Byla 2S-2433-450/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje pagal ieškovų T. M. ir M. M.-S. ieškinį atsakovams Z. C. S., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, motinos valdžios apribojimo, bendravimo tvarkos nustatymo, Lietuvos teismo sprendimu nustatyto išlaikymo vaikui pakeitimo, naujo sprendimo dėl buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priėmimo, su Lietuvos teismo sprendimais nesuderinamo ir išlaikymo reglamento EB 4/2009 12 str. lis pendens taisyklę pažeidžiančio Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d. nutarties Nr. C/08/132370/FARK 12-1276 ir dėl išlaikymo klausimų pakeitimo, Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties byloje Nr. C/08/136624/FARK 13/464 nepripažinimo ir neleidimo vykdyti, kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės ir darbo ministerijos įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas T. M. pareiškė ieškinį atsakovams Z. C. S., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašydamas sujungti jo pareikštą ieškinį su trimis civilinėmis bylomis; įtraukti jo mažametį sūnų ieškovu byloje; pakeisti priteistą sūnui išlaikymą, sūnaus gyvenamąją vietą bei bendravimo tvarką; neleisti vykdyti Nyderlandų teismo sprendimų; priimti naują sprendimą dėl buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo; pakeisti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos procesinę padėtį į atsakovo ir įpareigoti atliktį veiksmus.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. pateikti ieškinio priedus.

6Šalindamas ieškinio trūkumus, ieškovas T. M. pateikė patikslintą ieškinį, ieškovu papildomai įtraukdamas savo nepilnametį sūnų M. M.-S., bei suformulavo tokius ieškinio reikalavimus:

71) pakeisti vaiko M. M.-S. nuolatinę gyvenamąją vietą, nustatant ją su tėvu T. M. jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, o, netenkinus šio reikalavimo, nustatyti kintamą (dvigubą) gyvenamąją vietą - tiek su tėvu T. M. jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, tiek su motina Z. C. S. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir/arba pakeisti bendravimo su vaiku tvarką ir vaiko išlaikymą;

82) laikinai apriboti atsakovės (motinos) tėvų valdžios teises ir pripažinti, kad tik ieškovui (tėvui) suteiktos vaiko globos ir tėvų valdžios teisės, o, atmetus šį reikalavimą, pripažinti, kad ieškovas (tėvas) ir atsakovė (motina) savo sūnaus M. M. atžvilgiu turi lygias tėvų valdžios ir globos teises, bendrai ir vienodai atsako už vaiko auklėjimą ir priežiūrą;

93) pakeisti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo Almelo m. šeimos teisės skyriaus 2014 m. sausio 29 d. nutartį byloje C/08/132370/FARK 12-1276, panaikinant ir pripažįstant netekusiais galios nuo nutarties priėmimo momento visus šioje nutartyje įrašytus įpareigojimus ieškovui T. M. dėl išlaikymo skyrimo buvusiai sutuoktinei Z. S. ir išlaikymo šalių sūnui M. M. S.;

104) nepripažinti, neleisti vykdyti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties byloje C/08/136624/FARK 13/464;

115) kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo;

126) priimti sprendimą dėl buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, neskiriant atsakovei išlaikymo nuo 2011 m. balandžio 19 d. ieškinio pateikimo civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013;

137) įpareigoti atsakovę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikti veiksmus - priimti ieškovo T. M. prašymą pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl vaiko pagrobimo ir pažeistų vaiko ir tėvo bendravimo teisių.

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį.

16Dėl ieškovo M. M.-S. ieškinio. Ieškovo T. M. ieškinyje nurodytas ieškovas M. M.-S. yra jo nepilnametis sūnus, gimęs 2006 m. balandžio 20 d., kuriam šiuo metu yra 8 metai. Remdamasis CPK 38 straipsnio 4 dalimi, nepriklausomai nuo to, kad ieškovas savo nepilnametį sūnų ieškinyje nurodė kaip ieškovą ir jo vardu pareiškė ieškinį, 8 metų vaiko įstatyminė padėtis nepasikeitė, nepilnametis 8 metų vaikas neturi civilinio procesinio veiksnumo ir negali reikšti savarankiškai ieškinio ir būti teisme ieškovu, todėl jo pareikštą ieškinį (jo vardu tėvo T. M. pareikštą ieškinį) teismas atsisakė priimti (CPK 38 str., 137 str. 2d. 7 p.).

17Dėl ieškovo T. M. ieškinio.

18Dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globos teisių, sutuoktinių išlaikymo ir kt. su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad yra įsiteisėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013 pagal ieškovo T. M. ieškinį atsakovei Z. C. S. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo. Šiuo sprendimu ieškovo T. M. ir atsakovės Z. C. S. nepilnamečio sūnaus M. M. S. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina, nustatyta tėvo bendravimo su sūnumi tvarka, priteistas iš tėvo jam išlaikymas. Dėl šio sprendimo vykdymo pagal Europos reglamentą į teismą jau kreipėsi ieškovas, todėl toks sprendimas yra ir vykdomas. Kad po sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė aplinkybės, turinčios įtakos vaiko gyvenamosios vietos pakeitimui, bendravimo tvarkos pakeitimui, priteisto išlaikymo vaikui dydžio pakeitimui ieškovas ieškinyje nenurodo, o tik nurodo, kad, pasak jo, yra priimtas sprendimas, kuris jo netenkina (CPK 279 str. 5d.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014, atmetė ieškovo T. M. ieškinį atsakovei Z. C. S. dėl neteisėtai laikomo nepilnamečio sūnaus grąžinimo į jo nuolatinę gyvenamąją vietą bei kitų reikalavimų. Nyderlandų Karalystės Hagos teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi, patvirtinta Nyderlandų Karalystės Hagos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, atmetė ieškovo prašymą dėl nepilnamečio sūnaus sugrąžinimo į Lietuvą. Apie tai, kad atsakovė su vaiku gyvena ne Lietuvoje, o Nyderlandų Karalystėje, ieškovui žinoma. Dėl šio sprendimo ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuris yra išsiųstas nagrinėti Vilniaus apygardos teismui ir nėra išnagrinėtas. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas konstatavo, kad ieškovas negali iš naujo bylinėtis teisme su tais pačiais atsakovais dėl klausimų, kurie jau buvo teisme išnagrinėti ir dėl kurių yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, ir tuo pačiu pagrindu, todėl ieškovo ieškinys dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, vaiko išlaikymo, vaiko globos teisių pripažinimo, motinos valdžios ribojimo, tėvo pripažinimo turinčiu vienašališkos tėvų valdžios teises (nes tėvų valdžią ieškovas sieja su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu), buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes visi klausimai susiję su santuokos nutraukimu buvo išspręsti tarp sutuoktinių priimant sprendimą civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014 (CPK 385 str. 1d.).

19Dėl su Lietuvos teismo sprendimais nesuderinamo ir išlaikymo reglamento EB 4/2009 12 str. lis pendens taisyklę pažeidžiančio Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d. nutarties Nr. C/08/132370/FARK 12-1276 pakeitimo ir Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties byloje Nr. C/08/136624/FARK 13/464 nepripažinimo ir neleidimo vykdyti. Užsienio teismų sprendimai Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažįstami pagal CPK 809 - 8121 str. nuostatas ir priskiriami Lietuvos apeliaciniam teismui, todėl apylinkės teismas negali priimti jokio sprendimo dėl jų pripažinimo ir vykdymo. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau nagrinėjo šiuos ieškovo prašymus civilinėse bylose Nr. 2T-29/2014, N2T-45/2014. Todėl ieškinį dalyje dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo atsisakyta priimti CPK 26 straipsnio pagrindu.

20Dėl kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Kadangi užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas neteismingas apylinkės teismui, todėl nėra pagrindo apylinkės teismui kreiptis ir į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Be to, šį prašymą ieškovas jau teikė Lietuvos apeliaciniam teismui civilinėje byloje Nr. 2T-29/2014 ir šis teismas šį jo prašymą nagrinėjo, kaip ir civilinių bylų Nr. 2T-29/2014, N2T-45/2014 sujungimo klausimą, todėl ieškinį šioje dalyje atsisakyta priimti CPK 26 straipsnio pagrindu.

21Dėl įpareigojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės ir darbo ministerijos atlikti veiksmus. Teismas nusprendė, kad šioje dalyje ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, nes teismas negali įpareigoti tarnybą priimti kokį tai ieškovo pareiškimą. Be to, ieškovo reikalavimas dėl vaiko sugrąžinimo jau yra išnagrinėtas pagal jo pareikštą ieškinį tiems patiems atsakovams civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014 ir yra priimtas sprendimas, dėl kurio jis padavė atskirąjį skundą. Tad ieškovas negali reikšti kitoje byloje tapataus jau išnagrinėto reikalavimo, dėl kurio yra priimtas sprendimas (CPK 137 str. 2d. 5p.).

22Žyminis mokestis už ieškovo ieškinį nebuvo sumokėtas.

23III. Atskirojo skundo argumentai

24Atskiruoju skundu ieškovai T. M. ir M. M.-S. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti ir perduoti nagrinėti bylą bet kuriam pirmosios instancijos teismui, išskyrus Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

261) Dėl atsisakymo priimti ieškovo, atstovaujamo sūnaus M. M.-S., ieškinį. Ieškovas T. M. yra M. M.-S. tėvas ir pagal įstatymą turi teisę atstovauti sūnų teisme (CPK 38 str. 4 p.) ir sūnaus vardu pareikšti ieškinį, todėl teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė šioje dalyje priimti ieškinį.

272) Dėl atsisakymo priimti ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globos teisių, sutuoktinių išlaikymo ir kt. su santuokos nutraukimų susijusių reikalavimų. Teismas šioje dalyje atsisakė priimti ieškinį, neišnagrinėjęs ieškovo nurodytų aplinkybių dėl tėvų pareigų netinkamo įgyvendinimo iš vaiko motinos pusės, vaiko globos, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir vaiko išlaikymo pasikeitimo. Nuspręsti ar ieškinys yra pagrįstas, teismas gali tik išnagrinėjęs ieškinį. CPK nenumato atsisakymo priimti ieškinį teismo nurodytais pagrindais (CPK 137 str.), o, remiantis kasacinio teismo praktika, teismo sprendimas dėl vaikų gyvenamosios vietos neįgyja res judicata galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2007), todėl, pasikeitus aplinkybėms, bet kuri šalis ir bet kuriuo metu turi teisę kreiptis į teismą dėl vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir išlaikymo pakeitimo. Vaiko interesus labiau atitinka teismų procesinių sprendimų pakeitimas, nes vaiko gyvenamosios vietos pakeitimas, ją nustatant su vaiko tėvu, kuris užtikrintų vaiko bendravimą su vaiko motina, gerbtų vaiko teisę bendrauti ir neprarasti ryšio su abiem tėvais atitinka vaikų interesus šiuo konkrečiu momentu (CK 3.174 str. 2 d.).

283) Atmetus visus teismo nurodomus CPK 137 straipsnio pagrindus, darytina išvada, kad atsisakymas priimti ieškinį neparemtas jokia teisės norma ir faktinėmis aplinkybėmis, o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Be to, pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 185 str.), nes rėmėsi neįsiteisėjusiu 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014. Pirmos instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 185 str.) ir tuo aspektu, kad visiškai neįvertinimo, kad res judicata principas netaikomas ginčuose dėl tėvų pareigų ir dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2002). Teismas neteisėtai rėmėsi Nyderlandų Karalystės Hagos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartimi, patvirtinta Nyderlandų Karalystės Hagos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, kuris nepripažįstamas Lietuvoje ir pažeidžia viešąją tvarką, vaiko bei žmogaus teises ir yra nesuderimas su Lietuvos teismo sprendimu. Jeigu apeliacinės instancijos teismas mano, kad paminėtos nutartys gali būti pripažįstamos Lietuvoje, prašo jų nepripažinti.

294) Pirmos instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, nepagrįstai nurodė, kad ieškiniu prašomas išspręsti ginčas jau yra išspręstas tarp ginčo šalių. Pirmos instancijos teismas visiškai neįvertino, kad joks teismas iki šiol nesprendė ieškovo reikalavimo dėl atsakovės tėvų teisių apribojimo, ieškovo vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, dėl Olandijos teismų sprendimų nepripažinimo ir įpareigojimo įvaikinimo tarnybai atlikti veiksmus bei jos sprendimo panaikinimo. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymo klausimas taip pat nėra ir nebuvo išspręstas.

305) Dėl atsisakymo priimti ieškinį dėl su Lietuvos teismo sprendimais nesuderinamo ir išlaikymo reglamento EB 4/200912 str. lis pendens taisyklę pažeidžiančio Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d. nutarties Nr. C/08/132370/FARK 12-1276 ir dėl išlaikymo klausimų pakeitimo, Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties byloje Nr. C/08/136624/FARK13/464 nepripažinimo ir neleidimo vykdyti. Aiškinimas, kad apylinkės teismas negali priimti jokio sprendimo dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, prieštarauja Reglamento Briuselis Ha EB 2201/2003 21 str. 4 d., kuris numato, kad jeigu teismo sprendimo pripažinimo klausimas valstybės narės teisme iškeliamas atsitiktinai, minėtas teismas gali jį išspręsti (Reglamento Briuselis Ha EB 2201/2003 21 str. 4 d.). Todėl tais atvejais, kuomet pripažinimo klausimas susijęs su kitais byloje nagrinėjimais klausimais, pagal Reglamentą teismas, nagrinėjantis bylą, gali jį įspręsti. Kaip ne kartą konstatavo Europos Teisingumo Teismas, teisinių normų kolizijos atveju, Reglamentai, kurie yra tiesioginio taikymo teisės aktai, turi viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu.

316) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė priimti prašymą dėl atsakovo Tarnybos veiksmų (neveikimo) ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nes ieškinys (skundas) dėl tarnybos veiksmų (neveikimo) yra susijęs su kitais kartu pateikiamais reikalavimais ir nagrinėtinas Vilniaus apylinkės teisme, vadovaujantis bylos nagrinėjimo ekonomiškumo ir koncentracijos principais (CPK 136 str. 1 d.). Kai ginče yra keliami tiek administracinio teisinio, tiek civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

327) Žyminio mokesčio nesumokėjimas laikytinas ieškinio trukumu, kurį teismas privalėjo nurodyti ištaisyti, o ieškinio galėjo nepriimti tik tuomet, jei ieškovas nepašalintų ieškinio trūkumų per nustatytą terminą. Teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, dėl ko nepagrįstai pareikalavo ieškovą nurodyti teisinį ieškinio pagrindą, pateikti rašytinius įrodymus.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

34Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

352014 m. gruodžio 9 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gauti apelianto T. M. rašytiniai paaiškinimai su priedais, kuriais grindžiami atskirojo skundo reikalavimai.

36Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Visgi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto (ieškovo) T. M. pateiktus naujus rašytinius įrodymus (paaiškinimus su priedais), sprendžia, kad jie gali būti reikšmingi, sprendžiant šioje byloje ieškovo įrodinėjamas aplinkybes, aplinkybes, kad pareikštas ieškinys kilęs iš šeimos teisinių santykių, o tokio pobūdžio bylose teismas turi pareigą būti aktyvus (CPK 376 str.), todėl rašytinius paaiškinimus ir naujus įrodymus prijungia prie bylos.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

38Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

39Šioje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atsisakė priimti ieškinį, teisėtumo ir pagrįstumo.

40Dėl atsisakymo priimti ieškovo M. M.-S. ieškinį. Jeigu asmuo yra teisnus procesine prasme ir gali būti šalimi, tačiau yra neveiksnus, jo vardu ir interesais bylą veda įstatyminis atstovas. CPK 38 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nepilnamečių iki keturiolikos metu, taip pat asmenų, pripažintų neveiksniais, teises ir įstatymų saugomus interesus gina teisme jų atstovai pagal įstatymą – atitinkamai jų tėvai, įtėviai, globėjai (CPK 38 str. 4 d.). Šiuo atveju vienam iš tėvų pareiškus ieškinį jų nepilnamečio vaiko vardu, tiek procesine, tiek materialiąja prasme šalis yra neveiksnus asmuo (nepilnametis), o ne jo atstovas. Visgi nagrinėjamos kategorijos byloje (dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo, išlaikymo pakeitimo) savarankišku ieškovu negali būti vaikas (šiuo atveju mažametis M. M.-S.), todėl ir ieškinys jo vardu negali būti pareikštas. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs šias aplinkybes, turėjo jas išaiškinti ieškovui (apeliantui) T. M. bei pasiūlyti jas pašalinti, taikant procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str.) arba parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 228 str.), tačiau to nepadarė. Kita vertus, teismas dėl netinkamo ieškovo gali pasisakyti tik bylą išnagrinėjęs iš esmės. Todėl pirmosios instancijos teismas, iškart atsisakydamas priimti ieškovo M. M.-S. ieškinį, priėmė šioje dalyje nepagrįstą nutartį, todėl ji naikintina.

41Dėl atsisakymo priimti ieškovo T. M. ieškinį.

42Dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir išlaikymo pakeitimo. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013, buvo nutraukta ginčo šalių santuoka ir išspręsti su santuokos nutraukimu susiję teisiniai klausimai, įskaitant vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos su juo nustatymo ir išlaikymo priteisimo klausimai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi atsisakė priimti T. M. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties. Taigi šiuo metu įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatyta vaiko (M. M.-S.) gyvenamoji vieta su motina, bendravimo su juo tvarka ir priteistas jam išlaikymas. Visgi nustatytos faktinės aplinkybės (įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo išspręsti vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su juo tvarkos ir išlaikymo klausimai) nesudaro teisinio pagrindo atsisakyti priimti naują ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su juo tvarkos ir išlaikymo pakeitimo. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir dėl vaiko išlaikymo neįgyja res judicata galios, todėl, iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms, skyrium gyvenantis tėvas gali iš naujo kreiptis į teismą su šiais reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2011; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2013; 2014 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2014; 2014 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014). Šiuo atveju ieškovas (apeliantas), pareiškęs patikslintą ieškinį, prašė pakeisti savo vaiko M. M.-S. gyvenamąją vietą, bendravimo su juo tvarką ir vaikui priteistą išlaikymą, o šiuos reikalavimus pagrindė ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pridėtais rašytiniais įrodymais. Nurodyti ieškinio reikalavimai nėra tapatūs jau išnagrinėtiems ieškovo reikalavimams Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013, todėl gali būti nagrinėjami pirmosios instancijos teisme (CPK 26 str.). Spręsdamas šių ieškinio reikalavimų priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas nenurodė iš esmės pasikeitusių faktinių aplinkybių, kurios turi įtakos vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir išlaikymo dydžio pakeitimui, tačiau apeliacinės instancijos pažymi, kad ieškinio faktinį pagrindą sudarančios aplinkybės nagrinėtinos ir vertintinos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne ieškinio priėmimo stadijoje. Priešingu atveju ieškinio priėmimo stadijoje teismas išspręstų ieškinio pagrįstumo klausimą, o toks procesinis veiksmas būtų neteisėtas.

43Remiantis išdėstytais argumentais, prieinama prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio reikalavimus dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir išlaikymo pakeitimo, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis taip pat naikintina.

44Dėl motinos tėvų valdžios apribojimo, globos teisių pripažinimo ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo. Civilinio proceso įstatymo nuostatose nustatyta ieškiniui daug formalių reikalavimų, tačiau iš esmės ieškinį sudaro du pagrindiniai elementai – ieškinio dalykas ir pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010; 2013 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2013). Nesant bent vieno iš šių elementų, negalimas teisminis nagrinėjimas, todėl ieškinį pareiškiantis asmuo privalo tinkamai surašyti ieškinio pareiškimą, aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais, galėtų greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008). Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesiniame dokumente ieškinio pagrindas ir dalykas negali būti formuluojami taip, kad jie būtų abstraktūs, netikslūs ir prieštarautų vienas kitam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2013; 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2013; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2013). Todėl teismas, priimdamas ieškinį ir rengdamas bylą teisminiam nagrinėjimui, privalo imtis priemonių, kad bylos nagrinėjimo ribos būtų aiškios, ieškinio dalykas apibrėžtas suprantamai ir nedviprasmiškai, išvengiant tokių reikalavimų, kurių tenkinimas objektyviai negali sukurti teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013).

45Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo reikalavimus dėl motinos tėvų valdžios apribojimo, globos teisių pripažinimo ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priteisimo, konstatuoja, kad šie reikalavimai nėra tinkamai suformuluoti. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo jų atsisakyti priimti, prieš tai nesuteikęs ieškovui termino tokiems reikalavimams patikslinti (CPK 115 str. 1 d.). Taigi patikslinto ieškinio reikalavimai (apriboti atsakovės (motinos) tėvų valdžios teises, kad tik ieškovui (tėvui) būtų suteiktos vaiko globos ir tėvų valdžios teisės, o, atmetus šį reikalavimą, pripažinti, kad ieškovas (tėvas) ir atsakovė (motina) savo sūnaus M. M. atžvilgiu turi lygias tėvų valdžios ir globos teises, bendrai ir vienodai atsako už vaiko auklėjimą ir priežiūrą) nėra aiškūs ir tikslūs, todėl negali būti įvykdyti. Pažymėtina, kad įstatymu įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas, t.y. kad kiekvieno iš tėvų teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str.). Vadinasi, patenkinus ieškovo reikalavimą dėl tėvų valdžios nustatymo, ieškovui neatsirastų jokių teisių ir pareigų (teisinių padarinių), todėl toks reikalavimas negali būti savarankišku ieškinio reikalavimu.

46Kaip nustatyta iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013, buvę sutuoktiniai (ginčo šalys) neprašė tarpusavio išlaikymo, todėl toks išlaikymo klausimas nebuvo sprendžiamas byloje. Kadangi teismo sprendimu nebuvo nustatytas išlaikymas ieškovo (apelianto) buvusiai sutuoktinei (atsakovei), todėl prieštaringas ieškinyje suformuluotas reikalavimas „priimti sprendimą dėl buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, neskiriant atsakovei išlaikymo nuo 2011 m. balandžio 19 d. t.y. ieškinio pateikimo civilinėje byloje Nr. N2-5298-131/2013“. Toks reikalavimas negali būti priimtas ir nagrinėjamas, nes, jo tenkinimo atveju, neatsiras jokių teisinių padarinių.

47Kadangi nurodyti ieškinio reikalavimai suformuluoti netinkamai, o dėl to neaiškios bylos nagrinėjimo ribos ir negali būti pradėtas teismo procesas, todėl nurodyti ieškinio trūkumai šalintini CPK 115 straipsnio 1 dalies tvarka.

48Dėl Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d. nutarties Nr. C/08/132370/FARK 12-1276 pakeitimo ir Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties byloje Nr. C/08/136624/FARK 13/464 nepripažinimo ir neleidimo vykdyti. Pirmosios instancijos teismas, šioje dalyje atsisakydamas priimti ieškinį, nurodė, kad užsienio teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami CPK 809-8121 straipsniuose nustatyta tvarka ir nagrinėjami Lietuvos apeliaciniame teisme. Iš tiesų, nurodytos normos numato specialų Lietuvos apeliacinio teismo teismingumą dėl užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo, tačiau tik tuo atveju, jeigu sprendimai priimti ne Europos Sąjungos valstybės narės teismo. Nagrinėjamu atveju 2014 m. sausio 29 d. ir 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutartys buvo priimtos Europos Sąjungos valstybės narės (Nyderlandų Karalystės teismo), todėl jų pripažinimui (nepripažinimui) nėra taikytinos CPK 809-8121 straipsnių nuostatos.

49Patikrinus teismų informacinę sistemą LITEKO, nustatyta, kad ieškovo (apelianto) tapatūs prašymai (reikalavimai) pakeisti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d. nutartį byloje Nr. C/08/132370/FARK 12-1276 ir nepripažinti ir neleisti vykdyti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutarties civilinėje byloje C/08/136624/FARK 13/464 yra priimti ir nagrinėjami Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2T-29/2014. Posėdis byloje paskirtas 2015 m. sausio 13 d. Vadinasi, Lietuvos apeliacinis teismas, priimdamas šiuos ieškovo (apelianto) prašymus (reikalavimus), tuo pripažino savo kompetenciją spręsti nagrinėjamus prašymus (reikalavimus). Kadangi paminėti ieškinio reikalavimai teismingi kitam teismui (Lietuvos apeliaciniam teismui), todėl juos atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

50Dėl įpareigojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės ir darbo ministerijos atlikti veiksmus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą atlikti tam tikrus veiksmus nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka. Teisinių santykių pobūdis, bet ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas juose lemia ginčo rūšinį teismingumą (Teisingumo kolegijos 20111 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3-62-3-611-2011-6). Nors šiuo atveju pareiškėjas kreipėsi dėl viešojo administravimo subjekto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės ir darbo ministerijos neveikimo, tačiau teisiniai santykiai, iš kurių kyla ginčas, laikytini civiliniais (šeimos) teisiniais santykiais, reglamentuojamais privatinės teisės normų. Todėl toks ieškinio reikalavimas teismingas bendrosios kompetencijos teismui ir gali būti nagrinėjamas.

51Atsisakydamas priimti šį ieškinio reikalavimą, pirmosios instancijos teismas nurodė ir kitą faktinį pagrindą - ieškovo reikalavimas dėl vaiko sugrąžinimo jau yra išnagrinėtas, priimant sprendimą civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014. Iš prašymo, kurį atsakovas Vaiko teisių apsaugos tarnyba prie Socialinis apsaugos ir darbo ministerijos atsisakė priimti ir dėl to ieškovas prašo įpareigoti šią Tarnybą priimti, turinio matyti, kad ieškovas prašė ne tik grąžinti neteisėtai išvežtą vaiką, bet ir teisės matytis su vaiku, todėl nurodytoje civilinėje byloje ir Tarnyboje nagrinėjami ieškovo prašymai (reikalavimai) nėra tapatūs. Be to, teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. N2-1105-127/2014, nėra įsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka, todėl pirmosios instancijas teismas priėjo nepagrįstos išvados, kad ieškovas (apeliantas) šioje dalyje pareiškė analogišką reikalavimą, dėl kurio jau yra priimtas teismo sprendimas.

52Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina, perduodant teismui iš naujo spręsti šio ieškinio reikalavimo priėmimo klausimą.

53Dėl procesinių prašymų ir kitų procesinių klausimų. Apeliantas teisus, nurodydamas, kad žyminio mokesčio nesumokėjimas yra ieškinio trūkumas, kuris spręstinas CPK 115 straipsnio nustatyta tvarka ir tik tuo atveju, jeigu šis trūkumas nėra pašalintas, atsiranda teisinis pagrindas atsisakyti priimti ieškinį (CPK 115 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju teismas nutartyje konstatavo, kad žyminis mokestis už ieškovo ieškinį nebuvo sumokėtas, tačiau, skirtingai nei teigia apeliantas, šiuo pagrindu ieškinio neatsisakė priimti.

54Nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama nutartį, pareikalavo ieškovą nurodyti teisinį ieškinio pagrindą ir/ar pateikti rašytinius įrodymus, todėl dėl šių atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.

55Teismas nepasisako ir dėl ieškovo reikalavimo (prašymo) kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, nes toks prašymas yra procesinis ir spręstinas po civilinės bylos iškėlimo stadijos, t.y. priėmus ieškinį.

56Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, todėl patikslinto ieškinio (jo dalies) priėmimo klausimą išsprendė neteisingai. Tai sudaro teisinį pagrindą skundžiamą nutartį iš dalies panaikinti, perduodant tam pačiam pirmosios instancijos teismui patikslintino ieškinio (jo dalies) priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

57Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

58Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį iš dalies panaikinti ir perduoti patikslinto ieškinio (jo dalies) priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas T. M. pareiškė ieškinį atsakovams Z. C. S., Valstybės vaiko... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi nustatė... 6. Šalindamas ieškinio trūkumus, ieškovas T. M. pateikė patikslintą... 7. 1) pakeisti vaiko M. M.-S. nuolatinę gyvenamąją vietą, nustatant ją su... 8. 2) laikinai apriboti atsakovės (motinos) tėvų valdžios teises ir... 9. 3) pakeisti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo Almelo m. šeimos teisės... 10. 4) nepripažinti, neleisti vykdyti Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo,... 11. 5) kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo... 12. 6) priimti sprendimą dėl buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo,... 13. 7) įpareigoti atsakovę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsisakė... 16. Dėl ieškovo M. M.-S. ieškinio. Ieškovo T. M. ieškinyje nurodytas ieškovas... 17. Dėl ieškovo T. M. ieškinio.... 18. Dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo... 19. Dėl su Lietuvos teismo sprendimais nesuderinamo ir išlaikymo reglamento EB... 20. Dėl kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo... 21. Dėl įpareigojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos... 22. Žyminis mokestis už ieškovo ieškinį nebuvo sumokėtas.... 23. III. Atskirojo skundo argumentai... 24. Atskiruoju skundu ieškovai T. M. ir M. M.-S. prašo panaikinti pirmosios... 25. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 26. 1) Dėl atsisakymo priimti ieškovo, atstovaujamo sūnaus M. M.-S., ieškinį.... 27. 2) Dėl atsisakymo priimti ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo... 28. 3) Atmetus visus teismo nurodomus CPK 137 straipsnio pagrindus, darytina... 29. 4) Pirmos instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, nepagrįstai... 30. 5) Dėl atsisakymo priimti ieškinį dėl su Lietuvos teismo sprendimais... 31. 6) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė priimti prašymą dėl... 32. 7) Žyminio mokesčio nesumokėjimas laikytinas ieškinio trukumu, kurį... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 34. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. 2014 m. gruodžio 9 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gauti apelianto T. M.... 36. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 38. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 39. Šioje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 40. Dėl atsisakymo priimti ieškovo M. M.-S. ieškinį. Jeigu asmuo yra teisnus... 41. Dėl atsisakymo priimti ieškovo T. M. ieškinį.... 42. Dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir išlaikymo pakeitimo. Iš... 43. Remiantis išdėstytais argumentais, prieinama prie išvados, kad pirmosios... 44. Dėl motinos tėvų valdžios apribojimo, globos teisių pripažinimo ir... 45. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovo reikalavimus dėl... 46. Kaip nustatyta iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d.... 47. Kadangi nurodyti ieškinio reikalavimai suformuluoti netinkamai, o dėl to... 48. Dėl Nyderlandų Karalystės Overijssel teismo, Almelo, 2014 m. sausio 29 d.... 49. Patikrinus teismų informacinę sistemą LITEKO, nustatyta, kad ieškovo... 50. Dėl įpareigojimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos... 51. Atsisakydamas priimti šį ieškinio reikalavimą, pirmosios instancijos... 52. Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis šioje... 53. Dėl procesinių prašymų ir kitų procesinių klausimų. Apeliantas teisus,... 54. Nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama... 55. Teismas nepasisako ir dėl ieškovo reikalavimo (prašymo) kreiptis į Europos... 56. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 57. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 58. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį iš dalies...