Byla 2-235/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AS „UniCredit Bank“, atstovaujamo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „InDebt“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2570-259/2013 pagal ieškovo AS „UniCredit Bank“, atstovaujamo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „InDebt“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Torlina“, trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė „AGA“, dėl bankroto bylos iškėlimo, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Torlina“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AS „UniCredit Bank“, atstovaujamas AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, bendraieškis UAB „InDebt“ ir trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, UAB „AGA“ kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „Torlina“ bankroto bylą (t. 1, b. l. 3-6, t. 2, b. l. 76-77, 95-98). Ieškovas AS „UniCredit Bank“, atstovaujamas AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, administratoriumi prašė paskirti UAB „Būrai“ arba UAB „Valeksa“, atsakovas UAB „Torlina“ – UAB „Konsulas“ arba UAB „Bankrotas“, UAB „AGA“ – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, šis administratorius ir savarankiškai pasiūlė savo kandidatūrą administruoti UAB „Torlina“, o UAB „InDebt“ administratoriumi prašė skirti UAB „Admivita“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškimus ir nustatęs, kad UAB „Torlina“ yra nemoki, 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą, o administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t. 2, b. l. 143-147). Konstatavęs, kad visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, t. y. visi jie turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, yra pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, o jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, taip pat atsižvelgęs į bylos šalių nuomonę, jog administratoriumi turėtų būti paskirtas tas, dėl kurio nekiltų jokių abejonių dėl galimo jo suinteresuotumo ar šališkumo bei kurio veiklos teritorija būtų Kaune, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tikslinga neskirti administratoriumi nei ieškovo, nei atsakovo siūlomų kandidatūrų. Tokiu atveju, teismo vertinimu, bus užtikrinta lygiavertė šalių interesų apsauga ir gynyba. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2001 m. sausio 22 d., įmonės buveinė registruota ( - ); šiuo metu dirba 10 administratorių, kurie administruoja 225 įmones, yra pabaigusi 612 bankroto procedūras. Kitas siūlytas kandidatas - UAB „Admivita“, administravimo paslaugas teikia nuo 2003 m. kovo 26 d., įmonė registruota adresu ( - ); taip pat turi savo filialus Kaune ir Klaipėdoje; dirba 9 administratoriai, iš esmės visas įmones administruoja 3 administratoriai; šiuo metu ši bendrovė administruoja 49 įmones, yra pabaigusi 38 bankroto procedūras. Kadangi atsakovui administruoti bus reikalinga ypatingai didelė patirtis, kompetencija ir profesinės žinios įmonių bankroto administravimo srityje, teismas priėjo prie išvados, jog tinkamiausia administruoti UAB „Torlina“ būtų UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kaip didžiausią patirtį turinti bankroto administratorių įmonė, galinti operatyviai ir ekonomiškai vykdyti bankroto procedūras. Nenustatęs, kad šis administratorius administravimo paslaugas galėtų teikti šališkai ar kad jo kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms, atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas AS „UniCredit Bank“, atstovaujamas AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, padavė atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 150-153), kuriame prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, nevertinęs ieškovo pateikto kandidato, netinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę pritaikant administratoriaus parinkimo kriterijus.
  2. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl ieškovo siūlomos administratoriaus UAB „Valeksa“ kandidatūros, šios nevertino dėl jos atitikimo ĮBĮ nustatytiems reikalavimams, nepagrįstai neatsižvelgė į administratoriaus užimtumą, taip pat į tai, kad administratorius turi galimybę itin operatyviai ir efektyviai spręsti kilsiančius klausimus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei užtikrinti tinkamą bendrovės ir kreditorių atstovavimą mažesniais administravimo kaštais. UAB „Valeksa“ turi pakankamai patirties teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas ir darbo krūvis šiuo metu yra optimalus.

9Bendraieškis UAB „InDebt“ padavė atskirąjį skundą (t.2, b. l. 180-187), kuriame prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį pakeisti ir klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Skundą ir atsiliepimą į ieškovo AS „UniCredit Bank“, atstovaujamo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus (t.3, b. l. 2-4), atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso ir ĮBĮ teisės normas, neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių dėl administratorių atitikimo ĮBĮ 11 str. 4 d. reikalavimams ir kandidatūrų šališkumo, tokiu būdu pažeidė lygiateisiškumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš pradžių pats siūlėsi būti paskirtas atsakovo administratoriumi, paskirtas administratorius yra suinteresuotas atsakovo bankroto bylos baigtimi ir neatitinka ĮBĮ 11 str. 4 d. reikalavimų.

112. Teismo paskirto administratoriaus užimtumas yra toks didelis, kad jis nėra pajėgus tinkamai administruoti atsakovo bankrotą. Kiekvienam administratoriui vidutiniškai tenka administruoti net po 25,3 įmones, o UAB „Admivita“ – kiekvienam darbuotojui tenka po 6,3 įmonės, kas rodo, kad ši bendrovė yra optimaliai užimta ir gali profesionaliai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Be to, priešingai nei nurodė teismas, UAB „Admivita“ visas įmonės administruoja ne 3, o 9 bankroto administratoriai. UAB „Admivita“ taip pat galėtų efektyviau ir ekonomiškiau organizuoti administravimo darbus, apsaugoti kreditorių teises ir teisėtus interesus ir patenkinti pagrindinį jų interesą – atgauti skolas iš atsakovo, turi patirties valstybinės reikšmės statybinių, gamybinių įmonių administravime, jos veiklos rezultatai, pagal baigtų bankroto procesų kreditorinių reikalavimų patenkinimo vidurkį yra 27,33 procentai, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – 12,48 procentai.

12Kitų atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirieji skundai atmestini.

15Apeliacinės instancijos teisme sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus bankrutuojančiai įmonei UAB „Torlina“ paskyrimo kriterijų ir paskirtojo administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitikties įstatymo nuostatoms.

16ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių, o tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Taigi tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Kaip jau nurodyta, pirmosios instancijos teismas nenustatęs, kad kuris nors iš visų pasiūlytų administruoti bankrutuojančią bendrovę asmenų pagal savo kvalifikaciją negalėtų tinkamai vykdyti administratoriaus pareigų, įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūras pagal užimtumo, profesinės patirties ir buveinės vietos kriterijus, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo pateikto kandidato ir tuo netinkamai įgyvendino diskrecijos teisę pritaikant administratoriaus parinkimo kriterijus, kad teismas neatsižvelgė į paskirto administratoriaus užimtumą ir jo galimą suinteresuotumą bylos baigtimi. Priešingai, bylos procesinė eiga patvirtina, kad teismas bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo klausimą išnagrinėjo teismo posėdyje, išklausęs ir žodinius šalių, jų atstovų argumentus. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į apelianto AS „UniCredit Bank“ bei atsakovo UAB „Torlina“ atstovų nuomonę, kad bankroto administratorius turėtų būti parenkamas taip, kad nekiltų jokių abejonių dėl galimo jo suinteresuotumo ar šališkumo bei į jų pageidavimą, kad administratoriumi turėtų būti paskirtas asmuo, kurio veiklos teritorija yra Kaune, nes tokiu atveju UAB „Torlina“ bankroto procesas būtų operatyvesnis ir ekonomiškesnis. Būtent siekiu užtikrinti administratoriaus nešališkumo principą bei teisinio santykio dalyvių (ieškovo ir atsakovo) procesinių teisių lygiateisiškumą, teismas motyvavo savo poziciją neskirti administratoriumi apelianto AS „UniCredit Bank“ (kaip, beje, ir atsakovo) siūlomo kandidato. Todėl tokie skundo argumentai, kad teismas nevertino apelianto kandidato pagal administratoriaus skyrimui reikšmingų kriterijų visumą, faktiškai ir teisiškai nepagrįsti.

17Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Tuo atveju, kai keli asmenys potencialiai gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas paprastai parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu abejonių dėl kandidatų nešališkumo apskritai nekyla, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013). Nagrinėjamos bylos atveju tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs siūlomų administratoriais kandidatų neatitikimo ĮBĮ keliamiems reikalavimams, ar nenustatęs, jog kuris nors iš jų pagal kvalifikaciją galėtų netinkamai įgyvendinti administratoriaus pareigas, tinkamai realizavo jam pagal įstatymą tenkančią diskrecijos teisę ir atsakovo administratoriumi skyrė vieną iš dviejų mažiausiai galinčių būti laikomų šališkais lyginamų kandidatų - AB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pažymėtina, kad abu apeliantai nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, suteikiančių pagrindą abejoti paskirto administratoriaus suinteresuotumu ir nešališkumu ĮBĮ 11 str. 4 d. taikymo aspektu. Vien toks faktas, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš anksto pats teismui teikė savo kandidatūrą, išreikšdamas ketinimą administruoti atsakovą, o vėliau šios bendrovės kandidatūrą siūlė UAB „AGA“, per se nesuponuoja išvados jo suinteresuotumu šios bylos baigtimi ir/ar šališkumu (t.2, b. l. 66-71). ĮBĮ įstatymas nedraudžia įmonei, teikiančiai bankroto administravimo paslaugas, pačiai siūlyti savo kandidatūrą, juolab, kad bankroto administravimas yra viena iš jos profesinių veiklų. Kita vertus, kaip jau buvo nurodyta, pagal ĮBĮ nuostatas, bankroto administratoriaus paskyrimas ir parinkimas yra ne tik teismo pareiga, bet ir teisė (ĮBĮ 10 str. 1 d. 4 p.). Taigi apeliantai nepaneigė pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo eiti šias pareigas (CPK 178 str.).

18Apelianto UAB „InDebt“ atskirajame skunde įvardijami argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, jų profesinės patirties kriterijai ar kreditorinių reikalavimų patenkinimo rezultatai nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime sąlygotų teismo paskirto administratoriaus pakeitimą apeliacinės instancijos teisme. Pagal formuojamą teismų praktiką, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tada, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta ir tai, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013). Remiantis bylos duomenis, administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sutiko administruoti atsakovo bankroto procesą (t. 2, b. l. 85), todėl ši aplinkybė leidžia apeliaciniam teismui spręsti, kad jis įvertino savo užimtumą. Duomenų, kad bankroto administratoriaus vardu veikiantys asmenys administravimo funkcijas atliktų netinkamai, taip pat šioje byloje nėra. Apelianto UAB „InDebt“ nurodomi kreditorinių reikalavimų patenkinimo duomenys negali būti laikomi visiškai objektyviais ir patikimais įrodymais, pagrindžiančiais jo siūlomo administratoriaus veiklos efektyvumą, ypač atsižvelgiant į faktą, kad UAB „Admivita“ yra baigusi, kaip nurodoma skunde, 38 bankroto procedūras, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – 613 bankroto bylų (t.2, b. l. 185, 192-195). Atkreiptinas dėmesys ir į įtvirtintą administratoriaus veiklos įstatyminį reglamentavimą. Teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str. 2 d. 1 p., 23 str. 13 p.), o pagal ĮBĮ 11 str. 6 d., administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

19Apibendrindamas argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantai leistinomis priemonėmis neįrodė, jog paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių jis negali tinkamai atlikti savo pareigų, o skundų argumentai teisinių prielaidų pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutarties dalį nesudaro.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai