Byla 2-1363/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kita kryptis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 30 d. nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4710-104/2009, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kita kryptis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Sfeka“ dėl atlyginimo už darbus ir nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kita kryptis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Sfeka“, prašydamas nutraukti 2007 m. gegužės 28 d. projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 07/0520 ir jos priedus Nr. 1, 2, 3, bei priteisti iš atsakovo 284 410 Lt pagal sutartį nesumokėtos pinigų sumos ir 80 000 Lt nuostolių atlyginimo (viso - 364 410 Lt).

4Rengiantis civilinės bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu, atsakovas UAB „Sfeka“ padavė teismui priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Kita kryptis“ 443 563,34 Lt nuostolių atlyginimo bei 74 733,75 Lt netesybų (viso 518 363,09 Lt). Nurodė, kad ieškovas netinkamai atliko projektavimo darbus ir dėl to atsakovas patyrė nuostolių, kuriuos ieškovas turi atlyginti. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo turto areštą. Prašymą grindė tuo, kad ieškovas vengia vykdyti sutartines prievoles atsakovui

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 30 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas areštavo ieškovui UAB „Kita kryptis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant ar nepakankant šio turto, areštavo ieškovo pinigines lėšas, esančias pas jį ar kitus asmenis, neviršijant 518 363,09 Lt sumos. Teismas pažymėjo, kad laikinąsias apsaugos priemones taiko apie prašymo padavimą nepranešdamas ieškovui, nes egzistuoja reali grėsmė, kad pranešus apie tai ieškovui, šių priemonių taikymas gali tapti neįmanomas (CPK 148 str. 1 d.). Nutartyje pažymima, kad ieškovas delsia sumokėti susidariusią skolą atsakovui, skolos suma yra didelė, todėl yra pagrindas manyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma jį įvykdyti (CPK 144 str. 1 d.).

6Ieškovas UAB „Kita kryptis“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, o atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Priešieškinis negali būti visiškai prilygintas ieškiniui ir jo pagrindu neturėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės procesą pradėjusio ieškovo atžvilgiu. Laikinąsias apsaugos priemones teismas gali taikyti tik atsakovo atžvilgiu.
  2. Teismo nutartis nemotyvuota, o vienintelis teismo nurodytas motyvas – ieškinio didelė suma - nėra pagrįstas. Tokia nutartis negalioja (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).
  3. Teismas nepagrįstai apie atsakovo paduoto prašymo nagrinėjimą nepranešė ieškovui, užkirsdamas jam galimybę atsikirsti į atsakovo argumentus. Nutartyje išdėstyti teorinio pobūdžio postulatai nėra pagrįsti byloje esančia medžiaga. Teismo nutartis turi būti naikinama esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).
  4. Teismo taikytas ieškovo piniginių lėšų areštas gali visiškai sutrikdyti įmonės veiklą ir ji dėl to gali tapti nemoki.

7Atsakovas UAB „Sfeka“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareikštas reikalavimas dėl didelės pinigų sumos pritiesimo, o tai savaime padidina atsakovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Todėl teismas teisėtai ir pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones bei apie paduoto prašymo nagrinėjimą pagrįstai neinformavo ieškovo.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ne tik ieškovo, bet ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu. Tai įteisinta CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Priešinis ieškinys – tai toje pačioje byloje jau vykstant ginčui pareikštas atsakovo ieškinys ieškovui, siekiant apsiginti nuo ieškinio reikalavimo. Pažymėtina, kad iš esmės galimybė pareikšti ieškinį susijusi su materialiąja teise, todėl daugeliu atveju, esant materialiesiems teisiniams santykiams, subjektus sieja abipusės teisės ir pareigos, t. y. ne tik ieškovas turi teisę pareikšti reikalavimą atsakovui, bet ir priešingai – atsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą ieškovui. Priešieškinis turi būti pareiškiamas pagal bendrąsias ieškinio pareiškimo taisykles (CPK 143 straipsnis), išskyrus tai, kad priešieškinis pareiškiamas pagal pradinio ieškinio padavimo vietą ir teismo nutartis atsisakyti priimti priešieškinį neskundžiama atskiruoju skundu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-16/2009).

10Atsakovui padavus priešieškinį ir teismui jį priėmus, atsakovo pareikštų reikalavimų atžvilgiu atsakovas tampa ieškovu, o ieškovas - atsakovu. Todėl priešieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomos tokios pačios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus nustatančios taisyklės kaip ir ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. Nesudarius galimybės užtikrinti priešieškinyje pareikštų reikalavimų realaus įvykdymo, būtų pažeistas šalių procesinis lygiateisiškumas, o paduoti priešieškinį pasidarytų netikslinga.

11Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas tarp šalių nesprendžiamas, o tik atsižvelgiama, ar prašomos taikyti priemonės susijusios su (prieš)ieškinyje pareikštais reikalavimais, ar jos iš tiesų gali užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar egzistuoja reali grėsmė, kad netaikius šių priemonių būtų nebeįmanoma arba labai sudėtinga įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.).

12Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią pripažįstama, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, yra tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Aplinkybė, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies, kurios atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma veikla, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

13Nagrinėjamoje byloje atsakovas pareiškė reikalavimą ieškovui dėl 518 363,09 Lt priteisimo. Reikalavimas dėl tokios pinigų sumos priteisimo teismų praktikoje pripažintinas reikalavimu dėl didelės pinigų sumos priteisimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009; 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1167/2009). Šalis, kuriam pareikštas tokios dydžio piniginis reikalavimas, gali atsiliepime į prašymą ir (ar) atskirajame skunde išdėstyti argumentus bei pateikti įrodymus, kurie sudarytų pagrindą spręsti, kad tokia pinigų suma jam nėra didelė (CPK 12 str.). Tačiau ieškovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai bei pateikti įrodymai nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad 518 363,09 Lt suma jam nėra didelė.

14Pažymėtina, kad ieškovas apskritai nepateikė duomenų teismui apie savo turtinę padėtį (finansinių dokumentų rinkinio, duomenų iš viešųjų registrų, kredito įstaigų, kitų dokumentų), tik atskirajame skunde nurodė, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto, o piniginių lėšų areštas gali sutrikdyti įmonės veiklą (b.l. 185-187). Tiesa, iš teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdžiusios antstolės pateiktų dokumentų matyti, kad yra areštuotos penkios ieškovui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės, tačiau duomenų apie jų vertę nėra pateikta (b.l. 182-183). Ieškovui nepaneigus, kad atsakovo prašoma priteisti pinigų suma jam yra didelė, o iš esmės pripažinus, kad įmonės turtinė padėtis sunki, yra pagrindas daryti išvadą, jog netaikius ieškovo turto arešto, gali iškilti reali grėsmė atsakovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui.

15Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta dėl absoliučių jos negaliojimo pagrindų. Pažymėtina, kad žemesnės instancijos teismas nutartyje ne tik išdėstė priimamą procesinį sprendimą pagrindžiančius argumentus, bet ir pateikė tinkamus motyvus. Teismas aiškiai nurodė priežastis, dėl kurių neinformavo ieškovo apie atsakovo paduoto prašymo nagrinėjimą ir taikė apsaugos priemones (didelė ieškinio suma, ieškovo delsimas vykdyti sutartines prievoles sudaro pagrindą realiai grėsmei atsirasti, kad sužinojęs apie tokį prašymą, ieškovas gali imtis priemonių išvengti jam galimai nepalankaus sprendimo įvykdymo, b.l. 168-169). Apeliantui buvo suteikta teisė atskirajame skunde išdėstyti savo poziciją dėl atsakovo prašyme nurodytų argumentų. Remdamasis ieškovo argumentais ir pateiktais įrodymais, jei tokie būtų pateikti, žemesnės instancijos teismas turėtų teisę pasinaikinti savo paties priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Tačiau šiuo atveju teismas pagrįstai to nepadarė, nes, kaip minėta, ieškovas nutarties nepagrįstumo argumentų nepateikė.

16Apelianto argumentai, kad jo piniginių lėšų areštas gali visiškai sutrikdyti įmonės veiklą ir įmonė dėl to gali tapti nemoki, susiję su ieškovo teise prašyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, tačiau nėra reikšmingi klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingam išsprendimui.

17Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškovo turto areštą, tinkamai nustatydamas areštuojamo turto eiliškumą. Naikinti ar keisti teisėtos ir pagrįstos žemesnės instancijos teismo nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d.).

18Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės ieškovui prašyti teismo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146, 147, 150 str.). Neatsižvelgiant į tai, ar ieškovas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio pirmąja dalimi, pareikš prašymą pirmosios instancijos teismui dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, ar tokio prašymo nepareikš, įstatymas jam suteikia teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu įsiteisėtų sprendimas, kuriuo priešieškinis būtų atmestas (CPK 147 str. 3 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Kita kryptis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Rengiantis civilinės bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 30 d. nutartimi tenkino atsakovo... 6. Ieškovas UAB „Kita kryptis“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos... 7. Atsakovas UAB „Sfeka“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Priešinis ieškinys – tai toje pačioje byloje jau vykstant ginčui... 10. Atsakovui padavus priešieškinį ir teismui jį priėmus, atsakovo pareikštų... 11. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas... 12. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią pripažįstama, jog... 13. Nagrinėjamoje byloje atsakovas pareiškė reikalavimą ieškovui dėl 518... 14. Pažymėtina, kad ieškovas apskritai nepateikė duomenų teismui apie savo... 15. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios... 16. Apelianto argumentai, kad jo piniginių lėšų areštas gali visiškai... 17. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškovo turto areštą,... 18. Šis teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės ieškovui prašyti... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą....