Byla B2-89-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybos grupė“ bankroto administratoriaus P. P. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Statybos grupė“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas P. P.. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017 m. birželio 13 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ bankrotas pripažintas tyčiniu.
 2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ bankroto administratoriaus P. P. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ kreditoriai 2018 m. birželio 27 d. vykusiame kreditorių susirinkime nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ veiklos pabaigos.
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, kreditoriai informuoti išsiunčiant pranešimą, tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas visiškai.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 2. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra gali būti užbaigta tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1485/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-454-381/2016).
 3. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).
 4. Bankroto administratorius pateikė teismui ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nurodytą dokumentą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūros 2017 m. lapkričio 30 d. pažymą dėl likviduojamos UAB „Statybos grupė“ Nr. S-T-216, patvirtinanti, kad bankrutavusi UAB „Statybos grupė“ Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajojo agentūrai aplinkosauginių įsipareigojimų neturi, mokestinių įsiskolinimų nėra, įmonės likvidavimui neprieštarauja. Bankroto administratorius pateikė 2018 m. birželio 20 d. BUAB „Statybos grupė“ balansą, kuriame matyti įmonės likvidacinis balansas: bankrutavusi įmonė turto neturi, neįvykdyti kreditoriniai reikalavimai sudaro 41 985 Eur sumą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d., 2016 m. spalio 10 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimis patvirtinti/patikslinti bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ kreditorių reikalavimai bendrai 41 984,71 Eur sumai. Bankroto procedūros vykdymo procese gautos pajamos sudarė 2 710,12 Eur, kurios buvo panaudotos įmonės bankroto administravimo išlaidoms iš dalies padengti.
 5. Bankroto administratorius prie prašymo priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ veiklos pabaigos pridėjo 2018 m. birželio 27 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 7, kuriame nutarta dėl įmonės pabaigos – patvirtinti likvidacinį balansą ir įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl UAB „Statybos grupė“ veiklos pabaigos. Atkreiptinas dėmesys, kad bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ kreditoriai buvo ir asmeniškai informuoti apie bankroto administratoriaus kreipimąsi į teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau iki teismo posėdžio neišreiškė prieštaravimų dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl daroma išvada, kad įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 6. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvautų bankrutavusi UAB „Statybos grupė“.
 7. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 41 984,71 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti visiškai.

8Pripažinti, kad UAB „Statybos grupė“, įmonės kodas 303422974, buveinės registracijos adresas Pramonės g. 19D, Telšiai, veikla pasibaigė.

9Patvirtinti bankrutavusios UAB „Statybos grupė“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 41 984,71 Eur sumai:

Eil. Nr. Kreditorius Kreditorinis reikalavimas, Eur Palūkanos, netesybos, Eur Reikalavimas iš viso, Eur

Įkeitimu/hipoteka užtikrinti kreditoriniai reikalavimai

11

1 VSDFV Mažeikių skyrius 8 897,31 231,71 9 129,02

Pirmos eilės kreditoriai

13

1 K. Š. 42,73 - 42,73
2 V. K. 123,40 - 123,40
3 P. E. 24,62 - 24,62
4 A. Š. 119,40 - 119,40
5 M. M. 30,82 - 30,82
6 A. Š. 11,23 - 11,23
7 K. K. 99,96 - 99,96

Antros eilės kreditoriai

15

1 VĮ Turto bankas 16 183,08 485,74 16 668,82

Trečios eilės kreditoriai

17

1 UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos“ 13 915,08 905,53 14 820,61
2 UAB „Telšių keliai“ 672,84 - 672,84
3 V. D. 241,26 - 241,26

18Iš viso:

19

40 361,73 1 622,98 41 984,71

20Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

22Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai