Byla e2A-994-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės „Mada Air“ OU apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4178-590/2016 pagal ieškovės „Mada Air“ OU ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys Wings 4 Sky Group SIA ( ankstesnis pavadinimas - SIA „K.S. AVIA), SIA „SKY FUEL“ (ankstesnis pavadinimas – SIA „Sky Art Service“), išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė „Mada Air“ OU kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės 2016-01-14 sprendimą Nr. 14KMR-11-1-IS-47(28) dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo bei 2016-02-08 sprendimą Nr. 14-KMR-11-1-IS-53(32) ir 2016-02-19 sprendimą Nr. 14-KMR-11-1-IS-58(35), kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad Perkančiajai organizacijai 2015-09-25 pateikė pasiūlymą dėl lėktuvų nuomos pirkimo - bendra kaina 4 320 000 Eur, o 2016-01-12 pateikė galutinį pasiūlymą (po derybų) dėl lėktuvų nuomos pirkimo - bendra kaina 3 546 000 Eur. 2016-01-14 buvo informuota apie nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą: 1) SIA „K.S. Avia“ (dabartinis pavadinimas - Wings 4 Sky Group SIA) – bendra kaina 3 384 000 Eur (pirminis pasiūlymas 4 410 000 Eur); 2) SIA „Sky Art Service“ (dabartinis pavadinimas SIA „Sky Fuel“) – bendra kaina 3 474 000 Eur (pirminis pasiūlymas 4 590 000 Eur); 3) ieškovė „Mada Air“ OU – bendra kaina 3 546 000 Eur (pirminis pasiūlymas 4 320 000 Eur); 4) OU „Aerohooldus“ – bendra kaina 3 600 000 Eur (pirminis pasiūlymas 4 770 000 Eur). 2016-01-29 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo Pirkimo laimėtoju pripažinta SIA „K.S. Avia“. 2016-02-08 ir 2016-02-19 atsakymais atsakovė atsisakė tenkinti ieškovės pretenziją. Ieškovės teigimu, pagal Pirkimo dokumentų 41 punkto, kuris nustato, kad tiekėjams draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, 42 punkto, pagal kurį, tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) turi būti atmestas, jos pretenzija turėjo būti tenkinama, o SIA „K.S. Avia“ ir SIA „Sky Fuel“ pasiūlymai turėjo būti atmesti kaip alternatyvūs. Ieškovė tvirtino, kad bendrovės SIA „K.S. Avia“ ir SIA „Sky Fuel“ laikytinos susijusiais asmenimis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 3 straipsnio 14 dalies prasme, kadangi joms būdingas bendrų veiksmų derinimas, o ne tarpusavio konkurencija. Tai, ieškovės teigimu, patvirtina šios aplinkybės: 1) realiai SIA „Sky Fuel“ neturi nuosavo lėktuvų parko, o lėktuvus nuomoja iš SIA „K.S. Avia“ ir tokiu būdu visiškai nuo jos priklauso bei atsako prieš perkančiąją organizaciją už netinkamą pastarosios prievolių vykdymą; 2) bendrovės faktiškai veikia toje pačioje buveinėje; 3) bendrovės yra susijusios per akcininkus ir valdymo organus; 4) bendrovės iš vien veikia vykdydamos kasdienę veiklą kaip pvz., baltic bees reaktyvinio lėktuvo komanda projektas; 5) nuoroda į SIA „Sky Fuel“ interneto puslapį yra tituliniame SIA „K.S. Avia“ interneto puslapyje, kur daugiau nėra jokių nuorodų į tariamų šios bendrovės partnerių interneto svetaines. Be to, ieškovė pažymėjo, kad: tiek SIA „K.S. Avia“, tiek ir SIA „Sky Art Service“ pasiūlymai perkančiajai organizacijai buvo pateikti tą pačią dieną (2015 m. gruodžio 21 d.) ir tuo pačiu laiku (9 val. 20 min.); tiek SIA „K.S. Avia“, tiek ir SIA „Sky Fuel“ po derybų perkančiajai organizacijai pateikė galutinius pasiūlymus su vienodai, net 25 proc. lyginant su pirminiais šių tiekėjų pasiūlymais, sumažinta pasiūlymų kaina, nors kiti Pirkime dalyvavę tiekėjai nesumažino savo pasiūlymų kainos tokia ženklia apimtimi; SIA „K.S. Avia“ galutinė pasiūlymo kaina gerokai mažesnė už kitų tiekėjų kainas, tuo tarpu SIA „Sky Fuel“ pasiūlymo kaina yra artima tiek kitų tiekėjų, tiek SIA „K.S. Avia“ kainai, kas įprastai daroma galimai pridengiant laimėtojo pasiūlytą kainą nuo kitų tiekėjų pasiūlytų žymiai didesnių pasiūlymų kainų; SIA „K.S. Avia“ buvo SIA „Sky Art Service“ subrangovas, teikiantis bendrovei SIA „Sky Fuel“ lėktuvų nuomą, kas iš esmės sudaro ginčo Pirkimo objektą. Be to ieškovė nurodė, kad atsakovė, atmesdama jos pretenzijas, visiškai nesivadovavo Konkurencijos tarybos išvada.

5Atsakovė Lietuvos kariuomenė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, tvirtino, kad ieškovė reikalauja trečiuosius asmenis pripažinti susijusiais ūkio subjektais nepaisant to, jog jie neatitinka nei vieno KĮ 3 straipsnio 14 dalyje numatyto susijusių ūkio subjektų požymio. Atsakovė pažymėjo, kad jai kreipusis į Konkurencijos tarybą dėl nuomonės, ar tretieji asmenys nesudarė KĮ 5 straipsniu draudžiamo susitarimo nekonkuruoti šiame pirkime, Konkurencijos taryba neteikė galutinės išvados dėl trečiųjų asmenų tarpusavio sąsajos, o tiesiog nurodė, kad, jos vertinimu, nebuvo sudarytas KĮ 5 straipsnyje nurodytas konkurenciją ribojantis susitarimas ir rekomendavo Lietuvos kariuomenei toliau aiškintis, ar tretieji asmenys Pirkime dalyvavo kaip savarankiški ūkio subjektai. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos rekomendacijas, kreipėsi į trečiuosius asmenis SIA „K.S. Avia“ ir SIA „Sky Fuel“, prašydama nurodyti, ar jie yra susiję ūkio subjektai ar jų pasiūlymai buvo savarankiški, ar jie derino savo veiksmus Pirkime. Tretiesiems asmenims pateikus išsamius atsakymus, patvirtinančius, kad tas pats asmuo ar tie patys fiziniai asmenys nevaldo 1/3 akcijų ar balsų abiejose ūkio subjektuose, vieno kontroliuojančio asmens ūkio subjektai neturi, atsakovės teigimu, ji pagrįstai atmetė ieškovės pretenziją. Be to, atsakovė tvirtino, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, jog tiekėjai SIA „K. S. Avia“ ir SIA „Skv Fuel“ yra susiję ūkio subjektai KĮ 3 straipsnio 14 dalies prasme, kadangi SIA „K. S. Avia“ yra SIA „Sky Fuel“ subrangovas. Subrangos santykiai neturi tos savitarpio kontrolės, priklausomybės ar veiksmų derinimo, pasireiškiančio lemiama įtaka, todėl jie nėra tinkamas pagrindas tiekėjus pripažinti susijusia ūkio subjektų grupe. SIA „K. S. Avia“ ir SIA „Sky Fuel“ subrangos sutartį sudarė dar prieš paskelbiant Konkursą, šį faktą atskleidė perkančiajai organizacijai, todėl nėra pagrindo manyti, kad subrangos sutartis buvo sudaryta siekiant nekonkuruoti ir derinti savo veiksmus šiame Konkurse.

6Trečiasis asmuo Wings 4 Sky Group SIA (ankstesnis pavadinimas - SIA „K.S. AVIA“) su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad įmonės tinklapyje yra nuoroda tiek į SIA „Sky Fuel“, tiek į kitų bendradarbiavimo partnerių, su kuriai yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys, tinklapius. Visi jie absoliučiai nepriklausomi juridiniai asmenys.

7Trečiasis asmuo SIA „SKY Fuel“ (ankstesnis pavadinimas – SIA „Sky Art Service“) taip pat su ieškiniu nesutiko, tvirtino SIA „Sky Fuel“ yra visiškai nepriklausoma įmonė, faktas, kad SIA „Sky fule“ pakvietė Wings 4 Sky Group SIA kaip subrangovą pirkimo procedūroje nebuvo slepiamas. Trečiojo asmens teigimu, vien tos aplinkybės, jog: SIA „Sky fule“ neturi savo lėktuvų parko ir nuomojasi orlaivius iš Wings 4 Sky Group SIA; abiejų įmonių svetainėse yra nuorodos į vienas kitos svetainę, įmonės veikia tuo pačiu adresu; pasiūlymai buvo pateikti tuo pačiu laiku, niekaip negali įrodyti šių įmonių akivaizdžios priklausomybės. Trečiasis asmuo nurodė, kad vienintelis SIA „Sky fuel“ dalyvis yra valdybos narys A. S. ir tik jis turi teisę priimti sprendimus dėl įmonės veiklos, o faktas, kad A. S. priklauso 25 proc. Wings 4 Sky Group SIA akcijų nagrinėjamu atveju nėra reikšmingas, kadangi pagal KĮ prezumpcija dėl ūkinių subjektų tarpusavio ryšių taikoma tik tada, kai turimos akcijos sudaro daugiau negu 1/3 įstatinio kapitalo. Be to, pažymėjo, jog A. S. nepriklauso Wings 4 Sky Group SIA valdybai, o nutarimus dėl dalyvavimo pirkimuose priima valdybos nariai, o ne dalyviai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Pirmos instancijos teismas sprendė, kad, nesant objektyvių trečiųjų asmenų sąsajų pagal KĮ, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo trečiųjų asmenų Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel|“ pasiūlymus vertinti, kaip alternatyvius, pažeidžiančius sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir juos atmesti Pirkimo sąlygų 41 ir 42 punktuose nustatytais pagrindais.

11Teismas kaip nepagrįstą vertino ieškovės argumentą, kad tretieji asmenys laikytini susiję asmenimis dėl to, jog SIA „Sky Fuel“ Pirkimo sutarčiai įvykdyti pasitelkė subrangovą Wings 4 Sky Group SIA. Pažymėjo, kad faktas, jog SIA „Sky Fuel“ lėktuvus dar iki ginčijamo Pirkimo yra išsinuomojusi iš Wings 4 Sky Group SIA, buvo išviešintas pasiūlyme, kuriame aiškiai nurodyta, kad Pirkime bus naudojamasi Wings 4 Sky Group SIA bendrovės pajėgumais, o tiekėjų dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, pasitelkiant subrangovus, yra įprasta viešųjų pirkimų praktika. Be to, nurodė, kad pagal VPĮ reikalavimus pagrindinis tiekėjas, kuris pirkimo sutarčiai įvykdyti pasitelkia subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, išlieka atsakingas perkančiajai organizacijai už pirkimo sutarties įvykdymą, o subrangovas neturi jokių prievolių perkančiajai organizacijai.

12Teismas atmetė ir ieškovės argumentą, kad tretieji asmenys yra susiję pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalies 2 punkto nuostatas, kurios susijusiais ūkio subjektais laiko ūkio subjektus, kurie su nagrinėjamu ūkio subjektu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių stebėtojų taryboje, valdyboje ar kitame valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir nagrinėjamo ūkio subjekto valdymo ar priežiūros organuose. Teismas sprendė, kad ieškovės teiginys, jog tretieji asmenys turi bendrą administracinį padalinį, nes veiklą vykdo tuo pačiu adresu, neatitinka tikrovės, kadangi nustatė, jog Wings 4 Sky Group SIA veiklą vykdo Lestenes iela 5, Ryga, o SIA „Sky Fuel“ veiklą vykdo kitu adresu: Gramzdas iela 82-41, Ryga. Aplinkybė dėl nuorodų teikimo į SIA „Sky Fuel“ tinklalapį tai pat, teismo vertinimu, nepatvirtina, kad tretieji asmenys turi bendrą padalinį. Nuorodą tinklapyje teismas vertino kaip bendrovių Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel“ bendradarbiavimo išviešinimą.

13Teismas atmetė ir ieškovės argumentus dėl trečiųjų asmenų Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel“ akcininko A. S. turimų akcijų, nes jų dalis neviršija KĮ 3 straipsnio 14 dalies 4 punkte nustatytos 1/3 įstatinio kapitalo dalies. Taip pat pažymėjo, kad abiejų bendrovių akcininkas A. S. nėra bendrovės Wings 4 Sky Group SIA valdymo ar priežiūros organų narys, todėl ir šiuo aspektu bendrovės nelaikytinos susijusiomis pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalies 2 punkto nuostatas. Be to, atkreipė dėmesį, kad klausimą, ar Latvijos bendrovės Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel“ yra susijusios, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, taip pat nenustatė konkrečių KĮ pažeidimų.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovė „Mada Air“ OU apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

171. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentą, kad tretieji asmenys laikytini susijusiais asmenimis dėl to, jog SIA „Sky Fuel“, Pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkusi subrangovą Wings 4 Sky Group SIA, įsipareigojo atsakyti už pastarosios prievoles atsakovei, todėl pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalies 4 punktą šios įmonės laikytinos susijusių ūkio subjektų grupe. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas visiškai nesivadovavo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.650 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos (2012 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012), kadangi spręsdamas dėl tiekėjo, subtiekėjo (subrangovo) ir perkančiosios organizacijos tarpusavio įsipareigojimų, nepagrįstai vadovavosi išimtinai tik VPĮ 24 straipsniu. Taip pat teismas nevertino Pirkimo dokumentų 87 punkto, kuriame numatyta, jog pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusiu dalyviu ir jis atsako už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą, bei CK 6.257 straipsnio, pagal kurį skolininkas, pasitelkęs prievolei įvykdyti trečiuosius asmenis, atsako kreditoriui, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl trečiųjų asmenų kaltės.

182. Pirmos instancijos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino Konkurencijos tarybos pateiktos išvados bei formaliai atmetė pateiktą išvadą, apsiribodamas tik tuo, jog nebuvo nustatyta konkretus KĮ nuostatų pažeidimas. Nepaisant to, kad Konkurencijos tarybos išvadoje KĮ pažeidimų ir nebuvo nustatyta, tačiau pačioje išvadoje konstatuota šiai bylai reikšminga Konkurencijos tarybos pozicija, jog tretieji asmenys labiau laikytini susijusiais asmenimis negu nesusijusiais.

193. Pagal teismų praktiką aplinkybes, jog tiekėjai derino savo veiksmus ir veikė ne kaip konkurentai, patvirtina ir tokie faktai kaip bendro tiekėjų darbuotojo dalyvavimas pirkime, pasiūlymų dokumentų panašumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-997-302/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1215-730/2015), tačiau pirmos instancijos teismas neišreikalavo ir nevertino trečiųjų asmenų pateiktų galutinių pasiūlymų, todėl nėra aišku, kokie asmenys konkrečiai pasirašė galutinius pasiūlymus. SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA pasiūlymai yra identiški tarpusavyje, be to, pateikti tą pačią dieną ir tuo pačius laiku, o nei SIA „Sky Fuel“, nei Wings 4 Sky Group SIA nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kuriais remiantis konkursinių pasiūlymų formų ir kitų pirkimo dokumentų panašumą ar vienodumą būtų galima paaiškinti kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu, tačiau teismas nepagrįstai neanalizavo minėtų argumentų ir į bylą pateiktų juos pagrindžiančių įrodymų.

204. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nevertino Latvijos Respublikos Civilinės aviacijos agentūros pateiktų duomenų, iš kurių matyti, kad SIA „Sky Fuel“ apskritai neturi jos vardu registruotų lėktuvų, o visų Wings 4 Sky Group SIA priklausančių L-39C lėktuvų tiek savininku, tiek naudotoju registruota pati Wings 4 Sky Group SIA. Į bylą apskritai nebuvo pateikta tarp SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA pasirašyta lėktuvų nuomos sutartis, taip pat niekas nepaaiškino, kodėl SIA „Sky Fuel“ nėra registruota kaip L-39C lėktuvų naudotojas viešajame registre. Pagal Pirkimo dokumentų 2 priedo Lėktuvų techninė specifikacija 2.18.1 punktą nuomotojas turi užtikrinti tipo/klasės mokymus su nuomai siūlomais lėktuvais ne mažiau kaip 6 lakūnams. Nuomotojas mokymus turi užtikrinti vykdant treniruočių skrydžius ir naudojant savo instruktorius. Nei SIA „Sky Fuel“, nei Wings 4 Sky Group SIA nepateikus licenzijų, patvirtinančių, kad joms suteikta teisė teikti lakūnų apmokymo paslaugas, nors ši veikla yra licenzijuojama, trečiųjų asmenų pasiūlymai turėjo būti atmesti vien tuo pagrindu, kad neatitiko Pirkimo dokumentų.

21Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22Pateikia šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

231. Subrangos santykiai neturi savitarpio kontrolės, priklausomybės ar veiksmų derinimo, pasireiškiančio lemiama įtaka, todėl jie nėra tinkamas pagrindas tiekėjus pripažinti susijusia ūkio subjektų grupe. Subrangovo grasinimas nevykdyti subrangos yra ne lemiama įtaka ar kontrolė rangovui, kaip tvirtina ieškovė, o netinkamas įsipareigojimų vykdymas, sukeliantis teisinę atsakomybę. Subrangos santykiai viešuosiuose pirkimuose yra visiškai įprasta praktika.

242. Skirtingai nei nurodo ieškovė, Konkurencijos tarnyba nagrinėjamu atveju neteikė išvados dėl trečiųjų asmenų tarpusavio sąsajos, o tiesiog nurodė, kad, jos vertinimu, nebuvo sudarytas KĮ 5 straipsnyje nurodytas konkurenciją ribojantis susitarimas ir rekomendavo perkančiajai organizacijai toliau aiškintis, ar tretieji asmenys Konkurse dalyvavo kaip savarankiški ūkio subjektai. Pirmos instancijos teismas atsižvelgė į Konkurencijos tarybos preliminarią išvadą ir į trečiųjų asmenų paaiškinimus, kurie buvo gauti vadovaujantis minėta išvada, be to, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados, ar tretieji asmenys yra susiję ūkio subjektai KĮ prasme, ir vadovavosi jos pateiktomis išvadomis.

253. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA pasiūlymai yra identiški. SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA logotipai yra unikalūs, o patys pasiūlymai yra pateikti pagal perkančiosios organizacijos nurodytą formą. Vietą savo logotipui ir rekvizitų pildymo būdą ūkio subjektai pasirenka pagal paplitusius raštvedybos standartus, viešai prieinamus blankus, estetinį vaizdą, todėl tam tikri panašumai tarp skirtingų įmonių blankų ar standartinių dokumentų pildymo yra tikėtini ir paaiškinami paplitusia verslo praktika. Be to, Konkurse trečiuosius asmenis atstovavo, dokumentus teikė ir pasirašė skirtingi asmenys.

264. Pagal VPĮ 93 straipsnio 3 dalį tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją VPĮ nustatyta tvarka. Kiti ieškovės apeliaciniame skunde pateikti argumentai, atsakovės teigimu, nebuvo pateikti išankstinio ginčo sprendimo ne teisme metu, todėl dėl jų atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nepasisakė, pažymėdama, kad tretieji asmenys pateikė visus Pirkimo dokumentų reikalaujamus dokumentus.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

29Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

302016-08-25 Lietuvos apeliaciniame teisme iš ieškovės buvo gautas naujas rašytinis įrodymas – 2016 m. liepos 8 d. antstolio aktas Nr. 00278/084/2016-AKT dėl fakto fiksavimo, kurį ieškovė prašo prijungti prie bylos ir juo remtis. Ieškovės teigimu, minėtas antstolio aktas patvirtina, kad SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA turi bendrą padalinį ir veikia tuo pačiu adresu.

31Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Be to, pagal kasacinio teismo išaiškinimus apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015 ir kt.). Šiuo ribojimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2013).

32Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. liepos 8 d. antstolio aktas Nr. 00278/084/2016-AKT galėjo būti pateiktas žymiai anksčiau, o jo prijungimas prie bylos jį pateikus likus vos dviem darbo dienom iki bylos nagrinėjimo iš esmės užvilkintų bylos nagrinėjimą, bei vertinant tai, jog šis rašytinis įrodymas neturi esminės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai, antstolio aktą atsisakytina priimti.

33Dėl faktinių bylos aplinkybių

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugsėjo 25 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 167694, ir 2015 m. rugsėjo 30 d. Oficialiajame Europos sąjungos leidinyje, pirkimo Nr. 2015/S 189-342803 paskelbė apie Lėktuvų nuomos pirkimą skelbiamų derybų būdu (toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija 2016-01-14 sudarė pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka: 1) SIA „K.S. Avia“ (dabartinis pavadinimas Wings 4 Sky Group SIA) – 3 384 000 Eur; 2) SIA „Sky Art Service“ (dabartinis pavadinimas SIA „Sky Fuel“) – 3 474 000 Eur; 3) OU „Mada Air“ – 3 546 000 Eur; 4) OU „Aerohooldus“ – 3 600 000 Eur. Konkurso laimėtoju buvo pripažinta SIA „K.S. Avia“ (Wings 4 Sky Group SIA). Ieškovė OU „Mada Air“ 2016-01-29 pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo. Pretenziją ieškovė grindė tuo, kad pirmųjų dviejų pasiūlymų eilėje buvusių Latvijos bendrovių Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel“ pasiūlymai Pirkime nekonkuravo, todėl jie laikytini alternatyviais pasiūlymais, o pagal Pirkimo dokumentų 42 punktą alternatyvūs pasiūlymai turi būti atmesti. Perkančiajai organizacijai atmetus ieškovės pretenziją, ieškovė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės 2016-02-08 sprendimą Nr. 14-KMR-11-1-IS-53(32) ir 2016-02-19 sprendimą Nr. 14-KMR-11-1-IS-58(35), kuriais buvo atmesta ieškovės pretenzija, bei 2016-01-14 sprendimą Nr. 14KMR-11-1-IS-47(28) dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Ieškovės teigimu, bendrovės SIA „K.S. Avia“ ir SIA „Sky Fuel“ laikytinos susijusiais asmenimis KĮ 3 straipsnio 14 dalies prasme, kadangi joms būdingas bendrų veiksmų derinimas, o ne tarpusavio konkurencija. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, kadangi sprendė, jog, nesant objektyvių trečiųjų asmenų sąsajų pagal KĮ, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo Wings 4 Sky Group SIA ir SIA „Sky Fuel|“ pasiūlymus vertinti kaip alternatyvius, pažeidžiančius sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir juos atmesti Pirkimo sąlygų 41 ir 42 punktuose nustatytais pagrindais. Ieškovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

35Dėl sąžiningos konkurencijos viešuosiuose pirkimuose

36Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas. Kasacinis teismas 2011 m. gegužės 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011 yra išaiškinęs, kad jo kaip bendrojo imperatyvo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Konstatavus šio reikalavimo pažeidimą, pripažįstamas netinkamas pirkimų tikslo siekimas ar nepasiekimas. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, sprendžiant dėl sąžiningos tiekėjų konkurencijos ūkio subjektų tarpusavio sąsajos ir jos naudojimosi prasme, pirmiausia nustatytina, ar ūkio subjektai yra tarpusavyje susiję pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014).

37KĮ 3 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad susijusių ūkio subjektų grupė yra du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų yra laikomi vienu ūkio subjektu apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos dalį. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių ūkio subjektų grupę sudaro kiekvienas nagrinėjamas ūkio subjektas ir 1) ūkio subjektai, kuriuose, kaip ir nagrinėjamame ūkio subjekte, tas pats fizinis asmuo arba tie patys fiziniai asmenys turi akcijų dalį, kuri sudaro 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų; 2) ūkio subjektai, kurie su nagrinėjamu ūkio subjektu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių stebėtojų taryboje, valdyboje ar kitame valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir nagrinėjamo ūkio subjekto valdymo ar priežiūros organuose; 3) ūkio subjektai, kuriuose nagrinėjamas ūkio subjektas turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba kurie yra įsipareigoję derinti savo ūkinės veiklos sprendimus su nagrinėjamu ūkio subjektu, arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti nagrinėjamas ūkio subjektas, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto nagrinėjamam ūkio subjektui; 4) ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba su kuriais nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs derinti savo ūkinės veiklos sprendimus, arba kurie yra įsipareigoję atsakyti už nagrinėjamo ūkio subjekto prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba kuriems nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto; 5) ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus ūkio subjektus, yra susiję su šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais ūkio subjektais bet kuriuo iš šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų būdų.

38Pažymėtina, kad pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalį ūkio subjektų grupės sąsaja inter alia nustatoma, atsižvelgiant į savitarpio kontrolę. KĮ 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta kontrolės sąvoka, pagal kurią tai –visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, suteikiančios juridiniam ar fiziniam asmeniui galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant: nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto ar kitas teises, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai. KĮ 3 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad kontroliuojantis asmuo – tai juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto kontrolės teisę; kontroliuojančiu asmeniu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis ar asmuo be pilietybės arba ūkio subjektas, taip pat viešojo administravimo subjektas; sutuoktiniai, tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu; jeigu du ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, veikdami susitarimo pagrindu, įsigyja koncentruojamo ūkio subjekto kontrolę, tai kiekvienas iš šių juridinių ar fizinių asmenų yra laikomas kontroliuojančiu asmeniu.

39Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl tam tikrų ūkio subjektų sąsajų, būtina įvertinti, ar jie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų gali būti laikomi vienu ūkio subjektu.

40Dėl trečiųjų asmenų Latvijos bendrovės Wings 4 Sky Group SIA ir SIA “Sky Fuel” sąsajų pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalies 4 punktą

41Nagrinėjamu atveju ieškovė trečiųjų asmenų sąsajas įrodinėjo remdamasi KĮ 3 straipsnio 14 dalies 3 punkto nuostatomis. Ieškovės teigimu, pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai atmetė jos argumentą, jog nagrinėjamu atveju tretieji asmenys laikytini susijusiais asmenimis dėl to, kad SIA „Sky Fuel“, Pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkusi subrangovą Wings 4 Sky Group SIA, įsipareigojo atsakyti už pastarosios prievoles atsakovei. Tuo tarpu atsakovė nurodo, kad subrangos santykiai neturi savitarpio kontrolės, priklausomybės ar veiksmų derinimo, pasireiškiančio lemiama įtaka, todėl jie nėra tinkamas pagrindas tiekėjus pripažinti susijusia ūkio subjektų grupe. Įvertinęs šių pozicijų pagrįstumą, pirmos instancijos teismas, remdamasis VPĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatomis, sutiko su atsakove, kad tiekėjos SIA „Sky Fuel” subrangovas Wings 4 Sky Group SIA neturi jokių įsipareigojimų (prievolių) atsakovei, todėl kaip nepagrįstus vertino ieškovės teiginius, kad SIA „Sky Fuel” įsipareigojo atsakyti atsakovei už subrangovo Wings 4 Sky Group SIA prievoles.

42Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo nesutikti su atsakovės ir pirmos instancijos teismo pozicija, kad SIA „Sky Fuel“, Pirkime pasitelkusi subrangovą Wings 4 Sky Group SIA, netapo su ja susijusi ir priklausoma KĮ 3 straipsnio 14 dalies 4 punkto, kuris numato, kad, jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių ūkio subjektų grupę sudaro kiekvienas nagrinėjamas ūkio subjektas ir ūkio subjektai, kurie nagrinėjamame ūkio subjekte turi akcijų dalį, sudarančią 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo, arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų arba su kuriais nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs derinti savo ūkinės veiklos sprendimus, arba kurie yra įsipareigoję atsakyti už nagrinėjamo ūkio subjekto prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba kuriems nagrinėjamas ūkio subjektas yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto, prasme.

43VPĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą pagrindinis tiekėjas, kuris pirkimo sutarčiai įvykdyti pasitelkia subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, išlieka atsakingas perkančiajai organizacijai už pirkimo sutarties įvykdymą, o subrangovas neturi jokių prievolių perkančiajai organizacijai. Jei subrangovas netinkamai vykdys savo sutartines pareigas ir rangovas dėl to patirs žalos, tai subrangovui kils civilinė atsakomybė ir pareiga rangovui atlyginti žalą. Taigi, nors pagal CK 6.650 straipsnio 3 dalį generalinis rangovas ir atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau subrangos teisiniai santykiai neturi savitarpio kontrolės, priklausomybės ar veiksmų derinimo, pasireiškiančio lemiama įtaka, todėl jie negali būti pagrindu tiekėjus pripažinti susijusia ūkio subjektų grupe KĮ 3 straipsnio 4 dalies 14 punkto prasme. Kaip žinoma, subrangos teisiniai santykiai yra įprasta praktika viešuosiuose pirkimuose. Nagrinėjamu atveju tretieji asmenys subrangos sutartį sudarė dar prieš paskelbiant Konkursą, šį faktą tinkamai atskleidė perkančiajai organizacijai, todėl teisėjų kolegija neįžvelgia jokio objektyvaus pagrindo išvadai, kad subrangos sutartis buvo sudaryta siekiant derinti veiksmus ginčo Pirkime, priešingai, tretieji asmenys tinkamai, nepažeisdami nei įstatymo normų, nei perkančiosios organizacijos nustatytų Pirkimo sąlygų, siekė realizuoti kooperavimosi teisę.

44Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors ieškovė tvirtina, jog SIA „Sky Fuel“, pasitelkusi subrangovą Wings 4 Sky Group SIA, tapo nuo jo priklausoma, tačiau ir pati ieškovė savo 2015 m. rugsėjo 25 d. paraiškoje dalyvauti ginčo Pirkime nurodė, jog kaip subrangovą pasitelktų ketvirtu numeriu pasiūlymų eilėje likusią OU „Aerohooldus“, kuri atliktų oro transporto priemonių priežiūrą ir remontą (e. bylos t. 1, b.l. 115). Nors subrangos santykių apimtis ir skiriasi, tačiau ši aplinkybė, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat papildomai patvirtina, jog ieškovės teiginys, kad SIA „Sky Fuel“, pasitelkusi subrangovą Wings 4 Sky Group SIA, tapo su Wings 4 Sky Group SIA susijusi ir priklausoma KĮ 3 straipsnio 14 dalies 4 punkto prasme, yra tik ieškovės teisiškai nepagrįsta pozicija.

45Nurodytų argumentų pagrindu atmestinas ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad SIA „Sky Fuel” įsipareigojimas atsakyti atsakovei už subrangovo Wings 4 Sky Group SIA prievoles suponuoja išvadą dėl dėl ūkio subjektų sąsajų KĮ 3 straipsnio 14 dalies 3 punkto prasme.

46Dėl Konkurencijos tarybos išvados vertinimo

47Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas, nepaisant to, jog Konkurencijos tarybos išvadoje ir nebuvo nustatyta KĮ pažeidimų, nepagrįstai ignoravo Konkurencijos tarybos poziciją, jog tretieji asmenys SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA labiau laikytini susijusiais asmenimis negu nesusijusiais. Tuo tarpu, atsakovės teigimu, pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino Konkurencijos tarybos preliminarią išvadą.

48Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją, kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu įvertinti ūkio subjektų, dalyvaujančių Pirkime, veiksmų atitikimą KĮ 5 straipsnio reikalavimams. Pastebėtina, kad į Konkurencijos tarybą buvo kreiptasi ne su paklausimu, ar bendrovės SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA yra susiję ūkio subjektai, o dėl nuomonės, ar minėtos bendrovės nesudarė KĮ 5 straipsnio draudžiamo susitarimo nekonkuruoti ginčo Pirkime. 2016-02-09 buvo gautas Konkurencijos tarybos preliminarus situacijos įvertinimas (e. bylos t.1, b.l. 61-63), kuriame nurodoma, kad tai, jog bendrovės Wings 4 Sky Group SIA 50 procentų akcijų, o SIA „Sky Fuel“ 100 procentų akcijų priklauso galimai giminystės ryšiais susijusiems asmenims, minėtos bendrovės savo internetiniuose puslapiuose nurodo vieną kontaktinį adresą bei pateikia nuorodas į viena kitos internetinius puslapius, neleidžia daryti pagrįstos išvados, kad konkurencijos teisės prasme šios bendrovės rinkoje veikia savarankiškai. Atvirkščiai, Konkurencijos taryba nurodė, kad, įvertinus minėtas aplinkybes, preliminariai būtų galima įtarti, jog bendrovės galėtų būti pripažintos sudarančios vieną ekonominį vienetą, o dėl tikėtinų tarpusavio sąsajų ūkio subjektai negalėtų būti laikomi konkurentais. Nesant vieno iš pažeidimo sudėties elementų – dviejų tarpusavyje nesusijusių, savarankiškų ūkio subjektų, Konkurencijos tarybos vertinimu, šių bendrovių veiksmai nepatenka į KĮ 5 straipsnio taikymo sritį, tačiau Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį, kad, siekiant įvertinti tai, ar kontrolės santykiai nagrinėjamu atveju turėjo įtakos atitinkamų įmonių pareikštų pasiūlymų turiniui ginčo Pirkimo procedūroje, reikia išnagrinėti ir įvertinti faktus, o tai yra perkančiosios organizacijos pareiga. Taigi nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba neteikė išvados dėl trečiųjų asmenų tarpusavio sąsajų, o vertino tik tai, ar nebuvo sudarytas KĮ 5 straipsnyje numatytas konkurenciją ribojantis susitarimas, bei rekomendavo perkančiajai organizacijai aiškintis, ar įmonės Pirkime dalyvavo kaip savarankiški ūkio subjektai. Gavusi tokį Konkurencijos tarybos preliminarų situacijos vertinimą, perkančioji organizacija kreipėsi į SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA prašydama pateikti įrodymus, jog, dalyvaudamos Pirkime, įmonės pateikė savarankiškus pasiūlymus, nederino savo veiksmų bei realiai veikė kaip konkurentai. Įmonių atstovai patvirtino, kad Pirkimo procedūrose veikė kaip konkurentai (e. bylos t. 1., b.l. 69; 72). Be to, išvadą, ar SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA yra susiję ūkio subjektai KĮ 3 straipsnio 14 dalies prasme, teikė Viešųjų pirkimų tarnyba, kurią pirmos instancijos teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi įtraukė į bylą išvadai duoti. Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi jai pateiktus duomenis apie SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA, 2016 m. birželio 6 d. išvadoje Nr. 4S-2032 nurodė, kad, nesant konkrečių įrodymų, jog Wings 4 Sky Group SIA kontroliuoja kitą Pirkimo dalyvį SIA „Sky Fuel“ ar daro įtaką jo sprendimams, ieškovės pozicija dėl minėtų ūkio subjektų sąsajų turi būti vertinama kaip prielaida (e. bylos t. 2, b.l. 50-52).

49Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos preliminari nuomonė, atsižvelgiant į jos turinį, nelaikytina prima facie įrodymu (CPK 197 str. 2 d.), tačiau ji, kaip bet kuris kitas rašytinis įrodymas (CPK 197 str. 1 d.), yra svarbus sprendžiant dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, todėl turi būti teismų tiriama bei vertinama visų bylos įrodymų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014). Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliante, kad pirmos instancijos teismas KĮ išvadą vertino tik formaliai, neatsižvelgdamas į tikrąją susiklosčiusią situaciją. Kaip jau ir buvo minėta, KĮ išvada turi būti vertinama kaip bet kuris rašytinis įrodymas, o teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, iš pirmos instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas, vertindamas ūkio subjektų SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA tarpusavio sąsajas, atsižvelgė į byloje esančius įrodymus, trečiųjų asmenų paaiškinimus ir valstybės institucijų išvadas, kiek jos buvo aktualios nagrinėjamam ginčui, o tai, kad teismas įrodymus vertino kitaip nei tą daro apeliantė, jokiu būdu negali reikšti, jog, sprendžiant, kad tretieji asmenys yra savarankiški ūkio subjektai, nepriklausomi vienas nuo kito, buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės.

50Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, susiję su netinkamu Konkurencijos tarybos išvados vertinimu.

51Dėl kitų įrodymų vertinimo

52Kaip matyti iš ieškovės apeliacinio skundo turinio, ieškovė taip pat kelia klausimą ir dėl kitų įrodymų vertinimo.

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs ir tai, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015; kt.).

54Ieškovės teigimu, tai, kad SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA derino tarpusavyje savo veiksmus, pagrindžia tos aplinkybės, jog minėtų bendrovių pasiūlymų formos buvo užpildytos vienodu būdu, pasiūlymai buvo pateikti vienodu laiku, be to, buvo taikomi panašūs kainos mažinimo principai, dėl kurių pirmos instancijos teismas nepagrįstai visiškai nepasisakė. Tai, kad minėtos aplinkybės yra svarbios sprendžiant klausimą dėl ūkio subjektų tarpusavio veiksmų derinimo, ieškovė grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-415/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-997-302/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 29 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1215-730/2015. Tuo tarpu atskirsdama į minėtus ieškovės argumentus, atsakovė tvirtina, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai buvo standartizuoti pagal perkančiosios organizacijos formą, tačiau jie nebuvo identiški, be to, buvo pasirašyti skirtingų asmenų, todėl nepagrįsta tvirtinti, kad tai įrodo veiksmų derinimą.

55Sutiktina su apeliante, kad suderinti veiksmai viešajame pirkime, be kita ko, gali pasireikšti ir konkursinių pasiūlymų formų bei kitų pirkimo dokumentų panašumu ir (ar) vienodumu, vienodu šių formų užpildymo ir iš esmės vienodu kainų rašymo būdu bei tų pačių asmenų dalyvavimu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vien šių aplinkybių egzistavimas negali suponuoti išvados dėl ūkio subjektų veiksmų derinimo. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje yra susiformavusi nuostata, kad teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma, todėl kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Tiek Lietuvos apeliacinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apeliantės nurodomose civilinėse bylose nustatę konkrečių pirkime savarankiškai dalyvavusių tiekėjų priklausomumą, pasireiškusį tuo, kad tiekėjas, pateikęs savarankišką pasiūlymą, konkurso laimėjimo atveju turėjo gauti kito tiekėjo, dalyvavusio tame pačiame pirkime, leidimą sudaryti sutartį, aukščiau minėtas aplinkybes kvalifikavo tik kaip papildomai patvirtinančias tiekėjų veiksmų derinimą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, nenustatęs konkrečių KĮ nuostatų pažeidimų, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai nesureikšmino apeliantės nurodomų aplinkybių (Pirkimo dokumentų panašumo, pasiūlymų pateikimo laiko, kainų mažinimo metodų, Pirkime dalyvavusių ir pasiūlymus pasirašiusių asmenų) ir atskirai jų reikšmės skundžiamame sprendime neaptarinėjo. Pastebėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012).

56Taigi nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismui neaptarus ieškovės nurodytų aukščiau išvardintų aplinkybių, tačiau aiškiai pateikus argumentus, kodėl ieškinys yra nepagrįstas, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pakankamo pagrindo išvadai dėl įrodymų tyrimo, vertinimo, įrodymų leistinumo ir pakankamumo taisyklių pažeidimo.

57Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

58Ieškovė apeliaciniame skunde taip pat tvirtina, kad pirmos instancijos teismas visiškai neanalizavo aplinkybės, kodėl SIA „Sky Fuel“ neturi jos vardu registruotų lėktuvų, o visų Wings 4 Sky Group SIA priklausančių L-39C lėktuvų tiek savininku, tiek naudotoju nurodyta pati Wings 4 Sky Group SIA. Be to, akcentuoja tai, jog trečiųjų asmenų pasiūlymai turėjo būti atmesti vien dėl to, kad neatitiko Pirkimo dokumentų 2 priedo 2.18.1 punkto nuostatų. Tuo tarpu atsakovė atsikerta, kad minėti motyvai nebuvo nurodyti pretenzijoje, todėl jais dabar remtis būtų teisiškai nepagrįsta.

59Lietuvoje įtvirtinta peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 str. 3 d.). Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba, inter alia, dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-408/2012; 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014). Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-543-415/2015).

60Minėtos kasacinio teismo formuojamos praktikos kontekste darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai atkreipia dėmesį, jog ieškovė klausimų dėl trečiųjų asmenų atitikties Pirkimo dokumentų 2 priedo 2.18.1 punkto nuostatų reikalavimams bei Wings 4 Sky Group SIA priklausančių L-39C lėktuvų registracijos SIA „Sky Fuel“ vardu nebuvimo ikiteisminėje ginčo stadijoje nekėlė, o tuo atveju, kai tiekėjas teisme pareiškia reikalavimą, kuris nebuvo nagrinėjimo dalykas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, toks reikalavimas turėtų būti nagrinėjamas teisme tik tuo atveju, kai daroma išvada, jog dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar kitų šalių teisinių santykių aspektų teismas turėtų spręsti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014; 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015 ir kt.). Šiuo konkrečiu atveju pagal bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas pagrindo tokiai išvadai neįžvelgia.

61Dėl bylos procesinės baigties

62Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus ir bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti šio sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Nurodytų argumentų kontekste ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

64Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, ieškovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos. Įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė patyrė bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, į bylą pateikta nebuvo.

65Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė „Mada Air“ OU kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Nurodė, kad Perkančiajai organizacijai 2015-09-25 pateikė pasiūlymą dėl... 5. Atsakovė Lietuvos kariuomenė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 6. Trečiasis asmuo Wings 4 Sky Group SIA (ankstesnis pavadinimas - SIA „K.S.... 7. Trečiasis asmuo SIA „SKY Fuel“ (ankstesnis pavadinimas – SIA „Sky Art... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad, nesant objektyvių trečiųjų... 11. Teismas kaip nepagrįstą vertino ieškovės argumentą, kad tretieji asmenys... 12. Teismas atmetė ir ieškovės argumentą, kad tretieji asmenys yra susiję... 13. Teismas atmetė ir ieškovės argumentus dėl trečiųjų asmenų Wings 4 Sky... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovė „Mada Air“ OU apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 17. 1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentą, kad tretieji... 18. 2. Pirmos instancijos teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino Konkurencijos... 19. 3. Pagal teismų praktiką aplinkybes, jog tiekėjai derino savo veiksmus ir... 20. 4. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nevertino Latvijos Respublikos... 21. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad... 22. Pateikia šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 23. 1. Subrangos santykiai neturi savitarpio kontrolės, priklausomybės ar... 24. 2. Skirtingai nei nurodo ieškovė, Konkurencijos tarnyba nagrinėjamu atveju... 25. 3. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky... 26. 4. Pagal VPĮ 93 straipsnio 3 dalį tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 30. 2016-08-25 Lietuvos apeliaciniame teisme iš ieškovės buvo gautas naujas... 31. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 32. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. liepos 8 d. antstolio aktas Nr.... 33. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė Lietuvos kariuomenė 2015 m.... 35. Dėl sąžiningos konkurencijos viešuosiuose pirkimuose... 36. Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai... 37. KĮ 3 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad susijusių ūkio subjektų grupė yra... 38. Pažymėtina, kad pagal KĮ 3 straipsnio 14 dalį ūkio subjektų grupės... 39. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl tam tikrų ūkio subjektų... 40. Dėl trečiųjų asmenų Latvijos bendrovės Wings 4 Sky Group SIA ir SIA... 41. Nagrinėjamu atveju ieškovė trečiųjų asmenų sąsajas įrodinėjo... 42. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo nesutikti su atsakovės ir... 43. VPĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti... 44. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad... 45. Nurodytų argumentų pagrindu atmestinas ieškovės apeliacinio skundo... 46. Dėl Konkurencijos tarybos išvados vertinimo... 47. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas, nepaisant to,... 48. Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija, gavusi ieškovės... 49. Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos preliminari nuomonė, atsižvelgiant į... 50. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atmestini ir apeliacinio skundo argumentai,... 51. Dėl kitų įrodymų vertinimo... 52. Kaip matyti iš ieškovės apeliacinio skundo turinio, ieškovė taip pat kelia... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra... 54. Ieškovės teigimu, tai, kad SIA „Sky Fuel“ ir Wings 4 Sky Group SIA derino... 55. Sutiktina su apeliante, kad suderinti veiksmai viešajame pirkime, be kita ko,... 56. Taigi nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismui neaptarus ieškovės... 57. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 58. Ieškovė apeliaciniame skunde taip pat tvirtina, kad pirmos instancijos... 59. Lietuvoje įtvirtinta peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę... 60. Minėtos kasacinio teismo formuojamos praktikos kontekste darytina išvada, kad... 61. Dėl bylos procesinės baigties... 62. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 64. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 65. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 66. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 21 d. sprendimą palikti...