Byla 2-338-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Resula“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsakovui viešajai įstaigai ,,Pajūrio radijas“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-2535-254/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Resula“, uždarosios akcinės bendrovės ,,EURODEBT LT“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Rūdupis“, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės ,,CONLEX“ pareiškimus atsakovui viešajai įstaigai ,,Pajūrio radijas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Resula“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą VšĮ „Pajūrio radijas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“.

6Ieškovas UAB ,,EURODEBT LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą VšĮ „Pajūrio radijas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forsina“.

7Ieškovas UAB „Rūdupis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą VšĮ „Pajūrio radijas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“.

8Ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą VšĮ „Pajūrio radijas“, bankroto administratore prašė paskirti A. P..

9UAB „CONLEX“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją į VšĮ „Pajūrio radijas“ bankroto bylą bendraieške, atsakovo administratoriumi pakirti prašė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą“.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi

12iškėlė VšĮ „Pajūrio radijas“ bankroto bylą, administratore paskyrė A. P.. Remdamasis bylos duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovo įsiskolinimai viršija į balansą įrašyto turto vertę, atsakovas nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, todėl bendrovė yra nemoki Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 punkto prasme. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovui VšĮ ,,Pajūrio radijas“ keltina bankroto byla. Spręsdamas VšĮ „Pajūrio radijas“ administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas vertino ieškovų pasiūlytas administratorių kandidatūras, nurodė, kad ieškovai pateikė visus, siekiant administruoti bankrutuojančią įmonę, administratoriams privalomus pateikti dokumentus, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos su pasiūlytomis administratorių kandidatūromis sutiko. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas nenustatė. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazėje esančių duomenų teismas nustatė, kad bankroto administratoriui UAB „Mokumo sprendimai“ leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2010 metais, jo buveinė yra Vilniuje ir šioje bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, bendrovė vykdo 34 bankroto procesus, o iš trijų fizinių bankroto administratorių realiai bankroto procedūras vykdo tik du. Bankroto administratorei A. P. leidimas administruoti bankrutuojančias įmones išduotas 2010 metais, jos buveinė yra Kaune ir šiuo metu ji vykdo 11 bankroto procesų, baigtos bankroto procedūros 40. Įvertinęs šiuos duomenis teismas sprendė, jog jos darbo krūvis nėra labai didelis, todėl pripažino A. P. tinkamesne vykdyti VšĮ „Pajūrio radijas“ bankroto procedūras. Taip pat teismas pažymėjo, kad atstumo tarp bankroto administratoriaus ir atsakovo buveinės dydis tiesiogiai nulemia mažesnius administravimo kaštus bei užtikrina bankroto administratoriaus veiksmų spartą, todėl ir šiuo aspektu A. P. kandidatūra tinkamesnė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas UAB ,,Resula“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria atsakovo VšĮ ,,Pajūrio radijas“ bankroto administratore paskirta A. P., ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo VšĮ ,,Pajūrio radijas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Mokumo sprendimai“. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas klaidingai ir nepagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazėje nurodyta, jog UAB ,,Mokumo sprendimai“ buveinė yra Vilniuje. UAB ,,Mokumo sprendimai“ realiai veiklą vykdo Kaune, ką pagrindžia Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazėje pateikta informacija. Todėl akivaizdu, kad UAB ,,Mokumo sprendimai“ atitinka veiklos vietos kriterijų, ir šiuo požiūriu bankroto administratorė A. P. neturi jokio pranašumo lyginant su UAB ,,Mokumo sprendimai“.

162. Teismas nepagrįstai nurodė, kad remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų baze, UAB ,,Mokumo sprendimai“ vykdo 35 bankroto procedūras, kas neatitinka tikrovės, nes realiai UAB ,,Mokumo sprendimai“ vykdo vieną bankroto procedūrą. Todėl lyginant administratorės A. P., kuri administruoja 11 bankroto procedūrų ir UAB ,,Mokumo sprendimai“ užimtumą, kuri administruoja vieną bankroto procedūrą, akivaizdu, kad pagal šį kriterijų bankroto administratoriumi turėjo būti skiriama UAB ,,Mokumo sprendimai“. Be to, UAB ,,Mokumo sprendimai“ darbuotojai turi didesnę darbo patirtį, todėl šis bankroto administratorius laikytinas turintis ženklų pranašumą, lyginant su A. P..

173. Teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratore A. P., neatsižvelgė į tai, kad ne vienas, o du kreditoriai – UAB ,,Resula“ ir UAB ,,Rūdupis“, kurių bendra reikalavimų suma yra beveik tokia pati, kokia ir didžiausio kreditoriaus, siūlė skirti tą patį bankroto administratorių – UAB ,,Mokumo sprendimai“. A. P. paskyrimas bankroto administratore gali nepagrįstai trikdyti bankroto procesą, lemti interesų konfliktą.

18Ieškovas VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas atskirajame skunde nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, tinkamai įvertino visas aplinkybes ir vadovavosi įstatymo jam suteikta diskrecijos teise, pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė A. P..

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš šių teisės normų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Prieš skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje turi imtis visų įmanomų priemonių (įskaitant tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimą), kad būtų tinkamai ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka ĮBĮ įtvirtintus kriterijus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad teismas privalo atmesti bankroto administratoriaus kandidatūrą, jei teismo turimi duomenys leidžia daryti prielaidą apie tikėtiną siūlomo bankroto administratoriaus šališkumą konkretaus kreditoriaus atžvilgiu, atsakovo savininkų atžvilgiu ir pan.

22Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi bankroto administratoriumi paskyrė vieno iš ieškovų (kreditorių) VSDFV Kauno skyrius pasiūlytą bankroto administratorę A. P., tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs ieškovas UAB ,,Resula“ siūlantis UAB ,,Mokumo sprendimai“ kandidatūrą.

23Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad visi byloje siūlomi skirti bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūras pagal užimtumo ir profesinės patirties kriterijus, buveinės vietos kriterijų, atsakovo administratore paskyrė A. P.. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, teigia, kad teismas netinkamai nustatė administratoriaus UAB ,,Mokumo sprendimai“ buveinės vietą bei netinkamai įvertino užimtumo ir patirties kriterijus, be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad šią administratoriaus kandidatūrą siūlė net du kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma yra beveik tokia pati, kokia ir didžiausio kreditoriaus.

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010;2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1727/2013; kt.). Kiti kriterijai – bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; kt.) Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/212; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

25Apeliantas nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirtos administratorės suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (CPK 178, 314 str.). Apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, jų patirties, buveinės vietos nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime besąlygiškai turėtų įtakos apeliacinės instancijos teisme sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo. Be to, iš viešai skelbiamų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad A. P. šiuo metu vykdo 9 administravimo procedūras, o yra baigusi 42 bankroto procedūras. Apelianto siūlomo administratorius bendrovėje ,,Mokumo sprendimai“ dirba 3 darbuotojai, bendrovė vykdo 31 bankroto administravimo procedūrą, administratorius (juridinis asmuo) yra baigęs 34 bankroto procedūras. Atsižvelgiant į bankroto administratorių vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų skaičių, darytina išvada, kad abiejų bankroto administratorių užimtumas ir patirtis yra maždaug vienodi, dėl to atmestinas apeliantas argumentas, kad UAB ,,Mokumo sprendimai“ darbuotojai turi didesnę darbo patirtį, bei mažesnį darbo krūvį nei teismo paskirta administratorė A. P.. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad UAB ,,Mokumo sprendimai“ buveinės adresas yra nurodytas Vilniuje. Todėl priešingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė UAB ,,Mokumo sprendimai“ buveinės vietą.

26Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014).

27Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirta administratorė A. P. dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jai pavestų funkcijų. Nenustačius jokių aplinkybių, kurios keltų pagrįstas abejones dėl pirmosios instancijos teismo paskirtos bankroto administratorės A. P. nešališkumo, taip pat kitų aplinkybių dėl kurių ši administratorė negalėtų administruoti VšĮ ,,Pajūrio radijas“, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir naikinti skundžiamos nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo.

28Taip pat pažymėtina, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

29Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB ,,Resula“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Resula“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 6. Ieškovas UAB ,,EURODEBT LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 7. Ieškovas UAB „Rūdupis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 8. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 9. UAB „CONLEX“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją į VšĮ „Pajūrio... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 12. iškėlė VšĮ „Pajūrio radijas“ bankroto bylą, administratore paskyrė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB ,,Resula“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu,... 15. 1. Teismas klaidingai ir nepagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo... 16. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad remiantis Įmonių bankroto valdymo... 17. 3. Teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratore A. P., neatsižvelgė į... 18. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 22. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 23. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas,... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 25. Apeliantas nenurodė aplinkybių ir nepateikė objektyvių duomenų,... 26. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat... 27. Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė, kad teismo paskirta administratorė... 28. Taip pat pažymėtina, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 29. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB ,,Resula“ atskirąjį skundą... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....