Byla e2-2438-467/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Daivai Jokūbaitytei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Vilža“ atstovui bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Giedriui Česui, ieškovų BUAB „Vilža“ ir Šveicarijoje registruotos bendrovės SUEK AG atstovui advokatui Valdemarui Kovalevskiui, atsakovo UAB „Dameta“ atstovėms advokatėms Giedrei Kaziliūnaitei ir Ramunei Ramanauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Šveicarijoje registruotos bendrovės SUEK AG ir BUAB „Vilža“ ieškinį atsakovui UAB „Dameta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovai Šveicarijoje registruota bendrovė SUEK AG ir BUAB „Vilža“ 2017 m. gruodžio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2018 m. kovo 5 d. patikslino, ir prašo: 1) pripažinti negaliojančia tarp BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ sudarytą 2016 m. liepos 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/07/05, toje dalyje, kurioje BUAB „Vilža“ pardavė UAB „Dameta“ 1 168,63 tonos akmens anglies už rinkos kainos neatitinkančią kainą bei taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, iš UAB „Dameta“ BUAB „Vilža“ naudai priteisiant 42 421,27 EUR sumą; 2) pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB „Dameta“ 2016 m. birželio 20 d. sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį bei taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, iš atsakovo UAB „Dameta“ ieškovo BUAB „Vilža“ naudai priteisiant 52 387,48 EUR sumą; 3) priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ visas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovai procesiniuose dokumentuose nurodo, kad bendrovė SUEK AG ir UAB „Vilža“ 2014-02-07 sudarė sutartį Nr. VILZ-RW-5398, pagal kurią bendrovė SUEK AG įsipareigojo 2014-02-07 sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis pristatyti ir parduoti UAB „Vilža“ akmens anglį, o UAB „Vilža“ - priimti tiekiamą akmens anglį ir tinkamai atsiskaityti sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka. Ieškovai 2016-04-29 pasirašė skolos pagal 2014-02-07 sutartį suderinimo aktą, kuriuo abi šalys patvirtino, kad už SUEK AG pateiktą akmens anglį UAB „Vilža“ yra pradelsusi 355 340,87 EUR skolos sumą.

83.

92016-05-13 raštu UAB „Vilža“ informavo bendrovę SUEK AG, jog dėl pajamų trūkumo (t. y. sunkios finansinės padėties), UAB „Vilža“ yra priversta nukrypti nuo atsiskaitymo su SUEK AG terminų. UAB „Vilža“ taip pat pripažino esantį pradelstą 355 340 EUR įsiskolinimą bendrovei SUEK AG ir pateikė planuojamo skolos dengimo dalimis grafiką, siūlydama susidariusios skolos padengimą iki 2016-09-26 – 2016-10-02.

104.

11Bendrovė SUEK AG 2016-06-03 raštu kreipėsi į UAB „Vilža“, nurodydama, kad UAB „Vilža“ nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal 2014-02-07 sutartį, nesutiko su siūlomu skolos dengimo dalimis grafiku ir pareikalavo iš UAB „Vilža“ padengti visą įsiskolinimą iki 2016 m. liepos 15 d. Tačiau UAB „Vilža“ nurodytu terminu įsiskolinimo bendrovei SUEK AG nepadengė.

125.

13Bendrovė SUEK AG 2016-07-15 pateikė pretenziją UAB „Vilža“ dėl 345 340,87 EUR skolos ir 15 056,42 EUR palūkanų už delsimą vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal 2014-02-07 sutartį (viso 360 397,29 EUR). SUEK AG taip pat nurodė, kad ši pretenzija turi būti laikoma įspėjimu, jog SUEK AG inicijuos UAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo procesą, jeigu ir toliau su bendrove SUEK AG bus nepagrįstai vengiama atsiskaityti.

146.

15Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6005-866/2016 (vėliau - Nr. B2-1668-866/2017), pradėtoje pagal UAB „Vilža“ direktoriaus ir vienintelio akcininko J. O. pareiškimą, 2016-11-03 priėmė nutartį, kuria iškėlė UAB „Vilža“ bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „ Kitoks sprendimas“. BUAB „Vilža“ vienintelis akcininkas ir direktorius J. O. 2016-12-22 perdavė BUAB „Vilža“ bankroto administratoriui BUAB „Vilža“ dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-15 nutartimi bankroto byloje buvo patvirtintas patikslintas BUAB „Vilža“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuriame ir bendrovės SUEK 372 761,56 EUR dydžio kreditorinis reikalavimas.

167.

17BUAB „Vilža“ bankroto administratoriui ir bendrovei SUEK AG paaiškėjo faktinės aplinkybės, jog BUAB „Vilža“ ir atsakovas UAB „Dameta“ prieš pat BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimą sudarė sandorius, pažeidžiančius tiek bendrovės SUEK AG, tiek kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises ir interesus, kuriais prioritetiškai buvo padengti įsiskolinimai tik vienam iš BUAB „Vilža“ kreditorių (atsakovui UAB „Dameta“).

188.

19BUAB „Vilža“ ir atsakovas UAB „Dameta“ 2016-06-20 patvirtino BUAB „Vilža“ 41 387,48 EUR vertės reikalavimo teisės į R. D. įmonę „Ditkės prekyba“ bei 11 000 EUR vertės reikalavimo teisės į UAB „Suvalkijos anglis“ perleidimą atsakovui UAB „Dameta“. Perleidžiant šias BUAB „Vilža“ reikalavimo teises buvo 52 387,48 EUR suma sumažinta BUAB „Vilža“ skola atsakovui UAB „Dameta“, t. y. prioritetiškai kitų BUAB „Vilža“ kreditorių atžvilgiu patenkintas vieno kreditoriaus UAB „Dameta“ reikalavimas.

209.

21BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ 2016-07-05 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/07/05, kuria BUAB „Vilža“ pardavė atsakovui UAB „Dameta“ savo akmens anglies atsargų likučius (1 168,63 toną, už vieną toną mokant 55 EUR be PVM, t. y. už 64 274,65 EUR be PVM) ir briketų atsargų likutį (48,59 toną, už vieną toną mokant 54,30 EUR be PVM, t. y. už 2 638,44 EUR) bei įskaitė atsakovo UAB „Dameta“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį už parduotas anglies ir briketų atsargas mokėtinas sumas į BUAB „Vilža“ įsiskolinimą atsakovui UAB „Dameta“ 66 913,09 EUR apimtyje. Tokiu būdu pirkimo-pardavimo sutartimi ir įskaitymu buvo prioritešiškai padengtas vieno BUAB „Vilža“ kreditoriaus (atsakovo UAB „Dameta“) reikalavimas.

2210.

23UAB „Dameta“ ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme buvo inicijuota civilinė byla Nr. 2-5105-661/2016 prieš BUAB „Vilža“ dėl skolos priteisimo. Vilniaus apygardos teismas dokumentinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 priėmė 2016-07-01 preliminarų sprendimą, kuriuo buvo visiškai tenkintas UAB „Dameta“ ieškinys dėl 65 997,01 EUR skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš BUAB „Vilža“. Vilniaus apygardos teismui 2016-07-07 buvo pateikta BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB „Dameta“ sudaryta 2016-07-05 taikos sutartis. Taikos sutartimi BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ susitarė dėl 65 997,01 EUR skolos padengimo tokiu būdu: (a) 20 000,00 EUR dydžio skolos dalį padengti BUAB „Vilža“ perduodant atsakovui UAB „Dameta“ 227,95 tonas akmens anglies, pagal įkainį 75,00 EUR/ tona be PVM ; (b) l ikusią 45 997,01 EUR skolos dalį padengti atsakovui UAB „Dameta“ perduodant taikos sutartyje išvardinamas BUAB „Vilža“ transporto priemones ir mechanizmus. Vilniaus apygardos teismas 2016-08-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 panaikino preliminarų sprendimą ir patvirtino taikos sutartį. Tokiu būdu buvo patvirtintas BUAB „Vilža“ turto, kurio vertė mažiausiai 65 997,01 EUR, perdavimas atsakovui UAB „Dameta“, visa apimtimi prioritetiškai patenkinant atsakovo UAB „Dameta“ kreditoriaus 65 997,01 EUR reikalavimą.

2411.

25BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 ir, atnaujinus civilinės bylos procesą, įpareigoti UAB „Dameta“ grąžinti viską, ką ši bendrovė yra gavusi pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-08-18 nutartį, atsisakyti tvirtinti taikos sutartį, kaip pažeidžiančią BUAB „Vilža“ kreditorių interesus, bei civilinę bylą Nr. 2-5105-661/2016 išnagrinėti iš esmės. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. A2-3837-560/2017 priimta 2017-06-06 nutartimi nutarė netenkinti BUAB „Vilža“ ir bendrovės SUEK AG prašymo dėl proceso atnaujinimo. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs BUAB „Vilža“ ir SUEK AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-06-06 nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-1415-464/2017 priimta 2017-11-09 nutartimi nutarė panaikinti 2017-06-06 nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016. Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2017-11-09 nutartį, galutinai pasitvirtino BUAB „Vilža“ bankroto administratoriaus abejonės, jog prieš BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimą BUAB „Vilža“ su atsakovu UAB „Dameta“ sudarė sandorius, pažeidžiančius tiek bendrovės SUEK AG, tiek kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises, kuriais prioritetiškai buvo padengti įsiskolinimai tik vienam kreditoriui UAB „Dameta“.

2612.

27BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu dėl SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises ir interesus pažeidžiančių sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu ir yra įrodytos visos sąlygos ieškiniui tenkinti.

2813.

29Bendrovė SUEK AG turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į skolininką (BUAB „Vilža“). Tiek ginčijamų sandorių sudarymo metu, tiek ir ieškinio pateikimo šioje byloje dienai bendrovė SUEK AG turėjo (turi) galiojančią reikalavimo teisę į skolininką BUAB „Vilža“, ką patvirtina tiek SUEK AG ir BUAB „Vilža“ pasirašytas 2016-04-29 skolos suderinimo aktas, tiek vėlesnė SUEK AG ir BUAB „Vilža“ korespondencija. BUAB „Vilža“ vėlavo ir su bendrove SUEK AG neatsiskaitė už nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. vasario mėnesiais pagal 2014-02-07 sutartį bendrovės SUEK tiektas anglis ir kad 2016-04-29 dienai pradelstas BUAB „Vilža“ įsiskolinimas buvo 355 340,87 EUR. Šis įsiskolinimas nebuvo padengtas nei ginčijamų sandorių sudarymo metu (2016 m. gegužės – 2016 m. liepos mėnesiais), nei iki BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo Vilniaus apygardos teismo 2016-11-03 nutartimi. Be to, Vilniaus apygardos teismas BUAB „Vilža“ bankroto byloje priimta 2017-02-15 nutartimi patvirtino bendrovės SUEK AG 372 761,56 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą.

3014.

31Kadangi Vilniaus apygardos teismas BUAB „Vilža“ bankroto byloje priimta 2017 - 02-15 nutartimi patvirtino bendrovės SUEK AG kreditorinį reikalavimą, SUEK AG turi teisę ginčyti sandorius vadovaudamasi ir Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata. Ginčijami sandoriai pažeidžia bendrovės SUEK AG bei kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises ir interesus. Be to, UAB „Vilža“ esant faktiškai nemokiai, ginčijamais sandoriais buvo suteikta pirmenybė vienam kreditoriui – atsakovui.

3215.

33Nagrinėjamu atveju BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo faktiškai nemoki, neatsiskaitė su įmonės kreditoriais bei buvo ekonomiškai nepajėgi su jais atsiskaityti. Nuo pat 2016 m. gegužės mėnesio buvo atliekami BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos nutraukimo veiksmai, kol galiausiai nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio (iš karto po ginčijamų sandorių sudarymo) faktiškai buvo nutraukta BUAB „Vilža“ ūkinė komercinė veikla. Nuo 2016 m. gegužės mėnesio BUAB „Vilža“ reguliariai mažino darbuotojų skaičių, kas patvirtina faktinį BUAB „Vilža“ vykdytos ūkinės komercinės veiklos nutraukimą. Po 2016 m. liepos mėnesio BUAB „Vilža“ nebeteikė pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų VMI, nors iki tol tokias deklaracijas teikė kiekvieną mokestinį mėnesį. Tai vienareikšmiai patvirtina, kad nuo 2016 m. liepos mėnesio buvo nutraukta ir 2016 m. rugpjūtį jau nebevykdyta jokia BUAB „Vilža“ ūkinė komercinė veikla; atitinkamai, BUAB „Vilža“ nebegeneravo pajamų ir objektyviai nebegalėjo atsiskaityti su bendrovės kreditoriais.

3416.

35Ginčijamų sandorių sudarymo metu (2016 m. gegužės – 2016 m. liepos mėnesiais) BUAB „Vilža“ buvo faktiškai nemoki ir nepajėgi pilnai atsiskaityti su bendrove SUEK AG bei kitais šios bendrovės kreditoriais. Šią aplinkybę vienareikšmiai patvirtina faktas, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-11-03 nutartimi iškėlė BUAB „Vilža“ bankroto bylą. Su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pats BUAB „Vilža“ vadovas, taip pripažindamas ir patvirtindamas ribotas BUAB „Vilža“ galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais. Iš BUAB „Vilža“ balanso už 2015 metus matyti, kad 2015-12-31 BUAB „Vilža“ turėjo turto iš viso už 1 382 260 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė iš viso 1 075 087 EUR. Taigi jau nuo 2015-12-31 BUAB „Vilža“ turėto turto ir įsipareigojimų santykis atitiko faktinę nemokumo būseną.

3617.

37Be to, Vilniaus apygardos teismas 2016-11-03 nutartyje konstatavo, kad 2016-09-15 sudaryto balanso duomenimis BUAB „Vilža“ turėto turto vertė sudarė 557 089 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 468 696 EUR, t. y., praėjus dviem mėnesiams po ginčijamų sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ turėto turto ir įsipareigojimų santykis taip pat atitiko faktinę nemokumo būseną.

3818.

39Be to, didžiąją BUAB „Vilža“ turėto balansinio turto dalį sudarė įsiskolinimai, kurie nebuvo dengiami ir vargu ar būtų padengti. UAB „Aukštaitijos kuras“ vieninteliu akcininku buvo BUAB „Vilža“ vienintelio akcininko ir vadovo J. O. sūnus J. O., o Lenkijos įmonės PRSW valdybos pirmininku buvo J. O.. Todėl UAB „Aukštaitijos kuras“ ir Lenkijos įmonė laikytinos su BUAB „Vilža“ susijusiais asmenimis, kas papildomai patvirtina, kad įsiskolinimų šioms įmonėms negalima laikyti kaip patvirtinančių BUAB „Vilža“ mokumą ginčijamų sandorių sudarymo metu.

4019.

41Ieškovas pažymi, kad ginčijamais sandoriais buvo įgyvendinta schema, kurios pagalba buvo prioritetiškai ir selektyviai atsiskaitoma su vienu kreditoriumi (atsakovu) bei atsakovui už rinkos vertę neatitinkančią, per mažą kainą perleisti BUAB „Vilža“ turėto akmens anglies likučiai. Tuo tarpu BUAB „Vilža“ pradelstas įsiskolinimas bendrovei SUEK AG nebuvo dengiamas. Taigi, darytina išvada, kad BUAB „Vilža“, būdama faktiškai nemoki nuo 2015-12-31 bei nebūdama ekonomiškai pajėgi atsiskaityti su BUAB „Vilža“ kreditoriais, vienam iš kreditorių (atsakovui) suteikė prioritetą, ginčijamais sandoriais tiek padengiant įsiskolinimą, tiek atsakovui parduodant turėtą akmens anglies likutį už rinkos vertės neatitinkančią, per mažą kainą. Tokiu būdu buvo pažeistos bendrovės SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teisės ir interesai.

4220.

43Įgyvendinant paminėtą schemą, ginčijamais sandoriais atsakovui buvo perduota didžioji dalis likvidaus BUAB „Vilža“ kilnojamojo turto (transporto priemonės, mechanizmai naudoti ūkinėje komercinėje veikloje, anglies ir briketų atsargų likučiai) bei turtinės teisės ir po to faktiškai nutraukta BUAB „Vilža“ komercinė veikla, o po keleto mėnesių iškelta bankroto byla. Tiek ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo sandoriu perleistos reikalavimo teisės, tiek taikos sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovui perleisti anglies atsargų likučiai, transporto priemonės, mechanizmai laikytini BUAB „Vilža“ turtu, iš kurių iki bankroto bylos iškėlimo arba bankroto procese turėjo būti dengiami visų BUAB „Vilža“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Taigi, ginčijamais sandoriais buvo sumažinta BUAB „Vilža“ turimo turto apimtis bei galimybės atsiskaityti su bendrove SUEK ir kitais kreditoriais.

4421.

45Bendrovės SUEK AG ir kitų kreditorių teisių pažeidimą, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir taikos sutartį, patvirtina faktinės aplinkybės dėl anglies likučių perleidimo atsakovui kainos, o būtent: 2016-07-05 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“ turėtas anglies atsargų likutis (1168,63 tonos) buvo perleistas atsakovui už vieną anglies toną mokant 66,55 EUR su PVM (55 EUR be PVM). 2016-07-05 sudarytos taikos sutarties pagrindu 20 000 EUR siekiantis BUAB „Vilža“ įsiskolinimas atsakovui ir papildomai 686,54 EUR atsakovo bylinėjimosi išlaidų buvo selektyviai padengti atsakovui perduodant 227,95 tonas akmens anglies pagal įkainį 90,75 EUR su PVM (75 EUR be PVM) už vieną anglies toną. BUAB „Vilža“ PVM sąskaitos-faktūros dėl 2016 metų gegužės, birželio, liepos ir spalio mėnesiais kitiems subjektams parduotos anglies patvirtina, kad BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies kaina ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Iš PVM sąskaitų faktūrų taip pat matyti, kad BUAB „Vilža“ susijusiam asmeniui UAB „Aukštaitijos kuras“ iš esmės tuo pačiu metu, kai buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir taikos sutartis, akmens anglį pardavė už 114,95 EUR su PVM (95 EUR be PVM) kainą už vieną toną. Skelbimai dėl akmens anglies pardavimo patvirtina, jog rinkoje vienos tonos akmens anglies kaina yra apie 150 EUR su PVM (124 EUR be PVM).

4622.

47Taigi, byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies rinkos vertę atitinkanti kaina buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Tuo tarpu pirkimo-pardavimo sutartimi ir taikos sutartimi BUAB „Vilža“ turėtas akmens anglies likutis atsakovui buvo parduotas/perduotas už aiškiai per mažą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, kas vienareikšmiai patvirtina bendrovės SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teisių pažeidimą.

4823.

49Pirkimo-pardavimo sutartimi 1168,63 tonos akmens anglies likutis pagal rinkos vertę (ją imant ne aukščiau nurodytų kainų (100,43 EUR – 163,65 EUR) vidurkį, o 102,85 EUR su PVM (85 EUR be PVM) kainą už vieną toną) buvo vertas iš viso 120 193,60 EUR. Tuo tarpu pirkimo-pardavimo sutartimi 1168,63 tonos anglies atsakovui buvo parduotas už 77 772,33 EUR 17 , t. y. už 42 421,27 EUR mažesnę nei rinkos vertė kainą. Taikos sutartimi 227,95 tonos akmens anglies pagal rinkos vertę (ją imant ne aukščiau nurodytų kainų (100,43 EUR – 163,65 EUR) vidurkį, o 102,85 EUR su PVM (85 EUR be PVM) kainą už vieną toną) buvo vertas viso 23 444,66 EUR. Tuo tarpu taikos sutartimi selektyviai dengiant įsiskolinimą atsakovui BUAB „Vilža“ turėtos 227,95 tonos akmens anglies buvo perduotos pagal 20 686,46 EUR kainą.

5024.

51Atsakovas 2018-01-31 prašyme nepagrįstai tvirtino, kad pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui buvo parduota blogesnės kokybės (neva subyrėjusi) akmens anglis nei ta, kuri atsakovui buvo perduota taikos sutarties pagrindu. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, galinčių pagrįsti tokį deklaratyvų teiginį, nors būtent jam nagrinėjamu atveju tenka tokio teiginio įrodinėjimo pareiga. Atsakovo kartu su 2018-01-31 prašymu pateiktas 2016-07-26 inventorizacijos aprašas taip pat nepatvirtina deklaratyvių atsakovo teiginių, kadangi 2016-07-26 inventorizacijos aprašu buvo inventorizuota kartu pateikiama tiek taikos sutarties, tiek pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovui perduota akmens anglis, o inventorizacijos apraše nepateikta jokių pastabų dėl anglies kokybės; 2016-07-26 inventorizacijos aprašu buvo inventorizuota tik 267,81 tonos anglies, nors pirkimo-pardavimo sutartimi buvo perduota 1168,63 tonos anglies, o taikos sutarties pagrindu – 227,95 tonos anglies.

5225.

53Atsakovo pateikti dokumentai dėl akmens anglies kainos Lenkijoje ar atsakovo tiekėjo kainų nepaneigia to, kad atsakovui akmens anglis buvo parduota bei taikos sutarties pagrindu perduota už rinkos vertės neatitinkančią kainą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepagrįstai ir tik deklaratyviai teigia apie neva blogesnę akmens anglies, parduotos pagal pirkimo-pardavimo sutartį, kokybę, nors būtent pačiam atsakovui tenka tokio teiginio įrodinėjimo pareiga. Be to, atsakovo pateiktos SUEK Polska komercinio pasiūlymo kainos yra skirtos visai kitai (ne Lietuvos, o Lenkijos) rinkai. Tiek SUEK Polska komercinio pasiūlymo kainos, tiek atsakovo tiekėjo Amber Coal Limited akmens anglies kainos yra didmeninės kainos, dėl ko į jas nagrinėjamu atveju objektyviai negalima atsižvelgti. Be to, šios kainos yra be privalomų sumokėti akcizo mokesčių. Tuo tarpu BUAB „Vilža“, dar prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo ir taikos sutartis, sumokėjo (turėjo sumokėti) akcizo mokestį nuo sutartyse nurodytos kainos už atsakovui parduotą anglį, kas reiškia, jog akmens anglis atsakovui faktiškai buvo parduota netgi už mažesnę nei 55 EUR kainą ar mažesnę nei 75 EUR be PVM kainą. Ieškovų pateiktos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad tuo laikotarpiu, kai buvo sudarytos pirkimo-pardavimo ir taikos sutarts, BUAB „Vilža“ kitiems subjektas akmens anglį pardavinėjo už kainą nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Šios faktinės aplinkybės dėl realios kainos vienareikšmiai paneigia atsakovo bandomas kelti abejones tiek dėl neva blogesnės anglies kokybės, tiek dėl tariamai rinkos vertę atitinkančios kainos.

5426.

55Ginčijamų sandorių BUAB „Vilža“ neprivalėjo sudaryti, nes nagrinėjamu atveju neegzistavo jokia objektyvi pareiga sudaryti reikalavimo teisių perleidimo sandorio bei neegzistavo jokia objektyvi BUAB „Vilža“ pareiga sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties (perleisti atsakovui anglies likučių atsargas už rinkos vertės neatitinkančią kainą) bei taikos sutarties. Tokia BUAB „Vilža“ pareiga sudaryti ginčijamus sandorius nebuvo nustatyta nei įstatymų ar teismo sprendimu, nei galėjo būti kildinama iš ikisutartinių santykių, viešo konkurso ar kitų imperatyvų. Kaip matyti iš atsakovo į bylą pateikto 2016-05-16 susitarimo dėl skolos sumokėjimo, ieškovar laisva valia su atsakovu susitarė dėl Reikalavimo teisių perleidimo. Tai, kad už 2016-05-16 susitarimo pagrindu įvykdytą prioritetinį, selektyvų BUAB „Vilža“ atsiskaitymą su vienu iš bendrovės kreditoriumi (atsakovu) atsakovas sutiko neskaičiuoti palūkanų ar delspinigių ar kad 65 997,01 EUR įsiskolinimas atsakovui buvo užtikrintas BUAB „Vilža“ turto įkeitimu, negali reikšti nei BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti reikalavimo teisių perleidimo sandorį, nei to, kad reikalavimo teisių perleidimo sandoris neva buvo reikalingas ar naudingas tariamam BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos tęstinumui.

5627.

57Tariamos BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir taikos sutartį negali patvirtinti ir atsakovo 2018-01-31 prašyme nurodyti teiginiai, jog parduoti ar perleisti dengiant įsiskolinimą akmens anglį atsakovui neva buvo būtina, nes tariamai galėjo nukristi anglies kaina ar neva dėl to, jog anglį būtų reikėję laikyti, saugoti. BUAB „Vilža“ turėjo savo akmens anglies laikymo, saugojimo aikšteles. Be to, kaip matyti iš byloje pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, BUAB „Vilža“ turėtą akmens anglies likutį pardavinėjo ir po ginčijamos sutarties sudarymo ir už ženkliai didesnę kainą nei ta, už kurią akmens anglis buvo perleista atsakovui.

5828.

59BUAB „Vilža“ laisva valia nusprendė sudaryti ginčo sandorius, kurie negali būti vertinami kaip privalomi CK 6.66 str. nuostatų kontekste. Po šių sandorių BUAB „Vilža“ faktiškai nutraukė ūkinę komercinę veiklą ir vėliau keleto mėnesių laikotarpiu buvo iškelta bankroto byla. Todėl akivaizdu, kad ginčijamų sandorių tikslas buvo prieš bankroto bylos iškėlimą prioritetiškai atsiskaityti tik su vienu kreditoriumi – atsakovu.

6029.

61Šalys, sudarydamos ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningos. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ginčo sutartis BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis atsakovui buvo perduota už per mažą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, remiantis CK 6.67 str. 4 d., preziumuojama, kad BUAB „Vilža“ ir atsakovas buvo nesąžiningi sudarydami ginčijamus sandorius, ypač dėl to, kad BUAB „Vilža“ buvo, o atsakovas yra prekybos anglimi profesionalu.

6230.

63Nepaisant BUAB „Vilža“ ir atsakovo nesąžiningumo prezumpcijos, nagrinėjamu atveju egzistuoja ir faktinės aplinkybės, patvirtinančios ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumą, t. y. šių sandorių sudarymo tikslas bei sukurtos pasekmės. Po to, kai 2016-04-29 bendrovė SUEK AG ir BUAB „Vilža“ pasirašė skolos suderinimo aktą dėl pradelsto 355 340,87 EUR įsiskolinimo, bei po to, kai BUAB „Vilža“ 2016-06-03 buvo įteiktas bendrovės SUEK AG reikalavimas dėl visiško 355 340,87 EUR skolos padengimo, praktiškai per keleto mėnesių laikotarpį ginčijamais sandoriais buvo įgyvendinta schema, kurios pagalba buvo prioritetiškai ir visiškai patenkintas tik atsakovo finansinis reikalavimas bei atsakovui perleista akmens anglis už rinkos vertę neatitinkančią kainą, tuo pačiu ignoruojant bendrovės SUEK ir kitų kreditorių reikalavimus. Įgyvendinant šią schemą, ginčijamais sandoriais atsakovui taip pat buvo perduota didžioji dalis likvidaus BUAB „Vilža“ turto. Tuo tarpu nei bendrovės SUEK AG, nei kitų kreditorių reikalavimai iš šio perduoto turto nebuvo tenkinami.

6431.

65BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu, be abejonės, žinojo apie pradelstus įsiskolinimus bendrovei SUEK AG ir kitiems kreditoriams, taip pat buvo žinomos aplinkybės apie BUAB „Vilža“ finansinę būklę - kad turimo turto nepakaks visų kreditorių reikalavimams patenkinti. Visa tai patvirtina ir faktas, jog po ginčijamų sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ vadovas ir vienintelis akcininkas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6632.

67Ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad nuo pat 2016 m. gegužės mėnesio buvo ruošiamasi ir atliekami BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos nutraukimo veiksmai, kol galiausiai po ginčijamų sandorių ir taikos sutarties sudarymo buvo nutraukta BUAB „Vilža“ ūkinė komercinė veikla ir kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. BUAB „Vilža“, sudarydama ginčijamus sandorius, žinojo, jog po šių sandorių sudarymo nebetęs ūkinės komercinės veiklos ir net neketina padengti pradelstų įsiskolinimų bendrovei SUEK AG ir kitiems kreditoriams.

6833.

69Ieškovas laiko, kad, sandorius pripažinus negaliojančiais, restitucija turėtų būti taikoma sumokant ekvivalentą pinigais, nes atsakovas per ilgesnį nei pusantrų metų laikotarpį (skaičiuojant nuo reikalavimo teisių perleidimo) yra įgyvendinęs ginčijamu sandoriu perleistas reikalavimo teises į skolininkus R. D. įmonę „Ditkės prekyba“ bei UAB „Suvalkijos anglis“. Tą patvirtina ir 2018-01-31 prašymas, iš kurio matyti, kad skolininkai R. D. įmonė „Ditkės prekyba“ bei UAB „Suvalkijos anglis“ yra sumokėjusios įsiskolinimus naujam kreditoriui (atsakovui). Todėl, pripažinus reikalavimo teisių perleidimo sandorį negaliojančiu, restitucijos taikymas natūra yra neįmanomas arba būtų itin apsunkintas.

7034.

71Atsakovas per ilgesnį nei pusantrų metų laikotarpį bus tretiesiems asmenims pardavęs ar kitokiu pagrindu perleidęs trečiųjų asmenų nuosavybėn pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“ perduotus akmens anglies atsargų likučius. Net, jei atsakovas nebūtų tretiesiems asmenims pardavęs ar perleidęs parduotų BUAB „Vilža“ akmens anglies atsargų likučių, ši akmens anglis bus sumaišyta su kita atsakovo turima akmens anglimi ir jos atskyrimas objektyviai, logiškai nėra galimas. Todėl nėra galimas restitucijos taikymas natūra ir, pripažinus negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį toje dalyje, kuria atsakovui už mažesnę nei rinkos vertė kainą buvo parduotas BUAB „Vilža“ turėtas 1168,63 tonos akmens anglies atsargų likutis, turėtų būti taikoma restitucija piniginiu ekvivalentu – iš atsakovo ieškovui BUAB „Vilža“ turėtų būti priteistas rinkos vertės kainos ir pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos akmens anglių kainos skirtumas.

7235.

732016-07-05 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“ turėtas anglies atsargų likutis (1168,63 tonos) buvo perleistas atsakovui už vieną anglies toną mokant 66,55 EUR su PVM (55 EUR be PVM). Pirkimo-pardavimo sutartimi 1168,63 tonos anglies atsakovui buvo parduotas už 77 772,33 EUR. Tuo tarpu BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies rinkos vertę atitinkanti kaina buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Pardavimo sutartimi 1168,63 tonos akmens anglies likutis pagal rinkos vertę (ją imant net ne aukščiau nurodytų kainų vidurkį, o 85 EUR be PVM (102,85 EUR su PVM) kainą už vieną toną) buvo vertas viso 120 193,60 EUR. Todėl, pripažinus pirkimo-pardavimo sutartį toje dalyje, kuria atsakovui už mažesnę nei rinkos vertė kainą buvo parduotas akmens anglies likutis, taikant restituciją piniginiu ekvivalentu iš atsakovo BUAB „Vilža“ naudai turi būti priteista 42 421,27 EUR.

7436.

75Ieškovas taip pat nurodo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2018-07-30 atsakymas patvirtina, kad net 13 BUAB „Vilža“ darbuotojų perėjo dirbti į UAB „Dameta“, kas tik dar kartą pagrindžia, jog BUAB „Vilža“ vykdyta ūkinė komercinė veikla buvo perkelta į UAB „Dameta“.

7637.

77Atsakovas UAB „Dameta“ procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kurie tvirtintų, kokio dydžio buvo kitų nei SUEK AG, kreditorių reikalavimų, kurių mokėjimo terminas suėjo, sumos, kokio dydžio piniginėmis lėšomis tuo metu disponavo UAB „Vilža“, kokio laisvo nuo suvaržymų kito nei piniginės lėšos turto tuo metu turėjo. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad 2016-06-20 UAB „Vilža“ turėjo daug kitų debitorių, kurių skola įmonei UAB „Vilža 2016-06-20 buvo daugiau nei 450 000 EUR. Ieškovai prie ieškinio pridėjo tik tuos debitorius, kurie buvo likę bankroto bylos iškėlimo 2016-11-03 (praėjus 6 mėnesiams nuo ginčo sandorio sudarymo) ir bankroto administratoriaus pirmosios ataskaitos kreditoriams pateikimo 2017-03-01 dienai.

7838.

79Atsakovo teigimu, 2016-05-16 susitarimu buvo perleisti UAB „Vilža“ kreditoriniai reikalavimai tik į du skolininkus (debitorius) – UAB „Ditkės prekyba“ ir AB „Suvalkijos anglis“, kurie turėjo finansinių sunkumų atsiskaityti su UAB „Vilža“. Minėti skolininkai prašė, kad UAB „Vilža“ vadovas atidėtų atsiskaitymus 2016 m. pabaigai, bet UAB „Vilža“ nesutiko atidėti atsiskaitymo. Atsakovas sutiko perimti reikalavimus į minėtus du debitorius ir sutiko laukti jų atsiskaitymo iki 2016 m. pabaigos, nes UAB „Dameta“ žino anglies prekybos sezoniškumą bei mažesnių tiekėjų problemas atsiskaityti ne sezono metu. Be to, atsakovas reikalavimo teisių perleidimo susitarimu padarė ženklias nuolaidas skolininkui UAB „Vilža“, nes atsisakė nuo palūkanų bei delspinigių.

8039.

81Ginčo sandoriai niekaip nepažeidė ieškovo SUEK AG kreditoriaus teisių, nes per laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-04-29 UAB „Vilža“ sumokėjo ieškovui SUEK AG 381 251,16 EUR sumą. Atsakovo pateiktas 201605-16 susitarimas dėl skolos apmokėjimo patvirtina, jog per tą patį laikotarpį pirkėjo UAB „Vilža“ skola tiekėjui UAB „Dameta“ buvo 101 136,90 EUR plius 17 247, 59 EUR UAB „Vilža“ pagal pradelstas apmokėti sąskaitas UAB „Baltijos anglis“, kurią cesijos pagrindu UAB „Baltijos anglis“ perleido UAB „Dameta“. Taigi, 2016-05-16 susitarimo pagrindu pasirašius kreditorinių reikalavimų perleidimo sutartis, į minėtus du debitorius skolos padengimas skolininkui UAB „Vilža“ buvo atidėtas, kartu atidedant ir 17 247, 59 EUR skolos padengimą.

8240.

83Atsakovas laiko, kad reikalavimo į kreditorius UAB „Suvalkijos anglis“ ir UAB „Ditkės prekyba“ perleidimas buvo sąžiningas ir reikalingas sandoris, bei atsižvelgiant į SUEK AG gautas sumas, nepažeidė šio kreditoriaus ir kitų UAB „Vilža“ kreditorių interesų, nes, įvykus šiam reikalavimo perleidimui, UAB „Dameta“ sutiko neskaičiuoti palūkanų bei delspinigių, o taip pat atidėjo skolos padengimą likusiai 65 997,01 EUR sumos daliai, taip sudarydamas UAB „Vilža“ galimybę skirstyti lėšas atidėjimo laikotarpiu būtiniems einamiesiems mokėjimams ir pradelstos skolos SUEK AG padengimui. Kaip buvo panaudotos lėšos, kurias UAB „Vilža“ gavo per skolos padengimo atidėjimo laikotarpį nuo 2016-05-16 susitarimo dėl skolos sumokėjimo, kokio dydžio pajamas UAB „Vilža“ gavo, kokias per tą laiką išlaidas patyrė, ieškovai nutyli.

8441.

85Be to, didieji debitoriai UAB „Aukštaitijos kuras“ (apie 160 000 EUR skola) ir Lenkijos Rosyjska Spolka Wenglowa Sp.Z.o.o. (apie 255 000 EUR skola) 2016-05-16 (skolos padengimo sandorio pasirašymo dieną), buvo veikiančios įmonės, kurias UAB „Vilža“ kontroliavo per susijusius asmenis. UAB „Vilža“ taip pat atsiskaitinėjo prioritetiškai tik su SUEK AG, o kitiems tiekėjams, tokiems kaip UAB „Dameta“, teko laukti nuo 4 iki 9 mėnesių.

8642.

87Atsakovas teigia, kad akmens anglies kiekis, kuris buvo įsigytas pagal 2016-07-05 taikos sutartį, buvo žymiai geresnės kokybės nei kita akmens anglis, per ilgai sandėliuota. Atsakovas prideda įrodymą, tvirtinantį, jog 227,95 t akmens anglies kiekis taikos sutarties tikslais buvo 2016-07-26 patikrintas bei inventorizuotas UAB „Vilža“ Pasvalio aikštelėje, o 227,95 t akmens anglies kiekis buvo įsigytas iš Pasvalio aikštelės ir pagal UAB „Vilža“ buhalterinę apskaitą buvo ne toks senas, kaip ta anglis, kuri buvo įsigyta iš kitų UAB „Vilža“ aikštelių už 55 EUR už toną. Atsakovo įsitikinimu, 1168,63 tonų anglies atsargos buvo nerealizuotas ir senas iš SUEK AG 2015 metais patiektos anglies likutis, ką pagrindžia UAB „Vilža“ akmens anglies importo 2016 metais deklaracijos.

8843.

89Atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius (atlygintinus sandorius), buvo sąžiningas, nesiekė, kad jam būtų suteiktas prioritetas. Sudaromi sandoriai buvo įprasti veiklos sandoriai, kurie yra būdingi akmens anglies verslui. Jeigu atsakovas būtų siekęs prioriteto atsiskaitymuose, tai jis nebūtų sutikęs atidėti skolos sumokėjimo. Priešingai, prioritetinio atsisakitymo siekė kreditorius SUEK AG, kas aiškiai matyti iš ultimatyvaus ir kategoriško kreditoriaus raginimo laiškų turinio.

9044.

91Atsakovo teigimu, UAB „Vilža“ nesugebėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriumi SUEK AG lėmė ne UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ sudaryti ginčo sandoriai bei 2016-07-05 taikos sutartis, o padidėjusi konkurencija rinkoje, debitorinės skolos, galimai prastas įmonės valdymas. Būtent tokias priežastis nurodo ir bankroto administratorius savo 2017-02-22 ataskaitoje.

9245.

93Ieškovai kryptingai klaidina teismą apie kainas, nes ieškovas teikia įrodymus apie mažmenines, o ne didemines kainas, tačiau pirkėjai iš UAB „Viža“ akmens anglį pirko mažmenine kaina. Be to, atsakovas pateikė informaciją, gautą iš Priešgaisrinės apsaugos bei gelbėjimo valdybos, kad UAB „Vilža“ aikštelėse, kur buvo sandėliuojama ieškovo SUEK AG patiekta akmens anglis, buvo kilę savaiminiai užsidegimai dėl netinkamo anglies saugojimo. Taigi, ši anglis buvo laikoma labai ilgą laiką, nors anglis yra riboto galiojimo bei tam tikrų saugogimo sąlygų reikalinga prekė. Ieškovų ginčijama pirkimo-pardavimo sutartimi buvo pirkta būtent ši anglis.

9446.

95Ieškovas neįrodo, kad jo reikalavimo teisė atsirado iki ginčo sandorių sudarymo. Be to, 2017 m. vasario 22 d. bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodoma, kad administratoriui ne tik buvo perduota 79 000 EUR, bet ir aikštelės, įranga, akmens anglis (nors nenurodoma anglies kaina ir kiekis). Vien BUAB „Vilža“ priklausančias aikšteles nuspręsta parduoti už 190 000 EUR. BUAB „Vilža“ turėjo net 406 000 EUR skolų, o tai reiškia, kad skolas išsiieškojusi, bankrutuojanti įmonė būtų grąžinusi skolas savo kreditoriams ir toliau pelningai vysčiusi veiklą. BUAB “Vilža” likutis atsiskaitomoje sąskaitoje visuomet buvo, o po ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties grynųjų pinigų likutis dar padidėjo. Taigi, bankrutuojanti įmonė turėjo galimybę atsiskaityti su abiem savo kreditoriais – SUEK ir atsakovu, tačiau piktybiškai to nedarė.

9647.

97Taigi, BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo pakankamai turto toliau vykdyti veiklą ir ją vykdė, sudarinėjo įmonei įprastus sandorius, atsiskaitymai vyko su abiem tiekėjais - SUEK AG ir atsakovu. Tai paneigia ieškovų teiginius, kad bankrutuojanti įmonė, būdama nemoki, suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių. Pabrėžtina, kad įmonė nebuvo nemoki – atsiskaitinėjo su abiem kreditoriais, sudarinėjo įprastus verslo sandorius, pirkdavo ir parduodavo akmens anglį. Kita vertus, ieškovo atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai tvirtina, kad bankrutuojanti įmonė, atsiskaitydama su dviem savo didžiausiais akmens anglies tiekėjais, pirmenybę teikė ne atsakovui, o SUEK AG.

9848.

99Ginčijami sandoriai nesumažino ieškovo mokumo, neprivedė ieškovo prie bankroto, atvirkščiai, po šių sandorių sudarymo bankrutuojanti įmonė ne tik sumažino skolą atsakovui, bet ir atsikratė skolininkų, kurių galimybės grąžinti skolą buvo abejotinos. Kita vertus, akivaizdu, kad reikalavimo teisių perleidimo sandoriai yra rizikingi sandoriai, todėl nei bankrutuojanti įmonė, nei atsakovas negalėjo žinoti, ar naujajam kreditoriui pavyks atgauti bent kokio dydžio skolą. Dėl to manyti, kad šiais sandoriais buvo suteikta pirmenybės teisė vienam iš kreditorių, nėra jokio pagrindo. Be to, tuo pačiu metu, kai buvo sudaryti reikalavimo perleidimo sandoriai su atsakovu, bankrutuojanti įmonė atliko atsiskaitymus su SUEK AG.

10049.

101Ieškovai be jokio teisinio pagrindo ginčija pirkimo-pardavimo sutarties dalį, kuria atsakovas įsigijo, o bankrutuojanti įmonė pardavė 1168,63 tonos anglies. Į bylą atsakovas pateikė eilę įrodymų, kurie pagrindžia, kad 55 EUR už toną yra reali didmeninė akmens anglies kaina ir kad pats SUEK AG už tokią (ir mažesnę) kainą akmens anglį pardavinėjo Lenkijos rinkai. Atsakovas taip pat pateikė įrodymus, kad įsigyta akmens anglies kokybė buvo prasta, akmens anglis buvo nešviežia, išdūlėjusi ir netinkama pardavimui. Byloje pateikti įrodymai, kad akmens anglies rekomenduojamas galiojimo terminas yra 12 mėnesių, o atsakovas įsigijo senesnę anglį ir vienintelis jos galimas realizacijos būdas buvo akmens anglį persijoti (kas kainuoja papildomus kaštus) arba sumaišyti su gera anglimi.

10250.

103Atsakovas žinojo, kad dėl šiltos 2015 m. žiemos bankrutuojanti įmonė turėjo nerealizuotos akmens anglies, taip pat žinojo, kad BUAB „Vilža“ turėjo laikiną apyvartinių lėšų stygių, nes su juo neatsiskaitė keli jo debitoriai. Vis dėlto, atsakovas buvo įsitikinęs, kad BUAB „Vilža“ yra pajėgi įmonė, kuri laikinai susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl to stengėsi jai padėti, t. y. perėmė reikalavimo teises į skolininkus ( UAB „Ditkės prekyba“ ir AB „Suvalkijos anglis“), kurie prašė atidėti skolos padengimo terminus, ko negalėjo suteikti bankrutuojanti įmonė. Be to, atsakovas pirko akmens anglį iš bankrutuojančios įmonės, nors akmens anglies kokybė nebuvo gera, taip pat sudarė taikos sutartį su BUAB „Vilža“ vietoje to, kad nedelsiant pradėti vykdymo veiksmus pagal įsiteisėjusį ir vykdytiną teismo sprendimą. Ieškinyje nėra nei vieno argumento ir įrodymo, kuris pagrįstų, kad atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius, būtų nesąžiningas, kad jis turėtų objektyvių duomenų apie bankrutuojančios įmonės kitus kreditorius ir, kad ginčijami sandoriai galėtų pažeisti jų teises. Juo labiau, kad atsakovo sudaryti sandoriai buvo įprasta verslo praktika, jie nėra draudžiami.

10451.

105Atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius, buvo sąžiningas ir negalėjo žinoti, kad bankrutuojanti įmonė yra nemoki, atvirkščiai, atsakovas žinojo, kad BUAB „Vilža“ turi nemažai nekilnojamojo turto – aikštelių, taip pat akmens anglies atsargų, dėl to, neabejojo jos mokumu. Iš atsakovui viešai prieinamų duomenų nebuvo galima nustatyti, kad bankrutuojanti įmonė yra nemoki ar, kad ji nebegali atsiskaityti su visais kreditoriais. Atsakovas manė, kad BUAB „Vilža“ finansiniai sunkumai yra susiję su sezoniškumu, nes taip pat užsiima akmens anglies prekyba ir supranta, kad tam tikras lėšų trūkumas tokiai įmonei jaučiamas vasarą (kuomet ir buvo sudaryti ginčo sandoriai).

10652.

107Atsakovas patyrė realių išlaidų, susigrąžinti skolą, taip pat sudarydamas ginčo sandorius rizikavo apskritai skolos nesusigrąžinti. Dėl šios priežasties, taikant vienašalę restituciją piniginiu ekvivalentu, atsakovo interesai nepagrįstai ir nesąžiningai nukentėtų.

10853.

109Teismo posėdžiuose ieškovų atstovai ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškovų procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir motyvais, papildomai nurodė, kad UAB „Dameta“ ne tik perėmė BUAB „Vilža“ turtą, bet ir darbuotojus - iš viso iš BUAB „Vilža“ į UAB „Dameta“ perėjo trylika iš devyniolikos dirbančiųjų. Ieškovų pateikti sertifikatai patvirtina anglies kokybę, kuri buvo tinkama, ir atsakovų pateikti įrodymai to nepaneigia.

11054.

111Teismo posėdžiuose atsakovo atstovės ir UAB „Dameta“ direktorius R. J. (2018-11-22 teismo posėdyje) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus atsakovo procesiniuose dokumentuose, papildomai nurodė, kad BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ bendradarbiavo nuo įkūrimo pradžios, tačiau UAB „Dameta“ nebuvo pagrindiniu BUAB „Vilža“ tiekėju, juo buvo bendrovė SUEK AG. Tiek taikos sutartis, tiek ginčo sandoriai buvo sudaryti siekiant padėti ieškovui likviduoti įsiskolinimą atsakovui, kuris buvo daugiau kaip 118 000 EUR. Pats BUAB „Vilža“ direktorius O. aktyviai dalyvavo derybose, pats pasiūlė paimti dalį technikos ir tam tikrą anglies kiekį. Atsakovas, pasirašęs taikos sutartį, pasiėmė nelikvidžią techniką ir atsiėmė savo skolą technika bei anglimi, kuri jau buvo praradusi savo vertę. Atsakovas už viską pilnai apmokėjo.

11255.

113Atsakovo atstovai teigia, kad atsakovas UAB „Dameta“ ir ieškovas SUEK AG yra konkurentai anglies rinkoje Lietuvoje, todėl šis ieškinys yra siekis pašalinti UAB „Dameta“ kaip konkurentą. Iš BUAB „Vilža“ ataskaitos už 2015 m. matyti, kad įmonė ne tik buvo moki, bet ir dirbo pelningai. Pats BUAB „Vilža“ direktorius O. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad tik 2016 m. rugsėjo mėn. įmonės padėtis tapo beviltiška, kad reikia kelti bankroto bylą. Tas pats direktorius pasiūlė atsakovui atsiskaityti atsargomis įvairiuose sandėliuose po 55 EUR už toną anglies. Netiesa, kad prioritetas atsiskaitymui buvo teikiamas atsakovui, nes tuo pačiu laikotarpiu daugiausiai buvo atsiskaitoma su SUEK AG. Ieškovai nesąžiningai prašo vienašalės restitucijos, nes UAB „Dameta“ iš BUAB „Vilža“ viską pirko, o ne paėmė už skolas.

114Ieškinys tenkintinas.

11556.

116Byloje nustatyta, kad 2014-02-07 bendrovė SUEK AG ir UAB „Vilža sudarė sutartį Nr. VILZ‑RW-5398, pagal kurią bendrovė SUEK įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis pristatyti ir parduoti UAB „Vilža“ akmens anglį, o UAB „Vilža“ įsipareigojo priimti tiekiamą akmens anglį ir tinkamai atsiskaityti sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka.

11757.

1182016-04-29 bendrovė SUEK AG ir UAB „Vilža“ pasirašė skolos pagal 2014-02-07 sutartį suderinimo aktą, kuriame abi šalys patvirtino, kad už bendrovės SUEK pateiktą akmens anglį UAB „Vilža“ yra pradelsusi 355 340,87 EUR skolos sumą.

11958.

120UAB „Vilža“ 2016-05-13 raštu informavo bendrovę SUEK AG, kad dėl pajamų trūkumo UAB „Vilža“ yra priversta nukrypti nuo atsiskaitymo terminų, tačiau pripažino esantį pradelstą 355 340,00 EUR įsiskolinimą bendrovei SUEK AG ir pateikė planuojamo skolos dengimo dalimis grafiką, siūlydama susidariusios skolos padengimą iki 2016-09-26 – 2016-10-02.

12159.

122Bendrovė SUEK AG 2016-06-03 raštu kreipėsi į UAB „Vilža“, nurodydama, kad UAB „Vilža“ nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal 2014-02-07 sutartį, nesutiko su siūlomu skolos dengimo dalimis grafiku ir pareikalavo iš UAB „Vilža“ padengti visą pradelstą įsiskolinimą iki 2016 m. liepos 15 d.

12360.

124UAB „Vilža“ nurodytu terminu (iki 2016-07-15) įsiskolinimo bendrovei SUEK AG nepadengė, todėl pastaroji 2016-07-15 pateikė pretenziją UAB „Vilža“ dėl 345 340,87 EUR skolos ir 15 056,42 EUR palūkanų už delsimą vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal 2014-02-07 sutartį (viso 360 397,29 EUR), kurioje taip pat nurodė, kad ši pretenzija turi būti laikoma įspėjimu, kad SUEK AG inicijuos UAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo procesą, jeigu ir toliau su bendrove SUEK bus nepagrįstai vengiama atsiskaityti.

12561.

126Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6005-866/2016, pradėtoje pagal UAB „Vilža“ direktoriaus ir vienintelio akcininko J. O. pareiškimą, 2016-11-03 priėmė nutartį, kuria iškėlė UAB „Vilža“ bankroto bylą; BUAB „Vilža“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.

12762.

128Vilniaus apygardos teismo 2017-02-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2‑1668‑866/2017, buvo patvirtintas patikslintas BUAB „Vilža“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašaa, jame - ir ieškovo SUEK AG 372 761,56 EUR dydžio kreditorinis reikalavimas.

12963.

130Bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ 2016-06-20 patvirtino UAB „Vilža“ 41 387,48 EUR vertės reikalavimo teisės į R. D. įmonę „Ditkės prekyba“ bei 11 000 EUR vertės reikalavimo teisės į UAB „Suvalkijos anglis“ perleidimą UAB ‚Dameta“ pagal UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ 2016-05-16 susitarimą dėl skolos sumokėjimo; UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ 2016-07-05 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/07/05, kuria UAB „Vilža“ pardavė UAB „Dameta“ savo 1168,63 tonos akmens anglies atsargų likutį ir 48,59 tonos briketų atsargų likutį.

13164.

132UAB „Dameta“ ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme buvo inicijuota civilinė byla Nr. 2-5105-661/2016 prieš UAB „Vilža“ dėl skolos priteisimo, kurioje Vilniaus apygardos teismas dokumentinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 priėmė 2016-07-01 preliminarų sprendimą, kuriuo buvo visiškai tenkintas UAB „Dameta“ ieškinys dėl 65 997,01 EUR skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš UAB „Vilža“. Šioje byloje 2016-07-07 Vilniaus apygardos teismui buvo pateikta UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ sudaryta 2016-07-05 taikos sutartis, kurioje UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ susitarė dėl 65 997,01 EUR skolos padengimo tokiu būdu: 20 000 EUR dydžio skolos dalį ir UAB „Dameta“ 686,54 EUR bylinėjimosi išlaidas padengti UAB „Vilža“ perduodant UAB „Dameta“ 227,95 tonas akmens anglies, pagal įkainį 75 EUR/tona be PVM; likusią 45 997,01 EUR skolos dalį padengti UAB „Dameta“ perduodant taikos sutartyje išvardinamas UAB „Vilža“ transporto priemones ir mechanizmus. Vilniaus apygardos teismas 2016-08-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 panaikino preliminarų sprendimą ir patvirtino taikos sutartį.

13365.

134BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-5105-661/2016 ir, atnaujinus procesą, atsisakyti tvirtinti taikos sutartį, kaip pažeidžiančią BUAB „Vilža“ kreditorių interesus, bei civilinę bylą Nr. 2-5105-661/2016 išnagrinėti iš esmės. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. A2-3837-560/2017 priimta 2017-06-06 nutartimi nutarė netenkinti BUAB „Vilža“ ir bendrovės SUEK AG prašymo dėl proceso atnaujinimo. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs BUAB „Vilža“ ir SUEK AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-06-06 nutarties, civilinėje byloje Nr. 2‑1415‑464/2017 priimta 2017-11-09 nutartimi nutarė panaikinti 2017-06-06 nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2‑5105‑661/2016. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas 2019-02-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-213-431/2019 BUAB „Vilža“ ir bendrovės SUEK AG prašymą atsisakyti tvirtinti 2016-07-05 taikos sutartį, sudarytą tarp BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“, ir išnagrinėti civilinę bylą iš esmės, atmetė, o taip atmetė BUAB “Vilža“ pareikštą reikalavimą (priešieškinį) dėl 2016-07-05 taikos sutarties pripažinimo negaliojančia (actio Pauliana) ir restitucijos piniginiu ekvivalentu taikymo. Sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs (yra paduotas ir priimtas apeliacinis skundas).

13566.

136Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovai BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG prašo CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu pripažinti negaliojančia tarp BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ sudarytą 2016-07-05 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/07/05, toje dalyje, kurioje BUAB „Vilža“ pardavė UAB „Dameta“ 1168,63 tonos akmens anglies už rinkos kainos neatitinkančią kainą, bei taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, iš UAB „Dameta“ BUAB „Vilža“ naudai priteisiant 42 421,27 EUR sumą; o taip pat pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB „Dameta“ 2016-06-20 sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį bei taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, iš atsakovo UAB „Dameta“ ieškovo BUAB „Vilža“ naudai priteisiant 52 387,48 EUR.

13767.

138Teismo posėdyje, vykusiame 2018-11-22, liudytoja A. K. (buvusi UAB „Vilža“ buhalterė, nuo 2016-09-07 UAB „Dameta“ buhalterė) parodė, kad 2015 metai UAB „Vilža“ buvo pelningi. Patys direktoriai – teisinis O. ir faktinis V. U. nustatydavo kainas, su kokiais tiekėjais ir kiek atsiskaityti. Po V. U. išėjimo iš darbo O. jau neužsakinėjo „šviežios anglies“, nors sandėlininkai klausinėjo ir prašė. Niekas nesitikėjo, kad Lenkijos įmonė PRSW atsiskaitys su BUAB „Vilža“. Ginčo sandorių sudarymo metu „visa virtuvė buvo nemaloni“, nes jau 2016 m. birželio mėnesį ji pati nujautė ir žmonės kalbėjo, kad nieko gero neišeis ir BUAB „Vilža“ ruošiasi bankrotui.

13968.

140Teismo posėdyje, vykusiame 2018-11-22, liudytojas V. U. (buvęs UAB „Vilža“ direktoriaus pavaduotojas, nuo 2016-05-01 – SUEK Baltic pardavimų vadybininkas) parodė, kad UAB „Vilža“ vykdė ir didmeninę, ir mažmeninę prekybą anglimi. Pagrindiniu tiekėju buvo SUEK AG, po – UAB „Dameta“ (SUEK ieškovui BUAB „Vilža“ tiekiamos akmens anglies dalis sudarė apie 70-75 proc. visos BUAB „Vilža“ perkamos akmens anglies). Abiejų tiekėjų tiekiamos anglies kokybė praktiškai nesiskyrė, nes UAB „Vilža“ nepirkdavo nekokybiškos anglies. Kai jis išeidinėjo iš darbo ir dar iki tol UAB „Vilža“ 2016 metais, anglies likutis buvo apie 2000 tonų, tačiau akmens anglis didmeninę ir mažmeninę prekybą akmens anglimi vykdančios įmonės atžvilgiu negali būti laikoma nelikvidžiu turtu. 2016 m. pavasarį mažmeninė akmens anglies kaina buvo apie 130 EUR, įskaitant PVM (108 be PVM) už vieną toną; didmeninė - apie 90-95 EUR, įskaitant PVM (75-79 EUR be PVM) už vieną toną. Mano, kad BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis galėjo būti parduota už 110 EUR, įskaitant PVM (91 EUR be PVM) už vieną toną kainą. Sezono ir ne sezono metu kaina nesikeičia iš esmės, o maždaug liepos-rugpjūčio mėnesiais kaina pakyla. Tuo metu UAB „Vilža“ finansinė padėtis buvo sunki, didžiausi skolininkai buvo "Aukštaitijos kuras“ ir Lenkijos įmonė, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šios įmonės buvo susijusios su BUAB „Vilža“, šansų atgauti skolą praktiškai nebuvo.

14169.

142Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytojas G. Z. (buvęs UAB „Aukštaitijos kuras“ vadovas iki 2016 m. spalio mėn., dabar – Daugėlių seniūnas) parodė, kad UAB „Vilža“ buvo anglies tiekėju UAB „Aukštaitijos kuras“. Nupirkta anglis buvo sandėliuojama atviro tipo aikštelėje Utenoje ir beveik atviro tipo (apie 600 kv.m po stogu) aikštelėje Pasvalyje, lauke, todėl ją veikdavo gamtos sąlygos, dėl ko keisdavosi frakcija. Pagal atvežimo laiką anglis nebuvo pilama į atskiras krūvas, į krūvas ji buvo pilama pagal frakcijas ir rūšis. Naujai atvežama anglis buvo pilama ant viršaus. Iš tų pačių krūvų paskui anglis ir būdavo pardavinėjama. Net ir pagulėjusi akmens anglis savo cheminių savybių - kaloringumo nepraranda. Aikštelėse anglis nebuvo sijojama ir frakcijos tarpusavyje nemaišomos. Iš Pasvalio aikštelės buvo pardavinėjama ir didemena, ir mažmena, populiariausia buvo vidutinė didumo frakcija. Kainas nustatydavo patys, o, įsigyjant iš UAB „Vilža“ – suderindavo su UAB „Vilža“. 2016 m. liepos mėn. buvo pardavinėjama anglies likučiai UAB „Dameta“ iš Pasvalio aikštelės, didesnė jų dalis buvo po stogu, o dalis – ne. Ginčijamų sandorių sudarymo metu akmens anglį, buvusią Pasvalio aikštelėje, buvo galima parduoti už 120 EUR, neįskaitant PVM (100 EUR be PVM) už vieną toną. Tuo tarpu didmeninė akmens anglies kaina tuo metu galėjo būti apie 70-95 EUR, neįskaitant PVM (58-79 EUR be PVM) už vieną toną. Iš pirkėjų būdavo pretenzijų dėl anglies sudėties (kokybės).

14370.

144Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytoja R. Ž. (nuo 2016 m. UAB „Dameta“ sandėlininkė Mauručiuose, iki tol – UAB „Vilža“ sandėlininkė ten pat) parodė, kad jau nuo 2015 m. buvo kalbama, kad UAB „Vilža“ gresia bankrotas, nes trūko anglies, naujos nebeveždavo, iš darbo išėjo pavaduotojas V. U.. Sandėlyje buvo tik anglies likučiai, bet jų buvo nemažai, daugiausia smulkmė, kurios niekas nenori pirkti. Smulkmė buvo keleto metų senumo. Ji šioje srityje dirba nuo 1982 m., todėl, jausdama nerimą dėl UAB „Vilža“ ateities, pati susirado ir perėjo dirbti į UAB „Dameta“, nes nelabai buvo iš ko rinktis Mauručiuose. Seniai vežta anglis dūla nuo apačios ir labai greitai, jau po pusmečio. Gaudavo pretenzijų iš pirkėjų, ypač dėl smulkmės. UAB „Vilža“ ji daugiausia bendraudavo su V. U. ir dėl kainų, ir dėl naujos anglies atvežimo. Paskutinį kartą į jos sandėlį naujos anglies buvo atvežta gal 2015 metais. Likučius leido pardavinėti vos ne už trečdaliu mažesnę kainą. Kainas visada nustatydavo „valdžia“.

14571.

146Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytojas A. Č. (nuo 2016 m. liepos mėn. UAB „Dameta“ Palemono sandėlininkas, iki tol – UAB „Vilža“ to paties sandėlio sandėlininkas) parodė, kad 2016 m. ilgą laiką negaudavo naujos anglies, gal jau nuo sausio mėn. prekiavo tik sandėly buvusia anglimi. Neramumas ir neužtikrintumas dėl BUAB „Vilža“ ateities buvo jaučiamas, buvo blogų įtarimų dėl BUAB „Vilža“ veiklos nutraukimo ir bankroto kėlimo. Jo sandėlyje liko apie 200 tonų anglies įvairių frakcijų. 2015-16 m. sezonas buvo nepalankus prekybai anglimi, nes buvo šilta žiema, dėl to pirkėjai mažiau pirkdavo. Nors visumoje akmens anglies kainai sezoniškumas didelės reikšmės neturi. Akmens anglies sezoniškumas iš esmės turi įtaką tik perkamam akmens anglies kiekiui. Jo sandėlyje buvo prekiaujama tik mažmena. Palemono aikštelė yra atviro tipo. Anglis aikštelėje nebuvo sijojama, nes nebuvo tokios įrangos. Anglį iškraudavo pagal rūšis į krūvas, daugiau būdavo parduodama stambios rūšies anglies, nes ji buvo labiausiai paklausi. Smulkios rūšies anglis nėra paklausi. Anglis dūlėja nuo oro sąlygų, ją veikia ir iškrovimai-perkrovimai. Tačiau, nepriklausomai nuo akmens anglies sandėliavimo laikotarpio, akmens anglis savybių nepraranda ir faktiškai toliau gali būti naudojama. BUAB „Vilža“ net ir ilgiau, t.y. porą metų sandėliuotos akmens anglies nenurašydavo bei neišmesdavo ir ji kartu su kita akmens anglimi būdavo parduodama pirkėjams. Jis negalėjo įtakoti anglies kainų, dėl to skambindavo į Vilnių administracijai. Anglies likučio sandėlyje prekinė išvaizda buvo prasta, nors pagal dokumentus tai buvo stambi frakcija.

147Dėl actio Pauliana instituto paskirties ir taikymo sąlygų

14872.

149CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-105/2009; 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Taigi, nenustačius (neįrodžius) bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

15073.

151Nagrinėjamu atveju ieškovai tvirtina, kad jie įrodo visas actio Pauliana taikymo sąlygas. Tuo tarpu atsakovas teigia priešingai - kad ieškovai nepagrindžia ir neįrodo visų sąlygų taikyti actio Pauliana institutą. Teismas sutinka su ieškovų pozicija, kad nagrinėjamu atveju ieškovai pagrindžia ir įrodo visas actio Pauliana taikymo sąlygas (CPK 12, 178 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-697-248/2015).

152Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės

15374.

154Kasacinis teismas pripažįsta, kad naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo arba prievolės pasibaigimo kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais (CK 6.124–6.129 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2004; 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

15575.

156Formuojamoje praktikoje kasacinis teismas yra nurodęs, kad kreditoriaus reikalavimo teisė turi būti galiojanti ne tik ginčijamų sandorių sudarymo metu, bet ir viso kreditoriaus interesų gynimo actio Pauliana pagrindu metu, o tokiai teisei pasibaigus vienu iš prievolių pasibaigimo pagrindu, negalima konstatuoti, jog egzistuoja galiojanti kreditoriaus reikalavimo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017). Tai reiškia, kad, spręsdamas dėl neabejotinos ir galiojančios kreditoriaus reikalavimo teisės kaip actio Pauliana sąlygos, teismas privalo nustatyti ne tik tai, kad tokią teisę kreditorius turėjo ginčijamų sandorių sudarymo metu, bet ir tai, kad ją (reikalavimo teisę) tebeturi ir teismo sprendimo priėmimo metu.

15776.

158Nagrinėjamu atveju ginčijamų sandorių sudarymo metu ir ieškinio pateikimo šioje byloje dienai ieškovas SUEK AG turėjo (turi) neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į skolininką BUAB „Vilža“, ką patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: bendrovės SUEK AG ir BUAB „Vilža“ pasirašytas 2016-04-29 skolos suderinimo aktas ir bendrovės SUEK AG ir BUAB „Vilža“ susirašinėjimas, iš kurių matyti, kad BUAB „Vilža“ vėlavo ir su ieškovu SUEK AG neatsiskaitė už nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. vasario mėnesiais pagal 2014-02-07 sutartį ieškovo tiektas anglis ir kad 2016-04-29 dienai pradelstas BUAB „Vilža“ įsiskolinimas buvo 355 340,87 EUR. Šis įsiskolinimas nebuvo padengtas nei ginčijamų sandorių sudarymo metu (2016 m. gegužės – 2016 m. liepos mėnesiais), nei iki BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo Vilniaus apygardos teismo 2016-11-03 nutartimi. Vilniaus apygardos teismas BUAB „Vilža“ bankroto byloje 2017-02-15 nutartimi patvirtino ieškovo SUEK AG 372 761,56 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą. Taigi, ieškovas SUEK AG tiek ginčijamų sandorių sudarymo metu, tiek ir šiuo metu turėjo (turi) neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į skolininką BUAB „Vilža“.

15977.

160Be to, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Vilža“ šiuo metu yra bankrutuojanti bendrovė, šioje byloje pareikštu ieškiniu yra ginami ne tik ieškovo SUEK AG, bet ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teisės ir interesai (LR įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p.). Todėl ir dėl šios priežasties bendrovė SUEK AG, kaip BUAB „Vilža“ kreditorius, turi teisę ginčyti sandorius vadovaudamasis ir Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p. nuostata.

16178.

162Atsakovas UAB „Dameta“ nesutinka, kad ieškovas SUEK AG ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, tačiau teismas tokius atsakovo teiginius atmeta kaip nepagrįstus, kadangi jau vien tai, jog SUEK AG kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas BUAB „Vilža“ bankroto byloje ir iki šiol nėra patenkintas, rodo priešingai. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės actio Pauliana pagrindu ginčijamo sandorio sudarymo metu įrodinėjimo, išaiškino (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-01 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-191-915/2016), kad tam, jog būtų konstatuotas šios actio Pauliana sąlygos buvimas, būtina įrodyti, kad nors vienas bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus reikalavimas (jo dalis) atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Tai reiškia, kad, sprendžiant klausimą, ar ginčijamu sandoriu buvo pažeistos kreditorių teisės, aktualu, nustatyti, ar tie kreditorių reikalavimai, kurie atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo (jeigu tokia aplinkybė būtų nustatyta) nebuvo patenkinti anksčiau, t.y. būtina išsiaiškinti, ar bankroto byloje patvirtinti reikalavimai nėra atsiradę jau po ginčijamo sandorio sudarymo.

16379.

164Byloje nustatyta, kad BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG bendradarbiauja nuo 2014-02-07 sutarties sudarymo. Ieškovai 2016-04-29 pasirašė skolos pagal 2014-02-07 sutartį suderinimo aktą, kuriuo abi šalys patvirtino, kad už SUEK AG pateiktą akmens anglį UAB „Vilža“ yra pradelsusi 355 340,87 EUR skolos sumą. Iš šio akto matyti, kad įsiskolinimas susidarė pagal sąskaitas, kurios išrašytos nuo 2015-09-30 (patys ieškovai teigia, kad buvo vėluojama ir su ieškovu SUEK AG neatsiskaitoma už nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. vasario mėn. pagal 2014-02-07 sutartį ieškovo tiektas anglis). Taigi, šis aktas neginčijamai patvirtina, kad bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus SUEK AG reikalavimas BUAB „Vilža“ atsirado iki ginčijamų sandorių sudarymo.

16580.

166Atsakovas teigia, kad BUAB „Vilža“ nuo 2016-01-01 iki 2016-07-04 prioritetą, atsiskaitant negrynaisiais pinigais, teikė būtent SUEK AG, o ne atsakovui, tačiau tokiu teiginiu nėra pagrindo vadovautis, nes šiuo atveju atsakovas sulygina du skirtingus laikotarpius, t. y. iki ir po ginčo sandorių sudarymo Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje yra aktualu, ar ginčo sandoriais buvo pažeisti BUAB „Vilža“ kreditorių interesai, ginčo sutartimis išimtinai atsiskaitant tik su vienu BUAB „Vilža“ kreditoriumi - atsakovu ir/ ar tokiu būdu buvo sumažinta BUAB „Vilža“ turto apimtis taip, kad nebūtų galima atsiskaityti su kitais BUAB „Vilža“ kreditoriais.

16781.

168Be to, jeigu BUAB „Vilža“ prioritetą būtų teikęs ieškovui SUEK AG, tai šio kreditoriaus finansinis reikalavimas jau būtų patenkintas. Tuo tarpu nei ginčo sandorių sudarymo metu, nei šiuo metu SUEK AG kreditorinis reikalavimas nėra patenkintas, kas aiškiai matyti iš BUAB „Vilža“ bankroto bylos duomenų - bendrovės SUEK AG kreditorinis reikalavimas 372 761,56 EUR sumoje yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, ir, priešingai, būtent atsakovo nėra tarp BUAB „Vilža“ kreditorių apskritai, nes tiek ginčo sandoriais, tiek kitais būdais su atsakovu yra visiškai atsiskaityta.

16982.

170Kaip tvirtina bylos duomenys ir ieškovai to iš esmės neneigia, kad iki ginčo sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ atsiskaitinėjo su bendrove SUEK AG, tačiau ši aplinkybė jokiu būdu nepaneigia fakto, kad 372 761,56 EUR BUAB „Vilža“ įsiskolinimas ieškovui SUEK AG nebuvo padengtas, o ginčo sandoriais buvo atsiskaityta tik su vienu BUAB „Vilža“ kreditoriumi - atsakovu, taip pažeidžiant kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises ir teisėtus interesus. Paminėtina ir tai, kad byloje nustatyta (liudytojo V. U. parodymai) ir šalys to neneigia, kad SUEK AG ieškovui BUAB „Vilža“ tiekiamos akmens anglies dalis sudarė apie 70-75 proc. visos BUAB „Vilža“ perkamos akmens anglies. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad SUEK AG tiekiamos akmens anglies BUAB „Vilža“ kiekiai buvo didesni nei atsakovo, akivaizdu, kad tiek pradelstos sumos SUEK AG, tiek ir atliekami mokėjimai objektyviai turėjo ir galėjo būti didesni nei atsakovui.

171Dėl kreditoriaus teisių ginčijamais sandoriais pažeidimo

17283.

173Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. CK 6.227 str. nustato, kad teisę pareikšti ieškinį tiek dėl absoliutaus, tiek dėl santykinio sutarties negaliojimo turi asmuo, kurio teises arba teisėtus interesus ta sutartis pažeidė.

17484.

175Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012), kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Kita vertus, nustatant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkas, sudaręs ginčijamą sandorį, vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai šios actio Pauliana taikymo sąlygos konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016).

17685.

177Kaip tvirtina byloje surinkti įrodymai ir nustatytos faktinės aplinkybės, ginčijami sandoriai pažeidžia ieškovo SUE AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teises ir interesus, nes BUAB „Vilža“ esant faktiškai nemokiai, ginčijamais sandoriais buvo suteikta pirmenybė vienam kreditoriui – atsakovui. Ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ neturėjo pakankamai turto, kurio užtektų atsiskaityti su visais kreditoriais; šiai dienai BUAB „Vilža“ nėra atsiskaičiusi su visais kreditoriais, kas vienareikšmiškai patvirtina, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ buvo nemoki actio Pauliana sąlygų aspektu.

17886.

179Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.66 str. 1 d. įtvirtintą skolininko kreditoriaus teisių pažeidimo sąlygą „skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui“, nurodė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-04-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2017), kad, nors CK 6.66 straipsnyje nenurodyta nemokumo kriterijų ar sampratos, tačiau kituose teisės aktuose jis yra apibrėžtas ir gali būti taikomas. Nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla. Nemokumas kaip teisinė sąlyga actio Pauliana atveju suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Skolininko nemokumas, sudarant ginčijamą sandorį, actio Pauliana kontekste yra siejamas su skolininko negalėjimu tuo metu, t. y. ginčijamo sandorio sudarymo metu atsiskaityti su visais kreditoriais.

18087.

181Nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai ir nustatytos faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti, kad dar iki ginčijamų sandorių sudarymo, o taip pat ir ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ buvo faktiškai nemoki - neatsiskaitė su įmonės kreditoriais bei buvo ekonomiškai nepajėgi su jais atsiskaityti. Iš BUAB „Vilža“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus bei BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo metu matyti, kad BUAB „Vilža“ finansinė padėtis jau nuo 2015‑12‑31 buvo sudėtinga, o ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ buvo faktiškai nemoki, t. y. iš BUAB „Vilža“ balanso už 2015 metus matyti, kad 2015‑12‑31 BUAB „Vilža“ turėjo turto iš viso už 1 382 260 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė viso 1 075 087 EUR, taigi, daugiau nei pusę BUAB „Vilža“ turėto turto vertės. Vilniaus apygardos teismo 2016-11-03 nutartimi, kuria UAB „Vilža“ iškelta bankroto byla, konstatuotas ir teisinis BUAB „Vilža“ nemokumas.

18288.

183Paminėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-11-03 nutartyje konstatavo, kad 2016-09-15 sudaryto balanso duomenimis BUAB „Vilža“ turto vertė sudarė 557 089 EUR, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 468 696 EUR, t. y. praėjus tik keliems mėnesiams po ginčijamų sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ turėto turto ir įsipareigojimų santykis taip pat atitiko nemokumo būseną. Teismo 2016‑11‑03 nutartyje taip pat nurodoma, kad BUAB „Vilža“ turėtas 557 089 EUR balansinės vertės turtas apėmė UAB „Aukštaitijos kuras“ 151 716,84 EUR įsiskolinimą bei Lenkijos įmonės PRSW 254 329,83 EUR įsiskolinimą. Kaip tvirtina į bylą pateikti duomenys, šių įmonių įsiskolinimai buvo beviltiški, nes 2016‑10‑25 buvo pradėta bankroto proceso ne teismo tvarka procedūra ir 2016-12-30 teismo nutartimi UAB „Aukštaitijos kuras“ buvo likviduota, o Lenkijos įmonei 2016 m. gruodžio mėnesį taip pat buvo iškelta bankroto byla. Be to, šios abi įmonės buvo su BUAB „Vilža“ vadovu ir/ar akcininku susiję asmenys, kas tik patvirtina, kad jų įsiskolinimų beviltiškumą. Aplinkybę, kad aptariami BUAB „Vilža“ skolininkai buvo tikėtina nemokūs, patvirtino ir byloje apklausti liudytojai V. U. ir A. K..

18489.

185Nurodyti liudytojai taip pat nurodė, kad BUAB „Vilža“ finansinė padėtis buvo sunki, sudėtinga jau 2016 m. pradžioje, kad sklido kalbos apie įmonės bankrotą. Liudytoja R. Ž. taip pat nurodė, kad neramumas ir neužtikrintumas dėl BUAB „Vilža“ ateities buvo jaučiamas, buvo blogų įtarimų dėl BUAB „Vilža“ veiklos nutraukimo ir bankroto kėlimo, tą patį pasakojo ir liudytojas A. Č.. Tai, kad BUAB „Vilža“ buvo ne tik faktiškai nemoki, bet ir po ginčijamų sandorių sudarymo realiai nebevykdė ūkinės komercinės veiklos, patvirtina byloje surinkti įrodymai - nuo 2016 m. gegužės mėn. BUAB „Vilža“ mažino darbuotojų skaičių: 2016‑04-23 dirbo 19 darbuotojų, 2016-07-02 - 16 darbuotojų, 2016‑07‑27 - 4 darbuotojai, nuo 2016-09-24 -tik 1 darbuotojas. Be to, yra pagrindo konstatuoti, kad BUAB „Vilža“ ūkinė komercinė veikla buvo palaipsniui perkelta į UAB „Dameta“, nes: ginčijamais sandoriais ir taikos sutartimi BUAB „Vilža“ atsakovui perleido turėtus akmens anglies ir briketų likučius, transporto priemones ir mechanizmus, naudotus ūkinėje komercinėje veikloje; 2016-07-07 pirkimo-pardavimo sutartimi perleido kasos aparatus, fakso aparatą bei biotualetus; 2016-07-08 ir 2016-07-21 nuomos sutartimis perleido atsakovui teisę naudotis sandėliais, kuriuose laikoma BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis, bei sandėlio pastatuose esančia technika, įranga. Po 2016 m. liepos mėn. BUAB „Vilža“ nebeteikė pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai, nors iki tol tokias deklaracijas teikė kiekvieną mokestinį mėnesį (PVM deklaracijas už paskutinius 2016 m. mėnesius tik 2017 m. kovą pateikė jau bankroto administratorius). Nuo 2016‑06-01 BUAB „Vilža“ nebepirko akmens anglies iš tiekėjų, jai nebuvo išrašyta nei viena akmens anglies tiekėjo sąskaita

18690.

187Liudytojai V. U., A. K., G. Z., R. Ž., A. Č. taip pat patvirtino, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu jau buvo žinoma, kad BUAB „Vilža“ finansinė padėtis yra labai sunki, sudėtinga, BUAB „Vilža“ toliau nevykdo veiklos, ruošiasi bankrotui. Liudytojai R. Ž. ir A. Č. taip pat nurodė, kad 2016 m. BUAB „Vilža“ akmens anglies nepirko, kas dar labiau sustiprino įtarimus, kad BUAB „Vilža“ nutraukia veiklą ir ruošiasi bankrotui. Akmens anglis 2016 m. nebuvo tiekiama, nors to buvo prašoma. Taigi, darytina išvada, kad BUAB „Vilža“ po ginčijamų sandorių sudarymo nutraukusi veiklą nebegavo ir neturėjo pajamų ir objektyviai nebegalėjo atsiskaityti su savo kreditoriais.

18891.

189BUAB „Vilža“ nemokumą objektyviai patvirtina faktas, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2‑6005-866/2016 priimta 2016-11-03 nutartimi iškėlė BUAB „Vilža“ bankroto bylą. Su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pats įmonės vadovas, kuris nurodė, kad BUAB „Vilža“ neturi galimybės atsiskaityti su visais kreditoriais. Pažymėtina, kad dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovės vadovas kreipėsi praėjus vos keletui mėnesių po ginčijamų sandorių sudarymo, kas įgalina teigti, jog jau šių sandorių sudarymo metu įmonė buvo nemoki.

19092.

191Teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę. Be to, kreditorių teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažintas toks sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka ilgiau, nei būtų atsiskaityta iki sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2017-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179-611/2017; kt.). Be to, kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007).

19293.

193Nagrinėjamu atveju byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad, nepaisant to, kad BUAB „Vilža“ ginčo sandorių sudarymo metu buvo faktiškai nemoki, be to ir ginčo sandoriai lėmė skolininko nemokumą, nes dėl sandorių sudarymo sumažėjo reali galimybė skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir/ar šios galimybės nebeliko. Taigi, ginčo sandoriais buvo pažeisti bendrovės SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teisės bei interesai, nes po to, kai 2016-04-29 bendrovė SUEK AG ir BUAB „Vilža“ pasirašė skolos suderinimo aktą dėl pradelsto 355 340,87 EUR įsiskolinimo ir 2016-06-03 buvo įteiktas bendrovės SUEK AG reikalavimas dėl visiško skolos padengimo, BUAB „Vilža“ ir atsakovas sudarė ginčijamus sandorius, kuriais prioritetiškai buvo visiškai atsiskaityta su vienu kreditoriumi - atsakovu.

19494.

195Ginčijamų sandorių pagrindu prieš pat bankroto bylos iškėlimą BUAB „Vilža“ visa apimtimi padengė įsiskolinimą atsakovui, todėl BUAB „Vilža“ bankroto procese nėra atsakovo, kaip bendrovės kreditoriaus. Tuo tarpu ginčijamų sandorių sudarymo laikotarpiu (2016 m. birželio-liepos mėnesiais) BUAB „Vilža“ visiškai nedengė pradelsto įsiskolinimo bendrovei SUEK AG, kurio 372 761,56 EUR dydžio kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas BUAB „Vilža“ bankroto byloje. Toks pradelsto įsiskolinimo bendrovei SUEK AG ignoravimas ir visiškas įsiskolinimo atsakovui dengimas prieš pat BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimą, vienareikšmiai patvirtina, kad ginčijamais sandoriais buvo pažeistos bendrovės SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių (su kuriais nebuvo atsiskaityta) teisės.

19695.

197Atsakovas teigia, kad ginčijamais sandoriais perėmė nelikvidų BUAB „Vilža“ turtą, tačiau liudytojas V. U. nurodė, kad akmens anglis didmeninę ir mažmeninę prekybą akmens anglimi vykdančios įmonės atžvilgiu negali būti laikoma nelikvidžiu turtu. Be to, atsakovas, teigdamas, kad į perimtą nelikvidų BUAB „Vilža“ turtą reikėjo daug papildomai investuoti, dėl ko atsakovas patyrė nuostolių, šių savo teiginių nepagrindė įrodymais. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas ginčijamais sandoriais perėmė tik dalį BUAB „Vilža“ akmens anglies ir dalį BUAB „Vilža“ turėtų reikalavimų teisių, taigi, tikėtina, tik likvidų turtą, nes, pavyzdžiui, reikalavimo teisių į UAB „Aukštaitijos kuras“ ar Lenkijos įmonę PRSW, kurių skolos buvo beviltiškos, neperėmė.

19896.

199Atsakovas taip pat neįrodo, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu perėmė blogos kokybės anglį ir kad iš jos nieko neuždirbo, nes byloje apklausti liudytojai A. Č., G. Z., V. U., R. Ž. šias aplinkybes paneigė, nurodydami, kad netgi, jei akmens anglis ir būdavo šiek tiek subyrėjusi, nebuvo pereinama iš vienos akmens anglies frakcijos į kitą, ir parduodama tokia pat kaina. Be to, naujai atvežama akmens anglis buvo pilama ant viršaus. Parduodant akmens anglį, ji buvo kraunama su krautuvu, imant ją nuo viršaus arba iš krašto, todėl praktiškai senos ir subyrėjusios akmens anglies negalėjo būti, nes veikiama oro ir lietaus akmens anglis buvo parduodama, o vietoje jos buvo pristatoma nauja akmens anglis. Atsakovo teiginių apie tariamai blogesnę akmens anglies kokybę nepatvirtina ir Sant Peterburgo kalnakasybos universiteto 2018-02-20 atsakymas atsakovui, kuris be to ir vertintinas kritiškai, nes iš jo nėra aišku, iš kokių pavyzdžių buvo atliktas nurodytas tyrimas.

20097.

201Pažymėtina ir tai, kad ieškovai į bylą yra pateikę SUEK AG bendrovei BUAB „Vilža“ tiektos akmens anglies (kurią iš BUAB „Vilža“ perėmė atsakovas) kokybės sertifikatus, kurie yra dėl BUAB „Vilža“ įsigytos akmens anglies 2015 m. gruodžio, 2016 m. sausio-vasario mėnesiais, kas taip pat paneigia atsakovo teiginius dėl blogos akmens anglies kokybės. Be to, pats atsakovas pateikė įrodymus, kad iš BUAB „Vilža“ įsigytą akmens anglį pardavė už ženkliai didesnę (daugeliu atveju net 100 EUR be PVM viršijančią) kainą. Kita vertus, nei ginčo pirkimo-pardavimo sutartyje, nei pateiktuose atsakovo inventorizacijos aprašuose nėra nurodyta jokių pastabų dėl atsakovo perimtos akmens anglies kokybės, o juo labiau nenurodyta, jog iš BUAB „Vilža“ būtų perimta smulkiausios frakcijos akmens anglis (Mel‘as).

20298.

203Teismas bet kokius atsakovo teiginius dėl iš BUAB „Vilža“ perimtos akmens anglies sijojimo ir su tuo susijusių galimų atsakovo nuostolių atmeta kaip nepagrįstus, nes atsakovas neįrodo, kad pagal jo pateiktus dokumentus buvo perdirbama būtent iš BUAB „Vilža“ ginčo sandoriu perimta akmens anglis, be to, toks atsakovo veiksmas vertintinas kaip jo paties verslo plano dalis, nes duomenų, kad, siekiant parduoti ginčo sutartimi įsigytą akmens anglį, buvo būtinas papildomas sijojimas, nėra pateikta. Dėl tos pačios priežasties nevertintini ir atsakovo 2018‑06‑25 prašyme nurodyti skaičiavimai dėl to, kiek atsakovas neva uždirbo ar patyrė nuostolio iš ginčo pirkimo-pardavimo sutartimi įgytos akmens anglies pardavimo.

20499.

205Nepaisant to, bet kuriuo atveju tiek ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo sandoriu perleistos reikalavimo teisės, tiek pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovui perleisti anglies atsargų likučiai laikytini BUAB „Vilža“ turtu, iš kurio iki bankroto bylos iškėlimo arba bankroto procese turėjo būti dengiami visų BUAB „Vilža“ kreditorių (ne vien atsakovo) kreditoriniai reikalavimai. Vadinasi, ginčijamais sandoriais buvo sumažinta BUAB „Vilža“ turimo turto apimtis bei, atitinkamai, sumažintos BUAB „Vilža“ galimybės atsiskaityti su ieškovu ir kitais BUAB „Vilža“ kreditoriais, kas neabejotinai pažeidžia kreditorių teises ir interesus.

206100.

2072016-06-20 ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo sandoriu BUAB „Vilža“ atsakovui perleido savo turėtas reikalavimo teises, taip sumažinant BUAB „Vilža“ įsiskolinimą atsakovui bendra 52 387,48 EUR suma. Ginčijama pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB „Vilža“ atsakovui pardavė savo akmens anglies atsargų likučius (1168,63 toną 55 EUR + PVM kainą) ir briketų atsargų likučius (48,59 toną). Ieškovai tvirtina, kad akmens anglis buvo parduota už mažesnę nei rinkos vertė (85 EUR + PVM už vieną toną) kainą.

208101.

209Byloje yra duomenys (BUAB „Vilža“ PVM sąskaitos faktūros už 2016 m. gegužės, birželio, liepos ir spalio mėnesiais kitiems subjektams parduotą anglį), kurie tvirtina, kad BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies kaina ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Iš PVM sąskaitų faktūrų taip pat matyti, kad BUAB „Vilža“ susijusiam asmeniui UAB „Aukštaitijos kuras“ iš esmės tuo pačiu metu, kai buvo sudaryta ginčo pirkimo-pardavimo sutartis, akmens anglį pardavė už 114,95 EUR su PVM (95 EUR be PVM) kainą už vieną toną. Skelbimai dėl akmens anglies pardavimo tvirtina, kad rinkoje vienos tonos akmens anglies kaina yra apie 150 EUR su PVM (124 EUR be PVM). Liudytojas V. U. parodė, kad ginčo pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui akmens anglis perleista už per mažą, rinkos vertę neatitinkančią kainą, nes 2016 m. pavasarį mažmeninė akmens anglies kaina buvo apie 130 EUR, įskaitant PVM (108 be PVM) už vieną toną; didmeninė - apie 90-95 EUR, įskaitant PVM (75-79 EUR be PVM) už vieną toną. Liudytojas taip pat nurodė, kad BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis galėjo būti parduota už 110 EUR, įskaitant PVM (91 EUR be PVM) už vieną toną kainą. Liudytojas G. Z. parodė, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu akmens anglį, buvusią Pasvalio aikštelėje, buvo galima parduoti už 120 EUR, neįskaitant PVM (100 EUR be PVM) už vieną toną. Tuo tarpu didmeninė akmens anglies kaina tuo metu galėjo būti apie 70-95 EUR, neįskaitant PVM (58-79 EUR be PVM) už vieną toną.

210102.

211Taigi, paminėti įrodymai ir liudytojų parodymai patvirtina, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies rinkos vertę atitinkanti kaina buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Vadinasi, ginčo pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB „Vilža“ turėtas akmens anglies likutis atsakovui buvo parduotas už per mažą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, kas tvirtina ieškovo SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių teisių pažeidimą.

212103.

213Atsakovo teiginys, kad jis ginčo sutartimi akmens anglį įsigijo didmenine kaina, yra nepagrįsti ir juos paneigia byloje apklaustų liudytojų V. U., G. Z., R. Ž., A. Č. parodymai, ieškovų byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros.

214Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamus sandorius

215104.

216Ginčijami sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais, jei skolininkas jų neprivalėjo sudaryti. Privalėjimas sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas privalėjimą sudaryti sandorį traktuoja kaip vieną iš imperatyvių reikalavimų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2002). Skolininko teisinė prievolė sudaryti sandorius CK 6.66 straipsnio prasme aiškinama siaurai, todėl neprivalomais sandoriais laikomi tokie, kurie sudaromi nesant įstatymo ar kitos susitarimo pagrįstos teisinės prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Tam tikrais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl susidėjusių aplinkybių.

217105.

218Faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina, kad ginčijamus sandorius BUAB „Vilža“ privalėjo sudaryti dėl atsiradusių imperatyvų, pagal įstatymus, teismų sprendimus, preliminarias ar kitas sutartis. Nors atsakovas ir mėgino įrodinėti, kad šių sandorių sudarymas buvo grindžiamas verslo logika ir buvo būtinas, tačiau objektyvių ir patikimų įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, nepateikė (CPK 178 straipsnis).

219106.

220Priešingai, iš atsakovo į bylą pateikto 2016-05-16 susitarimo dėl skolos sumokėjimo matyti, kad BUAB „Vilža“ laisva valia su atsakovu susitarė dėl reikalavimo teisių perleidimo, t. y. BUAB „Vilža“ neturėjo jokios nei iš įstatymo, nei iš ikisutartinių santykių kylančios pareigos atsakovui perleisti reikalavimo teises. Šias aplinkybes iš esmės byloje patvirtino ir atsakovo vadovas R. J.. Tai, kad už 2016-05-16 susitarimo pagrindu įvykdytą BUAB „Vilža“ atsiskaitymą su atsakovu, atsakovas sutiko neskaičiuoti palūkanų ar delspinigių, taip pat, kad 65 997,01 EUR įsiskolinimas atsakovui buvo užtikrintas BUAB „Vilža“ turto įkeitimu, nereiškia nei BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti reikalavimo teisių perleidimo sandorį, nei to, kad šis sandoris buvo reikalingas ar naudingas BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos tęstinumui, kurios, kaip jau buvo minėta, po ginčo sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ jau nebevykdė.

221107.

222BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti ginčo pirkimo-pardavimo sutartį nepatvirtina ir atsakovo teiginiai, kad parduoti akmens anglį atsakovui buvo būtina dėl to, kad galėjo nukristi anglies kaina, o anglį būtų reikėję laikyti, saugoti. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal byloje esančius duomenis BUAB „Vilža“ turėjo savo akmens anglies laikymo, saugojimo aikšteles. Be to, kaip matyti iš PVM sąskaitų faktūrų, BUAB „Vilža“ turėtą akmens anglies likutį pardavinėjo ir po ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir netgi už didesnę kainą nei ta, už kurią akmens anglis buvo perleista atsakovui. Liudytojas V. U. nurodė, kad sezono ir ne sezono metu kaina nesikeičia iš esmės. Priešingai, akmens anglies kaina apytiksliai nuo liepos-rugpjūčio mėnesio tik pakyla. Liudytojas A. Č. nurodė, kad akmens anglies kainai sezoniškumas didelės reikšmės neturi. Akmens anglies sezoniškumas iš esmės turi įtaką tik perkamam akmens anglies kiekiui. Taigi, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo nurodomų aplinkybių ginčo sandorius sudaryti BUAB „Vilža“ buvo būtina (privaloma).

223108.

224Teismo vertinimu, netgi tuo atveju, jei laikyti, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu BUAB „Vilža“ įsiskolinimas atsakovui buvo pradelstas, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip lemianti BUAB „Vilža“ pareigą sudaryti ginčijamus sandorius CK 6.66 str. nuostatų kontekste, nes, kaip jau buvo minėta anksčiau, ginčijamais sandoriais nebuvo siekiama užtikrinti BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos tęstinumo. Priešingai, po šių sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ faktiškai nutraukė ūkinę komercinę veiklą ir vadovas kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo.

225109.

226Iš BUAB „Vilža“ bankroto administratoriaus 2017-02-22 ataskaitos bei 2017-03-01 BUAB Vilža kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad po bankroto bylos iškėlimo BUAB „Vilža“ turėjo 79 000 EUR piniginių lėšų, iš kurių galėjo dengti įsiskolinimus tiek atsakovui, tiek ir kitiems kreditoriams, tačiau to nedarė, bet sudarė ginčijamus sandorius, kurių pagalba padengė tik atsakovo kreditorinius reikalavimus. Taigi, akivaizdu, kad ginčo sandoriai sudaryti piktnaudžiaujant skolininko pareiga atsiskaityti su atsakovu, siekiant išvengti atsiskaitymo su visais kreditoriais, suteikiant pranašumą tik vienam kreditoriui – atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012).

227Dėl skolininko ir trečiųjų asmenų nesąžiningumo

228110.

229Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 str. 1, 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008; kt.). Sprendžiant dėl to, ar reikia konkrečioje situacijoje nustatyti trečiojo asmens nesąžiningumą, būtina įvertinti tai, ar trečiasis asmuo, įgijęs ginčijamos sutarties pagrindu reikalavimo teisę skolininkui, turi ar turėjo tam tikrų turtinio pobūdžio pareigų skolininkui. Tik tokio sandorio atveju (kai trečiasis asmuo neturėjo jokių papildomų turtinių įsipareigojimų skolininko atžvilgiu), trečiojo asmens sąžiningumas ar nesąžiningumas neturi teisinės reikšmės pagal CK 6.66 straipsnio 2 dalį.

230111.

231Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia. Tokiu atveju turi būti nustatinėjami faktai, patvirtinantys skolininko nesąžiningumą, kurį būtina įrodyti ne galimomis prielaidomis, o konkrečiais faktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

232112.

233Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, tačiau CK 6.67 straipsnyje įtvirtinti konkretūs nesąžiningumo prezumpcijos atvejai, kurie traktuotini kaip bendrosios taisyklės išimtys. Įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta, siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms. Sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. 1 d. įtvirtintu pagrindu galima tik tuo atveju, kai šalys, sudarydamos sandorį, buvo nesąžiningos, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises (CK 6.66 str. 2 d.).

234113.

235Byloje, išklausius dalyvaujančius asmenis, ištyrus įrodymus, apklausus liudytojus, teismas daro išvadą, kad konkrečiu atveju egzistuoja pakankamas ir pagrįstas pagrindas konstatuoti, jog ginčijamų sandorių šalys (BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“), sudarydamos ginčo sandorius, nesąžiningu būdu siekė išvengti skolininko įsipareigojimų kreditoriams įvykdymo, t. y. šalys, sudarydamos ginčijamus sandorius, nebuvo sąžiningos.

236114.

237Pagal CK 6.67 str. 4 d. preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu įvykdymo, kurį pagal tą sandorį turėjo atlikti skolininkas, vertė žymiai viršija kitos sandorio šalies pateiktą įvykdymą (priešpriešinių įsipareigojimų disproporcija). Nagrinėjamu atveju, jau buvo konstatuota, kad ginčo pirkimo-pardavimo sutartimi BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis atsakovui buvo perduota už per mažą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, todėl, remiantis CK 6.67 str. 4 d., preziumuojama, kad BUAB „Vilža“ ir atsakovas buvo nesąžiningi sudarydami ginčijamą pirkimo-pardavimo sutarties dalį, pažymint, kad tiek BUAB „Vilža“, tiek atsakovas yra (buvo) prekybos anglimi profesionalais.

238115.

239Be to, šalių nesąžiningumą, sudarant ginčijamus sandorius, patvirtina šių sandorių sudarymo tikslas ir sukurtos pasekmės, nes sandoriai buvo sudaryti po to, kai 2016-04-29 ieškovas SUEK AG ir BUAB „Vilža“ pasirašė skolos suderinimo aktą dėl pradelsto 355 340,87 EUR įsiskolinimo, ir, kai BUAB „Vilža“ 2016-06-03 buvo įteiktas bendrovės SUEK AG reikalavimas dėl visiško 355 340,87 EUR skolos padengimo. Ginčijamais sandoriais buvo prioritetiškai ir visiškai patenkintas tik atsakovo kreditorinis reikalavimas bei atsakovui perleista akmens anglis už rinkos vertę neatitinkančią kainą, tuo pačiu ignoruojant ieškovo SUEK AG ir kitų BUAB „Vilža“ kreditorių reikalavimus. Ginčijamais sandoriais atsakovui buvo perduota didžioji dalis likvidaus BUAB „Vilža“ turto, o ieškovo SUEK AG ir kitų kreditorių reikalavimai iš šio perduoto turto nebuvo tenkinami.

240116.

241Šalių nesąžiningumą rodo ir faktinės aplinkybės, kad BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu neabejotinai žinojo apie pradelstus įsiskolinimus ieškovui ir kitiems kreditoriams, žinojo apie įmonės finansinę būklę, kad turimo turto nepakaks visų kreditorių reikalavimams patenkinti, dėl ko iš esmės neužilgo po ginčijamų sandorių sudarymo BUAB „Vilža“ vadovas ir vienintelis akcininkas kreipėsi į teismą dėl BUAB „Vilža“ bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina ir tai, kad po bendrovės SUEK AG 2016-06-03 įteikto reikalavimo dėl visiško 355 340,87 EUR skolos padengimo iki pat bankroto bylos iškėlimo BUAB „Vilža“ neatliko ieškovui jokio mokėjimo, kuriuo būtų bent dalinai dengiamas įsiskolinimas. Tuo tarpu, kaip minėta, ginčijamais sandoriais buvo prioritetiškai atsiskaityta su vienu kreditoriumi – atsakovu.

242117.

243Ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jau nuo 2016 m. gegužės mėnesio buvo ruošiamasi ir sistemingai atliekami BUAB „Vilža“ ūkinės komercinės veiklos nutraukimo veiksmai, kol galiausiai po ginčijamų sandorių sudarymo buvo nutraukta BUAB „Vilža“ ūkinė komercinė veikla ir kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šios aplinkybės neabejotinai buvo žinomos ne tik BUAB „Vilža“, bet ir atsakovui, kuris, būdamas prekybos anglimi profesionalu, iš esmės perimdamas BUAB „Vilža“ verslą (turtą, reikalavimo teises, darbuotojus ir kt.), suprato ir (ar) turėjo suprasti, kad BUAB „Vilža“, perleidus atsakovui atsargų likučius, mechanizmus ir transporto priemones, reikalingas ūkinės komercinės veiklos vykdymui, BUAB „Vilža“ nutraukia veiklą, kas tiesiogiai reiškia ir apsunkintas arba prarastas galimybes atsiskaityti su kitais BUAB „Vilža“ kreditoriais.

244118.

245BUAB „Vilža“ ir atsakovo nesąžiningumą, sudarant ginčijamus sandorius, patvirtina ir faktinės aplinkybės, jog ginčijama pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovui BUAB „Vilža“ turėta akmens anglis buvo perleista už per mažą, rinkos vertės neatitinkančią kainą. Be to, ir pats atsakovas 2018-05-16 rašytiniuose paaiškinimuose bei vadovas R. J. teismo posėdyje pripažino, kad atsakovas žinojo apie BUAB „Vilža“ apyvartinių lėšų stygių, iki ginčijamų sandorių sudarymo domėjosi, ar jais nebus pažeisti BUAB „Vilža“ kreditorių interesai. Taigi, tiek akmens anglies rinkoje veikiantys asmenys, tiek BUAB „Vilža“ darbuotojai „nujautė“ kad BUAB „Vilža“ nutraukia veiklą, vadinasi, ir atsakovas negalėjo šių duomenų nežinoti.

246Dėl ieškinio senaties kreditoriui reiškiant actio Pauliana ieškinį

247119.

248Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį actio Pauliana kreditorius turi teisę pareikšti per 1 metų ieškinio senaties terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į tai, jog tokia šio termino pradžios apibrėžtis atitinka bendrąją senaties termino pradžios momento apibrėžtį (CK 1.127 str.), senaties terminui skaičiuoti actio Pauliana atveju taikytinos visos bendrosios šio termino skaičiavimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d., 6.66 str. 3 d.).

249120.

250Nagrinėjamu atveju vienerių metų ieškinio senaties terminas pareiškiant ieškinį bendrovei SUEK AG nėra praleistas, jo neprašo taikyti ir atsakovas, todėl šiuo klausimas teismas plačiau nepasisako.

251Dėl restitucijos taikymo

252121.

253Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma restitucija. CK 6.66 straipsnio 4 d. ir 5 dalyje yra įtvirtinti restitucijos ypatumai, kai sandoris pripažįstamas negaliojančiu actio Pauliana ieškinio pagrindu. CK 6.66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti. CK 6.66 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas. Kai sandoris pripažįstamas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikytinos ne tik pirmiau aptartos specialiosios, bet ir bendrosios restituciją reglamentuojančios nuostatos (CK 6.146–6.153 straipsniai).

254122.

255Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą CK 6.66 str. 4 d. aiškinimo ir taikymo praktiką, patenkinus actio Pauliana ieškinį, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į ginčijamo sandorio dalyku buvusį ir skolininkui grąžintiną turtą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-01-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2010; 2006 -01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2006-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584/2006; kt.). Taigi, vadovaujantis CK 6.66 str. 4 d., taikytina abipusė restitucija, atsižvelgiant į tai, kiek kuri sandorio šalis yra gavusi ir/ar perleidusi nuginčytu sandoriu.

256123.

257Nagrinėjamu atveju, pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, restitucija turėtų būti taikoma, sumokant ekvivalentą pinigais. Pagal CK 6.145 str. 2 d. išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2009; 2015-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-627/2015; kt.).

258124.

259Piniginio ekvivalento, kaip restitucijos būdo, apskaičiavimo tvarką nustato CK 6.147 str., įtvirtinantis, kad piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti. CK 6.147 str. 2 d. numatyta išimtis, kad tuo atveju, kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia.

260125.

261Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovais, kad egzistuoja priežastys, patvirtinančios, kad, pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, restitucijos taikymas natūra yra neįmanomas ir (ar) yra itin apsunkintas, dėl ko restitucija turėtų būti taikoma sumokant ekvivalentą pinigais.

262126.

263Atsakovas per ginčo laikotarpį yra įgyvendinęs ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo sandoriu perleistas reikalavimo teises į skolininkus R. D. įmonę „Ditkės prekyba“ bei UAB „Suvalkijos anglis“. Tą patvirtina ir atsakovo 2018-01-31 prašymas, iš kurio turinio matyti, kad skolininkai R. D. įmonė „Ditkės prekyba“ bei UAB „Suvalkijos anglis“ yra sumokėjusios įsiskolinimus naujam kreditoriui - atsakovui. Todėl, pripažinus reikalavimo teisių perleidimo sandorį negaliojančiu, restitucijos taikymas natūra (inter alia reikalavimo teisių grąžinimas BUAB „Vilža“) yra neįmanomas arba būtų itin apsunkintas. Dėl to nagrinėjamu atveju yra tikslinga taikyti restituciją, iš atsakovo BUAB „Vilža“ naudai priteisiant ekvivalentą pinigais – 52 387,48 EUR (perleistų reikalavimo teisių sumą).

264127.

265Atsakovas per ginčo laikotarpį taip pat yra pardavęs ar kitokiu būdu perleidęs trečiųjų asmenų nuosavybėn ginčo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“ parduotus akmens anglies atsargų likučius. Priešingų duomenų į bylą nėra pateikta. Taigi, atsižvelgiant į tai, taip pat į tai, kad BUAB „Vilža“ yra bankrutavęs subjektas, o bankroto tikslas yra ne vykdyti ūkinę komercinę veiklą (pardavinėjant produkciją), bet tenkinti bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus, restitucija piniginiu ekvivalentu nagrinėjamu atveju labiausiai atitiktų ir teisingumo bei protingumo kriterijų reikalavimus (CK 1.5 str., CPK 3 str. 7 d.). Kitu atveju, jeigu BUAB „Vilža“ būtų grąžintas turtas natūra (jeigu tai būtų realiai įmanoma, kas nagrinėjamu atveju nekonstatuotina), bankroto administratorius turėtų atlikti papildomus turto realizavimo veiksmus (skelbti varžytines, įkainoti turtą ir pan.) ir bankrutavusi įmonė nepagrįstai turėtų papildomų išlaidų.

266128.

267Taigi, teismas nagrinėjamu atveju daro išvadą, kad nėra galimas restitucijos taikymas natūra ir, pripažinus negaliojančia ginčo pirkimo-pardavimo sutartį toje dalyje, kuria atsakovui už mažesnę nei rinkos vertė kainą buvo parduotas BUAB „Vilža“ turėtas 1168,63 tonos akmens anglies atsargų likutis, taikytina restitucija piniginiu ekvivalentu – iš atsakovo ieškovui BUAB „Vilža“ priteistinas rinkos vertės kainos ir ginčo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos akmens anglių kainos (kurią atsakovas yra sumokėjęs) skirtumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013; 2015-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124-706/2015; kt.).

268129.

269Byloje nustatyta, kad 2016-07-05 sudarytos ginčo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“ turėtas anglies atsargų likutis (1168,63 tonos) buvo perleistas atsakovui už vieną anglies toną mokant 66,55 EUR su PVM (55 EUR be PVM), t. y. šia sutartimi 1168,63 tonos anglies atsakovui buvo parduota už 77 772,33 EUR. Kaip jau buvo aptarta aukščiau, ginčo sutarties sudarymo metu BUAB „Vilža“ parduodamos akmens anglies rinkos vertę atitinkanti kaina buvo nuo 100,43 EUR su PVM (83 EUR be PVM) iki 163,65 EUR su PVM (135,25 EUR be PVM) už vieną toną. Taigi, ginčo sutartimi 1168,63 tonos akmens anglies likutis pagal rinkos vertę (imant 85 EUR be PVM (102,85 EUR su PVM) kainą už vieną toną) buvo vertas viso 120 193,60 EUR. Vadinasi, pripažinus ginčo pirkimo-pardavimo sutartį toje dalyje, kuria atsakovui už mažesnę nei rinkos vertė kainą buvo parduotas akmens anglies likutis, taikant restituciją piniginiu ekvivalentu iš atsakovo BUAB „Vilža“ naudai priteistina 42 421,27 EUR.

270130.

271Pažymėtina, kad pagal CK 6.147 str. 2 d., jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2012; kt.). Taigi, nagrinėjamu atveju priteistina ne ginčo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta akmens anglies vertė, tačiau akmens anglies rinkos vertė.

272131.

273Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškovų nurodytos ir aukščiau nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pakankamą ir pagrįstą pagrindą taikyti CK 6.66 straipsnio nuostatas, todėl ieškovų ieškinį tenkina (CPK 178 ir 185 str.).

274Dėl bylinėjimosi išlaidų

275132.

276Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 2 196,17 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), valstybei priteisiamos iš atsakovo UAB „Dameta“ (CPK 96 str. 1 d.).

277133.

278Pagal į bylą pateiktus duomenis ieškovai taip pat patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. ieškovas BUAB „Vilža“ patyrė 2 420 EUR tokių išlaidų, ieškovas SUEK AG – 28 778,11 EUR tokių išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama civilinė byla nėra itin didelės apimties, joje pareikšti reikalavimai, kuriems nebuvo reikalinga plati teisinė analizė, byloje ieškovus atstovavo vienas atstovas, tačiau bylos nagrinėjimas truko pakankamai ilgą laiką, byloje surašyti plačios apimties procesiniai dokumentai, o taip pat atsižvelgiant į Rekomendacijas ir į tai, kad BUAB „Vilža“ yra bankrutuojanti įmonė, iš atsakovo priteistina dalis nurodytų išlaidų – ieškovui BUAB „Vilža“ 2 420 EUR tokių išlaidų, ieškovui SUEK AG – 12 000 EUR tokių išlaidų (CPK 93, 98 straipsniai).

279Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

280Ieškinį tenkinti.

281Pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB „Dameta“ sudarytą 2016 m. liepos 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/07/05 toje dalyje, kurioje BUAB „Vilža“ pardavė UAB „Dameta“ 1168,63 tonos akmens anglies už rinkos kainos neatitinkančią kainą, ir taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu - iš atsakovo UAB „Dameta“ priteisti 42 421,27 EUR (keturiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt vieną eurą 27 euro centus) ieškovo BUAB „Vilža“ naudai.

282Pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB „Dameta“ 2016 m. birželio 20 d. sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį ir taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu - iš atsakovo UAB „Dameta“ priteisti 52 387,48 EUR (penkiasdešimt du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 48 euro centus) ieškovo BUAB „Vilža“ naudai.

283Priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos – 94 808,75 EUR už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

284Priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ 2 420 EUR (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

285Priteisti ieškovui Šveicarijoje registruotai bendrovei SUEK AG iš atsakovo UAB „Dameta“ 12 000 EUR (dvylika tūkstančių eurų) bylinėjimosi išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

286Priteisti iš atsakovo UAB „Dameta“ 2 196,17 EUR (du tūkstančius šimtą devyniasdešimt šešis eurus 17 euro centų) žyminio mokesčio valstybei.

287Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovai Šveicarijoje registruota bendrovė SUEK AG ir BUAB „Vilža“ 2017... 6. 2.... 7. Ieškovai procesiniuose dokumentuose nurodo, kad bendrovė SUEK AG ir UAB... 8. 3.... 9. 2016-05-13 raštu UAB „Vilža“ informavo bendrovę SUEK AG, jog dėl... 10. 4.... 11. Bendrovė SUEK AG 2016-06-03 raštu kreipėsi į UAB „Vilža“, nurodydama,... 12. 5.... 13. Bendrovė SUEK AG 2016-07-15 pateikė pretenziją UAB „Vilža“ dėl 345... 14. 6.... 15. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6005-866/2016 (vėliau -... 16. 7.... 17. BUAB „Vilža“ bankroto administratoriui ir bendrovei SUEK AG paaiškėjo... 18. 8.... 19. BUAB „Vilža“ ir atsakovas UAB „Dameta“ 2016-06-20 patvirtino BUAB... 20. 9.... 21. BUAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“ 2016-07-05 sudarė pirkimo-pardavimo... 22. 10.... 23. UAB „Dameta“ ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme buvo inicijuota... 24. 11.... 25. BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 26. 12.... 27. BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į teismą su šiuo ieškiniu... 28. 13.... 29. Bendrovė SUEK AG turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į... 30. 14.... 31. Kadangi Vilniaus apygardos teismas BUAB „Vilža“ bankroto byloje priimta... 32. 15.... 33. Nagrinėjamu atveju BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo... 34. 16.... 35. Ginčijamų sandorių sudarymo metu (2016 m. gegužės – 2016 m. liepos... 36. 17.... 37. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2016-11-03 nutartyje konstatavo, kad... 38. 18.... 39. Be to, didžiąją BUAB „Vilža“ turėto balansinio turto dalį sudarė... 40. 19.... 41. Ieškovas pažymi, kad ginčijamais sandoriais buvo įgyvendinta schema, kurios... 42. 20.... 43. Įgyvendinant paminėtą schemą, ginčijamais sandoriais atsakovui buvo... 44. 21.... 45. Bendrovės SUEK AG ir kitų kreditorių teisių pažeidimą, sudarant... 46. 22.... 47. Taigi, byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad ginčijamų sandorių... 48. 23.... 49. Pirkimo-pardavimo sutartimi 1168,63 tonos akmens anglies likutis pagal rinkos... 50. 24.... 51. Atsakovas 2018-01-31 prašyme nepagrįstai tvirtino, kad pirkimo-pardavimo... 52. 25.... 53. Atsakovo pateikti dokumentai dėl akmens anglies kainos Lenkijoje ar atsakovo... 54. 26.... 55. Ginčijamų sandorių BUAB „Vilža“ neprivalėjo sudaryti, nes nagrinėjamu... 56. 27.... 57. Tariamos BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir... 58. 28.... 59. BUAB „Vilža“ laisva valia nusprendė sudaryti ginčo sandorius, kurie... 60. 29.... 61. Šalys, sudarydamos ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningos. Atsižvelgiant... 62. 30.... 63. Nepaisant BUAB „Vilža“ ir atsakovo nesąžiningumo prezumpcijos,... 64. 31.... 65. BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu, be abejonės, žinojo... 66. 32.... 67. Ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad nuo pat... 68. 33.... 69. Ieškovas laiko, kad, sandorius pripažinus negaliojančiais, restitucija... 70. 34.... 71. Atsakovas per ilgesnį nei pusantrų metų laikotarpį bus tretiesiems asmenims... 72. 35.... 73. 2016-07-05 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu BUAB „Vilža“... 74. 36.... 75. Ieškovas taip pat nurodo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 76. 37.... 77. Atsakovas UAB „Dameta“ procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutinka,... 78. 38.... 79. Atsakovo teigimu, 2016-05-16 susitarimu buvo perleisti UAB „Vilža“... 80. 39.... 81. Ginčo sandoriai niekaip nepažeidė ieškovo SUEK AG kreditoriaus teisių, nes... 82. 40.... 83. Atsakovas laiko, kad reikalavimo į kreditorius UAB „Suvalkijos anglis“ ir... 84. 41.... 85. Be to, didieji debitoriai UAB „Aukštaitijos kuras“ (apie 160 000 EUR... 86. 42.... 87. Atsakovas teigia, kad akmens anglies kiekis, kuris buvo įsigytas pagal... 88. 43.... 89. Atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius (atlygintinus sandorius), buvo... 90. 44.... 91. Atsakovo teigimu, UAB „Vilža“ nesugebėjimą laiku atsiskaityti su... 92. 45.... 93. Ieškovai kryptingai klaidina teismą apie kainas, nes ieškovas teikia... 94. 46.... 95. Ieškovas neįrodo, kad jo reikalavimo teisė atsirado iki ginčo sandorių... 96. 47.... 97. Taigi, BUAB „Vilža“ ginčijamų sandorių sudarymo metu turėjo pakankamai... 98. 48.... 99. Ginčijami sandoriai nesumažino ieškovo mokumo, neprivedė ieškovo prie... 100. 49.... 101. Ieškovai be jokio teisinio pagrindo ginčija pirkimo-pardavimo sutarties... 102. 50.... 103. Atsakovas žinojo, kad dėl šiltos 2015 m. žiemos bankrutuojanti įmonė... 104. 51.... 105. Atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius, buvo sąžiningas ir negalėjo... 106. 52.... 107. Atsakovas patyrė realių išlaidų, susigrąžinti skolą, taip pat... 108. 53.... 109. Teismo posėdžiuose ieškovų atstovai ieškinį palaikė, prašė jį... 110. 54.... 111. Teismo posėdžiuose atsakovo atstovės ir UAB „Dameta“ direktorius R. J.... 112. 55.... 113. Atsakovo atstovai teigia, kad atsakovas UAB „Dameta“ ir ieškovas SUEK AG... 114. Ieškinys tenkintinas.... 115. 56.... 116. Byloje nustatyta, kad 2014-02-07 bendrovė SUEK AG ir UAB „Vilža sudarė... 117. 57.... 118. 2016-04-29 bendrovė SUEK AG ir UAB „Vilža“ pasirašė skolos pagal... 119. 58.... 120. UAB „Vilža“ 2016-05-13 raštu informavo bendrovę SUEK AG, kad dėl... 121. 59.... 122. Bendrovė SUEK AG 2016-06-03 raštu kreipėsi į UAB „Vilža“, nurodydama,... 123. 60.... 124. UAB „Vilža“ nurodytu terminu (iki 2016-07-15) įsiskolinimo bendrovei SUEK... 125. 61.... 126. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6005-866/2016, pradėtoje... 127. 62.... 128. Vilniaus apygardos teismo 2017-02-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.... 129. 63.... 130. Bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Vilža“ ir UAB „Dameta“... 131. 64.... 132. UAB „Dameta“ ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme buvo inicijuota... 133. 65.... 134. BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 135. 66.... 136. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovai BUAB „Vilža“ ir... 137. 67.... 138. Teismo posėdyje, vykusiame 2018-11-22, liudytoja A. K. (buvusi UAB... 139. 68.... 140. Teismo posėdyje, vykusiame 2018-11-22, liudytojas V. U. (buvęs UAB... 141. 69.... 142. Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytojas G. Z. (buvęs UAB... 143. 70.... 144. Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytoja R. Ž. (nuo 2016 m. UAB... 145. 71.... 146. Teismo posėdyje, vykusiame 2019-01-29, liudytojas A. Č. (nuo 2016 m. liepos... 147. Dėl actio Pauliana instituto paskirties ir taikymo sąlygų... 148. 72.... 149. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 150. 73.... 151. Nagrinėjamu atveju ieškovai tvirtina, kad jie įrodo visas actio Pauliana... 152. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės... 153. 74.... 154. Kasacinis teismas pripažįsta, kad naudoti actio Pauliana ieškinį kaip... 155. 75.... 156. Formuojamoje praktikoje kasacinis teismas yra nurodęs, kad kreditoriaus... 157. 76.... 158. Nagrinėjamu atveju ginčijamų sandorių sudarymo metu ir ieškinio pateikimo... 159. 77.... 160. Be to, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Vilža“ šiuo metu yra... 161. 78.... 162. Atsakovas UAB „Dameta“ nesutinka, kad ieškovas SUEK AG ginčijamų... 163. 79.... 164. Byloje nustatyta, kad BUAB „Vilža“ ir bendrovė SUEK AG bendradarbiauja... 165. 80.... 166. Atsakovas teigia, kad BUAB „Vilža“ nuo 2016-01-01 iki 2016-07-04... 167. 81.... 168. Be to, jeigu BUAB „Vilža“ prioritetą būtų teikęs ieškovui SUEK AG,... 169. 82.... 170. Kaip tvirtina bylos duomenys ir ieškovai to iš esmės neneigia, kad iki... 171. Dėl kreditoriaus teisių ginčijamais sandoriais pažeidimo... 172. 83.... 173. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises,... 174. 84.... 175. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 176. 85.... 177. Kaip tvirtina byloje surinkti įrodymai ir nustatytos faktinės aplinkybės,... 178. 86.... 179. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.66 str. 1 d. įtvirtintą... 180. 87.... 181. Nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai ir nustatytos faktinės aplinkybės... 182. 88.... 183. Paminėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-11-03 nutartyje konstatavo,... 184. 89.... 185. Nurodyti liudytojai taip pat nurodė, kad BUAB „Vilža“ finansinė padėtis... 186. 90.... 187. Liudytojai V. U., A. K., G. Z., R. Ž., A. Č. taip pat patvirtino, kad... 188. 91.... 189. BUAB „Vilža“ nemokumą objektyviai patvirtina faktas, kad Vilniaus... 190. 92.... 191. Teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti... 192. 93.... 193. Nagrinėjamu atveju byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad,... 194. 94.... 195. Ginčijamų sandorių pagrindu prieš pat bankroto bylos iškėlimą BUAB... 196. 95.... 197. Atsakovas teigia, kad ginčijamais sandoriais perėmė nelikvidų BUAB... 198. 96.... 199. Atsakovas taip pat neįrodo, kad ginčijamos pirkimo-pardavimo sutarties... 200. 97.... 201. Pažymėtina ir tai, kad ieškovai į bylą yra pateikę SUEK AG bendrovei BUAB... 202. 98.... 203. Teismas bet kokius atsakovo teiginius dėl iš BUAB „Vilža“ perimtos... 204. 99.... 205. Nepaisant to, bet kuriuo atveju tiek ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo... 206. 100.... 207. 2016-06-20 ginčijamu reikalavimo teisių perleidimo sandoriu BUAB „Vilža“... 208. 101.... 209. Byloje yra duomenys (BUAB „Vilža“ PVM sąskaitos faktūros už 2016 m.... 210. 102.... 211. Taigi, paminėti įrodymai ir liudytojų parodymai patvirtina, kad ginčijamų... 212. 103.... 213. Atsakovo teiginys, kad jis ginčo sutartimi akmens anglį įsigijo didmenine... 214. Dėl skolininko pareigos sudaryti ginčijamus sandorius... 215. 104.... 216. Ginčijami sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais, jei skolininkas... 217. 105.... 218. Faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina, kad ginčijamus sandorius BUAB... 219. 106.... 220. Priešingai, iš atsakovo į bylą pateikto 2016-05-16 susitarimo dėl skolos... 221. 107.... 222. BUAB „Vilža“ pareigos sudaryti ginčo pirkimo-pardavimo sutartį... 223. 108.... 224. Teismo vertinimu, netgi tuo atveju, jei laikyti, kad ginčijamų sandorių... 225. 109.... 226. Iš BUAB „Vilža“ bankroto administratoriaus 2017-02-22 ataskaitos bei... 227. Dėl skolininko ir trečiųjų asmenų nesąžiningumo... 228. 110.... 229. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 230. 111.... 231. Sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal... 232. 112.... 233. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, tačiau CK 6.67... 234. 113.... 235. Byloje, išklausius dalyvaujančius asmenis, ištyrus įrodymus, apklausus... 236. 114.... 237. Pagal CK 6.67 str. 4 d. preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio... 238. 115.... 239. Be to, šalių nesąžiningumą, sudarant ginčijamus sandorius, patvirtina... 240. 116.... 241. Šalių nesąžiningumą rodo ir faktinės aplinkybės, kad BUAB „Vilža“... 242. 117.... 243. Ginčijamų sandorių šalių nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jau nuo... 244. 118.... 245. BUAB „Vilža“ ir atsakovo nesąžiningumą, sudarant ginčijamus sandorius,... 246. Dėl ieškinio senaties kreditoriui reiškiant actio Pauliana ieškinį... 247. 119.... 248. Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį actio Pauliana kreditorius turi teisę... 249. 120.... 250. Nagrinėjamu atveju vienerių metų ieškinio senaties terminas pareiškiant... 251. Dėl restitucijos taikymo... 252. 121.... 253. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma... 254. 122.... 255. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą CK 6.66 str. 4 d. aiškinimo... 256. 123.... 257. Nagrinėjamu atveju, pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais,... 258. 124.... 259. Piniginio ekvivalento, kaip restitucijos būdo, apskaičiavimo tvarką nustato... 260. 125.... 261. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovais, kad egzistuoja priežastys,... 262. 126.... 263. Atsakovas per ginčo laikotarpį yra įgyvendinęs ginčijamu reikalavimo... 264. 127.... 265. Atsakovas per ginčo laikotarpį taip pat yra pardavęs ar kitokiu būdu... 266. 128.... 267. Taigi, teismas nagrinėjamu atveju daro išvadą, kad nėra galimas... 268. 129.... 269. Byloje nustatyta, kad 2016-07-05 sudarytos ginčo pirkimo-pardavimo sutarties... 270. 130.... 271. Pažymėtina, kad pagal CK 6.147 str. 2 d., jeigu privalantis grąžinti turtą... 272. 131.... 273. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ieškovų nurodytos... 274. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 275. 132.... 276. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, buvo atleistas... 277. 133.... 278. Pagal į bylą pateiktus duomenis ieškovai taip pat patyrė išlaidas advokato... 279. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 280. Ieškinį tenkinti.... 281. Pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB... 282. Pripažinti negaliojančia tarp ieškovo BUAB „Vilža“ ir atsakovo UAB... 283. Priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ 6... 284. Priteisti ieškovui BUAB „Vilža“ iš atsakovo UAB „Dameta“ 2 420 EUR... 285. Priteisti ieškovui Šveicarijoje registruotai bendrovei SUEK AG iš atsakovo... 286. Priteisti iš atsakovo UAB „Dameta“ 2 196,17 EUR (du tūkstančius šimtą... 287. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...