Byla eB2-64-440/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės krašto spauda“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gudara“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Saulės krašto spauda“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Gudara“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 28 d. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi UAB „Saulės krašto spauda“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Teisme gautas bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ bankroto administratorės UAB „Gudara“ įgalioto asmens J. G. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodė, kad administratorei dokumentai neperduoti, turto nėra. UAB „Saulės krašto spauda“ turto neturėjo, todėl turto nurašymo ar likvidavimo aktai neteikiami. Bylos duomenimis bei VĮ Registrų centro duomenimis nei UAB „Saulės krašto spauda“, nei UAB „Saulės krašto spauda“ vadovas R. L. registruotino nirto neturi, niekur nedirba. Nukreipti išieškojimo į savininko turtą nėra galimybių. Nurodė, kad bankroto administratorė atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ).

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas visiškai.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).

156.

16Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

177.

18Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros (toliau – Agentūra) 2018 m. kovo 30 d. pažymą dėl įmonės išregistravimo, kuri patvirtina, kad Agentūra neturi pretenzijų bankrutavusiai įmonei. Bankroto administratorė nurodė, kad ja nebuvo perduoti įmonės veiklos dokumentai neperduoti, įmonė turto neturėjo, dėl to bankroto administratorė neteikė teismui turto nurašymo ar likvidavimo aktai. Bankroto administratorė pateikė bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ likvidacinį balansą, kuriame matyti, kad bankroto proceso metu nebuvo gauta jokių piniginių lėšų, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 8 645 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 16 d. įsiteisėjusia nutartimi patvirtinti bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudarė 8 644,89 Eur.

198.

20Bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ kreditoriai buvo asmeniškai informuoti apie bankroto administratorės kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.

219.

22Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Saulės krašto spauda“.

2310.

24Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 8 644,89 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

2511.

26Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

28Prašymą tenkinti visiškai.

29Pripažinti, kad UAB „Saulės krašto spauda“, juridinio asmens kodas 144463944, buveinės adresas Preilos g. 6, Šiauliai, veikla pasibaigė.

30Patvirtinti bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 8 644,89 Eur sumai:

Eil. Nr. Kreditorius Kreditorinis reikalavimas, Eur
Antros eilės kreditoriai
1 VĮ Turto bankas 8 193,93
Iš viso: 8 193,93
Trečios eilės kreditoriai
2 UAB „Bite Lietuva“ 450,96
Iš viso: 450,96
Bendra kreditorinių reikalavimų suma: 8 644,89

31Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

33Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi uždarajai... 6. 2.... 7. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ bankroto... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas visiškai.... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 13. 5.... 14. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 15. 6.... 16. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 17. 7.... 18. Bankroto administratorė pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje... 19. 8.... 20. Bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ kreditoriai buvo asmeniškai... 21. 9.... 22. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra... 23. 10.... 24. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros... 25. 11.... 26. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 28. Prašymą tenkinti visiškai.... 29. Pripažinti, kad UAB „Saulės krašto spauda“, juridinio asmens kodas... 30. Patvirtinti bankrutavusios UAB „Saulės krašto spauda“ nepatenkintus... 31. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 33. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....