Byla 2A-1190/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2717-619/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Mykolo Romerio universitetui, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ZIP Travel“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Mykolo Romerio universitetui, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 3A-(18.2-45502)-472 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo vykdomame pirkime Nr. 143243, apie kurį buvo paskelbta 2013 m. spalio 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - Pirkimas). Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas, kuriuo atsakovas numatė įsigyti kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugas. Atsakovas 2013 m. lapkričio 7 d. pranešimu Nr. 3A (18.2-45502)-472 informavo pirkimo dalyvius apie pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją, kuriuo buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“, pasiūlymo kaina 8 393,11 Lt. Ieškovas pateikė atsakovui prašymus leisti susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymuose esančia nekonfidencialia pasiūlymų informacija, įskaitant oficialias kainų lenteles ir skrydžių išrašus. 2013 m. lapkričio 19 d. ieškovas dalinai susipažino su pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais, nes atsakovas nurodė, kad visa tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija yra konfidenciali, išskyrus skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose lentelių galutines perskaičiuotas kainas. Ieškovas 2013 m. lapkričio 21 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė pateikti susipažinimui visų tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlyme esančias skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų lenteles bei skrydžių išrašus iš rezervacinių sistemų bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 7 d. pranešime Nr. 3A (18.2-45502)-472 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei atmesti trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymą. Atsakovas 2013 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 3A-(18.2-45502)-619 ieškovo pretenziją atmetė.

6Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymas privalėjo būti atmestas, nes neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovas privalėjo sudaryti naują pasiūlymų eilę bei ieškovą UAB „Estravel Vilnius“ pripažinti pirkimo laimėtoju. Nurodė, kad pirkimo sąlygose pateiktos pasiūlymų lentelės nustatė 10 skrydžio krypčių ir 130 nakvynių viešbučiuose (nakvynės vietos turėjo būti 3 žv. viešbutyje Tokijuje, Larnakoje, Lisabonoje, Tamperėje, Vašingtone, Bankoke, Vienoje, Majamyje, Šanchajuje, Lione), kuriuose neįmanoma buvo pasiūlyti asmeniui nakvynės 3 žv. viešbutyje su pusryčiais vienviečiame standartiniame kambaryje už 39,59 Lt. Ieškovas trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymo kainą laikė nerealia, melaginga, nepagrįsta, netinkančia Techninės specifikacijos reikalavimų, dirbtinai sumažinta, todėl iškrentančią iš viso pirkimo konteksto, nes likusių tiekėjų pasiūlytos kainos buvo panašios. Tuo tarpu, UAB „ZIP Travel“ nepateikė nei skaičiavimų, nei išrašų iš rezervacinių sistemų, nei kitų įrodymų, užtikrinančių visą sutarties galiojimo laikotarpį paslaugų teikimą apgyvendinimo minėtuose viešbučiuose už vidutiniškai 39,59 Lt, o pridėtą „sistemos administratoriaus“ pažymą atsakovas laikė deklaratyvia. Ieškovas, patikrinęs www.posoka.com skelbiamą informaciją, taip pat nustatė, kad trečiasis asmuo nurodė neegzistuojančias ir neatitinkančias pirkimo sąlygų apgyvendinimo viešbučiuose kainas, nes jos ženkliai skyrėsi nuo trečiojo asmens nurodytų galutinių kainų. Manė, kad trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ dirbtinai sumažino paslaugų kainas ir tokiu būdu iškreipė sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją bei pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslus reikiamas paslaugas įsigyti ne bet kokiu būdu, o tik laikantis įstatymo reikalavimų ir užtikrinant tiekėjų lygiateisiškumą.

7Be to, teigė, jog atsakovas, neleisdamas susipažinti su kitų pirkimo dalyvių, įskaitant UAB „ZIP Travel“ pasiūlymuose esančia informacija, išskyrus skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose lentelių galutines perskaičiuotas kainas, taip pat pažeidė viešųjų pirkimų principus bei VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, nes kainos viešajame pirkime negalėjo būti konfidencialios.

8Atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį bei kituose procesiniuose dokumentuose, nurodė, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymas atitiko pirkimo konkursui nustatytas sąlygas, nes juo buvo siūloma suteikti perkamas paslaugas mažiausia kaina, kuri buvo tinkamai pagrįsta. Trečiasis asmuo pateikė patvirtintą jo naudojamos rezervavimo sistemos oficialią pažymą, nurodančią, kad trečiasis asmuo visą sutarties galiojimo laikotarpį galės teikti ir teiks perkamas apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas už tokias kainas, kurias siūlo, todėl trečiojo asmens pasiūlytą kainą vertino objektyviai egzistuojančią. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo, atsižvelgdamas į laimėtojo naudojamos rezervacinės sistemos administratoriaus patvirtinimus, pasiūlė tokias apgyvendinimo viešbučiuose kainas, kurios jam realiai buvo galimos. Tuo tarpu, ieškovo pateiktą išrašą iš interneto svetainės laikė nesvariu įrodymu, nes rezervacinės sistemos duomenys buvo vieša informacija, neturinti nieko bendro su bendradarbiavimo sąlygomis, kurių pagrindu galėjo veikti trečiasis asmuo. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad tiekėjas, dalyvaudamas viešame konkurse, pats pasirinko siekiamo pelno dydį, atsižvelgdamas į siekiamus tikslus ir į tai, kad viešojo pirkimo konkurse dalyvauja kiti panašias paslaugas teikiantys tiekėjai.

9Atsakovas taip pat nurodė, kad leido susipažinti tiekėjams su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kuri tiekėjų buvo nurodyta konfidenciali (konfidenciali informacija buvo uždengta) ir ji atitiko CK įtvirtintos konfidencialios informacijos sąvoką. Patvirtino, kad atsakovas kreipėsi į trečiąjį asmenį ir paprašė pagrįsti jo teiktos informacijos konfidencialumą, pastarasis tokį pagrindimą pateikė.

10Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ pateikė rašytinius paaiškinimus, prašė ieškovo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyti teiginiai kardinaliai skyrėsi nuo jo pozicijos atsakovo konkurse – jis pats savo pasiūlyme nurodytas aviabilietų bei apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainas nurodė kaip konfidencialias su žyma ties kiekviena lentele: „konfidencialu, išskyrus galutinę perskaičiuotą kainą“. Manė, kad ieškovas siekė gauti kitų konkurso dalyvių konfidencialią informaciją, o ne realiai apginti tariamai pažeistus savo interesus. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas, įrodinėdamas trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygoms, taip ir nenurodė konkurso sąlygų, kurias būtų pažeidęs trečiasis asmuo. Konkurso sąlygose nebuvo jokių reikalavimų dėl pasiūlyme nurodytų apgyvendinimo paslaugų kainų pagrindimo konkrečių viešbučių patvirtinimais apie pasiūlyme nurodytų kainų realumą, kainų galiojimo užtikrinimą, taip pat nebuvo draudžiama teikiant pasiūlymą naudotis viešbučių paslaugų platinimo (rezervacinėmis) sistemomis. Tiekėjas privalėjo nurodyti apgyvendinimo paslaugos kainą, kuri būtų taikoma perkančiajai organizacijai konkrečiame mieste. Trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, nurodė sutinkantis su visomis konkurso sąlygomis, pasiūlymą parengė preciziškai laikydamasis ir nepažeisdamas jokių pirkimo dokumentų reikalavimų. Nurodė, kad ir paties ieškovo pasiūlymas perkančiosios organizacijos buvo priskirtas neįprastai mažos kainos kategorijai ir pats ieškovas buvo prašomas pagrįsti savo neįprastai mažą pasiūlymo kainą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė bei priteisė iš ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „ZIP Travel“ 1800 Lt byloje patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

13Teismas nustatė, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą Nr. 143243 „Kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimas“, patvirtintą 2013 m. rugsėjo 25 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 9U-253, apie kurį 2013 m. spalio 2 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=153141. Atsakovas 2013 m. lapkričio 7 d. pranešimu Nr. 3A (18.2-45502)-472 informavo pirkimo dalyvius apie pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją, kuriuo pripažino trečiąjį asmenį UAB „ZIP Travel“. Ieškovas pateikė prašymus atsakovui leisti susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymuose esančia konfidencialia pasiūlymų informacija. Atsakovas ieškovo prašymus tenkino iš dalies. Ieškovas 2013 m. lapkričio 21 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė pateikti susipažinimui visų tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“, pasiūlymuose esančias skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų lenteles bei skrydžių išrašus iš rezervacinių sistemų bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 7 d. pranešime Nr. 3A (18.2-45502)-472 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei atmesti trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymą. Atsakovas 2013 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 3A-(18.2-45502)-619 ieškovo pretenziją atmetė.

14Teismas taip pat nustatė, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ (laimėtojo) pasiūlymo kaina buvo 8 393,11 Lt, o pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis - 34 741,45 Lt (UAB „ZIP Travel“ 8 393,11 Lt + UAB „Estravel Vilnius“ 20 021,53 Lt + UAB „Delta turizmo centras“ 20 547,58 Lt + UAB „Aviaekspresas“ 23 964,38 Lt + UAB „Baltic Clipper“ 26 681,43 Lt + UAB „Baltijos kelionių agentūra“ 45 359,43 Lt + UAB „BPC Travel“ 55 247,02 Lt + UAB „Boutique travel“ 77 717,14 Lt), todėl darė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina sudarė 24,16 procentus pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio. Pažymėjo, kad tarp šalių nebuvo ginčo dėl neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos fakto, ginčas kilo dėl šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo, nes ieškovo teigimu, trečiojo asmens kaina buvo nepakankama viešojo pirkimo tinkamam vykdymui.

15Teismas, išanalizavęs atsakovo 2013 m. spalio 28 d. raštą Nr. 3A (18.2-45502)-390 „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“, kuriuo atsakovas prašė trečiojo asmens pagrįsti neįprastai mažą kainą, darė išvadą, kad atsakovas prašė pateikti neįprastai mažą pasiūlymo kainą pagrindžiančius įrodymus, kuriuos sudarė kainos sudėtinių dalių pagrindimas bei prie jo pridėti susitarimai su tiekėjais, leidžiantys mažinti kainas. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimą ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštą, patvirtinantį rašte nurodytas su UAB „ZIP Travel“ sutartas kainas trečiojo asmens klientams. Atsakovas šį trečiojo asmens kainos pagrindimą laikė tinkamu ir pagrįstu, nes oficialioje pažymoje buvo aiškiai patvirtinta, kad trečiąjį asmenį ir rezervacinę sistemą siejo sutartiniai teisiniai santykiai, rezervacinė sistema bei trečiasis asmuo sugebės visą sutarties laikotarpį teikti apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas už tokias kainas, kurios buvo pasiūlytos atsakovui.

16Teismas, įvertinęs šalių pateiktus rašytinius įrodymus bei konfidencialią informaciją, sutiko su atsakovo argumentais, kad trečiasis asmuo tinkamai pagrindė pasiūlymo kainą. Pažymėjo, kad atsakovas nenurodė konkretaus būdo, kaip tiekėjas turėjo pagrįsti pasiūlymo kainą, leido tiekėjui grįsti pasiūlymo kainą savo pasirinktu būdu. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad trečiojo asmens pateiktas kainos pagrindimas buvo formalus, kainos buvo melagingos, kad tiekėjas nepateikė realių ir konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realų sutarties įvykdymą.

17Teismas nustatė, kad tiekėjų nebuvo reikalaujama susieti pasiūlymų su kuriuo nors konkrečiu metu galiojusiomis oficialiomis konkrečių viešbučių apgyvendinimo paslaugų kainomis ir jų pagrįsti, tiekėjams nebuvo draudžiama teikiant pasiūlymą perkančiai organizacijai naudotis tokiais viešbučių paslaugų kanalais kaip viešbučių paslaugų platinimo (rezervacinėmis) sistemomis. Trečiąjį asmenį ir rezervacinę sistemą siejo sutartiniai santykiai, rezervacinės sistemos administratorius užtikrino ir patvirtino garantuojantis UAB „ZIP Travel“ klientams sutartines kainas apgyvendinimo paslaugoms. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad perkančioji organizacija pagrįstai laikė trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą tinkamu, nes jos buvo patvirtintos ir įrodytos jų realumą pagrindžiančiais įrodymais. Kainai esant pagrįstai, nebuvo pagrindo jos laikyti neįprastai mažai.

18Teismas taip pat nustatė, kad trečiasis asmuo buvo nurodęs, kokia informacija laikytina konfidencialia. Be to, atsakovas kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydamas pagrįsti teiktinos informacijos konfidencialumą, toks pagrindimas jam buvo pateiktas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas leido ieškovui susipažinti su visais prašomais susipažinti pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kuri buvo objektyviai ir pagrįstai konfidenciali (galutinės kainos sudedamosios dalys), konstatavo, jog atsakovas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl susipažinimo su visais pasiūlymai, nepažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principo bei VPĮ 6 straipsnio 1 dalies.

19Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendė, kad ieškinys atmestinas.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

21Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2717-619/2014 ir ieškovo reikalavimus tenkinti pilna apimtimi, taip pat priteisti iš atsakovo VĮ Mykolo Romerio universiteto ieškovui UAB „Estravel Vilnius“ bylinėjimosi išlaidas.

22Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

231) Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas remiantis formaliais argumentais, nesigilinant į bylos esmę ir byloje pateiktus įrodymus. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, pažeidė CPK 185 ir 260 straipsnius, taip pat netinkamai taikė VPĮ 40 straipsnio reikalavimus, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principus, neatsižvelgė į teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ne formalaus, bet realaus pagrindimo būtinumo, taip pat formaliai taikė VPĮ 6 straipsnio nuostatas, taip pat nesilaikė CPK 4238 straipsnyje numatytos aktyvumo pareigos. UAB „ZIP Travel“ pasiūlymo kaina yra tik šiek tiek daugiau nei 8 tūkst. Lt, tuo tarpu visų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, kainos siekia 20-30 tūkst. Lt ir atspindi tikrąją rinkos kainą. Nors UAB „ZIP Travel“ pasiūlymo kaina yra beveik 2,5 karto mažesnė nei ieškovo, o pirkimo sutartis ilgalaikė (12 mėn. su galimybe sutartį pratęsti du kartus tam pačiam laikotarpiui, taigi, iš viso tikėtina sutarties trukmė yra 36 mėn.), tačiau trečiasis asmuo nepateikė jokių tinkamų savo kainos pagrįstumo bei realumo įrodymų (rezervacinių sistemų išrašų su viešbučių kainomis, susitarimų dėl ypatingų nuolaidų taikymo, viešbučių patvirtinimų), taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad būtent tokiomis kainomis tiekėjas sugebės teikti paslaugas, kainų nedidindamas visą sutarties vykdymo laikotarpį;

242) Ieškovas pateikė įrodymus, kad www.posoka.com ne tik kad neteikia paslaugų trečiojo asmens pasiūlyme nurodytomis kainomis, bet kad ir iš viso neteikia paslaugų dėl apgyvendinimo viešbučiuose pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose – Tamperėje, taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančias realias apgyvendinimo viešbučiuose kainas pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose iš rezervacinės sistemos, naudojant www.hotels-scanner.com, kuri iš karto duoda bent kelių rezervavimo sistemų kainų palyginimą ir parodo realias rinkoje egzistuojančias kainas. Tačiau teismas šių įrodymo neįvertino ir dėl jo nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai trečiojo asmens pateiktą deklaratyvų „sistemos administratoriaus“ www.posoka.com patvirtinimą, kad paslaugos bus teikiamos už pasiūlyme nurodytas kainas, nepateikiant konkrečių išrašų dėl viešbučio kainų, laikė pakankamu trečiojo asmens kainos pagrįstumo patikrinimu.

253) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nurodė, kad atsakovas kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl pateiktos informacijos konfidencialumo, kuris pateikė pagrindimą, kad visa jo pasiūlyme esanti informacija iš esmės yra konfidenciali, todėl tariamai atsakovo neleidimas susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymais laikė pagrįstu. Su tokiomis teismo išvadomis nėra pagrindo sutikti, nes trečiasis asmuo, pasirašydamas pirkimo sąlygas, sutiko su minėtų sąlygų 5.12 punkte apibrėžta konfidencialia informacija. Be to, teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė, kad trečiojo asmens pasiūlymo forma, joje pateiktos paslaugų kainos, kainos pagrindimas, savo turiniu nėra konfidenciali informacija, nes neatitinka CK 1.116 straipsnio nuostatų ir teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų. Nagrinėjamu atveju nėra jokių konfidencialumą galinčių pagrįsti įrodymų, kaip ir nėra jokių įrodymų, kad apgyvendinimo viešbučiuose kainų atskleidimas trečiajam asmeniui sukeltų objektyvią žalą ar galėtų iškraipyti konkurenciją. Be to, ieškovas prašo tik nurodyti bendrą trečiojo asmens pasiūlytą apgyvendinimo viešbutyje kainą kiekviename pirkimo sąlygose nurodytame mieste - tai yra paslaugos kaina, reikalaujama pateikti pagal pirkimo sąlygas, kuri jokiu būdu negali būti konfidenciali. Atitinkamai tie patys argumentai galioja ir aviabilietų kainoms;

264) Tuo atveju, jei atsakovas ginčo nagrinėjimo metu jau sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu, teismas ex officio pirkimo sutartį turėtų pripažinti negaliojančia.

27Atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą, taip pat prašo priteisti iš apelianto UAB „Estravel Vilnius“ atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad teismas, priimdamas aiškų, tikslų ir logišką sprendimą, neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento. Be to, apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, neveikė aktyviai, kadangi CPK 4238 straipsnyje yra įtvirtinta teismo teisė, bet ne pareiga pačiam rinkti įrodymus. Šią teisę teismas įgyvendina tuomet, kai pats priima sprendimą, kad byloje pateikta nepakankamai įrodymų, o juos pateikti yra reikalinga. Atsakovas taip pat nurodo, kad trečiasis asmuo objektyviai ir faktiškai pagrindė kainas tiek protingumo, tiek teisingumo, tiek proporcingumo principo atžvilgiu, todėl objektyviai pagrįstai kainai neturi reikšmės jokie kainų skirtumai, skiriantys ją nuo kitų tiekėjų kainų. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad neįprastai mažos kainos institutas buvo įgyvendintas (ginčo šiuo atžvilgiu nėra) ir trečiojo asmens pasiūlytos kainos yra pagrįstos tais įrodymais (oficialia rezervacine sistema, su kuria bendradarbiauja, pažyma; rezervacinės sistemos administratoriaus patvirtinimas), kuriuos kaip tinkamus ir pakankamus galėjo suprasti kiekviena kita tiek pat protinga ir atidi perkančioji organizacija, neišsprendė kainos pagrindimo klausimo tik formaliai. Priešingai, pirmosios instancijos teismas ne tik patikrino, ar neįprastai mažos kainos institutas buvo įgyvendintas procedūrine prasme, bet ir atidžiai išnagrinėjo tų procedūrų ir juose pateiktų dokumentų turinį. Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino riziką ir nustatė, jog trečiojo asmens nurodyta informacija yra pagrįstai laikytina konfidencialia.

28Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti bei priteisti iš apelianto visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad apeliantas nepagrįstai tapatina trečiojo asmens pasiūlymo kainą su savo pasiūlymo kaina, kadangi apeliantas ir trečiasis asmuo ginčo konkurse naudojo visiškai skirtingą savo pasiūlymų kainodarą. Apeliantas nepagrindė ir neįrodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kainodara būtų pažeidusi pirkimo dokumentų taisykles. Pažymėjo, kad pasiūlyme nurodytų kainų galiojimo ateityje pagrindimo perkančioji organizacija nereikalavo, tačiau kiekvienas tiekėjas, teigdamas užpildytą formą, privalėjo nurodyti sutinkantis su visomis konkurso sąlygomis, taigi ir liečiančiomis pasiūlyme nurodytų kainų galiojimo užtikrinimą. UAB „ZIP Travel“, grįsdama savo pasiūlymo kainą, pateikė atsakovui viešbučių paslaugų rezervacinės sistemos administratoriaus (didmenininko) patvirtinimą, kuriuo užtikrinama, jog pasiūlyme nurodytos kainos bus prieinamos UAB „ZIP Travel“ klientams neribotą laikotarpį esant užsakymo sąlygoms, kurias nustatė perkančioji organizacija. Tuo tarpu, UAB „Estravel Vilnius“ tokio savo pasiūlymo pagrindimo pateikti negalėjo, nes teikė pasiūlymą vadovaujantis kitokia kainodara — pagal praeityje galiojusias kainas, t.y. šiuo požiūriu galėjo grįsti kainas remdamasi tik savo pačios įsipareigojimais. Trečiasis asmuo taip pat nurodė, jog atsakovui pateikė išsamius paaiškinimus, atskleidė savo pasiūlymo kainodarą, pagrindė pasiūlymo kainas viešbučių rezervavimo sistemos administratoriaus pažyma, atskleidė perkančiajai organizacijai faktus apie sėkmingai aptarnaujamas Lietuvos perkančiąsias organizacijas teikiant analogiškas kelionių organizavimo paslaugas, kai nei viena jų nėra nutraukusi viešojo pirkimo sutarties su UAB „ZIP Travel“ ar taikiusi kokių kitų sankcijų dėl viešojo pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų kainų nesilaikymo, todėl atsakovas neturėjo jokio pagrindo laikyti trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą netinkamu ir abejoti, kad UAB „ZIP Travel“ neįvykdys viešojo pirkimo sutarties ar vykdys ją netinkamai. Trečiasis asmuo apelianto elgesį, kai pastarasis pats lygiai tokia pačia apimtimi nurodė apie savo pasiūlymo konfidencialumą, laikė nepagrįsta ir nesąžininga.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2717-619/2014 sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

34Dėl faktinių bylos aplinkybių

35Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas vykdo supaprastintą atvirą konkursą Nr. 143243 „Kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimas“, patvirtintą 2013 m. rugsėjo 25 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 9U-253, apie kurį 2013 m. spalio 2 d. paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=153141 (t. 1., b. l. 19-22). Atsakovas 2013 m. lapkričio 7 d. pranešimu Nr. 3A (18.2-45502)-472 informavo pirkimo dalyvius apie pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją, kuriuo pripažino trečiąjį asmenį UAB „ZIP Travel“ (t. 1, b. l. 55). Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė prašymus atsakovui leisti susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymuose esančia konfidencialia pasiūlymų informacija (t. 1, b. l. 56), taip pat 2013 m. lapkričio 21 d. pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas pateikti susipažinimui visų tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“, pasiūlymuose esančias skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų lenteles bei skydžių išrašus iš rezervacinių sistemų bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 7 d. pranešime Nr. 3A (18.2-45502)-472 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei atmesti trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymą (t. 1, b. l. 58-61). Atsakovas 2013 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 3A-(18.2-45502)-619 informavo ieškovą UAB „Estravel Vilnius“ apie pastarojo pretenzijos atmetimą (t. 1, b. l. 62-64). Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

36Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo instituto taikymo atsakovo VšĮ Mykolo Romerio universiteto paskelbtame viešajame pirkime, kurio metu buvo perkamos kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, teisėtumo ir pagrįstumo.

37Dėl viešųjų pirkimų

38Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

39Dėl įrodymų vertinimo

40Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas remiantis formaliais argumentais, nesigilinant į bylos esmę ir byloje pateiktus įrodymus. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, pažeidė CPK 185 ir 260 straipsnius, taip pat netinkamai taikė VPĮ 40 straipsnio reikalavimus, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principus, neatsižvelgė į teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ne formalaus, bet realaus pagrindimo būtinumo, taip pat formaliai taikė VPĮ 6 straipsnio nuostatas, taip pat nesilaikė CPK 4238 straipsnyje numatytos aktyvumo pareigos.

41Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

42Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, pažeidus materialinės ir procesinės teisės normas. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, negalima teigti, jog bylos įrodymai pirmosios instancijos teismo įvertinti netinkamai ar pažeistos tam tikros teisės normos ir tai sudarytų objektyvų procesinį pagrindą priimti kitokį sprendimą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus, tinkamai tyrė ir teisingai įvertino įrodymus.

43Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo įrodymų, taip pat perkančiosios organizacijos pareigos tikrinant ir vertinant pasiūlymo kainos pagrindimą įvykdymo

44Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodomų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs nuoseklią neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012). Reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą užtikrina rungtyniškumo principo įgyvendinimą, nes, prieš nuspręsdama sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija įpareigojama ne tik raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo įrodymus, bet ir iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymą, atsižvelgiant į pateiktus papildomus duomenis. Rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

45Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos fakto, ginčas kilo dėl šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo. Šalys nesutaria, ar trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pateiktų duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų pakako pagrįsti trečiojo asmens pasiūlymo ekonomiškumą ir jo neįprastai mažą kainą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai laikė trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą tinkamu, nes kaina buvo patvirtinta ir įrodyta jos realumą pagrindžiančiais įrodymais. Kainai esant pagrįstai, atsakovui nebuvo pagrindo jos laikyti neįprastai mažai. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad trečiasis asmuo nepateikė jokių tinkamų savo kainos pagrįstumo bei realumo įrodymų (rezervacinių sistemų išrašų su viešbučių kainomis, susitarimų dėl ypatingų nuolaidų taikymo, viešbučių patvirtinimų), taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad būtent tokiomis kainomis tiekėjas sugebės teikti paslaugas, kainų nedidindamas visą sutarties vykdymo laikotarpį. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentai pripažintini nepagrįstais.

46VPĮ 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvadą, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti. Toks sprendimas, raštu įteiktas neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, įpareigoja šį pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Ši taisyklė užtikrina tiekėjų teises grįsti savo pasiūlymų kainas įvairiomis priemonėmis bei skatina jų bendradarbiavimą su perkančiąja organizacija.

47Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nustačiusi, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, 2013 m. spalio 28 d. raštu Nr. 3A (18.2-45502)-390, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei konkurso sąlygų 9.7 punktu, pareikalavo, kad trečiasis asmuo pateiktų įrodymus, pagrindžiančius neįprastai mažą dėl kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo pasiūlymo kainą, t. y. siūlomos apgyvensimo viešbučiuose kainos detalų paskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais (pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais, bendradarbiavimo sutartis ar kitų sąlygų leidžiančių mažinti kainas) (t. 2; b. l. 187). Teisėjų kolegija, įvertinusi perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 28 d. rašto Nr. 3A (18.2-45502)-390 turinį, sprendžia, jog nurodytas raštas suformuluotas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintas Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas ir atitinka jos 6 punktą, pagal kurį perkančioji organizacija prašydama pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, inter alia gali reikalauti išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus įrodymus (6.3 punktas), nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimą ir pagrindimą (6.10 punktas), kainos išskaidymo, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimą (6.11 punktas).

48Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pateiktų konfidencialių duomenų ir dokumentų, pagrindžiančių neįprastai mažą pasiūlytą kainą, trečiasis asmuo pateikė paaiškinimą ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštą, patvirtinantį rašte nurodytas su UAB „Zip Travel“ sutartas kainas trečiojo asmens klientams. Tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas šį trečiojo asmens kainos pagrindimą laikė tinkamu ir pagrįstu, nes oficialioje pažymoje buvo aiškiai patvirtinta, kad trečiąjį asmenį UAB „ZIP Travel“ ir rezervacinę sistemą siejo sutartiniai teisiniai santykiai, rezervacinė sistema bei trečiasis asmuo sugebės visą sutarties laikotarpį teikti apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas už tokias kainas, kurios buvo pasiūlytos atsakovui. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai trečiojo asmens pasiūlytos kainos pagrindimą laikė tinkamu, o ieškovo argumentus, jog trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ nepateikė realių ir konkrečių įrodymų, pagrindžiančių realų sutarties įvykdymą, pagrįstai atmetė.

49Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, tai yra įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat į racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvą, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Nagrinėjamu atveju atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas nusprendė, jog trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ pagrindė pasiūlymo neįprastai mažą kainą, todėl jo pasiūlymo neatmetė.

50Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog perkančioji organizacija pagrįstai laikė trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą tinkamu. Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytų aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ tinkamai pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo jam suteikta teise pagrįsti neįprastai mažą pasiūlytą kainą, pateikė visus su jo pasiūlymu susijusius perkančiosios organizacijos prašomus neįprastai mažą pasiūlymo kainą pagrindžiančius dokumentus, įrodė, kad jo pasiūlymas realus, ekonomiškai pagrįstas ir siūlomos kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos bus tinkamai suteiktos, todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog trečiasis asmuo tinkamai pagrindė pasiūlymo ekonomiškumą ir mažą kainą.

51Dėl konfidencialios informacijos

52VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Be to, perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas (VPĮ 6 str. 1 d.). Taigi informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau netgi ir toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos reikšmės, nes ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). VPĮ nuostatos nereglamentuoja kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, todėl šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y., suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais (pavyzdžiui, vokų plėšimo procedūros metu skelbiama informacija) (CK 1.116 str. 1 d., VPĮ 31 str. 8 d.,). Draudimą atsakovui (perkančiajai organizacijai) atskleisti konfidencialią tiekėjų informaciją nustatė konkurso sąlygų 5.12 punktas, pagal kurį perkančioji organizacija neturėjo teisės tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.

53Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ 2013 m. lapkričio 7 d. bei 2013 m. lapkričio 15 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas susipažinti su konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų oficialiomis kainų lentelėmis ir skrydžių išrašais bei kita informacija, kuri nėra nurodyta kaip konfidenciali (t. 1, b. l. 56-57). Atsakovas 2013 m. lapkričio 28 d. raštu atmetė apelianto prašymą, nurodydamas, jog atsakovas neturi teisės leisti susipažinti su informaciją, kurios konfidencialumą nurodė patys tiekėjai, t. y. skrydžių ir apgyvendinimo viešbučių kainų lentelėms bei skrydžių sąrašams iš rezervacinių sistemų (t. 1, b. l. 62-64).

54Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantas nepagrįstai trečiojo asmens nurodytą konfidencialią informaciją laiko vieša. Kaip matyti iš 2013 m. lapkričio 13 d. trečiojo asmens rašto dėl konfidencialios informacijos patikslinimo, trečiasis asmuo nesutiko atskleisti konkuruojantiems ūkio subjektams pasiūlyme nurodytų konkrečių aviabilietų bei apgyvendinimo viešbučiuose kainos ir jas pagrindžiančių duomenų, kadangi minėtą informaciją laikė komercine paslaptimi, taip pat nurodė, jog minėtos informacijos atskleidimas lemtų trečiojo asmens pasiūlyme taikytų aptarnavimo mokesčių bei nuolaidų neteisėtą paviešinimą konfidencialumo prasme. Kaip minėta, tiek VPĮ 6 straipsnio 1 dalis, tiek konkurso sąlygų 5.12 punktas draudė tretiesiems asmenims atkleisti atsakovui pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, jog trečiasis asmuo nurodė, kokia informacijos dalis laikytina konfidencialia, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas pagrįstai atsisakė leisti apeliantui susipažinti su informacija, susijusia su skrydžių ir apgyvendinimo viešbučių kainų lentelėmis bei skrydžių sąrašais iš rezervacinių sistemų.

55Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantas, teigdamas, jog trečio asmens informacija nėra laikytina konfidenciali, taip pat remiasi pirmosios instancijos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartimi, kuria buvo netenkintas atsakovo prašymas apsaugoti trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ viešajame pirkime pateiktą konfidencialią informaciją, kadangi pirmosios instancijos teismas minėtos informacijos nelaikė konfidencialia (t. 1; b. l. 134-135). Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovui apskundus minėtą nutartį, pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 6 d. neskundžiama nutartimi pats pasinaikino 2014 m. sausio 7 d. nutartį – pripažino trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pateikto pasiūlymo informaciją konfidencialia, išskyrus rekvizitus bei galutinę pasiūlymo kainą, neleido su pripažinta konfidencialia informacija susipažinti ieškovui, neleido daryti jos kopijų ieškovui ir kitoms trečiosioms šalims.

56Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

57Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

58Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

59Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

60Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai ne teigia apeliantas, teisingai išaiškino ir nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių ir tinkamai jas taikė, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teismų praktikos, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

61Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

63Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „Estravel Vilnius“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

65Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas prašydamas priteisti jam bylinėjimosi išlaidas nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme atsakovui Mykolo Romerio universitetas taip pat nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

66Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą taip pat prašo priteisti jam iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus (t. 2, b. l. 258-259). Iš byloje esančio mokėjimo nurodymo matyti, kad trečiasis asmuo už atsiliepimą į ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą sumokėjo 3630 Lt (t. 2, b. l. 259). Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

67Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis yra 1.5 MMA. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo nepateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymų, patvirtinančių advokato nagrinėjamoje byloje suteiktų kitų paslaugų faktą, bylinėjimosi išlaidos mažintinos CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytu pagrindu ir iš apelianto UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „ZIP Travel“ priteistina 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 98 str. 1, 3 d.).

68Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

69Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

70Priteisti iš ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „ZIP Travel“ 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 6. Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pasiūlymas... 7. Be to, teigė, jog atsakovas, neleisdamas susipažinti su kitų pirkimo... 8. Atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas ieškinį atmesti, priteisti iš... 9. Atsakovas taip pat nurodė, kad leido susipažinti tiekėjams su kitų dalyvių... 10. Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą Nr.... 14. Teismas taip pat nustatė, kad trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“... 15. Teismas, išanalizavęs atsakovo 2013 m. spalio 28 d. raštą Nr. 3A... 16. Teismas, įvertinęs šalių pateiktus rašytinius įrodymus bei... 17. Teismas nustatė, kad tiekėjų nebuvo reikalaujama susieti pasiūlymų su... 18. Teismas taip pat nustatė, kad trečiasis asmuo buvo nurodęs, kokia... 19. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendė, kad ieškinys atmestinas.... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 21. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 23. 1) Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas,... 24. 2) Ieškovas pateikė įrodymus, kad www.posoka.com ne tik kad neteikia... 25. 3) Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nurodė, kad atsakovas kreipėsi... 26. 4) Tuo atveju, jei atsakovas ginčo nagrinėjimo metu jau sudarė sutartį su... 27. Atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą... 28. Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d.... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 33. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 34. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 35. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas VĮ Mykolo Romerio universitetas... 36. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 37. Dėl viešųjų pirkimų ... 38. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 39. Dėl įrodymų vertinimo... 40. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ skunde nurodo, kad pirmosios instancijos... 41. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad... 42. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apelianto... 43. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo įrodymų, taip pat... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, įvertinusi... 45. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos trečiojo... 46. VPĮ 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvadą, kad perkančiajai... 47. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija... 48. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „ZIP Travel“ pateiktų konfidencialių... 49. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog neįprastai maža pasiūlyta kaina... 50. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes bei jas... 51. Dėl konfidencialios informacijos... 52. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija 41... 53. Apeliantas UAB „Estravel Vilnius“ 2013 m. lapkričio 7 d. bei 2013 m.... 54. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantas nepagrįstai... 55. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantas, teigdamas, jog trečio... 56. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 58. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 59. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 60. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 61. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 63. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 65. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas VĮ Mykolo Romerio... 66. Trečiasis asmuo UAB „ZIP Travel“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį... 67. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už... 68. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 69. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 70. Priteisti iš ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB...