Byla B2-375-881/2017
Dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje ir ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Kortas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB ,,Kortas“ priešieškinį ieškovui BUAB ,,Yglė“ dėl Atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Yglė“ atstovams advokato padėjėjai Olitai Remeikei, R. V., atsakovo UAB „Kortas“ atstovui advokatui Arnui Stoniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. B2-375-881/2017 pagal UAB „Kortas“ pareiškimą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje ir ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Kortas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB ,,Kortas“ priešieškinį ieškovui BUAB ,,Yglė“ dėl Atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo 472 735,49 Eur (1 632 261,11 Lt) dydžio finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Yglė“ bankroto byloje. Nurodė, kad BUAB ,,Yglė“ yra skolinga UAB ,,Kortas“ pagal 2013 m. kovo 25 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1014. 2014 m. kovo 25 d. UAB ,,Yglė“ ir UAB ,,Kortas“ pasirašė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriame konstatuota, jog UAB ,,Yglė“ 2014 m. kovo 25 d. duomenimis UAB ,,Kortas“ yra skolinga 89 931,11 Lt. Be to, UAB ,,Yglė“ nėra apmokėjusi šių PVM sąskaitų faktūrų: 2014 m. balandžio 30 d. DAU Nr. 405215 – 94 351,04 Lt sumai, 2014 m. gegužės 12 d. DAU Nr. 405278 – 32 768,59 Lt sumai, 2014 m. gegužės 19 d. DAU Nr. 405281 – 53 930,68 Lt sumai, 2014 m. birželio 3 d. DAU Nr. 405317 – 26 265,69 Lt sumai, 2014 m. birželio 13 d. DAU Nr. 405319 – 98 100,80 Lt sumai, iš viso už 305 416,80 Lt. Už vėlavimą laiku atlikti darbus UAB ,,Kortas“ paskaičiavo 1 236 913,20 Lt delspinigių, kuriuos UAB ,,Kortas“, remdamasis 2013 m. gruodžio 6 d. Susitarimo dėl 2013 m. kovo 25 d. sutarties Nr. 1014 pakeitimo 3 punkto pagrindu, apskaičiavo paėmęs bendrą sutarties kainą, t. y. 3 435 868,80 Lt, ją padauginęs iš 0,2 proc. ir padauginęs iš 180 dienų.

4BUAB ,,Yglė“ administratorius pateikė prieštaravimus dėl UAB ,,Kortas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo, nurodydamas, kad UAB ,,Kortas“ yra atsakovo debitorius, o ne kreditorius.

5UAB ,,Kortas“ pateikė teismui atsiliepimą į BUAB ,,Yglė“ prieštaravimus, kuriame nurodė, kad pateikė visus įrodymus, pagrindžiančius skolos egzistavimą.

6BUAB ,,Yglė“ pateikė atsikirtimus į UAB ,,Kortas“ atsiliepimą, kuriuose nurodė, kad 2014 m. kovo 25 d. skolų suderinimo aktas yra neaiškus ir prieštaringas. Šio dokumento sudarymo metu UAB ,,Kortas“ buvo skolingas UAB ,,Yglė“ 781 200,82 Lt, tuo pačiu, UAB ,,Yglė“ buvo skolinga UAB ,,Kortas“ 871 131,93 Lt, todėl sudengus vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, pagal nurodytą skolų suderinimo aktą, BUAB ,,Yglė“ liktų skolinga UAB ,,Kortas“ 89 931,11 Lt. Tokio dokumento negalima laikyti skolą pagrindžiančiu dokumentu, nes tokie aktai buvo sudarinėjami kelis kartus per mėnesį. Bendrovės buhalterijoje tokio akto apskritai nebuvo rasta. Visose PVM sąskaitose faktūrose, kurių pagrindu ieškovas prašo priteisti skolą, nurodyta, kad UAB ,,Kortas“ pardavė UAB ,,Yglė“ santechninių medžiagų po 1 komplektą, o taip pat jose nurodytas aptarnavimo mokestis. Nėra aišku, pagal kokią sutartį buvo pirktos santechninės medžiagos. Prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, pateikta delspinigių apskaičiavimo lentelė yra neinformatyvi. Delspinigiai yra visos sutarties kainos dydžio, tačiau dėl tokių sumų šalys apskritai nebuvo susitarusios. Delspinigiai yra paskaičiuoti nepagrįstai, kadangi ieškovas atsakovui jokių pretenzijų nereiškė. UAB ,,Kortas“ nepateikė ir įrodymų, kad patyrė nuostolius dėl vėluojamų atlikti darbų. Kadangi paskutinė diena ieškiniui dėl delspinigių priteisimo pateikti buvo 2015 m. gegužės 10 d., reikalavimui dėl delspinigių turi būti taikoma ieškinio senatis. 2014 m. balandžio 30 d. BUAB ,,Yglė“ išrašė UAB ,,Kortas“ PVM sąskaitą faktūrą YGG 00124 – 660 383,95 Lt sumai už atliktus darbus pagal Atliktų darbų aktus už 2014 m. balandžio mėnesį, tačiau UAB ,,Kortas“ įsiskolinimo nėra padengęs. 2015 m. sausio 19 d. BUAB ,,Yglė“ administratorius UAB ,,Kortas“ pateikė pretenziją dėl 191 260,41 Eur skolos apmokėjimo. Vėliau paaiškėjo, kad UAB ,,Kortas“ skola BUAB ,,Yglė“ yra ženkliai didesnė, t. y. didesnė dar 144 990,53 Eur.

7Be to, BUAB „Yglė“ kitoje civilinėje byloje, kuri buvo prijungta prie nagrinėjamos bylos, pareiškė ieškinį UAB ,,Kortas“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Kortas“ 337 726,42 Eur skolą, 12 158,15 Eur delspinigių, 8,30 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013 m. kovo 25 d. tarp BUAB ,,Yglė“ ir UAB ,,Kortas“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr.1014, kuria BUAB ,,Yglė“ įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis atlikti vidaus vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, oro kondicionavimo, vėdinimo, priešdūminio vėdinimo sistemų, šilumos punkto ir katilinės įrengimo, automatizavimo darbus objekte, gydymo paskirties sanatorinio komplekso 01 korpuso rekonstrukciją, statybą, jungiamosios galerijos priestato statybą, adresu ( - ), pagal BUAB ,,Yglė“ parengtą techninį projektą. UAB ,,Yglė“ per 2014 metų balandžio mėnesį atliko darbus minėtame objekte už 191 260,42 Eur. 2014 m. balandžio 30 d. UAB ,,Yglė“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. YGG 00124 660 383,95 Lt sumai, tačiau UAB ,,Kortas“ šios sąskaitos faktūros neapmokėjo. 2015 m. sausio 19 d. BUAB ,,Yglė“ administratorius UAB ,,Kortas“ pateikė pretenziją dėl 191 260,41 Eur skolos apmokėjimo. Bankroto administratoriui patikrinus BUAB ,,Yglė“ buhalterijos visumą, paaiškėjo, kad taip pat nėra užaktuoti UAB ,,Yglė“ darbai už 2014 metų gegužės mėnesį, kurių vertė yra 146 466,01 Eur. 2014 m. gegužės 30 d. BUAB ,,Yglė“ išrašė UAB ,,Kortas“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. YGG 00125 505 171,84 Lt sumai, tačiau ji taip pat nebuvo apmokėta. 2015 m. rugsėjo 9 d. UAB ,,Kortas“ buvo išsiųsta pretenzija, tačiau jokio atsakymo nebuvo gauta. Pagal sutarties 10.1 punktą, šalys turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos sumos, taigi delspinigiai nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d. sudaro 12 158,15 Eur.

8Atsakovas UAB ,,Kortas“ atsiliepimu į BUAB ,,Yglė“ pareikštus reikalavimus prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodo, kad BUAB ,,Yglė“ nurodė ne visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, o per 2014 metų balandį-gegužę atliktų darbų apimtis neatitinka realios faktinės situacijos. Dėl darbų objekte atlikimo UAB ,,Kortas“ buvo sudaręs sutartį Nr. K-2012/09/04 su užsakovu UAB ,,Birštono šaltinis“. Pareiškėjas daliai darbų vykdyti pasitelkė UAB ,,Yglė“.Taigi šiuo atveju UAB ,,Kortas“ tapo generaliniu rangovu ir UAB ,,Yglė“ atžvilgiu veikė kaip užsakovas. Pagal sutarties 7.1 punktą, UAB ,,Yglė“ darbus privalėjo atlikti iki 2013 m. rugsėjo 10 d., tačiau to nepadarė. Susitarimu darbų baigimo data buvo pratęsta iki 2014 m. balandžio 10 d. Jau 2014 metų pradžioje UAB ,,Yglė“ susidūrė su akivaizdžiais sunkumais, nebegalėjo savo lėšomis įsigyti medžiagų, o 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais UAB ,,Yglė“ objekte darbų jau nebevykdė. UAB ,,Yglė“ faktiškai nebevykdant įsipareigojimų pagal sutartį, UAB ,,Kortas“, siekdamas tinkamai vykdyti įsipareigojimus prieš pagrindinį užsakovą UAB ,,Birštono šaltinis“, ir laiku baigti darbus objekte, darbams atlikti pasitelkė savo darbuotojus, taip pat samdė kitus subrangovus, pats pirko medžiagas. Tai patvirtina 2014 m. kovo 14 d. Rangos sutartis Nr. DK-2014/03-04/1 su UAB ,,Baltijos brasta“, 2014 m. balandžio 2 d. Sutartis Nr. 14/04/02 su UAB ,,Ulpas“, 2014 m. gegužės 29 d. Rangos sutartis Nr. 140529-01 su UAB ,,Termomontažas“, 2014 m. birželio 11 d. Subrangos sutartis Nr. SU140611-01 su UAB ,,Elteros projektai“, 2014 m. birželio 19 d. Sutartis Nr. 14/06/19 su UAB ,,Termomatika“. UAB ,,Yglė“ 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktuose nurodytų darbų neatliko, juose nurodytų medžiagų UAB ,,Kortas“ neperdavė, apie Atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras Nr. YGG00124 ir Nr. YGG00125 UAB ,,Kortas“ sužinojo tik iš bankroto administratoriaus. Dar 2014 m. balandžio 29 d. UAB ,,Yglė“ savo kreditoriams pateikė pranešimą, kad UAB ,,Yglė“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o 2014 m. gegužės 14 d. buvo gautas pranešimas, kad 2014 m. gegužės 12 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė UAB ,,Yglė“ direktoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Direktoriaus pareiškime aiškiai nurodoma, jog UAB ,,Yglė“ nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir baigti pradėtų projektų dėl lėšų stygiaus. Šios aplinkybė rodo, jog UAB ,,Yglė“ negalėjo atlikti darbų, už kuriuos prašo atsiskaityti. 2014 m. sausio-vasario mėnesiais UAB ,,Kortas“ gavo ne vieną prašymą apmokėti prekių tiekėjams už medžiagas, skirtas darbams pagal Rangos sutartį, taigi UAB ,,Yglė“ jau 2014 metų pradžioje susidūrė su finansiniais sunkumais, kurie neleido jam tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Siekdamas, kad darbai būtų kuo greičiau atlikti, UAB ,,Kortas“ pats apmokėdavo už medžiagas, tačiau po 2014 m. vasario 6 d. tokių prašymų nebegavo. Ši aplinkybė rodo, jog abejotina, ar UAB ,,Yglė“ būtų galėjęs pats įsigyti medžiagų, reikalingų balandžio-gegužės mėnesio darbams atlikti. Tai, kad UAB ,,Yglė“ balandžio mėnesį darbų objekte jau nevykdė, patvirtina statybos darbų žurnalas. Be to, 2014 m. gegužės Atliktų darbų aktuose pakartotinai įtraukta dalis tų pačių darbų ir medžiagų, nurodytų 2014 m. balandžio 15 d. aktuose, taip pat darbų ir medžiagų, užaktuotų ir UAB ,,Kortas“ apmokėtų dar 2013 metais ir 2014 metų pradžioje. Gegužės mėnesio aktus pasirašiusio asmens pareigos ir įgaliojimai apskritai nėra žinomi, neaišku, kokiu pagrindu buvo surašyti aktai dėl papildomų darbų. Be to, UAB ,,Yglė“ nesikreipė į UAB ,,Kortas“ dėl dabų perdavimo, nebuvo gavęs pažymų, Atliktų aktų bei PVM sąskaitų faktūrų, kurių pagrindu prašoma priteisti skolą. Tai, kad minėtų dokumentų UAB ,,Kortas“ nebuvo gavęs, patvirtina ir aplinkybė, jog nei vienas iš UAB ,,Yglė“ pateikiamų dokumentų nėra pasirašytas UAB ,,Kortas“, nėra žymos apie jų suderinimą ar atsisakymą pasirašyti. UAB ,,Kortas“ abejoja 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktų autentiškumu, nes dėl šių darbų nebuvo užsimenama ir UAB ,,Yglė“ siųstoje pretenzijoje. Kadangi reikalavimas dėl apmokėjimo už atliktus darbus yra nepagristas, nepagrįstas ir reikalavimas dėl 41 979,66 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d. priteisimo. UAB ,,Yglė“ iki 2015 m. sausio 16 d. apskritai nereikalavo nei apmokėjimo pagal Atliktų darbų aktus, nei delspinigių. Reikalavimo dėl delspinigių nėra ir 2015 m. gegužės 9 d. pretenzijos, todėl akivaizdu, jog UAB ,,Yglė“ nepasinaudojo savo teise į delspinigius, todėl jų reikalauja nepagrįstai. Kadangi 2015 m. liepos 1 d. Europos centrinio banko buvo taikoma 0,05 proc. dydžio fiksuota palūkanų norma, procesinės palūkanos turėtų būti 8,05 proc. dydžio, o ne 8,30 proc. dydžio kaip reikalauja UAB ,,Yglė“.

9BUAB ,,Yglė“ pateikė teismui dubliką, kuriame palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, kad aplinkybes, jog 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais darbai pagal Rangos sutartį tebebuvo vykdomi patvirtina šie įrodymai: 2015 m. gegužės 30 d. Kauno apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-2273-264/2015, kuriame teismas konstatavo, jog žodiniu atsakovo UAB ,,Kortas“ ir trečiojo asmens UAB ,,Yglė“ susitarimu, UAB ,,Autorider“ teikė keleivių vežimo paslaugas į objektą, o už UAB ,,Yglė“ mokėjo UAB ,,Kortas“; UAB ,,Kortas“ apmokėjo UAB ,,Autorider“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras – 2014 m. balandžio 15 d. ARD Nr. 321 – 6 243,60 Lt sumai, 2014 m. balandžio 30 d. ARD Nr. 324 – 5 203 Lt sumai, 2014 m. gegužės 5 d. ARD Nr. 329 – 5 723,30 Lt sumai; UAB ,,Yglė“ darbuotojų paaiškinimai; darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentai; darbo užmokesčio apskaitos lentelės; 2014 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra DAU Nr. 405317 už medžiagas, kurią apmokėjo UAB ,,Kortas“; 2014 m. birželio 2 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 1013338 ir Nr. 1013337, kurias apmokėjo UAB ,,Kortas“; UAB ,,Kortas“ 2014 m. birželio 3 d. raštai dėl apmokėjimo už objekte reikalingas medžiagas.

10UAB ,,Kortas“ pateikė teismui tripliką, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Triplike UAB ,,Kortas“ palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, papildomai nurodydamas, kad PVM sąskaitų faktūrų už darbuotojų pervežimą apmokėjimas neįrodo, kad UAB ,,Yglė“ darbus objekte vykdė iki 2014 m. gegužės 30 d. Šis faktas neįrodo, kad į objektą buvo vežami būtent UAB ,,Yglė“ darbuotojai, kuriomis dienomis buvo vežami, ar asmenų skaičius buvo pakankamas darbų atlikimui ir pan. 2014 m. gegužės 26 d. PVM sąskaita faktūra negali įrodyti darbų, kurie buvo atlikti po šios sąskaitos išrašymo iki 2014 m. gegužės 30 d. Visi byloje esantys įrodymai patvirtina, jog medžiagas pirko UAB ,,Kortas“, todėl UAB ,,Yglė“ nepagrįstai prašo apmokėti už medžiagas, įtrauktas į Atliktų darbų aktus. Be to, tai, kad medžiagas pirko UAB ,,Kortas“, savaime neįrodo, kad darbus atliko UAB ,,Yglė“.

11Be to, atsakovas UAB ,,Kortas“ prijungtoje civilinėje byloje pareiškė priešieškinį ieškovui BUAB ,,Yglė“, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais visus UAB ,,Yglė“ 2015 m. spalio 27 d. ieškiniu pagal Statybos rangos sutartį Nr. 1014 pateiktus 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktus. Nurodo, kad užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, todėl UAB ,,Kortas“ naudojasi šia teise. Tai, kad UAB ,,Yglė“ jau 2014 m. balandžio mėnesį darbų objekte nebevykdė, patvirtina statybos darbų žurnalas. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 13 d. sprendime konstatavo, jog paskutinis įrašas darbų žurnale atliktas 2014 m. kovo 31 d. 2014 metų pradžioje UAB ,,Yglė“ turėjo finansinių sunkumų, ką patvirtina ir teismui pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 2014 m. gegužės 15 d. pranešime, UAB ,,Kortas“ nurodė nebaigtus atlikti darbus, taip pat, kad dėl nekokybiškai atliktų darbų yra užliejamos patalpos, negalima baigti apdailos darbų ir perduoti užsakovui patalpų. Pranešime buvo prašoma iki 2014 m. gegužės 19 d. atsiųsti atstovą neužbaigtų darbų nustatymui. 2014 m. gegužės 19 d. pranešime UAB ,,Kortas“ informavo UAB ,,Yglė“, kad pradedama naujo rangovo parinkimo procedūra pradėtų darbų užbaigimui, taip pat, kad UAB ,,Yglė“ darbuotojai nuo pranešimo surašymo dienos į objektą nebebus įleidžiami. 2014 m. gegužės 29 d. pranešime UAB ,,Yglė“ buvo informuota, kad neatliktų darbų atlikimas perleidžiamas kitiems rangovams. 2014 m. birželio 11 d. sutartimi UAB ,,Elektros projektai“ buvo perduoti naujam rangovui vėdinimo, šildymo ir kiti darbai, 2014 m. birželio 19 d. sutartimi UAB ,,Termomatika“ buvo perduoti dujinės katilinės derinimo darbai ir t. t. Atliktų darbų aktuose pakartotinai įtraukti darbai, kurie buvo apmokėti dar 2013 metais ir 2014 metų pradžioje, dėl dalies Atliktų darbų aktuose nurodytų darbų apskritai nebuvo susitarta, o tai pagal teismų praktiką, yra pakankama, kad pripažinti Atliktų darbų aktus negaliojančiais. Aktuose nurodytų darbų perėmimas nėra įvykęs, nes UAB ,,Kortas“ nebuvo informuotas apie pasirengimą perduoti atliktus darbus. Atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras gavo tik iš administratoriaus. Pagal Rangos sutarties 8 ir 9 skyrius, UAB ,,Yglė“ privalėjo organizuoti atliktų darbų perdavimą ir perduoti atsakovui 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktuose nurodytus darbus ir medžiagas, suderinti minėtus aktus ir mokėjimo dokumentus, tačiau to nepadarė. Kad Atliktų darbų aktai neatspindi realios faktinės situacijos, patvirtina ir nenuosekli bei prieštaringa bankroto administratoriaus pozicija. Be to, Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 13 d. sprendime nustatyta, kad nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. UAB ,,Yglė“ darbų nebevykdė.

12BUAB ,,Yglė“ priešieškinio reikalavimus prašo atmesti, kaip nepagrįstus. Nurodo, kad ginčijami Atliktų darbų aktai buvo išrašyti teisėtai ir pagrįstai, tinkamai atlikus juose nurodytus darbus. Darbai buvo atliekami iki 2015 m. gegužės 30 d., ką patvirtina Kauno apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-2273-264/2015. Šiame sprendime teismas konstatavo, jog UAB ,,Kortas“ ir UAB ,,Yglė“ susitarimu UAB ,,Autorider“ teikė keleivių vežimo paslaugas į objektą, kuriame buvo atliekami darbai (kurių pagrindu buvo išrašyti Atliktų darbų aktai), o už UAB ,,Yglė“ mokėjo bendrovė ,,Kortas“. UAB ,,Autorider“ išrašė sąskaitas už darbuotojų vežimą, kurias apmokėjo UAB ,,Kortas“.

13Pareiškimas dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo atmetamas, ieškinys tenkinamas iš dalies, o priešieškinys – atmetamas.

14Dėl UAB ,,Kortas“ finansinio reikalavimo BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

16CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

17Minėta, jog UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo 472 735,49 Eur

18(1 632 261,11 Lt) dydžio finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Yglė“ bankroto byloje. Nurodė, kad BUAB ,,Yglė“ yra skolinga UAB ,,Kortas“ pagal 2013 m. kovo 25 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1014. 2014 m. kovo 25 d. UAB ,,Yglė“ ir UAB ,,Kortas“ pasirašė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriame konstatuota, jog UAB ,,Yglė“ 2014 m. kovo 25 d. duomenimis UAB ,,Kortas“ yra skolinga 89 931,11 Lt.

19Be to, nurodė, kad UAB ,,Yglė“ nėra apmokėjusi šių PVM sąskaitų faktūrų: 2014 m. balandžio 30 d. DAU Nr. 405215 – 94 351,04 Lt sumai, 2014 m. gegužės 12 d. DAU Nr. 405278 – 32 768,59 Lt sumai, 2014 m. gegužės 19 d. DAU Nr. 405281 – 53 930,68 Lt sumai, 2014 m. birželio 3 d. DAU Nr. 405317 – 26 265,69 Lt sumai, 2014 m. birželio 13 d. DAU Nr. 405319 – 98 100,80 Lt sumai, iš viso už 305 416,80 Lt.

202015 m. lapkričio 2 d. UAB ,,Kortas“ pateikė teismui atsisakymą nuo dalies reikalavimų, nurodydamas, kad atsisako reikalavimo dėl 89 931,11 Lt (26 045,85 Eur) skolos pagal 2014 m. kovo 25 d. skolų suderinimo aktą ir dėl 305 416,80 Lt (88 454,82 Eur) skolos pagal neapmokėtas aukščiau išvardintas PVM sąskaitas faktūras.

21Teismas 2015 m. lapkričio 2 d. protokoline nutartimi priėmė UAB ,,Kortas“ dalies finansinio reikalavimo atsisakymą.

22UAB ,,Kortas“ toliau palaiko reikalavimą dėl 1 236 913,20 Lt (358 234,82 Eur) delspinigių ir prašo šią sumą patvirtinti kaip finansinį reikalavimą BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje III eile.

23UAB ,,Kortas“, prašydamas patvirtinti finansinį reikalavimą BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje, pateikė Delspinigių skaičiavimo lentelę. Delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodoma, jog delspinigiai apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 11 iki 2014 m. lapkričio 10 d. Suma, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai yra 3 435 868,80 Lt, delspinigiai už vieną dieną – 6 871,74 Lt, uždelstos dienos – 426, o bendra delspinigių suma – 2 927 361,24 Lt.

24Atsakovas UAB ,,Kortas“ paaiškindamas, kokiu būdu buvo apskaičiuoti prašomi priteisti delspinigiai, detalizavo, jog delspinigiai apskaičiuoti už vėlavimą laiku atlikti darbus, remiantis 2013 m. gruodžio 6 d. Susitarimo dėl 2013 m. kovo 25 d. sutarties Nr. 1014 pakeitimo 3 punkto pagrindu, t. y. nuo Rangos sutarties kainos, kuri yra 3 435 868,80 Lt, apskaičiavus 0,2 proc. už 6 mėnesių laikotarpį, iš viso 1 236 913,20 Lt.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. gruodžio 6 d. šalys sudarė Susitarimą dėl 2013 m. kovo 25 d. sutarties Nr. 1014 pakeitimo, kuriuo buvo pakeistas statybos darbų pabaigos terminas, nurodant, kad darbų pabaiga vietoje 2013 m. rugsėjo 11 d. yra 2014 m. balandžio 10 d. To paties susitarimo 2 punkte šalys susitarė, kad pasikeitus pastato architektūrai ir atsiradus papildomiems užsakovo reikalavimams, nevykdomų darbų suma lygi 385 356,02 Lt su PVM. Šalys taip pat susitarė, kad papildomų darbų suma yra 769 404,82 Lt su PVM. Taigi sutarties kaina, įvertinus nevykdomus ir papildomus darbus, kaip ir nurodo UAB ,,Kortas“ buvo 3 435 868,80 Lt su PVM.

26Papildomo susitarimo 3 punkte buvo numatyta, kad rangovui vėluojant laiku atlikti ir priduoti darbus, užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 2013 m. rugsėjo 10 d. ir atlyginti užsakovo patirtą žalą.

27BUAB ,,Yglė“ nurodo, kad prašoma patvirtinti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, pateikta delspinigių apskaičiavimo lentelė yra neinformatyvi, delspinigiai yra visos sutarties kainos dydžio, tačiau dėl tokių sumų šalys apskritai nebuvo susitarusios. Delspinigiai yra apskaičiuoti nepagrįstai, kadangi ieškovas atsakovui jokių pretenzijų nereiškė. UAB ,,Kortas“ nepateikė ir įrodymų, kad patyrė nuostolius dėl vėluojamų atlikti darbų. Kadangi paskutinė diena ieškiniui dėl delspinigių priteisimo pateikti buvo 2015 m. gegužės 10 d., reikalavimui dėl delspinigių turi būti taikoma ieškinio senatis.

28Minėta, jog šioje byloje BUAB ,,Yglė“ taip pat reiškia reikalavimą dėl skolos už atliktus darbus iš UAB ,,Kortas“ priteisimo. Teismo vertinimu, prašydamas teismo priteisti skolą už 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais atliktus darbus, BUAB ,,Yglė“ pripažįsta, jog pažeidė Rangos sutarties nuostatas ir neatliko darbų iki sutartyje nustatyto termino, t. y. 2014 m balandžio 10 d., juolab, kad pirminis sutarties įvykdymo terminas buvo nustatytas 2013 m. rugsėjo 11 d., todėl atsižvelgdamas į tai, kad BUAB ,,Yglė“ pažeidė savo įsipareigojimus pagal sutartį užbaigti rangos darbus nustatytais terminais, teismas sprendžia, jog UAB ,,Kortas“ turi teisę reikalauti netesybų dėl netinkamo sutarties vykdymo.

29Nors Papildomo susitarimo 3 punkte numatyta, kad rangovui vėluojant laiku atlikti ir priduoti darbus, užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, nors abi šalys sutarties sudarymo metu buvo verslininkai, tačiau, teismo vertinimu, šalių sutartyje nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės.

30CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

31Konkrečių nuostolių dydžio atsakovas šioje byloje neįrodinėjo.

32Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, ją sistemiškai taikant su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos, jeigu jos neprotingai didelės. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus, be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje buvo laikomasi pozicijos, kad jeigu delspinigiai yra aiškia per dideli, jie mažinami iki 0,02 proc. už kiekvieną praleidimo dieną (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006). Nuo 2007 metų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo naują praktiką, nurodydamas, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

33Kasacinio teismo praktikoje dabar pripažįstama, kad sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, neįvykdytos prievolės apimtį, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, ir kt.).

34Taigi teismas, įvertinęs šalių elgesį sutarties vykdymo metu, sutartinių santykių pobūdį, kad sutarties vykdymo metu UAB ,,Yglė“ kilo finansinių sunkumų, kas apsunkino sutarties vykdymą, kad didžioji dalis prievolės buvo įvykdyta, sprendžia, jog yra pagrindas mažinti sutartines baudines netesybas iki 5 procentų nuo UAB ,,Kortas“ apskaičiuotos 1 236 913,20 Lt, t. y. 61 845,66 Lt.

35BUAB ,,Yglė“ reikalavimui dėl netesybų prašo taikyti ieškinio senatį.

36Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Viena šios taisyklės išimčių nustatyta CK 1.127 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui.

37Nagrinėjamu atveju Rangos sutartyje buvo nustatytas sutarties įvykdymo terminas, t. y. 2014 m. balandžio 10 d., taigi senaties terminas reikalavimui dėl netesybų priteisimo prasidėjo 2014 m. balandžio 10 d. Kadangi, kaip jau buvo minėta, CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių terminas, terminas pareikšti reikalavimą dėl netesybų pasibaigė 2014 m. spalio 10 d. UAB ,,Kortas“ šį reikalavimą pareiškė 2015 m. sausio 29 d., todėl teismas sprendžia, jog jis praleido ieškinio senaties dėl netesybų priteisimo terminą, todėl UAB ,,Kortas“ finansinis reikalavimas UAB ,,Yglė“ bankroto byloje netvirtinamas.

38Tokią išvadą teismas daro taip pat atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kurioje nurodoma, jog tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine – komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. UAB „Rialsta“, bylos Nr. 3K-3-317/2009).

39Dėl skolos pagal Rangos sutartį priteisimo

40Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp UAB ,,Kortas“ ir UAB ,,Yglė“ 2013 m. kovo 5 d. buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 1014. Sutartimi rangovas, t. y. UAB ,,Yglė“, įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis atlikti vidaus vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, oro kondicionavimo, vėdinimo, priešdūminio vėdinimo sistemų, šilumos punkto ir katilinės įrengimo, automatizavimo darbus objekte ,,Gydymo paskirties sanatorinio komplekso 01 korpuso rekonstrukcija (unikalus Nr. ( - )) rekonstrukcija, statyba, jungiamosios galerijos priestato statyba“, adresu ( - ), pagal bendrovės UAB ,,Yglė“ parengtą techninį projektą (Rangos sutarties 3 p.).

41Rangos sutarties 4 punkto 1 dalyje Darbų sudėtis šalys susitarė, jog Sutartis apima šias dalis:

  • ŠVOK1 – šildymas, oro kondicionavimas, vėdinimas;
  • ŠVOK2 – vėdinimas, priešdūminis vėdinimas;
  • VN – vandentiekis, nuotekų šalinimas;
  • ŠVOK-K – katilinė;
  • ŠVOK-ŠP – šilumos punktas;
  • A – automatika.

42Rangos sutarties 4 punkto 2 dalyje šalys detalizavo, jog darbai apima sistemų bei joms priklausančių įrenginių montavimo pastato viduje (nuo išorinės sienos), vamzdynų hidraulinio išbandymo, vamzdynų dažymo, angų vamzdynams įrengimą bei užtaisymą (išskyrus įlajų stogo dangoje montavimą, metalo konstrukcijų įrangos pastatymui ar aptarnavimui montavimą, šachtų formavimą bei kitus bendrastatybinius darbus), sumontuotų / įrengtų sistemų paleidimo derinimo darbus pagal UAB ,,Yglė“ parengtą Techninį projektą (BIRŠTONAS-01-TP), sąmatas (priedas Nr.1), kalendorinį darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 2), suderintą su užsakovu, Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

43Rangos sutartyje šalys susitarė, kad objekto darbų kaina yra su PVM 3 025 000 Lt (Rangos sutarties 5.1 p.). Sutarties 5.2 punktu šalys susitarė, kad sutarties kaina gali mažėti, jei mažinamos darbų apimtys (nedaromi darbai).

442013 m. gruodžio 6 d. šalys sudarė Susitarimą dėl 2013 m. kovo 25 d. sutarties Nr. 1014 pakeitimo, kuriuo buvo pakeistas statybos darbų pabaigos terminas, nurodant, kad darbų pabaiga yra 2014 m. balandžio 10 d., o statybinė dokumentacija užsakovui pateikiama iki 2014 m. balandžio 15 d. To paties susitarimo 2 punkte šalys susitarė, kad pasikeitus pastato architektūrai ir atsiradus papildomiems užsakovo reikalavimams, nevykdomų darbų suma lygi 385 356,02 Lt su PVM. Šalys taip pat susitarė, kad papildomų darbų suma yra 769 404,82 Lt su PVM. Taigi sutarties kaina, įvertinus nevykdomus ir papildomus darbus, buvo lygi 3 435 868,80 Lt su PVM.

45Nors pagal sutartį darbus UAB ,,Yglė“ objekte turėjo užbaigti iki 2014 m. balandžio 10 d., tačiau, reikšdamas reikalavimus dėl skolos už atliktus darbus iš atsakovo UAB ,,Kortas“ priteisimo, ieškovas UAB ,,Yglė“ įrodinėja, jog darbai buvo vykdomi taip pat ir 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais.

46Už balandžio-gegužės mėnesiais atliktus darbus UAB ,,Yglė“ 2014 m. balandžio 30 d. išrašė UAB ,,Kortas“ PVM sąskaitą faktūrą YGG Nr. 00124 – 660 383,95 Lt sumai ir 2014 m gegužės 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00125 – 500 623,30 Lt sumai, tačiau, pasak UAB ,,Yglė“, atsakovas šių PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo.

47Tuo tarpu atsakovas UAB ,,Kortas“ tvirtina, jog UAB ,,Yglė“ neįvykdė visų įsipareigojimų, prisiimtų pagal sutartį, neatliko jokių darbų 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais, o UAB ,,Kortas“, siekdamas tinkamai vykdyti įsipareigojimus prieš pagrindinį užsakovą UAB ,,Birštono šaltinis“, ir laiku baigti darbus objekte, darbams atlikti pasitelkė savo darbuotojus, taip pat samdė kitus subrangovus, pats pirko medžiagas.

48Taigi byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar buvo atlikti 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 00124 ir 2014 m gegužės 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 00125 nurodyti darbai pagal tarp šalių 2013 m. kovo 25 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 1014, objekte ( - ).

49Ieškovas BUAB ,,Yglė“, įrodinėdamas, kad 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais jis vis dar tęsė darbus, nurodo, kad tai patvirtina byloje esantis Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 30 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-2273-264/2015, kuriame teismas konstatavo, jog žodiniu atsakovo UAB ,,Kortas“ ir trečiojo asmens UAB ,,Yglė“ susitarimu, UAB ,,Autorider“ teikė keleivių vežimo paslaugas į objektą, o už UAB ,,Yglė“ mokėjo UAB ,,Kortas“; UAB ,,Kortas“ apmokėjo UAB ,,Autorider“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras – 2014 m. balandžio 15 d. ARD Nr. 321 – 6 243,60 Lt sumai, 2014 m. balandžio 30 d. ARD Nr. 324 – 5 203 Lt sumai, 2014 m. gegužės 5 d. ARD Nr. 329 – 5 723,30 Lt sumai; UAB ,,Yglė“ darbuotojų paaiškinimai; darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentai; darbo užmokesčio apskaitos lentelės; 2014 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra DAU Nr. 405317 už medžiagas, kurią apmokėjo UAB ,,Kortas“; 2014 m. birželio 2 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 1013338 ir Nr. 1013337, kurias apmokėjo UAB ,,Kortas“; UAB ,,Kortas“ 2014 m. birželio 3 d. raštai dėl apmokėjimo už objekte reikalingas medžiagas.

50Atitinkamai atsakovas UAB ,,Kortas“, neigdamas darbų atlikimo 2014 metų balandžio-gegužės mėnesiais faktą, pažymi, kad tam, kad laiku baigtų darbus objekte, darbams atlikti pasitelkė savo darbuotojus, taip pat samdė kitus subrangovus, pats pirko medžiagas. Tai patvirtina 2014 m. kovo 14 d. Rangos sutartis Nr. DK-2014/03-04/1 su UAB ,,Baltijos brasta“, 2014 m. balandžio 2 d. Sutartis Nr. 14/04/02 su UAB ,,Ulpas“, 2014 m. gegužės 29 d. Rangos sutartis Nr. 140529-01 su UAB ,,Termomontažas“, 2014 m. birželio 11 d. Subrangos sutartis Nr. SU140611-01 su UAB ,,Elteros projektai“, 2014 m. birželio 19 d. Sutartis Nr. 14/06/19 su UAB ,,Termomatika“. Tai, kad UAB ,,Yglė“ 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktuose nurodytų darbų neatliko, juose nurodytų medžiagų UAB ,,Kortas“ neperdavė, apie Atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras Nr. YGG00124 ir Nr. YGG00125 UAB ,,Kortas“ sužinojo tik iš bankroto administratoriaus. UAB ,,Yglė“ negalėjo atlikti darbų, už kuriuos prašo atsiskaityti, nes 2014 metų pradžioje jau buvo faktiškai nemoki. Be to, kad UAB ,,Yglė“ balandžio mėnesį darbų objekte jau nevykdė, patvirtina statybos darbų žurnalas. UAB ,,Yglė“ nesikreipė į UAB ,,Kortas“ dėl dabų perdavimo, UAB ,,Kortas“ nebuvo gavęs pažymų, Atliktų darbų aktų bei PVM sąskaitų faktūrų, kurių pagrindu prašoma priteisti skolą, kas tik patvirtina, jog balandžio-gegužės mėnesio Atliktų darbų aktai surašyti nepagrįstai ir neatitinka realybės.

51Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kuris ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, taip pat tai, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-462/2002; 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.), sprendžia, jog atsakovas nepaneigė, jog 2014 metų balandžio-gegužės mėnesiais objekte BUAB ,,Yglė“ vis dar atlikinėjo Rangos sutartyje numatytus darbus, todėl atsakovui kyla pareiga atsiskaityti už UAB ,,Yglė“ faktiškai atliktus darbus. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad nepaisant ieškovo pateiktų netiesioginių įrodymų, pats atsakovas pripažino, kad visą balandžio mėnesį, o taip pat bent jau pusę gegužės mėnesio, UAB ,,Yglė“ tęsė darbus objekte. Šią aplinkybę patvirtina ne tik teismo posėdyje apklaustų liudytojų paaiškinimai, bet ir paties atsakovo UAB ,,Kortas“ 2014 m. gegužės 15 d. UAB ,,Yglė“ siųstas pranešimas, kuriame nurodoma, jog pagal 2013 m. kovo 25 d. sutartį Nr. 1014 Jūs atliekate šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio, nuotekų, katilinės, automatikos įrengimo darbus ,,Gydymo paskirties pastato ( - ), rekonstrukcijos darbai“ statybos objekte. Pranešime taip pat nurodoma, jog iki šio laiko, t. y. 2014 m. gegužės 15 d., nebaigti šie darbai: nesumontuoti radiatoriai, nebaigta montuoti ir neužkurta katilinė, vent agregatai nebaigti aprišti, nebaigti montuoti ventiliacijos vamzdynai, nebaigta aprišti šalčio mašina, neišbandyta šildymo, vėsinimo sistemos, nebaigti izoliuoti vamzdynai, nebaigti montuoti sanitariniai prietaisai, nepajungtas šaltas ir šiltas vanduo į patalpas. Pranešime nurodoma UAB ,,Yglė“ iki 2014 m. gegužės 19 d. atsiųsti savo atstovą neužbaigtų darbų nustatymui. 2014 m. gegužės 19 d. pranešime ,,Dėl darbų vykdymo“ Nr. 01-84 atsakovas UAB ,,Kortas“ nurodo, jog atliekate darbus objekte, tačiau neatsiuntėte iki 2014 m. gegužės 19 d. atstovo neužbaigtų darbų nustatymui, todėl remiantis sutarties 6.1.7 punktu pradedama naujo rangovo parinkimo procedūra pradėtų darbų užbaigimui. Pranešime taip pat nurodoma, jog nuo pretenzijos surašymo dienos, t. y. 2014 m. gegužės 19 d., į objektą neatliktų darbų tęsimui UAB ,,Yglė“ darbuotojai nebebus įleidžiami. Šios aplinkybės patvirtina, jog ieškovas UAB ,,Yglė“ Rangos sutartyje numatytus darbus atlikinėjo bent jau iki 2014 m. gegužės 19 d. Be to, tik 2014 m. gegužės 29 d. UAB ,,Kortas“ informavo UAB ,,Yglė“, kad darbų atlikimas perleidžiamas kitiems rangovams. Kad kiti rangovai objekte pradėjo dirbti tik 2014 m. birželio mėnesį, patvirtina ir atsakovo UAB ,,Kortas“ pateiktos sutartys, pavyzdžiui, 2014 m. birželio 11 d. sutartis su UAB ,,Elektros projektai“ dėl vėdinimo, šildymo ir kitų darbų, 2014 m. birželio 19 d. sutartis su UAB ,,Termomatika“ dėl dujinės katilinės derinimo darbų ir kt. Be to, aplinkybę, jog UAB ,,Yglė“ 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais tęsė darbus objekte patvirtina ir UAB ,,Kortas“ 2014 m. gegužės 5 d. bei 2014 m. birželio 3 d. siųsti raštai dėl UAB ,,Kortas“ už gautas medžiagas apmokėtų PVM sąskaitų faktūrų siuntimo, kuriuose nurodoma, jog atsižvelgdamas į UAB ,,Yglė“ sunkią finansinę padėtį, apmokėjo už darbų atlikimui reikalingas medžiagas.

52Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog ieškovas BUAB ,,Yglė“ objekte darbus atlikinėjo ir 2014 m. balandžio-gegužės mėnesiais, todėl atsakovui UAB ,,Kortas“ kyla pareiga atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus.

53Rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Rangos sutartimi rangovas (subrangos sutarties atveju – subrangovas) įsipareigoja pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas (subrangos sutarties atveju – generalinis rangovas) įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Rangos sutartinių santykių turinį sudarančios rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas: rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2009; kt.).

54Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui atitinka šio pareigą atsiskaityti su rangovu, sumokant sutartyje nurodytą kainą. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas rangovui privalo sumokėti sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, kai darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 str. 1 d.). Priėmus tinkamai ir laiku atliktą darbų rezultatą atsiranda užsakovo (generalinio rangovo) prievolė visiškai atsiskaityti su darbus atlikusiu rangovu.

55Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi vieningos pozicijos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

56Atliktų darbų faktą ir apimtį ieškovas UAB ,,Yglė“ įrodinėja pateiktais vienašališkai rangovo pasirašytais 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. gegužės 16 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. Atliktų darbų aktais. Atsakovas UAB ,,Kortas“ priešieškiniu prašo pripažinti šiuos Atliktų darbų aktus negaliojančiais. Be to, pažymi, kad aktai neatitinka realybės, nes juose dubliuojasi darbai, kurie jau buvo apmokėti, kai kurie darbai įtraukti į keletą Atliktų darbų aktų, o taip pat Atliktų darbų aktuose yra įtrauktos medžiagos, už kurias sumokėjo pats UAB ,,Kortas“.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo –perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo – perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007).

58Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

59Nors ieškovas iš tiesų nesudarė sąlygų atsakovui tinkamai priimti atliktus darbus, tačiau teismo vertinimu, tai nepaneigia darbų atlikimo fakto ir nesudaro pagrindo pripažinti Atliktų arbų aktus negaliojančiais. Be to, atsakovas neįrodė, kad egzistuoja aukščiau paminėti atvejai, kuomet užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus.

60Minėta, jog užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011).

61Taigi teismas, susipažinęs su ginčijamais Atliktų darbų aktais, įvertinęs faktiškai tarp šalių susiklosčiusią situaciją ir egzistuojantį neapibrėžtumą, nenustatė jokių pagrindų pripažinti Atliktų darbų aktus negaliojančiais, todėl priešieškinį atmeta.

62Tačiau teismas sprendžia, kad ieškovo UAB ,,Yglė“ pateikti Atliktų darbų aktai nepagrindžia visų reikalaujamų priteisti sumų. Tokią išvadą teismas daro, visų pirma, atsižvelgdamas į tai, kad Atliktų darbų aktuose įtraukti ne tik darbai, bet ir medžiagos. Ieškovas pripažino, kad už medžiagas mokėjo pats atsakovas. Tai patvirtina ir byloje esantys įrodymai (PVM sąskaitos faktūros, raštai, kurias ieškovas prašo sumokėti už objekte vykdomų darbų atlikimui būtinas medžiagas, raštai, kuriais atsakovas informuoja ieškovą apie tai, kad apmokėjo už medžiagas ir pan.). Ir nors UAB ,,Kortas“ bylos nagrinėjimo metu atsisakė savarankiško reikalavimo dėl PVM sąskaitų faktūrų už nupirktas medžiagas apmokėjimo, tai nepaneigia fakto, kad už medžiagas sumokėjo pats atsakovas, taigi, teismo vertinimu, atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo principus, iš ieškovo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų prašomų priteisti sumų turi būti išskaičiuojamos sumos už objekte panaudotas medžiagas.

63Minėta, jog UAB ,,Yglė“ už balandžio-gegužės mėnesiais atliktus darbus 2014 m. balandžio 30 d. išrašė UAB ,,Kortas“ PVM sąskaitą faktūrą YGG Nr. 00124 – 660 383,95 Lt sumai ir 2014 m gegužės 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00125 – 500 623,30 Lt sumai.

642014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra grindžiama dvejomis 2014 m. balandžio 15 d. pažymomis. Iš pirmos pažymos matyti, kad iš sutartų Vidaus inžinerijos instaliacijos darbų, kurių sutartinė kaina 2 666 463,98 Lt, per ataskaitinį mėnesį buvo atlikta darbų už 261 645,05 Lt su PVM. Iš antrosios pažymos matyti, kad iš sutartų Vidaus inžinerijos instaliacijos darbų, kurių sutartinė kaina buvo 769 404,58 Lt, per ataskaitinį mėnesį buvo atlikta darbų už 398 738,90 Lt su PVM. Iš viso už 660 383,95 Lt su PVM. Šių darbų detalizacija pateikta 2014 m. balandžio 15 d. apibendrintuose Atliktų darbų aktuose. Smulkesnė darbų ir panaudotų medžiagų detalizacija pateikiama atskiruose Atliktų darbų aktuose, kurių suvestinę sudarė atsakovas UAB ,,Kortas“ ir pateikė teismui. Iš Atliktų darbų aktų ir atsakovo pateikiamos suvestinės matyti, kad iš pirmojoje pažymoje nurodytų darbų 261 645,05 Lt su PVM sumai, medžiagos sudarė 126 393,38 Lt be PVM (152 936 Lt su PVM), o darbai – 89 842,20 Lt be PVM (108 709 Lt su PVM). Iš antroje pažymoje nurodytų 398 738,90 Lt su PVM sumai, medžiagos sudarė 250 094,32 Lt be PVM (302 614,13 Lt su PVM), o darbai – 79 441,96 Lt be PVM (96 124,77 Lt su PVM).

65Taigi, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog už medžiagas, panaudotas objekte, mokėjo atsakovas UAB ,,Kortas“, iš ieškovo pateiktoje 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje YGG Nr. 00124 nurodytos 660 383,95 Lt sumos su PVM išskaičiuojama 455 550,13 Lt (152 936 Lt + 302 614,13 Lt = 455 550,13 Lt) suma už objekte panaudotas medžiagas, todėl ieškovui UAB ,,Yglė“ iš atsakovo UAB ,,Kortas“ priteisiama 204 833,82 Lt (59 323,97 Eur) suma už 2014 metų balandžio mėnesį atliktus darbus.

662014 m gegužės 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 00125 grindžiama 2014 m. gegužės 16 d. ir gegužės 20 d. Atliktų darbų aktais. Tačiau, kaip teisingai nurodo atsakovas, ieškovas teismui pateikė ne visus Atliktų darbų aktus, pagrindžiančius nurodytą PVM sąskaitą faktūrą. Kaip matyti iš 2014 m, gegužės 16 d. ir gegužės 20 d. Atliktų darbų aktų ir atsakovo sudarytos darbų ir panaudotų medžiagų detalizacijos, ieškovas pagrindė tik 493 140,97 Lt su PVM sumą, todėl teismas būtent šią sumą pripažįsta pagrįsta ir įrodyta (CPK 178 str.). Atliktų darbų aktuose nurodyta, kad medžiagos sudarė 215 073,20 Lt be PVM (260 238,57 Lt su PVM), o darbai – 193 621,56 Lt be PVM (234 282,10 Lt su PVM). Taigi, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog už medžiagas, panaudotas objekte, mokėjo atsakovas UAB ,,Kortas“, iš ieškovo Atliktų darbų aktais įrodytos darbų atlikimo apimties ir vertės, t. y. 493 140,97 Lt su PVM, išskaičiuojama 260 238,57 Lt suma už objekte panaudotas medžiagas, todėl ieškovui UAB ,,Yglė“ iš atsakovo UAB ,,Kortas“ priteisiama 232 902,40 Lt (67 453,2 Eur) suma už 2014 metų gegužės mėnesį atliktus darbus.

67Nors atsakovas nurodo, kad darbus, už kurių atlikimą ieškovas prašo priteisti skolą iš atsakovo, atliko kiti jo pasamdyti rangovai, tačiau teismas sprendžia, jog atsakovo pateikti Atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros neįrodo aplinkybės, jog šie rangovai dirbo objekte vietoje UAB ,,Yglė“, juolab, kaip nurodo ir pats atsakovas, tikslias darbų apimtis ir jų vertę nėra galimybės nustatyti, nes praėjo itin ilgas laiko tarpas nuo ginčo aplinkybių.

68Atsakovas taip pat abejoja 2014 m. gegužės mėnesio Atliktų darbų aktų autentiškumu, nes juos pasirašė nenustatytas asmuo. Teismas šiuos atsakovo argumentus atmeta, nes, kaip matyti iš pateikto UAB ,,Yglė“ Apdraustųjų asmenų sąrašo už 2014 m. sausio 1 d. 2014 m. birželio 30 d. laikotarpį, UAB ,,Yglė“ vardu 2014 m. gegužės mėnesio Atliktų darbų aktus pasirašė UAB ,,Yglė“ darbuotojas S. S., įmonėje dirbęs dar nuo 2005 m. rugsėjo 28 d.

69Taip pat atsakovas tvirtina, jog 2014 m. gegužės Atliktų darbų aktuose pakartotinai įtraukta dalis tų pačių darbų ir medžiagų, nurodytų 2014 m. balandžio 15 d. aktuose, taip pat darbų ir medžiagų, užaktuotų ir UAB ,,Kortas“ apmokėtų dar 2013 metais ir 2014 metų pradžioje. Šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovas teismui pateikė Žiniaraščio Vandentiekis V1, T3, T4 analizę (t. 3, b. l. 205). Iš žiniaraščio analizės matyti, kad darbai, kurie buvo įtraukti į 2014 m. balandžio-gegužės mėnesio Atliktų darbų aktus, jau buvo užaktuoti 2013 m. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėnesiais. Suma, kuri buvo pakartotinai įtraukta į Atliktų darbų aktus, sudaro 9 572,2 Lt be PVM (11 582,36 Lt su PVM). Ieškovas jokių paaiškinimų dėl šių aplinkybių nepateikė, todėl minėta suma, kuri pakartotinai įtraukta į Atliktų darbų aktus, minusuojama iš ieškovui priteisiamos sumos, ir ieškovui iš atsakovo iš viso priteisiama 630 987,68 Lt (182 746,66 Eur) skolos už 2013 m. kovo 25 d. Rangos sutarties pagrindu atliktus darbus (204 833,82 Lt už 2014 m. balandžio mėnesį atliktus darbus + 232 902,40 Lt už 2014 m. gegužės mėnesį atliktus darbus – 11 582,36 Lt suma, kuri buvo pakartotinai įtraukta į Atliktų darbų aktus = 630 987,68 Lt).

70Nors atsakovas teigia, kad ir daugiau darbų buvo pakartotinai įtraukti į 2014 m. balandžio-gegužės Atliktų darbų aktus, tačiau atsakovas teismui nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, kaip to reikalauja CPK 178 straipsnio įtvirtintos įrodinėjimo taisyklės.

71Ieškovas UAB ,,Yglė“ taip pat prašo priteisti delspinigius už 180 dienų, t. y. nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d. Šį reikalavimą ieškovas grindžia Rangos sutarties 10.1 punktu. Rangos sutarties 10.1 punktas nustato, jog delspinigiai už nesavalaikius mokėjimus yra 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai mokami rangovui pareikalavus). Akivaizdu, jog šalies pareiga mokėti sutartas netesybas siejama ne su sutarties pažeidimu, o su pareikalavimo momentu. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis dėl bankroto bylos UAB ,,Yglė“ iškėlimo įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 15 d. Nutartyje buvo nustatytas įpareigojimas bankrutuojančios UAB „Yglė“ valdymo organams per 15 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Taigi teismas sprendžia, jog bankroto administratorius apie nesumokėtą skolą sužinojo tik perėmęs bankrutuojančios UAB ,,Yglė“ buhalterinės apskaitos dokumentus, todėl nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo tos dienos, kai administratorius sužinojo apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). 2015 m. sausio 16 d. pretenzijoje jau reikalaujama mokėti delspinigius už savalaikį neatsiskaitymą, taigi teismas daro išvadą, kad administratoriui teisė reikalauti delspinigių atsirado 2015 m. sausio mėnesį. Kadangi Rangos sutarties 10.1 punktas, kuris laikytinas specialiąja norma CK 1.127 straipsnio 1 dalies prasme, delspinigių reikalavimą sieja su pareikalavimo momentu, o pretenzija UAB ,,Kortas“ buvo išsiųsta 2015 m. sausio 16 d., tai sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino eiga reikalavimui dėl delspinigių priteisimo prasidėjo 2015 m. sausio 16 d. Atitinkamai baigėsi 2015 m. liepos 15 d. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo pareiškė 2015 m. spalio 27 d., t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą, tačiau atsakovas neprašo reikalavimui dėl delspinigių taikyti ieškinio senatį, todėl teismas šį ieškovo reikalavimą taip pat tenkina, tačiau tik iš dalies, t. y. proporcingai priteistos skolos dydžiui, ir priteisia ieškovui iš atsakovo 22 715,56 Lt (6 578,88 Eur) delspinigių už 180 dienų nuo priteistos 630 987,68 Lt (182 746,66 Eur) sumos.

72Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8,30 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip teisingai nurodo atsakovas, kadangi 2015 m. liepos 1 d. Europos centrinio banko buvo taikoma 0,05 proc. dydžio fiksuota palūkanų norma, procesinės palūkanos turėtų būti 8,05 proc. dydžio, o ne 8,30 proc. dydžio, kaip reikalauja UAB ,,Yglė“, todėl šis ieškovo reikalavimas tenkinamas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteisiama 8,05 proc. dydžio metinės procesinės palūkanas už priteistą

73630 987,68 Lt (182 746,66 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015 m. lapkričio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

76Ieškovas UAB ,,Yglė“ nurodo, kad patyrė 1 615 Eur išlaidų, advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti. Atsakovas UAB ,,Kortas“ atsiliepime į ieškinį prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikė jokių duomenų apie faktiškai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgdamas į patenkintų ir atmestų ieškinio ir priešieškinio reikalavimų dalį, įvertinęs Teisingumo ministro 2015 m. kovo d. įsakymu Nr. 1R–77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 straipsnyje įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, teismas ieškovui iš atsakovo priteisia 700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

77Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

78atmesti uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Yglė“ bankroto byloje.

79Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Yglė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kortas“ tenkinti iš dalies.

80Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Yglė“ (juridinio asmens kodas 123444143) iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ (juridinio asmens kodas 149660899) 182 746,66 Eur skolos, 6 578,88 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą, t. y. 189 325,54 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015 m. lapkričio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

81Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

82Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Yglė“ atmesti.

83Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo 472 735,49... 4. BUAB ,,Yglė“ administratorius pateikė prieštaravimus dėl UAB ,,Kortas“... 5. UAB ,,Kortas“ pateikė teismui atsiliepimą į BUAB ,,Yglė“... 6. BUAB ,,Yglė“ pateikė atsikirtimus į UAB ,,Kortas“ atsiliepimą, kuriuose... 7. Be to, BUAB „Yglė“ kitoje civilinėje byloje, kuri buvo prijungta prie... 8. Atsakovas UAB ,,Kortas“ atsiliepimu į BUAB ,,Yglė“ pareikštus... 9. BUAB ,,Yglė“ pateikė teismui dubliką, kuriame palaikė ieškinyje... 10. UAB ,,Kortas“ pateikė teismui tripliką, kuriuo prašo ieškinį atmesti.... 11. Be to, atsakovas UAB ,,Kortas“ prijungtoje civilinėje byloje pareiškė... 12. BUAB ,,Yglė“ priešieškinio reikalavimus prašo atmesti, kaip nepagrįstus.... 13. Pareiškimas dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo atmetamas, ieškinys... 14. Dėl UAB ,,Kortas“ finansinio reikalavimo BUAB ,,Yglė“ bankroto byloje... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje... 16. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 17. Minėta, jog UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo... 18. (1 632 261,11 Lt) dydžio finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Yglė“... 19. Be to, nurodė, kad UAB ,,Yglė“ nėra apmokėjusi šių PVM sąskaitų... 20. 2015 m. lapkričio 2 d. UAB ,,Kortas“ pateikė teismui atsisakymą nuo dalies... 21. Teismas 2015 m. lapkričio 2 d. protokoline nutartimi priėmė UAB ,,Kortas“... 22. UAB ,,Kortas“ toliau palaiko reikalavimą dėl 1 236 913,20 Lt (358 234,82... 23. UAB ,,Kortas“, prašydamas patvirtinti finansinį reikalavimą BUAB... 24. Atsakovas UAB ,,Kortas“ paaiškindamas, kokiu būdu buvo apskaičiuoti... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013 m. gruodžio 6 d. šalys sudarė... 26. Papildomo susitarimo 3 punkte buvo numatyta, kad rangovui vėluojant laiku... 27. BUAB ,,Yglė“ nurodo, kad prašoma patvirtinti delspinigių suma yra aiškiai... 28. Minėta, jog šioje byloje BUAB ,,Yglė“ taip pat reiškia reikalavimą dėl... 29. Nors Papildomo susitarimo 3 punkte numatyta, kad rangovui vėluojant laiku... 30. CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu netesybos yra... 31. Konkrečių nuostolių dydžio atsakovas šioje byloje neįrodinėjo.... 32. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, ją sistemiškai taikant su CK 6.258... 33. Kasacinio teismo praktikoje dabar pripažįstama, kad sprendžiant dėl... 34. Taigi teismas, įvertinęs šalių elgesį sutarties vykdymo metu, sutartinių... 35. BUAB ,,Yglė“ reikalavimui dėl netesybų prašo taikyti ieškinio senatį.... 36. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 37. Nagrinėjamu atveju Rangos sutartyje buvo nustatytas sutarties įvykdymo... 38. Tokią išvadą teismas daro taip pat atsižvelgdamas į Lietuvos... 39. Dėl skolos pagal Rangos sutartį priteisimo... 40. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp UAB ,,Kortas“ ir UAB ,,Yglė“ 2013... 41. Rangos sutarties 4 punkto 1 dalyje Darbų sudėtis šalys susitarė, jog... 42. Rangos sutarties 4 punkto 2 dalyje šalys detalizavo, jog darbai apima sistemų... 43. Rangos sutartyje šalys susitarė, kad objekto darbų kaina yra su PVM 3 025... 44. 2013 m. gruodžio 6 d. šalys sudarė Susitarimą dėl 2013 m. kovo 25 d.... 45. Nors pagal sutartį darbus UAB ,,Yglė“ objekte turėjo užbaigti iki 2014 m.... 46. Už balandžio-gegužės mėnesiais atliktus darbus UAB ,,Yglė“ 2014 m.... 47. Tuo tarpu atsakovas UAB ,,Kortas“ tvirtina, jog UAB ,,Yglė“ neįvykdė... 48. Taigi byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar buvo atlikti 2014 m.... 49. Ieškovas BUAB ,,Yglė“, įrodinėdamas, kad 2014 m. balandžio-gegužės... 50. Atitinkamai atsakovas UAB ,,Kortas“, neigdamas darbų atlikimo 2014 metų... 51. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą... 52. Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog... 53. Rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Rangos sutartimi rangovas (subrangos... 54. Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir... 55. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi... 56. Atliktų darbų faktą ir apimtį ieškovas UAB ,,Yglė“ įrodinėja... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 58. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas... 59. Nors ieškovas iš tiesų nesudarė sąlygų atsakovui tinkamai priimti... 60. Minėta, jog užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu... 61. Taigi teismas, susipažinęs su ginčijamais Atliktų darbų aktais,... 62. Tačiau teismas sprendžia, kad ieškovo UAB ,,Yglė“ pateikti Atliktų... 63. Minėta, jog UAB ,,Yglė“ už balandžio-gegužės mėnesiais atliktus darbus... 64. 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra grindžiama dvejomis 2014 m.... 65. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog už... 66. 2014 m gegužės 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 00125 grindžiama 2014 m.... 67. Nors atsakovas nurodo, kad darbus, už kurių atlikimą ieškovas prašo... 68. Atsakovas taip pat abejoja 2014 m. gegužės mėnesio Atliktų darbų aktų... 69. Taip pat atsakovas tvirtina, jog 2014 m. gegužės Atliktų darbų aktuose... 70. Nors atsakovas teigia, kad ir daugiau darbų buvo pakartotinai įtraukti į... 71. Ieškovas UAB ,,Yglė“ taip pat prašo priteisti delspinigius už 180 dienų,... 72. Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8,30 proc. dydžio metines... 73. 630 987,68 Lt (182 746,66 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y.... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 75. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios... 76. Ieškovas UAB ,,Yglė“ nurodo, kad patyrė 1 615 Eur išlaidų, advokato... 77. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Civilinio proceso... 78. atmesti uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ prašymą dėl finansinio... 79. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Yglė“ ieškinį... 80. Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Yglė“... 81. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 82. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kortas“ priešieškinį ieškovui... 83. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...