Byla e2S-791-265/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Č. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės T. R. ieškinį atsakovui Č. R. dėl santuokos nutraukimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Duomenys neskelbtini vynas“, ir atsakovo Č. R. priešieškinį ieškovei T. R. dėl skolos priteisimo, turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir jo padalijimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Duomenys neskelbtini vynas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės T. R. ieškinį atsakovui Č. R. dėl santuokos nutraukimo, tretieji asmenys AB SEB bankas, UAB „Duomenys neskelbtini vynas“, ir pagal atsakovo Č. R. priešieškinį ieškovei T. R. dėl skolos priteisimo, turto pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir jo padalijimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Duomenys neskelbtini vynas“.

72.

8Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės sprendimas šioje byloje areštuoti UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bankų sąskaitose ir bendrovės kasoje. Ieškovė nurodė, kad 2020 m. kovo 16 d. buvo įregistruota įmonė – UAB „Duomenys neskelbtini vyninė“, kaip steigėja, akcininkė ir direktorė nurodyta G. P., su atsakovu Č. R. palaikanti artimus santykius ir su juo kartu gyvenanti. Pateikiant informaciją apie bendrovę „Duomenys neskelbtini vyninė“ yra nurodyti kontaktiniai atsakovo Č. R. duomenys. Ieškovės teigimu, atsakovas, būdamas UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ vienintelis akcininkas ir direktorius, gali perkelti bendrovės turtą į kitą naujai įsteigtą įmonę, todėl kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino. Nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštavo visą atsakovui Č. R. priklausančios UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį bendrovėje ar pas trečiuosius asmenis, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, leido areštuotu turtu atsiskaityti su ieškove, taip pat areštavo UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ pinigines lėšas ar turtines teises, esančias bankuose ar kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, pinigines lėšas, esančias bendrovės kasoje, paliko teisę įmokėti pinigus į sąskaitas, uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leido areštuotomis lėšomis atsiskaityti su ieškove T. R.. Pavedė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota atlikti operacijoms, susijusioms su būtinųjų poreikių tenkinimu, mokesčių mokėjimu ir kitais privalomaisiais mokėjimais į valstybės ir savivaldybės biudžetus. Priteisė iš atsakovo 38 Eur žyminio mokesčio ieškovei.

124.

13Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybes, t. y. kad atsakovas, būdamas UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ vienintelis akcininkas ir direktorius, gali perkelti bendrovės turtą į kitą naujai įsteigtą įmonę, sudaro pagrindą išvadai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

175.1. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos argumentus apie UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ turto ar kitų aktyvų galimą perkėlimą. Teiginiai, kad Č. R. ir G. P. sieja artimi santykiai, yra visiškai nepagrįsti.

185.2. Teismas, nutartimi pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, areštavo ne tik UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, bet ir pinigines lėšas. Nors teismas leido antstoliui nustatyti per mėnesį leidžiamą disponuoti sumą, tačiau nėra aišku, kokie įmonės poreikiai sudaro teismo įvardytus būtinuosius poreikius.

195.3. UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ vykdo veiklą, įmonei reikia atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais, mokėti mokesčius, todėl piniginių lėšų areštas neproporcingai apsunkina veiklos vykdymą.

206.

21Ieškovė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Prideda naują įrodymą – 2020 m. gegužės 5 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-1-01-25296-20. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

226.1. Priešingai, nei teigiama skunde, ieškovė įrodymus apie atsakovo galbūt nesąžiningus veiksmus ir tikėtiną grėsmę teismui pateikė. Paminėtina, kad ieškovė, nors ir būdama atsakovo sutuoktine, atsakovui būnant vienasmeniu UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ akcininku ir direktoriumi, neturi realios galimybės stebėti ir kontroliuoti UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ turto ir piniginių lėšų judėjimo, apimties ir kt. dalykų. Todėl esant tokiai situacijai, kai yra įsteigiama įmonė, kurios pavadinimas ir veiklos rūšis yra faktiškai identiški UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ pavadinimui ir veiklai, kai naujos įmonės rekvizituose yra nurodomi UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ rekvizitai, kai kaip naujos įmonės steigėjas ir direktorius yra nurodomas asmuo, kuris asmeniniais ryšiai yra susijęs su atsakovu, galima daryti išvadą, jog kyla reali grėsmė įmonės, dėl kurios akcijų padalijimo yra pareikštas reikalavimas, turto ir atitinkamai akcijų vertei.

236.2. Pažymėtina, kad atsakovas savo skunde nepateikia jokio paaiškinimo apie UAB „Duomenys neskelbtini vyninė“ atsiradimą, įmonės rekvizitų naudojimą, apie asmenį, vardu G. P.. Tai, kad G. P. vardu įsteigta įmonė, kurios pavadinime yra vardas Duomenys neskelbtini, ir tai, kad prie šios įmonės rekvizitų yra nurodyti UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ rekvizitai, leidžia pagrįstai manyti, kad Č. R. ir G. P. sieja artimi santykiai.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

267.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

288.

29CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

30Dėl naujų įrodymų pridėjimo

319.

32Ieškovė prašo prie bylos pridėti 2020 m. gegužės 5 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-1-01-25296-20.

3310.

34Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

3511.

36Įvertinus tai, jog naujas įrodymas yra gautas po skundžiamos nutarties priėmimo, ir įvertinus tai, jog atsakovas turėjo galimybę dėl šio įrodymo pasisakyti, jis pridėtinas prie bylos ir vertintinas.

37Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo

3812.

39Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

4013.

41Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018, ir joje nurodytą praktiką).

42Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo

4314.

44Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nustatęs, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011; 2018-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018 ir kt.). Tuo atveju, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

4515.

46Atsižvelgdamas į tai, kad atskirajame skunde nėra kvestionuojamas tikėtinas ieškinio pagrįstumas, apeliacinės instancijos teismas dėl šios sąlygos egzistavimo plačiau nepasisako.

47Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

4816.

49CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu, ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė, kad būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba jis taps neįvykdomas.

5017.

51Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad atsakovas, būdamas UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ vienintelis akcininkas ir direktorius, gali perkelti bendrovės turtą į kitą naujai įsteigtą įmonę, o tai sudaro pagrindą išvadai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5218.

53Atsakovas atskirajame skunde akcentuoja, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos argumentus apie UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ turto ar kitų aktyvų galimą perkėlimą, ir pabrėžia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės reikšmingai apsunkina įmonės veiklą.

5419.

55Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra priimti nagrinėti tokie ieškovės reikalavimai: 1) nutraukti T. R. (ikisantuokinė pavardė Duomenys neskelbtini) ir Č. R. 2009 m. birželio 12 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje sudarytą santuoką (įrašo Nr. Duomenys neskelbtini) dėl atsakovo Č. R. kaltės; 2) nustatyti ieškovei ikisantuokinę pavardę – Duomenys neskelbtini; 3) žemės sklypą, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), pripažinti asmenine T. R. nuosavybe; 4) žemės sklypą, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe ir padalyti šį sklypą T. R. ir Č. R. lygiomis dalimis, tai yra po 1/2 dalį kiekvienam, asmeninės nuosavybės teise; 5) vandens gręžinį Nr. Duomenys neskelbtini pripažinti asmenine T. R. nuosavybe; 6) priteisti ieškovei T. R. piniginę kompensaciją už žemės sklype, adresu Duomenys neskelbtini, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini, pastatytą pirtį ir šiltnamį; 7) žemės sklypą, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), palikti asmenine atsakovo Č. R. nuosavybe; 8) žemės sklypą, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), palikti asmenine T. R. nuosavybe; 9) šulinį (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), garažą (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), malkinę (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), tvartą (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), adresu Duomenys neskelbtini., palikti asmenine T. R. nuosavybe; 10) kavinę -vyninę, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), palikti asmenine T. R. nuosavybe; 11) butą, adresu Duomenys neskelbtini. (unik. Nr. Duomenys neskelbtini), palikti T. R. nuosavybe; 12) padalyti lygiomis dalimis UAB „Duomenys neskelbtini vynas“, į. k. Duomenys neskelbtini, adresas Duomenys neskelbtini., 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, priteisiant T. R. ir Č. R. kiekvienam po 50 vnt. akcijų; 13) motociklą „Honda“, VIN kodas Duomenys neskelbtini, valst. Nr. Duomenys neskelbtini, pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe ir priteisti jį asmeninės nuosavybės teise ieškovui Č. R., priteisiant atsakovei iš Č. R. 1/2 dalies dydžio piniginę kompensaciją, skaičiuojamą nuo motociklo rinkos vertės; 14) prievolę pagal 2008-04-02 su AB SEB banku sudarytą kredito sutartį Nr. Duomenys neskelbtini palikti asmenine T. R. prievole, kurią po santuokos nutraukimo toliau vykdys T. R. asmeniškai; 15) pripažinti, kad T. R. ir Č. R. kiekvienas turi reikalavimo teisę į UAB „Duomenys neskelbtini vynas“, į. k. Duomenys neskelbtini, dėl 9 735,67 Eur skolos grąžinimo kiekvienam. Taigi, ginčas nagrinėjamoje byloje yra susijęs su santuokos nutraukimu, turto pripažinimu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir jo padalijimu.

5620.

57Iš ieškinio turinio, kiek tai susiję su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, matyti, kad ieškovės siekis nagrinėjamoje byloje yra UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ akcijų padalijimas, priteisiant T. R. ir Č. R. kiekvienam po 50 vnt. akcijų.

5821.

59Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovė, reikšdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nereiškė reikalavimo apriboti Č. R. nuosavybės teises į UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ akcijas, uždraudžiant jomis disponuoti, parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims. Kaip matyti iš ieškovės prašymo, ji prašė areštuoti visą UAB „Duomenys neskelbtini vynas“, kuriai šioje byloje nėra pareikšti jokie reikalavimai, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bankų sąskaitose ir bendrovės kasoje.

6022.

61Įvertinus ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atskirojo skundo turinį matyti, jog toks ieškovės prašymas yra susijęs su bendrovės ūkinės veiklos bei disponavimo įmonės turtu ribojimais, o tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

6223.

63Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, priimto toje byloje dėl joje kilusio ginčo, įvykdymą, jei reikalavimai būtų patenkinti. Tai reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1718-943/2016). Teismų praktikoje išaiškinta, kad laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių ir įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų dėl atsakovo taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008).

6424.

65Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes ir nurodytus Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, darytina išvada, kad skundžiama nutartis pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo principus, todėl negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

6625.

67Apeliacinės instancijos teismas taip pat papildomai pažymi, jog ieškovė, nurodydama, kad atsakovas, būdamas UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ akcininku ir vadovu, galbūt turi ketinimų visą šios bendrovės turtą bei veiklą perkelti į naujai įsteigtą UAB „Duomenys neskelbtini vyninė“, šioms aplinkybėms patvirtinti nepateikė pakankamų ir objektyvių įrodymų, o tik remiasi įrodymais nepagrįstais samprotavimais. Aplinkybė, jog naujosios įmonės pavadinimas yra panašus į atsakovo vadovaujamos įmonės pavadinimą, ar ikiteisminio tyrimo metu teikti paaiškinimai, jog atsakovas naujojoje bendrovėje ketina plėtoti verslą, nėra pakankami įsitikinti ieškovės teiginiais.

6826.

69Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentais, kad ieškovė, prašydama taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė esminių motyvų ir įrodymų, pagrindžiančių tokio prašymo pagrįstumą, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas nepagrįstai.

7027.

71Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

72Dėl bylos procesinės baigties

7328.

74Esant nurodytoms aplinkybės apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

76Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės T. R.... 7. 2.... 8. Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškovės... 12. 4.... 13. Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybes, t. y. kad atsakovas,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020... 17. 5.1. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos argumentus... 18. 5.2. Teismas, nutartimi pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 19. 5.3. UAB „Duomenys neskelbtini vynas“ vykdo veiklą, įmonei reikia... 20. 6.... 21. Ieškovė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.... 22. 6.1. Priešingai, nei teigiama skunde, ieškovė įrodymus apie atsakovo... 23. 6.2. Pažymėtina, kad atsakovas savo skunde nepateikia jokio paaiškinimo apie... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 26. 7.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. 8.... 29. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 30. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 31. 9.... 32. Ieškovė prašo prie bylos pridėti 2020 m. gegužės 5 d. nutarimą... 33. 10.... 34. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 35. 11.... 36. Įvertinus tai, jog naujas įrodymas yra gautas po skundžiamos nutarties... 37. Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo... 38. 12.... 39. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 40. 13.... 41. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą taikyti laikinąsias... 42. Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo... 43. 14.... 44. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 45. 15.... 46. Atsižvelgdamas į tai, kad atskirajame skunde nėra kvestionuojamas tikėtinas... 47. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 48. 16.... 49. CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis... 50. 17.... 51. Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos... 52. 18.... 53. Atsakovas atskirajame skunde akcentuoja, jog ieškovė nepateikė jokių... 54. 19.... 55. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra priimti nagrinėti tokie ieškovės... 56. 20.... 57. Iš ieškinio turinio, kiek tai susiję su prašymu taikyti laikinąsias... 58. 21.... 59. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovė,... 60. 22.... 61. Įvertinus ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 62. 23.... 63. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali taikyti tik tokias... 64. 24.... 65. Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes ir nurodytus Lietuvos apeliacinio... 66. 25.... 67. Apeliacinės instancijos teismas taip pat papildomai pažymi, jog ieškovė,... 68. 26.... 69. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo... 70. 27.... 71. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos... 72. Dėl bylos procesinės baigties... 73. 28.... 74. Esant nurodytoms aplinkybės apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 76. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 10 d. nutartį panaikinti ir...