Byla 2-1664/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-768-124/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“, uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinius atsakovui vaistinei uždarajai akcinei bendrovei „Foldija“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-768-124/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“, uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinius atsakovui vaistinei uždarajai akcinei bendrovei „Foldija“ iškelta bankroto byla ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „Foldija“ bankroto procesą, o būtent, ar paskirto administratoriaus didelis užimtumas gali trukdyti tinkamai administruoti atsakovo bankroto procesą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Foldija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ritava“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

6Administruoti atsakovo bankroto procesą buvo pasiūlyti UAB „Vermosa“, UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Ritava“. Teismas nustatė, kad šie kandidatai atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus.

7Parinkdamas atsakovo UAB „Foldija“ bankroto administratorių teismas atsižvelgė į tai, kad UAB „Ritava“ buveinė yra Šiaulių mieste, taigi arti bankrutuojančio atsakovo UAB „Foldija“ buveinės Kuršėnuose, Šiaulių rajone. Kitas kandidatas - UAB „Ius Positivum“ Šiauliuose turi filialą (buveinė Vilniuje), tačiau nenurodė, kad administruoti UAB „Foldija“ skirtų būtent Šiaulių mieste veikiančiam administratoriui, o trečio kandidato - UAB „Vermosa“ buveinė yra Vilniuje, filialai Kaune ir Panevėžyje. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra labai svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai įtakoja bankroto administravimo mažesnius kaštus ir atitinkamai kreditorių reikalavimų tenkinimą didesne apimtimi, taip pat galimybę operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus.

8Teismas nustatė, kad bankroto administratorius UAB „Ritava“ vykdo bankroto procedūras 22 įmonėse, jame dirba du bankroto administratoriai, kiekvienam iš jų tenka vidutiniškai po 11 bankrutuojančių įmonių. Pretenzijų dėl šio administratoriaus teismas neturi, jo kvalifikacija neabejoja.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Entafarma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties dalį, kuria UAB „Foldija“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ritava“ ir UAB „Foldija“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Teismas suabsoliutino administratoriaus veiklos vietos kriterijų ir neatsižvelgė į kitus administratoriaus parinkimui reikšmingus kriterijus, nevertino kriterijų visumos. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą, atsižvelgiama į bankroto administratoriaus bei administruojamos įmonės buveinės vietą, tačiau bankroto administratoriaus buveinės vieta savaime nelaikytina pagrindu kategoriškoms išvadoms dėl bankroto administratoriaus tinkamumo ar netinkamumo. Buveinės vieta vertintina visumoje su kitomis aplinkybėmis, reikšmingomis parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą.

122. UAB „Ritava“ dėl didelio užimtumo, tikėtina, negalės tinkamai administruoti UAB „Foldija“ bankroto. „Ritava“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 22 įmonėse, įmonėje dirba du bankroto administratoriai (R. V. ir G. A.), taigi vidutiniškai kiekvienam iš jų tenka po 11 UAB „Ritava“ administruojamų bankrutuojančių įmonių administravimas. Pagal Įmonių bankroto departamento tinklapyje skelbiamus duomenis, UAB „Ritava“ dirbančių administratorių kaip fizinių asmenų užimtumas dar didesnis. R. V. administruoja 32 bankrutuojančias įmones bei vykdo 9 įmonių, tarp kurių yra didelės įmonės (UAB „Ranga IV investicijos“. ŽŪB „Agrowill Eimučiai“, AB „Vingriai“), restruktūrizavimo procedūras. G. A. administruoja 18 bankrutuojančių įmonių bei vykdo 11 stambių įmonių, tokių kaip UAB „Sostinės būstai“. UAB „Junesta“. UAB „Galinės miško namai“, UAB „Andova“ restruktūrizavimo procedūras. Taigi vidutinis UAB „Ritava“ dirbančio fizinio bankroto administratoriaus užimtumas yra net 35 įmonės.

133. Teismas tinkamai neįvertino kandidatų užimtumo ir nukrypdamas nuo formuojamos teismų praktikos parinko ne patį tinkamiausią kandidatą administruoti atsakovą UAB „Foldija”.

14UAB „Vermosa“ užimtumas yra ženkliai mažesnis. Vienam UAB „Vermosa“ dirbančiam fiziniam bankroto administratoriui tenka vidutiniškai tik 14,5 administruojamos įmonės. Be to, kelių UAB „Vermosa“ fizinio bankroto administratoriaus A. Z. administruojamų įmonių bankroto bylose jau priimti sprendimai dėl įmonės pabaigos arba paskirti posėdžiai, kuriuose bus sprendžiamas šis klausimas.

154. Mažiau užimtas UAB „Vermosa“ teismuose yra pareiškęs devynis ieškinius, ginčydamas bankrutuojančių įmonių sandorius arba reikalaudamas priteisti žalos atlyginimą iš bankrutuojančių įmonių valdymo organų, taigi aktyviau gina bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus nei paskirtas administratorius UAB „Ritava“, kuris, gindamas bankrutuojančių įmonių kreditorių interesus, teisme yra pareiškęs tik vieną ieškinį, nors administruoja net 22 įmones. Ši aplinkybė taip pat rodo, kad paskirtasis administratorius UAB „Ritava“ fiziškai nespėja tinkamai atlikti administratoriaus funkcijų, tarp kurių ir pareiga per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas).

165. Atsakovo turtas per 2011 metus ženkliai sumažėjo lyginant su 2012 metais (nuo 1.152.000,00 Lt iki 739.277,00 Lt). Atsakovas skolingas dideles sumas VMI ir SODRAI, o atsakovo kreditoriai teismuose yra pareiškę daug ieškinių atsakovui. Taigi paskirtasis UAB „Foldija” bankroto administratorius privalės atidžiai ištirti atsakovo sudarytus sandorius ir, prireikus, kelti atsakovo valdymo organų civilinės sakomybės klausimą, o kaip rodo kitų įmonių administravimo eiga, UAB „Ritava“ nekelia bankrutuojančių įmonių buvusių jų valdymo organų civilinės atsakomybės klausimo, teismuose neginčija šių įmonių sandorių.

17Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su teismo motyvais parenkant UAB „Ritava“ administruoti UAB „Foldija“ bankroto procesą, kad teismas tinkamai įvertino administratoriaus parinkimui svarbias aplinkybes ir kad administratoriaus veiklos vietą pagrįstai laikė svarbiu kriterijumi parenkant administratorių. Taip pat nurodo, kad ne kartą dalyvavo bankroto bylose, kuriose bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Ritava“ ir šio administratoriaus profesionalumu neabejoja. Aplinkybė, kad UAB „Ritava“ yra pareiškęs vos vieną ieškinį gindamas savo administruojamos įmonės kreditorių interesus, neįrodo, kad fiziškai nespėtų tinkamai atlikti savo kaip administratoriaus funkcijų. Ieškinių reiškimas nėra vienintelis būdas ginti kreditorių interesus.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „Foldija“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ritava“. Teismas atsižvelgė į tai, kad šio administratoriaus buveinė yra Šiauliuose, t.y. netoli administruojamos įmonės buveinės. Kandidato ir jo darbuotojų užimtumo (teismas nustatė, kad UAB „Ritava“ vykdo 22 bankroto procedūras, jame dirba du bankroto administratoriai) teismas nelaikė per dideliu ar keliančiu abejonių, ar šis administratorius turės pakankamai laiko savo funkcijoms atlikti.

21Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Entafarma“ reikalavimą skirti kitą atsakovo bankroto administratorių - UAB „Vermosa“ grindžia argumentu, kad paskirtasis administratorius UAB „Ritava“ dėl per didelio užimtumo gali nesugebėti skirti pakankamai laiko (tinkamai administruoti) atsakovą UAB „Foldija“.

22Gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje bylose dėl atskirųjų skundu dėl bankroto administratoriaus parinkimo nuosekliai pasisakoma, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Kaip teisingai pažymėjo apeliantas atskirajame skunde, šie kriterijai (išskyrus nešališkumo kriterijų), įskaitant ir administratoriaus veiklos vietos kriterijų, nėra absoliutūs. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas įvertina bylos aplinkybių visumą ir nusprendžia, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl administratoriaus užimtumo kriterijaus reikšmės parenkant atsakovo bankroto administratorių.

23Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad vertinant juridinio asmens kaip kandidato administruoti įmonės bankroto procesą užimtumą, vertintinas ne tik šio juridinio asmens administruojamų bankroto bei restruktūrizavimo procesų skaičius, bet ir juridiniame asmenyje dirbančių administratorių kaip fizinių asmenų užimtumas (administratorius fizinis asmuo gali dirbti keliose įmonėse, t. y. kaip įgaliotas asmuo administruoti kelių administratorių – juridinių asmenų administruojamas įmones). Sutiktina, kad paskirto administratoriaus UAB „Ritava“ darbuotojai yra užimti, tačiau atskirojo skundo argumentai nepakankami prielaidai, kad dėl per didelio užimtumo gali nesugebėti tinkamai administruoti ir UAB „Foldija“ bankroto procesą. UAB „Ritava“ darbuotojų didelis ne tik užimtumas, bet ir patirtis (R. V. yra baigusi 54 bankroto procedūras, o G. A. – 77). Duomenų, kad šie asmenys savo kaip administratoriaus funkcijas atliktų netinkamai, byloje nėra.

24Geriausiai konkretaus administratoriaus užimtumą gali įvertinti pats administratorius. Jam geriausiai žinoma jo administruojamų įmonių bankroto ar restruktūrizavimo proceso eiga, reikalingos joje laiko sąnaudos. Pats administratorius geriausiai gali įvertinti, kiek įmonių, atsižvelgus į įprastą savo darbo organizavimą (įprasta padėjėjų ir kito personalo pagalba ir kiti veiksliai) yra pajėgus administruoti. Teikdamas sutikimą administruoti atsakovo UAB „Foldija“ bankroto procesą, kiekvienas iš kandidatų įvertino savo užimtumą ir sprendė turįs galimybę administruoti dar vienos įmonės – UAB „Foldija“ bankroto procesą.

25Vien administratoriaus teismuose pareikštų ieškinių skaičius savaime nerodo nei administratoriaus darbo tinkamumo nei trūkumo. Ieškinių skaičius priklauso ne tik nuo administratoriaus, bet ir nuo kitų aplinkybių (konkrečios įmonės sudarytų sandorių, kreditorių nuomonės dėl tikslingumo reikšti ieškinius ir t.t.). Be to, bankroto procese pasiteisina tik tų bankrutuojančios įmonės ieškinių pareiškimas, kurie teismo tenkinami. Nepagrįstų ieškinių reiškimas gali tik be reikalo vilkinti ir apsunkinti bankroto proceso eigą, didinti jo kaštus. Todėl vien administratoriaus pareikštų ieškinių skaičius savaime dar nėra pakankamas kriterijus išvadai apie administratoriaus darbo kokybę ir jo administruojamos įmonės kreditorių teisių apsaugos lygmenį.

26Galiausiai atsižvelgtina į nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kad, kai konkretus administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo parinkimo teisėtumas, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta.

27Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo paskirti kitą UAB „Foldija“ bankroto administratorių, teismas pažymi, kad vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo (IBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas.).

28Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą. Naikinti ar keisti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

29Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl tinkamiausio kandidato administruoti UAB „Foldija“... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Administruoti atsakovo bankroto procesą buvo pasiūlyti UAB „Vermosa“, UAB... 7. Parinkdamas atsakovo UAB „Foldija“ bankroto administratorių teismas... 8. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius UAB „Ritava“ vykdo bankroto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Entafarma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 11. 1. Teismas suabsoliutino administratoriaus veiklos vietos kriterijų ir... 12. 2. UAB „Ritava“ dėl didelio užimtumo, tikėtina, negalės tinkamai... 13. 3. Teismas tinkamai neįvertino kandidatų užimtumo ir nukrypdamas nuo... 14. UAB „Vermosa“ užimtumas yra ženkliai mažesnis. Vienam UAB „Vermosa“... 15. 4. Mažiau užimtas UAB „Vermosa“ teismuose yra pareiškęs devynis... 16. 5. Atsakovo turtas per 2011 metus ženkliai sumažėjo lyginant su 2012 metais... 17. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 20. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas UAB „Foldija“ bankroto... 21. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Entafarma“ reikalavimą skirti kitą... 22. Gausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje bylose dėl atskirųjų skundu... 23. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad vertinant juridinio asmens kaip... 24. Geriausiai konkretaus administratoriaus užimtumą gali įvertinti pats... 25. Vien administratoriaus teismuose pareikštų ieškinių skaičius savaime... 26. Galiausiai atsižvelgtina į nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo... 27. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo paskirti kitą UAB... 28. Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl... 29. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti...