Byla AS-449-442/2018
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skinest Baltija“ (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD, Departamentas) 2018 m. vasario 22 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-19.3-2 (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1314VI0464-4687-0827, Nr. 1414VI0001-4687-0827 ir Nr. 1514VI0001-4687-0827.

6Pareiškėjas taip pat skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – atitinkamam laikui sustabdyti skundžiamos Departamento 2018 m. vasario 22 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-19.3-2 dalies, kurioje pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai, galiojimą.

7Pareiškėjo teigimu, skundžiamo Sprendimo pagrindu pareiškėjas yra įpareigotas iki 2018 m. balandžio 20 d. apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pažymėjo, kad nėra galutinių ir neginčijamų sprendimų, jog UAB „Mitrail“ išduoti įrodantys dokumentai yra panaikinti, todėl tokių sprendimų pagrindu panaikinus patvirtinimus ir atitinkamai mokestines lengvatas pareiškėjui, jis patirs negrįžtamų neigiamų padarinių, nors tai nulėmusių sprendimų teisėtumas nėra neginčytinas ir neabejotinas.

8Nurodė, kad einamieji metai yra paskutiniai metai, kai pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 68 straipsnio 1 dalies nuostatas galima apskaičiuoti arba perskaičiuoti mokestį už aplinkos teršimą už 2013 metus, išimtinai dėl atsakovo veiksmų. Pareiškėjui patikslinus mokesčio deklaraciją už 2013 m. ir sumokėjus mokestį, o vėliau teismams priėmus sprendimą dėl atsakovo priimtų sprendimų, sąlygojusių mokestinės lengvatos praradimą, panaikinimo, pareiškėjas neturės teisinės galimybės patikslinti mokesčio deklaracijos už 2013 metus (po 2018 metų) ir susigrąžinti neteisėtai įpareigotus sumokėti mokesčius.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Skinest Baltija“ skundą, pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, netenkino.

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismo įsitikinimu, skundžiama Sprendimo dalis nesukuria pareiškėjui UAB „Skinest Baltija“ prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla. Pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Todėl pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

12III.

13Pareiškėjas UAB „Skinest Baltija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalį, kurioje netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

14Pareiškėjas atskirajame skunde pakartoja pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Papildomai nurodo, kad dėl panaikintų patvirtinimų turėtų sumokėti papildomai 20 687,94 Eur mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Nors pareigą apmokėti pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas yra įvykdžiusi, nes sudarė sutartį su kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizacija – VšĮ „Žaliasis taškas“ ir pagal į rinką išleidžiamą pakuočių atliekų kiekį finansavusi pakuočių atliekų tvarkymą, tačiau dėl galimai nusikalstamų atliekų tvarkytojo UAB „Metrail“ veikų yra panaikinti šio Tvarkytojo išduoti įrodantys dokumentai už 2013–2015 m. dėl pakuočių atliekų tvarkymo.

15Pareiškėjas nurodo, kad įpareigotas iki 2018 m. balandžio 20 d. apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Konkrečiu atveju susidarė situacija, kai einamieji 2018 metai yra paskutiniai metai, kai pagal minėtas įstatymo nuostatas galima apskaičiuoti arba perskaičiuoti mokestį už aplinkos teršimą už 2013 metus, išimtinai dėl atsakovo veiksmų (neveikimo). Atsakovas daugiau nei dvejus metus nuo priimto sprendimo panaikinti UAB „Metrail” išduotus įrodančius dokumentus iki paskutinių mokestinės senaties metų nesiėmė jokių veiksmų ir skundžiamą Sprendimą priėmė tik baigiantis mokestinės senaties terminams.

16Pareiškėjo teigimu, jam patikslinus mokesčio deklaraciją už 2013 m. ir sumokėjus mokestį, o vėliau teismams priėmus sprendimą dėl atsakovo priimtų sprendimų, sąlygojusių mokestinės lengvatos praradimą, panaikinimo, pareiškėjas nebeturės teisinės galimybės patikslinti mokesčio deklaracijos už 2013 m. (po 2018 m.) ir susigrąžinti neteisėtai įpareigotus sumokėti mokesčius. Dėl šios priežasties akivaizdu, kad teisinės valstybės ir teisingumo principams prieštarauja situacija, kai pareiškėjas ne tik verčiamas sumokėti mokestį, tačiau ir įvykdęs šią iš atsakovo apskųsto sprendimo kylančią pareigą, neturės jokių teisinių galimybių patikslinti mokesčio deklaracijos ir susigrąžinti galimai neteisėtai įpareigotus sumokėti mokesčius. Atsakovo reikalavimai, išdėstyti apskųstame sprendime lemtų, jog pareiškėjas juos įvykdęs, patirs negrįžtamų neigiamų padarinių, nors tai nulėmusių sprendimų teisėtumas nėra neginčytinas ir neabejotinas, todėl skundžiamas sprendimas gali būti panaikintas.

17Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti, o skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

18Nurodo, kad pareiškėjo skundžiamu Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis. Pareiga mokesčio mokėtojui apskaičiuoti (deklaruoti) ir sumokėti mokestį kilo ne iš ginčijamo Sprendimo, o iš Vilniaus RAAD sprendimų, kuriais buvo panaikinti BUAB „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, kurie VšĮ „Žaliasis taškas“ patvirtinimais buvo paskirstyti gamintojams/importuotojams, taip pat ir pareiškėjui.

19Vilniaus RAAD paaiškina, kad pareiga sumokėti mokesčių administratoriaus paskaičiuotą mokestį pareiškėjui atsiras tik atlikus mokestinį patikrinimą. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos ir sustabdytos administracinės bylos dėl BUAB „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo, kuriose pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tačiau prašymai nebuvo tenkinti. Kadangi bylos aplinkybės labai panašios, o patvirtinimo (paskirstymo) dokumentai, kurių teisėtumas ginčijamas šioje byloje, yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo, kurių panaikinimą sąlygojo tik jų išvestinumas iš ginčijamų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, iš esmės, nurodytomis nutartimis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra išspręstas. Mano, kad tikslinga vadovautis šiose nutartyse pateiktu teisės normų ir faktinių aplinkybių įvertinimu.

20Vilniaus RAAD nurodo, kad tenkinus pareiškėjo prašymą, būtų pažeistas viešas interesas, nes valstybės institucijoms būtų apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų (MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas). Vilniaus RAAD paaiškina, kad BUAB „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai buvo panaikinti už 2013–2015 metus, todėl atlikti mokestinius patikrinimus (apskaičiuoti mokestį) būtina iki 2018 m. gruodžio 31 d. Sustabdžius Sprendimo galiojimą, Vilniaus RAAD prarastų galimybę laiku atlikti patikrinimus, o teritorinės mokesčių inspekcijos netektų galimybės pagal Vilniaus RAAD sprendimą dėl mokestinio patikrinimo akto patvirtinimo (reikiamo mokėti mokesčio apskaičiavimo) išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą.

21Vilniaus RAAD taip pat paaiškina, kad pareiškėjas, nesutikdamas su paskaičiuotu mokesčiu, turės galimybę skųsti teismui Vilniaus RAAD sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką, o mokestinis ginčas minėto sprendimo vykdymą sustabdys pagal MAĮ 110 straipsnio 1 dalį. Be to, pareiškėjas galės kreiptis į teritorinę mokesčių inspekciją su prašymu sustabdyti tokio sprendimo vykdymą nesikreipiant į teismą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalimi, kuria netenkintas UAB „Skinest Baltija“ prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

27Pareiškėjas teigia, kad Vilniaus RAAD 2018 m. vasario 22 d. sprendimu jis yra įpareigotas iki 2018 m. balandžio 20 d. apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, t. y. sprendimo dalimi yra apsprendžiama jo, kaip mokesčio mokėtojo, mokestinių prievolių apimtis. Sumokėjęs mokestį ir vėliau panaikinus Sprendimą, dėl MAĮ nustatytų senaties terminų negalės susigrąžinti sumokėto mokesčio.

28Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad skundžiama Vilniaus RAAD 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. VR-19.3-2 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalis nesukelia pareiškėjui jo nurodytų pasekmių. Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis.

29Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, mokesčių mokėtojui netikslinant (atsisakius patikslinti) deklaraciją, mokesčių administratorius, siekdamas paneigti mokesčio mokėtojo pateiktos deklaracijos duomenų teisingumą, privalo atlikti mokestinį patikrinimą ir priimdamas sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo apskaičiuoti mokesčius (žr., pvz., nutartį administracinėje byloje Nr. A-202-602/2017). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pateikęs vertinimą dėl mokesčio administratoriaus veiksmų, kai mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas netinkamai užpildo deklaraciją (žr. pvz., 2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1563/2012; 2017 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-33-438/2017 ir kt.), kuris suponuoja, kad ir tokiais atvejais yra atliekamas mokestinis patikrinimas, užbaigiamas sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriame apskaičiuojami ir nurodomi sumokėti mokesčiai.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai, reikšmingi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kils/gali kilti iš kitų būsimų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų. Ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, pareiškėjui sukelia teisines pasekmes, kadangi ji turi tiesioginę įtaką kitiems institucijų administraciniams veiksmams – mokestiniam patikrinimui, mokestinės nepriemokos apskaičiavimui, jos išieškojimui ir pan., tačiau šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog asmens siekis ateityje išvengti galimų teisinių ginčų (šiuo atveju – mokestinio ginčo) lemiamos reikšmės, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi (žr., pvz., 2008 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008).

31Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skinest... 6. Pareiškėjas taip pat skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. Pareiškėjo teigimu, skundžiamo Sprendimo pagrindu pareiškėjas yra... 8. Nurodė, kad einamieji metai yra paskutiniai metai, kai pagal Lietuvos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi... 11. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai, jog... 12. III.... 13. Pareiškėjas UAB „Skinest Baltija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 14. Pareiškėjas atskirajame skunde pakartoja pirmosios instancijos teismui... 15. Pareiškėjas nurodo, kad įpareigotas iki 2018 m. balandžio 20 d.... 16. Pareiškėjo teigimu, jam patikslinus mokesčio deklaraciją už 2013 m. ir... 17. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prašo pareiškėjo atskirojo skundo... 18. Nurodo, kad pareiškėjo skundžiamu Sprendimu nėra apskaičiuotas ir... 19. Vilniaus RAAD paaiškina, kad pareiga sumokėti mokesčių administratoriaus... 20. Vilniaus RAAD nurodo, kad tenkinus pareiškėjo prašymą, būtų pažeistas... 21. Vilniaus RAAD taip pat paaiškina, kad pareiškėjas, nesutikdamas su... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 27. Pareiškėjas teigia, kad Vilniaus RAAD 2018 m. vasario 22 d. sprendimu jis yra... 28. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 29. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai,... 31. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ atskirąjį... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties... 35. Nutartis neskundžiama....