Byla 2-334-154/2014
Dėl nuostolių atlyginimo, o taip pat atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį ieškovui UAB „Žemkasa“ dėl negautos naudos priteisimo ir sutarties nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Žemkasa“ atstovams I. K. ir L. R.,

4atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovui T. R.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Žemkasa“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ dėl nuostolių atlyginimo, o taip pat atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį ieškovui UAB „Žemkasa“ dėl negautos naudos priteisimo ir sutarties nutraukimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Žemkasa“ Šiaulių apygardos teisme 2013-02-25 pareiškė ieškinį (priimtas 2013-02-27), kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" priteisti 214 062,45 Lt žalai atlyginti, 7,51 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72013 m. gruodžio 16 d. ieškovas UAB „Žemkasa“, vadovaudamasis specialisto išvada dėl nuostolių sumos nustatymo, patikslino ieškinio dalyką ir atsisakė reikalavimo dėl 77 641,99 Lt žalos (nuostolių) priteisimo, todėl galutinai prašė iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" priteisti 136420,46 Lt nuostolių atlyginimui, 7,51 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidas.

8Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. protokoline nutartimi buvo priimtas ieškovo UAB „Žemkasa“ atsisakymas nuo ieškinio dalies, t.y. 77 641,99 Lt nuostolių priteisimo, ir šioje dalyje byla nutraukta.

9Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose ir bylą nagrinėjant teisme, nurodė, kad UAB „Žemkasa" ir atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr.12-161 dėl Švepelių gatvės rekonstrukcijos Klaipėdos LEZ teritorijoje (pietinės teritorijos žvyrkelio rekonstrukcija - asfaltavimas). Pagal pasirašytą sutartį atsakovas visus sutartyje numatytus darbus įsipareigojo pradėti per dvi savaites po Sutarties pasirašymo dienos ir baigti iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos. Iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" darbų nepradėjo. Baigiantis sutartyje nurodytam darbų atlikimo terminui, 2012-09-21 atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" raštu Nr. 02-652 informavo ieškovą UAB „Žemkasa“, kad dėl techninio asfalto bazės gedimo negalės įvykdyti 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 ir siūlo minėtą sutartį nutraukti šalių susitarimu. UAB „Žemkasa“ su sutarties nutraukimu nesutiko. Vėliau jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama įvykdyti pasirašytą sutartį, atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" neatliko ir su UAB „Žemkasa" nebendravo. Ieškovas UAB „Žemkasa", siekdama įvykdyti 2011 m. rugsėjo 28 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe viešojo pirkimo būdu pasirašytą Statybos rangos sutartį ir išvengti didelių nuostolių, 2012 m. rugsėjo 24 d. sudarė sutartį su restruktūrizuojama UAB (RUAB) „Klaipėdos keliai" dėl tos pačios Š. gatvės rekonstrukcijos ( - ) teritorijoje.

10Ieškovas nurodo, kad dėl atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" veiksmų ieškovas patyrė 136420,46 Lt nuostolių, kuriuos privalo atlyginti atsakovas. Nuostoliai atsirado dėl to, kad subrangovui UAB „Žemaitijos keliai" neįvykdžius 2012 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. 12-161, ieškovas UAB „Žemkasa“ turėjo pasirašyti kitą statybos rangos sutartį su RUAB „Klaipėdos keliai“ už didesnę kainą, įskaitant medžiagų pabrangimą, ir tai sudaro 70 691 Lt; ieškovas negavo pajamų už nuosavų apyvartinių lėšų naudojimą ir tai sudaro 2 698,57 Lt; už pavėluotą 2012 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr.12-161 vykdymą atsakovas turi sumokėti 63 030,89 Lt delspinigių.

11Nurodo, kad pagal ieškovo UAB "Žemkasa" ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" 2012-08-31 pasirašytos Statybos rangos sutarties 1.1 punktą atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" įsipareigojo iki 2012-09-30 savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti asfaltavimo darbus, nurodytus prie Sutarties pridedamoje Lokalinėje sąmatoje, tačiau atsakovas sutartyje numatytų darbų iš viso nepradėjo. Atsižvelgiant į tai, kad šalių pasirašyta sutartis atsakovo UAB “Žemaitijos keliai” 2012-09-21 siūlymu nebuvo nutraukta šalių susitarimu, vadovaujantis CK 6.59 str. atsakovas neturėjo teisės vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas. CK 6.63 str. 1 dalyje nustatyta, kada sutarties šalis yra laikoma pažeidusią prievolę. Ieškovas UAB "Žemkasa" teigia, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" veiksmai atitinka CK 6.59 straipsnio 1, 2, 5 punktuose nurodytus prievolės pažeidimo pagrindus, todėl atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" laikytinas pažeidusiu prievolę ir turi atlyginti visus ieškovo UAB "Žemkasa" patirtus nuostolius, kurie buvo patirti atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" neįvykdžius savo sutartinių prievolių (CK 6.63 str. 2 dalis.). Taip pat CK 6.61 str. 1 dalyje yra numatyta, kad kai skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą darbą, kreditorius turi teisę atlikti tą darbą skolininko sąskaita per protingą terminą ir už protingą kainą, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis, arba reikalauti atlyginti nuostolius.Teigia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" privalo atlyginti ieškovo UAB "Žemkasa" patirtus nuostolius, kadangi jo veiksmuose yra visos būtinos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, dėl neteisėtų veiksmų patirti nuostoliai ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių. Teigia, kad UAB „Žemaitijos keliai" neatliko 2012-08-31 Statybos rangos sutarties 1.1 punkte nurodytų darbų, todėl neteisėtu neveikimu padarė neteisėtus veiksmus. Dėl to, kad UAB „Žemaitijos keliai" neįvykdė sutarties, ieškovas darbams atlikti turėjo skubiai ieškoti kito subrangovo, nes nedelsiant nepradėjus darbų, juos suspėti atlikti su pagrindiniu užsakovu Klaipėdos miesto savivaldybe viešojo pirkimo būdu 2011-09-28 pasirašytoje Statybos rangos sutartyje nurodytu terminu iki 2012 m. spalio 31 d. būtų neįmanoma. Be to, minėtos sutarties įvykdymo užtikrinimui generalinis rangovas UAB „Žemkasa“ Klaipėdos miesto savivaldybei buvo pateikęs PZU Lietuva 2012-07-02 atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 1434139, išduotą 500 000 Lt sumai, todėl, pavėlavus atlikti darbus iki 2012 m. spalio 31 d., PZU Lietuva privalėtų mokėti Klaipėdos miesto savivaldybei laidavimo draudimo rašte nurodytą sumą, kuri vėliau galimai būtų išreikalauta iš ieškovo. Siekdamas išvengti didžiulių nuostolių ir išlaikyti patikimo rangovo vardą, ieškovas UAB „Žemkasa“ privalėjo nedelsiant ir bet kokiomis sąlygomis pasirašyti sutartį su kitu subrangovu, t.y. RUAB „Klaipėdos keliai“ dėl atsakovo neatliktų darbų atlikimo ir dėl to ieškovo už darbus sumokėta kaina ženkliai padidėjo.

12Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" su UAB „Žemkasa“ ieškiniu nesutiko ir 2013 m. kovo 23 d. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Žemkasa“ 162 849,76 Lt negautų pajamų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 146-150).

13Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" 2013 m. rugsėjo 2 d. pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašė:

14- pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą 2012 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 vienašališką nutraukimą neteisėtu;

15- priteisti iš ieškovo UAB „Žemkasa“ 162 849,76 Lt negautų pajamų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b.l. 24-27).

16Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. tarp užsakovo UAB „Žemkasa“ ir rangovo UAB „Žemaitijos keliai" sudarytos Statybos rangos sutarties Nr.12-161 pagrindu atsirado statybos rangos teisiniai santykiai, kurių pagrindu abiems sutarties šalims atsirado atitinkamos teisės ir pareigos. Sutarties kainą - 1 712 795,86 Lt šalys nustatė bendru susitarimu pagal atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" apskaičiuotą investicijų poreikį statinio statybai (lokalinę sąmatą). Vadovaujantis Sutarties 6.1.1. punktu, per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo UAB „Žemkasa“ turėjo perduoti atsakovui dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti. Pagal Statybos įstatymo 15 str. 6 dalį rangovas statinio statybos darbus pradeda tik po to, kai užsakovas pateikia statybos leidimą bei statinio projektą, pagal aktą perduoda statybvietę, o rangovas ją priima. Atitinkamas privalomų procedūrų laikymasis numatytas ir STR 1.08.02:2002 “Satybos darbai” V skyrius “Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti”. Atsakovas (rangovas) UAB „Žemaitijos keliai" ne kartą žodžiu kreipėsi į ieškovą (užsakovą) UAB „Žemkasa“ dėl dokumentų perdavimo, tačiau šis savo įsipareigojimų nevykdė, nuolat pažadėdamas juos įvykdyti artimiausiu metu. Ieškovui nevykdant Sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų, pasinaudodamas įstatymo leidėjo suteikta teise, atsakovas darbų objekte nepradėjo, todėl teigia, kad UAB „Žemkasa“ savo neveikimu atsisakydamas bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartyje numatytą pareigą, prisiėmė atsakomybę dėl priešpriešinių pareigų neįvykdymo kilsiančias pareigas. Be to, vadovaujantis Sutarties 4.3.1. punktu, rangovui (atsakovui) turėjo būti suteikta teisė į darbų pabaigos termino pratęsimą, tokiam terminui, kurį ieškovas UAB „Žemkasa“ neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį ir atsakovas negalėjo vykdyti darbų. Esant priešpriešinių pareigų nevykdymui, atsakovas pagrįstai tikėjosi, jog jam bus suteikta teisė į darbų atlikimo termino pratęsimą. Be to, atsakovas susidūrė su nepalankiomis sąlygomis – techniniu asfalto bazės gedimu, todėl, įvertinęs esamą padėtį, bei siekdamas išvengti galimų abiejų sutarties šalių nuostolių, 2012-09-21 raštu Nr. 02-652 atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl sutarties nutraukimo bendru šalių susitarimu. Ieškovas į atsakovo pasiūlymą neatsakė, todėl atsakovas ėmėsi visų nuo jo priklausančių protingų priemonių ir dėjo visas pastangas kuo operatyviau pašalinti kliūtis, trukdančias tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį (likviduoti asfalto bazės gedimą). Vengdamas spręsti susidariusią situaciją ir savanaudiškai pasinaudodamas atsakovo pranešimu apie jį ištikusias nepalankias aplinkybes, ieškovas UAB „Žemkasa“, apie tai neįspėjęs atsakovo, neišsiaiškinęs jo valios dėl tolesnio statybos darbų vykdymo, nepasibaigus Sutarties vykdymo terminui, 2012 m. rugsėjo 24 d. sudarė Statybos rangos sutartį su UAB „Klaipėdos keliai“ dėl atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" pavestų darbų atlikimo.

17Teigia, kad dėl ieškovo priešpriešinių pareigų nevykdymo ir sutarties vykdymo eigoje padarytų esminių sutarties pažeidimų, bei darbų pavedimo trečiajam asmeniui, atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" patyrė nuostolių, t.y. negavo pelno, kurį pagrįstai tikėjosi gauti. Ieškovui neperdavus dokumentų, reikalingų darbų atlikimui, o vėliau pavedus darbus atlikti kitam rangovui, neįmanomu tapo tiesioginių atitinkamos veiklos pajamų gavimas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (Sutarties 5.1 punktas). Teigia, kad yra akivaizdi ieškovo kaltė dėl atsakovui atsiradusių nuostolių ir priežastinis ryšys tarp kaltų veiksmų (bei neveikimo) ir atsiradusios žalos (negautos naudos). Nurodė, kad prie priešieškinio pridėta Išplėstinė sąmata patvirtina, kad atsakovo išlaidos statybos objekte turėjo sudaryti 1 549 946 Lt, o iš veiklos gaunamas pelnas – 162 849,76 Lt, todėl šią sumą prašo priteisti iš ieškovo UAB „Žemkasa“.

18Patikslintame priešieškinyje atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" nurodė, kad 2013-01-31 gavo ieškovo UAB „Žemkasa“ pranešimą Nr. S12/023 dėl vienašalio 2012-08-31 Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 nutraukimo. Pranešime nurodyta, kad pagal pasirašytą Sutartį ieškovas negavo to, ko tikėjosi gauti, dėl Sutarties nevykdymo patyrė didelių nuostolių, kad neteisėtais savo veiksmais atsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, todėl pranešė, kad, vadovaudamsi CK 6.217 str. 2 dalies 1, 2, 4 punktais, 6.218 straipsniu, nutraukia sutartį nuo 2013-03-01. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" su tokiu ieškovo pranešimu nesutiko, pateikė ieškovui prieštaravimus, informavo, kad ieškovas nesilaikė vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos (CK 6.218 str.), nurodė, kad dėl Sutarties neįvykdymo yra kaltas pats ieškovas, nes nepateikė atsakovui dokumentų, reikalingų Sutarčiai vykdyti, todėl negalėjo reikalauti iš atsakovo besąlygiško ir savalaikio prievolių pagal Sutartį įvykdymo (CK 6.64 str. 1 d. 1, 2 p., 3 d.). Be to, pavesdamas Sutartyje nurodytus darbus atlikti kitam asmeniui, nepasibaigus sutartyje numatytam darbų atlikimo terminui, ieškovas UAB „Žemkasa“ pats iš esmės pažeidė Sutartį, dėl to tolesnis Sutarties vykdymas tapo neįmanomas. Ieškovas, piktnaudžiaudamas savo padėtimi, pasinaudojo atsakovui susidariusia Sutarties vykdymo pasunkėjimo aplinkybe (CK 6.204 str.) ir pažeisdamas tiek Sutarties, tiek imperatyvias įstatymo nuostatas, neteisėtai atsisakė su atsakovu sudarytos Sutarties. Nurodo, kad esminį sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise, turi būti įrodyta, kad sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 str. 2 dalyje nustatytus kriterijus. Atsakovas mano, kad būtent ieškovui nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų pateikti atsakovui dokumentus, o vėliau sudarius kitą Statybos rangos sutartį su kitų rangovu, buvo iš esmės pažeistos Sutarties sąlygos, kurios iššaukė atsakovo nuostolių atsiradimą. Todėl atsakovas 2013-02-07 raštu Nr. S-02-73 atsakydamas į ieškovo 2013-01-31 pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, tuo pačiu pats inicijavo vienašališką Sutarties nutraukimą ieškovui UAB „Žemkasa“ iš esmės neįvykdžius 2012-08-31 šalių sudarytos Sutarties, nurodydamas, kad, ieškovui nepateikus prieštaravimų, po 30 dienų Sutartis bus laikoma vienašališkai nutraukta atsakovo iniciatyva CK 6.217 str. 1 dalies pagrindu.

19Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas, 2013-01-31 pranešdamas apie vienašališką Sutarties nutraukimą nuo 2013-03-01, nesilaikė CK 6. 218 str. 1 d. nustatyto imperatyvaus 30 dienų termino, nes vasaris turi 28 dienas. Kadangi ieškovas UAB „Žemkasa“ nesilaikė vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos, nustatytos CK 6.218 str., jo inicijuotas vienašališkas Sutarties nutraukimas turi būti laikomas neteisėtas. Teigia, kad nors ieškovas UAB „Žemkasa“ 2012-02-01 pranešimu Nr. S-13/028 informavo atsakovą, kad Sutartis vienašališkai nutraukiama ne nuo 2013-03-01, o nuo 2013-03-03, atsakovas lieka tos nuomonės, kad ieškovas pažeidė įspėjimo terminą, be to, nėra CK 6.217 str. nustatytų pagrindų vienašališkai nutraukti Sutartį, nes kaltas yra pats ieškovas.

20Ieškovui per 30 dienų nuo atsakovo pranešimo (2013-02-07 ) įteikimo dienos nepateikus prieštaravimų, atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" 2013-03-09 raštu Nr. S-02-189 informavo ieškovą, kad tarp šalių 2012-08-31 sudaryta Statybos rangos sutartis nuo 2013 m. kovo 28 d. laikoma vienašališkai atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" nutraukta CK 6.217 str. 1 dalies pagrindu.

21Todėl atsakovas prašo pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą 2013-08-31 Statybos rangos sutarties Nr.12-161 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir priteisti atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" 162 849,76 Lt negautų pajamų bei patenkinti kitus priešieškinio reikalavimus.

22Ieškovas UAB „Žemkasa“ nesutiko su atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" pareikštu priešieškiniu. Nurodė, kad tiek teikdamas atsikirtimus į ieškinį, tiek teikdamas pradinį priešieškinį atsakovas nurodė vienintelį argumentą, dėl kurio jis neįvykdė pasirašytos sutarties ir dėl to tariamai turėtų būti priteisiami jo tariamai patirti nuostoliai, t.y., kad ieškovas esą nesilaikė 2012 m. rugpjūčio 31 d. statybos rangos sutarties Nr. 12-161 “6.1.1.” punkto reikalavimų.

23Ieškovas nurodė, kad pagal minėtos Sutarties 6.1.1 punktą, ieškovas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo turėjo perduoti atsakovui tokius dokumentus, “kurie buvo reikalingi Darbams atlikti”. Sutartyje nebuvo nurodyti jokie konkretūs dokumentai, kuriuos ieškovas turėjo pateikti atsakovui. Teisės aktai taip pat nenumato konkrečių dokumentų, kuriuos genrangovas turi pateikti subrangovui ir dėl jų teikimo ar neteikimo bei apimties yra palikta šalims laisvai susitarti. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai", nurodydamas, kad jam nebuvo perduoti reikiami dokumentai, remiasi LR Statybos įstatymo 15 str. ir STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" nuostatomis, tačiau minėtų teisės aktų nuostatos reglamentuoja statytojo (užsakovo) ir rangovo (genrangovo) teisinius santykius, o tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę genrangovo ir subrangovo teisiniai santykiai. Šiuo konkrečiu atveju subrangovas UAB „Žemaitijos keliai" turėjo atlikti tik labai nedidelę darbų dalį, kurią sudarė atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" pagaminto asfalto pardavimas ir jo paklojimas ieškovo nurodytoje vietoje. Kokių dokumentų atsakovui trūko pagaminti asfaltą ir jį pakloti ant ieškovo paruošto pagrindo, atsakovas atsiliepime nenurodė. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" net neįrodinėja, kaip jo nurodomų dokumentų tariamas negavimas (neturėjimas) jam kliudė atlikti sutartyje nurodytus darbus. Genrangovas (ieškovas UAB „Žemkasa") aiškiai suformulavo užduotį subrangovui (atsakovui UAB „Žemaitijos keliai"), pateikė atsakovui visą darbams atlikti reikalingą informaciją ir pareikalavo atlikti darbus; visi dokumentai pradėti statybos darbus rangovui buvo pateikti 2011 metais, ir jei atsakovui jo nurodomi dokumentai buvo tokie svarbūs, jei jis negalėjo be jų padėti ir atlikti darbų, atsakovas turėjo kreiptis į ieškovą su prašymu pateikti atitinkamus dokumentus, kurie tariamai jam yra reikalingi sutarties vykdymui.

24Teigia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" buvo susipažinęs su statinio projektu ir statybos leidimu per viešuosius pirkimus publikuojantį internetinį puslapį ir tai atsakovas patvirtino savo atsiliepime. Visa informacija, kuri buvo reikalinga atsakovui darbams vykdyti, buvo Statybos darbų žurnale padarytas įrašas apie tinkamai įrengtus pagrindus ir galimybę pradėti asfaltavimo darbus. Tokie aktai ir įrašai atsakovui buvo prieinami ir jis galėjo su jais susipažinti. Atsakovo pageidavimu gatvės pagrindų įrengimą patikrino nepriklausoma "Lemminkainen Lietuva" laboratorija, nes atsakovas iškėlė tokį reikalavimą ir tik po laboratorinių tyrimų, kurie patvirtino tinkamai įrengtus pagrindus, 2012-08-31 atsakovas sutiko pasirašyti subrangos sutartį. Visi pagrindai buvo įrengti iki sutarties pasirašymo ir techninės statybos priežiūros patvirtinti kaip atlikti tinkamai.

25Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo įrengti pagrindai tik tam tikroje kelio atkarpoje, kad pagrindo įrengimo bandymai buvo atliekami tik 2012 m. rugsėjo mėnesį, nes pagal teisės aktus bandymai nėra būtini ir gali būti atliekami paties rangovo nuožiūra arba užsakovo pageidavimu. Šiuo atveju 2012 m. rugpjūčio 22 d. ir 2012 m. rugsėjo 13 d. bandymai buvo atlikti atsakovo reikalavimu, nes atsakovas nurodė, kad tik atlikus bandymus jis atliks asfaltavimo darbus. Bandymų rezultatai patvirtino, kad dar iki sutarties su atsakovu pasirašymo visi kelio pagrindai buvo įrengti tinkamai. Atsakovo atstovas buvo atvykęs į statybvietę ir susipažino su Statybos darbų žurnale padarytais įrašais apie tinkamai įrengtus pagrindus, laboratorijos tyrimo rezultatais ir galimybe nedelsiant pradėti asfaltavimo darbus.

26Teigia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" turėjo visus dokumentus ir informaciją, reikalingą įvykdyti 2012 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. 12-161, todėl jos neįvykdžiusi pažeidė prievolę tinkamai vykdyti sutartį (CK 6.63 str. 1 d.).

27Nurodė, kad informaciją apie dengiamo asfalto storius, darbams naudotino asfalto mišinio sudėtį nurodančius kodus bei asfaltuojamą plotą atsakovas gavo 2012 m. birželio 1 d. raštu Nr. 12/099 ir 2012 m. rugpjūčio 23 d. elektroniniu laišku. Atsakovas visus dokumentus, reikalingus darbams atlikti, turėjo jau ruošdamas 2012-08-31 Statybos rangos sutartį Nr. 12-161 ir jos pirmą priedą - Lokalinę sąmatą, nes pats atsakovas, ruošdamas Lokalinę sąmatą, joje nurodė tikslius duomenis apie įrengiamos dangos storius, sluoksnių skaičių, tikslius darbams naudotino asfalto mišinio sudėties kodus bei tikslų asfaltuojamą plotą.

28Nurodė, kad atsakovas priežastį, dėl kurios negali įvykdyti pasirašytos Sutarties, išdėstė savo 2012-09-21 raštė Nr. 02-652, kuriuo informavo ieškovą, kad dėl techninio asfalto bazės gedimo negalės įvykdyti 2012 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr. 12-161.

29Ieškovas pažymi, kad atsakovas turi tris asfalto gamyklas, todėl reikalingos frakcijos asfaltą galėjo tiekti iš kitų dviejų savo gamyklų arba pirkti iš kitų asmenų asfalto gamyklų ir tokių būdu įvykdyti Sutartį Nr. 12-161; kad atsakovo argumentai, jog jis negalėjo vežti asfalto iš kitų savo gamyklų, yra nepagrįsti.

30Teigia, kad ieškovas po sutarties pasirašymo intensyviai bendradarbiavo su atsakovu, siekdamas kuo greičiau įvykdyti pasirašytą Sutartį, tačiau atsakovas nesilaikė bendradarbiavimo pareigos, kadangi nuo pat sutarties pasirašymo dienos jokios informacijos apie trukdžius vykdyti sutartį ieškovui nepateikė, o jau baigiantis sutarties vykdymo terminui, kreipėsi ne su pasiūlymais kaip vykdyti sutartį ir kaip bendradarbiaujant pasiekti sutarties įvykdymo, o su pasiūlymu nutraukti pasirašytą sutartį.

31Teigia, kad jokių rašytinių susitarimų, numatytų Sutarties 4.3 punkte dėl darbų baigimo termino pratęsimo, nebuvo, atsakovas tokio susitarimo nesiūlė, todėl visi darbai privalėjo būti baigti iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos.

32Nurodė, kad atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" neatlikus darbų pagal šalių pasirašytą 2012-08-31 Statybos rangos sutartį Nr.12-161, ieškovas UAB "Žemkasa" patyrė 136 420,46 Lt nuostolių. Nurodyti nuostoliai susidarė dėl to, kad UAB „Žemaitijos keliai" atsisakius vykdyti 2012-08-31 Statybos rangos sutartį Nr. 12-161, ieškovas UAB "Žemkasa" 2012-09-24 pasirašė Statybos rangos sutartį dėl Š. g. rekonstrukcijos ( - ) teritorijoje su subrangovu RUAB „Klaipėdos keliai". Pagal su RUAB „Klaipėdos keliai" pasirašytos sutarties įkainius užsakomo 9 950 m2 asfaltavimo ploto kaina yra 1 802 018,32 Lt, o pagal su atsakovu UAB „Žemaitijos keliai" pasirašytos sutarties įkainius užsakomo 9 950 m2 asfaltavimo ploto kaina yra 1 712 795,86 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 10 cm pagrindo įrengimo iš asfaltbetonio AC 32 PS faktiškas kiekis buvo 500 kv. metrų mažesnis, todėl dėl asfaltavimo įkainių skirtumo ieškovo nuostolis yra 70 691 Lt. Į nurodomą nuostolių dydį įeina ieškovo patirti nuostoliai dėl padidėjusių medžiagų kainų. Be to, pagal ieškovo UAB "Žemkasa" ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" 2012-08-31 pasirašytos Sutarties 5.1. punktą, už atliktus darbus UAB „Žemaitijos keliai" turėjo gauti apmokėjimą tiesiogiai iš Klaipėdos miesto savivaldybės per 5 dienas po to, kai VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra praves paramos lėšas tiesiogiai į Klaipėdos miesto savivaldybės sąskaitą, t.y. UAB "Žemkasa" 2012-08-31 Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 vykdymui savo apyvartinių lėšų naudoti neturėjo. Tuo tarpu vykdydamas 2012-09-24 sutartį su RUAB „Klaipėdos keliai", ieškovas UAB Žemkasa“ turėjo subrangovui atlikti išankstinius mokėjimus, taip pat mokėjimus už medžiagas bei už asfalto gamybai naudojamas dujas, nes kitaip subrangovas dirbti nesutiko. Iš viso ieškovas iš anksto RUAB „Klaipėdos keliai" sumokėjo 1 543 330,49 Lt. Lietuvos banko nustatyta metinė palūkanų norma yra 1 procentas, todėl už laikotarpį nuo išankstinių mokėjimų atlikimo (2012 m. spalio 2 d.) iki 2013 m. kovo 26 d., atsakovas privalo sumokėti 2 698,57 Lt palūkanų.

33Be to, pagal ieškovo UAB "Žemkasa" ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" 2012-08-31 pasirašytos Statybos rangos sutarties 4.1. punktą, darbai turėjo būti baigti 2012 m. rugsėjo 30 d. Pagal Sutarties 4.5 punktą, šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu atsakovas neatliks darbų per sutartyje nurodytą terminą, jis turi mokėti ieškovui 0,04 procento nuo visos sutarties kainos dydžio delspinigius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas darbų nėra atlikęs iki šios dienos, iki 2012 m. gruodžio 31 d. ieškovas priskaičiavo 63 030,89 Lt delspinigių, kuriuos turi sumokėti atsakovas.

34Dėl 162 849,76 Lt negautų pajamų priteisimo iš UAB "Žemkasa" ieškovas nesutinka, nes pagal CK 6.249 str. 1 dalį nuostoliai kaip negautos pajamos, kurias asmuo galėjo gauti yra priteisiamos tik tuo atveju, jei buvo kitos sutarties šalies neteisėti veiksmai. Šiuo atveju jokių neteisėtų UAB „Žemkasa“ veiksmų nebuvo, todėl priteisti negautas pajamas nėra pagrindo. Be to, UAB „Žemaitijos keliai" neįrodė ir kitų būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" pats pažeidė sutartį ir neįvykdė sutartyje numatytų darbų, todėl civilinė atsakomybė ieškovui negali būti taikoma. Teigia, kad atsakovo pateikta Sąmata visiškai neįrodo, kad atsakovo pelnas pagal 2012 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą Sutartį galėjo būti 162 849,76 Lt, nes atsakovas pateikė savo sukurtą lokalinę sąmatą, kurioje savo nuožiūra parašė savo sukurtą pelno normą. Kokia pelno norma buvo suplanuota pasirašant sutartį ir kokia ji būtų buvusi iš tiesų, priešieškinyje nėra pateikta. Patikrinus atsakovo pateiktą sąmatą, oficiali sąmatų skaičiavimo sistema „Sistela" kai kurioms pozicijoms nurodo didesnes medžiagų normas, nei nurodė atsakovas. Ta pati sistema „Sistela" nurodo ir didesnes asfalto kainas. Atsakovo pateiktoje sąmatoje nurodyta asfalto kaina yra nereali ir neatitinka jos rengimo metu buvusių asfalto kainų. Atsakovo sąmatose asfalto kaina yra kelias dešimtis procentų mažesnė, nei reali kaina. Atsakovo nurodytoje sąmatoje įrašius realias kainas, atsakovo pelnas sumažėtų kelis kartus. Atsakovo į bylą pateikta pastarųjų metų pelno (nuostolio) atskaita rodo didelį kiekvienų metų nuostolį, todėl tokiu atveju, kai atsakovas darbų neatliko, o tik pateikia savo įsivaizduojamą siektiną pelną, 13 procentų pelno marža yra visiškai nepagrįsta. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011; kt).

35Ieškovas nurodė, kad atsakovo pateikta specialisto išvada, nepatvirtina atsakovo nuostolių dydžio, nes Specialistas savo išvadoje nurodė, kad aplamai iš pateiktų dokumentų galima nustatyti negautas pajamas, tačiau visiškai nieko nėra nurodoma apie vienintelę šioje byloje aktualią pelno poziciją. Specialisto išvadoje nurodoma apie sąnaudas, jų įtraukimą į apskaitą, kiek ir kokių medžiagų suvartojama, jų panaudojimo kontrolę, tačiau atsakovas jokių sąnaudų šioje ginčo situacijoje nepatyrė ir jų neįrodinėja. Atsakovas savo nuostolių dydį įvardina kaip negautą pelną, tačiau apie jo dydžio pagrįstumą specialisto išvadoje nėra pasisakyta, nors 13 procentų pelno dydžio klausimas yra ypač aktualus sprendžiant šią bylą, kadangi atsakovas pastaraisiais metais savo veikloje pelno iš viso neturėjo. Pastaraisiais metais atsakovas patyrė 10 mln., o kitais metais 5 mln. litų nuostolių, todėl 13 procentų pelnas iš sutarties, kurios atsakovas net nepradėjo vykdyti, negali būti laikomos realiomis, įrodytomis ir neišvengiamomis pajamomis.

36Ieškovas nesutinka su atsakovo reikalavimu pripažinti neteisėtu UAB „Žemkasa" inicijuotą 2012 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 vienašalį nutraukimą. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ neįvykdė pasirašytos Statybos rangos sutarties, jo veiksmai atitinka visus išvardintus kriterijus, kuriais remiantis atsakovo veiksmai pripažintini esminiu sutarties pažeidimu, bei sudarė pagrindą ieškovui nutraukti sutartį vienašališkai, dėl atsakovo kaltės. Ieškovas UAB „Žemkasa", sudariusi 2012 m. rugpjūčio 31 d. statybos rangos sutartį Nr. 12-161, tikėjosi, kad iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" įvykdys sutartį, ir darbų atlikimas iki nustatyto termino turėjo esminės reikšmės ieškovui, nes atsakovas turėjo vykdyti subrangos darbus, kurių neatlikimas sukeltų ypatingai didelių nuostolių pagrindinės sutarties vykdymui. Atsakovas vengė pradėti darbus, jų nepradėjo sutartyje nustatytu terminu ir galiausiai pasiūlė nutraukti statybos rangos sutartį likus savaitei iki statybos darbų termino pabaigos. Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" neveikimas davė pagrindą ieškovui nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ieškovui būtinu laiku. Atsakovui 2012-09-21 visiškai atsisakius atlikti darbus, juos suspėti atlikti su Užsakovu - Klaipėdos miesto savivaldybe 2011-09-28 pasirašytoje sutartyje nurodytu terminu iki 2012-10-31tapo ypatingai sudėtinga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje esminio sutarties pažeidimo klausimu nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2009; kt.).

37Ieškovo nuomone tokie atsakovo veiksmai buvo atlikti tyčia ir jokio pagrindo atsakovui nevykdyti Sutartį nebuvo, nes atsakovas jokių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tikrai asfaltbetonio gamykla buvo visiškai sugedusi ir nebuvo gaminamas asfaltbetonis, nepateikė. Taip pat iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad asfaltas galėjo būti vežamas ir iš kitų atsakovo asfaltbetonio gamyklų, tačiau atsakovas nedarė.

38Teigia, kad atsakovo argumentas, jog nebuvo laikytasi reikalavimų įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą termino, yra nepagrįstas ir neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą termino reikšmės ir teisinio statuso. UAB „Žemkasa" informavo atsakovą, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. statybos rangos sutartis Nr. 12-161 vienašališkai nutraukiama nuo 2013 m. kovo 3 d., t.y. įspėjo ir sutartį nutraukė po 30 dienų nuo pranešimo. Kadangi CK 6.217 str. nenumato nei pranešimo apie sutarties nutraukimą formos, nei draudimo sutartį pažeidusią šalį apie sutarties nutraukimą informuoti ne vienu raštu, mano, kad ieškovas nepažeidė CK 6.218 str. 1 dalies nuostatų. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą, šis terminas yra skirtas šaliai pasirengti sutarties nutraukimui, leidžia sutartį pažeidusiai šaliai iš anksto sužinoti nukentėjusios šalies poziciją ir išvengti papildomų nuostolių, kurių gali atsirasti dėl to, kad nėra aišku, ar bus reikalaujama įvykdyti sutartį ir ar pavėluotas įvykdymas bus priimtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Atsakovas net neįrodinėjo, kaip toks dviem raštais pateiktas pranešimas apie sutarties nutraukimą jam sukliudė sužinoti ieškovo poziciją dėl sutarties nutraukimo, kaip jis rengėsi sutarties nutraukimui ir kaip stengėsi išvengti papildomų nuostolių. Ieškovas teigia, jog atsakovas laiku sužinojo ieškovo poziciją ir galėjo išvengti papildomų nuostolių, todėl nėra pagrindo konstatuoti CK 6.218 straipsnyje įtvirtintos pranešimo apie sutarties nutraukimą tvarkos pažeidimo.

39Nesutinka su atsakovo pozicija, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ 2012-08-31 Statybos rangos sutartį vienašališkai nutraukė nuo 2013 m. kovo 28 d., nes nutraukti jau 2013-03-03 nutrauktą sutartį nėra teisinės galimybės.

40Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, ieškovo atstovai prašė ieškovo UAB „Žemkasa“ ieškinį patenkinti, o atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį atmesti.

412014-01-15 teismo posėdyje dalyvavęs UAB „Žemkasa“ direktorius D. Z. paaiškino, kad jis jau 2011 metais pradėjo derybas su atsakovu UAB Žemaitijos keliai“ dėl subrangos darbų atlikimo. Kelio atkarpoje, kurioje atsakovas (subrangovas) UAB Žemaitijos keliai“ turėjo užpilti asfaltbetonio sluoksnį, pagrindą parengė pats ieškovas UAB „Žemkasa“ ir šis pagrindas buvo parengtas dar iki 2012-08-31 Sutarties sudarymo ir buvo priduotas techninei priežiūrai. Su atsakovu UAB Žemaitijos keliai“ 2012-08-31 pasirašius Statybos rangos sutartį, buvo atvažiavę atsakingi atsakovo darbuotojai, apžiūrėjo statybos darbų frontą, padarė nedidelių pastabų dėl pagrindo paklojimo, sakė, kad darys, vykdys darbus, tačiau vėliau telefonu atsakovas vis nukėlinėjo darbų pradžią, nurodydamas, kad negali pradėti darbų, nes nebaigė kitų darbų ir todėl negali pervežti technikos į ieškovo objektą. Visi pokalbiai dėl Sutarties sudarymo ir vykdymo vyko su UAB „Žemaitijos keliai“ techniniu direktoriumi K. S.. Po to, kai 2012-09-21 gavo UAB Žemaitijos keliai“ pranešimą, jog darbai nebus vykdomi, nes sugriuvo atsakovo asfaltbetonio gamykla, kalbėjo telefonu su K. S., kuris patvirtino, kad sugedo asfaltbetonio gamykla D. ir iš kitų gamyklų asfaltbetonio nedavė, todėl ieškovas privalėjo skubiai surasti kitą subrangovą, nes grėsė didžiulės pagrindinio užsakovo - Klaipėdos miesto savivaldybės už 2011-09-28 rangos sutarties nevykdymą.

42Ieškovas kreipėsi į kelias įmones, turinčias asfaltbetonio gamyklas, tačiau šios arba atsisakydavo, arba reikalavo labai didelių kainų, todėl teko sudaryti sutartį su restruktūrizuojama UAB „Klaipėdos keliai“, kuriai ieškovas turėjo pateikti medžiagas, kurą, o taip pat už dalį atliktų darbų atsiskaityti medžiagomis, nes pervedus pinigines lėšas, šios galėjo būti panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais. Patvirtino, kad statybos rangos darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „Žemaitijos keliai“, atliko RUAB „Klaipėdos keliai“, tačiau daug didesnėmis sąnaudomis, nei buvo susitarta su atsakovu.

43Mano, kad K. S. nurodytas priedas prie sutarties dėl atsiskaitymo, nebuvo esminė priežastis, dėl kurios UAB „Žemaitijos keliai“ atsisakė vykdyti Statybos rangos sutartį, ir tokia priežastimi galėjo būti konkurencinė atsakovo padėtis.

44Nurodė, kad ieškovas atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ pateikė visus dokumentus, kurie buvo reikalingi darbams atlikti. Jokių dokumentų atsakovas iš ieškovo nereikalavo, nes pagrindinis dokumentas – Statybos darbų žurnalas buvo statybos vietoje.

45Kadangi ieškovas šiuo metu turi įsigijęs asfaltbetonio gamyklą, mano, kad sietus, reikalingus astitinkamos frakcijos asfaltbetonio gamybai, atsakovas galėjo pakeisti per 2-5 valandas, nestabdydamas gamybos.

462014-01-15 teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos direktorius K. S. nurodė, kad dėl 2012-08-31 Statybos rangos sutarties sudarymo ir vykdymo visus klausimus sprendė jis su ieškovo direktoriumi D. Z.. Prie Sutarties esančią Lokalinę sąmatą atsakovas parengė pagal ieškovo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Prieš sutarties sudarymą buvo atvykęs apžiūrėti darbo vietą, joje dar vyko paruošiamieji darbai. Vėliau nebetikrino, ar visi paruošiamieji darbai yra tinkamai užbaigti. Kadangi UAB „Žemaitijos keliai“ abejojo dėl ieškovo galimybės atsiskaityti už atliktus darbus, pagrindiniai atsakovo reikalavimai ieškovui buvo du, t.y., kad UAB „Žemaitijos keliai“ būtų patvirtintas oficialiu subrangovu ir kad pinigus už atliktus darbus atsakovui tiesiogiai pervestų pagrindinis objekto užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Tuo tikslu prie 2012-08-31 Statybos rangos sutarties yra nurodytas „antras priedas“ dėl tiesioginio apmokėjimo. Liudytojas negali patvirtinti, kuri iš sutarties šalių turėjo pateikti šį priedą, tačiau jis iš ieškovo elektroniniu paštu gavo priedą prie Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo ir direktorius D. Z. pažadėjo, kad bus atvežtas priedo originalas, tačiau jo taip ir nesulaukė. UAB „Žemaitijos keliai“ valdyba priėmė sprendimą, kad kol nebus vieno iš pagrindinių dokumentų – priedo dėl tiesioginio atsiskaitymo, sutartis nebus vykdoma. Darbų nepradėjo, nes nebuvo garantijos dėl atsiskaitymo ir tai buvo pagrindas. Be to, negalėjo pradėti darbų, nes aplūžo Darbėnų asfaltbetonio gamykla, ir atsakovas negalėjo gaminti 32 ir 22 frakcijų, taip pat nebuvo paruošti gatvės pagrindai, nebuvo atsakovui perduoti dokumentai. Jokių aktų nerašė, viskas vyko žodžiu. Likus apie savaitei iki darbų užbaigimo termino, po asfaltbetonio gamyklos sugedimo, M. jis buvo susitikęs su ieškovo direktoriumi D. Z., sakė, kad negali atlikti darbų, tačiau D. Z. pasakė, „nieko tokio, darbus pasidarysim patys“. Tada atsakovas ieškovui parašė 2012-09-21 raštą, kad prašo nutraukti sutartį dėl bazės gedimo. Bazei suremontuoti reikėjo apie savaitės, darbams atlikti reikėjo apie 4 dienų. Turėjo dar dvi veikiančias asfaltbetonio gamybos bazes Telšiuose, bet nebebuvo kalbos apie tolesnį sutarties vykdymą, suprato, kad sutartis nebus įgyvendinta, nes ji nutraukta. Jis asmeniškai manė, kad neprivalo vykdyti sutartį, nes ji yra nepilna dėl atsiskaitymo, kad sutartis kaip ir nesudaryta.

47Kad darbus pagal sutartį vykdo kiti subrangovai, sužinojo, kai gavo ieškinį. Jis asmeniškai ieškovui nereiškė jokių pretenzijų dėl to, kad darbus vykdo kiti subrangovai.

48Ieškovo UAB „Žemkasa“ atstovai I. K. ir L. R. prašė ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti.

49Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovas T. R. prašė UAB „Žemkasa“ ieškinį atmesti, o UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį patenkinti.

50T. R. nurodė, kad UAB „Žemkasa“ kaip genrangovas turėjo subrangovui UAB „Žemaitijos keliai“ pateikti ieškinyje nurodytus dokumentus, perduoti statybos aikštelę, nes priešingu atveju atsakovas pagal įstatymą negalėjo pradėti darbų, nes negalėjo užtikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių. Ieškovo atliktas kelio pagrindas nebuvo kokybiškas ir nebuvo perduotas atsakovui. Dar nepasibaigus sutarties vykdymo terminui, ieškovas UAB „Žemkasa“ sudarė sutartį su kitu subrangovu RUAB „Klaipėdos keliai“, todėl ieškovas esmingai pažeidė Statybos rangos sutartį. Be to, atsakovas turi pagrindo teigti, kad statybos darbus atliko ne RUAB „Klaipėdos keliai“, o pats ieškovas UAB „Žemkasa“, nes tai patvirtina įrašai Statybos darbų žurnale. Ieškovas nepateikė atsakovui Statybos rangos sutarties antro priedo originalo dėl tiesioginio atsiskaitymo, pateikė tik elektroninį šio priedo variantą. Dėl ieškovo padarytų Statybos sutarties pažeidimų atsakovas nebeteko galimybės vykdyti sutartį, buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai, prarado galimybę gauti pajamas, todėl prašo tenkinti atsakovo priešieškinį.

51UAB „Žemkasa“ ieškinys tenkintinas iš dalies, UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinys netenkintinas.

52Bylos esmė.

532011 m. rugsėjo 28 d. viešojo pirkimo pagrindu tarp užsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „Žemkasa“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. J12-358, kuria UAB „Žemkasa“ įsipareigojo iki 2012-10-31 atlikti statybos rangos darbus.

542012 m. rugpjūčio 31 d. tarp ieškovo (sutartyje - užsakovo) UAB „Žemkasa“ ir atsakovo (sutartyje - rangovo) UAB „Žemaitijos keliai“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 12-161, kuri įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos ir galiojo iki „tol, kol bus tinkamai ir pilnai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai (9.1. p.). Pagal Sutarties 1.1. punktą UAB „Žemaitijos keliai“ „įsipareigojo per Sutartyje nustatytą terminą savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti šiuos darbus objekte: „Š. g. rekonstrukcija ( - ) teritorijoje (pietinės teritorijos žvyrkelio rekonstrukcija – asfaltavimas“, pagal priedą Nr. 1 (lokalinė sąmata) (toliau –Darbai), o užsakovas (UAB „Žemkasa“) įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir apmokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka“. Šalys susitarė, kad „Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu“ (9.4. p.) ir „gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais ir tik Šalių susitarimu. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi“ (9.5. p.).

55Bendra Statybos rangos sutarties kaina 1 415 533,77 Lt be PVM; PVM - 297 262,09 Lt, iš viso 1 712 795,86 Lt (Sutarties 2.1. p.). Rangovas UAB „Žemaitijos keliai“ įsipareigoja darbus pradėti per dvi savaites po sutarties pasirašymo ir baigti iki 2012 m. rugsėjo 30 d. (Sutarties 4.1. p.).

56Sutarties šalys byloje pripažino, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties pagrindu tarp jų buvo susiklostę statybos subrangos santykiai.

57Ginčas byloje yra kilęs dėl šalių įsipareigojimų pagal 2012-08-31 Statybos rangos sutartį nevykdymo priežasčių bei atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, šios sutarties nutraukimo ir šalims atsiradusios žalos (nuostolių, negautos naudos) atlyginimo.

58Ieškovas UAB „Žemkasa“ teigė, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nepagrįstai atsisakė vykdyti 2012-08-31 Statybos rangos sutartį, todėl ieškovas, sudarydamas kitą sutartį blogesnėmis sąlygomis su kitu subrangovu dėl tų pačių darbų atlikimo, patyrė 70 691 Lt tiesioginį nuostolį bei negavo 2 698,57 Lt pajamų už nuosavų apyvartinių lėšų naudojimą, taip pat įgijo teisę reikalauti iš atsakovo Statybos rangos sutartimi numatytų 0,04 procentų dydžio delspinigių (63 030,89 Lt) už Sutarties neįvykdymą pagal Sutarties 4.5 punktą. Kadangi atsakovas esmingai pažeidė Sutartį, ieškovas 2012-08-31 Statybos rangos sutartį vienašališkai nutraukė nuo 2013 m. kovo 3 dienos, apie tai atsakovą įspėjęs 2013 m. sausio 31dienos pranešimu.

59Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad 2012-08-31 Statybos rangos sutarties nepradėjo vykdyti dėl to, kad ieškovas nepateikė Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus (statybos projektą, statybos leidimą), neperdavė statybos aikštelę, o taip pat, kad 2012-09-24, nepranešęs atsakovui (kitai sutarties šaliai), tų pačių darbų atlikimui sudarė sutartį su kitu subrangovu RUAB „Klaipėdos keliais“, todėl atsakovas neteko galimybės įvykdyti sutartį ir dėl to negavo 162 849,76 Lt planuotų pajamų. Kadangi ieškovas UAB „Žemkasa“, 2013-01-31 įspėdamas atsakovą UAB „Žemaitijos keliai“ dėl vienašališko Statybos rangos sutarties nutraukimo pažeidė CK 6.218 str. 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą ir nepateikė motyvuotų prieštaravimų į atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2013-02-07 pranešimą dėl atsakovo vienašališko sutarties nutraukimo po 30 dienų, prašė pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą 2012 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 vienašališką nutraukimą neteisėtu.

60Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

61Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 str. 1, 2 d). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-306/2012).

622012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 šalys, nepriklausomai nuo to, kad ieškovas UAB „Žemkasa“ šioje sutartyje nurodytas „užsakovu“, o atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodytas „rangovu“, pripažino, kad tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos sutartis, t. y. tarp genrangovo UAB „Žemkasa“ ir subrangovo UAB „Žemaitijos keliai“.

63Rangos sutartis, taip pat viena jos rūšių – statybos rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Statybos rangos sutartimi rangovas (subrangos sutarties atveju – subrangovas) įsipareigoja pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas (subrangos sutarties atveju – generalinis rangovas) įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 dalis). Rangos sutartinių santykių turinį sudarančios rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas: rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovų medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2009; kt.). Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui atitinka šio pareigą atsiskaityti su rangovu, sumokant sutartyje nurodytą kainą.

64Bendrosios subrangos teisinių santykių reguliavimo taisyklės nustatytos LR CK 6.650 straipsnyje. Sudarius subrangos sutartį, rangovas tampa generaliniu rangovu ir išlieka atsakingas užsakovui už prisiimtų prievolių įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių įvykdymą.

65Dėl atsakovo (subrangovo) civilinės atsakomybės.

66Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas UAB Žemaitijos keliai“ pagal 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą Statybos rangos sutarties 1.1. punktą „įsipareigojo per Sutartyje nustatytą terminą savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti šiuos darbus objekte: „Š. g. rekonstrukcija ( - ) teritorijoje (pietinės teritorijos žvyrkelio rekonstrukcija – asfaltavimas“, pagal priedą Nr. 1 (lokalinė sąmata) (toliau –Darbai), o užsakovas (UAB „Žemkasa“) įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir apmopkėti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka“. Bendra Sutarties kaina 1 415 533,77 Lt be PVM; PVM - 297 262,09 Lt, iš viso 1 712 795,86 Lt (2.1. p.). Rangovas UAB „Žemaitijos keliai“ įsipareigojo darbus pradėti per dvi savaites po sutarties pasirašymo ir baigti iki 2012 m. rugsėjo 30 d. (4.1. p.).

67Subrangovas UAB „Žemaitijos keliai“ statybos rangos darbų per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo vykdyti nepradėjo ir iki 2012 m. rugsėjo 30 d. jų neatliko. 2012 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos sutartyje numatytus darbus atliko kitas ieškovo pasamdytas subrangovas restruktūrizuojama UAB „Klaipėdos keliai“ pagal 2012 m. rugsėjo 24 d. tarp UAB „Žemkasa“ ir RUAB „Klaipėdos keliai“ pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. 12.09.24/01 (t.1, b.l. 21-25, t. 3, b.l. 13-18). Todėl genrangovas UAB „Žemkasa“ teisme pareiškė ieškinį atsakovui (subrangovui) UAB „Žemaitijos keliai“ dėl nuostolių, nevykdžius sutartį, atlyginimo.

68Už sutarties pažeidimą taikoma sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė, kuri pagal CK 6.248 str. 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama (CK 6.259 straipsnis), nes CK 6.248 straipsnyje nustatyta skolininko, o ne kreditoriaus kaltės prezumpcija. Kreditoriaus kaltę privalo įrodyti skolininkas, jeigu jis remiasi šia aplinkybe (CPK 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2007; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013).

69Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Žemkasa“ nurodė, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ telefoniniais pranešimais atidėliojo Statybos rangos sutarties vykdymo pradžią, o 2012-09-21 raštu Nr. 02-652 pranešė ieškovui, kad, siekdamas apsaugoti šalių interesus ir išvengti galimų nuostolių, inicijuoja sutarties nutraukimą bendru šalių susitarimu, nes sugedo asfalto bazė ir „atsiradusių techninių gedimų mąstas leidžia manyti, kad iki rangos sutarties įvykdymo termino pabaigos nebus įmanoma atlikti numatytų darbų objekte“ (t.1, b. l. 20). Ieškovui UAB „Žemkasa“ atsisakius nutraukti Sutartį „bendru šalių susitarimu“ ir 2012-12-27 atsakovui pareiškus pretenziją dėl 213 946,29 Lt nuostolių atlyginimo (t.1, b. l. 47-48), 2013-01-10 atsakyme į pretenziją atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad negalėjo vykdyti sutarties, nes ieškovas per 5 dienas nepateikė Statybos rangos sutarties 6.1.1. punkte ir Statybos įstatymo 15 str. 6 dalyje nurodytų dokumentų, reikalingų sutarties vykdymui, neperdavė atsakovui statybos aikštelės, su atsakovu nebendradarbiavo, be to, 2012-09-24, būdamas nenutraukęs sutarties ir nepasibaigus sutarties įvykdymo terminui, sudarė kitą sutartį su kitu subrangovu, dėl ko atsakovas nebegalėjo vykdyti sutarties. Todėl atsisakė patenkinti ieškovo reikalavimą atlyginti nuostolius (t.1, b. l. 49-52).

70Statybos rangos sutartis su atsakovu buvo sudaryta 2012-08-31 ir šios Sutarties 6.1.1. punkte buvo nurodyta, kad užsakovas UAB „Žemkasa“ įsipareigoja „per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti rangovui (UAB „Žemaitijos keliai“) dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti“, o Sutarties 6.1.2. punkte nurodyta, kad užsakovas UAB „Žemkasa“ įsipareigoja „nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios“ (t.1, b. l. 16). Kaip matyti iš Sutarties turinio, jokių konkrečių dokumentų pateikimas Sutartyje nebuvo numatytas. Byloje nustatyta, kad raštu jokių konkrečių reikalavimų dėl trūkstamų dokumentų pateikimo, statybos aikštelės perdavimo ar kitų aplinkybių, kurios “trukdo tinkamai vykdyti Sutartį”, atsakovas nebuvo pareiškęs. Byloje apklaustas UAB „Žemkasa“ direktorius D. Z. nurodė, kad tiek prieš Sutarties sudarymą, tiek sudarius Sutartį iki atsakovo atsisakymo vykdyti Sutartį, jis dažnai bendravo su atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos direktoriumi K. S., kad ieškovas atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ pateikė visus dokumentus, kurie buvo reikalingi darbams atlikti ir jokių papildomų dokumentų atsakovas iš ieškovo nereikalavo, nes pagrindinis dokumentas – Statybos darbų žurnalas buvo statybos vietoje. Paaiškino, kad buvo atvažiavę atsakingi atsakovo darbuotojai, apžiūrėjo statybos darbų frontą, padarė nedidelių pastabų dėl kelio pagrindo paklojimo ir sakė, kad „darys, vykdys“, tačiau vėliau telefonu atsakovas vis nukeldinėjo darbų pradžią, nurodydamas, kad negali pradėti darbų, nes nebaigė kitų darbų ir todėl negali pervežti technikos į ieškovo objektą. Po to, kai 2012-09-21 ieškovas gavo UAB Žemaitijos keliai“ pranešimą, jog darbai nebus vykdomi, nes, neva, sugriuvo atsakovo asfaltbetonio gamykla, jis kalbėjo telefonu su K. S., kuris patvirtino, kad sugedo asfaltbetonio gamykla D., iš kitų gamyklų asfaltbetonio nedavė, todėl privalėjo skubiai surasti kitą subrangovą, nes grėsė didžiulės Klaipėdos miesto savivaldybės baudos už pagrindinės 2011-09-28 Statybos rangos sutarties neįvykdymą.

71Teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos direktorius K. S. nurodė, kad dėl 2012-08-31 Statybos rangos sutarties sudarymo ir vykdymo visus klausimus sprendė jis su ieškovo direktoriumi D. Z.. Prie Sutarties esančią sąmatą atsakovas parengė pagal ieškovo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Prieš sutarties sudarymą buvo atvykęs apžiūrėti darbo vietą, joje dar vyko paruošiamieji darbai. Vėliau nebetikrino, ar visi paruošiamieji darbai yra tinkamai užbaigti. Kadangi atsakovas abejojo dėl ieškovo galimybės atsiskaityti už atliktus darbus, pagrindiniai atsakovo reikalavimai ieškovui buvo du: kad UAB „Žemaitijos keliai“ būtų patvirtintas oficialiu subrangovu ir, kad pinigus už atliktus darbus atsakovui tiesiogiai pervestų objekto užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Tuo tikslu prie 2012-08-31 Statybos rangos sutarties yra nurodytas antras priedas dėl tiesioginio apmokėjimo. Liudytojas negalėjo nurodyti, kuri iš sutarties šalių turėjo pateikti šį priedą, tačiau teigė, kad jis iš ieškovo elektroniniu paštu gavo priedą prie Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo ir direktorius D. Z. pažadėjo, kad bus atvežtas priedo originalas, tačiau jo taip ir nesulaukė. UAB „Žemaitijos keliai“ valdyba priėmė sprendimą, kad kol nebus vieno iš pagrindinių dokumentų – priedo dėl tiesioginio atsiskaitymo, sutartis nebus vykdoma. Darbų nepradėjo, nes nebuvo garantijos dėl atsiskaitymo, ir tai buvo „pagrindas“. Be to, negalėjo pradėti darbų, nes aplūžo Darbėnų asfaltbetonio gamykla, ir atsakovas negalėjo gaminti 32 ir 22 frakcijų asfaltbetonio, taip pat nebuvo tinkamai paruošti kelio pagrindai, nebuvo atsakovui perduoti dokumentai. Jokių aktų nerašė, viskas vyko žodžiu. Likus apie savaitei iki darbų užbaigimo termino, po asfaltbetonio gamyklos sugedimo, M. jis buvo susitikęs su ieškovo direktoriumi D. Z., sakė jam, kad negali atlikti darbų, tačiau D. Z. pasakė, „nieko tokio, darbus pasidarysim patys“. Tada atsakovas ieškovui parašė 2012-09-21 raštą, kad prašo nutraukti sutartį dėl bazės gedimo. Teigė, kad bazei suremontuoti reikėjo apie savaitės, darbams atlikti reikėjo apie 4 dienų. Turėjo dar dvi veikiančias asfaltbetonio gamybos bazes Telšiuose, bet nebebuvo kalbos apie tolesnį sutarties vykdymą; suprato, kad sutartis nebus įgyvendinta, nes ji nutraukta. Jis asmeniškai manė, kad neprivalo vykdyti sutartį, nes ji yra nepilna dėl atsiskaitymo, kad sutartis kaip ir nesudaryta. Kad darbus pagal sutartį vykdo kiti subrangovai, sužinojo, kai gavo ieškinį. Jis asmeniškai ieškovui nereiškė jokių pretenzijų dėl to, kad darbus vykdo kiti subrangovai.

72Iš minėtų įrodymų ir kitų byloje surinktų įrodymų teismas daro išvadą, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ jokių papildomų statybos dokumentų pateikti nereikalavo, darbų apimtis ir kitus būtinus rodiklius statybos rangos darbams atlikti žinojo ir turėjo, nes pats paruošė Sutarties projektą ir lokalinę sąmatą prie Sutarties, buvo susipažinęs su darbo vieta, turėjo galimybę susipažinti su objekte esančiu Statybos darbų žurnalu, kuriame buvo pažymėti užbaigti gatvės (kelio) pagrindų paklojimo darbai, tačiau, kaip byloje nurodė liudytojas K. S., po Statybos rangos sutarties pasirašymo atsakovas nepasiekė galutinio suderinimo, kad su juo už atliktus subrangos darbus atsiskaitytų ne genrangovas UAB „Žemkasa“, kaip tai buvo numatyta Sutarties 5.1., 5.2. ir 5.3. punktuose, o pagrindinis statybos objekto užsakovas Klaipėdos miesto savyvaldybė, todėl UAB „Žemaitijos keliai“ valdyba priėmė sprendimą, kad kol nebus priedo dėl tiesioginio atsiskaitymo, sutartis nebus vykdoma. Šias aplinkybes patvirtina UAB „Žemaitijos keliai“ 2012-09-21 ieškovui siųstas pasiūlymas nutraukti sutartį abiejų šalių susitarimu. Atsakovo nurodytas Darbėnų asfalto gaminimo bazės gedimas (kaip vėliau paaiškėjo byloje atitinkamo sieto pakeitimas) tebuvo formali priežastis nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nes byloje nustatyta, kad atsakovas turėjo dar dvi veikiančias asfalto gamyklas Telšiuose, be to, nuo 2012-09-21 iki sutarties galutinio įvykdymo buvo likusios 9 dienos, atsakovo gamybos direktorius K. S. nurodė, kad gedimui pašalinti reikėjo apie savaitės, o darbams atlikti reikėjo apie 4 dienų, todėl, norėdamas įvykdyti sutartį ir sąžiningai vykdydamas bendradarbiavimo pareigą, atsakovas galėjo su ieškovu suderinti (atidėti) darbų baigimo termino datą (Sutarties 9.4.p.) ir įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Atsakovo argumentus, kad nebegalėjo atlikti darbų, nes šiuos darbus atlikti 2012-09-24 buvo pasamdytas kitas subrangovas, paneigia liudytojo K. S. paaiškinimai teisme, nes jis patvirtino, jog apie tai, kad darbus pagal sutartį vykdo kiti subrangovai, sužinojo, kai gavo ieškinį ir jis asmeniškai ieškovui nereiškė jokių pretenzijų dėl to, kad darbus vykdo kiti subrangovai.

73Kaip teisingai byloje nurodė ieškovas, nei Statybos įstatymas, nei “STR” nereglamentuoja, kokie konkretūs dokumentai turi būti perduoti subrangovui, be kurių jis negalėtų pradėti statybos rangos darbų, nes nurodyti teisės aktai reglamentuoja santykius tarp Užsakovo ir rangovo. Atsakovo pageidavimu kelio pagrindų įrengimą patikrino nepriklausoma laboratorija ir nustatė, kad kelio pagrindai buvo įrengti iki sutarties su atsakovu pasirašymo ir techninės statybos priežiūros patvirtinti kaip atlikti tinkamai. „Lemminkainen Lietuva“ laboratorinių tyrimų laboratorija atliko tyrimus (aktas Nr. 12-8-74 (1-4) ir netrukus po to, 2012-08-31, buvo pasirašyta subrangos sutartis. Todėl atsakovo argumentai, kad negalėjo pradėti vykdyti statybos rangos darbų dėl ieškovo kaltės, yra visiškai nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

74Dėl ieškovo patirtų nuostolių (negautų pajamų) dydžio.

75Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį (CPK 178 straipsnis). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Civilinės atsakomybės taikymui svarbu, kad būtų priteisiamos tik tos išlaidos, kurios yra būtinos realiam kreditoriaus turtinės padėties atkūrimui, priežastiniu ryšiu susijusios su žalos padarymu bei patikimai įrodytos. Be to, jos turi būti protingos ir pagrįstos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nuostolius išlaidų forma apibūdina tokie požymiai: realumas, būtinumas ir protingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013).

76Ieškovas UAB Žemkasa“ iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ reikalauja 70 691 Lt nuostolių ir 2 698,57 Lt negautų pajamų, kuriuos jis patyrė dėl to, kad atsakovui nebetiekiant asfaltbetonio ir nebevykdant subrangos darbų, numatytų 2012-08-31 Statybos rangos sutartyje, minėtų darbų atlikimui skubiai turėjo susirasti kitą subrangovą, kuris nustatytu terminu įvykdytų Š. gatvės rekonstrukcijos darbus – asfaltavimą, nes ieškovui gręsia didžiulės pagrindinio užsakovo – Klaipėdos miesto savivaldybės baudos, numatytos 2011 m. rugsėjo 28 d. Statybos rangos sutartyje Nr. J12-358, todėl ieškovas buvo priverstas atlikti darbus kur kas didesnėmis sąnaudomis, negu buvo sutarta su atsakovu.

77Teismas sprendžia, kad ieškovas pateikė objektyvius įrodymus dėl jo patirtų 70691 Lt tiesioginių nuostolių ir 2698,57 Lt negautų pajamų; nuostolių apskaičiavimo teisėtumą patikrino ieškovo pasamdytas įmonės UAB „Veiklos auditas“ kvalifikuotas specialistas (t. 3, b. l. 113-152), todėl teismas neturi pagrindo nesutikti, kad ieškovas UAB „Žemkasa“ įrodymais, kad dėl atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ nevykdytos sutarties jis patyrė 73 389,57 Lt žalą.

78CK 6.63 str. 1 dalyje nustatyta, kada sutarties šalis yra laikoma pažeidusia prievolę, o antroje šio straipsnio dalyje nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. Taip pat CK 6.61 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad kai skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą darbą, kreditorius turi teisę atlikti tą darbą skolininko sąskaita per protingą terminą ir už protingą kainą, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis, arba reikalauti atlyginti nuostolius.

79Teismas sprendžia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ pažeidė LR CK 6.63 str. 1 dalies 1, 2, 5 punktus; jo veiksmuose yra visos būtinos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, dėl neteisėtų veiksmų patirti nuostoliai ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių; nuostoliai yra realūs ir protingi, todėl privalo atlyginti ieškovo UAB „Žemkasa“ patirtą 73 389,57 Lt žalą.

80Dėl ieškovo reikalaujamų netesybų.

81Be 73 389,57 Lt žalos atlyginimo, ieškovas UAB „Žemkasa“ pagal 2012-08-31 Statybos rangos sutarties 4.5 punktą reikalauja iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priteisti Statybos rangos sutartimi numatytų 0,04 procentų dydžio delspinigių už pavėluotą Sutarties vykdymą nuo 2012-09-30 iki 2012-12-31, kurie už 92 dienas sudaro 63 030,89 Lt (1712795,86 Lt x 0,0004 proc. x 92 d.).

82Vadovaujantis CK 6.71 str. 1 dalimi, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

83Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 str. 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 dalis, 6.258 str. 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad CK 6.73 str. 1 dalyje ir 6.258 str. 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

84Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Žemkasa“, vadovaudamasis tuo, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nevykdė sutarties ir be to, pažeidė prievolę atlikti statybos subrangos darbus iki 2012-09-30, prašė teismo priteisti iš jo patirtus faktinius nuostolius (73 389,57 Lt) ir Sutartyje nustatyto dydžio netesybas – delspinigius (63 030,89 Lt).

85Vadovaujantis tuo, kad netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 dalis, 6.258 str. 2 dalis), ieškovas UAB „Žemkasa“ reikalauja priteisti faktiškai patirtus nuostolius, kurie yra didesni už sutartines netesybas dėl termino pažeidimo, reikalavimas priteisti netesybas negali būti tenkinamas.

86Dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaip pagrindo nutraukti sutartį.

87Ieškovo UAB „Žemkasa“ ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytos Statybos rangos sutarties sutarties 9.4. punkte įtvirtinta bendro pobūdžio sutartinė sąlyga, kad sutartis gali būti nutraukta „raštišku Šalių susitarimu“.

88CK 6.217 str. 1 dalyje nustatyta, kad šalys gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Sutarties pažeidimo vertinimo esminiai kriterijai nustatyti CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, kuriuose reglamentuojama, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 18 d. nurtis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2013).

89Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Žemkasa“ 2013 m. sausio 31 d. pranešime atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ dėl sutarties nutraukimo nurodė, kad ieškovas nuo 2013 m. kovo 3 dienos (t. 3, b. l. 29, 33) nutraukia 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 12-161, vadovaudamasis CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 punktais, t. y. dėl to, kad ieškovas negavo to, ko tikėjosi iš sutarties; kad griežtas prievolės sąlygų laikymasis turėjo esminės reikšmės; kad sutarties neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Teismas sprendžia, kad visus šiuos ieškovo nurodytus pagrindus byloje patvirtina faktinės bylos aplinkybės ir ieškovo pateikti įrodymai (CPK 185 str.).

90Pirma, ieškovas UAB „Žemkasa“, 2012-08-31 sudarydamas Statybos rangos sutartį Nr.12-161 su UAB „Žemaitijos keliai“, tikėjosi, kad minėtas subrangovas, turintis kelias asfaltbetonio gamyklas bei turintis didelę darbo patirtį, iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos „savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe“ atliks Švepelių g. rekonstrukcijos – asfaltavimo darbus už 1 712 795,86 litus, tačiau atsakovas šių darbų net nepradėjo. Antra, kadangi ieškovas UAB „Žemkasa“ 2011 m. rugsėjo 28 d. su užsakovu Klaipėdos miesto savivaldybe buvo sudaręs Statybos rangos sutartį Nr. J12-358 ir šia sutartimi įsipareigojęs atlikti statybos rangos darbus iki 2012 m. spalio 31 d., tai griežtas 2012-08-31 Sutarties sąlygų laikymasis ieškovui turėjo esminės reikšmės, nes grėsė didelės sutartinės sankcijos. Trečia, atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2012-09-21 pranešimas ieškovui, kad atsakovas negalės vykdyti sutarties dėl asfalto gamyklos gedimo ir pasiūlymas nutraukti sutartį šalių susitarimu, buvo pakankamas pagrindas nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje.

91Ieškovas UAB „Žemkasa“ 2013 m. sausio 31 d. pranešime atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ dėl sutarties nutraukimo nurodė, kad ieškovas nuo 2013 m. kovo 3 dienos (t. 3, b. l. 29, 33) nutraukia 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 12-161. Teismas tokį ieškovo UAB „Žemkasa“ pranešimą vertina kaip atitinkantį CK 6.218 str. 1 dalyje įtvirtintą nukentėjusios šalies pareigą iš anksto pranešti kitai šaliai apie sutarties nutraukimą. 2013 m. sausio 31 d. pranešime apie sutarties nutraukimą ieškovas UAB „Žemkasa“ nurodė, kad sutartį nutraukia, nes atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ esmingai pažeidė Statybos rangos sutartį. Nors atsakovas šį reikalavimą ginčija dviem argumentais: tai, kad atsakovas Statybos rangos sutarties tariamai nepažeidė bei dėl to nebuvo pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį, ir tai, kad tariamai nebuvo laikytąsi reikalavimų, nustatant įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą termino.

92Kaip jau buvo minėta, byloje yra visiškai įrodyta, kad ieškovas UAB „Žemkasa“ nepažeidė esminių Statybos rangos sutarties sąlygų, nes 2012-08-31 Statybos rangos sutarties atsakovas nevykdė ne dėl to, kad ieškovas nepateikė dokumentų, neperdavė statybos aikštelės ir net ne dėl to, kad sugedo atsakovui priklausanti asfaltbetonio gamykla, o dėl to, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“, 2012-08-31 sudaręs Statybos rangos sutartį, tikėjosi išspręsti tiesioginio atsiskaitymo su pagrindiniu užsakovu Klaipėdos miesto savivaldybe klausimą, tačiau nepavykus, tiesiog nebevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ieškovui UAB „Žemkasa“. Tai byloje patvirtina D. Z. ir K. S. paaiškinimai, byloje esantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Žemkasa“ Papildomas susitarimas (t.3, b.l. 64) bei kiti byloje esantys įrodymai.

93Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ argumentai, kad nepradėjo laiku vykdyti Sutarties dar ir dėl sugedusios asfeltbetonio gamyklos, t. y. kai šalių įsipareigojimų pusiausvyra iš esmės pasikeičia ir dėl pasikeitusių aplinkybių vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai pirminėmis sutarties sąlygomis dėl aplinkybių, atsiradusių ne dėl jos kaltės, ir kita sutarties šalis atsisako sutartį pakeisti (CK 6.204 str.), negali būti pripažinti pakankama priežastimi nevykdyti sutarties ar kitaip ją pažeisti, nes Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir šalis, negalinti tinkamai vykdyti sutarties dėl vykdymo suvaržymo esant pasikeitusiomis aplinkybėmis, turi nedelsdama spręsti sutarties pakeitimo klausimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad šalis, kuri remiasi sutarties vykdymo suvaržymu, turi būti aktyvi ir privalo teikti kitai šaliai prašymą keisti sutartį per kiek įmanoma trumpesnį laiką, tuoj pat po to, kai šios aplinkybės atsirado. Tuo atveju, kai kita šalis nepareiškia noro derėtis, nukentėjusi sutarties šalis teise kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo turi naudotis operatyviai, priešingu atveju pasikeitusių aplinkybių rizika teks pačiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-306/2012).

94Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

95Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 dalimi ir LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, ieškovui UAB „Žemkasa“ priteistinos 7,51 proc. procesinės palūkanos nuo priteistos sumos, t. y. 73 389,57 Lt, nuo ieškinio priėmimo dienos, t. y. nuo 2013 m. vasario 27 dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

96Dėl UAB „Žemaitijos keliai" priešieškinio.

97Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad dėl ieškovo UAB „Žemkasa“ priešpriešinių pareigų nevykdymo ir sutarties vykdymo eigoje padarytų esminių sutarties pažeidimų bei darbų pavedimo trečiajam asmeniui, atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ patyrė nuostolių, t. y. negavo pelno, kurį pagrįstai tikėjosi gauti. Ieškovui neperdavus dokumentų, reikalingų darbų atlikimui, o vėliau pavedus darbus atlikti kitam rangovui, nebeteko galimybės gauti pajamų iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (Sutarties 5.1 punktas). Teigia, kad yra akivaizdi ieškovo kaltė dėl atsakovui atsiradusių nuostolių ir priežastinis ryšys tarp kaltų veiksmų (bei neveikimo) ir atsiradusios žalos (negautos naudos). Nurodė, kad prie priešieškinio pridėta Išplėstinė sąmata patvirtina, kad atsakovo išlaidos statybos objekte turėjo sudaryti 1 549 946 Lt, o iš veiklos gaunamas pelnas – 162 849,76 Lt, todėl šią sumą prašo priteisti iš ieškovo UAB „Žemkasa“.

98Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" priešieškinys, kuriuo jis prašė priteisti 162 849,76 Lt negautų pajamų iš UAB "Žemkasa", netenkintinas.

99CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad nuostoliai kaip negautos pajamos, kurias asmuo galėjo gauti, yra priteisiamos tik tuo atveju, jei buvo kitos sutarties šalies neteisėti veiksmai. Šiuo atveju jokių neteisėtų UAB „Žemkasa“ veiksmų nebuvo, esmines sutarties sąlygas pažeidė pats atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“, be jokio teisėto pagrindo atsisakydamas vykdyti 2012 m. rugpjūčio 31 d. su ieškovu UAB „Žemkasa“ sudarytą Statybos rangos sutartį, todėl priteisti negautas pajamas nėra pagrindo. Dėl to byloje esantys įrodymai ir teismo išvados jau yra išvardinti šiame sprendime, todėl teismas jų nebekartoja. Be to, UAB „Žemaitijos keliai“ neįrodė ir kitų būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų.

100Taip pat netenkintinas antrasis atsakovo priešieškinio reikalavimas - pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą 2012 m. rugpjūčio 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. 12-161 vienašališką nutraukimą neteisėtu, nes teismas pripažino, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ esmingai pažeidė su ieškovu UAB „Žemkasa“ 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą Statybos rangos sutartį (CK 6.217 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1, 2, 4 punktai), o ieškovas UAB „Žemkasa“ 2013 m. sausio 31 d. pranešdamas atsakovui dėl sutarties nutraukimo nuo 2013 m. kovo 3 dienos (t. 3, b. l. 29, 33) tinkamai nutraukė 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 12-161 ir CK 6.218 str. 1 dalies nuostatų nepažeidė.

101Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ Statybos rangos sutarties nutraukimą ginčijo ne tik tuo aspektu, kad esą atsakovas nepažeidė esminių Sutarties sąlygų, tačiau ir dėl ieškovo siųstų dviejų pranešimų apie Sutarties nutraukimo terminą, nes pirmąjame 2013-01-31 ieškovo pranešime Nr. S-13/023 nutraukti Sutartį nuo 2013-03-01 buvo nustatytas per trumpas įspėjimo terminas (t. 3, b. l. 29). Pažymėtina, kad 2013-02-01 ieškovas atsakovui išsiuntė patikslintą pranešimą Nr. S-13/023, kad nutraukia Sutartį nuo 2013-03-03 (t. 3, b. l. 33).

102Teismas sutinka su ieškovo UAB „Žemkasa“ argumentais, kad CK 6.217 straipsnis nenumato pranešimo apie sutarties nutraukimą formos ar draudimo sutartį pažeidusią šalį apie sutarties nutraukimą informuoti ne vienu raštu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą, šis terminas yra skirtas šaliai pasirengti sutarties nutraukimui, leidžia sutartį pažeidusiai šaliai iš anksto sužinoti nukentėjusios šalies poziciją ir išvengti papildomų nuostolių, kurių gali atsirasti dėl to, kad nėra aišku, ar bus reikalaujama įvykdyti sutartį ir ar pavėluotas įvykdymas bus priimtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Atsakovas net neįrodinėja, kaip toks dviem raštais pateiktas pranešimas apie sutarties nutraukimą jam sukliudė sužinoti ieškovo poziciją dėl sutarties nutraukimo, kaip jis rengėsi sutarties nutraukimui ir kaip stengėsi išvengti papildomų nuostolių (CPK 178 str.). Kitai sutarties šaliai neįrodžius minėtų aplinkybių, nedidelis įspėjimo termino pažeidimas pripažįstamas formaliu, nesudarančiu pagrindo spręsti, jog dėl jo padarymo vienašalis sutarties nutraukimas yra neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos, o jeigu šalis nesilaikė sutartyje ar teisės normose nustatytų įspėjimo terminų, tai sutarties nutraukimo diena pripažįstama sutartyje ar teisės normoje nustatyto termino pabaiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2008).

103Taip pat teismas sutinka su ieškovo UAB „Žemkasa“ argumentais, kad nutraukti jau nutrauktą sutartį nėra teisinės galimybės, todėl 2013 m. kovo 3 d. nutraukta Sutartis nebegalėjo būti dar kartą nutraukta atsakovo iniciatyva nuo 2013 m. kovo 28 dienos.

104Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

105Pareikšdamas 214 062,45 Lt ieškinį ieškovas UAB „Žemkasa“ Valstybei sumokėjo 5281,25 Lt žyminį mokestį (t.1, b.l. 10). 2013 m. gruodžio 16 d. ieškovas UAB „Žemkasa“, vadovaudamasis specialisto išvada dėl nuostolių sumos nustatymo, patikslino ieškinio dalyką, t. y. atsisakė reikalavimo dėl 77 641,99 Lt nuostolių priteisimo, ir šį atsisakymą teismas priėmė 2014 m. sausio 15 d. protokoline nutartimi (CPK 140 str.) bei toje dalyje bylą nutraukė (CPK 293 str. 4 p.), todėl 75 proc. žyminio mokesčio nuo šios sumos grąžintini ieškovui UAB „Žemkasa“ (CPK 87 str. 2 d.). Už 77641,99 Lt ieškinio reikalvimų dalį, skaičiuojant nuo pirminės ieškinio sumos, ieškovas sumokėjo 1901 Lt žyminį mokestį, todėl jam grąžintini 1426 Lt.

106Šį žyminį mokestį įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 3 d.).

107Likęs ieškovo reikalavimas yra 136 420,46 Lt, už kuri žyminis mokestis yra 3380,- Lt. Teismas ieškinį patenkina iš dalies, iš atsakovo priteisia 73389,57 Lt, kas sudaro 54 proc., už kuri žyminis mokestis yra 1825,20 Lt, kuris priteistinas iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ (CPK 93 str. 2 d.).

108Šalys apie turėtas atstovavimo išlaidas duomenų nepateikė.

109Ieškovas UAB „Žemkasa“ pateikė teismui PVM sąskaitą faktūrą dėl 726 Lt išlaidų UAB „Veiklos auditas“, tačiau nepateikė įrodymų, kad ši sąskaita yra apmokėta, todėl išlaidos nepriteistinos.

110Byloje yra patirta 62,67 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš šalių priteistinos Valstybei: iš ieškovo priteistinai 28,83 litai, o iš atsakovo – 33,84 litai.

111Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268–270, 279, straipsniais,

Nutarė

112Ieškovo UAB „Žemkasa“ ieškinį patenkinti iš dalies.

113Priteisti ieškovui UAB „Žemkasa“ (į. k. 300134536, buveinė Pievų g.7, Dovilai, Klaipėdos r.) iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ (į. k. 180264995, buveinė Statybininkų g. 7, Telšiai) 73 389,57 Lt (septyniasdešimt tris tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 57 ct) žalos atlyginimo ir 7,51 proc. procesinės palūkanos nuo priteistos 73 389,57 Lt sumos, nuo ieškinio priėmimo dienos (2013 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

114Likusioje dalyje UAB „Žemkasa“ ieškinį atsakovui UAB “Žemaitijos keliai” atmesti.

115Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį ieškovui UAB „Žemkasa“ atmesti.

116Priteisti ieškovui UAB „Žemkasa“ iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ 1825,20 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt penkis litus ir 20 ct) žyminio mokesčio išlaidas.

117Priteisti Lietuvos valstybei iš ieškovo UAB „UAB „Žemkasa“ (į. k. 300134536) 28,83 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

118Grąžinti ieškovui UAB „Žemkasa“ iš valstybės biudžeto 1426 Lt žyminio mokesčio, o atlikus įskaitymą dėl 28,83 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, ieškovui UAB „Žemkasa“ iš valstybės biudžeto grąžinti 1397,17 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt septynis litus 17 ct) žyminio mokesčio, įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti šį mokestį.

119Priteisti Lietuvos valstybei iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ (į. k. 180264995) 33,84 litus (trisdešimt tris litus 84 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

120Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Žemkasa“ atstovams I. K. ir L. R.,... 4. atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovui T. R.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB... 6. Ieškovas UAB „Žemkasa“ Šiaulių apygardos teisme 2013-02-25 pareiškė... 7. 2013 m. gruodžio 16 d. ieškovas UAB „Žemkasa“, vadovaudamasis... 8. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. protokoline nutartimi buvo... 9. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose ir bylą nagrinėjant teisme,... 10. Ieškovas nurodo, kad dėl atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" veiksmų... 11. Nurodo, kad pagal ieškovo UAB "Žemkasa" ir atsakovo UAB „Žemaitijos... 12. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" su UAB „Žemkasa“ ieškiniu nesutiko... 13. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" 2013 m. rugsėjo 2 d. pateikė... 14. - pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą 2012 m. rugpjūčio 31 d.... 15. - priteisti iš ieškovo UAB „Žemkasa“ 162 849,76 Lt negautų pajamų, 6... 16. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. tarp... 17. Teigia, kad dėl ieškovo priešpriešinių pareigų nevykdymo ir sutarties... 18. Patikslintame priešieškinyje atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" nurodė,... 19. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas, 2013-01-31 pranešdamas apie... 20. Ieškovui per 30 dienų nuo atsakovo pranešimo (2013-02-07 ) įteikimo dienos... 21. Todėl atsakovas prašo pripažinti ieškovo UAB „Žemkasa“ inicijuotą... 22. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nesutiko su atsakovo UAB „Žemaitijos keliai"... 23. Ieškovas nurodė, kad pagal minėtos Sutarties 6.1.1 punktą, ieškovas per 5... 24. Teigia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" buvo susipažinęs su statinio... 25. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo... 26. Teigia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai" turėjo visus dokumentus ir... 27. Nurodė, kad informaciją apie dengiamo asfalto storius, darbams naudotino... 28. Nurodė, kad atsakovas priežastį, dėl kurios negali įvykdyti pasirašytos... 29. Ieškovas pažymi, kad atsakovas turi tris asfalto gamyklas, todėl reikalingos... 30. Teigia, kad ieškovas po sutarties pasirašymo intensyviai bendradarbiavo su... 31. Teigia, kad jokių rašytinių susitarimų, numatytų Sutarties 4.3 punkte dėl... 32. Nurodė, kad atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" neatlikus darbų pagal... 33. Be to, pagal ieškovo UAB "Žemkasa" ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai"... 34. Dėl 162 849,76 Lt negautų pajamų priteisimo iš UAB "Žemkasa" ieškovas... 35. Ieškovas nurodė, kad atsakovo pateikta specialisto išvada, nepatvirtina... 36. Ieškovas nesutinka su atsakovo reikalavimu pripažinti neteisėtu UAB... 37. Ieškovo nuomone tokie atsakovo veiksmai buvo atlikti tyčia ir jokio pagrindo... 38. Teigia, kad atsakovo argumentas, jog nebuvo laikytasi reikalavimų įspėjimo... 39. Nesutinka su atsakovo pozicija, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“... 40. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, ieškovo atstovai prašė ieškovo UAB... 41. 2014-01-15 teismo posėdyje dalyvavęs UAB „Žemkasa“ direktorius D. Z.... 42. Ieškovas kreipėsi į kelias įmones, turinčias asfaltbetonio gamyklas,... 43. Mano, kad K. S. nurodytas priedas prie sutarties dėl atsiskaitymo, nebuvo... 44. Nurodė, kad ieškovas atsakovui UAB „Žemaitijos keliai“ pateikė visus... 45. Kadangi ieškovas šiuo metu turi įsigijęs asfaltbetonio gamyklą, mano, kad... 46. 2014-01-15 teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB „Žemaitijos keliai“... 47. Kad darbus pagal sutartį vykdo kiti subrangovai, sužinojo, kai gavo... 48. Ieškovo UAB „Žemkasa“ atstovai I. K. ir L. R. prašė ieškinį... 49. Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovas T. R. prašė UAB „Žemkasa“... 50. T. R. nurodė, kad UAB „Žemkasa“ kaip genrangovas turėjo subrangovui UAB... 51. UAB „Žemkasa“ ieškinys tenkintinas iš dalies, UAB „Žemaitijos... 52. Bylos esmė.... 53. 2011 m. rugsėjo 28 d. viešojo pirkimo pagrindu tarp užsakovo Klaipėdos... 54. 2012 m. rugpjūčio 31 d. tarp ieškovo (sutartyje - užsakovo) UAB... 55. Bendra Statybos rangos sutarties kaina 1 415 533,77 Lt be PVM; PVM - 297 262,09... 56. Sutarties šalys byloje pripažino, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties... 57. Ginčas byloje yra kilęs dėl šalių įsipareigojimų pagal 2012-08-31... 58. Ieškovas UAB „Žemkasa“ teigė, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“... 59. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad 2012-08-31 Statybos rangos... 60. Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.... 61. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 62. 2012 m. rugpjūčio 31 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 12-161... 63. Rangos sutartis, taip pat viena jos rūšių – statybos rangos sutartis yra... 64. Bendrosios subrangos teisinių santykių reguliavimo taisyklės nustatytos LR... 65. Dėl atsakovo (subrangovo) civilinės atsakomybės.... 66. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas UAB Žemaitijos keliai“ pagal... 67. Subrangovas UAB „Žemaitijos keliai“ statybos rangos darbų per dvi... 68. Už sutarties pažeidimą taikoma sutartinė civilinė atsakomybė, kuri... 69. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Žemkasa“ nurodė, kad atsakovas UAB... 70. Statybos rangos sutartis su atsakovu buvo sudaryta 2012-08-31 ir šios... 71. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos... 72. Iš minėtų įrodymų ir kitų byloje surinktų įrodymų teismas daro... 73. Kaip teisingai byloje nurodė ieškovas, nei Statybos įstatymas, nei “STR”... 74. Dėl ieškovo patirtų nuostolių (negautų pajamų) dydžio.... 75. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų... 76. Ieškovas UAB Žemkasa“ iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ reikalauja... 77. Teismas sprendžia, kad ieškovas pateikė objektyvius įrodymus dėl jo... 78. CK 6.63 str. 1 dalyje nustatyta, kada sutarties šalis yra laikoma pažeidusia... 79. Teismas sprendžia, kad atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ pažeidė LR CK... 80. Dėl ieškovo reikalaujamų netesybų.... 81. Be 73 389,57 Lt žalos atlyginimo, ieškovas UAB „Žemkasa“ pagal... 82. Vadovaujantis CK 6.71 str. 1 dalimi, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 83. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 84. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Žemkasa“,... 85. Vadovaujantis tuo, kad netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK... 86. Dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaip pagrindo nutraukti sutartį.... 87. Ieškovo UAB „Žemkasa“ ir atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2012 m.... 88. CK 6.217 str. 1 dalyje nustatyta, kad šalys gali nutraukti sutartį, jeigu... 89. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Žemkasa“ 2013 m. sausio 31 d.... 90. Pirma, ieškovas UAB „Žemkasa“, 2012-08-31 sudarydamas Statybos rangos... 91. Ieškovas UAB „Žemkasa“ 2013 m. sausio 31 d. pranešime atsakovui UAB... 92. Kaip jau buvo minėta, byloje yra visiškai įrodyta, kad ieškovas UAB... 93. Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ argumentai, kad nepradėjo laiku vykdyti... 94. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 95. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 dalimi ir LR Mokėjimų, atliekamų pagal... 96. Dėl UAB „Žemaitijos keliai" priešieškinio.... 97. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad dėl ieškovo UAB... 98. Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai" priešieškinys, kuriuo jis prašė... 99. CK 6.249 str. 1 dalyje nustatyta, kad nuostoliai kaip negautos pajamos, kurias... 100. Taip pat netenkintinas antrasis atsakovo priešieškinio reikalavimas -... 101. Atsakovas UAB „Žemaitijos keliai“ Statybos rangos sutarties nutraukimą... 102. Teismas sutinka su ieškovo UAB „Žemkasa“ argumentais, kad CK 6.217... 103. Taip pat teismas sutinka su ieškovo UAB „Žemkasa“ argumentais, kad... 104. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 105. Pareikšdamas 214 062,45 Lt ieškinį ieškovas UAB „Žemkasa“ Valstybei... 106. Šį žyminį mokestį įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių... 107. Likęs ieškovo reikalavimas yra 136 420,46 Lt, už kuri žyminis mokestis yra... 108. Šalys apie turėtas atstovavimo išlaidas duomenų nepateikė.... 109. Ieškovas UAB „Žemkasa“ pateikė teismui PVM sąskaitą faktūrą dėl 726... 110. Byloje yra patirta 62,67 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios,... 111. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 112. Ieškovo UAB „Žemkasa“ ieškinį patenkinti iš dalies.... 113. Priteisti ieškovui UAB „Žemkasa“ (į. k. 300134536, buveinė Pievų g.7,... 114. Likusioje dalyje UAB „Žemkasa“ ieškinį atsakovui UAB “Žemaitijos... 115. Atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ priešieškinį ieškovui UAB... 116. Priteisti ieškovui UAB „Žemkasa“ iš atsakovo UAB „Žemaitijos... 117. Priteisti Lietuvos valstybei iš ieškovo UAB „UAB „Žemkasa“ (į. k.... 118. Grąžinti ieškovui UAB „Žemkasa“ iš valstybės biudžeto 1426 Lt... 119. Priteisti Lietuvos valstybei iš atsakovo UAB „Žemaitijos keliai“ (į. k.... 120. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...