Byla e2A-2273-264/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Vilogus“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.e2-1391-849/2015 pagal ieškovės UAB „Vilogus“ ieškinį atsakovei UAB „Kortas“, tretiesiems asmenims UAB „Autorider“ ir BUAB „Yglė“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Vilogus“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės UAB „Kortas“ 1205,51 Eur skolą, 65,58 palūkanas, 8,30 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-08-25 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Autorider“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Kortas“ 1205,51 Eur dydžio skolą, įskaitant ir teisę gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus, palūkanas ir delspinigius. 2013-03-25 tarp atsakovės UAB „Kortas" ir trečiojo asmens UAB „Yglė" buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, kuria UAB „Yglė" įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis atlikti vidaus vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, oro kondicionavimo, vėdinimo, priešdūminio vėdinimo sistemų, šilumos punkto ir katilinės įrengimo, automatizavimo darbus objekte gydymo paskirties sanatorinio komplekso 01 korpuso rekonstrukciją, statybą, jungiamosios galerijos priestato statybą, adresu ( - ), pagal UAB „Yglė" parengtą techninį projektą. Tretieji asmenys UAB „Yglė" ir UAB „Autorider" 2014-03-26 sudarė Sutartį dėl keleivių vežimo paslaugų. 2014 metų pavasarį UAB „Yglė" finansinė padėtis pablogėjo, įmonė neturėjo finansinių išteklių mokėti už teikiamas paslaugas bei statybos medžiagas, todėl atsakovas ir UAB „Yglė" žodžiu susitarė, kad už transportavimo paslaugas bei už objekte naudojamas medžiagas mokės atsakovė. 2014-05-26 UAB „Autorider" išrašė atsakovei UAB „Kortas" PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 336 4162,40 Lt (1205,51 Eur) sumai, tačiau atsakovė šios PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjo.

4Atsakovė UAB „Kortas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio visų pareikštų reikalavimų ribose netenkinti bei priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, atsakovė bendradarbiavimo pagrindais, siekdama tinkamai ir laiku užbaigti darbus objekte, žodžiu sutiko tiesiogiai apmokėti už UAB „Yglė“ darbuotojų vežimo į objektą paslaugas kol UAB „Yglė“ vykdys darbus objekte, šia suma mažinant UAB „Yglė” mokėtiną sumą už statybos rangos darbus. Tačiau UAB „Yglė“ atliekamų darbų terminai nebetenkino atsakovės. 2014-05-29 raštu atsakovė informavo UAB „Yglė“, kad Sutarties 6.1.7 punktu neatlikti darbai perleidžiami kitiems rangovams. 2014-05-26 PVM sąskaita – faktūra Nr. 336 išrašyta už paslaugų teikimą per laikotarpį nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30, tačiau iš susirašinėjimo su UAB „Yglė“ akivaizdu, kad UAB „Yglė“ realiai nevykdė darbų objekte. Atsakovės ir UAB „Autorider“ nesieja jokie sutartiniai santykiai ir sutartiniai įsipareigojimai, atsakovė jokių paslaugų ginčo laikotarpiu iš UAB „Autorider“ neužsakinėjo. Pagal žodinį susitarimą tarp atsakovės ir UAB „Yglė“ atsakovė dengė UAB „Yglė“ darbuotojų atvežimą į objektą tik tol kol faktiškai buvo atliekami darbai.

5Tretieji asmenys UAB „Autorider“ ir BUAB „Yglė“ savo atsiliepimais prašė tenkinti ieškovės ieškinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2015-07-13 sprendimu ieškinį atmetė.

8Priteisė iš ieškovės UAB „Vilogus“ 3,69 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

9Teismas darė išvadą, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, kad atsakovė skolinga UAB „Autorider” už UAB „Yglė” teikiamas keleivių pervežimo paslaugas. UAB „Autorider” išrašyta 2014-05-26 PVM sąskaita – faktūra, atsakovei siųsta 2014-09-29 pretenzija apmokėti skolą, darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelės bei darbo laiko apskaitos žiniaraštis už 2014 m. gegužės mėnesį tiesiogiai nepatvirtina ir neįrodo, kad ginčo laikotarpiu nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 UAB „Yglė” vykdė 2013-03-25 Statybos rangos sutartyje numatytus darbus sutartame objekte, į kurį pagal UAB „Autorider” ir UAB „Yglė” sudarytą sutartį buvo vežiojami UAB „Yglė” darbuotojai, ir kad UAB „Yglė” darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis būtent už rangos sutartimi sulygtus darbus sutartame objekte. Kad UAB „Yglė” dirbo sutartame objekte, nepatvirtina ir 2014-06-03 raštas Nr. 02-80, adresuotas UAB „Yglė” dėl PVM sąskaitų - faktūrų apmokėjimo. Teismas sutiko su atsakovės atstovo motyvais, kad šiame rašte nurodomos sąskaitos negali patvirtini, jog UAB „Yglė” dirbo ginčo laikotarpiu, nes iš minimame rašte nurodytų duomenų - sąskaitų – faktūrų, matyti, kad jas atsakovė apmokėjo už gautas medžiagas UAB „Yglė” atliekamiems darbams, ir nors didžioji jų dalis buvo išrašytos ir apmokėtos ginčo laikotarpiu ir vėliau, tačiau jos buvo išrašytos pagal išankstines 2014-04-18, 2014-03-12, 2014-04-24, 2014-04-16 sąskaitas, kas rodo, kad medžiagos buvo įsigytos žymiai anksčiau ir ne ginčo laikotarpiu. Paskutinės sąskaitos ne pagal išankstinį apmokėjimą buvo išrašytos 2014-05-20 ir 2014-05-21, t.y. netrukus po atsakovės 2014-05-19 pakartotinės pretenzijos UAB „Yglė” dėl netinkamai vykdomų darbų ir nurodymo UAB „Yglė”, kad nuo šios datos darbuotojai nebegali tęsti pradėtų darbų ir į objektą nebus įleidžiami. Teismas nustatė, kad byloje esančių Statybos žurnalų kopijose yra UAB „Yglė“ paskutinis įrašas atliktas 2014-03-31. Nesant jokių įrodymų, kad UAB „Yglė” atliko darbus objekte ginčo laikotarpiu, teismas laikė, kad tuo pačiu ir neįrodyta, kad šiuo laikotarpiu UAB „Autorider“ teikė UAB „Yglė” darbuotojų vežimo paslaugas į statybos objektą, todėl atsakovei nekyla prievolė apmokėti už keleivių pervežimo paslaugas pagal UAB „Autorider“ 2014-05-26 PVM sąskaitą – faktūrą ARD Nr. 336.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovė UAB „Vilogus“ apeliaciniame skunde prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-07-13 sprendimą panaikinti ir priimti naują teismo sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodomi šie argumentai:

121. Teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, neteisingai taikė materialinės teisės normas.

132. nevertino ieškovės pateiktų darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelių, kuriose buvo konkrečiai nurodyta - objektas „( - )", objekto Nr. 14101, kokie atlikti darbai ir kad už tai UAB „Yglė" darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis už 2014 metų gegužės mėnesį.

143. 2014-06-03 rašte Nr. 02-80 buvo nurodyta, kad atsakovė yra apmokėjusi 2014-06-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. DAU 405317 už medžiagas, kurios buvo skirtos UAB „Yglė" darbuotojų atliekamiems darbams. Atsakovė 2014-06-02 apmokėjo UAB „Celsis" PVM sąskaitas- faktūras Nr. 1013338 ir Nr. 1013337, kurios buvo apmokėtos pagal 2014-05-21 išrašytas išankstines sąskaitas, kas įrodo, jog UAB „Yglė" darbuotojai dirbo pagal rangos sutartį nurodytame objekte. Taip pat dauguma šiame rašte nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų už UAB „Yglė" reikalingas medžiagas, UAB „Kortas" apmokėjo dar dirbant UAB „Yglė" darbuotojams minėtame objekte. 2014-06-03 raštas Nr. 01-91 taip pat įrodo, jog UAB „Yglė“ darbuotojai dar visą gegužės mėnesį dirbo objekte esančiame Algirdo g. 22, Birštonas.

154. Į bylą nėra pateikti jokie rašytiniai įrodymai, kurie pagrįstų atsakovės 2014-05-15, 2014-05-19, 2014-05-29 pranešimų išsiuntimą bei įteikimą trečiajam asmeniui UAB „Yglė". Tretysis asmuo UAB „Yglė" šių pranešimų iš atsakovės nebuvo gavęs, o atsakovė teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog minėtus raštus UAB „Yglė" įteikė, kad siųstuose raštuose minėti UAB „Yglė" nebaigti darbai buvo perduoti kitiems asmenims užbaigti.

165. nesutinka su teismo pozicija, kad paskutinis įrašas statybų žurnale atliktas 2014-03-31. Teismo aptarti įrodymai nepavirtina tų aplinkybių, jog laikotarpyje nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 UAB „Yglė" darbuotojai nedirbo minėtame objekte. Šios aplinkybės galėtų įrodyti tik tai, jog UAB „Yglė" aplaidžiai pildė statybos žurnalus, o atsakovė į aplaidžiai pildomus žurnalus (galimai nepildomus) nekreipė jokio dėmesio.

176. Tretysis asmuo UAB „Autorider" tiek atsiliepime, tiek teismo posėdžių metu tvirtino, jog ginčo periodu vežė UAB „Yglė" darbuotojus. Tretysis asmuo UAB „Yglė" pateiktame atsiliepime nurodė, jog ginčo laikotarpiu dirbo objekte, vykdė pasirašytą sutartį, o UAB „Autorider" ginčo laikotarpiu atliko darbuotojų vežimo paslaugas. Nors teismo posėdžių metu ir pateiktame atsiliepime atsakovė teigia, jog UAB „Yglė" darbuotojų ginčo periode tretysis asmuo UAB „Autorider" nevežė, tačiau tai yra tik neįrodyta atsakovės pozicija. Šių prieštaravimų tarp ginčo šalių, teismas priimtame sprendime neišanalizavo.

18Atsakovė UAB „Kortas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

191. nesuprantama kodėl darbo užmokestis UAB „Yglė“ darbuotojams buvo skaičiuojamas už darbus objekte kai pastarieji jokių darbų ginčo laikotarpiu neatlikinėjo ir kaip teisingai pasisakė Alytaus rajono apylinkės teismas pateiktų darbo užmokesčių paskaičiavimo lentelės ir laiko apskaitos žurnalas už 2014 m. gegužės mėnesį patvirtina tik tai, kad UAB „Yglė“ darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, tačiau iš šių dokumentų nematyti, kad darbo užmokestis buvo mokamas būtent už darbus, atliekamus pagal Rangos sutartį sutartame objekte, į kurį įstatymo nustatyta tvarka turėjo būti komandiruojami bendrovės darbuotojai. Šie įrodymai paneigiami atsakovės į bylą pateiktomis pretenzijomis, kurios patvirtina, kad atsakovė ne kartą kvietė UAB „Yglė“ atvykti į objektą, tačiau iš UAB „Yglė“ jokios reakcijos nebuvo sulaukta. Į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad darbdavys būtų komandiravęs darbuotojus į objektą ginčo laikotarpiu (darbdavio ar jo įgalioto asmens įsakymas dėl darbuotojų komandiravimo). Atsakovei nėra žinoma kokiu pagrindu UAB „Yglė“ atliko įrašus darbo apskaitos žurnaluose.

202. Atsakovė nesutinka su apeliantės pozicija dėl PVM sąskaitų faktūrų už medžiagas įrodomosios reikšmės. Medžiagos į objektą buvo užsakytos ir pristatytos anksčiau nei faktiškai už jas buvo sumokėta ir šis faktas negali patvirtinti fakto apie UAB „Yglė“ darbuotojų darbą objekte.

213. Vertinant UAB „Autorider“ ir UAB „Yglė“ išreikštą poziciją svarbu papildomai įvertinti faktą, kad UAB „Autorider“ yra suinteresuota šalis šioje byloje, nes perleido negaliojantį ir nepagrįstą reikalavimą į neegzistuojančią skolą. Vertinant UAB „Yglė“ išreikštą poziciją ginče svarbu įvertinti faktą, kad šio trečiojo asmens pozicija išreikšta bankroto administratoriaus, kuris ginčo laikotarpiu niekaip nebuvo susijęs su UAB „Yglė“ ir apie faktinę situacija įmonėje, juo labiau apie darbų atlikimą objektuose, negalėjo nieko žinoti. Įmonei UAB „Yglė“ bankroto byla Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta tik 2014-09-30, todėl bankroto administratoriaus patvirtinimas iš viso negali būti vertinamas.

224. Teisminio nagrinėjimo metu ginčo dėl pretenzijų siuntimo nebuvo kelta, atitinkamai nebuvo poreikio pateikti patvirtinančius dokumentus juo labiau, kad šio fakto neneigė ir trečiasis asmuo UAB „Yglė“. Kaip pavyzdį pridedame 2014-05-29 galutinės pretenzijos, kuria UAB „Yglė“ informuojama apie rangovo pakeitimą išsiuntimą.

235. Pirmos instancijos teisme ieškovė dėl darbų perdavimo fakto kitiems rangovams nepasisakė ir tokio klausimo nekėlė. Po paskutinės pretenzijos išsiuntimo buvo pradėta naujų rangovų paieška pavyzdžiui 2014-06-11 sutartimi tarp UAB „Kortas“ ir UAB „Elektros projektai“ naujam rangovui buvo perduoti vėdinimo, šildymo ir kiti darbai, 2014-06-19 naujam subrangovui UAB „Termomatika“ sutartimi 14/06/17 buvo perduoti dujinės katilinės derinimo darbai (sutartys pridedamos).

24IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

26Dėl naujų įrodymų prijungimo.

27Gavus bylą nagrinėjimui apeliacine tvarka, atsakovė UAB „Kortas“ pateikė naujus įrodymus: 2014-06-11 subrangos sutartį, sudarytą tarp UAB „Kortas“ ir UAB „Elektros projektai“; 2014-06-19 sutartį, sudarytą tarp UAB „Kortas“ ir UAB „Termomatika“; 2014-06-19 papildomą susitarimą tarp UAB „Kortas‘ ir UAB „Engineering system solutions“; pašto siuntų lydraščius. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu atsakovės UAB „Kortas“ pateikti įrodymai apie jos su kitais rangovais sudarytas sutartis bei pašto siuntų lydraščiai gali turėti reikšmės sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, todėl šiuos įrodymus prijungia prie bylos.

28Dėl įrodymų vertinimo.

29Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir į bylą pateiktų rašytinių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės teiginiais neturi pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; kt.). Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas analizavo ir vertino įrodymų visetą, kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų visumos skundžiamame sprendime padarė teisingą išvadą dėl įrodymų nepakankamumo, tai sudarė pagrindą ieškinį atmesti. Tai, kad teismas tam tikrus įrodymus ir faktus vertino kritiškai, kad nurodė motyvus, kurie nepalankūs vienai iš šalių, ar, kad priėmė vienai iš šalių nepalankų sprendimą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismas įrodymų nevertino ar vertino neteisingai, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisingas. Skundžiamojo teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra pateiktas argumentuotas įrodymų vertinimas, o apelianė nepaneigė teismo išvadų teisėtumo ir pagrįstumo.

30Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, motyvais bei išvadomis, jų nekartoja ir pažymi, kad vertinti šioje byloje esančius įrodymus kitaip nei pirmosios instancijos teismas neturi teisinio pagrindo.

31Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl neapmokėtos 2014-05-26 PVM sąskaitos – faktūros ARD Nr. 336 1205,51 Eur sumai, išrašytos atsakovei UAB „Kortas“ už UAB „Autorider“ transporto pervežimo paslaugas laikotarpiu nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30.

32Nustatyta, kad 2013-03-25 tarp atsakovės UAB „Kortas“ ir trečiojo asmens BUAB „Yglė“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 1014, pagal kurią UAB „Yglė“ įsipareigojo savo priemonėmis ir medžiagomis atlikti vidaus vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, oro kondicionavimo, vėdinimo, priešdūminio vėdinimo sistemų šilumos punkto ir katilinės įrengimo, automatizavimo darbus objekte „Gydymo paskirties sanatorinio komplekso 01 korpuse (unikalus Nr. Nr. ( - )) rekonstrukcija, statyba, jungiamosios galerijos priestato statyba, es. ( - ), pagal bendrovės „Yglė“ parengtą techninį projektą. Šios Sutarties vykdymui 2014-03-26 tarp UAB „Yglė“ ir UAB „Autorider“ buvo sudaryta sutartis dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo, pagal kurią bendrovė „Autorider“ bendrovės „Yglė“ darbuotojus įsipareigojo vežti maršrutu iš /į ( - ). Žodiniu atsakovės UAB „Kortas“ ir trečiojo asmens „Yglė“ susitarimu bendrovės „Autorider“ teikiamas keleivių vežimo paslaugas už bendrovę „Yglė“ mokėjo atsakovė (tai nurodė ieškinyje ieškovė, trečias asmuo UAB „Autorider“ atsiliepime, šių aplinkybių neginčijo atsakovė). Taip pat šį susitarimą patvirtina UAB „Autorider" išrašytos 2014-04-15 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) 6243,60 Lt (kas sudaro 1808,27 Eur) sumai, 2014-04-30 PVM sąskaita- faktūra Nr. ( - ) 5203 Lt (kas sudaro 1506,89 Eur) sumai, 2014-05-05 PVM sąskaita-faktūra Nr. 329 5723,30 Lt (kas sudaro 1657,58 Eur) sumai, kurias apmokėjo UAB „Kortas“ 2014-04-25, 2014-05-13, 2014-05-23. Trečiasis asmuo UAB „Autorider“ 2014-05-26 išrašė UAB „Kortas“ PVM sąskaitą – faktūrą ARD Nr. 336 už transporto pervežimo paslaugas laikotarpiu nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 1205,51 Eur sumai. Sąskaitos apmokėjimo terminas iki 2015-05-28. 2014-08-25 reikalavimo perleidimo sutartimi trečiasis asmuo UAB „Autorider“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Kortas“ 1205,51 Eur dydžio skolą, įskaitant ir teisę gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus, palūkanas ir delspinigius. Ieškovė 2014-09-29 atsakovei išsiuntė pretenziją dėl susidariusio įsiskolinimo apmokėjimo bei 2014-08-25 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2014/08/25 kopiją.

33Apeliantės nuomone, darbo užmokesčio apskaitos lentelės, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai patvirtina aplinkybes, kad UAB „Yglė“ darbuotojai ginčo laikotarpiu dirbo pagal rangos sutartį objekte esančiame adresu ( - ). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apeliantės teiginiais. Iš pateikto darbo laiko apskaitos žiniaraščio negalima nustatyti, kad UAB „Yglė“ darbuotojai ginčo laikotarpiu nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 dirbo pagal rangos sutartį objekte esančiame adresu ( - ). Nors kai kuriose darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelėse už 2014 m. gegužės mėnesį objektas nurodomas ( - ), tačiau tai yra vidiniai ieškovės buhalteriniai dokumentai, kurie vienareikšmiškai nepagrindžia fakto, kad UAB „Yglė“ darbuotojai dirbo tame objekte. Statybos darbų atlikimą bei perdavimą reglamentuoja CK XXXIII skyriaus trečio skirsnio nuostatos. CK 6.694 str. 1, 4 d. nustato, kad rangovas turi pranešti užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Byloje nėra duomenų, kad tokius statybos darbus trečiasis asmuo (rangovė) UAB „Yglė“ perdavė atsakovei (užsakovei), kad pastaroji juos apmokėjo, paskutinis įrašas statybos žurnale Nr. 9.4 atliktas 2014-03-31 darbų vadovo D. P.. Objektyvių įrodymų, patvirtinančių apeliantės teiginius, kad statybos žurnalas buvo vedamas aplaidžiai yra tik niekuo nepagrįsta apeliantės prielaida. Atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą, apeliantės nurodyti įrodymai (darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelės, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, PVM sąskaita-faktūra) nepakankami spręsti, kad UAB „Yglė“ objekte adresu ( - ) nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 faktiškai vykdė statybos darbus, o UAB „Autorider“ atliko UAB „Yglė“ darbuotojų vežimo paslaugas (CK 6. 809 str., CPK 178 str.).

34Nors apeliantė nurodo, kad atsakovės apmokėtos 2014-06-03 PVM sąskaita-faktūra Nr. DAU 405317 už medžiagas, kurios buvo skirtos UAB „Yglė" darbuotojų atliekamiems darbams, 2014-06-02 PVM sąskaitos- faktūros Nr. 1013338 ir Nr. 1013337, kurios buvo apmokėtos pagal 2014-05-21 išrašytas išankstines sąskaitas patvirtina faktą, kad UAB „Yglė" darbuotojai dirbo pagal rangos sutartį nurodytame objekte ginčo laikotarpiu, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka. Teismo vertinimu, PVM sąskaitų faktūrų už tam tikras statybines medžiagas išrašymas bei apmokėjimas vienareikšmiškai nepatvirtina darbų atlikimo fakto ginčo laikotarpiu objekte esančiame ( - ). 2014-06-03 raštas Nr. 01-91 teismo vertinimu taip pat neįrodo, jog UAB „Yglė“ darbuotojai gegužės mėnesį dirbo objekte esančiame ( - ). Šis raštas tik patvirtina, kad medžiagos buvo supirktos anksčiau nei išrašytos sąskaitos. Teismo vertinimu, apeliantės nurodomas aplinkybes, kad ginčo laikotarpiu objekte dirbo UAB „Yglė“ darbuotojai paneigia į bylą atsakovės UAB „Kortas“ pateikti 2014-05-15, 2014-05-19 ir 2015-05-29 pranešimai. 2014-05-15 pranešime adresuotame UAB „Yglė“ nurodyti nebaigti atlikti darbai. Taip pat nurodyta, kad dėl nekokybiškai atliktų darbų užliejamos patalpos, negalima baigti apdailos darbų ir perduoti užsakovui patalpų. Pranešime buvo prašoma iki 2014-05-19 atsiųsti UAB „Yglė“ atstovą neužbaigtų darbų nustatymui. 2015-05-19 pranešime adresuotame UAB „Yglė“ nurodoma, kad UAB „Kortas“ remiantis sutarties 6.1.7 punktu pradeda naujo rangovo parinkimo procedūrą UAB „Yglė“ pradėtų darbų užbaigimui. Taip pat pranešime nurodyta, kad UAB „Yglė“ darbuotojai nuo šio pranešimo surašymo dienos į objektą neatliktų darbų tęsimui nebus įleidžiami. 2014-05-29 pranešime adresuotame UAB „Yglė‘ nurodoma, kad nekreguojama y UAB „Kortas“ pranešimus, todėl UAB „Kortas“ matydama AB „Yglė“ neveiksnumą remiantis sutarties 6.1.7 punktu UAB „Yglė“ neatliktus darbus perleidžia kitiems rangovams. Tarps UAB „Yglė“ ir UAB „Kortas“ 2013-03-25 sudarytoje statybos rangos sutarties Nr. 1014 6.1.7. punkte nustatyta, kad užsakovas turi teisę perleisti dalį sulygtų vykdyti darbų kitiems rangovams, kai rangovas nesilaiko terminų arba darbai atliekami nekokybiškai ir gavęs rašytinį įspėjimą per 5 (penkias) darbo dienas nesiima veiksmų ištaisyti padėtį. Nors apeliantė nurodo, kad į bylą nėra pateikti jokie rašytiniai įrodymai, kurie pagrįstų atsakovės 2014-05-15, 2014-05-19, 2014-05-29 pranešimų išsiuntimą bei įteikimą trečiajam asmeniui UAB „Yglė", tačiau atsakovė kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė pašto siuntų lydraščius dėl minėtų pranešimų išsiuntimo UAB „Yglė“, be to, tokie apeliantės teiginiai nepaneigia rašte nurodytų aplinkybių, susijusių su UAB „Yglė“ darbų neatlikimu. Ir nors apeliantė nurodo, kad nepateikta jokių rašytinių įrodymų, jog siųstuose raštuose minėti UAB „Yglė" nebaigti darbai buvo perduoti kitiems asmenims užbaigti. Šios aplinkybės nėra susijusios su ginčo dalyku. Taigi ir pirmos instancijos teismas neprivalėjo aiškintis ir vertinti kas objekte baigė atlikti darbus po to, kai 2015-05-29 pranešimu buvo nurodyta, kad remiantis sutarties 6.1.7 punktu UAB „Yglė“ neatliktus darbus UAB „Kortas“ perleidžia kitiems rangovams. Bylą nagrinėjant apeliacine atsakovė UAB „Kortas“ kartu su atsiliepimu pateikė rašytinius įrodymus, kad po paskutinės pretenzijos išsiuntimo buvo pradėta naujų rangovų paieška pavyzdžiui 2014-06-11 sutartimi tarp UAB „Kortas“ ir UAB „Elektros projektai“ naujam rangovui buvo perduoti vėdinimo, šildymo ir kiti darbai, 2014-06-19 naujam subrangovui UAB „Termomatika“ sutartimi 14/06/17 buvo perduoti dujinės katilinės derinimo darbai. Todėl šie įrodymai tik patvirtina atsakovės nurodytas aplinkybes, kad darbai buvo perduoti kitiems rangovams, kadangi jų neatliko UAB „Yglė“ darbuotojai.

35Atmestini apeliantės argumentai, kad atsakovės teiginiai, jog UAB „Yglė" darbuotojų ginčo periode tretysis asmuo UAB „Autorider" nevežė yra tik neįrodyta atsakovės pozicija, kadangi pagal bendrąsias įrodinėjimo taisyklės įrodinėjimo pareigą turi ta šalis, kuri teigia, o ne ta, kuri neigia (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 patvirtinta Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos 2 punkte nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus šio nutarimo 3 punkte nurodytą atvejį, įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu). Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad UAB „Yglė“ darbuotojai ginčo laikotarpiu būtų komandiruojami darbams atlikti į objektą ( - ). Aplinkybę, kad UAB „Yglė“ darbuotojus vežti į objektą buvo netikslinga, patvirtina atsakovės UAB „Kortas“ raštas, kuriame ji jau 2014-05-15 prašė iki 2014-05-19 atsiųsti UAB „Yglė“ atstovą neužbaigtų darbų nustatymui, todėl akivaizdu, jog tuo metu jau buvo kilęs ginčas dėl rangos sutarties vykdymo.

36Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad dokumentai tiesiogiai nepatvirtina ir neįrodo, kad ginčo laikotarpiu nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 bendrovė „Yglė” vykdė 2013-03-25 Statybos rangos sutartyje numatytus darbus sutartame objekte, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog pagal bendrovės „Autorider” ir bendrovės „Yglė” sudarytą sutartį buvo vežiojami bendrovės „Yglė” darbuotojai (CPK 185 str.). Esant šioms aplinkybėms, spręstina, jog ieškovė, sudarydama 2014-08-25 sutartį ir perimdama iš UAB „AUTORIDER“ reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Kortas“ 1205,51 Eur ginčytiną skolą, veikė savo rizika.

37Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (LAT 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos ji išdėstė ieškinyje, teismo posėdžių metu ir dėl kurių išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Todėl teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja.

38Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų.

40LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus ieškovės UAB „Vilogus“ apeliacinį skundą, iš jo į valstybės biudžetą priteisiamos 3,91 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Apeliacinio skundo netenkinti.

43Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Vilogus“ 3,91Eur (tris eurus 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Vilogus“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės UAB... 4. Atsakovė UAB „Kortas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio visų... 5. Tretieji asmenys UAB „Autorider“ ir BUAB „Yglė“ savo atsiliepimais... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015-07-13 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Priteisė iš ieškovės UAB „Vilogus“ 3,69 Eur išlaidų, susijusių su... 9. Teismas darė išvadą, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, kad atsakovė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovė UAB „Vilogus“ apeliaciniame skunde prašo Alytaus rajono... 12. 1. Teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių ir į bylą... 13. 2. nevertino ieškovės pateiktų darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelių,... 14. 3. 2014-06-03 rašte Nr. 02-80 buvo nurodyta, kad atsakovė yra apmokėjusi... 15. 4. Į bylą nėra pateikti jokie rašytiniai įrodymai, kurie pagrįstų... 16. 5. nesutinka su teismo pozicija, kad paskutinis įrašas statybų žurnale... 17. 6. Tretysis asmuo UAB „Autorider" tiek atsiliepime, tiek teismo posėdžių... 18. Atsakovė UAB „Kortas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 19. 1. nesuprantama kodėl darbo užmokestis UAB „Yglė“ darbuotojams buvo... 20. 2. Atsakovė nesutinka su apeliantės pozicija dėl PVM sąskaitų faktūrų... 21. 3. Vertinant UAB „Autorider“ ir UAB „Yglė“ išreikštą poziciją... 22. 4. Teisminio nagrinėjimo metu ginčo dėl pretenzijų siuntimo nebuvo kelta,... 23. 5. Pirmos instancijos teisme ieškovė dėl darbų perdavimo fakto kitiems... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 25. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 26. Dėl naujų įrodymų prijungimo.... 27. Gavus bylą nagrinėjimui apeliacine tvarka, atsakovė UAB „Kortas“... 28. Dėl įrodymų vertinimo.... 29. Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas neįvertino visų bylai... 30. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 31. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl neapmokėtos 2014-05-26 PVM sąskaitos... 32. Nustatyta, kad 2013-03-25 tarp atsakovės UAB „Kortas“ ir trečiojo asmens... 33. Apeliantės nuomone, darbo užmokesčio apskaitos lentelės, darbo laiko... 34. Nors apeliantė nurodo, kad atsakovės apmokėtos 2014-06-03 PVM... 35. Atmestini apeliantės argumentai, kad atsakovės teiginiai, jog UAB „Yglė"... 36. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 37. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 38. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 40. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 326... 42. Apeliacinio skundo netenkinti.... 43. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 13 d. sprendimą palikti...