Byla 3K-3-379/2010
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Zigmo Levickio ir Juozo Šerkšno (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. V. individualios įmonės kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. individualios įmonės ieškinį atsakovui UAB „Transekspedicija“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šalys saistomos 2005 m. kovo 7 d. sudarytos Krovinių vežimo sutarties, kurioje jos nustatė tarpusavio santykius dėl krovinių transportavimo tarptautiniais ir vietiniais maršrutais; ieškovas sutarties pagrindu įsipareigojo pagal atsakovo pateiktus ir ieškovo nepaneigtus užsakymus suteikti krovinių pervežimo savo transportu paslaugas (2.2.5 punktas); atsakovas – atsiskaityti už kiekvieną įvykdytą užsakymą per trisdešimt dienų nuo sąskaitos pateikimo (2.3.1 punktas). Ieškovas pateikė atsakovui apmokėti tris 5762,65 Lt sumos sąskaitas už vežimus, įvykdytus pagal atsakovo pateiktus užsakymus pervežti važtaraščiuose krovinių siuntėjais (gavėjais) nurodytų asmenų krovinius; ieškovas su jais pasirašė CMR važtaraščius Nr. 0338933, Nr. 0338940, Nr. 0338953 (90,91,131) ir krovinius pristatė gavėjams. Ieškovas nurodė, kad, atsakovui du mėnesius nevykdant sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu, jis sustabdė transporto priemonių teikimą, apie tai atsakovą kiekvieną kartą informuodamas telefonu, gavęs šio užsakymą; ieškovas 2007 m. birželio 10 d. sutartį nutraukė (CK 6.218 straipsnio 1 dalis). Atsakovas neginčijo atliktų vežimo paslaugų ir jų kainos, bet nurodė, kad jo prievolė ieškovui baigėsi įskaitymu, t. y. atsakovas įskaitė ieškovo 9450 Lt skolą, kuri yra sutarties 3.5 punkte nustatyta bauda už sutarties nevykdymą. Ieškovui įskaitymą laikant neteisėtu pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, atsakovas nurodė, kad, taikant Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR) (toliau – ir CMR konvencija; Žin., 1998, Nr. 107-2932), ieškovas prarado teisę pateikti ieškinį dėl senaties. Kilęs ginčas saistomas CMR konvencijos taikymą reglamentuojančių normų aiškinimo ir taikymo ir iš to išplaukiančio būtinumo kvalifikuoti tarptautiniame krovinio vežime dalyvaujančių asmenų tarpusavio sutartinius teisinius santykius, sprendžiant, ar ieškovo reikalavimas priteisti 5762,65 Lt skolą už vežimus, vykdomus šalių sudarytos sutarties pagrindu, patenka į CMR konvencijos taikymo sritį.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nelaikė, kad bylos duomenimis patvirtinama, jog atsakovas sutartyje nustatytu laiku apmokėjo ieškovo pateiktas sąskaitas, tačiau pripažino nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas nepateikė užsakymų ir kad laiku neapmokėtos sąskaitos buvo pagrindas prievolei sustabdyti; ieškovo pasirinktas būdas teisėms ginti buvo netinkamas (CK 6.207, 6.209 straipsniai). Teismas pripažino, kad atsakovas pateikė ieškovui užsakymus, todėl, šiam sustabdžius prievolę, teisėtai rėmėsi sutarties 3.5 punktu ir taikė nustatytą baudą, tačiau tik nuo 2007 m. vasario 6 d., kai ieškovas nesuteikė automobilio kroviniui pervežti (CK 6.38 straipsnio 1 dalims, 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovo atliktą įskaitymą teismas pripažino galimu ir teisėtu. Atsižvelgdamas į CK 6.217 straipsnyje nustatytą reglamentavimą, taip pat įvertinęs ieškovo 2007 m. gegužės 10 d. raštą dėl sutarties nutraukimo, teismas nelaikė, kad rašte aiškiai išreikšta ieškovo valia vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio jos pažeidimo; remdamasis CK 6.218 straipsnio 1 dalimi ir šalių sudarytos sutarties 5.4 punktu, kad šalis, siekianti dėl objektyvių priežasčių nutraukti Krovinių vežimo sutartį, turėjo pranešti raštu prieš tris mėnesius kitai šaliai, anksčiau laiko sutartį nutraukti – abiem šalims sutikus, bei nesant duomenų, jog gautas atsakovo sutikimas nutraukti sutartį anksčiau, teismas sprendė, kad sutartis nutraukta nuo 2007 m. rugpjūčio 10 d. Teismas sutiko su atsakovo argumentais dėl šalių sudarytai sutarčiai bei iš jos kylančiam reikalavimui taikytinos CMR konvencijos ir joje įtvirtinto ieškinio senaties termino; kroviniai už užmokestį buvo vežami kelių transporto priemone „Mercedes“, (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) iš Lietuvos ir Latvijos į Švediją; ieškovo sudarytas vežimo sutartis patvirtina CMR važtaraščiai, joms taikytinos CMR konvencijos nuostatos. Teismas atsižvelgė į teismų praktikos nuostatas, kad jeigu vežimo sutarčiai taikoma CMR konvencija, tai ji taikoma ieškiniams, kurie yra reiškiami vežėjams, taip pat vežėjo ieškiniams, tarp jų – reikalavimams dėl atlyginimo už pervežimą; šiuo atveju reikalavimui taikytinas CMR Konvencijos 32 straipsnyje nustatytas vienerių metų senaties terminas. Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti, praėjus trims mėnesiams nuo vežimo sutarties pasirašymo; šiuo atveju ieškovas CMR važtaraštį Nr. 0338933 pasirašė 2007 m. sausio 12 d., Nr. 0338940 – 2007 m. sausio 18 d., Nr. 0338953 – 2007 m. sausio 26 d. Ieškinio senaties terminas atitinkamai sueina 2008 m. balandžio 13, 19, 27 dienomis. Ieškovas, 2008 m. birželio 17 d. pateikęs raštu atsakovui pretenziją dėl apmokėjimo už krovinio pervežimą, į teismą kreipėsi 2008 m. liepos 14 d., taikant CMR konvenciją, dėl senaties prarado teisę pareikšti ieškinį; atsakovui prašant, teismas taikė ieškinio senatį ir atmetė ieškinį taip pat šiuo pagrindu.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2010 m. vasario 9 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą. Priešingai nei pirmosios, apeliacinės instancijos teismas nelaikė, kad atsakovo prievolė ieškovui baigėsi įskaitymu; pirmosios instancijos teismas, konstatavęs įskaitymo teisėtumą, kolegijos vertinimu, neteisėtai ir nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį šiuo pagrindu. Atsakovas neįrodė, kad jo nurodytu laiku teikė užsakymus ieškovui; kolegijos vertinimu, atsakovo pateiktose telefoninių pokalbių išklotinėse ieškovas iš atsakovo faksu gavo ne užsakymus, bet kontraktinio vežėjo, t. y. ieškovo įmonės, atlikto darbo apskaitos dokumentus; byloje nepateikta kitų rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo argumentus apie ieškovui siųstus užsakymus ir ieškovo nevykdytus įsipareigojimus pagal Krovinių vežimo sutartį arba atsakovo kreipimąsi į ieškovą dėl pervežimų. Vis dėlto kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada dėl senaties termino pagal CMR konvenciją taikymo ieškovo reikalavimui ir ieškinio šiuo pagrindu išsprendimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo skirtingą šalių poziciją dėl ieškinio senaties termino; atsakovas prašė taikyti CMR konvencijoje, ieškovas – CK nustatytą bendrąjį dešimties metų ieškinio senaties terminą. Kolegija sutiko su visais pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais dėl ieškovo reikalavimui šiuo atveju taikytinų CMR konvencijos nuostatų; atsakovui prašant, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CMR konvencijoje nustatytą vienerių metų ieškinio senatį ir ieškinį šiuo pagrindu atmetė.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu kasatorius (ieškovas) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tą apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti, priteisti kasatoriui visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Dėl proceso teisės normų pažeidimo (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185, 263 straipsniai, 270 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 331 straipsnio 4 dalies 3 punktas), CMR konvencijos nuostatų netinkamo aiškinimo ir taikymo. Bylą nagrinėję teismai padarė nepagrįstą išvadą, kad kasatoriaus ir atsakovo sutartiniams santykiams dėl įvykdytų pervežimų ir kasatoriaus reikalavimui dėl apmokėjimo už juos taikytina CPM konvencija; tokia išvada padaryta, neįvertinus, kas pagal Krovinių vežimo sutartį įsipareigojo ne suorganizuoti krovinio pervežimą, bet jį pervežti, kokių įsipareigojimų buvo saistomi kasatorius ir atsakovas su važtaraščiuose nurodytais siuntėjais (gavėjais), taip pat kas CMR konvencijos prasme įvykdytų krovinių pervežimų, už kuriuos reikalaujama priteisti 5762,65 Lt, procese buvo atsakovas ir kas – ieškovas. Teismai suformulavo byloje esančiais įrodymais nepagrįstas išvadas, nepateikė motyvų dėl kasatoriaus pateiktų paaiškinimų apie tai, kad atsakovas nelaikytinas vežėju CMR konvencijos prasme, taip pat kad atsakovo pateiktas bendradarbiavimo sutarties su užsienio juridiniais asmenimis („PS Logistics AB“ ir „Boras“) išrašas nepatvirtina galimumo taikyti CMR konvencijos nuostatų kasatoriaus reikalavimui. Padaryti proceso teisės normų pažeidimai nulėmė neteisingą kasatoriaus ir atsakovo teisinių santykių kvalifikavimą. Iš teismų praktikos nuostatų išplaukia, kad, kvalifikuojant kiekvieno iš tarptautiniame krovinio vežime dalyvavusių asmenų tarpusavio teisinius santykius, būtina atskirti tarptautinio krovinių vežimo, kuriems taikoma CMR konvencija, ir ekspedijavimo sutartinius teisinius santykius, kuriems netaikoma CMR konvencijos nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB Klevas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-457/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Portolitus“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje bendra įmonė ribotos atsakomybės bendrovė „Tair-novyje technologičeskije sistemy“ v. UAB „Gaudvija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2008). Teismų praktikoje išaiškinta, kad užsakymą pervežti kitiems siuntėjams (gavėjams) priklausantį krovinį pateikusio asmens (ekspeditoriaus, tarpininko tarp siuntėjo ir vežėjo) sutartiniai teisiniai santykiai su krovinį pervežusiu vežėju patenka į CMR konvencijos taikymo sritį, jeigu šis asmuo: 1) sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, tačiau veža ne pats, bet paveda tai daryti trečiajam asmeniui; 2) prisiima atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, tačiau be atskiro nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį; 3) gauna atlyginimą už visą konkretų pervežimą ir sutartyje su siuntėju nenurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas. Taigi, sprendžiant krovinį pervežusio vežėjo (kasatoriaus) ir jam užsakymą pervežti važtaraštyje nurodyto krovinio siuntėjo (gavėjo) krovinį pateikusio asmens (atsakovo) sutartinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą bei iš jų kylantį reikalavimą, būtina vertinti atsakovo sutartinių teisinių santykių pobūdį su važtaraštyje nurodytais siuntėjais (gavėjais); t. y. atsakyti, ar atsakovas yra susitariantysis vežėjas ir kartu krovinio siuntėjas CMR konvencijos prasme kasatoriaus atžvilgiu, atsižvelgiant į teismų praktikoje išskiriamas susitariančiojo (tas, kuris susitarė su siuntėju (gavėju) pervežti krovinį) ir faktinio (tas, kuris faktiškai veža krovinį) vežėjo sąvokas; CMR konvencija taikoma siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartiniams teisiniams santykiams, nes susitariantysis vežėjas yra vežėjas CMR konvencijos prasme; taip pat susitariančiojo vežėjo ir faktinio vežėjo, kuris susitarančiojo vežėjo užsakymu krovinį faktiškai perveža, nes susitariantysis vežėjas faktinio vežėjo atžvilgiu tampa siuntėju CMR konvencijos prasme. Kasatoriui teigiant, kad atsakovas nelaikytinas vežėju CMR konvencijos prasme, t. y. susitariančiuoju vežėju ir kartu krovinio siuntėju CMR konvencijos prasme kasatoriaus atžvilgiu, atsakovas šio fakto nepaneigė įrodymais; jis nepateikė sutarčių, kitų dokumentų ar įrodymų, kurie patvirtintų jo įsipareigojimus ginčo CMR važtaraščiuose nurodytiems siuntėjams (gavėjams) pervežti šių krovinius, taip pat patvirtintų prisiimtą atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, netinkamo sutarties vykdymo atveju – atsakomybę siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius. Bylą nagrinėjusių teismų išvada dėl šiuo atveju taikytinų CMR konvencijos nuostatų padaryta, nesant ją patvirtinančių įrodymų, grindžiama prielaidomis ir spėliojimais, teismams įvertinus tik įvykdytų vežimų, kaip konkrečių veiksmų, aplinkybes (kas faktiškai vežė, su kuo vežė, kur ir iš kur). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse suformuluoti teisės išaiškinimai suponuoja, kad tiesiogiai užsakymą vežėjui perdavęs, bet pats neįsipareigojęs siuntėjams (gavėjams) ar jų susitariantiesiems vežėjams pervežti krovinį asmuo, nelaikomas vežimo sutarties, kuriai taikoma CMR konvencija, dalyviu; toks asmuo pagal atliekamus veiksmus – užsakymų pateikimą vežėjui – laikomas tarpininku tarp siuntėjo ir vežėjo arba ekspeditoriumi. Pagal CMR konvencijos 1 straipsnį tarpininko tarp siuntėjo ir vežėjo arba ekspeditoriaus, neįsipareigojusio pervežti krovinį, susitarimas su vežėju nepatenka į CMR konvencijos taikymo sritį.

11Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB „Transekspedicija“ nesutinka su kasacinio skundo argumentais, kad šalių sutartiniams santykiams negali būti taikoma CMR konvencijos nuostatų. Bylą nagrinėję teismai teisingai nustatė, kad šalys sudarė sutartis, kurias patvirtina CMR važtaraščiai, kroviniai buvo vežami transporto priemone „Mercedes“, (valst Nr. (duomenys neskelbtini) už užmokestį iš Lietuvos ir Latvijos į Švediją. Taigi byloje nustatytos aplinkybės atitinka CMR konvencijai taikyti būtinas sąlygas, apie kurias išaiškinta teismų praktikoje. Kai vežimo sutarčiai taikoma CMR konvencija, ji taikytina ne tik vežėjams, bet ir šių reiškiamiems ieškiniams, reikalaujant atlyginimo už pervežimą. Kadangi kasatorius laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme, tai pagal CMR konvenciją jo reikalavimams, esant atsakovo prašymui, taikytina ieškinio senatis. Kasaciniame skunde išdėstyti argumentai taip pat nepatvirtina, kad bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į teismų praktikos nuostatas; šioje byloje nagrinėjami netinkamo atsiskaitymo už pervežimą, bet ne vežėjo atsakomybės siuntėjui klausimai, dėl kurių išaiškinta kasatoriaus nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Dėl skirtingų bylų ratio decidendi kasatoriaus nurodyti išaiškinimai netaikytini šioje byloje, tačiau, kasatoriui keliant atsakovo sutartinių teisinių santykių pobūdžio su važtaraštyje nurodytais siuntėjais (gavėjais), t. y. atsakovo atsakomybės siuntėjams (gavėjams) klausimą, atsakovas pažymi tai, kad jis, atsižvelgiant į teismų praktikos nuostatas, laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme. Kasacinio teismo išaiškinta, kad jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme; net tuo atveju, kai ekspeditorius prisiima atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, tačiau be atskiro nurodymo, kad tik ekspedijuoja krovinį, jis taip pat laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme. Ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą konkretų pervežimą, yra vežėjas CMR konvencijos prasme, išskyrus jei sutartyje su siuntėju būtų nurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas. Šiuo atveju atsakovas užsakovo atžvilgiu buvo vežėjas ir prieš vežimo užsakovą prisiėmė atsakomybę už pervežimą; šias aplinkybes patvirtina atsakovo pateiktas išrašas iš krovinių vežimo sutarties su užsakovu, atsakovo 2007 m. sausio 16 d. sąskaita Nr. 7000723 už krovinio vežimą klientui, atsakovo ir kasatoriaus sudaryta sutartis ir jos pagrindu kasatoriui pateikti konkretūs užsakymai pervežimui. Taigi kasatoriaus, atsakovo ir užsakovo teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais teisiniai santykiai, pagal kuriuos atsakovas – pirmasis vežėjas, kuris buvo susitaręs dėl krovinio pervežimo su užsakovu, kasatorius – antrasis vežėjas, faktiškai vykdęs pervežimus. Tai, kad ne atsakovas krovinį vežė, bet kasatorius, taip pat kad CMR važtaraštyje jis nenurodytas kaip vežėjas, nepaneigia ir nepašalina atsakovo kaip susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui CMR konvencijos prasme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

14

15

16Dėl taikytinos teisės

17Taikytinai teisei nustatyti yra svarbus teisinių santykių kvalifikavimas ir jų dalyvių padėties apibrėžtumas. Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 1 straipsnio 1 punkte nustatytos sąlygos: buvo vežama kelių transportu, už užmokestį, krovinio gavėjas ir siuntėjas yra skirtingų šalių teritorijose, šalys yra CMR konvencijos narės, todėl ginčui išspręsti taikė šios konvencijos nuostatas. Pripažinus, kad buvo vežama pagal CMR konvenciją, krovinių tarptautinio vežimo už atlyginimą sutarčiai, vežėjo, siuntėjo ir gavėjo tarpusavio santykiams, pareigoms bei atsakomybei taikoma ši konvencija.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad CMR konvencija, be kitų, reglamentuoja ir vežėjų tarpusavio atsakomybės klausimus. Jeigu vežimo sutarčiai taikoma CMR konvencija, tai joje nustatytos taisyklės vienodai taikomos vežėjo reikalavimams atlyginti už pervežimą, taip pat baudoms ar delspinigiams priteisti. Pagal šalių 2005 m. kovo 7 d. sudarytą Krovinių vežimo sutartį Nr. A-R-154 atsakovas kasatoriui užtikrindavo krovinius, siuntėjams – jų nugabenimą kasatoriaus transporto priemonėmis, atsakovas atsiskaitydavo su kasatoriumi už krovinių pervežimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ekspeditorius laikomas vežėju, nors pats nevežė krovinio, bet akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą ir už vežimą, nesant nurodymo, jog jis tik ekspedijuoja krovinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje bendrovė „Tair-novyje technologičeskije sistemy“ v. UAB „Gaudvija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Artūro transportas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-165//2009; kt.). Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstomis bylą nagrinėjusių teismų išvadas, kad atsakovas veikė kaip vežėjas CMR konvencijos prasme ir atmeta kasacinio skundo argumentus, jog bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į kasaciniame skunde nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėse bylose priimtose nutartyse išdėstytus teisės taikymo išaiškinimus; kasatoriaus nurodytose kasacinio teismo nutartyse (civilinės bylos Nr. 3K-3-457/2006, Nr. 3K-3-536/2007, Nr. 3K-3-64/2008) analizuojami ne šioje byloje aktualūs netinkamo atsiskaitymo už pervežimą, bet vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) klausimai. Dėl skirtingų bylų ratio decidendi kasatoriaus nurodyti išaiškinimai netaikytini šioje byloje. Vis dėlto, kasatoriui teigiant, kad atsakovas nelaikytinas vežėju CMR konvencijos prasme, teisėjų kolegija pažymi tai, jog šiuo atveju atsakovas užsakovo atžvilgiu buvo vežėjas ir prieš vežimo užsakovą prisiėmė visą atsakomybę už pervežimą; tokios aplinkybės patvirtinamos bylos medžiaga: krovinių vežimo sutarties su užsakovu išrašo, iš kurio matyti, kad atsakovas įsipareigojo atlikti pervežimus krovininiu automobiliu ir priekaba iš Lietuvos (Latvijos) į Švediją (b. l. 102), atsakovo 2007 m. sausio 16 d. sąskaitos Nr. 7000723 už krovinio vežimą klientui (b. l. 103), taip pat šalių sudarytos sutarties ir jos pagrindu kasatoriui pateiktų užsakymų pervežimui duomenimis. Taigi bylą nagrinėję teismai turėjo pagrindą išvadai, kad atsakovas laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme ir kad kasatoriaus, atsakovo ir užsakovo santykiai kvalifikuotini kaip krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais teisiniai santykiai.

19Dėl ieškinio senaties termino

20Pripažinus, kad atsakovas, susitaręs dėl krovinio vežimo su siuntėju, buvo vežėjas CMR konvencijos prasme, bylą nagrinėjusių teismų išvada, jog kasatorius, taikant CMR konvenciją, dėl senaties prarado teisę pareikšti ieškinį, yra teisėta ir pagrįsta. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad kasatorius CMR važtaraščius pasirašė 2007 m. sausio 12, 18, 26 dienomis. Ieškinio senaties terminas atitinkamai suėjo 2008 m. balandžio 13, 19, 27 d., ieškinio senatį pradedant skaičiuoti, praėjus trims mėnesiams po vežimo sutarties pasirašymo. Kasatorius, 2008 m. birželio 17 d. pateikęs atsakovui rašytinę pretenziją dėl apmokėjimo už krovinio pervežimą (b. l. 18), kreipėsi į teismą 2008 m. liepos 14 d. ir prašė priteisti 5762,65 Lt už vežimo paslaugas. Teisėjų kolegija pripažįsta teisėta ir pagrįsta bylą nagrinėjusių teismų išvadą, kad, atsakovui prašant taikyti CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punkte nustatytą vienerių metų senaties terminą, kasatorius dėl senaties prarado teisę ieškinį pareikšti, ieškinį atmetė šiuo pagrindu.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Atsakovas UAB „Transekspedicija“ pateikė atsiliepimą į kasacinį skundą, už kurio surašymą turėjo 1936 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, ir prašė jas priteisti iš kasatoriaus. Byloje pateiktas atsakovo išlaidas patvirtinantis įrodymas – 2010 m. rugpjūčio 27 d. mokėjimo nurodymas Nr. 952897. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies (šalių) atstovavimo išlaidas; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, pažymi, kad nagrinėjamoje byloje atsakovo patirtos išlaidos už advokato suteiktą teisinę paslaugą, šiam surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, atlygintinos iš dalies, t. y. priteisiant 800 Lt atstovavimo išlaidų kasacinės instancijos teisme atlyginimo.

23

24Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

25Kasacinės instancijos teismas patyrė 31,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinant ieškovo A. V. individualios įmonės kasacinio skundo ir paliekant nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 93, 96 straipsniais, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovo A. V. individualios įmonės, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini), atsakovui UAB „Transekspedicija“, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini), 800 Lt (aštuonis šimtus litų) atstovavimo išlaidų kasacinės instancijos teisme atlyginimo ir į valstybės biudžetą 31,45 (trisdešimt vieną litą 45 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šalys saistomos 2005 m. kovo 7 d. sudarytos Krovinių vežimo sutarties,... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu kasatorius (ieškovas) prašo panaikinti pirmosios instancijos... 10. 1. Dėl proceso teisės normų pažeidimo (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185,... 11. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB „Transekspedicija“ nesutinka... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 14. ... 15. ... 16. Dėl taikytinos teisės ... 17. Taikytinai teisei nustatyti yra svarbus teisinių santykių kvalifikavimas ir... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad CMR konvencija, be kitų, reglamentuoja ir... 19. Dėl ieškinio senaties termino... 20. Pripažinus, kad atsakovas, susitaręs dėl krovinio vežimo su siuntėju, buvo... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 22. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ pateikė atsiliepimą į kasacinį... 23. ... 24. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 25. Kasacinės instancijos teismas patyrė 31,45 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 28. Priteisti iš ieškovo A. V. individualios įmonės, įm. k. (duomenys... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...