 3 dalys). Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014; kt.).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Sutarties tarp šalių sudarymo metu trečiasis asmuo jokios veiklos nevykdė, todėl atsakovas teisės pasirašyti Sutartį ( - ) vardu neturėjo. Atsakovas veikė savo rizika, todėl jis laikytinas tinkamu atsakovu byloje. Iš teismui pateiktos 2015-03-25 tarp šalių pasirašytos rangos sutarties matyti, jog rangovas įsipareigojo atlikti rangos darbus ir gauti iš užsakovo apmokėjimą pagal faktiškai atliktus darbų kiekius ir įkainius; papildomi darbai atliekami, kai yra skiriamas papildomas finansavimas; atliktų darbų akto nepasirašius užsakovui, jį vienašališkai pasirašo rangovas. Sąmatoje šalys nurodė, jog pamatų įrengimas bus atliekamas už 1936 Lt (561 Eur), monolitinė perdanga už 3920 Lt (1135 Eur), mūrinių sienų įrengimas už 4095 Lt ( 1186 Eur), stogo konstrukcijos už 4700 Lt ( 1361 Eur). Iš viso darbų už 4243 Eur. Pagal atliktų darbų perdavimo aktus matyti, kad keitėsi darbų kiekiai ir apskaičiuotos sumos,- buvo pateikta apmokėjimui 3975,6 Eur arba 13726,95 Lt (1760 Lt+4800Lt+4044,95Lt+3122Lt) sąskaita ( su pridėtinės vertės mokesčiu 4810 Eur). Atsakovo teigimu, ieškovė nemokėjo pridėtinės vertės mokesčio pagal pateiktas sąskaitas. Ieškovė nurodo, kad iš viso sumokėjo atsakovui 5923 Eur (iš teismui pateiktų tinkamai užpildytų dokumentų apskaičiuota suma sudaro 5059 Eur, nes 2015 metų vasario mėn. išrašytame Kasos pajamų orderio kvite Nr.2 nėra sumos, parašytos žodžiais, o skaičiais nurodyta neaiškiai). Tačiau atsakovui neginčijant perduotų pinigų sumos, laikytina, kad buvo iš viso sumokėta 5923 Eur. Atsakovas pripažįsta 1469 Eur skolą. Ieškovė nereiškia pretenzijų dėl pamatų įrengimo, perdangos įrengimo ir mūro darbų. Atsižvelgiant į nurodytą, laikytina, kad pagal neginčijamus 3 atliktų darbų aktus ieškovė atsakovui iš viso turėjo sumokėti apytikriai 3716 Eur ( (510+1390+1171)*21 proc.). Sumokėta suma už stogo konstrukcijas sudaro 738 Eur ( 5923 Eur -1469 Eur -3716 Eur ). Tokiu būdu laikytina, jog pateikta apmokėjimui pagal atliktų darbų perdavimo aktą Nr. 4 sąskaita 1094 Eur sumai, buvo apmokėta iš dalies ( sumokėta 738 Eur). Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, jog stogo darbai buvo atlikti nekokybiškai, -tai konstatuota 2015-04-29 Statybų darbų techninės kokybės patikrinimo akte, Statinio apžiūros akte, nurodant, kad stogo konstrukcijos darbų buvo atlikta apie 45,66 procentus. Atsakovas duomenų, paneigiančių nurodytas išvadas, teismui nepateikė, todėl laikytina, jog 2015-04-29 Statybų darbų techninės kokybės patikrinimo akte, Statinio apžiūros akte nurodytos išvados yra teisingos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 940,11 Eur žalą dėl netinkamai atliktų stogo remonto darbų.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2004; 2008 m. vasario 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008 išaiškinta, kad nuostolius išlaidų forma apibūdina tokie požymiai: realumas, būtinumas ir protingumas. Apskaičiuodamas nukentėjusio asmens išlaidų dydį, nulemtą žalą padariusio asmens neteisėtų veiksmų, teismas tiria kiekvieną su tuo susijusį bylos įrodymą. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-402/2012).

16Iš šalių sudarytos Sutarties sąlygų matyti, jog rangovas įsipareigojo atlikti rangos darbus ir gauti iš užsakovo apmokėjimą pagal faktiškai atliktus darbų kiekius ir įkainius. Sąmatoje buvo nurodyta, jog bus atlikta 45 m2 stogo konstrukcijos su danga įrengimas. Iš atliktų darbų akto Nr.4 matyti, jog buvo atlikti 30 m2 stogo darbai. Įvertinus pateiktą atsakovo sąskaitą už stogo konstrukcijos su danga įrengimą,-1094 Eur, specialisto įvertinimą dėl atliktų darbų apimties laikytina, jog atlikta stogo įrengimo darbų iš viso už 500 Eur ( 1094*45,66 proc.), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 238 Eur suma už neatliktus/netinkamai atliktus darbus (738 Eur-500 Eur ).

17Ieškovė taip pat prašo priteisti 360 Eur už žalos įvertinimą, 116 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimą. Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos ir protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu ( 2 p.). Įvertinus tai, jog už žalos įvertinimą ir faktinių aplinkybių konstatavimą ieškovė patyrė tam tikrų nuostolių, -476 Eur, jie priteistini iš atsakovo, kaip realiai dėl atsakovo kaltės patirti ieškovės nuostoliai (CK 6.249 str.).

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 108 Eur už kompiuterio taisymą, teigdama, jog rangovui atliekant stogo darbus per nuardytą stogo dalį sunkėsi lietaus vanduo į kambarį, kur buvo nešiojamasis kompiuteris Asus X54C, todėl šis buvo apgadintas. Teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakovo kaltę dėl kompiuterio sugadinimo patvirtina Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Iš 2015-04-21 antstolės surašyto Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.577 matyti, kad apžiūros metu buvo konstatuotas nebaigtas remontuoti namo stogas ir pajuodusios kambario sienos. Duomenų apie kompiuterio buvimo vietą, jo sugadinimą ( užliejimą) nėra, todėl laikytina, jog kompiuterio Asus X54C sugadinimo aplinkybės nenustatytos. Iš 2015-04-30 Defektavimo akto Nr.EG15/04/DA4 matyti, kad buvo nustatytas skysčio patekimas ant kompiuterio, tačiau duomenų, jog skystis pateko dėl atsakovo kaltės, jog kompiuteris stogo remonto metu buvo paliktas kambaryje, kuriame stogas nebuvo baigtas remontuoti, kur „sunkėsi lietaus vanduo“, nėra. Priešingai, iš Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.577 matyti, kad 2015-04-21 vanduo „kapsi“ verandoje, o ne kambaryje. Todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas.

19CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-06-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

20Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 67,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų ir 450,00 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Byloje patirta 12,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Laikant, jog patenkinta apie 73 procentai visų reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 377 Eur jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo valstybei priteistina 8,68 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės valstybei priteistina 3,72 Eur.

21Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovei R. K., a.k( - ) iš atsakovo A. U., a.k( - ) 1469 Eur ( vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai) skolos, 714 Eur ( septyni šimtai keturiolika eurų) žalos atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos ( 2183 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-06-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 377 Eur ( trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai) bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės R. K., a.k( - ) valstybei 3,72 Eur ( trys eurai 72 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

26Priteisti iš atsakovo A. U., a.k( - ) valstybei 8,68 Eur ( aštuoni eurai 68 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 2517,11 Eur... 3. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo reikalavimus, nurodydama, kad... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokato padėjėjas Linas Kontrimas... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą, su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Atsakovas A. U. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją,... 8. Trečiasis asmuo ( - ) apie bylą informuotas tinkamai, atsiliepimo byloje... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 11. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 12. Atsakovas pripažino ieškovės reikalavimą dėl 1469 Eur skolos, todėl... 13. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Sutarties tarp šalių sudarymo metu... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 16. Iš šalių sudarytos Sutarties sąlygų matyti, jog rangovas įsipareigojo... 17. Ieškovė taip pat prašo priteisti 360 Eur už žalos įvertinimą, 116 Eur... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 108 Eur už kompiuterio taisymą,... 19. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas... 20. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų... 21. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas,... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovei R. K., a.k( - ) iš atsakovo A. U., a.k( - ) 1469 Eur (... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės R. K., a.k( - ) valstybei 3,72 Eur ( trys eurai 72 ct)... 26. Priteisti iš atsakovo A. U., a.k( - ) valstybei 8,68 Eur ( aštuoni eurai 68... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...